0. Pariisissa syntynyt vasemmistolainen taiteilija (kirjailija) ja filosofi Jean-Paul Sartre opiskeli filosofiaa ja kirjallisuudenhistoriaa. Sartre valmistui vuonna 1929 filosofian opettajaksi. 

Hän opetti filosofiaa Sorbonnessa vuodesta 1929 ja toimi professorina Le Havressa 1931-33 ja Institut Francaissa Berliinissä 1933-34. 

Hitlerin noustua Saksan valtakunnan yksinvaltiaaksi saksalainen yhteiskunta yhtenäistettiin ja massoitettiin natsipuolueen toimesta äärimmilleen.  Tavoitteena oli saksalaisen germaanirodun paremmuuden ylistäminen ja Saksan sotilaallisen valmiuden ja toimintakyvyn maksimoiminen. Tästä seurasi "alempiarvoisten rotujen" vainoaminen ja tuhoaminen sekä toisen maailmansodan syttyminen. 

*

Sartre joutui maailmansodan aikana saksalaisten vangiksi. Vapauduttuaan hän oli mukana rauhanliikkeessä ja osallistui Ranskassa natsi-Saksan vastaiseen vastarintaliikkeeseen. 

Sartre vaati ajattelijoita ja kirjailijoita osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen vallankäyttöön sekä tekemään valtapoliittisia tekoja "suorana toimintana". 

Sartre ja hänen naisystävänsä Simone de Beauvoir vaikuttivat suuresti maailmansodan jälkeiseen universaaliseen ja kansainväliseen ajatteluun ja toimintaan.  

*

Sartre ja Beauvoir eivät avioituneet eivätkä tehneet yhtään lasta.

Sartre loi ihmisenä olemista korostavan uuden ihmisläheisen eksistentialistisen filosofian. 

Eksistentialismia pidetään yhtenä keskeisenä uusimman ajan filosofisena suuntauksena. 

*

Sartre sai vaikutteita ajattelutyöhönsä Husserlin ja Heideggerin filosofiasta, hän oli suuresti kiinnostunut myös Marxin alkuperäisistä kirjoituksista.  

Sartren varhaisiin teoksiin kuului Kuvittelu (1936), Egon transsendenssi (1937), Inho (1938), kyseinen romaani palkittiin Nobelilla 1964 mutta Sartre kieltäytyi ottamatta palkintoa vastaan, Muuri (1939), Luonnos emootioiden teoriaksi 1939, Kuvitteellinen (1940) sekä Oleminen ja olematon (1943).     

*

Sartren eksistentialismin mukaan ihminen syntyy "maailmaan heitettynä". Ihmisellä ei ole ennalta määrättyä olemusta (essentia), ihminen on ensin olemassa (eksistoi) ja vasta sen jälkeen elämälle löytyy tarkoitus ja sisältö sekä muodostuu kunkin ihmisyksilön olemus. 

Eksistentialistisen yksilön vapaus huipentuu itselleen olemisessa.

Eksistentialismilla viitataan "tietoiseen olemiseen" ("konkreettiseen olemiseen").

*

Ranskan suuren vallankumouksen (valistuksen) ja nationalismin jälkeinen "moderni maailma" perustuu yksilöiden valvomiseen ja tarkkailemiseen sekä "yhteiskuntakelpoisiksi muokkaamiseen" (koulu jne., kts. Michel Foucaultin kirjat kuten Tarkkailla ja rangaista sekä Seksuaalisuuden historia). 

Valistuksen ja nationalismin vapauskäsitys merkitsee "ehdollista vapautta", siinä ihminen on "vapaa" ainoastaan sitoutuessaan yhteiskunnalliseen valtaan ja nationalistiseen valtioon. 

Sartren eksistentialistinen filosofia pohjautuu sitä vastoin täydelliseen yksilövapauteen ja vapaan yksilön "itselleen olemiseen". 

Sartren eksistentialismilla ja 1960-luvun lopun kansainvälisellä "nuorisokapinalla" on yhtymäkohtia. 

*

Eksistentialistisen ajattelun mukaan lasten ja nuorten sitouttaminen aikuisten arvomaailmaan ja nationalistis-yhteiskunnalliseen vallankäyttöön on rikos yksilövapautta ja ihmisyyttä kohtaan. 

Nuorten pitää irtaantua aikuisten luomasta valistuksen, nationalismin ja militarismin "vapaussitouttamisesta" ja nuorten täytyy valita niiden sijasta eksistentialistinen yksilövapaus "itselleen olemiseen". 

Täytyy siis valita vapaus "itselleen olemiseen".

Poliittinen valta ja rahavalta pyrkii uskottelemaan kuitenkin Kauhavallakin lapsille ja nuorille, että maailma on valmis ja että kaikki kehitys jatkuu hyvin ja onnellisesti kunhan vain lapset ja nuoret tekevät siten kuin paikallinen valtaeliitti katsoo elämää kokeneena viisaaksi ja parhaaksi.

*

Isojokilainen Eino Wiitalähdet tuntee patavanhoillisena konservatiivina vieläkin (2000-luvulla) huolta "punaisesta vallasta". Tätä asennetta kuvaan hyvin hänen mielipidekirjoituksensa "Punavihreä valta vie Suomen kaaokseen" (Ilkka 17.8.2017). 

Kirjoittaja on huolestunut "kulttuurimarxilaisuudesta", jolla hän viittaa mm. taiteen, viihteen, kirkon ja median "sisältäpäin haltuun ottamiseen". 

Syvälliset suuret muutokset yhteiskunnassa tuottavat kirjoittajalle tuskaa.  

Kaikista pahin erehdys on kuitenkin se, että "väitetään julkisesti ja tahallisesti", ettei punaisia ole koskaan ollut (muka) edes olemassa. Kanta-Kauhavan lukion jääkäriteatterissa valkoisen vallan nuorille ylistäminen on viety jopa näin pitkälle. 

Kanta-Kauhavalla ei saa olla muuta kuin "valkoinen yrittäjä". 

Kauhavalaisesta agraarikulttuurista voi seurata se, että Kauhavalla syntyy lapuanliikkeen jatkoksi yksityinen yrittäjähenkinen "uusvalkoinen talonpoikaisliike" eli 2000-luvun "kauhavanliike". 

 

1. Arkeologit kaivavat keskellä vanhaakaupunkia maahan parin metrin leveää ja syvää koekuoppaa.

Tutkijat löytävät maasta satoja vuosia vanhoja esineitä,  merkitsevät löydöt asiakirjoihin ja laittavat esineet talteen ja piirtävät kohteesta piirroksia.   

Kaivetun kuopan kyljessä näkyy useita kulttuurimaakerroksia. Tutkijat ovat asettaneet niihin kiinni ennen valokuvausta pieniä lappuja merkintöineen. 

Maanäytteitä pakataan laatikoihin laboratorioon vietäväksi. Maastahan voi löytyä esimerkiksi muinaisten kasvien siemeniä.   

*

Kaupungin historiaa tutkivalla on käytössä monipuolinen aineisto kaupungin menneisyydestä. Hänellä on "tutkimustiedot" myös kaupungin uusimmasta arkeologisesta kaivauksista (koekuopista jne.).  

Monien tiedonpalasten pohjalta kaupungin menneisyyttä pohdittuaan tutkija kuvittelee kaupungissa vallinneen tilanteen ja kirjoittaa sen pohjalta kaupungin historiaa.  

Tutkija uskoo, että hän voi "tietää" kaupungin menneisyydestä ja että hän voi kuvata kirjoitetulla tekstillä kaupungin menneisyyttä (pirstaleisen) aineistonsa sisältämien "historiatietojenkin" pohjalta.

 

2. Teininuoret ovat kokoontuneet perjantaina iltapäivällä kauhavalaisen marketin takana sijaitsevalle asvaltoidulle parkkipaikalle

Useimmat nuorista ovat tulleet mopoautoilla, jokunen traktorilla tai autolla.     

Jengiytyminen parkkipaikalla alkaa siten, että nuoret ajavat kulkuvälineillään ensin toisensa kylkeen ja vasta sen jälkeen nuoret lähestyvät toisiaan ihmisinä.

Tytöt ja pojat tulevat paikalle pieninä ryhminä eri ajoneuvoilla. 

Iltaan mennessä autoissa istuu sikin sokin tyttöjä ja poikia.

Vähän matkan päässä jengipaikasta istuu kaksi pakolaispoikaa. 

Seksuaalisuuskin vaikuttaa jengiytymiseen. 

