HELMI syntyi syksyllä 2006 Turussa. HELMI on EILAN JA JUKAN TYTTÖ. Helmi on kasvanut nuoreksi naiseksi. Sekin on merkinnyt jatkuvaa muutosta.

Me olemme (kolmehenkinen) PERHE.

*

Helmi meni viimeksi metsään noutamaan JOULUKUUSEN. Hän löysi mieleisen puun ja toi sen kotiin. Riihestä hän löysi vanhan raskaan joulukuusenjalan. HELMI kiinnitti kuusen pystysuorana jalkaan ja alkoi koristella kuusta vanhoilla joulukuusenkoristeilla. Helmi teki kaiken omalla tavallaan.

HELMIN JA EILAN TÄYTYY VOIDA OLLA OMA ITSENSÄ.

Suomen VALTIO on PERUSTUSLAISSA luvannut taata myös perheellemme YKSITYISYYDEN SUOJAN JA KOTIRAUHAN. Mutta myös yksilöllinen erilaisuus täytyy sallia tässä valtiossa. Vaikka se edellyttäisi joistakin massojen kansalaisoikeuksista luopumista.

*

NYKYAJAN VALTIOSSA ELÄMINEN merkitsee olemista keskellä VALMIIKSI PURTUJA ASIOITA JA SEIKKOJA.
Esimerkiksi PUOLUEET muodostavat nykyisessä valtiorakenteessa keskeisen RATKAISU- JA PÄÄTÖKSENTEKORAKENTEEN. Puolueille itselleen on tärkeintä saada lisää valtaa ja pysyä KANNATUSKYSELYISSÄ mahdollisimman korkealla.

*

VALTIOITA ON PERUSTETTU JA YLLÄPIDETÄÄN SUURTEN KANSANRYHMIEN HYVÄKSI. Tällöin tähdätään esimerkiksi IHMISMASSOJEN YHDENMUKAISTAMISEEN JA TASA-ARVOON. Tästä seuraa myös tietynlainen aluerakenne, sekin on nyt kriisissä.

NATIONALISTINEN VALTIO ON TEHNYT JO TEHTÄVÄNSÄ. Miksi sen annetaan jatkaa?

*

Viimeksi maailmalla on alettu kiinnittämään enenevästi huomiota kansainvälisyyteen sekä yksilö- ja pienryhmätasoon. Tällöin on ajateltu, että jokaiselle kuuluu oikeus olla oma itsensä. Ihmisethän ovat aina yksilöitä ja erilaisia. Sitä vastoin valtio keskittyy ristiriitaisesti massojen vallankäyttöön.

VALTIOLLA on myös koko KANSAA koskevia TAVOITTEITA. Valtion tavoitteista valtio-orgaanin kannalta tärkeimpiin kuuluu JATKUVA EDISTYS (USKO) JA KATKEAMATON TALOUSKASVU, KOTIMAATA SUOSIVA TYÖLLISYYS JA MILITARISTINEN TURVALLISUUS.

Niihin pyrkiminen on kuitenkin johtanut moniin vakaviin YMPÄRISTÖONGELMIIN (esimerkiksi ilmastonmuutokseen). Usko ”kaiken tietämiseen ja hallitsemiseen” on osoittautunut harhaksi.

*

VALTION toiminnan taustalla on usko ”tietää ja hallita kaikkea”. IHMINEN kuitenkin tietää, ettei ihminen kykene siihen. Ihmiskunnan täytyy omaksua eksistentialistinen täälläolokäsitys.

YKSILÖN vapautta koskee valtion perustuslaissa mainitut seikat, mutta ne eivät ole eksistentialistisia vapauksia eivätkä vastuuta eksistentialistisesti.

ILMOITUS