Ekonomisti Antti Koskela STTK:sta pohtii Kulttuurivihkojen eurovaali-illan haastattelussa palkansaajien asian ajamista EU:ssa (katso video jutun alla).

Kun sosiaalidemokraatit ja konservatiivit menettivät eurovaaleissa yhteisen enemmistönsä Euroopan Parlamentissa, lobbaamista on tehtävä entistä useampien parlamenttiryhmien suuntaan.

"Ryhmittymien määrä, joihin voi pyrkiä vaikuttamaan tai joiden painoarvolla ja mielipiteillä on merkitystä, on kasvanut", Koskela toteaa.

Koskela näkee EU:ssa palkansaajien kannalta sekä hyviä puolia että ongelmia. 

"Keskeinen haaste on ollut se, että EU on niin voimakkaasti painottanut talousprojektiaan. Kärjistäen palkansaajien oikeudet on kiva juttu, mutta pääomien vapaata liikkuvuutta on priorisoitu enemmän."

Hän muistuttaa, että monissa EU-maissa palkansaajien asema on edelleen heikko. Esimerkiksi työterveydessä ja työsuojelussa on puutteita eikä kunnollisia perhevapaita ole.

"Suomessa osataan kyllä katsoa, halutaanko ostaa esimerkiksi Aasian maissa heikoissa työolosuhteissa tehtyjä tekstiilejä, mutta ei välttämättä osata ottaa huomioon, että EU:n sisälläkin on maita, joissa palkansaajilla on hyvin heikko asema."

Viime vuosina on tullut voimaan EU:n sosiaalinen pilari, jossa on 20 sosiaalisiin oikeuksiin ja työelämään liittyvää aihetta, kuten työsuojelua, työturvallisuutta, oikeus perhevapaisiin.

"Tällä hetkellä oikeudet eivät ole kovin velvoittavalla tasolla. Erot maiden välillä ovat suuria. Tavoitteet STTK:lla ja sisar- ja veljesliikkeillä ympäri Eurooppaa on, että tavoitteita saisi vähitellen velvoittavammiksi."

Koskela arvioi myös oikeistopopulististen puolueiden työelämäpolitiikkaa. Näiden puolueiden kannatus tulee osittain perinteiseltä työväestöltä.

"Niillä voisi olla kannustin pitää huolta työelämän asioista, mutta toistaiseksi ne eivät ole vaikuttaneet painottavan näitä asioita. Näitten ryhmittymien mielenkiinto tuntuu olevan EU:n vastustamisessa, maahanmuuton kritisoinnissa ja konservatiivisissa arvoissa."

Huom: Haastattelu alkaa 7 minuutin kohdalta.

 

ILMOITUS