ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUS muuttaa ihan kaiken. Nyt rajattomaksi kuvitellun talouskasvun, nationalistisen historiakäsityksen, tietouskon ja valtiosta irrallisen maatalouskulttuurin aika on päättymässä.

Kun valtioiden maapallo (kreikasta alkanut tietouskoinen länsimainen kulttuuri ja demokratia) päättyy, alkaa ”valtioton lopputila” JA PALAA KANSAINVÄLISYYS-RENESSANSSI (Marx, Lenin jne.).

Alaharmän Knuuttilanraitilla asunutta ”taiteen mestaria” ei voi kuvitella muualla Suomessa. Juhani Palmun ja seinäjokilaisten (Seinäjoki on entistä Ilmajokea, ”navetan maaseututaide”, Seinäjoki on hipaus nykyaikaa – onko Seinäjoki ”lintu vai kala”), eteläpohjalaisten rakastama taide on maatalousvaltaisen maaseutuväen TAIDEKÄSITYSTÄ. Se poikkeaa valtion tason ja kansainvälisen taiteen taidekäsityksestä täysin.

”LÖYTÄMISEN JA SATTUMAN TAIDE” (ITSELLEEN OLEMISESSA SYNTYNYT DADAni - SIINÄ EI TARVITA ÖLJYVÄREJÄ, PALETTIA, SIVELINTÄ... ei edes KYNÄÄ). Taiteeni on eteläpohjalaisille käsittämätöntä.

*

Seuraava kuvaus on ”ajattelleikki”, se ei kuvaa konkreettista tapahtumaa. Mutta joku tietouskoinen kulttuuritutkija voi tehdä sen kaltaisen kuvauksen.

”SARKAJAON jälkeinen ISOJAKO muutti maatalousyhteisön ”kirjoittamatonta kulttuurilakia”. Siinä entisistä pienistä eräyhteisöistä alkoi muodostua sarkajaon jälkeen maatilakeskuksia ”puhutun lain pienoisvaltioita”.

Jokaiselle niistä kehittyi järjestelmä, jossa on oma ”kyläpomo”, maatilan isäntä, josta saattoi tulla ”yksinvaltias” (esimerkiksi lapuanliikkeen Vihtori Kosola). ”Yksinvaltiaan hovi” (isäntäväki) ja ”alamaisväki” (palvelusväki, rengit ja piiat) erottuivat jyrkästi toisistaan. Yhteisöissä alkoi vaikuttaa ”vain omat” - laki, siinä erotettiin ”oma väki” ja ”ulkopuolinen väki” jyrkästi toisistaan.”

*

Kun muutimme eläkepäivikseni Turusta Kauhavalle 2011, alussa havaitsin monessa eri yhteydessä sen, että julkinen hallinto toimii Kauhavalla monessa kohdin täysin eri tavalla kuin Turussa, jossa minulla oli virka.

Kauhavan internetsivuilla ei ollut valtuutettujen puolueita lainkaan. Kuntalaisaloitteita pidettiin sopimattomina jne. Kaikki tiesivät, että kuntaliitoksen jälkeinen SUUR-KAUHAVA on kaikessa KESKUSTAPUOLUEEN maaseutu- ja maatalousvaltainen kunta.

Mutta koska ”Vanhasen lautakasa” oli tuoreessa muistissa, PERUSSUOMALAISUUS alkoi siksikin nousta.

Olin Kauhavan ainoa arkkitehti. Minua ”Turun pääarkkitehtia” pidettiin siksi lähes kaikessa ulkopuolisena. Kunnassa toimi ”kehittämisyhdistys” jonka avulla kunta pyrki hankkimaan ulkopuolista rahoitusta kunnan hankkeisiin (EU), minua pyydettiin usein kyseisen yhdistyksen jäseneksi. Suomi on kuitenkin VALTIO, johon sisältyy omia laissa mainittuja julkisia hallintoperiaatteita.

Lapuanjokilaakson maatalousvaltaisen Kauhavan hallintoon sisältyy monia VALTION VASTAISIA toimintaperiaatteita.

