Kirjallisuustutkija Georg Lukács on sanonut marxilaisena filosofina, että kirjallisuus heijastaa yhteiskunnallista kehitystä. Marxilainen kirjailija ja filosofina eksistentialisti Sartre on sanonut Marxista, että ”Marx on yhä hyvin nuori”.

Sartren eksistentialismi korostaa äärimmäisesti yksilönä olemista (subjektiivisuutta, vapautta ja vastuuta).

Nämä kaksi ajattelutapaa (marxilaisuus ja eksistentialismi) ovat jo olemassa. Miksi niiden yhdistäminen on tuottanut suuria ongelmia yhteiskuntaa organisoitaessa?

Ihmiskunta ei voi jatkaa olemassaoloaan ilman kyseistä yhdistämistä.

ILMOITUS