Kun kävin vuosia sitten Kanta-Kauhavan keskustan pääkirjastossa, kysyin nyt eläkepäiviä viettävältä KIRJASTONJOHTAJALTA sitä, miksei kirjastosta löydy yhtään uutta omakustannettani (olin kirjoittanut niitä tuossa vaiheessa jo ainakin sata). Hän vastasi: ”koska niille ei löydy luetteloinnissa paikkaa” (ovatko ne esimerkiksi kaunokirjallisia vai filosofisia tekstejä).

Tämäkin (tässä LUOKITTELEMISVASTAISUUS) liittyi TIETO- JA HALLITSEMISVASTAISUUTEENI. Kirjoitan tekstejänikin omalla tavallani, en ”tietouskoisesti ja suunnitelmallisesti”. Kirjoitan kirjoituksiani eksistentialistina ”OLEMASSAOLONI” pohjalta.

*

Kun elokapinalaiset halusivat keskustella Suomen hallituksen ja KESKUSTAPUOLUEEN puheenjohtajan Saarikon (ja Marinin, SDP) kanssa ILMASTONMUUTOKSESTA 8.10.2021 poliisi puuttui tapahtumaan pidättämällä yli 50 ELOKAPINALAISTA.

Miksi Suomessa hehkutetaan samaan aikaan DEMOKRATIAVAPAUDEN PUOLESTA ja arvostellaan katkeamatta esimerkiksi VENÄJÄÄ EPÄDEMOKRAATTISENA VALTIONA?

*

Ihmisen luomat systeemit ovat ”tietouskoisia, keinotekoisia ja ruutukaavahenkisiä”, koska ihminen pyrkii saamaan aikaan järjestystä kaaokseen. Mutta IHMINEN ITSE JA esimerkiksi maapallon ILMASTO ON KAAOS, JOHON IHMINEN EI VOI VAIKUTTAA. EIKÄ IHMINEN VOI YMMÄRTÄÄ ELÄMÄÄ.

ESIMERKIKSI VÄESTÖNRÄJÄHDYS, OTSONIAUKKO, RAKENNETUT YMPÄRISTÖT JA TAVARAT, PÄÄOMIEN KASAUTUMINEN, TALOUSROMAHDUKSET, MAAILMANSODAT, LUONNONKRIISI JA ILMASTONMUUTOS OVAT YHTÄ JA SAMAA LIBERAALIN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISTISEN AIKAKAUDEN ILMIÖTÄ (KOKONAISUUTTA).

YHTEISKUNNALLISISSA ORGANISOITUMISISSA KÄYTÖSSÄ OLLEISTA ERILAISISTA TALOUDELLISISTA JÄRJESTELYISTÄ NÄKYY SE, ETTÄ VALITTU ”TALOUSMALLI” ON VUOROVAIKUTUKSESSA LUKEMATTOMIEN SEIKKOJEN KANSSA (moraali, elämäntapa, vapaus jne.).

Esimerkiksi yksilövapaus ei rajoitu ainoastaan ”yleisen hyvän” eduksi ja yrittämisvapauden yhteiskunnalliset edut pysyvät myyttinä. Murtovarkaista on se hyöty, että saadaan parempia lukkoja (Marx). Pahastakin voi olla hyötyä. Yksiövapaus ja aluerakenteen epäyhtenäisyys on luonnollista.

Esimerkiksi kommunistista suunnitelmataloutta ja uusliberaalia kapitalismia soveltaneella KIINALLA on nyt se etu, että se ymmärtää paremmin myös kapitalismia, hyvässä ja pahassa. Yhdysvaltojen ja Kiinan välien tulehtuminen on aiheuttanut sen, että myös taloudellisia ilmiöitä on alettu tarkastelemaan Kiinassa uudella tavalla.

Esimerkiksi kommunistinen SUUNNITELMATALOUS aiheuttaa ”YKSILÖVAPAUSVIHAMIELISYYTTÄ”. Eikä kunta (kuten esimerkiksi Suur-Kauhava) pelastu yrittäjyyden markkinoinnilla ja toiminnalla.

Aina kun solmitaan uusi YHTEISKUNTASOPIMUS, pitää muistaa heti mainita RASISMIN TORJUMISESTA JA YKSILÖVAPAUDEN SALLIMISESTA. Ihmisethän kasvavat hyvin nopeasti rasisteiksi ja yksilövihamielisiksi.

