”ILMASTONVALLANKUMOUKSELLA” TARKOITAN SEURAAVAA: ”Tietouskoinen ihminen” kuvittelee voivansa ”tietää ja hallita” (”tieto on valtaa” -uskomus ja ”tietää” myös esimerkiksi tulevaisuudesta ). Samalla ihminen ”uskoo tietävänsä” mikä on todellista ja varmaa.

”Tietouskoinen ihminen” myös uskoo, että esimerkiksi puoluepoliitikoilla on muita ”korkeampaa ymmärrystä ja tietämistä”.

Pariisin ilmastosopimuksen kaltaiset kansainväliset (myös juridiset) valtioiden ”tieto on valtaa” -johdon tapaamiset, joissa sovitaan maapallon ilmaston lämpenemisen rajoista, ovat kuitenkin osoittautumassa harhaluuloiksi.

*

Täälläolo tapahtuu katkeamattomassa muutoksessa. ”Ihmisenä olemisessa” on samalla kaksi seuraavaa pääpiirrettä. On samanaikaisesti ”TAJUNNALLISTA olemista” ja on ”kuviteltua olemista” (esimerkiksi unet).

Koska MUUTOS ON JATKUVAA, mitään todellista ja varmaa ei voi löytää ja ”ihmisenä olemisessa” on keskeistä kuvitteleminen ja sattuma. Eksistentialistisen olemiskäsityksen voi omaksua suuntautumalla taiteellisesti ja luopumalla ”järkeilystä ja tietouskosta”.

*

”Täälläolon” voi ymmärtää lukemattomilla eri tavoilla. Esimerkiksi uskovaiset ja filosofit tarkastelevat maailmassaoloa eri tavoilla. Toiseksi yksittäiset uskovaiset ja yksittäiset filosofit ovat omaksuneet erilaisia käsityksiä uskonnosta ja filosofiasta.

Monet ”täälläolon” ilmiöt ja tapahtumat ovat ennustamattomia ja ennalta määräytymättömiä. Sattumalla on suuri merkitys inhimillisessä olemisessa.

Ihminen voi valita uskomuksekseen esimerkiksi ”tietouskoisen alkuräjähdyksen” ja perinteisen uskomisen välillä.

”Tietousko” on ”huono usko”. Sillä ei ole mitään väliä mihin uskontokuntaan kuuluu.

*

Maapallon ilmaston lämmetessä tapahtuu monia yllättäviä käänteitä. Esimeriksi tähän asti kuivat ja lämpimät alueet voivat muuttua paikallisesti sateisiksi ja kylmiksi.

Ilmastopaneeli kehottaa Suomea varautumaan valavien tuhotulvien riskiin - ”On keskitytty liikaa siihen, lämpeneekö” (Yle 23.9.2021).

Kun ilmasto muuttuu yllätyksellisesti, se pakottaa ihmisen muuttamaan ihan kaiken.

Maailmassa oleminen on jatkuvaa muuttumista ja ”kaiken katkeamatonta muuttamista”. ”Kaiken tietäminen ja hallitseminen ”NORMAALIOLONA” ei voi olla muuta kuin harhakuvitelma.

*

”Koska ilmakehä on KAOOTTINEN, emme voi koskaan laskea ilmakehän tilaa eteenpäin tarkasti” (lähde internetissä: sääennuste – ilmatieteen laitos). Eikä yksittäisen sadekuuron syntypaikkaa pystytä ennakoimaan.

Kosta ILMASTO on KAAOS valtioiden poliittinen valta ei voi ”saada ilmastosta otetta”. Ei myöskään maapallon ilmaston lämpötilan muutoksista.

*

Systeemiä kutsutaan kaoottiseksi, jos sen riippuvuus ALKUEHDOISTA on herkkä, siinä pieni muutos voi johtaa suuriin muutoksiin systeemin kehityksessä.

KAAOSTEORIAN MUKAAN perhosen siiveniskut voivat aiheuttaa hirmumyrskyn (perhosen siivenisku -ilmiö on havaittu ensimmäisen kerran matematiikan yhteydessä vuonna 1961).

KAAOSTEORIA ja käsitteen ”ALKUEHTO” pohtiminen on liittynyt tavallisesti analyyttiseen filosofiaan, matemaattiseen logiikkaan ja fysiikkaan.

