Lakivaltion kierosta suhtautumisesta yksilöä ja pienyhteisöä kohtaan on olemassa monia kuvaavia esimerkkejä.

LAKI on säädös, jolla viitataan usein yhdenmukaiseen käyttäytymiseen pakottavaan NORMIIN. Termillä KARANTEENI viitataan ihmisen eristämiseen muusta joukosta ja termillä KARENSSI ilmaistaan rankaisu, koska kansalaisoikeudet saanut henkilö on jättänyt toimimatta valtiovallan antaman määräyksen mukaisesti.

Sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan VALTIO JA KANSAKUNTA ovat täysin eri asioita. Valtio on konkreettinen mutta kansakunta täysin abstrakti seikka.

Monissa valtioissa valtiovalta voi pakottaa kansalaisia osallistumaan sotaan. Aseellisesta toiminnasta kieltäytyminen joi johtaa monissa maissa teloitukseen. Suomen valtiossa voi kuitenkin myös kieltäytyä aseellisesta toiminnasta (aseistakieltäytyminen). Mutta tässä uudistuksessa ei ole kuitenkaan menty riittävän pitkälle.

Esimerkiksi virustorjunnan KARANTEENI johtaa usein sosiaaliseen kuihtumiseen ja työpolitiikan KARENSSI voi johtaa hyvin suuriin perusongelmiin perheissä (vaikeuttaen esimerkiksi ruokaostoksia).

ILMOITUS