29.4.2022

VÄLIAIKA

”Toisen maailmansodan” jälkeen seurasi ”kylmä sota” (1947-1991). Maailmansodassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kukistivat toverillisesti yhdessä Saksan diktatuurin (Hitlerin aloittaman sodan). Seuraavaksi ”kylmä sota” merkitsi maailmansodan jälkeistä kapitalismin ja kommunismin välistä kilpailua paremmuudesta. Sen voitti teollisen totaalikapitalismin mukainen liberaalidemokratia. Voiton jälkeen ilmestyi kirja ”historian loppu” mutta historia ei loppunut vaan sitä seurasi VÄLIAIKA.

Toisen maailmansodan jälkeen on opittu ymmärtämään, että ympäristöongelmat ovat pahentuneet, vaikka tämänhetkisen teollisen totaalikapitalismin aikana ympäristöongelmia on pyritty poliittisen uskon varassa päämäärätietoisesti torjumaan yleisen edistyksen ja jatkuvan talouskasvun rinnalla.

Karl Marx oli ennustanut, että teollistumisvaihe johtaa porvariston ja tehdastyöväestön välien kiristymiseen niin, että tulevaisuudessa yhteiskunta on yhteisomistuksellinen ja luokaton mutta niin ei ole tapahtunut. Väliajan jälkeen maailma saattaa kuitenkin näyttää aivan toiselta.

Marx ei kertonut tarkemmin miten uusi yhteiskuntamuoto täytyy organisoida mutta hän kuvitteli, että hän ymmärtää kuinka ”maailma avautuu”. Immanuel Kantin mukaan dialektiikka on joutopuhetta ja juonittelua kansan pään menemiseksi. Eksistentialisti Jean-Paul Sartre on esittänyt järjen käytöstä samansuuntaista kritiikkiä kirjoituksellaan ”Dialektisen järjen kritiikki”.

Sartren Inhon sivulla 226 hän kirjoittaa, että ”Tunnen tällä kukkulalla olevani heistä kovin kaukana…”. Kirjoituksessa kuvataan ”valmiin maailman ideaa”. Tämän päivän ”Vapaan Maailman Mediassa” kamera laitetaan omakotitalon jääkaapin viereen paikkaan, jossa kaikki on etukäteen valmiiksi naurettua ja täynnä bailailutavaroita. Välivaiheen jälkeen saattaa myös ”paha usko”, jossa (poliitikkojen ja puolueiden suosimalla) iskulauseella ”tieto on valtaa” on käyttöä olla täysin mennyttä.

 

2.5.2022

VÄLIAIKA 2

Ihmisellä ei ole perinnöllistä kykyä tietää. Eikä ihminen voi tietää esimerkiksi menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Ilmasto on kaaos, kaaosteorian pohjalta voi ajatella että ihmisellä ei ole kykyä tietää ja hallita ilmastonmuutosta. Myös Karl Marx erehtyi arvioituaan ihmisenä ”maailman avautumista”.

Historian loppuakaan ei tullut, sillä ristiriidat jatkuvat nykyisen liberaalidemokratian aikanakin. Nykyistä aikakautta voi kuvata esimerkiksi käsitteellä VÄLIAIKA, sillä nykyisten tapahtumien taustalla voi olla toinen maailmansota.

Esimerkiksi sotilasliitto NATON taustalla on Yhdysvaltojen presidentin Rooseveltin ajatus vuodelta 1941. Nyt 2022 olisi viisainta olla ”kerjäämättä verta nenästä”.

EDISTYS on myytti. Tärkeintä on nytkin rauha ja hyvinvoiva ympäristö.

VALTIO on taloudellis-poliittinen organisaatio. Valtioiden RAHANTARVE kasvaa koko ajan ja talouden kansainvälinen merkitys lisääntyy nopeasti. Kun valtioiden poliittiset organisaatiot pyrkivät samaan aikaan suojelemaan elinympäristöä YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN on KRIISIYTYMÄSSÄ, sillä toteutettavat suojelutoimet ovat osoittautumassa riittämättömiksi.

