Nyt kun ILMASTONMUUTOS riehuu maapallolla, on alettu ymmärtämään se, ettei luonto ja ilmakehä kestä LIBERAALIA TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA.

TALOUSTIETEILIJÄ Meghnad DESAIN kirjassa Marxin kosto (2002/2008 suomennos) käsitellään Marxin ajattelun ja kapitalismin nousun lisäksi valtiokeskeisen sosialismin kuolemaa.

On hyvä, että Marxin ajattelua tulkitaan uudella tavalla. Maailmahan on koko aja muutostilassa. Neuvostoliitossa (VALTIO) vallitsi reaalisosialistinen ideologia, mikä kavensi marxilaisuuden tulkitsemista.

Neuvostoliitossa oli kielletty tutustumasta moniin ajattelusuuntauksiin ja arjessakin vallitsi välillä pelottava ilmapiiri. NL:n hajoaminen johti tilanteeseen, jossa myös länsimaissa tehtiin virhearviointeja.

Tutkittavaa riittää yllin kyllin Marxin aikaisissa ajattelutavoissa ja kapitalismin syntymisen jälkeen esitetyissä Marx-tulkinnoissa. Marxilaista filosofiaa tulee tarkastella myös esimerkiksi filosofian historian nälkökulmasta.

TALOUSAJATTELU ON YHTEISKUNNASSA KESKEISTÄ. Marx eli elämänsä TEOLLISEN KAPITALISMIN syntyvaiheen aikana. Marx ymmärsi, että kapitalistisesta talouskasvusta on tulossa äärimmäisen tehokas.

Mutta hän ymmärsi myös sen, että kapitalistiseen talouteen sisältyvä vallankumouksellinen muutos antaa aiheen myös moniin uusin haasteisiin.

TEOLLINEN KAPITALISMI JOHTI KAHTEEN MAAILMANSOTAAN. Viimeksi TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON AIHEUTTANUT ILMASTONMUUTOKSEN. SE ON MURSKAAMASSA MYÖS KOKO TÄHÄNASTISEN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN.

1. MAATALOUSYHTEISKUNTA EI VOI JOHTAA KOSKAAN JATKUVAAN TALOUSKASVUUN.

2. KAPITALISTINEN TALOUS TOIMII TEHOTTOMASTI, JOS SE RAJOITTUU ITSEMÄÄRÄÄVIIN VALTIOIHIN. JOS VALTIOIDEN MAAPALLOA KOROSTETAAN,TALOUS AJAUTUU VALTIOISSA SUURIIN VAIKEUKSIIN.

Maatalouskulttuurin ja valtiollisen kulttuurin välisiä eroja voi havaita esimerkiksi tasa-arvon ja työnteon välillä.

3. ILMASTONMUUTOKSEN AIHEUTTAMAT YLIRASKAAT ONGELMAT (NIIHIN SISÄLTYY MYÖS OTSONIAUKKO JA VÄESTÖNRÄJÄHDYS) SIIRTÄVÄT TÄHÄNASTISEN KANSAINVÄLISEN TALOUSKASVUN HUPENEMISVAIHEESEEN. SIIHEN SISÄLTYY KAPITALISMIN DRAMAATTISIN HETKI.

*

Itse olen ihmetellyt marxilaisuuden yhteydessä esimerkiksi käsitteen ”dialektiikka” alkuperäistä käyttöä (neuvostokommunistit käyttivät esimerkiksi ilmaisua ”dialektinen materialismi”) sekä arvostellut esimerkiksi ”valtioiksi organisoitua maapalloa”. Marxilaisen käsitteen ”vieraantuminen” lisäksi olen ollut kiinnostunut esimerkiksi ”subjektin kuolemasta”. Minua on kiinnostanut myös eksistentialistisen yksilövapauden korostaminen osana ”marxilaista joukkoyhteiskuntaa”.

*

Koska Marx oli kiinnostunut siitä, miten kapitalistinen talous toimii, kapitalistit tutustuvat nykyisin mielellään Marxin ajatteluun ja oppeihin.

