Suurten leikkausten ja talouskriisin keskellä kituuttava Kreikka valmistautuu myös hyvää vauhtia Euroopan parlamentin toukokuisiin vaaleihin, jossa maan vasemmistolla näyttäisi olevan hyvät asetelmat suureen vaalivoittoon. Kreikan vasemmistokoalition Syrizan keskuskomitean jäsen, Euroopan vasemmistopuolueen toimeenpanevan lautakunnan kreikkalaisedustaja Yiannis Bournous ja kommunistisen puolueen Kommounistikó Kómma Elládasin eli KKE:n keskuskomitean jäsen Eliseos Vagenas kertovat Kulttuurivihkoille, mitkä ovat puolueidensa tavoitteet parlamentin vaaleissa. Eroavaisuuksia on hyvin paljon, mutta ainakin yhdestä asiasta he ovat yhtä mieltä: Euroopan unioni ei tuo mitään hyvää Kreikalle.


Tähtäimessä hallituksen kaataminen“Viime vaalien jälkeen Syriza nousi Kreikan suurimmaksi puolueeksi kannatukseltaan. Meidän pitää tarjota ihmisille tieteellinen ja poliittinen työ paljon laajemman skaalan kysymysten saralla. Esimerkiksi hallituksen kaataminen ei ole enää teoreettinen kysymys, vaan hyvin näkyvä tavoite ensi vaaleissa”, miettii Yiannis Bournois.

Syrizan europarlamenttivaalien iskulause kuuluu: “Kärsivällisyytemme on loppu! 25. toukokuuta äänestämme ja hallitus kaatuu!” Bournoisin mukaan tämä slogan analysoidaan ja avataan ihmisille perustavanlaatuisilla poliittisilla argumenteilla vaalikampanjassa.“Taistelemme kaataaksemme hallituksen pyrkimyksenämme tätä kautta ennenaikaiset vaalit ja näin vasemmistolaisen hallituksen saaminen Kreikkaan. Taistelemme lopettaaksemme humanitäärisen kriisin Kreikassa. Taistelemme saavuttaaksemme täysin erilaisen puolueohjelman taloudellisten ongelmien käsittelylle. Taistelemme saadaksemme takaisin ne demokraattiset oikeudet, jotka on uhrattu käyttäen kriisiä tekosyynä. Taistelemme parantaaksemme alempien luokkien ja keskiluokkien elinolosuhteita, jotka on tuhottu viimeisenä neljänä vuotena”, Bournois luettelee ja jatkaa: “Pyrimme myös suojaamaan ja laajentamaan niitä demokraattisia oikeuksia, joita vielä on jäljellä maassamme ja Euroopassa.”

“Viime aikoina olemme saaneet taas lisätodisteita demokratian tuhoutumisesta maassamme. Uudet säästötoimet murskaavat useita keskiluokkaisia ammattiryhmiä, kuten esimerkiksi taksinkuljettajia, apteekkareja, insinöörejä ja maanviljelijöitä. 

Sosiaalietuudet kulkevat Kreikassa kaiken aikaa huonompaan suuntaan; itsemurhat ja kodittomuus, joka on viimeisimpien tutkimusten mukaan 24 000 suur-Ateenan alueella, lisääntyvät; nuorisotyöttömyys on jo noin 60 prosenttia; tiedemiehet muuttavat ulkomaille töihin; rokotuksien puutteen vuoksi myös aikoja sitten voitetut taudit tekevät paluuta.

"

Nämä kaikki ovat Bournoisin mukaan humanitaarisen kriisin eri aspekteja.

»Hallituksessa ei ole vuoropuhelua, sinne vain esitetään aina uusi troikan eli IMF:n valuuttarahaston, Euroopan keskuspankin ja Euroopan unionin komission, kanssa tehty sopimus, josta keskustellaan puoli päivää ja sitten viedään se läpi kiireellisenä toimenpiteenä."

Bournois muistuttaa, että myös poliittisen näyttämön kulisseissa on olemassa hyvin suuri uhka uusliberalismin ja uusfasismin rinnakkaiselossa, kuten Ukrainan tapauksessa on jo tullut todistettua. 