*

Avaruus on TYHJIÖ. JA MAPALLO ON KAAOKSEN VALLASSA KAIKEN AIKAA. Vuonna 2015 tekemäni kuvateos ”MUSTA VALU” kuvaa maailmassaoloni kaaoksellista puolta. Tein tuossa vaiheessa havaintoja ”tietouskostani luopumista” havantoja siitä, että länsimainen kulttuuri on kuolemassa.

Koska ILMASTO ON KAAOS, siihen ei voi vaikuttaa ”tietouskolla”. ILASTONMUUTOS AIHEUTTAA SUURIMPIA MUUTOKSIA TALOUSELÄMÄSSÄ. VALTIOT tulevat kriisiytymään muutoksen aikana.

Ilmastonmuutoksessa ei ole myöskään kyse pelkästään maapallon ilmaston lämpenemisestä vaan ilmaston monipuolisesta muutoksesta. Jo nyt on havaittu, että toisin paikoin sataa vettä moninkertaisesti tähänastiseen verrattuna ja toisia alueita riivaa pitkä kuiva kausi. Perinteisesti lämpimien talvien alueille saattaa tulla kovia pakkasia.

*

VALTIOIKSI ORGANISOITUNUT MAAPALLO ON NYT SYVENEVÄN KAAOKSEN VAIHEESSA ELI KÄYNNISSÄ ON JOKIN SUURI MUUTOS.

SE VOI OLLA myös KULKUA KOHTI VALTIOTONTA TILAA.

SEURAAVAKSI SAATTAA PUHJETA MYÖS KOLMAS MAAILMANSOTA. EIKÄ se olisi ohimenevä VÄLIAIKAINEN ILMIÖ. UUSI TOTAALISOTA olisi osa TEOLLISEN aikamme ilmiökokonaisuutta.

*

MUTTA HISTORIA JATKUU.

Vuoden 1990 paikkeilla kirjoitetussa Georg Henrik von Wrightin kirjoituksessa ”VIIMEISISTÄ AJOISTA Ajatusleikki” (TIETO JA YMMÄRRYS, 1999) sanotaan, että ”Neuvostoliitto hävisi ja Venäjä on heikkouden tilassa. Mutta uusi venäläinen imperiumi ja nationalismi voi kenties joskus järkyttää globaalista tasapainoa. LYHYEMMÄLLÄ PERSPEKTIIVILLÄ KIINA ON KUITENKIN SE, JONKA VOI AJATELLA YLLÄTTÄVÄN...KIINASTA TULEE TÄYDELLINEN MAAILMANMAHTI...” (suurennos JP).

*

Myös YKSILÖVAPAUS ON JÄLLEEN VAARASSA. TOISEKSI ”KANSAN JA DEMOKRATIAN” PUOLESTA ”VOUHOTTAMINEN” VOI JOHTAA MYÖS SUURIIN ONGELMIIN.

ESIMERKIKSI ”VALISTUS” OLI MAAILMANHISTORIAN VERISIN VALLANKUMOUS.

MONET AJATTELIJAT OVAT LÖYTÄNEET ”VALISTUSAATTEESTA” IHMISKUNNAN PAHUUDEN”, ESIMERKIKSI KANSAN YHTENÄISTÄMISEEN JA YHDENMUKAISTAMISEEN PERUSTUNEEN NATSIVALLAN JA JUUTALAISVAINON POHJA LÖYTYY VALISTUKSESTA.

*

TARVITAANKO YHTEISKUNNASSA VASTAVOIMAA?

ESIMERKIKKI:

Suomen VALTIOSSA perinteisen AMMATTIYHDISTYSSOPIMISEN (kolmikannan) ENSIMMÄINEN ISO HALKEAMA tapahtui äskettäin (lokakuussa 2021) kun METSÄYHTIÖ STORA ENSO JA PAPERILIITTO solmivat oman työehtosopimuksen.

Nyt ymmärrän senkin kun Iltalehden pääkirjoituksessa moitittiin Suomen tämänhetkistä pääministeriä ja laitettiin pääkirjoitus internetin uutisessa viimeiseksi. Mutta tämä on vasta alkusoittoa. SEURAUKSET NÄYTTÄVÄT MISSÄ JATKOSSA MENNÄÄN.

Pääministeri on nyt alamäessä. ”HYVÄSTI revisionistinen (bernsteinilainen) DEMARIPUOLUE”?