MAATALOUSVALTAISENA PYSYNEELLÄ SEUDULLA on tapana nykyisinkin jättää vanhat talot järjestään mätänemään. Saattaa olla, ettei kuntakonsernissa haluta ottaa peruskorjauksiin valtion asuntorahaston (ARA) halpakorkoista lainaakaan.

*

LUONTO on seudulla HYÖDYN IRTIOTON KOHDE (RIISTAA). KAUHAVAN KAUPUNGISTA PUUTTUU KATUELÄMÄ KOKONAAN.

Näyttää siltä, että Kanta-Kauhavalla ei noudateta SUOMEN VALTION LAIN (MRL/MRA) mukaan PUUKAATOA JA RAKENNUSTEN purkamislupia.

Betoniseinäjoen keskellä törröttää joka sivulla vanhoja mätäneviä taloja.

Kanta-Kauhavan keskustassa sijaitseva KAUHAVAN TAIDETALO on saanut PURKUTUOMION ja talo on ollut viime vuodet tyhjänä. Mutta taivasta vasten on kohonnut samaan aikaan uusi SUURKOULU JA HYVINVOINTIASEMA.

Taidetta saatetaan pitää Kauhavalla ”turhana naisten asiana”.

*

Turusta nykyiselle KANTA-KAUHAVALLE tultuamme keväällä 2011 ihmettelin sitä kun SOTILASSUIHKUKONEET jyrisivät laissa sallitut melurajat (taajamassa 55 dB) moninkertaisesti ylittäen taivaalla ja LUMISKOOTTERIT kiitivät talvella MELUTEN pitkin keskustaa.

Onneksi VALTIOVALTA SIIRSI LENTOSOTAKOULUN POIS KAUHAVALTA 2014. Entisestä kasarmista tehtiin VASTAANOTTOKESKUS mikä vaikutti häiritsevän paikallista väestöä enemmän kuin lentomelu.

PAIKALLISEN KAPAKAN sisäänkäynnin edusta oli aina juhlailtojen jäljiltä törkyläjä (tyhjiä viinapulloja jne.).

*

SUUR-KAUHAVAN kunnanjohtajana toimi tuolloin Alahärmän kunnanjohtajana toiminut HARRI MATTILA (siis ”oman kylän poika”). Hän kertoi juhlitun kuntaliitosta kuntajohdon kanssa pitkään mutta ”pitäisi alkaa tehdäkin johtain”. KUNNANVALTUUSTON puheenjohtajana toimi entinen kunnanpuutarhuri JOUKO MÄKINEN. Hänen menestymisensä vaaleissa oli syystä tai toisesta huono tuon jälkeen.

Huomasin, että Kauhavallakin vaikuttaa MAAN TAPA.

Ihmettelin tuolloin myös sitä, että suurkunnan kehitysjohtajaksi oli valittu ”omalta seudulta” yksityisen firman toiminnanjohtajana aikaisemmin toiminut HANNU MARS. 2000-luvun alussa RAHA HAISI KAIKESSA (uusliberalismi, yrittäjyys, kilpailuttaminen). Tuolloin oli tapana, että myös aluesuunnittelijat (kaavoittajat) korvataan ”pankinjohtajilla”. Kauhavalle tultuaan MARS kertoi käyneensä vaimonsa kanssa katsomassa Kanta-Kauhavan keskustan ympäristöongelmia.

Marsin perintonä on ilmeisesti nykyisen CITYMARKETIN alue Kanta-Kauhavalla. Hänet valittiin 2015 Keuruun kunnanjohtajaksi mutta erotettiin virasta 2021.

Tuo aikakausi (noin vuoteen 2008 asti) muistetaan KESKUSTAPUOLUETTA lähellä olleen KEHITTYVIEN MAAKUNTIEN SUOMEN ja mm. Lapuan kauppakeskussuunnitelman aikakautena. Sen perillisenä on ehkä nykyinen SEINÄJOEN IDEAPARK (maskulaisen Sukarin hanke).

Kun tulimme Kanta-Kauhavalle 2010, eräälle pellolle oli tuotu kokonaisena iso asuintalo. Sitä alettiin korjaamaan kymmenen vuoden päästä (myös Seinäjoella vietiin myöhemmin keskustauudistuksen yhteydessä pois kokonainen vanha hirsitalo, sen lähelle pysytettiin myös iso ”iso puu-ukko jolla on päällä ”pohjalaispaita”).

