Suomen kansallinen valtio on organisoitunut yhdellä tavalla. Mutta historiasta tunnetaan muitakin alueiksi organisoitumisia.

Valistukseen pohjautuva kansallinen herääminen on vielä melko uutta.  Aikaisemmin ”valtioksi organisoitumiseen” vaikutti suuresti kansanryhmien liikkuminen ja vuorovaikutus. Ilman uutta kansainvälistymistä ei voida vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen. 

Kaikki ymmärtävät sen, että Suomen ja Unkarin välillä on sukulaissuhde. Mutta vain harvat ”tietävät” sen, että Unkarin kansa asui kansainvaelluksellaan 800 jKr. lounaisessa UKRAINASSA. Tuolloisesta organisoitumisesta on Unkarissa käytetty termiä ”Suur-Unkari”.

ILMOITUS