Platonin etiikka ja valtio-oppi pohjautuvat pääosiltaan lääketieteellisiin argumentteihin. YMPÄRISTÖKRIISISSÄ on kyse siitä, että luonto on SAIRAS. Sen on aiheuttanut ihmisen ja luonnon välinen luonnoton suhde.

YMPÄRISTÖKRIISIN torjumiseen tähdänneet toimet ovat olleet heikkoja ja samalla vanha luontosuhde vahva. Siinä maapallon on katsottu kestävän vielä pitkään ihmisen harjoittamaa kasvun rajoja koettelevaa toimintaa. Keskeinen tekijä on siinä ollut varmistaa tähänastinen ja tuleva TALOUSKASVU. Tieto- ja hallitsemisuskoisilla poliitikoilla on niistä tarkat luvut ja tavoitteet, joista se ei aio luopua.

*

Koska ihminen ei tiedä (ihmisellä ei ole kykyä tietää), ihminen elää uskonnon ja myyttien varassa. Ihmisellä ei ole minkäänlaista varmaa tietoa myöskään itsestään. Ihminen ei tiedä sitä mikä täälläolossa (olemassaolossa) on todellista.

Jumala on varoittanut ihmistä tietämisestä (syömästä kiellettyä hedelmää). Tietäminen merkitsee Jumalan kaltaiseksi tulemista. Mutta ihminen ei ole välittänyt tuosta kiellosta. Ihminen on alkanut käyttämään politiikassa myös iskulausetta ”tieto on valtaa” sekä temppua ”asiantuntijatieto”.

Onko näin ollen esimerkiksi Nato-jäsenyyden hakeminen valtiolta järkevä tavoite? Vastaus tähänkin on epävarma.

*

Parhaillaan kysytään, onko sopivaa se, että valtiota johtava tärkeä henkilö bailaa samaan aikaan humalassa kavereidensa kanssa.

Mutta nytkään ei kysytä sitä, onko maan johdolla TIETOA ja taitoa johtaa tätä valtiota kaikkeen hyvään?

*

Valtiota johtavia henkiöitä valitaan vaaleilla edustamaan kansaa ikään kuin puolueiden edustajilla (ehdokkailla) olisi jumalallista tietoa ja taitoa (enemmän kuin muilla kansalasilla). Mutta onko heillä sitä? Onko poliittisen johdon sivistys (tieto ja taito) tässä länsimaisessa kulttuurissa kristinuskon vai Sokrateen ja Platonin vaikutusta?

Kulttuurimme valtauskonto on kristinusko. Sanaa kulttuuri kutsutaan ”hengen viljelyksi”. Siis Pyhä henki, Pyhä perhe, Pyhä paikka (paikassa organisaatio pyhä kansallinen valtio).

Kristinuskon taustalla on syystä ja toisesta henkilö jota kuuntelee ja seuraa suuri kansanjoukko. Ihmiset ovat eriytyneet uskontokertomuksissa erilaisiin rooleihin, toiset ovat hyviä ystäviä, toiset taas pahoja vihollisia. Raamatun kuvaukset ovat oman aikakautensa käsityksiä täälläolosta (vertauskuvia jne.)

Siis Jumala tuli ihmisen hahmossa maan päälle ihmisten joukkoon. Tästä on alkanut valtapoliittinen perinne mikä elää vieläkin. Kansan tehtävä on uskoa ja vannoa vala kyseisen henkilön jumalallisesta vapaustarinasta (syntien anteeksisaamnen).

Kaikki poliitikot ovat ”Jeesustelijoita”. Heidän suosio poliitikkona ja vallankäyttö perustuu taivaallisen Jumalan maan päälle tuloon ihmisen muodossa keskelle tavallisia ihmisiä.

*

Uuden testamentin mukaan Jumala antoi ainokaisen poikansa (Jeesus syntyi neitseellisesti) ja kasvoi tavallisten ihmisten (kansan) joukkoon, jotta ihmiset pelastuisivat eikä yksikään Jeesukseen (Jumalaan) uskova ihmisyksilö joutuisi ”helvettiin” (henkimaailman kärsimykseen).

Siis jokainen uskovaksi kristityksi tullut henkilö saisi pelastettua syntien anteeksi saamisella itse itsensä. Maallisen vallan ei tarvitsisi tuolloin lähettää kansallista armeijaansa (nykyisin sotaveteraaneja) tai nykyaikaista palkka-armeijaa väkivaltaiseen palvelutehtävään Välimeren monikansallisessa maailmassa.

Tämän havainnon teki ensimmäiseksi koko maailmaa (Välimeren aluetta) hallinneet muinaiset roomalaiset jotka valitsivat kristinuskon uskonnokseen.

Naton tietouskoinen valtioista koostuva maailma (sotilasliitto) on pohjoisen Atlantin valtameren ympärstö. Sen ympärille ollaan tekemässä teräksestä rautaesirippu. Siitäkin tulee jonain päivänä eräs rautaesirippualueiden välisten sodankäyntien osapuoli. Siinä valtiovalta sytyttää sotia, mutta ei tuo rauhaa.

*

Kykenevätkö (kiellettyä tiedon puun hedelmää syöneet ja syntinsä anteeksi saatuaan ”maanpäällisiksi Jeesuksiksi tulleet) tietouskoiset puoluepoliitikot koskaan tietämään, miten uusi maailmanjärjestys ja terve ympäristö tulisi muodostaa? Eivät pysty.

ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖKRIISI etenee ohi kriittisen asteen paljon nopeammin ja aikaisemmin kuin jumalalliseen tieto- ja hallitsemisuskoon kasvanut puoluepoliittinen valtapoliittinen eliitti ajattelee ja uskoo omassa maailmassaan (luvut, kasvuennusteet jne.).

Poliitikot uskovat, että ilmasto- ja ympäristökriisi on poliitikkojen hallinnassa. Maallinen ja hengellinen valta ovat siinä kietoutuneita toisiinsa. ”Valtiokirkkomme johtava Paavi” on tietouskoinen arkkipiispa, katolisen kirkon johtaja Paavi on maapallonlaajuisesti Jeesuksen Kristuksen Vapahtajan käskynhaltija maan päällä.

Kristillisten valtakirkkojen uudistumiskyvyt ovat hyvin kapeat, kun puhutaan YMPÄRISTÖVALLANKUMOUKSEEN REALISTISESTI SUHTAUTUMISESTA. Poliitikot ovat siinä täysin avuttomia, he eivät voi mitään kaaokselle.

ILMOITUS