EKSISTENTIALISTI poistaa ennen ”täälläoloa” koskevan ajattelutyönsä aloittamista mielensä ANALYYTTISEN FILOSOFIAN.

TIETOUSKOISEN analyyttisen ajattelun ja maailmankatsomuksen pohjalta on luotu lukemattomia länsimaisen nykykulttuurin KOJEITA JA LAITTEITA. Niistä on tullut ihmiskunnalle suuri ongelma.

*

Käytän usein termiä TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI. Autoteollisuus on nykyisen kapitalistisen maapallon tärkein teollisuuden ala. Autoteollisuuden yhteydessä on kehitetty esimerkiksi liukuhihnatuotanto ja robottitekniikka.

SÄHKÖAUTOIHIN siirtyminen ei ratkaise nykyistä ilmasto- ja ympäristökriisiä vaan käynnistää uuden entistä tehokkaamman taloudellisen aktiivisuuden ja entistä täydellisemmän luonnonvarojen käytön.

AUTO on tyypillinen ANALYYTTINEN LAITE. Sen tulkitsemine merkitsee LUONTOSUHTEEN eli esimerkiksi NOPEAN (luonnottoman) LIIKKUMISEN (yksilö ja ihmisjoukot) JA RASKAIDEN KUORMIEN (luonnottoman suurten) kuljettamisen tarkastelemista.

Auto on tärkein kapitalistisen talouden kohde. Kokonaisia autoja ja niiden analyyttisia osia on myynnissä rajattomasti. Auton käyttöikä on hyvin lyhyt: kun autoa ei enää käytetä, suuri osa käytetyn auton osista on edelleen käyttökelpoisia. Mutta romuttamot täyttyvät käyttökelpoisista auton osista.

*

Massiivinen konetavaratuotanto, raskaiden kuormien kuljettaminen maalla liikkuvia katukoneita pitkin, nopea liikkuminen sekä suurten ihmisjoukkojen nopea massiivinen siirtäminen paikasta toiseen ovat nykyisen länsimaisen kulttuurin peruspiirteitä.

Niissä näkyy se, kuinka tieto- ja hallitsemisuskoinen ihminen on kohottautunut LUONNON YLÄPUOLELLE ja käyttää vapaasti ja rajatta hyväkseen luontoa.

Tehokkainta tämä on ollut UUSLIBERALISTISEN TOTAALIKAPITALISMIN kaudella.

YMPÄRISTÖKRIISI (maapallon ilmastonmuutos, virusaallot jne.) on johtanut tämän ilmiön haittojen arvostelemiseen. Kritiikki on aiheuttanut myös sen, että yrittäjät pyrkivät vaientamaan rajatonta talouskasvua koskevan keskustelun (esimerkiksi puheen ”kasvun rajoista”).

*

MAAILMANSODAN syvällisemmän ymmärtämisen ehtona ei ole ainoastaan se, että on perehtynyt ennen ensimmäistä maailmansotaa vallinneeseen aikakauteen, ensimmäiseen maailmansotaan, sen ja toisen maailmansodan väliseen aikakauteen, toiseen maailmansotaan ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Sekä siihen, että teollisen totaalikapitalismin nykyinen kriisi voi johtaa myös maapallon hajoamiseen.

Esimerkiksi kun synnyin toisen maailmansodan päättymisen (1945) jälkeen keväällä 1948 kapitalistisen Saksan (Länsi-Saksan) kylkeen päätettiin perustaa kommunistinen Saksa (DDR). Tähän liittyi se, että Hitlerin natsidiktatuuri oli kohdannut puna-armeijassa vahvempansa (Stalin) ja että porvarillisessa Saksassa oli ollut vahva aikaisemmin väkevä kommunistinen liikehdintä mutta se oli murskattu väkivaltaisesti (kts. 1800-luvun porvarillisen Saksan historia).

Erään historiatulkinnan mukaan 1900-luku tulee nähdä MASSAVUOSISATANA sen sijasta, että sitä tarkastellaan VASTAKOHTIEN VUOSISATANA.

Historiankirjoituksella on aina hyvin hatara pohja. Tulevaisuus yllättää aina. Esimerkiksi itäinen Saksa saatetaan perustaa uudestaan mutta uudenlaisena.

Kun jonkun ajankohdan kokonaisuus alkaa hajota, tämä voi tapahtua milloin tahansa ja hajoaminen voi olla jo alkanut. UUSLIBERALISMI (taustalla USA ja BRITANNIA) on päättynyt äskettäisiin TALOUSSOTIIN.

Koska KIINA ON NYT PELKÄSTÄÄN KOMMUNISTINEN maa, mutta ei enää kaksijakoinen lännen halpatuotantoalue, tämä herättää ajatuksen siitä, että kun jokin kokonaisuus on jo hajonnut, KATKEAMATON TALOUSKASVU on kriisissä ja siksi hajallaan olevaa ÄÄNETÖNTÄ ja NÄKYMÄTÖNTÄ SOTATILAA halutaan ylläpitää.

*

SUOMEN NYKYVALTIOSSA 1800-luvun alkiolaisella nuorisoajattelulla ei ole tulevaisuutta. Ja ainoastaan omien pelastamiseen tähtäävä PIIKKILANKA-NYKYAIKA ei voi kestää kuin hetken.

YKSILÖTASOLLA menneisyyttä tarkasteltaessa huomio saattaa kiinnittyä ihmisyksilön nuoruusvaiheisiin. Omalla kohdallani tämä käy hyvin ilmi.

Nuoruuteni vaiheissa näkyy se, miksi olen nykyisin esimerkiksi monikulttuurisuuden kannattaja, pasifisti ja vasemmistolainen eksistentialisti (vapauden ja vastuun puhuja) sekä kriittinen nationalismin kohdalla.

Tähän on liittynyt esimerkiksi Loviisan koulussa 1966 teininuorina laatimamme (ensin sensuroitu) lehti nimeltä KIPINÄ sekä liittymiseni Helsingin Sadankomitean jäseneksi.

Suomen Teiniliitto syntyi 1939-1943 hyvin konservatiivisista lähtökuopista ja liiton alkuvaiheet liittyivät SUOMEN VALTION perustamiseen. 1965 liiton säännöistä poistettin ilmaisu ”kansallinen yhteenkuuluvuus” ja huomio kohdistettiin tuon jälkeen universaaleihin ja kansainvälisiin seikkoihin.