*

”VALTIOIDEN MAAPALLO” ON SUURI ONGELMA MYÖS ILMASTONMUUTOKSESSA.

VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN ONGELMA ILMASTONMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ näkyy tuoreessa uutisessa. ”Valtaosa monissa eri valtioissa asuvista NUORISTA (16–25 v.) arvioi POLIITIKKOJEN PETTÄNEEN heidät ilmastonmuutoksen torjunnassa...” Tietouskoisten poliitikkojen (”tieto on valtaa”) toiminta on ollut riittämätöntä, yli puolet nuorista piti ihmiskuntaa tuhoon tuomittuna (kts. Yle 14.9.2021).

VALTIOAJATUS ON KONSERVATIIVINEN. VALTION AIKA OLI JA MENI. VALTIO ON VASTAKOHTA KANSAINVÄLISYYSPYRKIMYKSELLE.

Valtio pohjautui yksittäisen kansanryhmän näkökulman suosimiseen (etupäässä lainsäädännön avulla). Nyt on tehtävä tilaa kaikelle ylikansalliselle.

Ylin valtiovalta on myös suosinut eniten jatkuvaa taloudellista toimintaa, mikä on tukenut samalla KANSAINVÄLISTÄ TEOLLIS-UUSLIBERAALIA TOTAALIKAPITALISMIA.

*

Eksistentialistisen filosofian mukaan ”tieto- ja tiedeusko” on ongelma. Eikä esimerkiksi menneisyydestä ja tulevaisuudesta voi ”tietää”.

Ensimmäinen eksistentialisti Kierkegaard oli opiskellut teologiaa ja oli uskovainen. Eksistentialisti Sartre oli kirjailija, kommunisti ja ateisti.

Heille ei ollut tärkeää ”pyrkiä tietämään” (vrt. Platonin ideaoppi ja muutosvastaisuus).

Vanhat ”tietämiseen” liittyvät myyttikertomukset (varoitukset) ovat aina huomion arvoisia. Ihmisen ei pidä pyrkiä ”tietäjäksi ja hallitsijaksi”.

*

LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON TULLUT ”tietouskoisen tiensä päähän”. ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKO” (”NORMAALIOLO-OLEMISENA”) ON HARHA.

MAAPALLON LUONTO ISKEE NYT ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUKSELLA TAKAISIN. TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ei pysty vastaamaan haasteeseen.

Ilmasto toteuttaa VALLANKUMOUKSEN itse, MUUTOSKUMOUKSESSA ei tarvita armeijoita tai muita ihmisten valtakoneistoja.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen sytyttämien laajojen metsäpalojen sammuttaminen nykyisillä ALIMITOITETUILLA PALO- JA PELASTUSASEMILLA ei onnistu. Ja uusien ISOMITTAKAAVALLISTEN pelastusasemien rakentaminen nielaisee äkkiä kaikki pääomat. Tämän kaiken taustalla on ”länsimaisen tietouskon romahdus”.

UUSLIBERALISTINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI häviää tämän kädenväännön.

*

MAAPALLON ELÄMÄÄ NYT TUHOAVA TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON toimintaa , jossa kaikki inhimilliset toiminnot liittyvät RAHAN tuottamiseen

*

Elin varhaisnuoruuteni läheisessä LUONTOSUHTEESSA. Aloin VIERAANTUMAAN useasta syystä ”elämyksellisestä suhteesta LUONTOON” 1960-luvun lopulta lähtien. Arkkitehtiopinnot ulkomailla (Saksassa) kaupunkimiljöössä vieraannutti minut nopeasti LUONNOSTA niin täysin, etten tuntenut 1970-luvun alussa enää tavallisia kasvejakaan.

”Vetäisin taas väärästä narusta” kun Suomeen palattuani kuvittelin, että lintukirjat ja luonto-oppaat auttaisivat minua voittamaan vieraantumiseni. Tämän erehdys tapahtui koska olin ”tietouskoistunut”.

Kasvoin nuoruuteni jälkeen ”tietouskoon” perehtymättä syvällisemmin ”täälläolon kysymyksin”. Eksistentielismi on kuitenkin auttanut minua luopumaan ”tietouskosta” ja ”dadataide” on auttanut siinä.