”MARXIN KOSTOLLA” VIITATAAN KAPITALISMIN JATKUVAAN ELINVOIMAISUUTEEN ja KAPITALISMIN ”KOSTOON” KAPITALISMIN VAIHTOEHDOILLE.

MARXIN mukaan sosialismi voi koittaa vasta, kun kapitalismi on hajonnut (esimerkiksi sisäisiin ristiriitoihin).

*

LIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI on kohdannut nyt vahvempansa ILMASTONMUUTOKSEN. Ihmiskunnan on pakko löytää nyt VAIHTOEHTO KAPITALISMILLE.

Marx oli VALTIOKSI organisoitumista ja RAHAN maailmaa vastaan.

*

”ELÄMÄ ALKAA TUNTUA VIHDOIN NORMAALILTA” (Britannian kokeilusta Yle 10.8.2021. Britannian vienti romahti unionista eron jälkeen, Yle 13.8.2021).

ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖKRIISI OVAT ALKANEET RIEHUMAAN HIRVIÖNÄ TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN AIKAKAUDELLA. AJAN ISOIMMAT ARVOT OVAT OLLEET LIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIMARKKINATALOUS JA ”TOTAALITIETO/HALLITSEMISUSKO”.

GOLFVIRTA SAATTAA OLLA PYSÄHTYMÄSSÄ KOKONAAN (kts. Yle 6.8.2021)

MAAPALLON ILMASTO ON NÄYTTÄNYT ÄSKETTÄIN KOKO VOIMANSA…

”MAASTOPALO TUHOSI... KAUPUNGIN” (Yle 9.8.2021). Kalajoen metsäpalokin alkoi näyttämään sen rinnalla entistä pikkuruisemmalta.

IHMISEN OMAKSUMA ”TIETOUSKO” – ”tieto on valtaa” – EI PYSTY HALLITSEMAAN ILMASTONMUUTOSTA.

*

Pitäisikö Suomen jatkaa tähänastista ”virustorjuntapolitiikkaa” vai siirtyä ”normaalioloihin” Britannian malliin? Vaihtuuko hallitus? Tuleeko kokoomuksen ja perussuomalaisten (uusi puheenjohtajakin) johdolla uusi hallitus, joka vaihtaa myös ”maan viruspolitiikkaa”?

Miten Suomi on varautunut muihin tämän hetken haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristöpakolaisaaltoon?

*

Ensimmäinen päivä elokuuta 2021 ”TIETOKONEENI” hävitti (uudella, toisella tavalla, eri syystä kuin aikaisemmin) kirjoitukseni. Osa tästä kirjoituksesta on kirjoitettu uudestaan hävinneen kirjoituksen pohjalta.

Kun KONEESTANI hävisi ensimmäisen kerran (Turussa virkatyöpaikallani, noin 1990) 100 sivua pitkä teksti ATK-avustajat sanoivat, että ”se ei ole mahdollista”. Nyt tuhoutuneita kirjoituksiani on yhteensä jo ainakin kolme.

*

Tuohon aikaan (noin 1990) käytiin julkista väittelyä ”TIETOYHTEISKUNNASTA”. Sen jälkeen tunnetuimmat tietotekniikka-asiantuntijat työnnettiin sivuun (kansainvälisesti tunnetuin suomalainen filosofi von Wright jne.) ja Suomen valtio otti käyttöön ”TIETOYHTEISKUNTAKOKEILUN”.

Nyt ei saa keskustella julkisesti edes ”TEKOÄLYN” käyttöönotosta.

”TIETO ON VALTAA” -ajattelu ja ”TIETOTEKNIIKKAUSKO” eivät kuitenkaan pelasta ILMASTONMUUTOKSESSA.

MILLAINEN YHTEISKUNTA SUOMEEN ON SYNTYMÄSSÄ NYT KUN MAA HARJOITTAA ”TIETOYHTEISKUNTAKOKEILUA”?

*

Kirjoitetun tekstin tuhoutuminen on kuitenkin hyvä asia, sillä filosofiset käsitykset eivät pysy ikuisesti samana.