*

TIETOUSKOISEN IHMISEN TÄHÄNASTISET YHTEISKUNTASYSTEEMIT (joihin on luotettu tähän asti) ovat HAJOAMASSA samaan aikaan kun ILMASTO MOUKAROI KAIKKEA.

”LUONTO KOSTAA NYT”. ”TIETOUSKOINEN IHMINEN” JA UUSLIBERALISTINEN KONEELLISTETTU TALOUS EI PYSTY VASTAAMAAN HAASTEISIIN.

*

MUUTOKSESTA ON TULOSSA NYKYKULTTUURILLE LIIAN VAIKEA JA KALLIS.

YHTEISKUNTIEN SUUNNAT OVAT KUITENKIN KAIKKIALLA MUUTTUMASSA. MYÖS MONET MUUTKIN PUOLUEET KUIN KESKUSTA JA DEMARIPUOLUE OVAT HÄVIÄMÄSSÄ PUOLUEKARTALTA.

Mutta kansa on kiinnittynyt valtioon, konservatiivisuuteen ja tietouskoon sekä muttuu hitaasti ”massaksi kasvatettuna ja aivopestynä”.

*

Ensin uskottiin jumaliin ja myytteihin. Sen jälkeen alettiin uskomaan ihmisen tietämiskykyyn ja ”alkuräjähdykseen”. Ja teollisena aikana taistolaiset alkoivat suhtautumaan marxilaiseen filosofiaan kuin uskonnolliseen tekstiin.

Käsite ”DIALEKTIIKKA” on otettu käyttöön antiikin Kreikassa ja tarkoittaa ”keskustelemista”. Se liittyy ”tietouskoon tulemisen kulttuuriin”. Tuolloin ihminen alkoi kuvittelemaan voivansa ”tietää ja hallita tosiasioita”. Siinä ihminen yliarvioi kykynsä. Käsitteen ”dialektiikka” alkuperä on käsitetty tähän asti suppeasti.

Käsite ”dialektiikka” on otettu alun perin käyttöön aikakautena, jolloin alkoi syntyä länsimaisen kulttuurin keskeinen myytti ”ihmisen tietouskoiseksi tuleminen”.

Filosofit Sokrates, Platon ja Aristoteles ovat jääneet elämään ”tietouskon” ylimpinä myytteinä käsitteestä ”dialektiikka”. Ehkä Sokrates on kyseisen ”keskustelumenetelmän” keksijä? Mitä kaikkea käsitteen ”dialektiikka” käyttöönottoon on alunperin liittynyt? Se on monin kohdin arvoitus.

Platonilla käsite ”dialektiikka” liittyi hänen tietouskoiseen ideaoppiinsa. Aristoteles viittasi käsitteellä loogiseen menetelmään. Kantin ja Marxin käyttämällä termillä ”dialektiikalla” viitataan järjenkäytössä prosessimaiseen tarkastelemiseen ja työskentelytapaan.

Eri ajattelijat ovat omaksuneet ”dialektiikasta” erilaisia näkökulmia. Ne ovat liittyneet esimerkiksi todistamiseen, vastakkaisiin käsityksiin, ristiriitoihin ja liikkeeseen. Antiikin dialektiikka oli subjektiivista ja objektiivista. Käsitteellä saattoi kuvata esimerkiksi ykseyttä tai olioiden katoavuutta.

Sanan ”dialektiikka” käyttö johtaa usein ”ajattelullisiin sekaannuksiin”. Pitäisikö tuosta käsitteestä luopua? PITÄÄ.

*

Olen kirjoittanut siitä ”MIKSI JA MITEN KIRJOITAN” ja siitäkin näkyy ”TIETOUSKOVASTAISUUTENI”. Eksistentialistit eivät ole kiinnostuneita ”tietämisestä”. Esimerkiksi TAITEEN TEKEMISEN VAPAUDELLA on heidän ”OLEMASSAOLOSSA” tärkeä rooli.

Eksistentialisti Jean-Paul Sartre on ARVOSTELLUT myös MARXIN ”tietouskoista” JÄRKIAJATTELUA kirjoittamalla tekstin ”DIALEKTISEN JÄRJEN KRITIIKKI”.