*

1980-luvun lopun kirjoitukseni ”KAUPUNKIKONE” JA ”KATUKONE” on ”tietouskoista puhetta”, jossa termi ”KONE” merkitsee LUONNON VASTAISUUTTA.

Kirjoittaisin tänä päivänä kirjoituksen ”KATUKONE” eri tavalla. Kun AUTON yhteydessä puhutaan POLTTOAINETANKIN SISÄPUOLELLE KONDENSOITUVAN VEDEN estämisestä (esimerkiksi tankin lämmityslaitteella) sekin merkitsee ihmisen pyrkimystä HALLITA LUONTOA.

”KONE LUONNON VASTAISUUTENA” rakentuu analyyttisen järkitiedon (”tietouskon”) ja ”hallitsemisuskon, tieto on valtaa” pohjalta.

”Kone” on myös kokonainen nykyajan kaupunki.

NYT MAAPALLON LUONTO ISKEE TAKAISIN ILMASTONMUUTOKSEN VALLANKUMOUKSELLA koska IHMISEN E OLE HYVÄ ”TIETÄÄ JA HALLITA”.

*

IHMISENÄ OLEMINEN on täynnä RISTIRIITOJA ja ihmisen on siinä pakko tehdä jatkuvasti monia erilaisia valintoja ja ratkaisuja. IHMISENÄ OLEMINEN ei ole sitä, että kaikki on joka hetki ”TIETOISTA JA HALLITTUA” ja että jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu.

Ihmisen omaksumaa VÄÄRÄÄ OLEMASSAOLOKÄSITYSTÄ valaisee hyvin kirjoitus ”AVOHAKKUUTA EI OLE SYYTÄ LOPETTAA EKOLOGISUUDEN TAKIA” (kts. internet, MTK uutinen 21.5.2018, Hannes Mäntyranta). Kyseisessä ”tieto- ja edistysuskoisessa” kirjoituksessa noustaan jumaluuden tasolle antamalla elämälle ”uusi parempi suunta”. Mutta siihen ihminen ei voi pystyä.

Muistan kärsineeni Lapinjärvellä METSIEN AVOHAKKUISTA koska ne liittyivät PAIKKAAN KIINTYMISEEN.

ARKKITEHTUURI on yhtä kuin AVARUUS, sitä kuvaa käsite ”TILA”. NYT AVOHAKKUUT AHDISTAVAT eniten ILMASTONMUUTOKSEN johdosta.

NYT myös lukemattomat lintulajit ovat vaarassa kuolla SUKUPUUTTOON. ”LÄHES KOLMANNES MAAPALLON ELIÖLAJEISTA UHANALAISIA” (kts. Yle 4.9.2021).

Jos maapallon historiasta jää jotain jäljelle siitä tulee paljon suurempi kuin on yhdenkään ihmislajikansanryhmän vainon historia.

*

Valtion yhtenäistämiskasvatus on johtanut siihen, että ihmiset pelkäävät kohdata itse itsensä ”ITSELLEEN OLEMISESSA”. Mieluiten he löytävät itsensä keskellä ihmismassaa.

Tärkeimmät asiat täytyy kuitenkin kohdata kaikki ”ITSE JA YKSIN”.

*

Valtion pyrkimys yhdenmukaistaa koko ”kansakunta” on johtanut siihen, että ENITEN IHMISET PELKÄÄVÄT ”VAPAUTTA JA VASTUUTA”.

Liian monille on nyt tärkeintä ”TIETOUSKO, BAILAILU JA HANHENMAKSAPALLEROIDEN POPSIMINEN”.

KAIKKI HAISEE NYKYAJASSA JOKA HETKI KAIKESSA RAHALLE.

*

Sen jälkeen kun aloin tarkastelemaan ILMIÖTÄ, ASIOITA, IHMISIÄ JA PAIKKOJA SISÄLTÄPÄIN (aikaisemmin tein sitä ainoastaan PÄÄLTÄPÄIN) kaikki alkoi näyttämään aivan toisenlaiselta.

Kun niin tekee alkaa arvostamaan eri asioita.

Esimerkiksi paikka nykyisen Kauhavan maatalousvaltaisessa Ylihärmässä, jossa on lausuttu ”Rannanjärvi on kuallu”, ei voi tulla koskaan paikaksi jossa on tuosta tapahtumasta muotoiltu monumentti (muistomerkki), koska TUOMIOISTUIMEN TUOMITSEMASTA VÄKIVALTARIKOLLISESTA ei saa tehdä palvontakohdetta.