Taloudellisen intressin laskeminen voi johtaa VALTIOIDEN KURJISTUMISEEN. Mutta myös monet muut seikat voivat johtaa samaan VALTIOIDEN kurjistumiseen.

Vaikka MARX erehtyi ”maailman avautumisessa” hän esitti monessa muussa yhteydessä huomion arvoisia ajatuksia. Useimmat noista ajatuksista ovat käyneet myös toteen. Hän havaitsi esimerkiksi VOITON MAKSIMOINNIN nousevan tärkeimmäksi KAPITALISMISSA. Hän oli oman aikakautensa ihminen, joka ei voinut edes aavistaa esimerkiksi edessä ollutta TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA SEKÄ OTSONIAUKKOA JA PAKOLAISUUTTA.

Marxin historiakäsityksen lähtökohdat liittyvät esimerkiksi TYÖNTEKOON ja OMISTAMISEEN. Ensin hän on tehnyt havaintoja esimerkiksi orjayhteiskunnasta ja feodaalisesta yhteiskunnasta ja hän on erheellisesti kuvitellut ”maailman avautumisen” tapahtuvan samalta pohjalta. Tuossa yhteydessä hän on havainnut yhteisiä eri yhteiskunnissa. Keskeinen Marxin havainto on liittynyt RISTIRIITAAN.

 

10.5.2022

UUSI OIKEISTO

Rauhanaatteella menee nyt todella huonosti, sillä entisestä tiukkapipoisesta marxilaisesta vasemmistosta tuli äskettäin hetkessä monimerkityksellinen uusi porvarillinen oikeisto.

Mutta senkin taustalla kummittelee ympäristökriisi, pikimmin on siksi perustettava elollisen luonnon hyväksi taisteleva VIHREÄ ARMEIJA.

Myös Marx kirjoitti siitä, että VOITON TAVOITTELUSTA (rahasta) on tulossa teollisen kapitalismin kehityksessä kaiken pääasia ja että se kääntyy HIRVIÖNÄ koko ihmiskuntaa vastaan.

Ensin taisteltiin Hitlerin kovaa diktatuuria vastaan, nyt vihollinen on ”pehmeä diktatuuri”. Venäjän federaation juhlinnalla (”VOITON PÄIVÄ”) on perustelut – ei päässyt Hitler heittämään heitä polttouuneihin. Jos Hitler olisi voittanut, tämä päiväkin näyttäisi aivan toiselta.

Samanaikainen RAHAN tavoittelu ja poliittisten ympäristöpäätösten tekeminen (esimerkiksi metsien kaato valtioittain) ovat ajautumassa siksi syvään kriisiin. Siihen voi vaikuttaa ainoastaan VIHREÄ ARMEIJA.

Kaikenlaisten länsimaisen kulttuurin ongelmien taustalla on se, että on keskitytty vuosituhansia OLEMUKSEEN unohtaen ihmisenä OLEMINEN. OLEMISELLA JA IHMISYKSILÖÄ KOROSTAVALLA EKSISTENTIALISMILLA on kuitenkin edessään iso tulevaisuus.

Von Wright on kirjoittanut kirjaansa Tieto ja ymmärrys (s. 75):

”Nyt on uhka demokratiaa kohtaan samoista voimista, jotka toisessa maailmansodassa esiintyivät demokratian puolustajina. Pitkälle teknologista ja byrokraattisesti keskittynyttä yhteiskuntaa on toisinaan nimitetty ”pehmeäksi fasismiksi”.

En tiedä, onko nimitys onnistunut. Itse (sanoi von Wright) puhuisin tässä yhteydessä pikemminkin olosuhteiden diktatuurista.

JP:n lisäys: ensin taisteltiin Hitlerin diktatuuria vastaan, nyt on läsnä uusi diktatuuri voitettavana.