Marxilaisessa ajattelussa ”dialektiikka” liittyy esimerkiksi materialismiin (esimerkiksi ”dialektinen materialismi”) ja historiakäsitykseen. Marxin historiakäsityksessä reaktio ja vastareaktio tapahtuu TALOUDELLISTEN muutosten prosessina. Marx oivalsi oman aikakautensa henkeen sisältyvän ”materialismin ja talouden” nousun. Samat seikat ovat nyt edelleenkin keskeisiä yhteiskunnassa.

Marxin ennustukset (manifesti) eivät ole kuitenkaan toteutuneet kokonaisvaltaisesti. Totaalikapitalismin vallasta on tullut vahvin talousmuoto. Työläisten valtaannousua ei ole tapahtunut.

Jos valtioton olotila kuitenkin joskus tulee, onko se pelkkä SATTUMA?

Onko niin sanottua JULKISTA VALTAA ollut enää vuosikymmenin? Onko UUSLIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ottanut haltuunsa kaiken?

*

LÄNSIMAISTA FILOSOFIAA on harjoitettu jo yli kaksituhatta vuotta löytämättä mitään mikä olisi ”todellista ja varmaa” eikä sitä tule koskaan löytymäänkään. Unohtakaa PLATON JA DESCARTES.

KAAOKSENA ETENEVÄ ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUS viittaa siihen, että Sokrateen aikakaudesta alkanut länsimainen tietouskoinen filosofia ja tietouskoinen kulttuuri on kuolemassa.

Ihminen käsitti Sokratesin aikana ”itsensä ja täälläolon väärin”.

*

MYÖS IKUISESTI JATKUVA TALOUSKASVU (KUVITELMA) MURENEE UUDESSA VALLANKUMOUKSESSA. Kapitalistisen talouselämän taustalla on ehkä eniten teknologisen elämäntavan mukainen yrittäjyyskulttuuri.

EDISTYSUSKO ON MURTUMASSA JA KEHITYSPESSIMISMI VALTAA ALAA TIETOUSKOISTEN JOUKOSSA. Yrittäjyyskulttuuri on kriisissä.

*

”TIETO- JA HALLITSEMISUSKO” ON HARHA – IHMINEN EI TIEDÄ MITÄÄN EIKÄ KYKENE KAIKKEEN.

KAIKKI TÄYTYY ALOITTAA ALUSTA – FILOSOFIAKIN.***Tärkeintä on MITEN USKOO (AJATTELEE). Länsimaisessa kulttuurissa on kuitenkin ollut ylimpänä se, MITEN JÄRKEILEE JA KÄYTTÄÄ VALTAA (uskomus ”tieto on valtaa”) JA että TOIMII KATKEAMATTA JATKUVAN TALOUSKASVUN HYVÄKSI.

Pahaa jälkeä länsimainen kulttuuri on tehnyt myös KRISTINUSKOLLA (IHMISMASSAKSI YHTENÄISTÄVÄLLÄ ORJAMORAALILLA JNE.).

NÄMÄ ONGELMAT OVAT NYT KÄRJISTYNEET (TEOLLINEN VALLANKUMOUS).

*

EKSISTENTIALISTIT AJATTELEVAT IHMISEN TÄÄLLÄOLON TOISIN TIETOUSKOISET.

Ei tietäminen ja järjen käyttö ole tärkeää. Ihmisen täytyy alkaa uudestaan IHMETTELEMÄÄN kaikkea. UUSI FILOSOFIA ON SYNTYMÄSSÄ.

*

Nyt on alettava ihmettelemään ”IHMISENÄ OLEMISTA”, MUUTOSTA JA LUONTOSUHDETTA. Täälläolokäsitys (Maailmassaolo, Dasein) muuttuu usein ihmiselämän aikana eikä maailmassaolo ole ihmisen hallinnassa.

OLEMME KESKELLÄ KAAOSTA kun ”KAIKKI VIRTAA” (Herakleitos).

Uuden ihmettelemisen yhteydessä ei tarvita ”tietouskoisten filosofien konservatiivisia käsitteitä”.

*

Valtio päättyy - Reinikainenhan ei ole Sartre.

KANSA kannattaa vielä hetken perinteisiä bailailu-vapauksia ja bensa-autoilua ja niiden hyväksi toimivan puolueen kannatus nousee. Se on kuitenkin väliaikaista.

Suomessa VIRUSTORJUNTAA JOHTAVA (THL) ”TIETOUSKOINEN TUTKIJAKUNTA” JA TIETOUSKOA HYÖDYNTÄVÄ (”TIETO ON VALTAA”) PÄÄMINISTERI ovat ajautuneet äskettäin jyrkkään erimielisyyteen keskenään.