*

IHMISILLÄ ON USEIMMITEN ”TIETOVALTAINEN OLEMISUSKOMUS”. SIINÄ IHMISET KUVITTELEVAT TIETÄVÄNSÄ JA HALLITSEVANSA JOKA HETKI KAIKKEA (NS. ”NORMAALIOLOT”).

Mutta myös ”TIETEEN” alueella tunnustetaan jatkuvasti, että jotakin seikkaa ”EI TIEDETÄ”.

Esimerkiksi ”mitä köyhyys on?” (köyhyys, pienituloisuus, huono-osaisuus).

Onko ”KÖYHYYS?” subjektiivinen filosofinen kysymys johon ei voi löytyä vastausta ”TIETÄMISELLÄ”? Tilastojen tarkastelun yhteydessä on todettu, että TOIMEENTULOTUKEA SAAVIEN KESKUUDESSA HUONO KOULUMENESTYS voi näkyä mutta syytä siihen ”EI TIEDETÄ”. (kts. yle.fi Seppo Heikkinen 2.10.2019, päivitetty 5.6.2020).

”TIETO MYÖS VANHENEE”. ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOINEN YHTEISKUNTA” ON MYÖS JATKUVASSA MUUTOSTILASSA.

”TIETO ON VALTAA -KULTTUURI ON NYT ”TIENSÄ PÄÄSSÄ”.

*

Miksi katuverkkoa sähköistetään?

MAATALOUDEN KONEET toimivat nyt polttuumoottoreilla. Aiotaanko nekin korvata ilmastomuutoksen johdosta SÄHKÖMOOTTOREILLA?

Entä TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN KONEET, niiden polttoaineet ja luonnonvarojen käyttö (kuten vesi) maapallon laajuisesti?

*

Ihmisenä OLEMISESSA on keskeistä MATERIALISTISTEN SUHTEIDEN JA TALOUSELÄMÄN tunteminen ja omaksuminen. TALOUSELÄMÄN kohdalla tämä merkitsee sitä, että perehtyy esimerkiksi KAPITALISMIIN, MARKKINATALOUTEEN, KANSANTALOUTEEN, SEKATALOUTEEN ja SUUNNITTELUTALOUTEEN.

Jos suosii jotain talouselämän järjestelmää siitä voi aiheutua tilanteita, joissa taloudellinen toiminta on ristiriidassa harjoitetun yhteiskunnallis-poliittisten toiminnan suhteen (esimerkiksi ihmiskäsityksen ja luontosuhteen kanssa).

Esimerkiksi kommunistisen suunnitelmatalouden suosiminen saattaa johtaa suurfirmoihin jolloin yksilöstä tulee keskellä massoja entistäkin pienempi. Tai VAPAAMIELISEN kansainvälisen teollisen kapitalismin (pääomien kasautuminen) suosiminen voi johtaa entistä pienemmän superrikkaiden joukon muodostumiseen.

*

Marxilaisuuden mukaan ennen luokatonta yhteiskuntaa eli ”työväen diktatuuria” edeltää luokkataistelun historiassa PORVARISTON kapitalistinen valta. Kaupallisesta toiminnasta se vaihtuu teolliseksi kapitalismiksi ja ”porvarillisella perheellä” on siinä keskeinen rooli.

Sana PORVARI tulee ranskan sanasta KAUPUNKILAINEN. PORVARILUOKAKSI katsottiin alun perin vapaat kauppiaat ja muut itsenäiset kaupunkien ammatinharjoittajat.

Vanhassa työnjakoon (säätyerot, säätyjen tehtävät ja oikeudet) perustuneessa yhteiskunnassa oli YHTEISKUNTALUOKKINA aatelisto, papisto, porvaristo sekä usein myös talonpojat.

*

RANSKAN SUUREN VALLANKUMOUKSEN LUONTEESTA on useita käsityksiä. Toiset pitävät Ranskan suurta vallankumousta syypäänä nykyisiin kriiseihin.

Kun PORVARISTON JOHTAMA TEOLLINEN VALLANKUMOUS ALKOI Marx ja Engels ylistivät KANSAINVÄLISEN kapitalismin tehokkuutta.