Katselen seuraavana päivänä samaa parkkipaikkaa. 

Maassa on monenlaisia pikkuesineitä. Niitä on pudonnut jenginuorten kokoontuessa kyseiseen nurkkaan.

Suurin osa esineistä on ajoneuvoista, myös lasinsiruja on joka puolella aluetta. 

Löydän asvaltilta myös käytetyn kortongin.  

*

Voin kuvitella tarinoita siitä, kuinka kyseiset nuoret kasvavat aikuisiksi, solmivat avioliittoja ja tekevät lapsia, "huomisen nuoria" uusiin "tuleviin jengiytymisiin".

*

Olen seurannut nuorten jengiytymistä perjantaisin kyseiselle parkkipaikalle jo pitkään. Olen myös kerännyt nuorten kokoontumisten jäljiltä asvaltille pudonneita pikkuesineitä.

Sen jälkeen kun kokenut osana "maailmassa olemista" kyseisellä parkkipaikalla tapahtuneet ilmiöt (jengiytyminen) teen löytämistäni esineitä dadaistisia kuvateoksia. 

Ajattelen, että tekemäni teokset ovat osa "olemassaolokokemustani".

Tapanani on yhdistää sanan ja kuvan puhe, koska en usko rationaaliseen "tietoon, tietämiseen ja tieteeseen".  

*

Ajattelen, että kun joku arkeologi löytää myöhemmin samalta paikalta (entinen parkkipaikka) maasta samoja esineitä kuin minä löysin "maailmassa olemisen kokemuksessani" ja joista minä tein taideteoksia, kyseinen "tutkija" ei voi samalla tavalla "kuvitella", mihin kaikkeen nuo pikkuesineet ovat liittyneet. 

Löytämieni pikkuesineiden tarina selittyy kuitenkin ainoastaan olemassaolokokemukseni ja esineistä tekemieni kuvateosten pohjalta.

Ainoastaan minä voin ymmärtää noiden pikkuesineiden taustamerkitykset, koska minä olen nähnyt noihin esineisiin liittyvät ilmiöt ja tapahtumat osana "maailmassa olemisen kokemusta tässä ja nyt".

*

Ajattelen, että "tulevaisuuden arkeologinen tutkimus" ja että sen pohjalta "kirjoitettu historia" on kuvittelua. Se ei ole "historiatietoa".  

*

Tieteellinen "historiatieto" ei todista mitään "ihmisen kyvystä tietää". 

"Historiatietoa" ei voi olla olemassa, historiatekstit ovat aina fiktiivisiä. 

"Nationalistinen historia" on pahinta menneisyyden prosessien vääristelyä. 

Jo eletystä (menneestä, historiasta) voi ainoastaan keksiä tarinoita. 

Siksi esimerkiksi "kansakunnan historian" palvominen ja juhliminen on mieletöntä.   

Tulevaisuudestakaan ihminen ei voi sanoa mitään. Ihmiselle on kuitenkin äärimmäisen tärkeää suuntautua tulevaisuuteen ja tehdä omia ratkaisuja tulevaan suuntautuen. 

*

3. Tietouskoon ja tieteeseen pohjautuvalla tutkimuksella  ei voi selittää kaikkia ilmiöitä. 

Läntisessä kulttuuripiirissä kuitenkin toimitaan tieto on valtaa -periaatteen pohjalta. 

Länsivallat muistuttavat isoa kellon koneistoa. 

*

Jokaisen "tutkimuksen" jälkeen alkaa länsimaisessa kulttuuripiirissä kiihtyvä "valtapoliittinen kuhiseminen".

Tuon ylikuumenemisen jälkeen käydään säälimätöntä kilpailua kansalaisten päiden kääntämiseksi puoluevalta-organisaatioille (vallankäytön tehossa maksimoiduille valtakoneille) mieluisiin suuntiin. 

*

Länsimaisessa kulttuurissa kuvitellaan, että ainoa joka pystyy sanomaan "lopullisen totuuden" on länsivallat

Maapallon pinta-alasta on valtaosa vettä. 

Miksi tämä planeetta on kuitenkin kuivumassa autioksi ja elottomaksi erämaaksi? 

Tietysti länsimaisen suurkulttuurin omaksumien lukemattomien suurten erehdysten takia.

*

Suurten kulttuurien välisistä yhteenotoista (sodista) aiheutuu koko ajan ratkaisemattomaksi jääviä kysymyksiä, joita ei käsitellä, ei varsinkaan julkisuudessa.

Esimerkiksi Turussa tapahtuneen niin kutsutun "terrori-iskun" (järjestäytyneen valtiovallan vastaisen hyökkäyksen) "tieteellinen tutkiminen" ja "valtapoliittinen pyörittely" ei "todista" kaikkea sitä mihin kyseinen tapahtuma liittyy.   

Kuinka paljon iskun taustalla on henkilökohtaista ahdistusta ja tuskaa sekä paljonko yhteiskunnallisen valtapelin osuutta? 

*

Faktatieteet tekevät faktaihmisiä ja koneet koneihmisiä

Tämä on inhimillisyyden ja "ihmisenä olemisen" vastaista.

Minä en pyri "tietopohjaiseen ja hallittuun" ja toimin ilman "koneapua" maailmassaolon "inhimillisen todellisuuden" kokemiseksi. 

*

Käytän filosofisen sanankäytön rinnalla kuvaa säilyttääkseni koko "inhimillisen avaruuden avoimena", voidakseni tarjota toiselle sitä mistä on hyvä jatkaa "omassa maailmassaolossa itse eteenpäin" ja "taas itse eteenpäin", loputtomiin. 

 

4. Morris Weitzin mukaan "Useimpien mielestä raja taideteosten ja luonnonesineiden välillä on selvä – – toisinaan sanomme ajopuun kaltaisia luonnonesineitä (maailmassaolon sattumaan liittyviä / lisäys ja kursivoinnit JP) taideteoksiksi" (lähde: Estetiikka, George Dickie, 1971, suomeksi 1990, sivu 84). 

Voimme väittää, että myös esimerkiksi "ihmisenä maailmassa olemiseen liittyvät prosessit ovat sinällään taideteoksia. 

Weitzin mukaan taideteosten ei tarvitse olla aina tehtyjä (artefakteja).  

Tämän pohjalta voi väittää, että myös anarkistien mielenosoituksellista riehumista edustuksellista valtaa vastaan voi pitää taideteoksena. 

 

5. Marketin parkkipaikalla nuorten jengiytymishavaintoja tehtyäni havaitsin seuraavaksi, että Kauhavan NS:n eli nuorisoseuran piha on täynnä nuorten mopoja, mönkijöitä ja mopoautoja "koppiksia". 

Etsin rakennuksen ulkopuolelta kylttiä, josta saisin selville mikä tilaisuus rakennuksessa on. 

Ajattelin, että se saattaa liittyä esimerkiksi "Kauhavan sininauhat", "Kauhavan kanuunat" ja "Kauhavan tulivuorirock" (sana "tulivuori" viittaa Lappajärveen, alueelle on syöksynyt muinoin avaruudesta meteoriitti) nimisiin kauhavalaisin nuoriso-osastoihin.  

*

Eteläpohjalaiseen agraarikulttuuriin on vaikuttanut erityisesti nuorisoliike, jääkäriliike, valkoinen talonpoikavalta sekä Kauhavalla lentosotakoulu (LSK).  

Nationalistisen poliittisen puolueen Maalaisliiton (nykyisen Suomen Keskustan / yhden suomalais-kansallisen aatteen ja liikkeen puolueorgaanin) perustaja laihialainen nationalisti ja kansallisromantikko Santeri Alkio (1826-1930) (alun perin rannikon ruotsalaistaustainen Aleksander Filander) ylisti maaseutua ja itsellistä maatilatuotannon harjoittamista. 

Tämä merkitsee paikallaan pysymisen suosimista (liikkumisen vastakohtaa) ja maaseudun ylistämistä (kaupunkikulttuurin vastaisuutta). 

Alkio kirjoitti myös regionalistis-kaunokirjallisia tekstejä mutta ei yltänyt niillä merkittäväksi tekijäksi. 

Modernin universaalisuuden sekä internationaalisen työväenliikkeen puolustaminen ei sisältynyt hänen ajattelutapaansa.     

*

Alkion nuorisoajattelu liittyi 1800-luvun lopun nationalismi-innostukseen. 

Siinä nuoret haluttiin sitouttaa aikuisten toimesta jo mahdollisimman varhain isänmaalliseen ajatteluun ja toimintaan. 

