Kulttuurivihkojen 50-vuotista taivalta on huomioitu vuoden 2023 aikana monin tavoin. 16. marraskuuta Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa keskusteltiin Kulttuurivihkojen historiasta ja vasemmistolaisesta kulttuurijournalismista ennen ja nyt. Mukana olivat lehden perustajiin kuuluva elokuvaohjaaja ja -tuottaja Claes Olsson, entinen päätoimittaja Johan Alén ja nykyinen päätoimittaja Elias Krohn.

Claes Olsson muisteli lehden alkuaikoja ja 1970-luvun poliittisia taistoja. 

"Koko mediakenttä, lehdet, Yleisradio mukaan lukien oli porvarillista hegemoniaa. Oli hyvin vaikea saada läpi ajatuksia, liittyviitäpä ne rauhaan, sosialismiin tai erilaisiin yhteiskunnan puutteisiin. Paras tapa saada omia ajatuksia esiin oli se, että perusti oman lehden."

"Syntyi suuri määrä erilaisia vastakulttuurilehtiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan ilmapiiriin ja tuomaan oman sanomansa läpi. Kun poliittinen tietoisuus heräsi, järjestäytyminen oli tärkeää joukkovoiman saamiseksi. Silloin syntyi Kulttuurityöntekijäin Liitto."

KTL:n julkaisema Kulttuurivihkot oli Olssonin mukaan jatkumoa aiemmille vasemmistolaisille kulttuurilehdille, 1920–30-luvulta alkaen, esimerkiksi Kirjallisuuslehti, ruotsinkielinen Ultra, sodan jälkeen 40-luku ja Tilanne-lehti.

Niin lehden tekeminen kuin levikin edistäminen olivat kovaa työtä, josta ei juuri palkkaa saanut. Lehteä levitettiin  monenlaisissa työväestön joukkotapahtumissa.

"Kulttuurivihkot levisi erittäin paljon työpaikoille, ja levikki oli suurimmillaan lähes 10 000", Olsson muisteli.

Johan Alén toimi päätoimittajana vuosina 1999–2004. Aika oli aatteellisesti hataraa, eikä hän havainnut historian painolastia.

"Keskeinen linjaus oli, että teemme yhteiskunnallista kulttuurilehteä, jossa nostetaan tarkastelun keskiöön yhteiskunta ja sitä kautta kulttuuri, ja pyrittiin sillä tapaa erottumaan neutraaleilta vaikuttaneista julkaisuista. Toimme poliittista keskustelua ja poliittisten ideologioiden käsittelyä. Olimme avoin yhteiskunnallinen foorumi, jonka toimintakenttänä oli kulttuuri ja taide".

Korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin tiukka erottelu oli Alénille vierasta.

"Olemme pyrkineet ja toivottavasti onnistuneet hämärtämään tällaista jakoa ja käsittelemään kulttuurin kentästä asioita, joita on vähemmän käsitelty muualla."

Katso video (lähde: YouTube-kanava Sivullinen_Lava)

ILMOITUS