Marx alkoi kuitenkin toteuttamaan kommunistisella manifestilla omaa ”maailmansuunnitelmaa” (Hegel).

Kommunistisessa manifestissa 1848 sanotaan, että ”Porvaristo vetää kaikkien tuotantovälineiden nopean parantamisen ja kulkuyhteyksien tavattoman helpottumisen ansiosta kaikki...kansakunnat sivistyksen piiriin”. VALTIOON rajoittuva kapitalismi ei pysty vastaavaan muutokseen.

TEOLLISEN KAPITALISMIN syntyvaiheisiin sisältyy monia muita kuin vain taloudellisia ”polkuja”, niihin sisältyy esimerkiksi filosofia, tietousko, tiede ja tekniikka. Nyt kun valtavat totaalikapitalistiset rikkaudet ovat pienen kansainvälisen ryhmän käsissä, valtiot ovat noista pääomakasaumista riippuvaisia.

Ranskan suuren vallankumouksen pääajatukseksi tuli ”järki ja vapaus” eli ”tietäminen ja liberalismi”. Vallankumouksesta alkoi uusi yhteiskunnallinen aika (modernisaatio) minkä johtoon tuli porvaristo. Ranskan suuressa vallankumouksessa lakkautettiin kaikki säätyerioikeudet ja feodalismi.

Kumousta edelsi Amerikan vallankumous. Nyt Amerikka on syvälle kahtiajakautunut ja valtamahtinsa menettänyt maa.

Ranskan suurta vallankumousta on kritisoitu ”porvarillisena vallankumouksena”. Johtiko porvariston (kapitalistin) ja feodaaliaatelin voitto teollisen kapitalismin läpimurtoon?

Yhteiskunta ei muuttunutkaan siten kuin Marx ja Engels ajattelivat. Kävikin niin, että kansainvälisestä kapitalismista kehittyi aina vain hallitsevampi talouden ja yhteiskunnan muoto.

Marx halusi muuttaa ”porvariston johtaman teollisen yhteiskunnan”? Koska hän halusi hävittää omistajien ja työläisten välisen ristiriidan Ranskan suuren vallankumouksen esikuvan mukaan. Uudesta kommunistisesta yhteiskunnasta piti tulla luokaton ja yhteisomistuksellinen.

MUTTA ”Proletariaatin vallankumous” jäi toteutumatta,

Marx oli tutustunut Hegelin filosofiaan. Hän omaksui jotakin Hegelin ajattelusta. Sitä täytyy tarkastella jatkossa udella tavalla. Ja myös sitä miten Hegel ja Marx suhtautuivat ”filosofiaperintöön” ja esimerkiksi Ranskan suureen vallankumoukseen.

*

TEOLLINEN VALLANKUMOUS johti TEOLLISEN KAPITALISMIN voimistumiseen ja YMPÄRISTÖKRIISIIN (ilmastonmuutoksen vallankumoukseen).

Jos Marx olisi voinut kuulla kommunistisen Neuvostoliiton VALTION YMPÄRISTÖTUHOISTA sekä siitä, että kapitalismi uhkaa lopettaa koko ELÄMÄN maapallolla hän olisi ajatellut elinaikanaan kaikki toisin. Tuolloin hän olisi ehkä alkanut puhumaan myös ”ILMASTONMUUTOKSEN VALLANKUMOUKSESTA”.

VALTION kohdalla on tässä yhteydessä syytä tarkastella muita konservatiivisia aiheita.

*

AMMATINVALINTA ei ollut omalla kohdallanikaan helppo. Valitsin YLIOPPILASKIRJOITUKSEN JA PITKÄN MATEMATIIKAN, koska tiesin että ilman niitä ei voinut edes hakea ARKKITEHTUURIOPISKELUN paikkaa.

Ennen valmistumistani arkkitehtehtiooiskeijoiden pitkiä valmistumisaikoja (syy: työnteko opiskelun rinnalla) alettiin supistamaan. Eli opiskeluaikaa minimoimaan.

Nyt on tullut muotiin tietyillä tutuilla seuduilla pyrkiä trumpilaisittain entistä korkeampiin ”ulkopuolismuureihin” ja maskien ja virusrokotusten väheksymiseen.

Etelä-Pohjamaa on nyt virusrokotusten väheksymisessä johtava seutu Suomen valtiossa.