Varsinkin militaristiseen toimintaan nationalistisen vallankäytön puolustamiseksi. 

*

Alkiota pidetään Suomen keskustan suosiman nuorisoliikkeen henkisenä päämiehenä. Ensimmäiseksi alkiolainen nuorisoaate ylti Kauhavalle (1881).  

Eksistentialismin näkökulmasta alkiolaisessa nuorisoaatteessa on kuitenkin kyse "nuorten aivopesusta". Arvokkain asia myös nuorelle on vapaus omiin valintoihin ja ratkaisuihin.  

*

Kauhavan nuortenkin täytyy kuitenkin kasvaa kiinni nykyaikaan sekä kaupunkikulttuuriseen konkreettisuuteen. Maaseutukulttuuriin pysähtyminen heikentää ihmistä henkisesti. 

*

Nykyaikaan ei voi päästä kiinni ilman "vapauttavaa anarkiaa" ei ilman irtaantumista konservatiivisten aikuisten sekä valtion holhouksesta ja komennosta. 

Mitä anarkia on ja merkitsee? Tähän löytyy hyviä vastauksia filosofi Jukka Hankamäen kirjasta Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa (2005).

*

Anarkistisen asenteen valitseminen on tärkeää koska valistuksen aikaiseen "järjen ja vapauden" ylistämiseen pohjautuva valtiolaitos ylläpitää edustuksellisen eliitin toimesta "sivistysvaltioissakin" kansalta salattua "sisäisiin rakenteisiin piilotettua totalitarismia".

Kauhavankin  nuorten täytyy kasvaa universaalisiksi ja kansainvälisiksi ihmisiksi, joille on tärkeintä maapallon laajuinen ylikansallinen globaali politiikka ja valta-ajattelu.

Tässä kohtaa on syytä mainita alan kirjallisuudesta esimerkiksi Eero Nurmisen kirja Yhdentyvä maailma (1999, tämä kirja liittyy kaupan ja hallinnon talousmaantieteeseen).

 

6. Vihreiden kannatus nousi äskettäin ensimmäisen kerran entisen Suomen Keskustan ohi (kysely, yle.fi 17.8.2017). 

Tämä oli kaupunkikulttuurin voitto konservatiivisesta maaseutukulttuurista.

Porvarillinen kokoomus on kuitenkin vieläkin kansalaisten suurin suosikki. 

Uusliberalismin kritisointi ei ulotu vielä tänne saakka. 

*

Maaseutukulttuuria ja Suomen keskustaa puolustava eteläpohjalainen Ilkka otsikoi 18.8.2017 uutisensa: "VIHREIDEN SUOSIO HÄMMENTÄÄ". 

Ylen kyselyn mukaan Keskustan ja SDP:n (porvarillista oikeistoa lähestyneiden työväenliikkeen revisionistien) kannatuslukujen heikkeneminen haastaa nyt suurten puolueiden, keskustan ja SDP:n, johdon.    

Minäkin olin 1990-luvun alussa tekemässä Turussa "vihreää vallankumousta".

Tuohon aikaan vihreissä oli paljon marxilaisia. Vihreiden valtuustopaikat nousivat 1990-luvun alun Turun kuntavaalissa yhdestä seitsemään. 

Sain tuossa vaalissa Turun vihreiden suurimman äänimäärän, noin 2000 ääntä, vaikka olin poliittisessa vaalissa ehdokkaana ensimmäistä kertaa enkä ollut osallistunut koskaan aikaisemmin vihreiden toimintaan.  

*

Keskustaa (entisen Maalaisliiton aatetta) puolustavan Ilkan pääkirjoituksen mukaan (18.8.2017) vihreiden nousu on pesäero vihervasemmistoon.

Tämä on "gallupkilvassa" hävinneen keskusta(puolue)mielisen vallankäyttäjän mielipide.  

Tämänhetkisen "vihreän vallankumouksen" rinnalle tarvitaan "punavihreä vallankumous". 

*

Käynnissä oleva nationalismin ylittävä kansainvälinen kehitys, rikkaiden ja köyhien valta- ja väestöryhmien välisen suhteen uudelleenarviointi, teollisen kapitalismin uusliberalismin päättyminen, maaseutukulttuurin heikkeneminen ja kaupunkikulttuurin voimistuminen tekee "eksistentialistis-marxilaisen" valtaannousun mahdolliseksi. 

Huomisen vasemmiston täytyy olla ennen kaikkea ihmisläheinen, "luontohenkinen", nuorekas sekä köyhintä väestöä ja oikeudenmukaisuutta puolustava, 

"Punavihreästä vallankumouksesta" ei saa tulla yhteiskuntarakenteisiin kätkettyä "sivistysvaltiollista uustotalitarismia" lujittava. 

Siinä ei saa myöskään piirteitä linkolalaisesta "ekovihreästä fasismista".

Ihmisläheinen "eksistentialistis-marxilainen" valtapeli täytyy perustua siihen, että moraalisen toiminnan lähtökohtana on se, että kaikki ihmiset ovat yhtä ja samaa ihmiskuntaa (samaa ihmislajia, ilman ihmiskunnan ja väestön luokittelemista). 

Sekä että kaikki yksilöt ovat vapaita suuntautumaan ihmisinä omaan yksilölliseen suuntaansa (universaalisuus). Toiseksi tuon valtapelin täytyy muodostaa kansainvälinen liike (internationaalisuus). 

Maapallon laajuinen rauha ei voi toteutua elleivät nämä ehdot täyty.

*  

Pitäisikö "vihervasemmiston" luopua universaalisuudesta ja internationaalisuudesta? Ei tietenkään, päinvastoin.

Pitäisikö "vihervasemmiston" puolustaa eksistentialistista yksilövapautta ja luonnon seuraamista? Kyllä pitää. 

*

Suomen nationalistis-valtiollinen itsenäistyminen 1917 (Suomen tasavallan perustaminen) tapahtui kahtiajakona "valkoiset ja punaiset". 

Tuo jyrkkä jakolinja alkoi murtua 1930-luvulta lähtien (taustalla ylimmän vallan itselleen kaapannut valkoinen talonpoikaisääriliike, fasistinen lapuanliike). Tuon jälkeen syntyi uudenlainen nationalistinen valtapeli, jossa työväenliike ja porvarillinen valta suuntautuivat molemmat sivustoilta kohti "yhteistä keskustaa" ja alkoivat lujittaa uutta "teollis-kapitalistista enemmistöyhteiskuntaa" ("kuluttajakansalaistumista" jne.).     

Kommunistisen vasemmiston kohdalla kyseinen kehitys merkitsi entisten "punaisten" eli alkuperäisen kommunistisen aatteen ja liikkeen pirstaloitumista. 

Sen eri suuntauksiin kuuluvat esimerkiksi alkuperäisestä marxilaisesta filosofiasta kiinnostuneet, moderni kommunistinen liike sekä revisionistinen sosiaalidemokraattinen liike. 

*

Revisionistisesta sosiaalidemokratiasta tuli se "uustyöläisvasemmisto", joka liittoutui tiukimmin porvarillis-kapitalistisen oikeiston omaksumaan (oletettuun, osaksi teoreettiseen) "yhteiseen keskustaan".

Nyt 2017 sosiaalidemokratia on kaikkialla kriisissä. Ranskan SDP kutistui Macronin valtahyppäyksen takia "ärkoopeeksi".   

*

Entinen Maalaisliitto, nykyinen Suomen keskusta ei ole lainkaan mainitsemaani "kakkosvaiheen Keskustaa".

Kokoomuslaistenkin mielestä Suomen keskusta on oikeistolaisempi ja porvarillisempi kuin kokoomus. 

Kansainvälisen muutoksen kelkasta pudonnut agraarikeskusta on (maaseudulla) vieläkin alkuperäistä "valkoista valtaa".

Suomen keskusta suosii eniten rikkaita kuten maatilanomistajia, joilla on omaisuutta ja pääomaa. Keskustapuolue oli äskettäin valmis kaatamaan Suomen metsätkin puutavarana ja rahana heidän paksuun lompakkoon. 

Nykyinen pääministeri Juha Sipilä on konkreettinen esimerkki keskustapuolueen "konkreettisesta keskustalaisuudesta". Lestadiolaiseen uskonhaaraan kiinnittynyt kristitty uskovainen Sipilä on miljonääri ja suuren pääoman omistaja. 