Uusliberalismin kaatamiseen koko Euroopassa

"Euroopan unioni ei voi auttaa Kreikkaa, ainakaan niitä alempia ja keskiluokkia, joita Syriza pyrkii edustamaan, ellemme voita taistelua vallan tasapainosta puolellemme", Yannis Bournois huomauttaa. Hänen mukaansa Euroopan kolme valtaapitävää puoluetta – kristillisdemokraatinen Euroopan kansanpuolue, Euroopan sosiaalidemokraatit ja Euroopan liberaalipuolue – tekevät politiikka kapitalismin etujen nimissä ja niiden nimissä jotka loivat kriisin, mutta eivät ole valmiita maksamaan sen seurauksista.

"Taistelemme luodaksemme yleisen tahtotilan tarpeesta muuttaa koko Euroopan valtasuhteet. Ennemmin tai myöhemmin seuraava vasemmistohallitus Kreikassa antaa mahdollisuuden Euroopan kaikille työläisille luoda ensimmäisen poliittisen vastaesimerkin. Silloin tulee olemaan yksi hallitus, joka osallistuu Euroopan unionin kokoukseen sanoen ei. Silloin sanotaan, että tämä uusliberalismi ei ole hyväksyttävää missään eurooppalaisessa hallituksessa", Bournois painottaa.

"Jos haluamme taistella kestävän yhteiskuntamallin, julkisten sijoitusten puolesta, meidän on tänä globaalikapitalismin aikana saatava useampaan Euroopan hallitukseen vasemmistolainen enemmistö."

Komissio varastanut vallan

Syrizan puheenjohtaja Alexis Tsipras valittiin Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaaksi Euroopan vasemmiston kokouksessa joulukuussa.

“Me Euroopan vasemmistopuolueessa emme usko, että Euroopan komissio on demokraattinen instituutio. Se on instituutio, joka on varastanut vallan Euroopan parlamentilta. Se koostuu ei-äänestetyistä ihmisistä. Euroopan parlamentissa edustavat on sentään äänestetty sinne”, Yannis Bournois huomauttaa.“Päätimme valita komission puheenjohtajan vaaleihin edustajan ollaksemme mukana julkisessa dialogissa matkalla Euroopan unionin vaaleihin ja näyttääksemme ihmiselle, että neljän kanditaatin väittelyissä on mukana myös vasemmistolainen kanta.”

Tsipras edustaa Bournoisin sanoin symbolisesti kreikkalaisten taistelua kriisin alla, sekä Kreikan vasemmiston kokeilua vastustaa oikeiston valtaa valtasuhteissa. Syriza tavoittelee Kreikan 21 paikasta parlamenttiin suurinta mahdollista eroa heidän ja keskusta-oikeistolaisen Uusi Demokratia -puolueen välille, jotta Uuden Demokratian olisi pakko todeta Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, ettei Kreikan hallitus nauti tarvitsemaansa kannatusta. “Näin maassamme tulisi pitää ennenaikaiset vaalit”, Bournois painottaa. Hän pitää mahdollisena, että Syriza saa seitsemän ehdokkastaan läpi Euroopan parlamenttiin. Tänä vaalikautena koalitiolla on parlamentissa vain yksi edustaja.Euroopan unioni ei ainoa mahdollisuus

Kreikan komministisen puolueen Eliseos Vagenasin mukaan tärkein kysymys on, mitä ihmiset sanovat Euroopan unionista sen yksipuolisille puolueille. “Ihmisten tulee sanoutua irti niistä poliittisista voimista, jotka vakuuttavat Euroopan unionin olevan ainoa mahdollisuus.”Mitä nämä voimat sitten ovat?

“Sellaisia voimia ovat sekä perinteiset porvaripuolueet että Euroopan unionin vasemmiston äänitorvi Syriza, joka on yksi niin kutsutun Euroopan vasemmistopuolueen johtavista puolueista”, näkee Vagenas.Euroopan vasemmistopuolue aiheuttaa KKE:n arvion mukaan merkittävää ja vakavaa vahinkoa Euroopan kommunistiselle ja työväenliikkeelle. Liberaalin ND:n ja Syrizan väitteistä huolimatta Euroopan unionia ei voida inhimillistää, Vagenas painottaa. Myöskään yksinkertaisesti eroaminen euroalueesta tai Euroopan unionista ei hänen mukaansa ole ratkaisu, sillä pääoman valta tulee silti pysymään koskemattomana.