Tuolloin sai alkunsa esimerkiksi sen ajan rauhanaate sekä suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja vasemmistolaisuus. 1945 päättyneen toisen maailmansodan jälkeen syntyi kokonaan uudenlainen nuorisosukupolvi, ja tuon nuorison aikuistuessa siitä tuli merkittävin yhteiskunnallinen valtatekijä. Tähän muutokseen on sisältynyt myös eksistentialistinen filosofia (Sartre).

Olen ylistänyt eksistentialismia, jotta tuleva huomisen nuoriso omaksuisi sen arvomaailmoja ja että yksilövapaus nousisi yleisesti arvoon. Massojen ajan täytyy nyt päättyä.

*

Tiede ja filosofia ovat eri asioita. Filosofiaa tarvitaan aina mutta ei tiedettä.

Aikamme kolmen merkittävimmän FILOSOFISEN suuntauksen on sanottu olevan loogis-analyyttinen, marxilainen ja eksistentialistinen filosofia.

Niistä merkittävin on eksistentialismi, koska siinä ihminen on ”maailmaan heitetty” (poliittisesti vasemmistolainen Jean-Paul Sartre on sanonut tämän luovan työn tekijänä) jäädäkseen ennalta mitään ratkaisematta ihmettelemään olemassaoloaan.

Eksistentialistin olemassaoloa leimaa katkeamaton mielettömyyden ja ristiriitaisuuden tunne. Se ottaa haltuunsa joka hetki kaiken.

Ihminen ei voi löytää koskaan mitään todellista ja varmaa, eikä ihmisen kylmäkiskoisella ”dialektisella järjellä”, eikä ”materialismiuskolla” voi luoda parempaa maailmaa. Ihminen ei ulotu koskaan ”lopulliseen tietoon”. Tietäminen ei ole ”täälläolossa” tärkeää.

Ihminen on mielikuvitusrikas evoluution osa ja ”myyttinen eläin” ja pysyy sellaisena.

*

Ihminen uskoi aluksi pelkästään henkiin, jumaliin ja kulttuurisiin myytteihin. Tietouskovaisuutta on ollut vain hetken. Usko länsimaisen ihmisen synnynnäiseen tietämiskykyyn alkoi muinaisesta Kreikasta (Sokrates ja Platon).

Keskiajan jälkeen heränneessä ajatuksessa ”tieto on valtaa” korostuu yhteiskunnallinen valta. Mutta ihmisen ei ole hyvä pyrkiä tietämään ja hallitsemaan kaikkea.

Yksilökorosteisesta riisutulla järkiuskoperusteisella joukkovoimaksi massoittumisella on kuitenkin nykykulttuurissakin ”kaiken modernisoinnista” huolimatta suuri suosio. Siinä yhtyy ongelmallisesti monia seikkoja.

”Yksilönä oleminen” on kuitenkin ”täälläolossa” ensiarvoisinta.

Kaikki ihmisen itsestäänselvyytenä pitämät seikat ovat keinotekoisia.

Esimerkiksi valtio, koulunkäynti ja perheinstituutio. Tähän sisältyy myös aikansa eläneitä käsitteitä, kuten ”dialektiikka”.

*

TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI on nostanut viimeksi päätään kaiken muun yläpuolelle. Materialistinen raha ei ole kuitenkaan ”kaiken tarkoitus”.

Katkeamaton TALOUSKASVU on nyt kriisissä. Ihmisen TALOUSINTOHIMOJA JA RAJATONTA KASVUA ei ehkä kuitenkaan pystytä suitsimaan.

MUTTA ”AINOA VARMA” ON IHMISLAJIN TALOUSAHNEUS. Ihmislajia kutittaa ainoastaan YRITTÄMISBISNES JA RAHA.

*

Karl Marxin filosofiassa korostetaan TALOUSELÄMÄÄ yhteiskunnan muuttumisen päätekijänä. TALOUS vaikuttaa samalla VAPAUSKÄSITYKSEN muuttumiseen.

Ihmisen perimmäinen olemus paljastuu selvimmin materialistisen talouden yhteydessä.

YRITTÄJÄVAPAUDEN kannattajat ovat nyt hädissään koronavirusta koskevien lisääntyvien ja kovenevien TORJUNTATOIMEN lisääntyessä.

Teollista totaalikapitalismia uhkaa jo viides virusaallokko. Etätyöstä ja etäkoulusta on ehkä tulossa pysyvä käytäntö.

MARKKINATALOUS on huolestunut erityisesti ARVOPAPEREIDEN arvon laskusta yhteiskunnassa. Markkinatalous ei johda automaattisesti onnellisempaan elämään.

Mutta mitä kaikkea liittyy KRYPTOVALUUTTAAN (bitcoin, digiraha)? Siihen en pystyisi vastaamaan, vaikka olisin hyvin perehtynyt Marxin PÄÄOMAAN ja nykyiseen arvopaperipeliin.

*

Sanalla KULTTUURI viitataan YHTEISÖN HENKISIIN JA AINEELLISIIN PIIRTEISIIN (ennen muuta ”hengen viljelyyn”). Sana CULTURE on tarkoittanut alun perin MAANVILJELYÄ.

Siirtyminen kulttuurista toiseen on pitkäaikainen ja monimutkainen ilmiö. Kulttuuriin sisältyy luonnollisesti inhimillisiä ja yksilöllisiä piirteitä. Minä tarkastelen maatalouskulttuuria omasta suppeasta sektorista. ”Poikkeus vahvistaa siinä säännön”.

Minulla on tapana tarkastella kulttuuria lähinnä yhteiskunnallisena ilmiönä. YHTEISKUNTANÄKÖKULMASTA MAATALOUSKULTTUURIA tarkasteltaessa sanalla viittaan järjestelmään, jonka avulla ihminen tarkastelee ja luokittelee ympäristöä ja arvottaa identiteettiään.

KUN IHMINEN ALKOI JÄRKIPERÄISTÄMÄÄN JA TEHOSTAMAAN LUONNON HYVÄKSIKÄYTTÖÄ MAATALOUDESSA ”tieto on valtaa” -periaatteella, ihminen alkoi VIERAANTUMAAN LUONNOSTA, ja tätä muutosta on pidetty raamatullisessa tulkinnassa SYNTIINLANKEAMUKSENA (Raamatun paratiisikertomus). Tämä on kansanuskovaisella maatalouskulttuurisella seudulla, kuten Kauhavalla, iso haasteellinen seikka.

