Faktantarkistuskäytäntö

Kulttuurivihkot on journalistisin kriteerein toimitettava julkaisu. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaistavat artikkelit valikoidaan ja ne läpäisevät toimituksellisen käsittelyn. Osana tätä käsittelyä faktatiedot tarkistetaan huolellisesti. Kaikki julkaistavat tekstit kulkevat kahden silmäparin (toimitussihteeri tai toimituspäällikkö sekä päätoimittaja) läpi, missä yhteydessä tietojen luotettavuutta arvioidaan ja faktoja tarkastetaan, tarpeen mukaan yhteistyössä kirjoittajan kanssa.

Korjauskäytäntö

Noudatamme Journalistin ohjeita: "Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan. Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu."

 

 

ILMOITUS