Rovaniemellä perussuomalaiset olivat kuntavaalien suurin ja lähes ainoa voittaja. Perussuomalaisten kannatus nousi 17,9 prosenttiin, missä on 10,4 prosenttiyksikön lisäys edellisistä kuntavaaleista. Suurimpana puolueena jatkaa silti odotetusti keskusta (24,6 %).

"Maahanmuuttoteemat näyttävät täälläkin purevan. Myös perussuomalaisten ehdokashankinta onnistui", kommentoi vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuna paikkansa uusinut professori Vesa Puuronen (katso video).

Vasemmistoliiton kannatus oli 9,4 prosenttia, missä oli tappiota 3,5 prosenttiyksikköä. Paikkoja liikeni viisi. Tappio oli Puurosen mukaan odotettu, sillä pitkäaikaisia valtuutettuja jäi vaaleista pois, erityisesti Esko-Juhani Tennilä, joka oli viimeksi saanut kolmanneksen puolueen äänistä.

Perussuomalaisten ohella vihreät etenivät Rovaniemellä. Heidän kannatuksensa nousi 1,6 prosenttiyksiköllä 8,6 prosenttiin ja paikkoja tuli neljä. Myös Puurosen kampanjassa ympäristöteemat ovat olleet keskeisiä. Hän on muun muassa kampanjoinut näkyvästi vaelluskalojen poikastuotantoalueita uhkaavaa Sierilän voimalaitoshanketta vastaan.

Puuronen kertoo pitäneensä esillä myös kunnallisdemokratian kehittämistä.

"Tavanomaisessa edustuksellisessa demokratiassa hyvin useasti sivuutetaan ihmisten kuuleminen. Vaikka lainsäädäntö sitä edellyttää, se jää usein hyvin näennäiseksi. Vaikka ihmisten kuulemista tapahtuisikin, on eri asia, kuunnellaanko heitä. Olen esittänyt vaalikampanjassani osallistavaa budjetointia, jota on eri maissa harjoitettu, jossa ihmisillä olisi oikeasti valtaa osallistua valmisteluvaiheeen alusta lähtien myös olennaisiin taloudellisiin päätöksiin ja niiden valmisteluun."

ILMOITUS