Anna Nummen näyttely "Onko yhtä kuin" pureutuu naisen kuvaan: Mikä kertoo naiseudesta? Mistä oma naiseuden tunne syntyy?

Mistä naiseuden kuvasto muodostuu? Määrittelemme naiseutta mieheyden vastakohtana, kuin saman janan ääripäinä. Miellämme feminiinisyyteen tietyt värit, muotokielen ja aihepiirin. Naiseksi tulkitaan ulkoisten merkkien avulla, itseilmaisun ja ulkonäön perusteella. Naiset meikkaavat ja pukeutuvat tietyllä tavalla, ilmaisten näin omaa naiseuttaan. Nainen on herkkä, tunteellinen ja empaattinen – tai kylmä femme fatale.

"Naiseus kuitenkin kumpuaa jostain syvemmältä, oman itsen kokemuksesta. Naiseus on läsnä myös meikkaamattomana päivänä, villasukkiin, verskoihin ja löysään teepaitaan pukeutuneena", turkulainen Nummi miettii. Näyttely Onko yhtä kuin pureutuu juuri näihin kysymyksiin.

Nummen maalaukset ovat väririkkäitä ja gallerian täyttää jälleen katseiden verkko. Nämä katseet haastavat näyttelykävijän monella tasolla. Maalausten aiheet ovat tarkkaan valitut – miten esittää nämä monet naiseuden kysymykset vain muutamassa kuvassa.

Nummelle omakuva on itsensä tutkimista. Onko yhtä kuin -näyttely on jatkoa hänen omakuvalliselle Osiensa summa –näyttelylle, joka pidettiin vuonna 2013 Turussa. Ilmaisu on liikkunut maalauksellisempaan suuntaan, mutta vahvat värimaailmat ja lähes mainoskuvastomainen kieli ovat yhä vahvasti läsnä.

"Minulle omakuva on tapa tutkia itseäni ja tiettyjä teemoja. Mitä naiseus merkitsee minulle? Miten se näkyy omassa arjessani? Kysymykset ovat olleet läsnä tekemisessä alusta asti", Nummi kertoo.

Mitä sukupuoli ja sen ilmaisu merkitsee jokaiselle itselleen? Tämä lienee kysymys, jota näyttelyn katsoja joutuu itse pohtimaan. Onko yhtä kuin antaa yhden pohdinnan aiheeseen.

Onko yhtä kuin, 28.1.–15.2.2015, Galleria Uusi Kipinä, Kymi-tila, Kymintie 1, Lahti

ILMOITUS