*

Nyt kun TIETOUSKOINEN (Sokrates ja Platon) LÄNSIMAINEN KULTTUURI on kriisissä (ilmastonmuutos, virusaallot jne.) KRIISI purkautuu monella tavalla myös MAATALOUSKULTTUURISSA.

Kulttuurit muodostuvat monien erilaisten tekijäöiden kokonaisvaikutuksessa.

*

Seinäjoki ei ole perinteinen kaupunki, tuo paikka on vielä pitkään ”KALA tai LINTU”.

EDISTYSUSKOISEN SEINÄJOEN (entisen maatalousvaltaisen Ilmajoen) uuden taidehallin ”Kalevan Navetan” MAASEUTUTAITEEN ja KANSAINVÄLISEN UUSDADAN (tietouskosta luopumisen) vastakkain asettaminen on nyt ajankohtaista.

*

Glasgowin ”BLAA BLAA”- eli ”HÖPÖ HÖPÖ” -ilmastokokous päättyi 13.11.2021 KYYNELIIN.

Ihmisen ei ole hyvä hallita periaatteella ”tieto on valtaa”. Tietouskovaisten tietousko ei ole itsestäänselvyys. Ainoastaan ihmislaji on evoluution osana luonnonmukainen.

Kissat ovat äärettömän yksilöllisiä ja luonnonmukaisia. Ähtäristä saatu ”Kösi-kissa” sai äitikissamme ylihärmäläisen ”Nöpö-kissan” synnytyksessä (”Nöpön” äiti on saanut uusia pentuja) monta samannäköistä poikasta paitsi yksi kissa ”Tyttä” oli pieni ja jäi pienikokoiseksi, sitä vastoin ”Pösöstä” tuli iso ja suurisilmäinen herkkä poikakissa.

Muutokset maapallon ilmaston kaaoksellisessa tilassa tapahtuvat äärettömän monien seikkojen yhteisvaikutuksessa. Senkin takia ihmisen täytyy muuttaa myös tähänastinen ”tietousko” ja luontosuhde.

Glasgow'n ilmastokokouskin heijasti KRIISIKAUTTA. Katkeamattomaan talouskasvuun pyrkivä nykykäytäntö on murtumassa. Huomispäivän kansainvälisissä ympäristökokouksissa eivät esiinny ensimmäiseksi kansainvälisen pääoman ”pankkiirit” ja valtioiden poliittiset päämiehet, kuten tähän asti on tapahtunut.

Seuraavaksi aletaan puhumaan itse asiasta eli kansainvälisestä intressistä, maapallon ilmastosta ja ympäristöstä länsimaisen kulttuurin keskiössä.

*

Kasper Hauser kirjoitti Kulttuurivihkojen blogiinsa 6.11.2021 valaisevan kirjoituksen (”Glasgow`n ilmastokokous…”) siitä, kuinka kalliiksi militarismi, asevarustelu ja sodankäynti tulee.

Vanhat poliittiset puolueet ovat nyt täälläkin tuhoutumassa. Ensimmäisenä Suomen KESKUSTA ja SDP. Esimerkiksi Kauhavalla on jo tapahtunut PERUSSUOMALAISUUDEN nousua, mikä on merkki muutoksesta puoluepoliittisella kentällä, kun valtiot ovat kriisiytymässä nopeasti.

VALTIOKSI organisoitunut kansakunta on joutumassa huonoon valoon. Tämä tapahtuu viimeistään VÄESTÖNRÄJÄHDYKSEN purkautuessa, ensin piikkilanka-aidat yleistyvät.

*

Huolestuttavat ilmastonmuutokset lisääntyvät maapallolla. Suomen valtiossa media markkinoi kuitenkin superkalliita sotilaskoneita ja perinteistä talvea. Suomen valtion hallituksen riidat syvenevät. KESKUSKAPITALISTIT tahtovat nyt PORVARIHALLITUKSEN.

Suomen VALTIOTA uhkaavat nyt myös uudet uhkatekijät kuten hyberuhkat ja kyperhyökkäykset. Valtioksi organisoitunutta yhteiskuntaa uhkaa samanaikaisesti monenlasia (ulkoisia ja sisäisiä) uhkia. Myös Suomen talouden velkakriisi ja ilmastonmuutoskriisi synnyttävät uusia ristiriitoja.

Kansalaisten on yhä vaikeampi ymmärtää niihin liittyviä seikkoja. Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen kriisiytyy myös.

Normaaleja huolettomia oloja ei tullutkaan. Virusongelmat ovat alkaneet kiihtyä uudestaan. Koronapassi ja ravintolarajoitus ovat tulleet täälläkin voimaan.

Uusimmasta valtiosta on tullut käsittämättömän monimutkainen. Osa kansasta on alkanut siksi elättämään utopiaa palata alkuperäiseen valtioon ja entiseen kansantalouteen.

Omatekoinen ”finlandisierung” (suomettuminen) nostaa päätään.

Ongelmien alkuperää ei tahdota tunnustaa. ”Tieto- ja hallitsemisusko” jatkuu valtiojohdossa.

*

Tietouskoisen ihmisen täytyy tunnustaa, että mitään ”todellista ja varmaa ei ole löytynyt”. Ihmiskunta on jatkuvassa KAAOKSEN TILASSA.

Ilmastonmuutoksen taustalla on ihmisen ja luonnon ongelmallinen suhde. Ilmaston lämpeneminen saattaa olla aiheuttanut myös home- ja virusongelman? Miksei mikrobiologeja ole päästetty vaikuttamaan ilmastonmuutoskeskusteluun?

Virusongelmalla pelataan nyt valtioissa kovaa puoluepoliittista valtapeliä. ”Normaalia politikointia”.

Ilmastomuutoksen johdosta maataloustukien uudistamistakin on alettu vaatimaan. Minua on alkanut vaivaamaan jalkaongelman lisäksi atooppinen iho (ihottumani johtunee eniten tämän lumettoman talvikauden pimeydestä)- Ortopediseikkakin näyttää tulevan kuntoon. Valohoitoon pääsy on vielä avoin.

Huoli valtionrajojen ”villistä ylittämisestä” on kasvussa (pakolaiskysymys). Olen asunut nyt jo muutaman kuukauden myös virallisesti (muuttoilmoituksen mukaisesti) täällä Kantolan syrjäkylällä Renkolantien asuintalossamme, josta omistan puolet. Äiti on ottanut ensimmäisen virusrokotteen. Joulukuun alussa saan kolmannen rokotteeni. Kissamme voivat hyvin.