Kanta-Kauhavan rautatieaseman lähellä (matonpesupaikan vierellä) oli vuosia sitten pitkään osaksi palanut vanhahko omakotitalo. Keskustassa purettiin kahta isoa vanhaa kivitaloa ja kun ne oli purettu, palokunta kävi pesemässä paikat.

Kosolanmäen ULKOILMAMUSEON aluetta (niitä ei ole saanut perustaa Suomeen vuosikymmeniin) on muutettu villisti ja museotalot sisustuksineen mätänivät pystyyn koska sisätilat oli jätetty kylmiksi.

Museomäestä on tehty pitkään ”elokuvakaupunkikulissia”, alueelta on viety pois taloja ja alueelle on tuotu uusia ”komiampia” taloja ja vanhojen rakennusten osia.

Kosolanmäen klassistisissa rakennuksissa on koristeita (esimerkiksi ”munasauva”) joita voi käydä katsomassa alkuperäisinä Kreikassa Ateenan Akropolisvuorella. Mutta entiset kauhavalaiset eivät ole voineet tuntea niitä.

Fooningit on tuotu Suomenniemelle ulkomailta Ruotsin kautta. Ne eivät ole suomenkilisen väestön omia ”pohjalaistaloja”.

*

Kanta-Kauhavan Kosolanmäen ulkoilmamuseoalueen kylkeen alettiin eräänä vuonna louhimaan uutta tieyhteyttä ja rakentamaan uutta omakotitaloa.

Myös Iisakki Järvenpään museotalo nykyisellä Kanta-Kauhavalla on kylmänä. Museotalon tontilta (jokirannassa) oli purettu aikaisemmin vanha paja ja paikalla aiottiin purkaa 2010-luvun alussa vanha puukkovarasto.

Puutuin asiaan sanomalla, että ulkorakennuksetkin ja niiden sisätilat ovat säilyttämisen arvoisia. Ulkorakennuksen katolle ilmestyi tuon jälkeen muutaman euron hintainen pressu. Mutta muutaman vuoden päästä kyseinen ulkorakennus kuitenkin purettiin.

Kanta-Kauhavalla päätettiin tuon jälkeen luopua yhdellä kertaa monista vanhoista kouluista, yksi koulu luovutettiin yhdellä eurolla kyläyhdistykselle. Myöhemmin entiselle kirjonkylälle rakennettiin yksi suuri uusi koulutalo. Kauhavan suurkunnan liitoskunnat ovat olleet sen johdosta hyvin vihaisia koska suurkunnan rahankäyttö ja kuntaliitossopimus ovat ristiriitaisia (toisten kuntien oppilailla eriarvoiset pitkät koulumatkat jne.).

MYÖHEMMIN KANSAINVÄLISELLE IBA-ALUEELLE JA PAKOLAISKESKUKSELLE VALTAOSA KAUHAVAN VÄESTÖÄ SANOI heti ”EI”.

NÄMÄ ESIMERKIT VIITTAAVAT MAATALOUSKULTTUURIN JA VALTION VÄLISEEN RISTIRIITAAN JA MONEEN MUUHUN YHTEISKUNNALLISEEN ONGELMAAN.

***

Puhe ”DIALEKTIIKASTA” on ollut konservatiivista teoretisointia. Viittaan tällä ”HISTORIAA KOSKEVALLA KANSAINVÄLISYYSTEORIALLA” siihen, että KANSAINVÄLISEN merkityksen omaavilla tekijöillä on HISTORIAN KULUSSA keskeinen merkitys. VALTIOLLA tai YKSITTÄISELLÄ KUNNALLA JA SEUDULLA on sinä pieni merkitys.

”KARTALLA SUOMINEITO” on idealistis-nationalistisen VALTIOMYYTIN mielikuva, SUOMEN VALTIO RAJOINEEN olisi voinut muotoutua myös aivan toisennäköiseksi.

