Europarlamenttivaalien edellä on puhuttu paljon äärioikeiston ja populistien etenemisestä. Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta arvioi Kulttuurivihkojen videohaastattelussa (katso video jutun alla), ettei näiden voimien mahdollisella etenemisellä luultavasti ole suurta vaikutusta parlamentin työssä. Isompi merkitys on sillä, että vanhat valtapuolueet sosiaalidemokraatit ja konservatiivit luultavasti menettävät yhteisen enemmistönsä parlamentissa ja joutuvat muodostamaan isomman koalition liberaaliryhmän (ALDE) kanssa. Tällöin seurauksena on EU-myönteisten ja federalistien poliittisen painoarvon kasvu parlamentissa.

Viime aikoina on ennustettu eurovaalimenestystä juuri ALDE:lle sekä vihreille.

"Radikaalioikeiston nousu on journalistisesti kiinnostava teema, mutta sen merkitys parlamentissa ei ole kovin suuri, ellei sen kannatus ole paljon suurempi kuin gallupit ovat ennustaneet", Ronkainen toteaa.

Sen sijaan suuri kysymys on Ronkaisen mukaan se, kuin paljon vanhat valtapuolueet sosialidemokraatit ja konservatiivit omaksuvat radikaalioikeiston teemoja suhtautumisessaan esimerkiksi maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen.

Lisäksi iso merkitys on sillä, jos tulevissa parlamenttivaaleissa valtaan nousee yhä enemmän Matteo Salvinin tai Viktor Orbánin kaltaisia poliitikkoja. 

"Jos poliittiset voimasuhteet kääntyvät niin, että pääministeripuolueiksi ja hallitusvastuuseen nousee puolueita, jotka suhtautuvat avoimen vihamielisesti EU:hun, se on suuri kriisi EU:lle", Ronkainen sanoo.

Vasemmiston roolia EU:ssa Ronkainen pitää hankalana.

"Koko Euroopan unioni on hyvin oikeistolainen. Lähtökohtana on idea siitä, että markkinoiden vapaa toiminta luo optimaalisen lopputuloksen. Se on hyvin pitkälle tehty yrityksiä varten ja yritysten tarpeiden mukaan. Kun se yhdistetään siihen, että perussopimuksia on hyvin vaikea reformoida, vasemmiston on vaikea toimia sellaisella kentällä. On vaikea esimerkiksi kuvitella, että Euroopan Keskuspankin mandaattia voitaisiin muuttaa."

Vasemmistolla on Ronkaisen mukaan kuitenkin mahdollisuuksia Green New Dealin tyyppisten hankkeiden edistämisessä, jossa luotaisiin uusi sopimus aiempien päälle suurine julkisine investointeineen.

Ronkainen pohtii videolla laajasti myös Euroopan Keskuspankin roolia ja eurokriisin hoitoa sekä EU:n instituutioiden välisiä suhteita.

Ronkainen on toimittanut yhdessä Juri Mykkäsen kanssa vast'ikään ilmestyneen kirjan Vapiseva Eurooppa (Vastapaino 2019), jossa asiantuntijat pohtivat EU:n nykytilaa ja kehityssuuntia.

ILMOITUS