*

KAUHAVALAISEN MAATALOUSVALTAISEN PAIKALLISKULTTUURIN LUONTOSUHDE on sitä, että METSÄ nähdään eräänlaisena PELTONA (hyödyn irtioton kohteena).

Minulle metsä on täynnä rakkaita paikkoja. METSIEN AVOHAKKUUKIELTO on kuitenkin tulossa. Tälle ei voi olla nykyisessä ympäristökriisissä vaihtoehtoja.

*

Juhani Palmun asettumista kuvantekijänä KNUUTTILANRAITILLE HÄRMÄÄN täytyy tarkastella myös USKONNON harjoittamisen pohjalta. Palmu vaikutti seudulla aluksi ensin uskonnonopettajana.

Kristillinen kansanuskovaisuus on maatalousvaltaisella Härmällä usein ”hihhulointia”, ei rationaalista, kuten on luterilaispohjaisen SUOMEN VALTIOKIRKON JA NYKYTAITEEN kohdalla.

*

Ensin "DEMOKRATIAN PUOLUSTAJAT” murskasivat MAAILMANSODASSA ”HITLERIN KOVAN FASISMIN” ja aloittivat TIETOUSKOISINA JÄLLEENRAKENTAMISEN LÄNSIMAISELLA EDISTYSUSKOISELLA ”PEHMEÄLLÄ FASISMILLA”.

”PEHMEÄÄ FASISMIA” kutsutaan myös ”OLOSUHTEIDEN DIKTATUURIKSI” sekä ”VAIHTOEHDOTTOMAKSI PAKKOMARSSIKSI” (vrt. G. H. von Wright, TIETO JA YMMÄRRYS, 1999, sivu 75).

”Olosuhteiden diktatuurin” syntymisprosessi on laaja kulttuuriamme koskeva kysymys.

*

Vietin vuodesta 1955 maailmansodan jälkeen lapsuuteni ja nuoruuteni koskettavimman ajan Lapinjärvellä. Kotimme sijaitsi järven rannalla. Eniten odotin päiviä, jolloin järven jää murtui ja lähti pois raskaan talviajan jälkeen (vapauttaen taas aallot virtaamaan) ja sitä kun muuttolinnut alkoivat saapua taivaalle.

Lähellä kotiamme pesi noin 200 naurulokkia (”valkoinen eläinyhteisö”) ja ne saapuivat aina kesän alussa taivaalta yhtenä tiiviinä joukkona alas pesäalueelleen laskeutuen.

Lapinjärvessä on pikkusaari (lähellä kotia) ja isosaari (kaukana kotoa, ikään kuin merellä). Varhaisnuoruudessani siirryin myöhemmin suljetun kotijärvemme alueelta kohti avointa merta. Sen jälkeen ULKOSUHTEITANI VALTIOSSA ei ole leimannut kansainvälisten suhteiden pelko ja viha muita kansanryhmiä kohtaan. Meillä on kaikille yksi yhteinen ”vene” maapallo.

Oman ”olemassaoloni pakkomarssin” synnyn taustalla on ollut kuitenkin paljon muutakin seikkoja kuin vain tämä. Mutta DADAKUVANI auttoi minua ymmärtämään pakomarssini vaarallisuuden.

*

Ennen kommunistista Neuvostoliittoa eläneestä kirjailijasta DOVSTOJEVSKISTÄ ( 1821-1881) on sanottu, että hän oli kirjailijana venäläismielinen, vallankumouksellinen ja roomalaiskatolinen.

Tulkitaanko ”kaunokirjallisuutta” eri aikoina eri tavalla?

Miten esimerkiksi nykyinen vasemmistoliitto suhtautuu Dostojevskiin?

Onko Dostojevskistäkin tullut ”historian lopun (Venäjän kommunismivallankumouksen sammumisen jälkeen) huono kirjailija”?

*

Miksi ihmiset ovat kiinnostuneita fiktiivisistä tarinoista? Miksi joku fiktiivinen teksti on toista fiktiivistä kirjoitusta arvokkaampi?

Onko kirjailijan ja lukijan välinen VUOROVAIKUTUS arvokkainta myös fiktiivistä tekstiä tulkittaessa? Mitä enemmän avoimuutta lukijan omille valinnoille, sen parempi teksti? Onko perinteinen vuorovaikutus korvautumassa uusilla epähermeneuttisilla vuorovaikutusmuodoilla (digi)? Päättyykö mielikuvituksen avoimuus?

Kuoleeko paperille painettu romaani? Kuolevatko vanhat ajattelutavat?

Tämän tyyppisiä kysymyksiä tuntuu löytyvän lukemattomia.

*

Esimerkiksi tieteen ja filosofian välinen ero tuntuu selviöltä. Onko ihmisen ”hyvä tietää”? Tietousko ja hallitsemisusko johtaa tiedemiehen ajattelussa sopimattomaan toimintaan? Ihmisen omaksuman kulttuurin pahin virhe on ollut omaksua iskulause ”tieto on valtaa. Valta ja valtapeli turmelee ihmisen.

Mutta ”mitä ja miksi on fiktiivinen kirjallisuus”?

Kirjailija saattaa suuntautua SANATAITEESSA esimerkiksi psykologiaan, filosofiaan tai esimerkiksi valoon. Onko se pelkkä sattuma?

Kuka osaa erottaa Dostojevskin tekstistä esimerkiksi nationalismin, sosialismin ja kristillisen uskonnollisuuden. Mikä tekee jonkun seikan palvomisesta (kuten kolmesta mainitsemasta seikasta) oikeanlaista tai vääränlaista (esimerkiksi ”epäjumalan palvomista”)?
*

Eksistentialistisen filosofian VAPAUSKÄSITYKSEN mukaan vapaus on oikeutettu, kun siihen sisältyy myös VASTUU. Tämä on eri asia kuin VALTION LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ juridisessa mielessä muotoiltu VAPAUSKÄSITYS.

Mielestäni Dostojevski on tänä päivänäkin ”hyvä kirjailija”. MUTTA ”YHTEISKUNNAN TARJOAMA VAPAUS PALATA MARKKINATALOUDEN NORMAALIOLOIHIN” on mielestäni epäjumalan palvomista.