Keskusta on myös korruptoitunut jatkuvasti (esimerkkejä tästä löytyy Matti Vanhasen lautakasasta lähtien).

Pitäisikö "vihervasemmiston" lähestyä tuota alkuperäisen kahtiajaon mukaista "keskustaa". Ei tietenkään pidä.  

Vihreiden äskettäinen valtaannousu on tapahtunut luopumalla puolueen perustamisvaiheen marxilaisesta vasemmistolaisuudesta (sen edustajiin kuului 1990-luvun alussa esimerkiksi Heidi Hautala), lähestymällä kokoomuslaista porvaristopolitiikkaa, pyrkimällä nousemaan yksipuolisesta "vihreän leiman" saaneesta pikkupuolueajattelusta "moniväriseksi yleispuolueeksi" ja kannattamalla yksilövapautta eli (pariisilaisen Sartren eksistentialismin synnyttämää) "sateenkaarikulttuuria ja kaupunkikulttuuria".

"Vihervasemmiston" täytyy oivaltaa se, että maailma muuttuu taas vahdilla. Siinä ovat haasteet monessa kohtaa aivan uudenlaiset.

"Vihervasemmiston" täytyy ottaa tiukka kanta kansainvälisen ja nationalistisen maailman tämänhetkiseen rajuun yhteentörmäykseen liittyviin jännitteisiin kuten sota- ja ympäristöpakolaisuuteen (kansainvälinen suvaitsevaisuus/kansallinen suvaitsemattomuus, nationalistinen "kotipesään sulkeutuminen").   

"Vihervasemmistolaiset" eivät saa olla nationalisteja, jotka ovat tukeutumassa nationalistisessa sisäpolitiikassa kansainvälisen teollis-kapitalismin uusliberalismiin. Ja luopuvat vähitellen kokonaan marxilaisuudesta ja myös universaalisuudesta ja internationaalisuudesta. 

*

Uusimman käynnissä olevan yleisen kehityksen pääpiirre on se, että kansallisvaltioiden aika on päättymässä ja ylikansallinen valta on voimistumassa inhimillisen elämän kaikilla tasoilla, ei vain taloudessa.    

Filosofi Georg Henrik von Wrightin mukaan jatkuvan taloudellisen kasvu ideologia ("onneton oravanpyörä") sekä siihen liittyvä teknologinen elämäntapa (tavarafetisismi jne.), ei esimerkiksi väestönräjähdys, on länsimaisen kulttuurin aiheuttaman ihmistä ja luontoa koskevan nykykriisin merkittävin aiheuttaja.  

"Punavihreän vallankumouksen" täytyy perustua siihen, että tuo von Wrightin esittämä näkökulma tulee laittaa heti suurennuslasin alle. 

"Uuden todellisuuden" täytyy rakentua suvaitsemattoman nationalismivaltion vastaiseen suvaitsevaan ja ei-rasistiseen monikulttuuriseen valtioon mikä on osa "monivaltiollista maailmanvaltaa". 

Ylin valta tulee kuulua maapallon kaikkien organisaatioiden ja valtioiden maailmanvaltiolle. 

Samaan aikaan kun toteutetaan maapallon laajuista "samansuuntaistamista", tulee maapallon kaikille yksilöille antaa yksilöllinen vapaus "itselleen olemiseen".

Ja myös vapaus "itselleen olemisen" perustuvaan "luovaan toimintaan ja taiteeseen".  

 

7. Äskettäin ilmestyneen Pentti Linkolan elämänkerran Ihminen ja legenda mukaan (HS 17.8.2017) ihmiskunnan suurin ongelma on väestöräjähdys.

Linkolan mielestä valtionrajat pitäisi sulkea tiukemmin kuin "kontti-Halla-Aho" vaatii. 

Etelästä Välimeren yli Länsi-Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia pitäisi Linkolan mielestä "lyödä airoilla sormille", kun he yrittävät nousta pelastusveneeseen. 

Mutta niin ei saa tehdä. 

Se ei ole ainoastaan epäinhimillistä, se olisi samalla länsimaisessa demokratiassa vallitsevien ongelmien taustan yksipuolista tulkintaa.  

*

Väestönräjähdyksen syy on teollinen kapitalismi ja kapitalistisen talouden totaalinen vapauttaminen (uusliberalismi). Väestönräjähdys ei ole syntynyt pelkästään esimerkiksi ihmisen seksuaalisista ominaisuuksista.  

*

Väestönkasvun rinnalla tapahtuvassa kaupungistumisessa on hyvää taajamarakentamisen keskittyminen pienelle alueelle, tuolloin on paras mahdollisuus säilyttää luontoalueita vapaina (kts. myös omakustanteeni "Uusfuturismin manifesti", 2010). 

Suurten taajamien väestön hajauttaminen johtaisi luontoalueiden totaaliseen tuhoamiseen. Maaseudun ja agraarikulttuurin yksipuolinen ylistäminen on ihmiskunnan paremman tulevaisuuden kannalta vaarallista.  

Pakolaiset tulee pelastaa. 

Kaikille hädässä oleville ihmisille tulee tarjota apua heidän varallisuuttaan arvioimatta (pelastamisen ehtona). 

*

Paras ratkaisu "väestönräjähdyksen" vastaiseen toimintaan on eksistentialistisen "itselleen olemisen" omaksuminen (1) sekä kapitalistisen talouden uusliberalistisen totaalivapauttamisen vastustaminen (2) sekä väestönkasvun rajoittaminen inhimillisin toimin ennalta ehkäisevästi (ehkäisyvälineiden käyttö jne. 3).     

*  

8. Nationalistiseen "koppakuoreensa" sulkeutuneella Timo Soinilla on edessään "siniverinen tulevaisuus". 

Nationalismi ja nationalismirahvaan "perussuomalaisuus" on häviämässä. Sen perilliset eivät voi jatkossa muuta kuin "räksyttää".  

Myö Suomen keskustapuolue ryömii nykyisin syvällä aatekriisissä.

Molemmat noista puolueista makaavat nyt samanaikaisesti säpäleinä maassa.

 

9. Myös MEDIA on yhteiskunnan uudistamisen ja ihmiskunnan paremman tulevaisuuden uhka koska media ylläpitää niin kutsutuilla "tiedotusvälineillä" suurta "todellisuushuijausta". 

Aikaisemmin on ajateltu, että media (kuten sanomalehdistö) on ollut nationalismin leviämisen ja ylläpitämisen kannalta keskeinen työkalu.   

"Varo HELSINGIN SANOMIA! Helsingin Sanomat on vaikutusvaltainen, vaarallinen lehti" (Esko Seppänen/tekstisuurennos JP). 

"Springer ja Erkko, porvarien verkko" (mielenosoituskyltti Helsingissä 29.4.1968, tuolloin sytytettiin mielenosoituksellisesti tuleen Hesareita). 

Katso Pertti Klemolan kirjaa "Helsingin Sanomat, sananvapauden monopoli" (1981). 

*

Pikkuruisessa Suomessa palvotaan usein yhtä "suurta". Välillä se on ollut esimerkiksi Alvar Aalto, välillä Reima Pietilä, välillä Urho Kekkonen, välillä Helsingin Sanomat. 

Tämä tsaarinaikainen perinne on demokratian kannalta vakava ongelma. 

Mitä monivärisempi ja -äänisempi yhteiskunta ja demokratia on, sitä inhimillisempi yhteiskunta. Yksilövapautta korostava eksistentialismi liittyy myös tähän ajatukseen.     

 

10. Sota synnyttää aina uuden sodan. 

Jos haluaa rauhan pitää lopettaa ensimmäiseksi sodankäynti.  

Parhaillaan käydään sotaa läntisen kristillisen suurkulttuurin ja itäisen islamilaisen suurkulttuurin välillä. Sodan itäisiä osapuolia kutsutaan lännessä TERRORISTEIKSI mutta länsi ei kutsu omaa sodankäyntiä itää vastaan terrorismiksi vaan "oikeiden todellisten arvojen puolustamiseksi". 

Lännen äärioikeistolaiset fasistit sanovat "ne ("ulkomaalaiset") uhkaavat meitä, ei me heitä". 

Sitäkään ei täällä ymmärretä miksi länteen sotaa paenneet ottavat täällä usein yhteen myös keskenään. Näin tämän usein Turun päätorilla ja Varissuolla.

*

Kahden suurkulttuurin väliseen "valtiolliseen sotaan" sisältyy lukemattomia henkilökohtaisia tragedioita. 