*

Aluksi länsimainen Ruotsi ja itämainen Venäjä kilpailivat pitkään Suomenniemen valtaamisesta.

SUOMENNIEMEN eteläosa ja pohjoisosa kehittyivät samaan aikaan tuhat vuotta sitten eri suuntiin.

Varhaisimmat pyrkimykset irtaannuttaa SUOMENNIEMI Ruotsin itävaltauksella uudeksi alueeksi tapahtui niemen eteläisimmän rannikkoalueen yhteydessä.

Se tapahtui kansainvälisen kirkon (läntisen paavinvallan kilpailu idän kirkon kanssa ja siihen liittyneet aluevaltaukset) ja Ruotsin kruunun vaikutuksessa (ristiretket Ruotsin itälaajentumisvaltauksena).

Eteläisen nimen olosuhteet vaihtuivat aivan toisenlaiseksi kansainvälisen kulttuurikehityksen johdosta kun VENÄJÄ iski 1700-luvun alussa Pietari suuren ansiosta ikkunan länteen SUOMENLAHDEN POHJUKKAAN.

Uuden venäläisen suurkaupungin perustaminen edelsi sitä kun Venäjä valtasi Ruotsilta koko Suomenniemen 1800-luvun alussa. Sitä seurasi ensin Suomenniemellä satavuotinen autonomia Venäjän yhteydessä ja vasta sen jälkeen tapahtui itsenäistyminen omaksi valtioksi. PIETARI valtasi alueita myös Viron puolelta koska nekin sijoittuivat valloitetun paikan sektoriin.

*

Suomenniemen POHJOISOSA oli pitkään näyttämönä RUOTSIN JA VENÄJÄN välisessä suurvaltakädenväännössä. Ruotsi ja Venäjä ottivat usein yhteen pykiessään laajentamaan valtapiiriään. MOLEMMAT pyrkivät SUURVALLAKSI.

1400-luvun lopun NUIJASODAN yhteydessä mainitaan usein Pohjanmaa koska kyseinen konservatiivinen alue Suomenniemeä oli läheisessä yhteydessä Ruotsin Merenkurkun kautta kruununvaltaan.

Jos Ruotsin kruunu olisi liittynyt PUOLA-LIETTUAAN Suomenniemen etelä- ja länsisivulla olisi SUURVALTA.

Kaarle-herttua onnistui kuitenkin ”pelastamaan Ruotsin” (itsenäisenä maana, ei liittymistä unioniin kuten Sigismund olisi tahtonut) ja tähän liittyen eteläpohjalaiset talonpojat (häjyt) omaksuivat asenteen, jonka mukaan he ovat ”Suomenniemen itsenäistymisen etuvartiota”. On kuitenkin tyhmää vahvistaa identiteettiään tältä pohjalta.

*
TURUN Koroistenniemen alueen tutkimukset ja kyseisen alueen läheisyydestä löydetyn Suomen vanhimman puukirkon hautapaikan DNA-tutkimukset (DNA tutkitaan Sveitsissä) mullistavat koko tähänastisen SUOMEN HISTORIATUTKIMUKSEN.

Koroinen on ollut asutettu ennen ensimmäistä ristiretkeä ja alueen varhaisin asutus on ollut ”muukalaisvaltaista”.

ENNEN VALTIONATIONALISTISTA AJATTELUA ihmisiä ei kiinnostanut mitä kieltä puhuu tai mitä uskontoa harjoittaa vaan se, että on saanut tehtyä kauppapaikalla hyvät tavarakaupat voidakseen pysyä hengissä.

*

VIIKINKIEN kansainvälisyydelle oli ominaista runsas kansainvälinen liikkuminen vesistöjä pitkin ja ihmiskunnan rikastuminen erilaisten kulttuurien kohtaamisena (kaupankäynti, monikulttuurisuus jne.).

Viikingit olivat suurvalta jo tuhat vuotta sitten ja viikingit oleskelivat jatkuvasti ”kansainvälisillä vesillä”. Viikingit kytkivät Grönlannin Pohjolaan ja löysivät ehkä ensimmäisinä myös Amerikan.