Se (paluu markkinabisneksen normaalioloihin) ei voi muuta kun epäonnistua myöhemmin ”olosuhteiden diktatuurissa”.*

Kun muutin perheeni kanssa TURUSTA KAUHAVALLE 2010 ”toin mukanani Turusta” tuolloisen OLEMASSAOLOAISTIMUKSENI. Kävin Kauhavan alkuaikoinani silloin tällöin Seinäjoella ja tuolloin näin Seinäjoen keskustassa samoja piirteitä kuin Turussa.

Mutta vasta vuosien päästä opin ymmärtämään sen, että se oli harhanäky. Myöhemmin opin tarkastelemaan Seinäjokea Ilmajoen maatalouskulttuurisesta näkökulmasta ja samalla minulle aukeni moni seikka.

Seinäjoki on omituinen sekoitus monia eri kulttuureja. Usein suorastaan huvittavasti.

Kauhavan ja Seinäjoen maatalouskulttuurisessa perustassa vallitsee aivan toisenlaisia OLEMASSAOLOKÄSITYKSIÄ kuin on Turussa. ”Kauhavalaiset ovat myös oma heimonsa”.

Kuitenkaan YHTÄ kaikille kauhavalaisille yhteistä maatalouskulttuurin leimaamaa OLEMASSAOLOAISTIMUSTA ei ole olemassa. Jokaisella kauhavalaisella on vain oma OLEMASSAOLOAISTIMUS.

Kauhavalaista kulttuuria ei saa leimata yhdeksi totaalisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi esimerkiksi tietouskon tai henkifilosofian pohjalta.

*

Ihmisyksilö on YKSIN ”maailmaan heitetty”. YKSIN jokainen joutuu tekemään kaikki tärkeimmät ratkaisut. IHMISENÄ OLEMISENKIN lähtökohta on KANSAINVÄLINEN.

KANSANRYHMÄN VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN YHDENMUKAISTAMALLA JA VALTIOALUEEN RAJAAMINEN JA AITAAMINEN on luonnotonta.

Se, että ajatellaan ihmisyksilön voivan olla myös osana ISOA KANSANMASSAA, on mielikuvituksen tuotetta.

Vaikka miten YHDENMUKAISTETTAISIIN kokonainen KANSA, jokainen tuon kansan yksilö on OLEMASSAOLOAISTIMUKSESSAAN oma ainutkertainen maailma. Mitään muuta ”todellisuutta” ei ole olemassa. Kaikki muu on kuvittelua.

Vaikka kuinka pyrittäisiin pelastamaan RAPPEUTUNUT ”KANSAKUNTA” ja estämään ”VIERAS MUUKALAISVERI”, jokaisella kansan YKSILÖLLÄ on oma ainutkertainen YKSI OLEMASSAOLOAISTIMUS JA TÄÄLLÄOLOKÄSITYS. Muukalaiset rikastuttavat ja pelastavat enemmän kuin rikkovat jotain Kauhavallekin tullessaan.

*

KAUHAVALAISET ovat tulleet KONEHULLUIKSI. Jokaisella kauhavalaisella on oma auto ja monia muita moottoreita. Niistä jokainen on ympäristöongelma.

Seudun AUTORIIPPUVUUS juontaa paikan maatalouskulttuuriin. Siinä omalla autolla on päästävä minkä tahansa pellon tai metsän reunaan sekä esimerkiksi kauas kauppaan.

Kanta-Kauhavan keskustassa (entisessä kirkonkylässä) on useita paikkoja, joista puuttuu virallinen liikennemerkki. Tämä johtuu siitä, että paikalliset asukkaat ”tietävät” ilman liikennemerkkiäkin esimerkiksi, millä nopeudella kutakin katua pitkin on ajettava.

Koska maatalousvaltaisella Kauhavalla ei ole perehdytty joka kohdin Suomen valtion rakentamislainsäädäntöön ja aluesuunnittelua koskeviin kysymyksiin, sillä aiheutetaan suurkunnalle isoja poliittisia ongelmia ja riitoja. Pääongelma koskee suurkunnan yleiskaavan laadintaa.

Suurkunnan yleiskaavaa ei ole vielä edes luonnosteltu. Myöskään esimerkiksi maisemasuunnitelman laatimista ei ole Kauhavalla aloitettu. Tämä oli ongelma myös Turussa.

Luonto on maatalousvaltaisella seudulla erityisen voimakkaasti hyödyn irtioton kohde. Sitä vastoin minä ajattelen esimerkiksi metsästä aivan eri tavalla.

*

Kun tulimme Turusta Kauhavalle 2010, kiinnitin ensimmäiseksi huomiota myös suunnittelukysymyksiin (kuvittelin Kauhavan olevan ainakin näissä asioissa lähellä Turkua ja ihmettelin sitä kun minulle sanottiin ”me emme tarvi muita” sekä ”älä tee Paaso kuntalaisaloitteita, se ei ole täällä tapana”).

Kanta-Kauhavan keskustan (entisen kirkonkylän) osayleiskaavaa piti lähteä katsomaan Ylihärmään, koska kaavakarttaa ei ollut sijoitettu Kanta-Kauhavan keskustaan. Lentokentän alueen rakennusinventointi (opiskelijan laatima työ) oli aloitettu, mutta se oli jäänyt jostakin syystä kesken, mutta osayleiskaava aiottiin hyväksyä valtuustossa siitä huolimatta (seudun maakuntakaava vahvistetaan Seinäjoella). Näistä kysymyksistä on noihin aikoihin kirjoittamassani ”Kauhavan kuva”-sarjassa.

*

Maatalousvaltaisen kulttuurin yhteydessä vuosisadat vaikuttanut perinne on johtanut Kanta-Kauhavalla toisinaan niin erikoisiin rakentamisratkaisuihin eikä niitä tunneta organisoidun valtion lainsäädännöstä (MRL ja MRA). Seinäjoelta löytää vastaavia maatalouskulttuurisia ilmiöitä (kyseinen ”kaupunki” on entistä Ilmajoen kuntaa).

Kulttuuritutkijoille riittää töitä selvittää tarkemmin syitä näihin ilmiöihin.

Esimerkiksi kauhavalaiselle pellolle kokonaisena (noin vuonna 2010) tuodun vanhan omakotitalon kohdalla oli punaisia ulkorakennuksia mutta paikalta puuttui päärakennus. Paikan omistaja oli ehkä nähnyt jossakin vaalean asuintalon ja päättänyt hankkia sen sellaisenaan uuteen paikkaan. Nyt talo seisoo peruskorjattuna punaisten ulkorakennusten joukossa.