Vakavin  niistä koskee sitä kun (esimerkiksi Lähi-idän sota-alueelta) pakenevalle turvapaikanhakijalle ei myönnetä (siviilielämän turvaan päästessään) oleskelulupaa turvapaikkamaassa. 

*

Vihaan yllyttämistä pidetään usein parhaana keinona hajottaa vihattu yhteiskunta ja valtio niin, että se (vihan kohde) alkaa repiä itse itseään hajalle. 

"Valistuneen valtion eliitti" käynnistää "itse itsensä tuhoamisen" kiristämällä kansalaisten valvontaa ja tarkkailemista äärimmilleen niin, että lopputuloksesta tulee "sivistysdemokraattinen poliisivaltio". 

Tähän liittyvä muutos saattaa tapahtua myös Suomessa. 

*

Katselin illalla televisiodokumenttia, jossa kaukana idässä asuvien ihmisten asuinmiljöössä luikerteli kaikessa rauhassa myrkyllisiä käärmeitä. Kun "henki voittaa aineen" ihmiset uskovat, ettei käärmeen puremakaan ole vaarallinen. Ihmisen ja luonnon suhde on tuossa itäisessä kulttuurissa tasapainossa, siinä luontoa seurataan (ei hallita). 

Ajattelija voi luoda ja näyttää tähän liittyvän polun, mutta sen jälkeen jokaisen yksilön täytyy jatkaa matkaa yksin. 

Yöllä heräsin siihen, kun kohta vuoden vanha musta kissamme alkoi "vonkumaan" kovalla äänellä. Hormonit alkoivat jylläämään. Ymmärisn, että hän oli tullut "äidin ikään". 

Vaikka minulla on todettu allergiaoireita, päästin kissamme loikoilemaan huoneeseen, jossa olin nukkumassa. Kissamme rauhottui. Minusta tuntui siltä, että toisen eläimen kuten ihmiseläimen läheisyyskin voi rauhoittaa kissaa "eläimenä olemisessa".    

*

Katselen päivittäin liikuttuneena pellolla ruohoa syövää lehmälaumaa, koska tuosta laumasta jokainen yksilö heiluttaa häntäänsä niin iloisesti, ettei voi edes kuvitalla, etteikö myös eläimillä olisi "olemassaolon aistimista". 

 

11. Väkivalta on tuomittava kaikissa tapauksissa. Myös silloin kun tapahtunutta väkivaltatekoa aletaan käyttämään poliittisen vallan paisuttamisen työkaluna. 

Perjantaina kello neljän aikaan iltapäivällä 18.8.2017 tapahtui Turun Kauppatorin ja Puutorin alueella puukotusten sarja, jossa kuoli kaksi ihmistä  ja loukkaantui kahdeksan ihmistä. Puukottaja oli nuori marokkolainen mies.  

Tapausta on tutkittu "terroristisena väkivaltatekona" mutta onko siinä lainkaan kyse lainkaan varsinaisesta terrorismista?  

Puukotuksen jälkeiset tapahtumat viittaavat siihen, että konfliktissa on kyse maahanmuuttopolitiikasta. 

Puukottaja oi sanonut haluavansa liittyä Isisiin. 

Se on täysin eri asia kuin esimerkiksi se, että toimii aktiivisesti terrorijärjestön jäsenenä ja tekee terroriteon kyseisen verkoston johdon käskystä. 

*

Koko Suomi tuntuu huutavan nyt: "me emme tarvitse muita". Maahanmuuttajat eivät ole kuitenkaan yhtään pahempia ja väkivaltaisimpia ihmisiä kuin esimerkiksi suomalaiset. 

*

Timo Soinia nostetaan nyt syystä ja toisesta ulkominiterinä näkyvästi tv-uutisiin.

Onko tässä kyse entisen perussuomalaisen kunnian ja maineen pelastamisesta. 

Soinin ja Sipilän (keskustapuolueen) maine on kuitenkin romahtanut äskettäin. 

Pääministeri Sipilää on syytetty viimeksi opportunismista (tämän hetken poliittisia olosuhteita periaatteettomasti hyödyksi käyttäväksi henkilöksi).  

Tätä nykyisen valtaeliitin harjoittamaa "Turun puukotuksen jälkisoittoa" tulee seuraamaan "uusi entistä hämmentävämpi valtaannousuprosessi". Siinä romahtaa vanhojen nationalististen puolueiden valta aikansa eläneinä yhteiskuntaa totalisoivina vallankäyttökoneina.

*

Tiedustelulainsäädäntö ("vakoilulait") liittyy poliittisen valtaeliitin valtapeliin, jolla se pyrkii todistamaan kansalle, että uudet väkivaltaiskut Suomessa voidaan estää jo ennalta ja että suomalaisessa yhteiskunnassa "kaikki on hallinnassa", kunhan vain käytetään "rationaalista tietoa" ja säädetään "lakeja".

*

Suomen nykyinen edustuksellinen valtaeliitti (isojen puolueiden puoluevalta) on hyvin korruptoitunut. Suomalaisilla on suuri alemmuudentunne ja heikko itsetunto. 

"Suomi on valtollisilta perustuksiltaan muukalaisvastainen, ulkopuoliset poissulkeva, rasistinen, diskriminoiva, suomenmielinen, luotaantyötävä, rajansa suljettuna pitävä, militaristinen, alkoholisoiva ja väkivaltaisuuteen taipuvainen maa" (Taidemaalari ja kirjailija Carl-Gustav Lilius). 

Julkaisin tämän tekstilainauksen punaisessa omakustanteessani KR Turku (KR=kansallinen rintama) vuonna 2000. Minulle annettiin tuosta julkaisustani puhuttelu ja varoitus, samalla myös internetissä ollut julkaisuni sensuroitiin. 

Varoitus annettiin keskusvirastossa (muodollisesti) Turun kaupungin kirjekuoren väärinkäytöstä (myös ruskeassa kirjekuoressa luki "kielletty sana" kaupunginhallitus). Olin lähettänyt kirjekuoressa (kaupunkiorgaanin sisäisenä postina) omakustanteen työtovereideni kahvipöytään. Samalta suunnalta voi etsiä puhuttelun "sylttytehdasta".  

Julkaisuni liitteenä oli valkoinen sivu, jossa "oli pilakuvana" munat paljaana turkkilainen mies verinen puukko kädessä, mies oli puukottanut Suomen karttaa.

*

Miksi kuntaorgaanikin saattaa puolustaa rasismia? Suomen ensimmäisen itävaltalais-heiderilaisen "Kansallinen rintama" -puolueen aktivistit esiintyivät julkisuudessa koirien suojelijoina. 

Toinen "Turun rasimia" käsittelevä omakustanteeni on nimeltään Ensin on häväisy (1998). 

Sen alussa lainaan Jean-Paul Sartren filosofiaa:

"Ei ole olemassa determinismiä, ihminen on vapaa".  

Determinismin mukaan aikaisemmat tapahtumat tai päämäärät määräävät kehityksen. 

*

Nyt käynnissä oleva yhteiskunnallinen ilmiö merkitsee suurta muutosta. 

Turun äskettäisten puukotusten perimmäinen tausta liittyy siihen, että vanha kansallisvaltiosysteemi ja "maapallon uusi kansainvälinen todellisuus" törmäsivät yhteen. 

Siinä on kyse kokonaisesta siviiliyhteiskuntaa koskevasta "sotatilasta".

*

Sota- ja ympäristöpakolaisuuden seurausilmiöt ovat tunkeutumassa nyt kaikkialle. Samaan aikaan alkaa muotoutua "uusi todellisuus".  

Sata miljoonaa ympäristöpakolaista odottaa nyt meitä "oven takana". 

Pakolaisuutta koskeva valtapolitiikka on kuitenkin vielä hetken kaikkialla kansallisesti ja kansainvälisesti "levällään" mutta uusi suhde pakolaisiin ja maahanmuuttajiin on parhaillaan muotoutumassa. 

Ja sitä seuraa uusi pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia perin pohjin suojeleva kansainvälinen lainsäädäntö.   

*

Sotaa pakenemisen taustalla on mytologisen ihmiseläimen raakuus ja väkivaltaisuus. 

Ympäristökriisin (ilmastonmuutos jne.) ja siitä aiheutuvan pakolaisuuden taustalla on ihmiseläimen länsimaisessa teollis-kapitalistisessa kulttuurissa omaksuma kiero ja sairas luontosuhde. Sen pohjalla on ajatus "tieto on valtaa".  