Tämä sekä Kalmarin unionin vaiheet sekä se, että viikinkejä pyydettiin myös Venäjälle luomaan järjestystä, liittyivät kaikki kansainvälisiin ilmiöihin.

Mutta VENÄJÄSTÄ tuli suurvalta Suomenniemen itäpuolelle. Suomenniemen ja Pietarin välille syntyi monipuolinen vuorovaikutus. Viimeksi se on kuitenkin vaihtunut idänpeloksi ja idän moittimiseksi lähes kaikessa.

Suomenniemen eteläosaan ilmestyi 1800-luvulla Pietarin vaikutuksesta rautatieverkko ja suomalainen aatelisto siirtyi asumaan eteläisen Suomenniemen länsiosasta itään lähemmäs Pietaria.

VENÄJÄLLÄ TAPAHTUNUT KOMMUNISTINEN VALLANKUMOUS (Leninin marxismi) OLI KANSAINVÄLINEN ILMIÖ. Myös SUOMEN VALTIOKSI ITSENÄISTYMINEN tapahtui KANSAINVÄLISESSÄ VAIKUTUKSESSA Venäjän vallankumouksen ”siivellä”.

Lapin ja Ahvenanmaan asemasta ja Suomesta irtaantumisesta käydään vieläkin kädenvääntöä.

*

Hegelin ja Marxin käsitys HISTORIASTA on virheellinen, sillä ihmislajin historia ei etene yksinkertaisesti DIALEKTIIKAN pohjalta. Saksa on vieläkin hajanainen ja epäyhtenäinen, nykyinen Saksa on 16 osavaltion liitovaltio. Saksat on yhdistetty mutta Saksat voidaan jakaa uudestaan kahtia.

Euroopan unionin johtajan Merkelin oikeistopuolue koki äskettäisessä liittopäivävaalissa täydellisen arvovaltatappion. Merkelin seuraaja EU:ssa piti olla hänen puolueestaan, mutta nyt kun demarit voittivat liittovaltiovaalit, unionin johtajaksi on ajateltu Saksan demarijohtajaa. Mutta unionin johtaja voi tulla myös Ranskasta. Ranskan ja Saksan kulttuuriero on syvä maiden väliset erimielisyydet elävät vieläkin. Tältä pohjalta voi ajatella, että kansallisella politiikalla on vähän valtaa kansainvälisen kulttuurin (tässä EU) asioissa.***Asuinpaikallamme (Renkolantie 16) kohdalla oli vuoteen 1980 saakka puolitoistakerroksinen fooninki. Se tuhoutui tulipalossa ja talon paikalle tehtiin talkootyönä uusi asuintalo jossa nyt asumme. Talomme pahimmat ongelmat juontavat konservatiiviseen rakennustekniikkaan.

Kolmen kilometrin päässä täältä on alle kymmenen fooningin talorykelmä, jota pidetään seudullisesti merkittävänä suojelukohteena. Olen kirjoittanut siitä kahdesti mutta kirjoituksiani en ole saanut lehtiin. Viimeksi kirjoitin siitä miten voi järjestää taloihin kunnon katon niin, että suojelutalot eivät pääse täysin mätänemään.

Kyseisissä rakennuksissa ei ole klassistisia koristeita. Talojen päämittasuhteet ovat kuitenkin fooninkiarkkitehtuurista. Tämä viittaa siihen, että talot ovat tämän Kantolan kylän (kanto) suomenkielisten uudisasukkaiden rakentamia.

Ensimmäiset alkuperäiset klassistiset fooningit tuotiin Vaasasta Ilmajoelle 1750.

*

Merkit ikivanhan eteläpohjalaisen VÄLIVALTAPERINTEEN (PUUKON KÄYTTÖ ASEENA) noususta alkoi 1700-luvun lopulla. Samanaikainen VERINEN Ranskan suuri vallankumous saattaa olla vaikuttanut ainakin osaksi kyseiseen ilmiöön. Vallankumous oli KASAINVÄLINEN ILMIÖ.

PUUKKOJUNKKARIUDEN huomattavin nousukausi (häjyily) tapahtui kuitenkin vasta 1820-luvulta lähtien. Tuolloin kuvaan oli ilmestynyt myös KANSANROMANTIIKKA JA NATIONALISMI.