Toinen kauhavalainen rakentamisesimerkki. Päätien varrella oli pitkään ryhmä tyhjäksi jätettyjä taloja. Joku osti paikan ja alkoi korjata sen kaikkia puolimätiä taloja (huomaa: muutamat toukat saattavat syödä kokonaisen mätänevän puutalon). Ensin omistaja aloitti paikan kaikkien talojen ulkokattojen korjaamisen, mutta purki myöhemmin paikan muut talot paitsi paikan vanhaa päärakennusta.

*

Onko markkinatalous jotenkin ”viattomampi” kuin kapitalismi? Kun markkinoiden annetaan toimia täysin vapaana ja maatalouskulttuurisen perinteen kyllästämänä (kuten yrittämiskorosteisella Kanta-Kauhavalla), siitä syntyy myös taloudellisia haittoja.

Jäljelle jää esimerkiksi tyhjiksi jätettyjä liikehuoneita ja uusia täysin käyttökelpoisia mutta tyhjiksi jätettyjä liikerakennuksia.

*Lapuanjokilaakson maatalouskulttuuria koskeva selvitys täytyy tehdä siten, että omien havaintojen lisäksi perehtyy eri tavoin paikalliskulttuuria koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi kauhavalaisten MILITARISMI JA LENTOMELUSIETOKYKY tulee ymmärrettäväksi monipuolisen tarkastelun kautta. Myös lapsia ja nuoria on pyritty integroimaan militarismiin (esim. leijonapuisto ja muutamat koulut).

Kunnan virkamiesten ja työntekijöiden ja lentosotakoulun kasarmin sotilasjohdon yhteistyö on liittynyt esimerkiksi siihen, että kunta on vuokrannut kasarmin varusmiehille vuokra-asuntoja. Myös kauhavalaisten PAKOLAISVASTAISUUS eli ”ei-ulkopuolisille” aukenee vasta kun on tarkastellut paikallista militarismikulttuuria monesta näkökulmasta.

KANTA-KAUHAVALLA on ollut pitkään tärkeintä suojella MILITARISMIA JA MAATALOUTTA arvostelulta. Maatalous jatkuu tänä päivänäkin Kanta-Kauhavan pääkeskustassa (terveysvaaroja lapsille jne.). Kunnan vanhassa TURVALLISUUSSUUNNITELMASSA suojellaan enemmän MILITARISTISEN lentosotakoulun sotilaslentokoneita kuin asuinpaikan ihmisiä. Aluksi rajoitettiin siksi asuintalojen korkeutta (sallimalla ainoastaan matalat kaksikerroksiset luhtikerrostalot). Myöhemmin kun kasarmin lakkauttaminen lähestyi, sallittiin myös korkeat tornitalot. Koko entinen kirkonkylätaajama oli pitkään netissä harmaalla (sotilassalaisuus). LENTOMELUNORMEJA rikottiin pitkään lentokentän kyljessä (asutus).

*

Maatalouskulttuurin kyllästämällä Kanta-Kauhavalla olen tehnyt myös havainnon omituisesta SEKSUAALISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ. Kuitenkin Härmä-Kauhava tunnetaan vielä yksipuolisesti PUUKKOVÄKIVALLASTA koska huomiota on kiinnitetty siihen imagosyistä.

Julkaisussa ”VANHAA JA UUTTA KAUHAVAA” (1938) on sivulla 51 Yrjö J. E. Alasen kirjoitus ”Eräitä pirteitä Kauhavan uskonnollisista liikkeistä ja ilmiöistä”. Siinä mainitaan Lapualla perheensä kanssa asunut böhmiläisuskovaisuuden omaksunut hurmoshenkinen ”hihhuloija” lasimestari Jaakko Wallenberg 1756-1798). Hänet tuomittiin Lapualla ensin kuolemaan ja myöhemmin työvankeuteen harhaoppisuuden ja epäsiveellisyyden harjoittamisesta.

Noihin aikoihin toiset hurmosuskovaiset miehet saattoivat pitää alaikäisiä nuoria tyttöjä ”morsiamina”. Wallenbergin hurmoshenkisen henkiuskovaisuuden taustalla oli saksalainen mystikko, filosofi ja luonnontieteilijä Jakob Böhme. Hän on vaikuttanut myös kauhavalaiseen seksuaalisuuteen.

Mieleeni tuli tästä modernisti, kuvataiteilija ja kirjailija Timo K. Mukan romaani ”Maa on syntinen laulu”. Seksuaalisesti kiihottunut miespuhuja on yleinen näky myös poliittisessa kuviossa.

Seksuaalisuutta koskevassa Kauhava-kuvauksessa tietouskoiset kulttuuritutkijat tarvitsevat myös psykoanalyysin ja uskontotieteen apua. Vanhoja uskonnon harjoittamismuotoja on kuitenkin usein jälkikäteen lähes mahdotonta ymmärtää.

*

Mielenkiintoista tässä asiassa on isäni isoisä Jaakko Paaso ja hänen vaimonsa Greta. Greta oli osaksi keskieurooppalaisen lasinpuhaltajasuvun jälkeläinen.

Iissä sijaitsevan Nybyn lasitehtaan (1782-1885) lasinpuhaltajalla oli tytär Margeta Elisabet Kargus, hänellä oli avioton tytär Liisa Christina (s. 1826). Margeta asui Nybyn eli Olhavan lasitehtaan alueella. Liisalla oli avioton lapsi Greta.

Avioton lapsi Liisa avioitui 1861 Gustaf Sassin kanssa.

Aviottoman Liisan avioton lapsi Greta (s. 1845, k. 1922) avioitui Jaakko Paason kanssa 1870.

Nämä ”tiedot” ovat sukujen vaiheisiin perehtyneeltä Oulun maakunta-arkiston ammattilaiselta.

*

Omakustanteessani ”Meissä kaikissa asuu kerjäläinen” (Turun kuva, 14. osa, 2010) on tähän liittyvä epäkohta koska siinä ei ole mainitaan sukumme historiaan liittyvistä aviottomista lapsista (niitä ovat olleet ainakin Liisa ja Greta Kargus). Julkaisuni idea liittyi kansainvälisyyden korostamiseen, onhan virhe pitää Suomen valtiota alueena, josta puuttuu köyhyys ja kerjääminen.