*

Valtaosa Turussa puukotetuista ihmisistä oli syystä ja toisesta naisia. Puukottaja oli 18-vuotias "ulkomaalainen". Hänen kerrotaan käyttäytyneen ennen puukotusta hyvin erikoisesti. 

Kerrotaan, että ennen puukotusta hän ei hymyillyt koskaan.    

Puukottaja oli hakenut vuonna 2016 Suomesta turvapaikkaa. Sanomalehti Ilkan uutisen mukaan (21.8.2017) hän oli valehdellut viranomaisille olevansa palestiinalainen koska marokkolaisena hänelle ei olisi myönnetty turvapaikkaa. 

Saksalaisen lehden (Deutsche Welle) mukaan puukottaja (nimeltään Abderrahman Bouanane, esiintyi myös nimellä Abderrahman Mechkah ja oli tullut Suomeen nimellä Abdil Rahman) olisi oleskellut vuonna 2015 Saksassa, mutta hän ei olisi hakenut turvapaikkaa Saksasta.  

Hänelle oli myös sanottu Suomessa, ettei hänelle myönnetä turvapaikkaa. Hän oli valittanut turvapaikka-anomuksen hylkäämisestä. 

Poliisi on esittänyt lupaa pidättää yhteensä viisi marokkolaista (puukottaja ja neljä muuta).   

*

Jos puukotus tapahtui "henkisesti järkyttyneenä", koska puukottajalle ei myönnetty turvapaikkaa Suomesta ja hänellä ei ollut yhteyksiä terroristijärjestöihin, pitäisikö hänet tuomita pitkään vankeuteen oikeuden päätöksellä? 

Kuihtuuko terrorismiepäily lopuksi kokonaan? Oliko tuossa tapauksessa Suomen turvapaikkaviranomaisilla osuutta siihen, että puukotus tapahtui?

*

Poliisi tutki puukotusta alun perin "terroristisena murhana". Sanalla "terrorismi" viitataan poliittiseen väkivaltaan (sorto-, pakko- ja hirmuvaltaan). Sanalla "terroristi" viitataan poliittiseen väkivaltatekijään. 

"Terroristinen teko" suuntautuu aina poliittista ja yhteiskunnallista vallankäyttäjää vastaan. Täällä se on Suomen valtiovalta.

Poliisi ampui Turussa tekijää alavartaloon. Ainoastaan julkista valtaa käyttävällä valtaelimellä on demokratiassamme oikeus käyttää väkivaltaa väkivaltaa vastaan. 

*

Miksi puukotus tapahtui? Miten tämä tapahtuma on selitettävissä? 

Yksi mahdollisuus on se, että väkivaltateko liittyy suomalaiseen turvapaikka- ja palautuspolitiikkaan. Puukottaja asui Turussa Pansion vastaanottokeskuksessa. 

Suomen valtion harjoittamaa "mielivaltaista" sotapakolaisten palauttamispolitiikkaa on arvosteltu myös kansainvälisellä tasolla.  

Oli syy mikä tahansa, sillä on poliittisia "kansallisia ja kansainvälisiä heijastusvaikutuksia", tämä todistaa samalla siitä, että "pakolaiskysymys" (sotapakolaisuus ja ympäristöpakolaisuus) on "levällään". Kreikan reitti on vain vaihtunut Etelä-Italian ja Gibraltarin salmen reitteihin (Marokko sijaitsee kyseisellä kohtaa). 

Viimeksi Turkin ja Saksan välit ovat kiristyneet äärimmilleen. Kehitys saattaa johtaa siihen, että Kreikankin reitti avataan Turkin nykyisen yksinvaltiaan käskystä uudestaan.    

*

Turussa on tapahtunut ennekin puukotuksia. Viimeksi tapahtui muutama vuosi sitten useiden henkilöiden puukottaminen Turussa vappuna. 

Tämänkertainen Turun puukotus vaikuttaa kuitenkin tapahtuneen eri pohjalta. 

Puukotuksen "heijastusvaikutukset" ovat näkyneet valtiollisen valtaeliitin julkisuuden valokiilaan nousemisena sekä rasismia vastaan taistelevien ja suomalaisten etuoikeutta vaativien mielenosoituksina. 

Turun puukotus tulee vaikuttamaan tavalla tai toisella myös seuraaviin vaaleihin.   

*

Kauhavalaiset kyselivät yleisötilaisuudessa ennen Kauhavan turvapaikkakeskuksen perustamista, "voiko niistä saada tauteja". Viimeksi monet kauhavalaiset ovat ajatelleet, että nuoret "tummaihoiset ulkomaalaiset" ovat väkivaltaisia ja kiusaajia.

Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalaiset kuuluvat maapallon väkivaltaisimpiin.  

Kauhavalla tapahtui perjantaina 18.8.2017 välikohtaus, jossa kahta Kauhavan turvapaikkakeskuksessa asuvaa ammuttiin muovikuula-asella alavartaloon. 

Vantaalla tapahtui tuon jälkeen myös maahanmuuttajan puukottaminen.  

*

Jos kyseessä oli kansainväliseen väkivaltataisteluun (sodankäyntiin) liittyvä isku, puukotuksen kohteen eli Turun valitsemiseen (Tukholman jälkeen) on hyvin mahdollisesti vaikuttanut Turun 2011 saama kansainvälinen julkisuus länsieurooppalaisena kulttuuripääkaupunkina. Juhlavuoden taustallahan on EU, nyt sen jäsenvaltiot käyvät sotaa mm. Lähi-idässä.  Myös koko Suomen valtio osallistui Turun juhlavuoden 2011 valmisteluun monella eri tavalla. 

Suomi halusi tuolla toiminnalla kansainvälistä julkisuutta ja nyt sitä tuli tänne myös hyvin yllättävällä tavalla. 

*

"Puukotusten jälkeisessä Turussa ja Suomessa" rehottaa nyt kokonainen "henkien taistelu". Siinä erilaiset poliittiset ja muuta aatesuuntaukset vääntävät kilpaa kättä puukotuksen synnyttämässä jälkijännityksessä.       

Suomen hallitus lupaa tehostaa tiedusteluvalvontaa ja pakkopalauttamista. 

Liian "löpsoä maahanmuuttopolitiikkaa" arvosteleva "Kontti-Halla-Aho" (PS-johtaja) on ehdottanut, että turvapaikkapäätöstä odottavat sekä kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat pitää laittaa "säilöön saariin". 

Tuosta ajatuksesta tulee mieleen Norjan ampuja Breivik sekä USA:n kansainvälinen vankileiri saarella nimeltä Guantanamo Bay.  

 

12. Nykyaikainen tietotekniikka on niin monimutkaista, ettei siihen perustuvia laitteita voi korjata muut kuin asian´tuntijat. Rikki mennyt laite on kuitenkin viisainta korvata kokonaan uudella laitteella koska asiantuntijan korjaustyö tulee aivan liian kalliiksi. 

ATK-laitteiden teollis-kapitalistinen tuottaminen, myynti ja kuluttaminen etenee tältä pohjalta. 

Ennen vanhaan teknisiä välineitä saattoi korjata myös itse.  Se oli monessa suhteessa myös "järkevintä".   

*

Ekoinsinööri Eero Paloheimon rationaalisen ajattelun ja kynäjäljen mukaan rakennetun Turun Myllysillan piti olla "maailman kevyin, kaunein ja modernein" (joen toisella laidalla on vanha tekninen ihme, tulen voimalla toimiva  tuulimylly)

Myllysilta muistutti "kevyttä aerodynaamista lentokoneen siipeä". Tuolloin elettiin avaruuden valloittamisen "taika-aikaa". 

Tuon aikakauden jäljiltä on nyt vuosikymmenien jälkeen paljon uusia ongelmia.  

1960- ja 1970-lukujen "uusi suuri ihmeellisyys" perustui "tietouskoon". 

*

Kun matemaattiseen tietoon perustunut Myllysilta (esijännitetty teräsbetonisilta) alkoi reistailla (sitä seurasi teoreettisesti epäonnistuneita korjauksia) ja sillan statiikka alkoi pettää lopuksi kokonaan,"ääni alkoi muuttua kellossa". 

Kun Myllysilta alkoi vajota lopullisesti koti Aurajokea sen hitaasti tapahtuneen vajoamisen seuraamisesta tuli kokonainen "turkulainen ajanviettotapa". 

Aineetonta kulttuuriteollisuutta korostanut säätiö 2011 kiinnitti tuossa vaiheessa vajoavan sillan päälle "kantavia kaasuilmapalloja" (symboliseksi "nostovoimaksi"). Pallot ehtivät olla paikallaan vain hetken.  