17.5.2022

VIHREÄ ARMEIJA

ELOKAPINA on herätellyt kansaa ympäristökriisin johdosta sulkemalla muutaman kerran autojen ajoratoja ja ihmisten pääsyä kaukolentojen koneisiin. Mutta kun pyritään estämään TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN synnyttämää olosuhteiden DIKTATUURIA hyökkäämästä HIRVIÖNÄ koko maapallon elollisen luonnon kimppuun, tarvitaan siinä koko globaali VIHREÄ ARMEIJA.

Vihreän armeijan on tutkittava ensin kaikki mahdolliset elämän vastaiset tekijät. Esimerkiksi kesämökkeilyn, syrjäkyläasumisen ja koko maantieverkon haitat. Sen jälkeen sen on ryhdyttävä ”tuumasta toimeen”. On tutkittava joka rakenne ja tavara.

Uusia YDINVOIMALOITA ei tahdota eikä SÄHKÖAUTOJA tahdota koska ne kiihdyttäisivät näkyvissä olevaa totaalikapitalistista bisnestuhoa. Kaikki ei ole tässä OLEMASSAOLOSSA edistystä, kaikki voi olla myös taantumista.

Maailma muuttuu joka hetki. Max Stirninkin mukaan vain yksilö on ”todellista”. ”Valistuksen dialektiikka” pitää paikkansa, pitää olla pessimisti.

Kirjailija on myös yksilö. Ensimmäisen olemassaolohetken oltua kaikki muuttuu seuraavaksi historiaksi.

Historiateosta voi kirjoittaa vasta vuosikymmeniä äskettäin tapahtuneen jälkeen. Pietari Suuri avasi 1703 ikkunan idästä länteen perustamalla Pietarin kaupungin. Yhden käsityksen mukaan tuo ikkuna laitetaan kiinni kun Itämerestä tulee länsivaltojen natolainen sisämeri.

Erään toisen käsityksen mukaan Yhdysvallat ryhtyi ensin hankkimaan uusia jäseniä sotilasliitto
Natoon ja sen jälkeen Venäjän federaatio aloitti sodan Ukrainaa vastaan varatakseen entiselle Varsovan liitolle sotilaspoliittisia alueita Krimin saaren edustalla.

Tuon jälkeen Suomen nationalistisen valtion johto on pitänyt narun päässä kokonaista ”kurkut suorana huutanutta suomalais-ukrainalaista kansaa” ja viimeksi Suomen valtio on päättänyt anoa Naton jäsenyyttä. Mutta Lappi ja Ahvenanmaa kuuluvat heille. Suomi tulisi kutistaa pieneksi. Se olisi taloudellisempaakin. Rauhaa ei saada aseilla.

Yhteiskunnalliset mullistukset ja vallankumoukset tapahtuvat ”pandemia-ajan” yllättäessä. Hetkeä ennen uuden Ukrainan sodan syttymistä (2022) seurattiin Suomessa tarkoin virusaaltoja, mutta se toiminta loppui hetkessä mainitsemani sodan ja metelin alettua.

Asiantuntijat ja jeesustelevat poliitikot olivat tuolloin myös riitaantuneet virustorjuntatoimista. Luonto hallitsee ihmistä. Ja ihminen on osoittautunut julmaksi elukaksi.

Eläinkuntaa pitää ihmisen ymmärtää ja puolustaa enemmän. Uuden biologisen aseen kehittämisessä eläinkunta pitää jättää kaikissa suhteissa sen ulkopuolelle.

Koska ilmakehä ja ilmasto on kaaos, siitä ei voi eikä pidä edes sanoa mitään.

Kohta Kiina yllättää taas. Kiina ja Venäjä lähentyvät nyt toisiaan. Ukraina on Venäjälle ”pikkuruinen natsivaltio”.

 

21.5.2022

MUTKIA MATKASSA

KARL MARXIN kirjoituksessa ”Hegelin oikeusfilosofian kritiikki” kiinnitetään ensimmäiseksi huomiota USKONTOON. Hegelin oikeusfilosofiassa yhdistetään Kristinusko ja Järki.