Vanhat lasinpuhallustehtaat olivat ”suljettuja yhteisöjä”. Tehtaalla saattoi olla oma pappikin. Perheet oli ennen vanhaan suuria, koska ehkäisyvälineitä ei ehkä käytetty. Myös lasitehdasyhteisöjen sukupuolielämä ja avioliittoinstituutio oli erilainen kuin nykyisin. Lasinpuhaltajat rikkoivat arvostettuina säätyrajojakin.

Oliko lasinpuhaltajayhteisöissä tapana elää ”avoliitoissa” (luterilaisiin kirkonkirjoihin merkkaamattomina?)? Vuosisatoja sitten harjoitettua uskovaisuutta on nykyaikana vaikea ymmärtää.

DNA-selvitys voisi antaa osuvia vastauksia muutamiin kysymyksiin.

*

Kauhavalainen nykykristillisyyskin on toisinaan lähellä ”hihhulimaisuutta”. Monet ikivanhat myytit kukoistavat vieläkin Kauhavalla. Kauhava on materialistisen ja kommunistisen aatemaailman vastainen henkiuskoinen kunta.

Minulla on ollut täällä viimeiset kaksi vuotta JALKAVAIVOJA mutta apua niihin en ole löytänyt paikallisilta tietouskoilta lääkäreiltä. Vilkaisin kauhavalaisen kaupan seinällä ollutta pientä julistetta. Siinä luki, että Lapualla on ”RUKOUSKLINIKKA”.

Tai auttaisiko ”Lapuan taisteluvirsi” vuodelta 1808 (suomalaisten ja venäläisten välinen taistelu)?

Eli auttaisiko ”JUSSIT” suomalaisjoukot Kauhavalta kohti Lapuaa (katso ja kuuntele netistä MYYTTI ”Jussit”, Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat).

”Susivapaasta mussoliini-Lapuasta” kuullaan huomenna vielä paljon muutakin kuin 1930-luvun KOSOLAN LAPUANLIIKKEESTÄ.

*

Alkoholijuomien nauttiminen koetaan täällä ”ulkopuolisena pahuutena”.

Kanta-Kauhavan keskustataajaman ainoan kapakan ulko-oven kohdalle on rakennettu pieni ulko-oleskelutila (noin 3x3m). Sen aitana on sivuilla korkeat suljetut jalosie-säleiköt.

Ehkä vain kuvittelen, kun luulen aitauksen tehdyn vain yhden paikallisen ihmisen takia. Hän on niin erilainen kuin muut kauhavalaiset.

Kapakan edustalle (pihalle) viskatuista rikkinäisistä viinapulloista näkee, että ravintolassa on vietetty viikonloppua. Yhden rikkinäisen pullon etiketissä luki viroksi ”VIIN”. Tallinnan satamassa on suomalaisille suuntaa neuvoa antava suuri nuoli ja kyltti, jossa lukee ”VIINAA”.

*

Tein täällä yhdessä vaiheessa kuvateoksia piirros- ja vesiväriyhdistemänä tämän seudun taloista ja tilakeskuksista. Kauhavalaiset kokivat kiusallisina talomiljöön viereiset puut. Noiden kuvien luovuttamisen jälkeen monet kaatoivat kyseiset puut. Eräässä tapauksessa taulun saaja tokaisi minulle tekemästäni talokuvasta ”tämä on väärin tehty, mutta minä tykkään siitä”.

*

Olen ihmetellyt harjoitetun ”virustorjunnan” yhteydessä myös sitä miksi ilmaisua ”LAUMASUOJA” käytetään julkisuudessa niin harvoin. Kyseinen suoja vaihtelee paljon eri tilanteissa. PALUUSTA VAPAAMIELISEEN EILISEEN NORMAALIOLOON on tullut arka puheenaihe. Normaalioloon palaaminen olisi todella epänormaalia.

NAPAPYÖRRE näyttää unohtuneen ja kadonneen samalla tavalla kuin OTSONIAUKKO. Pysähtyykö GOLFVIRTAKIN?

Maapallon luonto ei kestä kaikkea.

*

Maataloudesta ja siihen liittyvästä kulttuurista puhuminen on täällä arka aihe. Lapuanjokilaakson maanviljelijöiden LAPUANLIIKE on kuuluisin esimerkki siitä mihin kyseisestä kulttuurista puhuminen voi johtaa.

ETELÄ-POHJANMAA ON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN YKKÖSMAAKUNTA Suomessa (Ilkka-Pohjalainen 6.1.2021). Tämä on kiistanalainen väite (kts. Illkka-Pohjalaisen mielipidekirjoitus 18.11.2021, tilastot ovat aina myös väittelyn kohteena) Energiasektori on Suomen merkittävin päästölähde mutta maataloudesta tulisi olla sen yhteydessä monien mielestä vaiti.

*

BISNES JA RAHAVALTA sekä valtioiden poliittinen valta (INTOHIMOT) ratkaisee ILMASTONMUUTOKSENKIN SUUNNAN. LÄNNEN LIBERAALITALOUS ON JULMA.

Glasgow'n ”ILMASTOKOKOUKSEN 2021” yhteydessä minulle tuli ensimmäisen kerran täysin selväksi se, että ”KANSAINVÄLINEN RAHAVALTA JA VALTIOIDEN PÄÄMIEHET” astuvat ensimmäisinä noissa kansainvälisissä kokouksissa puhujakorokkeelle (vaikka sen tulisi tapahtuvasta kokouksen lopulla ja että kyseinen ilmiö ”ihmislajin yhteiskunnallinen valta ensin” juontaa siihen kun liberaali teollinen TOTAALIKAPITALISMI on nyt kaikessa vallassa.

Jos seuraavaksi myös koko ihmiskunta kuolee, se tapahtuu JATKUVAN TALOUDELLISEN KASVUIDEOLOGIAN säilymisen takia. Kapitalismin maailma on valmis uhraamaan TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMINKIN jatkuvan katkeamattoman kasvun hyväksi.

Sitä pidetään samalla aina KIELLETTYNÄ PUHEENAIHEENA.

**

Kirjoitin siksi ENSIN 1.11.2021 Seinäjoella ilmestyvään sanomalehti ILKKA-POHJALAISEEN seuraavan kirjoituksen:

”GLASGOW`N HUIJAUS

Maapallon rikkaimmat valtiot ja ”pankkiirit” kokoontuvat parhaillaan Glasgow'ssa taatakseen ikuisesti häiriöttä jatkuvan talouskasvun kansallisella ja kansanvälisellä tasolla (”onnettoman ORAVANPYÖRÄN pyörittämisen”).