Sen jälkeen kun aiemmin julkisuudessa ylistetty Myllysilta purettiin kokonaan, sen paikalle rakennettiin uusi silta, perinteisen ikivanhan selkeän ja yksinkertaisen rakennustekniikan pohjalta. Nykyisen uuden sillan pystyy myös korjaamaan asiallisesti.  

Turun torien puukotusten jälkeen Turku on valaissut uuden kirjastosillan valkoisella ja sinisellä valolla. 

Se on viittaus samalla kertaa "turvalliseen isänmaahan, Suomen valtiolaitokseen" ja kulttuuripääkaupunki Turkuun. 

Siis "tervetuloa turistit Turkuun". Turun väitetään olevan myös turvallinen paikka.   

*

Mutta Suomen valtio ei ole ikuinen. 

Eikä Suomen kohduksi kehaistu Turkukaan ei "säily" ikuisesti. 

*

Seuraavaksi suomalaiset ääriliikkeet luultavasti vaativat Suomen rajojen sulkemista tähänastista tiukemmin. 

Samanlaisiin toimiin ympäri maapalloa ryhtyneet kansallisvaltiot (kuten USA) kiihdyttävät yleistä kehitystä kohti maapallon valtiotonta lopputilaa.

Mitä enemmän joku valtio eristäytyy nyt kansainvälisyydestä sitä huonommin käy.

Konflikti kansallisen ja ylikansallisen välillä kiristyy kiristymistään. 

Merkit tästä ovat näkyneet viimeksi kiihtyvissä sodissa ja pakolaisten liikehdinnässä (pakeneminen sotaa ja ympäristökriisiä). 

Pelkästään ympäristökriisistä (ilmastonmuutos jne.) syntyviä pakolaisia on kohta jo sata miljoonaa.  

*

Samaan aikaan kun"Turun puukotus" tapahtui, Suomen valtio vaatii Turkua palauttamaan miljoonia euroja saamiaan varoja (asia on KHO:n käsittelyssä). 

Turun "kulttuurikrapula" jatkuu uusina muotoina. Siis turha kuivitella, että kehitys olisi hallittua periaatteella "tieto on valtaa".

Puukotus oli asukkaita ja matkailijoita Turkuun houkuttelevalle "kapitalistiselle kulttuuriturismille" kova takaisku. 

*

Kansainvälisellä tasolla tapahtunut valtapoliittisen ilmapiirin jännittyminen on aiheuttanut monilla eri suunnilla villiä heilahtelua suuntaan ja toiseen.

Turussa vaikuttaa perinteinen vahva kansainvälisen suuntautumisen vastainen  sisäänpäin kääntymiseen kulttuuri. Turussa on vaikuttanut pitkään hyvin jyrkkä ja sinnikäs ulkomaalaisvaltainen poliittinen liikehdintä. 

Varissuon suurlähiö on Suomen suurin maahanmuuttajakeskittymä. 

Varissuon suurlähiöstä on noussut valtiolliseen valtapeliin asti Suomen eduskunnan nykyinen puheenjohtajakin (PS). 

*

Ranskan suuri vallankumous alkoi vallan huipulta, kumousliike eteni useassa eri tyyppisessä vaiheessa. 

Vallankumouksesta tuli maapallon historian verisimpiä vallankumouksia. 

Vallankumousta tehostettiin ihmisten massiivista tappamista tehostaneella uudella mekaanisella tekniikalla (giljotiinilla, mestauskoneella). 

Hitlerin ja Stalinin teolliset kuolemanleirit voi kyseisen kehityksen huippuunsa.    

Nyt tuo kehitys jatkuu "maahanmuuttofasismina".

Valistuksen ideologiaa, sisältöä ja heijastusvaikutusta on selvitetty pitkää. Monet pitävät  valistuksen aatetta suurimpana syypäänä "modernien sivistysvaltioiden hirmuhallintoon" ja teollisen aikakauden verisiin maailmansotiin.  

*

1800-luvun puolivälin härmän häjyjen riehuessa, Kauhavan ruumishuone oli välillä täynnä puukotettuja henkilöitä. 

Vaikka ajat ovat tuon jälkeen muuttuneet Kauhava-Härmän vanhat väkivaltamyytit elävät voimakkaasti myös nykyaikana. 

Maatalousvaltaisella Kauhavalla kuvitteellista "kaikille yhteistä todellisuutta" ylläpitää paikallinen hallintovalta, poliittinen valtaeliitti sekä sanomalehdet Ilkka, Komiat, Aviisi sekä Lapuan Sanomat. 

*

"Turun puukotus" on hyvä esimerkki ihmisenä olemisesta ja yhteiskunnan sisällöstä ja luonteesta. 

Vaikka yksilö ja yhteiskunta tekee kaikkensa yhteiskunnallisen järjestyksen "ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi" vastaan tulee koko ajan yllättäviä käänteitä. 

Kaikki etenee kuitenkin "sattumien vyöryssä". Käynnissä oleva kehitys ei tule "tieto on valtaa"-periaatteenkaan avulla sellaiseksi, että "muutos olisi hallittu". 

Poliittiset valtapiirit ryhtyvät käännekohdissa kilpailemaan keskenään "kehityksen hallitsemisesta", Mutta mikään ei tule koskaan millään keinolla yhteiskunnassa hallituksi ja sellaiseksi, että esimerkiksi kaikki suomalaiset olisivat "turvassa".       

"Tietäminen, hallitseminen ja oikeudenmukaisuus" (ja monet muut vastaavat seikat) pysyvät jatkuvasti arvoituksina ja kiistanalaisina. 

*

Ihminen on ja elää nykyhetkessä, tulkitsee mennyttä kuvittelemalla eikä pysty edes aavistamaan sitä mitä huomisessa tapahtuu. 

Tämä käy ilmi myös blogikirjoituksistani. Kuvaan niissä omaa olemassaoloani sekä maailmassa olemiseni yhteydessä tapahtuneita seikkoja sellaisina kuin minä olen ne kokenut.     

 

13. Maailmansodan jälkeisen avaruuden valloittamisen innostuksen aikana kehitettiin niin sanottu rakennuksen lämpölasi-ikkuna. Sen lämpöä eristävä rakenne perustuu siihen, että lasilevyjen välissä on tyhjiö.

Mutta kun tuo umpinainen rakenne pettää, lasien väliin kulkeutuu ilmaa ja kosteutta eikä kyseinen ikkuna toimi enää kylmyyttä vastaan.     

*

Kirjan Ekologinen puutalo (Asko Ahtiainen ja Pekka Leppänen, 1999) esipuheessa sanotaan, että "...on viime vuosina korostunut KESTÄVÄN KEHITYKSEN vaatimus. Tavoitteena on turvata ihmisten HYVINVOINNIN JATKUVUUS vaarantamatta ympäristöä..." (tekstisuurrennokset JP). 

Esipuheessa korostuu "KESTÄVÄN KASVUKEHITYKSEN" ensisijaisuus. 

Kirjassa ei pureuduta kysymykseen siitä, johtuuko ympäristökriisi inhimillistä elämää ja yhteiskuntaa koskevista virheellisistä lähtökohtaoletuksista kuten virheellisestä luontosuhteesta. 

Nykyajan rakennustekniikka, rakentamisessa käytetyt materiaalit ja rakennusten suunnitteluun liittyvä ajattelu ja elollinen luonto ovat täydellisessä ristiriidassa keskenään. 

Esimerkiksi "mikrobivauriot" ja "hometalot" liittyvät ihmisen toiminnan ja elollisen luonnon väliseen ongelmalliseen suhteeseen.  

*

Mainitun kirjan sivulla 63 on tähän liittyvä miettimisen arvoinen yksityiskohta. 

Esimerkki koskee pyykinpesukoneen tärinän eliminointia "epäekologisella" ja "kertakäyttöisellä" vaneriin liimatulla vaahtomuovilla. 

Rakentamisen "ekologisuus" ymmärretään esimerkissä nykyaikaisten (teollis-kapitalististen) rakentamiskäytäntöjen mukaisena toimintana.  

*

Sama kysymys on syytä herättää nykyisen valtapolitiikan kohdalla. 

Rajansa tiukasti sulkevan nationalistisen valtion valtapelissä keskitytään "modernin yhteiskuntakoneen" "käytännön miesten ja naisten"-säätönappuloiden "eteen- ja taaksepäin pyörittelyyn" kyseenalaistamatta nykyisin vallitsevan (teollis-kapitalistisen) ajattelutavan ja toiminnan oikeuttamista esimerkiksi elollisen luonnon hyvinvoinnin kannalta. 