Aloitin heti tuon jälkeen uuden blogikirjoituksen kirjoittamisen (tämä teksti).

*

Kun tein eläkkeelle siirtymiseni (2011) jälkeen syrjäkylällä ”DADAISTISIA TEOKSIA”, ne eivät liittyneet päällimmäisenä estetiikkaan (estetiikkahan on ”tietouskoa”) vaan vaistonvaraiseen aavistukseen siitä, että jotain merkittävää oli murtumassa ja muuttumassa yhteiskunnassa.

Ihmisillä on kuitenkin vahva taipumus ”urautua” (esimerkiksi massoittua yhtenäiseksi ja palata ”normaalioloihin”) ja vastustaa muutosta ja uusia olosuhteita. Ihmiskunnan suurimmat muutokset ovat tapahtuneet maailmansodan pakottamana.

*

”TEOLLISEKSI VALLANKUMOUKSEKSI” kutsutaan 1800-luvun alkupuoliskon aikana tapahtunutta historiallista ajanjaksoa, jolloin TAVAROITA alettiin tuottamaan IHMIS- JA KÄSITYÖN sijasta KONEILLA (moottoreilla).

Tapahtunut MUUTOS aiheutti yhteiskunnassa monia muutoksia, esimerkiksi TYÖNTEOSSA JA TALOUSELÄMÄSSÄ (kapitalismi). Muutos synnytti YHTEISKUNNASSA KAHTIAJAON, jossa erottui kaksi eri VASTAKKAISTA ihmisryhmää.

Ensinnäkin erottui PORVARILLISTA ELÄMÄÄ elänyt ihmisjoukko, joka OMISTI tuotantolaitokset ja -välineet ja joilla oli muuta TAVARASTA RAHAKSI muutettavissa olevaa OMAISUUTTA (myytäväksi esimerkiksi metsien puutavaraa) ja jotka organisoivat monenlaisia suojia omaisuudelleen.

Toinen ihmisryhmä (työläiset) ei omistanut muuta kuin OMAN TYÖSUORITUKSENSA.

*

Tuon aikakauden merkittävin YHTEISKUNTAFILOSOFI oli KARL MARX. Hän keskittyi TEOLLISTUMISEN AIHEUTTAMAN yhteiskunnallisen KAHTIA JAKAUTUMISEN RISTIRIITAAN, TYÖNTEON ja TALOUSELÄMÄN muutoksiin.

Sen hän teki tulkitsemalla käynnissä ollutta KAPITALISTISTA TEOLLISTUMISTA sekä tekemällä muutosehdotuksia YHTEISKUNTARAKENTEESSA.

MARX ymmärsi myös sen, että TEOLLINEN TAVARATULVA aiheuttaa myös ELÄMÄNTAPOJEN MUUTOKSIA (ks. käsite ”VIERAANTUMINEN”)

*

TEOLLINEN KAPITALISMI AIHEUTTAA ”VIERAANTUMISTA”, ILMASTONMUUTOS aiheuttaa ”BAILAILUILMIÖITÄ”. Esimerkiksi ”seksuaalisessa vapauttamisessa” ei ole mieltä jos elämä maapallolla on samaan aikaan päättymässä.

*

Marxin vaikutus (perinne) elää tänä päivänäkin esimerkiksi AMMATTIYHDISTYSLIIKKEESSÄ ja revisionistisessa SOSIAALIDEMOKRATIASSA. Ne molemmat elävät nyt KRIISIAIKAA.

Tässä ajassa on monia muitakin merkkejä KRIISEISTÄ JA SUUNNANMUUTOKSISTA. Esimerkiksi Euroopan unionia 16 vuotta johtanut Angela Merkelin (alun perin DDR:sta) valtakausi päättyi (Yle 1.8.2021).

*

1800-LUVULLA ALKANUT ”TEOLLINEN VALLANKUMOUS” johti myöhemmin UUSLIBERALISTISEEN TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISMIIN. Se aiheutti KOKO MAAPALLON LAAJUISEN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖKRIISIN.

UUDEN (EHKÄ TULEVAN) VALLANKUMOUSAALLON TAUSTALLA ON ILMASTONMUUTOS.