JATKOSSA ”TIETOTUOTANTO” JA POLIITTINEN VALTA TÖRMÄÄVÄT JOKA HETKI TOISIINSA.

Pääministeri on tehnyt virustorjunnasta demaripolitiikkaa, puolueen suosion korkealla pitämiseksi lupaamalla ”kaikkea kaunista” (”bailailuvapauksia ja elämää”, osana teknologista elämäntapaa ).

*

TURUN TAUDIN symboliikka paljastuu kartalla ensimmäisenä kaupungin muodosta, Turku on 40 km pitkä KRAVATTI (syntynyt villisti kuntaliitoksina).

Mutta kun aloitin Turussa työurani 1980-luvun puolivälissä, havaitsin sen, että OLIN KÄSITTÄNYT KOKO YHTEISKUNNAN AIVAN VÄÄRIN. VASTAANI VYÖRYI SIKSI PÄÄLLENI KOKO TUON AIKAKAUDEN POLIITTIS-TALOUDELLINEN SYSTEEMI.

Turun virkani (1987-2010) perustaminen oli liittynyt alun perin YLEISKAAVOITUKSEEN. Sen yhteydessä puhuttiin KOKONAISVALTAISESTA ALUESUUNNITTELUSTA

Sinä pyrittiin saamaan kokonaisen kaupungin toiminnallinen ja fyysinen ympäristö, sen TOIMINNOT (asuminen, työnteko, liikenne jne.) suunnittelun avulla TIETO- JA EDISTYSUSKOISESTI mielekkäisiin suhteisiin ja ”TASAPAINOON”.

Mitä kaikkea tämä saattoi tarkoittaa?

Ennen Neuvostoliiton hajoamista Turussa oli vaikuttanut Turun kaavoituksesta ja rakentamisesta päättänyt ”KENRAALIJUNTTA”. Turun valtuuston usko ”kokonaisvaltaiseen yleiskaavoitukseen” oli romahtanut 1976 (yleiskaavakierros 1965-1976). Uudesta yleiskaavakierroksesta ei saanut sen jälkeen edes puhua. Onnistuin kuitenkin murtamaan kyseisen pitkäjaksoisen hiljaisuuden. Ja se kostettiin minulle innokkaimmin poliittisesti oikealta laidalta.

Sen jälkeen kun olin onnistunut murtamaan KIELLON UUDEN YLEISKAAVOITUSKIERROKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI, alettiin Turussakin toteuttamaan pieni pala kerrallaan ns. ”tapauskohtaista suunnittelua”.

Se merkitsi UUSLIBERAALIN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN LÄPIMURTOA. Se johti LOPUKSI ALUESUUNNITTELUSSAKIN (tietouskosta luopumisen jälkeen) NYKYISEEN ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUKSEEN.

*

JÄRKIUSKOISESTA (”tietouskoisesta”) POSITIVISMISTA JA FUNKTIONALISMISTA (Bauhaus) alkanut MODERNI NYKYAIKAINEN ANALYYTTIS-MATEMAATTINEN ALUESUUNNITTELU (YLEISKAAVOITUS) ON HYLÄTTÄVÄ.

(NYKYISEN ALUESUUNNITTELUN ONGELMIIN SISÄLTYY ESIMERKIKSI TIETOUSKOPAINOTTEINEN TIETO-, KASVU-, EDISTYS- JA HALLITSEMISUSKO SEKÄ ESIMERKIKSI USKO TILASTOIHIN JA LUOKITTELUIHIN.)

*

UUSI ALUESUUNNITTELU TULEE NOUSTA ”IHMISYKSILÖN OLEMASSAOLON”, ELÄMÄN, LUONNON JA ILMASTON HUOMIOIMISESTA SEKÄ EPÄITSEKKYYDESTÄ JA KASAINVÄLISYYDESTÄ.

SE VIERASTAA MATEMAATTISTA (ANALYYTTISTA) MITOITUSTA. SE ON JOUSTAVAA MUTTA SE EI SUOSI EDISTYSUSKOA JA JATKUVAA TALOUDELLISTA KASVUA, EIKÄ SE MUISTUTA SUUNNITELMATALOUTTA.

SIINÄ TAAJAMA EI LAAJENE KATKEAMATTA, KASVU- JA LAAJENTUMISHIMOISESTI (kuin ”ympäristösyöpä”) VIEREISILLE LUONTOALUEILLE (ns. RESERVIALUEITA).

