Jos työnteko muuttuu hyödyttämättömäksi eikä yhteiskuntamme ota uusiksi työntekijöiksi muita kuin suomalaisia, siitä seuraa ”automaattisesti” väkivaltainen vallankumous. Teollisen yhteiskunnan syventämää työnteon ja omistamisen välistä ristiriitaa ratkottaessa (työnteon muuttuessa kannattamattomaksi) koko yhteiskunta on organisoitava uudella tavalla siten, ettei ristiriita aiheuta väkivaltaista yhteentörmäystä.

Siinä pitää yhdistää kapitalistinen ja kommunistinen ajattelu.

Eräs mahdollisuus on se, että yhteiskunta ryhtyy tukemaan köyhimpiä työläisiä yhteiskunnan julkisin varoin esimerkiksi perheiden kalliiden hankintojen yhteydessä. Rahoittamisen voi toteuttaa esimerkiksi yhteiskunnan sijoitusyhtiöiden avulla.

ILMOITUS