Tuoreessa muistissa on myös pyrkimys 20 000 ihmisen käyntimäärään Kauhavan ilmaiskunäytöksessä 2021. Kauhavalaisten kaipuu saada takaisin suihkukoneiden korvia repivä ilmasotakoulu on pohjaton (PS).

Yksiöstä on tullut yhä täydellisemmin ”valtiokoneiston ase”. Uskomus kansanryhmän joukosta nousevasta yhteiskunnallisesta neroudesta (”demokratiasta”) on johtanut viimeksi yksilövapauden kuihtumiseen.

Tätäkin uuden vasemmistoliitonkin on syytä pohtia.

SUURI TAVAROIDEN MÄÄRÄ JA TAVAROIDEN HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET (ongelmajätteet jne.) liittyvät keskeisesti länsimaisen kulttuurin kriisiin.

*

JÄRKIPERÄISYYDEN LÄPITUNKEMA LÄNSI ON OLLUT TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN TIENSÄ PÄÄSSÄ.

Aloitin työuran Turun kaupungin palveluksessa 1985 (viran sain 1987). Tuon jälkeen olen nähnyt sen kuinka POLIITIKOT ovat pitäneet tärkeimpänä JATKUVAN TALOUSKASVUN YLLÄPITÄMISTÄ.

MAAPALLON ILMASTONMUUTOKSEN UHKAKUVIIN on herätty varsinaisesti vasta 2010-luvulla. Suomen VALTION YMPÄRISTÖMINISTERIÖ perustettiin jo 1983 ja KUNTIEN NYKYINEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA sai alkunsa vasta sen jälkeen. EUROOPAN UNIONIN jäseneksi suomi liittyi 1995 (äänestys eduskunnassa). SUOMEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ on vuodelta 2000 (täydennetty 2014).

UUSLIBERALISTINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI JA YMPÄRISTÖONGELMA OVAT EDENNEET SAMANAIKAISESTI (täällä 1980-luvun alusta).

Mutta IHMISKUNTA EI TIEDÄ vieläkään MITEN JA MIHIN MAAPALLON JÄTEVUORET HÄVITETÄÄN. Vaikka kaikille annettaisiin sakkolappu huonosta ympäristöhoidosta se ei pelastaisi ihmiskuntaa sen nykyisestä hädästä.

YMPÄRISTÖN ”SUOJELUTOIMET” (kuten lajittelu) EI TOIMI, ongelmat vain kasautuvat.

Poliitikot ovat ”pettäneet” meitä vuosikymmenet.

Tärkeimpänä PIDETÄÄN OMAN VALTIOTALOUDEN JA KANSAINVÄLISEN UUSLIBERALISTISEN TEOLLISEN KAPITALISMIN PELASTAMISTA.

Maapallon väestöä on monta miljardia enemmän kuin tämä planeetta kestää. Ydinvoimaloiden jätettä on kätketty maan sisään miljooniksi vuosiksi. Suurkaupunkien liepeillä on slummeja, joissa asuu miljoonia ihmisiä kaatopaikka-alueiden kyljessä. Meret ovat täynnä muovitavaraa. Eläinkuntaa on kuolemassa sukupuuttoon. Maapallo on täynnä YMPÄRISTÖONGELMIA. Ja uusia ympäristöongelmia valuu lisää kiihtyvällä vauhdilla.

*

Kun muutimme Turusta Kauhavalle 2010 alussa ja aloitin Renkolantie 16:n työt, ensimmäinen tehtäväni oli ”hävittää” johonkin aikaisempien asukkaiden tavarat. Talon tavaratulvalla oli selvästi yhteys eteläpohjalaisen maatalouskulttuurin ja tilakeskusten perinteeseen ”mitään ei hävitetä, kaikki pitää säilyttää”. Tontin monista kohdista löytyy vanhoja jätekasoja ”paikallisia kaatopaikkoja”. Käytettyjä autojen akkujakin löysin tontilta kymmenen. Joka nurkasta taloa löytyi iso läjä vanhoja aikakausilehtiä.

”Kaikki säilytetään”- näkökulmaan sisältyy myös kuvitelma MENNEISYYDEN läsnäolosta ja hallitsemisesta.

Tässäkin käy selville se, että maatalousvaltainen kulttuuriperinne on ristiriidassa KANSAINVÄLISEN JA VALTIOLLISEN YMPÄRISTÖINTRESSIN suhteen.