ROOMAN MAAILMANVALTION TEMPPU YHDISTÄÄ VALTAPELIIN USKONTO EI VOINUT ONNISTUA. KOTKA ei vienyt hautausseremoniassa taivaaseen KEISARINKAAN sielua.

VANHAA NATIONALISTISTA VALTIOTA pidetään Hegelin oikeusfilosofian USKONTO-OPIN mukaisesti HENKENÄ mutta koska valtio ei voi olla henki mitä korkeampi KANSALLISEN VALTION VALLANKÄYTTÄJÄ SITÄ SEKAVAMMAT PUHEET.

EIKÄ POLIITIKOISSA PIHISE KORKEAMPAA TIETOA JA TAITOA HENKIVALTION LAHJANA. EIKÄ DIGIUSKOKAAN SIINÄ AUTA.

KANSALLINEN HENKIVALTIO ei voi liittyä ”noin vain” esimerkiksi KANSAINVÄLISEEN sotilasliittoon. TUOLLOIN tulee aina matkaan mutkia. Turkin presidentin ERDOGANIN välistäveto Suomen NATOON liittymisessä on tästä hyvä esimerkki. Tämä seikka ei muutu toiseksi vaikka Turkki erotettaisiin Natosta tai KURDEILLE perustettaisiin ikioma KANSALLINEN VALTIO.

EIKÄ POLIITIKOISSA PIHISE KORKEAMPAA TIETOA JA TAITOA HENGEN LAHJANA.

KANSAINVÄLISYYS voimistuu YMPÄRISTÖKRIISISSÄ. Samalla korostuu entisestään PAKOLAISUUS. Merivesien pinnan kohoaminenhan hävittää maapallolta kokonaisia valtioita. UKRAINAN SOTA on maapallon ympäristökriisiin verrattuna PIKKUSEIKKA.23.5.2022

OLEMINEN

MAAILMASSA OLEMISKÄSITYKSESTÄ voi havaita menneisyyteen, nykyaikaan ja tulevaisuuteen liittyviä seikkoja.

Etelä-Pohjanmaalla poltetaan jo keväällä ”juhannuskokkoa, VALAKIAA”. Sen taustalla on seudun uskontoon liittyviä seikkoja. Mutta siihen yhtyy myös maallisia käsityksiä kuten romun hävittäminen maatilojen yhteydessä.

KAUHAVAN KOTISEUTUMUSEON alueella on vanhoja klassistisia koristeita, joiden alkuperä löytyy antiikista, mutta seudun väestöllä ei ole mitään muuta tekemistä niiden suhteen kuin että koristeet toimivat MYYTTEINÄ jotka yhtyvät asukkaiden olemassaolokäsitykseen.

Myös se, että seudun museot ovat kylmiksi täytettyjä mätäneviä rakennuksia, liittyy paikalliseen olemassaolokäsitykseen.

Kun KAUHAVALTA lähti lentosotakoulu ja kyseinen paikka ajateltiin muuttaa pakolaiskeskukseksi, kauhavalaiset vastasivat ajatukseen huudahtamalla yhdessä ”EI”. Tämän taustalla oli se, että lentosotakoulu edusti täkäläisyyttä mutta pakolaiskeskus ulkopuolisuutta.

VANHA VALTIO SUOMI edusti pelkästään täkäläisyyttä (kansallista), mutta jos Suomesta muodostettaisiin UUSI SUOMEN VALTIO, siitä tulisi tehdä KANSAINVÄLINEN JA SUVAITSEVA.


24.5.2022

OLEMISEN UUSI SUOMI

EKSISTENTIALISTINEN FILOSOFIA KOROSTAA oikeusfilosofiassaan VASTUULLISTA YKSILÖVAPAUTTA. Myös esimerkiksi itse tehty merkitysten tulkinta on siinä keskeistä.

Kun vanha KANSALLINEN VALTIO korvataan uudella KANSAINVÄLISELLÄ YHTEISKUNNALLA, sen perustuslain täytyy pohjautua täysin uudenlaiseen LAINSÄÄDÄNTÖÖN.

