Joukko tunnettuja suomalaisia on avannut allekirjoituksillaan nimien keräyksen Suomen ja Yhdysvaltain välistä sotilaallista yhteistyösopimusta (DCA) vastaan. Parhaillaan neuvoteltava kahdenvälinen sopimus takaisi Yhdysvaltojen joukoille Suomessa esteettömän pääsyn sopimuksessa nimettäville alueille, joita ne voisivat käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin omassa komennuksessaan ilman tavanomaisia lupa- ja käyttömaksuja. Alueet voisivat olla esimerkiksi lentokenttiä tai satamia. Osalle alueista Yhdysvalloilla ja Suomella olisi yhteinen pääsy- ja käyttöoikeus, mutta osa olisi osoitettu Yhdysvaltojen joukkojen yksinomaiseen käyttöön.

Norjan tukikohtia koskeva vastaava sopimus astui voimaan kesäkuussa 2022. Jos Suomen solmima sopimus olisi samanlainen kuin se, kuten on ennakoitu, Yhdysvaltojen joukot saisivat mittavia oikeuksia ja erivapauksia. Joukot saisivat esimerkiksi tulla ja lähteä maasta ilman passia tai viisumia. Ne saisivat myös vero- ja tullivapauden oikeuden käyttää omia pankkeja ja postimerkkejä sekä vapautuksen monista lupamaksuista, kuten liikennelupien ja rakennuslupien maksuista, lennnonvarmistusmaksuista ja satamamaksuista. Yhdysvalloilla olisi myös tuomiovalta silloin, jos joukkojen jäsenet ovat palveluksessa syyllistyneet Suomessa rikokseen.

Suomeen syntyisi siis alueita, joihin Suomen valtion toimivalta ei ulottuisi, eivätkä maamme viranomaiset voisi puuttua esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksiin. "Useissa Yhdysvaltojen tukikohdissa on tapahtunut laittomia vangitsemisia ja ihmisiä on kidutettu", todetaan muun muassa Voima-lehden välissä ilmestyneessä rauhanjärjestöjen kampanjaliitteessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on arvioinut, että sopimus olisi suuri muutos, "melkein suurempi kuin Nato-jäsenyys". Nato-jäsenyys ei velvoita Suomea solmimaan DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Vaikka Suomi kieltäisi ydinaseet alueellaan, DCA epäisi Suomelta tarkastusoikeuden eikä kielto estäisi ydinsodankäynnin harjoittelemista Suomen alueella, vetoomuksessa todetaan.

"Historiallista käännettä valmistellaan hiljaisuudessa, vaikka sopimus toteutuessaan toisi maahan vieraan vallan sotilastukikohtia ja sen asejoukot voisivat Suomen alueella tulla ja mennä, likkua omine aseineen ja kalustoineen ja toimia omassa komennuksessaan", allekirjoittajat kritisoivat. He vetoavat kansanedustajiin, jotteivät nämä hyväksyisi sopmusta, "joka tuomalla vieran vallan sotilastukikohtia Suomeen lisää tavanomaisen ja ydinsodan uhkaa ja kaventaa Suomen itsemääräämisoikeutta".

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa elokuvaohjaajat Aki ja Mika Kaurismäki, vihreiden entinen puheenjohtaja Tarja Cronberg, Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom, elokuvaohjaaja ja -tuottaja Claes Olsson, kosmologi Syksy Räsänen, professori Juhani Suomi sekä kirjailijat Veronica Pimenoff ja Kai Nieminen. Myös Kulttuurivihkojen päätoimittaja Elias Krohn on allekirjoittajien joukossa.

Vetoomus on nyt kaikkien allekirjoitettavana internetissä adressit.com-sivustolla.

Sotilastukikohtien vastaisessa kampanjassa ovat mukana Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Sadankomitea, Aseistakieltäytyjäliitto, PAND – Taiteilijat rauhan puolesat, Naiset Rauhan Puolesta, Rauhanryhmä 2022, WILPF Suomi, Helsingin Rauhantoimintaryhmä ja Rauhanväki.

 

 

 

 

ILMOITUS