Taloudellisen kasvu halutaan jatkuvan häiriintymättä ikuisesti. Tuota prosessia kutsutaan "käytännän miesten onnettomaksi oravanpyöräksi".     

Teollisen yhteiskunnan aikana tapahtunut modernin teknisen järjestelmän monipuolistuminen ja laajeneminen on myös kääntynyt hirviönä ihmiskuntaa vastaan. 

Hyvä esimerkki tästä on se, että autoilua on alettu käyttämään myös tappoaseena ajamalla autolla ihmisten päälle, ei vain liikkumisvälineenä katuverkossa. 

 

14. Maapallo elää nykyisin suurten ja nopeiden muutosten liikkeessä ja pyörteissä, mutta yksipuolisesti maa- ja metsätalouteen perustuvat konservatiiviset paikalliset kulttuurit pysyvät henkisesti muuttumattomina. 

Kun muutimme Turusta Kauhavalle 2010, Kauhavan kaupungin "kotisivuilla" (internet) ei ollut kaupunginvaltuutetuista edes puoluemerkintää. Kunnan valtaeliitti tyrkytti Kauhavasta kuvaa ikään kuin "kaikki olisi yhtä perhettä ja sukua".

Valtuutetun puoluekanta lisättiin internetiin heti sen jälkeen, kun olin tehnyt asiasta kuntalain mukaisen kirjallisen kuntalaisaloitteen.    

*

Myös Suur-Kauhava on "kaupunki" (juridinen nimi). 

Yleiskaavalla pyritään luomaan toiminnalliselle alueelle tavoitteellinen kokonaisrakenne. 

Vaikka Kauhava on Suomen maatalousvaltaisin (kaupunki)kunta, Suur-Kauhavasta ei ole tehty MRL:n (maankäyttö- ja rakennuslain) mukaista yleiskaavaa. 

Myös alueen toiminnallisten ja rakenteellisten seikkojenkin kuvitellaan olevan Kauhavalla "itsestäänselviö". Se on (muka) maatalousvaltaisuus sekä keskustapuoluevaltaisuus.   

Koko Kauhavan uuden suurkunnan alueen käsittävää kokonaisvaltainen (yleispiirteinen ja oikeusvaikutteinen) "maaseutukaupunkikaava" on tekemättä ja suurkunnan osa-alue "Kanta-Kauhava sen kun kukkoillee ja hyppii muiden silmille".   

*

Kun Kauhavan yleiskaavoitus käynnistyy pitää unohtaa kuvitelma "Kanta-Kauhavan" asemasta koko uuden Suur-Kauhavan "kohtuna ja alkuperänä". 

"Kanta-Kauhavasta" ei voi myöskään tehdä asiallisesti suurkunnan PÄÄKESKUSTAA. Sille pitää etsiä liitoskuntien yhteinen ja kaikkien kannalta edullisin paikka.  

*

Kun etsii tänä päivänä Kauhavan nettisivuilta esimerkiksi valtuuston seuraavaa kokouspäivää, joutuu "Kauhavan kotisivujen" käytön aloittelijana viettämään todella pitkän ajan koneensa ääressä. 

Helpoin ja nopein yhteys kuntaorgaanin sivuilta pitää olla kohtaan "PÄÄTÖKSENTEKO" (kuntalaisia edustaviin "luottamuselimiin ja -miehiin". 

*

Ylin valta kuuluu kunnissa asukkaille, ei kunnan johdolle. Kuntaorgaanin pitää lainsäädännönkin mukaan palvella kunnan asukkaita, ei päinvastoin. 

Koska agraarisissa kulttuureissa ei tapahdu näin "väärin ymmärrettyä demokratiaa" vastaan pitää käynnistää vastarintataistelu.  

Maatalousvaltaisen Kauhavan hallinnollinen vallankäyttökulttuuri on vanhan maatilakeskuskulttuurin kaltainen. Siinä "isäntä" pomoilee ja määräilee palvelusväkeä eikä halua käydä vuoropuhelua "oman kartanoväen"kanssa.   

*

Kirjoitin tästä syytä 15.8.2017 maakuntalehti Ilkkaan tämän mielipidekirjoituksen (tämä kirjoitus julkaistiin Ilkassa 18.8.2017, netissä ilman otsikkoa. kohdassa "lyhyesti"):

 

"AMMATILLINEN APU VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

Ilkan pääkirjoituksen mukaan (14.8.2017) "Nykyiset kuntalaisvaikuttamisen mahdollisuudet ovat auttamatta turhauttavan hitaita, kankeita ja oikeusratkaisuineen kalliita". Aivan. 

Minut määrättiin 1990-luvun lopulla Turun kaupunginhallituksen päätöksellä siirtymään kaupunkisuunnittelijana ja virkamiehenä kaavoitusosastolta kaupungin keskusvirastoon voidakseni auttaa asukkaiden yleiskaavan valmisteluun osallistumista ja vaikuttamista. 

Kyseinen yleiskaava valmisteltiin ns. "strategiayleiskaavana" apulaiskaupunginjohtaja Juhani Määtän alaisuudessa.

Toimin tuon jälkeen muutaman vuoden keskusvirastossa "Suomen ensimmäisenä kunnallisena osallistumisavustajana" ja kirjoitin selvityksiä osallistumisen ja vaikuttamisen perusteista. 

Minulta kiellettiin ainoastaan KHO:n käsittelyyn menevien valistusten juridisen valmistelun avustaminen."

*

Kanta-Kauhavalla sijaitseva "puukkotehtailija" Iisakki Järvenpään kotitalo on suljettuna ja lahoaa hiljakseen pystyyn. 

Pihan ulkorakennus purettiin äskettäin kaikessa hiljaisuudessa.   

*

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen (tämä sana tulee kauhavalaisesta ylpeydenaiheesta puukosta) johtaja Antti Perkkalainen kirjoitti Järviseudun Sanomiin mielipidekirjoituksen "Vielä lääkäripalvelujen keskittämisestä" (JSS, 16.8.2017). 

Perkkalaisen kirjoituksesta näkee sen, ettei hänellä ole pienintäkään käsitystä eikä kokemusta yleispiirteiseen aluesuunnitteluun (maankäytön suunnitteluun, yleiskaavoitukseen) liittyvistä kysymyksistä. 

Mutta hän toteaa kirjoituksessaan, että "On totta, että eduskunnan päätös nostaa matkojen omavastuuosuutta tuntuu pahalta erityisesti kaikkien heikoimmassa asemassa olevien kannalta. 

Kuntien tulisikin ottaa vastuulleen asiointiliikenteen laaja-alainen kehittäminen". 

Oikein. Mutta miksi valtiovalta ja suurkunnat eivät innostu suurkuntien joukkoliikennejärjestelystä ja yleiskaavoituksesta?

Jos suurkuntauudistukseen liittyvä rakennemuutosuudistus epäonnistuu kansainväliset velkojat iskevät tätä valtiota Suomen sadan miljardin valtionvelan takia. 

*

Suomen keskusta (puoluevalta) on eniten huolestunut maaseudun tulevaisuudesta. Kaupunkikulttuuria keskustalaiset vierastavat eivätkä harjoita "tositoimia" kaupunkien kehittämiseksi. 

Maatilakeskuskusten ja maaseudun syrjäkylien nykyinen liikenne perustuu yksityisautoiluun. 

Maa- ja metsätalouteen perustuva elinkeino aiheuttaa totaalisegregaation ja synnyttää paikallaan pysymisen kulttuurin. Siinä paksulompakkoisella omistajaeliitillä ei ole intressiä joukkoliikenteenkään järjestämiseen.  

*

Liikkumisen järjestäminen sisältyy kuitenkin nykyaikaiseen demokratiaan ja ympäristöpolitiikkaan.  

Suurkaupunkien väestön liikkumisen järjestäminen edellyttää metron rakentamista. 

Yksityisautoilun varassa toimiva ja kasvava "maaseutukaupunki" kiitää kohti kaaosta. 

*

Suur-Kauhavalla on ainoastaan 16 500 asukasta. Ei ole ihme, että Lappajärveä ja Evijärveä ei kiinnosta liittyä Suur-Kauhavaan, ei myöskään siksi, että Suur-Kauhavalla olisi vähintään 20 000 asukasta.         

 

ILMOITUS