Uuden yhteiskunnan LAINSÄÄDÄNNÖN lähtökohta tulee olla siinä, että kaikki uuden yhteiskunnan jäsenet oppivat tekemään eksistentialistisessa OLEMASSAOLOSSA RATKAISUT ITSE.

Esimerkiksi eteläpohjalainen käsitys siitä, että naisen tärkein rooli aviosuhteessa on ÄITIRAKKAUDEN KOROSTAMINEN, tulee tehdä samalla RIKOLLISEKSI. Ei saa ottaa lasta omakseen eikä päättää toisen puolesta.

UUSI SUOMI ottaa LAISSA HUOMIOON MYÖS esimerkiksi erilaiset uskonnot, elämäntavat, kulttuurit sekä pakolaisuuden tukemisen. Esimerkiksi uskonto on jokaisen yksityisasia.

Jos joku kansanryhmä tulee aivan erityisen vihatuksi eikä kukaan halua sitä naapurikseen (kansa ja paikka, vrt. Luthrin kirjoitusta ”Juuden und Ratten”), voiko tämä johtua tuosta kansanryhmästä itsestään?

Miksei ahvenanmaalaisia ja lappalaisia pidetä SUOMALAIS-KANSALLISEEN KANSAKUNTAAN KUULUVINA? KANSAKUNNASTA TÄYTYY IRTAANTUA.

Tulin Turussa vihatuksi mutta olen taistellut viimeiset kymmenen vuotta DADALLA JA NIHILISMILLÄ sitä vastaan tehdäkseni itsestäni INHIMILLISEN OLENNON arvoisen.

DIALEKTIIKKA TÄYTYY HÄVITTÄÄ.

Hegeliläistä dialektiikkaa pidetään aivan erityisen sekavana. Ehkä siinä on kyse ”USKOVAISUUSDIALEKTIIKASTA”. Siinä tunnustetaan, ettei ihminen voi saavuttaa viisaiden vuoropuhelulla muuta kuin uskomuksia.

ORJAMORAALI (kts. Nietzsche) ON PAHASTA. Miksi lakeudella on vieläkin sanoa ”se oli hyvä työmies” vaikkei hänelle maksettu minkäänlaista palkkaa maatilalla.

MAATALOUSYHTEISKUNTA JA VANHA KANSALLINEN VALTIO ON TODETTU JO VASTAKOHDIKSEEN.


26.5.2022

BAILAILU, BOSOTTAMINEN JA SHOPPAILU

Nämä sanat kuvaavat hyvin länsimaisen kulttuurin rappiota teollisessa totaalikapitalismissa. 1800-luvulla alkanut NIHILISMI lisääntyy samalla kun EDISTYSUSKO hupenee.


27.5.2022

VANHA VALTIO JA UUSI YHTEISKUNTA

Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Maailma sisältää ristiriitoja ja vastakohtaisuuksia sekä myös sanan ”ei” (kieltoja). Maailmaan sisältyy myös avaruus, kaaos ja aika. Muutos koskee kaikkea täälläoloa ja siinä on pakko tulkita joka hetki merkityksiä ja tehdä itse ratkaisuja. Vain yksilö on ”todellinen”. Tämä kaikki on uuden yhteiskuntamallin rakennusainetta.

Hegeliläisyyteen ja Hegelin oikeusfilosofiaan perustuva valtio on tullut vanhanaikaiseksi koska yhteiskunnan käsitykset monista seikoista ovat muuttuneet täysin toisiksi.

Hegeliläistä valtioajatusta ja valtiota voi verrata merellä oleviin saariin. Jokaisella saarella asuu yksi kansa. Kun tämä kansallista aatemaailmaa korostava ajatus hylätään ja luodaan kokonaan uusi yhteiskuntamalli uudenlaisen oikeusfilosofian pohjalta, irralliset saaret kasvavat yhteen ja muodostavat yhdessä kansainvälisen saariston. Siinä kaikki kansat ovat suvaitsevaisina veljiä ja sisaria keskenään.

ILMOITUS