Lehtemme keskeisiä eettisiä linjauksia:

Sananvapauteen liittyy aina myös vastuu sanotusta. Journalismi voi pahimmillaan tuottaa suurta vahinkoa yksittäisille ihmisille esimerkiksi loukatessaan yksityisyyttä tai levittämällä mielikuvaa sittemmin syyttömäksi todettavan henkilön syyllisyydestä rikokseen.

Kulttuurivihkot ei ole luonteeltaan kaupallinen julkaisu ja se keskittyy kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Emme siis tee minkäänlaista journalistista bisnestä ihmisten yksityiselämää koskevilla tiedoilla emmekä lähtökohtaisesti käsittele niitä lainkaan. Jos kuitenkin kyse on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevista henkilöistä, joiden yksityisyyden suoja katsotaan tavallista rajatummaksi, ja mahdollisesti yhteiskunnallisesti merkityksellisistä tiedoista, teemme tapauskohtaista punnintaa yksityisyyden suojan ja yleisön tiedonsaannin oikeuden välillä.

Yhtenä journalistin keskeisenä eettisenä velvoitteena pidämme yhteiskunnallisen vallan mekanismien tunnistamista ja artikuloimista yleisölle ja vallan väärinkäytön esiintuomista erityisesti sen kohdistuessa heikossa asemassa oleviin kansalaisiin.

Kulttuurivihkoissa julkaistaan runsaasti kirjallisuus- ja taidekritiikkejä, joihin liittyy omanlaisiaan eettisiä kysymyksiä. Toisin kuin tavanomainen journalismi, nämä kritiikit ovat luonteeltaan subjektiivisia, vaikkakin asiantuntijuuteen perustuvia. Pidämme tärkeänä tämän subjektiivisuuden tuomista avoimesti esiin sen sijaan, että arviot näyttäytyisivät lopullisina totuuksina. Kriitikon on myös tunnistettava valta-asemansa ja käytettävä valtaansa harkitusti. Erityistä huomiota tähän on kiinnitettävä arvioitaessa marginaalisessa asemassa olevien taiteilijoiden työtä.

Olemme myös Julkisen sanan neuvoston jäsenenä sitoutuneet Journalistin ohjeisiin, jotka ovat journalismin eettisen itsesäätelyn keskeinen elementti Suomessa, ja pyrimme noudattamaan Suomen arvostelijain liiton julkaisemia kritiikin eettisiä ohjeita.

ILMOITUS