Kulttuurivihkojen verkkolehden Studio e -ohjelman lähiökeskustelujen sarjassa käsiteltiin 10.9. uusia lähiöihin liittyviä suunnitelmia ja tutkimushankkeita (katso video jutun alla). Neuvotteleva virkamies Merja Niemi opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2022 toteutettavasta lähiöohjelmasta. Ohjelma tukee lähiöiden kehittämistä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa ja tuottaa tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi. Tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä eli segregaatiota, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso.

Lähiöohjelman puitteissa on rahoitettu lukuisia kaupunkien hankekokonaisuuksia sekä erilaisia tutkimushankkeita. Studio e:ssä dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta kertoi tutkimushankkeesta ”Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä”, jossa tutkitaan kulttuuri- ja yhteisöllistä toimintaa kahdessa jyväskyläläisessä lähiössä, Huhtasuolla ja Keltinmäessä.

Toisena tutkimusmaailman edustajana oli Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius, joka kertoi Re:Urbia -nimisestä hankkeesta. Siinä luodaan tulevaisuusvisioita tutkimalla lähiöiden kehityssuuntia ja uudelleenkonseptointia 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin.

Ohjelma päättää Studio e:n lähiöaiheisten keskustelujen sarjan. Lokakuun alussa ilmestyy Kulttuurivihkot-lehden lähiöteemanumero.

Muut lähiösarjan keskustelut:

Lähiöiden lastenkulttuuri

Lähiöiden vapaaehtois- ja harrastustoiminta

Sanataidetta lähiöissä

ILMOITUS