Kauhavan ensimmäinen nimismies Adolf Nimismies Hägglund asui Kanta-Kauhavan kirkonkylässä. Joku saattaa luulla, että kyseinen seutu olisi ollut sivistynein ja että ensimmäiset häjyt olisivat tulleet vastaan vasta Härmässä. Mutta voi olla, että Vanha Kauhava olikin jo alun perin pahin häjyperinteen kutupaikka.

Monet HÄJYJEN RIKOKSET ovat vielä tutkimatta. HÄJYILYLLÄ viitataan PUUKKOVÄKIVALLAN lisäksi esimerkiksi varastetulla hevosella hurjasteluun, varasteluun ja juhlien kuten häiden häiritsemiseen. Onko HÄJYILY enemmän häpeän aihe kuin terve tapa vahvistaa omaa itsetuntoa ja identiteettiä? Häjyilyynhän saattoi liittyä myös raiskauksia eikä rikollisesta puukkojunkkariudesta runoileminen (häjyilyviikolla) tunnu asialliselta.

Yhden seudun häjyt onnistuivat tappamaan yhden nimismiehen ja kolmea nimismiestä yritettiin tappaa.

Lapuan vanha keskusta sijaitsee Lapuanjokilaakson eteläreunassa. Lapuan SIMPSIÖNVUORI on alun perin pakanallisen ERÄKULTTUURIN palvontapaikka (noitineen). PUUKON käyttö miesten välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi saattaa liittyä tähän.

Koska lapualaiset pelkäävät Simpsiövuorelta paljastuvan heidän alkubarbaarista menneisyyttä he eivät tahdo selvittää mäen alkuperän historiaa. Lapauhan on nykyisin myös kristitty hiippakuntakaupunki.

*

Lapua on nyt ”susivapaa alue”?

Ensin annettiin Lapuan laki 1843 ja seuraavaksi saatiin (alkuvuoden 1918 jälkeen) äärioikeistolainen (punaisten ja marxilaisuuden vastainen) 1930-luvun Lapuanliike. Lapuanliike omaksui AIKAKAUDEN KANSAINVÄLISTÄ FASISMIA JA DIKTATUURIA.

Lapuan lain säätämisen jälkeen rikokset moninkertaistuivat (seuraus). Se ei auttanut vaikka Lapuan laista kirkoissa kerrottiin.1860-LUVULLA tapahtui joukkotappelu kesken oikeudenkäynnin. Pian tuon jälkeen ihmiset uskalsivat puhua seudun väkialtaisista konflikteista avoimemmin. Kun pakkosäännöt lakkautettiin1800-luvun lopulla, heränneetkin saivat jäädä rauhaan. Tätä kautta tultiin omankädenoikeudesta nykyiseen ”eteläpohjalaiseen väärin ymmärrettyyn nationalismiin”.

Ehkä pakolaisvastaisuuskin (ULKOPUOLISET, IHMISVIHA) on vaikuttanut siihen, että valtio siirsi 2014 Kauhavalta lentosotakoulun. Enkä seuraavaksi saadaan KAUHAVANLIIKE kun kasarmi täytetään uudestaan pakolaisilla. Maapallollahan on monta miljardia ihmistä enemmän kuin maapallo kestää.

Kanta-Kauhavan pääkeskus on entinen kirkonkylä, jossa harjoitetaan vieläkin maataloutta. Olin Kanta-Kauhavalla hetken jäsen Suomen pienimmässä luontoyhdistyksessä (LUONTOSUHDE).

Kauhavalaisten maa- ja metsätalous sekä erätalousarvomaailman pohjalta toteutettu IBA-silta- ja maantie (LUONTOSUHDE) on vielä pitkään pelkkä lyhyin tie Härmästä KANTA-KAUHAVAN VIINAKAUPPAAN ostamaan kuusikymmenprosenttista viinaa.

LAPUANJOKILAAKSO on ollut maatalousvaltainen alue jo puoli vuosituhatta. ILMASTONMUUTOKSEN aiheuttamat yllätykselliset säävaihtelut uhkaava nykyistä SUUR-KAUHAVAN KONEELLISTETTUA MAA- JA METSÄTALOUTTA.