UUSI ALUESUUNNITTELU EDISTÄÄ MUUTAKIN KUIN VAIN TYÖPERÄISTÄ MAAHANMUUTTO- JA PAKOLAISPOLITIIKKAA. Eli jos NYKYISIN pakolainen hyödyntää VALTIOTA TALOUDELLISESTI johon muuttaa (työntekijänä ja veronmaksajana) hän saa luvan tulla kyseiseen valtioon, muussa tapauksessa ei (tämä on väärin).

UUSI ALUESUUNNITTELU ON RASISMIN VASTAISTA JA KAIKKI IHMISOIKEUDET HUOMIOIVAA. SIIHEN SISÄLTYY MYÖS OIKEUS OMAAN ASUMISKULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN.

SE ON TOISARVOISTA RAKENNUSKULTTUURIN SUOJELUN KOHDALLA, KOSKA RAKENNUSSUOJELU MERKITSEE IHMISTEN TEKEMÄN SUOJELEMISTA (ihmisen intressin yksipuolista toteuttamista).

UUSI ALUESUUNNITTELU VIERASTAA PAIKALLISTA JA VALTIOLLISTA VALLANKÄYTTÖÄ. ENITEN ARVOSTETAAN KANSAINVÄLISTÄ VALTAA.

UUSI ALUESUUNNITTELU ARVOSTAA ”YKSILÖN OLEMASSAOLOA JA YKSILÖVAPAUTTA”.

UUTEEN ALUESUUNNITTELUUN SISÄLTYY MYÖS ”EETTISET OHJEET”.

*

TEOLLINEN YHTEISKUNTA on tullut niin MONIMUTKAISEKSI, ETTEI YKSILÖ VOI YMMÄRTÄÄ (”olla tietouskoinen”) SEKÄ OSALLISTUA JA VAIKUTTAA” yhteiskunnalliseen toimintaan ja YHTEISKUNNALLISIIN INSTITUUTIOIHIN (kts. myös G. H. von Wrightin kirjoitusta ”Ongelmallinen teollisuusyhteiskunta, Tieto ja ymmärrys 1999, sivu 74).

Yksilön täytyy nyt vain tehdä valinta: ALISTUA IHMISMASSAKSI TAI ALKAA INHOTA VALLITSEVAA YHTEISKUNTAA (varsinkin PUOLUEIDEN ”tietouskoista valtapeliä”).

Vaikka tuossakin tilanteessa (VIHASSA) KIELTÄYTYY VÄKIVALLAN KÄYTÖSTÄ, ei voi välttää INHOA ”EPÄINHIMILLISTÄ YHTEISKUNTAA KOHTAAN”.

Kun menettää ”TIETOUSKONSA”, jäljelle jää INHO, VIHA JA KANSALAISTOTTELEMATTOMUUS.

*

Tuossa tilanteessa IHMINEN KÄÄNTYY TARKASTELEMAAN MYÖS ITSEÄÄN UUDELLA TAVALLA OSANA MAAPALLON KOKONAISUUTTA (luontoa, kaaoksellista ilmastoa jne.). IHMISYKSILÖ käsittää tuolloin myös itsensä ”kaaoksellisen monimutkaiseksi” osansa maapallon elämää.

Tuon jälkeen suhtautuu uudella tavalla (maailmankatsomus muuttuu) esimerkiksi LÄÄKETIETEEN mahdollisuksiin vaikuttaa ihmisten sairauksiin.

”TIETOUSKOSTA LUOPUNEEN IHMISEN” YMMÄRRYS RAJOITTUU TUON JÄLKEEN ”KOKEMUSPERÄISEN AINEISTON” HYÖDYNTÄMISEEN.

Se, missä MAAILMASSAOLOSSA ja Suomen VALTIOSSA ollaan menossa ei avaudu esimerkiksi ylen uutiset lukemalla. Tärkeintä on oppia TULKITSEMAAN MERKITYKSIÄ eli ymmärtää se, että mihin laajempaan kokonaisuuteen yksittäiset uutiset liittyvät.

*

KUVITELMA ETTÄ IHMISLAJILLA ON SYNNYNNÄINEN TIETÄMISKYKY (tätä on TIETOUSKO ) ON HARHA.

TIETOUSKO ON HYLÄTTÄVÄ JA OTETTAVA KÄYTTÖÖN ”KOKEELLINEN TIETOKÄSITYS”.