*

Olen kuvannut kirjoituksissani YKSILÖÖN ja yksilövapauteen liittyviä kysymyksiä eksistentialismin pohjalta. Toiseksi olen kuvannut sen vastakohtana YHTEISÖLLISTÄ ORGANISOITUMISTA YHTENÄISMASSOJEN VALTIOKSI. Kolmanneksi olen kuvannut SEUDULLISTA YHTEISÖLLISTÄ KULTTUURIA (esimerkkinä maatalousvaltainen Etelä-Pohjanmaa), mikä on KONFLIKTEINEEN ristiriidassa VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN suhteen.

Neljänneksi olen kuvannut KANSALLISEN VALTION JA YLIKANSALLISEN KANSAINVÄLISEN ORGANISOITUMISEN SUHTEESEEN liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

*

Käsite ”KULTTUURI” tulee sanasta viljelys. Käsite ”SIVISTYS” tarkoittaa kokonaisuutta, jossa henkiset ja aineelliset saavutukset ovat niiden huipentumisen asteella. Olen kokenut MAATALOUSVALTAISEN KAUHAVAN KULTTUURIN vastakohdaksi sille ARVOMAAILMALLE, johon olen kasvanut itse. Tuoreessa mustissani pysyy aina esimerkiksi IBA-projektin kariutuminen ja PAKOLAISKESKUKSEN perustamisen (KAIKEN KANSAINVÄLISEN) vastarinta Kauhavalla.

Poikkeus vahvistaa säännön. Törmäsin muutama päivä sitten Kauhavalla englantia puhuvaan pariskuntaan ja käsittääkseni vaimo oli kauhavalainen nainen. Sen jälkeen ystävällinen nuori naismyyjä huolehti kauhavalaisen kaupan kassalla maksuvuorostani harvinaisella huomaavaisuudella.

*

”OLEMASSAOLOKÄSITYKSIÄ” on yhtä monta kuin on ihmisyksilöitä maapallolla. Kirjoitukseni kuvaavat niistä ainoastaan yhtä ”täälläolokäsitystä”. Sen rinnalla on tuhansia muita ”ajatuksenkulun polkuja” joihin siirryttäessä syntyy lukematon määrä aivan toisenlaisia ”olemassaolokäsityksiä ja ajattelutapoja”. Olemassaolokäsityksiä on äärettömän monia mutta joukon yhtenäistämiseen ja yhdenmukaistamiseen pyrkiviä on vieläkin aivan liikaa.

*

SUOMEN VALTION YMPÄRISTÖPOLITIIKKA on kuvattu EDUSKUNNAN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. KANSALLISISSA LAEISSA KÄSITELLÄÄN ARKEA JA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ niin laajasti, ettei edes viranomaiset voi tuntea niitä kaikkia.

ILMASTONMUUTOKSEEN sisältyy nyt UUDENTYYPPINEN RISTIRIITA ihmisen ja luonnon välillä. Siinä SUURIMITTAKAAVALLINEN LUONTO alistaa ihmisen ja pahimmassa tapauksessa hävittää sukupuuttoon koko ihmiskunnan.

*

Saksan demarien kannatuksen äskettäinen nousu kielii trumpilais-perussuomalaisuuden ulottumista myös keskelle Euruuppaa (”nationalistinen huoli omista” kasvaa hetkeä) ennen uutta vallankumousta.

Yhdysvalat on ryhtynyt hajottamaan suurta pakolaisleiriä Texasissa (Yle 19.9.2021, LUULTAVASTI KANSAINVÄLISTEN IHMISOIKEUSSOPIMUSTEN VASTAISESTI). Kiinan ja Yhdysvaltojen välien kiristyminen viittaa uutteen ”kylmään sotaan”. Kiinalaisen kiinteistöjätin Evergrenin kriisi (talousromahdus?) ravistelee koko totaalikapitalistista maailmaa (kts. Yle 22.9.2021). Kriisiin sisältyy kapitalistisen talouden käsite KUPLA, sillä viitataan siihen, että kaupankäynnin kohteen hinta eroaa markkinoiden perustekijöiden tasapainohinnasta.

Kupla voi muodostua esimerkiksi pörssiosakkeiden ja asuntojen hintoihin. Totaalikapitalistien sisäinen välienselvittely on alkamassa?

