Stadi stadina – omaleimaisuutta ja demokratiaa

Kulttuurivihkot 2/2021, pääkirjoitus

Helsinkiä luonnehditaan monesti Suomen veturiksi. Tällä hetkellä ainakin kaupunkisuunnittelussa veturi näyttää vievän entistä ankeampiin maisemiin. Voi myös kysyä, ketkä veturia ohjaavat. Alan asiantuntijoiden tuoreessa pamfletissa Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla todetaan, että Helsingin kaupunkisuunnittelua on ulkoistettu rakennuttajille ja sijoittajille. Ne ovat päässeet hyötymään siitä, että ”kaupungin organisaatio- ja hallintouudistuksessa on vähennetty kulttuuriympäristön asiantuntijuutta ja keskitetty valtaa demokraattisten toimintatapojen kustannuksella”, pamfletin kirjoittajat Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen ja Timo Tuomi toteavat.

Kohinasta kohti valistusta

Kulttuurivihkot 1/2021, pääkirjoitus

Filosofi Ilkka Niiniluoto kirjoitti internetajan varhaisessa aamunkajossa teoksen Informaatio, tieto ja yhteiskunta (1989). Vaikka maailma ja mediamaisema ovat sittemmin perusteellisesti muuttuneet, Niiniluodon käsite-erottelut ovat edelleen hedelmällisiä. Karkeasti referoiden informaatio voi olla mitä tahansa bittijonoa, kun taas tietoa määrittävät totuudellisuus ja perusteltavuus. Pelkät sirpaletiedotkaan eivät kuitenkaan kanna pitkälle, vaan tarvitaan tietämystä, systemaattista tietoa ja viisautta. Niiniluoto ennusti, että tieteen ääni on hukkumassa informaatiokohinaan, tiedosta tulee yhä enemmän kaupallista raaka-ainetta ja humanistiseen traditioon pohjaava valistusyhteiskunta on uhattuna. Näin ei kuitenkaan tapahdu väistämättä, vaan informaatioteknologia voidaan valjastaa palvelemaan myös aidon tiedon etsimistä ja ihmisen parasta.

Verotiedot kertovat eriarvoisuudesta

Kulttuurivihkot 6/2020, pääkirjoitus

Suomalaisten tuloerot nousivat vahvasti keskusteluun kuluneena syksynä, kun ilmeni, että verottaja on asianomaisten pyynnöstä poistanut noin 4 400 henkilön verotiedot medialle luovuttamiltaan yli 100 000 euron vuositulojen saajien listoilta. Jo viime vuonnakin sovelletusta verohallinnon linjasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Päät pystyyn lähiöissä!

Pääkirjoitus, Kulttuurivihkot 5/2020

Tässä Kulttuurivihkoissa syvennytään muun muassa lähiöelämään. Lähiöt ovat eräänlaisia yhteiskuntapolitiikan eläviä laboratorioita, joissa vallan huipulla tehtävien päätösten seuraukset näkyvät nopeasti katukuvassa. Kun 20 vuotta sitten yhdellä ensimmäisistä juttukeikoistani toimittajana kävin seurakunnan ruoka-avun jakelupisteessä Helsingin Myllypurossa, toimintaa vetänyt työntekijä kertoi myös poliittisten päätösten vaikutuksista. Kun Paavo Lipposen hallituksen säätämä toimeentulotuen asumiskulujen seitsemän prosentin omavastuuosuus eli leikkaus oli tullut voimaan, ruokajonot pitenivät välittömästi.

Huomisen sointuja luomaan

Kulttuurivihkot 3–4/2020, pääkirjoitus

”Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan / voi viedä huomispäivän tie?” Tätä Georg Otsin Muuttuvat laulut -kappaleen kysymystä on koronakriisin yhteydessä jo useasti pohdittu. Tartuntataudin uhka on pakottanut suuren osan ihmisistä eri puolilla maailmaa muuttamaan arkeaan radikaalisti.

Koronakriisi ja moninaiset muut maailmalla koetut pandemiat ovat osa ympäristökriisiä. Kiinan villieläintorit ovat vain jäävuoren huippu: metsäkato, villieläinten luonnollisten elinympäristöjen tuhoutuminen ja tehoeläintalous ulostevuorineen ovat kaikki osaltaan johtaneet eläimille luontaisten mikrobien siirtymiseen ihmisten taudinaiheuttajiksi. Lisäksi kotieläintuotannon holtittomasta antibiootinkäytöstä juontuva antibioottiresistenssi on lisännyt kuolleisuutta COVID-19-taudin jälkitauteihin.

Mitä on tehtävä?

Kulttuurivihkot 2/2020, pääkirjoitus

Suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurielämään on laskeutunut hiljainen kevät. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi säädetyt rajoitukset kokoontumisiin ovat johtaneet käytännössä kaikkien kulttuuritilaisuuksien perumiseen. Teatterit, elokuvasalit, museot, kirjastot ja konserttipaikat on suljettu. Esiintyvät taiteilijat, etenkin freelancerit, ovat menettäneet työtilaisuutensa ja niiden mukana toimeentulonsa kuukausien ajaksi. Vaikeuksissa ovat myös alan lukuisat pienyritykset.

ILMOITUS