Ele AleniusPitkän linjan vasemmistopoliitikko Ele Aleniukselle on myönnetty Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2011 Tulevaisuuspalkinto. Alenius, 86, palkittiin ihmiskunnan kehitystä luotaavista kirjoistaan ja toimistaan inhimillisen tulevaisuuden hyväksi.

Muun muassa kansanedustajana, SKDL:n puheenjohtajana ja Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä työskennellyt Alenius on eläkepäivillään keskittynyt yhteiskuntafilosofiseen pohdintaan ja kirjoittamiseen. Hän on siirtynyt päivänpolitiikasta ihmiskunnan kehityksen laajojen kaarien tutkimiseen.

Tuoreimmassa teoksessaan Maailmankehityksen suuri käänne (Like ja Rauhanpuolustajat, Pystykorva-sarja 2011) Alenius selvittää sitä, miten pahasti yhteiskunnallisen ajattelun kehitys on jäänyt jälkeen tieteen ja teknologian kehityksestä. Alenius painottaa ihmiskunnan eheytymisen ja globaalin politiikan tärkeyttä, jotta ilmastonmuutos, ympäristökriisi, eriarvoisuus, sotilaallisten selkkausten uhat ja muut aikamme suuret ongelmat saataisiin hallintaan. 

Samoja teemoja hän käsitteli myös kahdessa aiemmassa teoksessaan Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta (2000) ja Planetarismi maailmankehityksen rationaalisena perustana (2005). Demokratian ja sivistyksen ihanteet ovat hänen keskeisiä johtotähtiään.

 

Elias Krohnin arvostelu Ele Aleniuksen kirjasta Maailmankehityksen suuri käänne julkaistaan Kulttuurivihkojen numerossa 6/2011, joka ilmestyy joulukuun alkupäivinä.

ILMOITUS