Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.12. ettei kuntalaisaloitteessa esitettyä kansanäänestystä Helsinki-Malmin lentokentän tulevaisuudessa järjestetä. Elokuussa valtuustolle luovutetussa kuntalaisaloitteessa oli yli 31 000 allekirjoittajaa. Kuntalaissa määritelty neljän prosentin raja yli 15-vuotiaista kunnan asukkaista ylittyi selvästi, jolloin valtuuston oli otettava aloite käsiteltäväkseen. Vaikka raja ylittyisi, valtuusto voi vapaasti päättää, järjestetäänkö kansanäänestys vai ei.

Aloite oli allekirjoitusten määrältään suurin Suomessa tehty kuntalaisaloite ja Helsingissä ensimmäinen kansanäänestystä koskeva kuntalaisaloite. Mahdollisuus esittää kansanäänestystä kuntalaisaloitteella kirjattiin kuntalakiin vuonna 2015. Kansanäänestyksessä olisi kysytty: "Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä", ja vastausvaihtoehdot olisivat olleet kyllä ja ei.

Päätös olla järjestämättä kansanäänstystä syntyi ratkaisevassa äänestyksessä luvuin 53–28. Kansanäänestyksen järjestämistä esitti SDP:n Thomas Wallgren, vaikka hän ei kannata kentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Muutoin äänestyksen rintamalinjat olivat pitkälti samat kuin suhtautumisessa ilmailukäyttöön.

Kansanäänestyksen vastustajien keskeinen perustelu oli, että asiaa on käsitelty ja siitä on tehty päätöksiä jo useasti eri valtuustokausien aikana. Kannattajat korostivat allekirjoittajien suurta määrää ja demokraattisia periaatteita.

Linkkejä:

Helsingin kaupunginvaltuuston kokous 8.12. helsinkikanava.fi-palvelussa

Aiheesta muualla Kulttuurivihkoissa:

Politiikan tutkija: Malmi-kuntalaisaloitteen hylkääminen kertoisi ylimielisyydestä

Kulttuuri- ja tiedevaikuttajat vetoavat: Kansanäänestys Malmin lentokentästä!

Malmin lentoasema on osa kansallista kertomusta

ILMOITUS