“Rahayksikön muutos ei muuta sitä riistoa, mihin tämä yhteiskuntajärjestelmä perustuu. Niin kutsuttu euroskeptismi, jota ruokkivat keskipakoiset suuntaukset Euroopan unionissa ja osassa työväenluokkaa, on harhaanjohdatusta.”

Euroskeptismi omii Vagenaksen mukaan itselleen työväenluokan ja köyhän kansanosan oikeutetun vihan, mutta ei koske järjestelmän perimmäiseen olemukseen, sen kapitalistiseen luonteeseen. "Ei-ääni Euroopan unionille ilman taistelua porvarivallan kumoamiseksi voidaan helposti liittää osaksi porvariluokan eri osien erilaisia suunnitelmia."

KKE on Vagenasin mukaan tuonut ilmi Euroopan unionin todellisen luonteen useiden vuosien ajan. Puolueen sanoma pitää hänen mukaansa tavoitteenaan taistelua ihmisvastaista Euroopan unionia vastaan ja siitä irtautumista perustavanlaatuisena edellytyksenä kehitykselle, jonka päämääränä on kansan hyvinvointi."Pyrimme osoittamaan KKE:n vahvistumisen Euroopan parlamentin vaaleissa. Samaan aikaan haluaisimme kommunistisen liikkeen vahvistuvan Euroopan laajuisesti. Tavoitteemme on vahvistaa kamppailua imperialistista Euroopan unionia vastaan ja samanaikaisesti työväen taistelun kautta korostaa ainoaa ihmisten puolella olevaa vaihtoehtoa: rauhan, edistyksen ja sosialismin Eurooppaa."

Syrizan oppi Yhdysvalloista?Miten Euroopan unionin pitäisi auttaa Kreikkaa? Onko se auttanut Kreikkaa vai onko se päinvastoin pahentanut tilannetta? “Euroopan unioni on valtioiden välinen kapitalistinen liitto, joka tukee liiketoimintaa, monopoleja sekä Kreikan ja Euroopan kapitalisteja. Se on todella suureksi avuksi niille näiden parantaessa tuottavuuttaan kilpailijoitansa, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän monopoleja vastaan.”Tämän lisäksi Euroopan unioni Vagenasin mukaan pyrkii varmistamaan riistokapitalistisen tuotantomallin jatkumisen ja vahvistamaan ideologisesti, poliittisesti, laillisesti ja sortokeinoin Euroopan porvariluokkaa. "Tästä syystä taistelun organisointi Kreikassa ja kaikissa maissa Euroopan unionista irtautumiseksi ja työväenluokan vallan saavuttamiseksi on ainoa mahdollisuus."

Alexis Tsiprasin ehdokkuus Euroopan komission puheenjohtajaksi paljastaa Vagenasin mukaan Syrizan omistautumisen Euroopan unionille, “monopolien unionille”. Syriza on KKE:n mielestä nostanut Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman hallituksen esimerkikseen, mikä vahvistaa sen aikomuksen johtaa vain hallitakseen kapitalismia.“Kreikan teollisuusliitto on arvioinut nämä vakuutukset tarkasti, ja se ylistääkin 'Syrizan hyödyllistä radikalismia'. Tästä syystä työläisten täytyy välttää joutumasta sen ansaan. Meidän vastauksemme kriisistä selviytymiseen on yksityiskohtainen ja ainoa kansalaisten hyvään pyrkivä ratkaisu: yksipuolinen velan peruuttaminen, EU-NATO:sta eroaminen, perustuotantovälineiden sosialisointi, keskitetty suunnittelutalous ja työväenluokan valta."

Tällä hetkellä KKE:llä on Euroopan parlamentissa kaksi edustajaa. Tavoite on kaksinkertaistaa kannatus.


ILMOITUS