Seutuun sisältyy nyt AUTORIIPPUVUUS ja kaikki arjen TOIMINNOT tapahtuvat siinä OMAN AUTON avulla. Kyseessä on kuitenkin YMPÄRISTÖVIHAMIELISIN TOIMINTATAPA. Samaan aikaan on ratkaisematta Suur-Kauhavan suuraluerakenne. Nämä seikat aiheuttavat suurta epävarmuutta arkeen tulevaisuudessa.

SUUR-KAUHAVA on perustettu Lapuanjoen itäsivustaan. Lapua ei halua liittyä siihen. Suur-Kauhavan kaikkien jäsenkuntien pääelinkeino on ollut pitkään maa- ja metsätalous. Nykyisin kunnan johdon mielestä kaikkien kauhavalaisten tulisi olla YRITTÄJIÄ, TYÖVÄENLIIKETTÄ ei olisi ollut seudulla muka koskaan. Tähän sisältyy kuitenkin harhakuvitelma.

KAUHAVAN NUORISOSEURAN (NS) taustalla on alkiomaalaisliittolais-keskustalainen NATIONALISMI, jossa palvotaan paikallisia perinteitä. KONEELLISTETTUA ARKILIIKKUMISTA JA MAATALOUTTA vastaa se, että kauhavalaiset nuoret liikkuvat mieluiten koppiksilla ja mönkijöillä (KONERIIPPUVUUTEEN KASVAMINEN).

*

ETELÄISESSÄ HELSINGIN SEUDUN METROPOLISSA tapahtuu samaan aikaan aivan muunlaisia seikkoja.

Kansainvälinen kehitys on tullut myös SUOMEN VALTIOON jäädäkaseen.

NYT PUHUTAAN PALJON ILMASTONMUUTOKSESTA. Siinäkin on kyse VALLANKUMOUKSESTA. ELOKAPINA on asettumassa uudestaan Helsingin keskustaan. Elokapinassa katkaisee myös yli 45-vuotiaiden poppoo (Yle 29.9.2021). Poliisi kehotti heti alussa siirtymään eduskuntatalon edustalta (Mannerheimintieltä) Kansalaistorille.

Tunnin päästä poliisi kävi noutamassa noin 140 aktivistia poliisiautolla kuulusteltaviksi ja sakotettaviksi. Elokapina on halukas osoittamaan mieltä 10 päivää.

Eduskuntatalon graniittimuurien takaa kuuluu elokapinallisia arvosteleva huuto ”LAITONTA, LAITONTA” vaikka LAINSÄÄTÄJÄ ei ole saanut ympäristön tilassa vuosikymmeniin aikauseksi mitään suunnanmuutosta. ILMASTONMUUTOSVALANKUMOUKSESTA on tulossa ensimmäinen ympäristöreaktio mikä johtaa suunnanmuutokseen.

Tärkeintä ”kansanedustajille” on ylläpitää ikuisesti katkeamatta jatkuvaa talouskasvua. JA TUKEA SAMALLA LIBERAALIA KANSAINVÄLISTÄ TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA.

Kulttuurin rappioituessa myös alkuperäiset KÄSITTEIDEN MERKITYKSET murenevat. POLITIIKKA on tarkoittanut alun perin ”kansalaisia koskevaa” mutta nyt tuo sana tarkoittaa ”puolueita koskevaa” sillä politiikassa pääasia on nyt puolueiden kannatuksen korkeana pitäminen (julkisuuskuva tihentyvissä OVENSUUKYSELYISSÄ).

LÄNSIMAINEN KULTTUURI on nyt nopeasti LASKEVA ILTA-AURINKO.

KULTTUURIMME lähtökohdat löytyvät muinaisesta KREIKASTA. Sen kirkkain tähti ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKO” on nyt sammumassa.

Platonin ideaoppi on harha. ”Tietousko” ei pelasta länsimaista kulttuuria. Eihän DIALEKTIIKKA ole luonnonlait ylittävä automaatti.

ILMOITUS