KOLME ILMASTOAKTIVISTIA KERTOO, MIKSI YKSILÖIDEN SYYLLISTÄMINEN ON VÄÄRIN JA MITÄ ILMASTOKRIISISSÄ PITÄISI TEHDÄ – PROFESSORIN MUKAAN HE OVAT VAATIMUKSISSAAN OIKEASSA (Yle 24.9.2021).

Asiantuntijatietoa viruskysymyksissä rakentava THL ja kansaa kosiskeleva MINISTERIÖ (päätöksentekijänä puoluevalta) ovat viimeksi riitaantuneet keskenään.

*

ILMASTONVALLANKUMOUS aiheuttaa KAUHAVALLA MONIA KRIISEJÄ. Perinteisen MAA- JA METSÄTALOUDEN harjoittaminen vaikeutuu? Valton ja paikallisen maatalouskulttuurin välinen ristiriita syvenee.

Kansainvälistyminen tunkeutuu uudestaan entiselle lentosotakoululle (heti kun kasarmin uusi pakolaiskeskus perustetaan). Sähköautoistaminen ja yksityisautoriippuva aluerakenne sekä suurkunnan uusi fyysinen aluerakenne johtavat uusiin olosuhteisiin. Liitoskuntien välisen tasa-arvon luominen suurkuntaa luotaessa johtaa ”epäitsekkään Kauhavan” syntymiseen. Suurkunnan suurkoulu ja hyvinvointiasema (terveyskeskus) olisi pitänyt sijoittaa lähemmäs muita liitoskuntia.

Eksistentialistisesta näkökulmasta (pientä kansanjoukkoa varten organisoidun) VALTION tarjoama VAPAUS on ”henkihurmoksessa ja tietouskossa joukkoheittäytymistä”.

Maatalousvaltaisen seudun kuten KAUHAVAN kohdalla paikallisella VALTAELIITILLÄ on liian suuri houkutus toimia kaikessa ”KAIKEN TONKIJANA” JA ”VÄKIJONON HÖYRYVETURINA”.

*

Kun muutimme 2010 Turusta Kauhavalle en tiennyt oikeastaan mitään koko minulle uudesta seudusta. Mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana kun aloin luopumaan lopullisesti ”tietouskosta” ja kiinnostuin ”löytämisestä ja sattumasta” (dadasta) opin tekemään kauhavalaisesta kulttuurista täysin uudenlaisia havaintoja.

Muutin (lokakuun alusta) Kauhavan keskustan yksiöstä Renkolantielle voidakseni jatkaa paremmin talkootyönä 1980 tehdyn asuintalon virheiden korjauksia paremmin.

NATIONALISTISEN VALTIOAJATUKSEN pohjalla on alun perin valistuksen ”järkiusko”. KOULUSTA tehtiin siksi tulevaa valtiota varten ”KANSAN YHTENÄISTÄMISEN JA TIETOUSKOISEKSI KASVATTAMISEN KEHTO”.

Suomessa ei ole KOULUPAKKOA, OPPIVELVOLLISUUDEN voi toteuttaa täälläkin muullakin tavalla kuin perinteisenä koulunkäyntinä. Vaihtoehtoisen KOTIKOULUN hyviin puoliin sisältyy esimerkiksi TURVALLINEN opiskeluympäristö.

Kotikoulu antaa myös mahdollisuuden omaksua EKSISTENTIALISTINEN ”OLEMISAJATTELU”. Yksilövapautta korostava JA ”KANSAKUNTAMASSOITTAMISTA VASTUSTAVA eksistentialismi” ja kansallisvaltio ovat tässäkin ristiriidassa.

KANSALLISVALTIO (kuten Suomi) suosii kuitenkin perinteistä kouluopetusta ja antaa koululaisille esimerkiksi ilmaiset oppikirjat. YHTEISKUNTA kustantaa myös esimerkiksi ateriat ja koulumatkakuljetukset oppilaille.

Mutta kun ILMASTOVALLANKUMOUS hävittää vanhanaikaisen VALTION, se hävittää myös perinteisen koulun. Jos uusissa kouluissa ei ole homeongelmaa niissä voi olla ilmastonmuutoksesta johtuvia mikrobiongelmia.

ILMOITUS