Kokousta kutsutaan kuitenkin ”Glasgow'n ilmastokokoukseksi”. Järjestäjät seuraavat johtavien ilmastotutkijoiden mielipiteitä (ipcc-ilmastonmuutosraportteja).

Pariisin ilmastokokouksen päätöksiin juridisesti sitoutuneet valtiot voivat nyt päättää itsenäisinä maina, millaisia uhrauksia he tahtovat tehdä maapallon ilmaston ja luonnon hyväksi. Valtiot käyvät siksi keskenään myös ilmastokauppaa.

Jos ilmastonmuutoksen aiheuttama ihmisen toiminta epäonnistuu, elämä maapallolla päättyy.

Maapallon ilmastossa on kyse kaaoksesta. Ihminen ei voi siksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen poliittisin päätöksin (”tieto on valtaa”). Inhimillinen oleminenkin tapahtuu kaaoksen ja järjestyksen rajamailla.

Kaaosteorian yhteydessä puhutaan ”perhosilmiöstä”, siinä perhosen siiveniskut voivat aiheuttaa toisella puolella maapalloa hirmumyrskyn. Teoria keksittiin vuonna 1961 kun matemaatikko teki yksinkertaisen ilmastomallin ja totesi, että matemaattisen yhtälön alkuoletukset johtavat aina eri lopputulokseen.

Nyt tapahtuu ”ilmaston nimissä” suuren luokan hujaus ja nuoret (tulevat sukupolvet) ovat siksi kansalaistottelemattomina raivoissaan.”

Jukka Paaso, arkkitehti, Renkolantie 16, 62240 Huhmarkoski**

Seuraavaksi kirjoitin 5.11.2021 Ilkka-Pohjalaiseen toisenkin kirjoituksen GLASGOW'N HUIJAUS (2):”Platonin mukaan ”hyve on tieto”. Hyvettä pidetään moraalisesti paheen vastakohtana. Sen umpisolmun puristuksessa sitä nyt ollaan.

Onko ihmisen hyvä kuvitella olevansa (synnynnäisesti) ”tietämiskykyinen ja hyvä”?

Ihminen on mielestäni leikkimiseen ihastunut raaka eläin. Ihminen on kuvitellut olevansa myös luonnon yläpuolella. Mutta luonto kostaa tämänkin ihmiselle.

Platonin ”Valtio-dialogissa” (dialektiikassa) kuvataan ”tieto- ja edistysuskoinen ihanneyhteiskunta”. Kyseinen demokratia (filosofisesti organisoitu kansan valta) on kuitenkin kuvitelma ja myytti samalla tavalla kuin on esimerkiksi Moren utopian saari, Hegelin kansallisvaltio ja Marxin ristiriidaton kommunistinen yhteiskunta.

Tietouskoisena 1989 kirjoittamani utopia ”Tsersissien saari” on ihmisen, luonnon ja uskonnon suhteen kannalta täysi fiasko. Kuitenkin ihailin jo tuossa vaiheessa vähän kuluttavaa elämäntapaa.

Nykyinen ”valtioiden maapallo” on paremman muutoksen este, ”Valtioton lopputila” on toteutumassa.

Tieto- ja hyveusko on johtanut katkeamatta jatkuvaan taloudellisen kasvun räjähdysmäiseen lisääntymisen (kasvupakkoon). Kun raha ratkaisee kaikessa se uhkaa elämän jatkumista maapallolla.

Tietouskoiseen ihannevaltioajatteluun pohjautunut kaukainen demokratiavouhotus kiihdytti lopun alkua.

Nykyisessä poikkeusolossa uutisoidaan päivittäin normaalioloista, vaikka olemme jo keskellä maailmansotaa.

Tietouskoista länsivaltaista ihmiskuntaa uhkaa vieläkin itseriittoinen demokratiavouhotus.

Edistysusko on myytti. ”Täälläolo” on tajuttu tietouskoisena taiteenkin kohdalla täysin väärin.

Myös niin kutsuttu ”renessanssi” on myös ollut länsimaisen ihmisen suurimpia kriisejä. Renessanssihan merkitsi tieto- ja edistysuskon vahvistamista lännessä.

Virustorjunta on aiheuttanut ihmisen yhteiskunnissa vapauksien rajoittamista. Mutta ihmisten omaksumien vapauksien ja ”normaaliolojen” palauttaminen on johtanut päästöjen kasvuun ilmastossa ja ilmastonmuutoksen syvenemiseen.

Herakleitos ja Nietzsche ovat kuitenkin oikeassa.

Ihmisen ”täälläolo” on myös kaaoksellista mutta miten se ”seitsemäs aalto vedessä” perustuu? Maapallon pinta ja luonto (ihminenkin) on valtaosin vettä. Ilmastossa vaikuttaa ilmavirta ja mustassa valussa painovoima.

Muutoksessa kaikki virtaa katkeamatta ja orjamoraalinen intohimojen kieltäminen on perusvirhe.

Myyttiä hyvän ja pahan tiedon puusta voi tulkita monella eri tavalla.”

*

Olen oppinut untaa huomiseen näissäkin asioissa.

Ihmisenä oleminen on alkanut tuntumaan viimeksi ”sekasotkulta”. Ja tämä valtio JURISTIEN DIKTATUURILTA. Onko Suomi oikeusvaltio?

ymmärtämään viime aikoina sitä, miten KEINOTEKOINEN SUOMI on organisoitu ja toimii arjessa.

Tein ensin oikeuskanslerille kantelun kaksi kilometriä pitkästä koulun piha-alueesta kahden koulutilan välissä mutta kansleri vastasi, että kanteluni on tehty muotona väärin.

Mitähän tässä ”lakivaltiossa” ajatellaan oikeusapumiehen virastossa?

Ilmastonmuutos ja virusaallot antavat suuntaa huomiseen näissäkin asioissa.

Ihmisenä oleminen on alkanut tuntumaan viimeksi ”sekasotkulta”. Ja tämä valtio JURISTIEN DIKTATUURILTA. Onko Suomi oikeusvaltio?

Ensin kirjoitukseni sensuroitiin Kauhavan pääkirjastossa ja laitettiin järjestään alimman pöytälaatikon (pöydän) ja lattian väliin.

Ja nyt tämä (käsittämättömyys valtaa alaa).

 

ILMOITUS