TIETOUSKO ON ERI ASIA KUIN TOTUUS. Kaikista TIETOUSKOISENA laadituista kirjoituksista löytyy lukemattomia toisenlaisia käsityksiä. Mutta jos halutaan, että yhden KÄSITYKSEN mukainen kirjoitus on TOTUUS (esimerkiksi SUOMEN VALTION HISTORIASTA) kyse ei ole ”tietämisestä” vaan vallankäytöstä.

VALTA voi liittyä tuolloin esimerkiksi siihen, että halutaan YHTENÄISTÄÄ VALTION KANSALAISET pitämään jotakin TOTUUTENA. Nyt muodissa olevan PERUSSUOMALAISUUDENKIN (VALTAPUOLUEEN) voi tulkita tältä pohjalta.

EHKÄ NYKYINEN ”EPÄKOMMUNISTINEN VASEMMISTOLIITTO” ON MYÖS SITÄ MIELTÄ, ETTEIVÄT HE VOI HYVÄKSYÄ KAUHAVALAISTEN MIELIPIDETTÄ ”EI ASEISTAKIELTÄYTYMISELLE JA KOTIKOULULLE, KYLLÄ ARMEIJALLE JA LUKKARINKOULULLE”.

*

KAUHAVAA VOI PITÄÄ NUORISON PUUKKOJUNKKARIUDEN KESKUKSENA SUOMESSA senkin takia, että seudun ensimmäinen NIMISMIES asettui asumaan Kanta-Kauhavalle (Kauhavankirkonkylän Pukkilaan, apulaisnimismies toimi Härmässä). JA ETTÄ LAKEUDEN ensimmäinen NUORISOTALO rakennettiin pikkuruisena 1891 Kauhavalle Kosolanmäen kylkeen (Kosolan koulun kohdalla sijainnut alkiolais-maalaisliittolainen talo on tuhoutunut, seuraavaksi taas pienehkö nuorisotalo sijaitsi nykyisen NS:n kohdalla, nykyinen suuri NS on vihitty 1955 ja se on toiminut muunakin kuin vain nuorisotalona.

*

MAATALOUSKULTTUURISSA PUUKOLLA tehdyssä NUORTEN VÄKIVALTARIKOLLISUUDESSA on kyse enemmän KULTTUURIN vaikutuksessa TEHDYSSÄ RIKOLLISUUDESTA kuin TAPARIKOLLISUUDESTA.

YHDEN KÄSITYKSEN ”teorian” MUKAAN NUORTEN PUUKKOJUNKKARIUS JUONTAA SIIHEN KUN PERINTÖMAATILATTA JÄÄNEET POJAT alkoivat riehumaan (viina ja puukko).

JOKA TAPAUKSESSA esimerkiksi Lapuanjokilaaksossa maatilan perinnöksi saaminen on toteutettu pitkään juridisesti sopimattomalla tavalla.

SUOMEN VALTIO ON TASAVALTA, jossa eduskunta TOIMII LAINSÄÄTÄJÄNÄ. Sen antamia määräyksiä ja lakeja on noudatettava koko valtion alueella. Suomen kansalaisoikeudet saaneita ei saa täällä jakaa maatalouskulttuurisesti ”omiin ja ulkopuolisiin”. SE, ETTÄ NÄIN TAPAHTUU, ON VALTIOSSA ENSISIJAISESTI KUNTIEN HALLINNON TEHTÄVÄ.

*

MAAILMASSAOLO (täälläolo) TAPAHTUU JATKUVASSA MUUTOKSESSA. Esimerkiksi Hegelin tai Marxin aikainen ajattelu on muuttunut suuresti ”massa-ajattelusta” (yhtenäistää ihmisjoukot) kohti ”yksilöllisyyden arvostamista” sekä samalla muutos on tapahtunut kohti kansainvälistä ajattelua sen sijaan, että ajattelun (sekä esimerkiksi arvojen ja asenteiden) painopiste olisi yksittäisessä kansanryhmässä ja valtiossa.

Ihmisyksilön olemassaolon aikana tapahtuvien muutosten taustalla on kunkin aikakauden yleisten olosuhteiden piirteitä. Nykyaikaan ei ole mieltä niitä aina sijoittaa (esimerkiksi 1800-luvun Hegelin ajatuksia osaksi nykyaikaa).

 

ILMOITUS