*

ITSEMÄÄRÄÄVÄÄ VALTIOTA EI TULISI IHAILLA UUSHEGELILÄISESTI KESKELLÄ ELÄMÄÄ HÄVITTÄVÄÄ YMPÄRISTÖKRIISIÄ ”HURMOKSELLISEN DEMOKRATIALIBERALISMIN” HENGESSÄ?

VALTIOIDEN MAAPALLO ON KANSAINVÄLISEN ILMASTOPOLITIIKAN PAHIN JARRU, koska VALTIO keskittyy ”VAIN OMIIN”.

*

VALTIOKSI ORGANISOITUMISESSA on kolme päävaihetta. Ensin on ”VALTIOIDEA” (filosofia), toiseksi KÄYTÄNNÖN ORGANISOITUMINEN JA TOIMINTA (perustuslaki sekä eduskunnan puoluevalta ja LAINSÄÄDÄNTÖ) ja kolmantena KÄYTÄNNÖN VALTIOELÄMÄN ”HIENOSÄÄTÖ” (valtion jaa kuntien virkamiehet).

Kun viranomainen käsittelee jotain yksityiskohtaa, hänen on otettava ensin huomioon nämä päävaiheet.

*

ILMASTONMUUTOKSEN edetessä maapallon VALTIOIDEN RAJOJA KOHTI suuntautuu joka puolelta maapaloa ennen näkemätön YMPÄRISTÖPAKOLAISVIRTA.

Suomessakaan pakolaisia ei voi majoittaa TELTTOIHIN. Nyt tarvitaan kansainvälistä suunnittelua ja päätöksentekoa esimerkiksi PIENTEN ASUMISEEN KELPAAVIEN TALOJEN TOTEUTTAMISEKSI SARJATUOTANTONA. Kaikki suuret yksilölliset ratkaisut on nyt unohdettava.

Isojen ja kalliiden OMAKOTITALOJEN rakentaminen tulee kieltää.

*

LINNUT, joita rakastin teininuorena yli kaiken ja joista vuoden ensimmäisiä odotin ”hurmoksellisena” joka kevät palaavaksi, kiinnostivat minua ehkä siksi, koska kyselin ”OLEMASSAOLONI” pohjalta itseltäni ”ELÄMÄN ALKUPERÄÄ”.

NYT KUN LUONTOA JA ILMAKEHÄÄ uhkaa suuria vaaroja ymmärrän, että ILMASTO- JA YMPÄRISTÖKRIISIN taustalla on ”OLEMASSAOLOON” liittyviä kysymyksiä. ELÄMÄÄHÄN ihminen ei voi ymmärtää.

Ymmärrän, ettei ihmisen olisi pitänyt pyrkiä tulemaan ”TIETOUSKOISEKSI”.

Iskulause ”TIETO ON VALTAA” on tullut nyt ”tiensä päähän”.

*

Sen jälkeen kun ILMASTONMUUTOS RAIVOAA KOKO VOIMALLA ja ennennäkemättömän laajat YMPÄRISTÖPAKOLAISVIRRAT PURKAUTUVAT maapallon kaikilta ilmastonsuunnilta ihmiskunta siirtyy kokonaan uuteen vaiheeseen. Sitä ennen tapahtuu VALTIOKSI ORGANISOITUMISTA puolustavaa ÄÄRILIIKEHDINTÄÄ ja esimerkiksi VIRUSMASKIN JA -ROKOTUSPASSIN KÄYTÖN VASTAISIA MIELENOSOITUKSIA (vrt. ”normaalioloihin palaaminen trumpilaisittain”) sekä tähänastisen AUTOILUN PUOLESTA TOTEUTETTAVIA (vrt. elokapinalliset) MIELENILMAISUJA.

*

Sanalla ”KÄSITE” viitataan tavallisesti ”MERKITYSSISÄLTÖÖN”. Käsitettä ”OLEMINEN” voidaan tarkastella monella eri tavalla. ”OLEMISEEN” liittyviä pohdintoja on harjoitettu jo tuhansia vuosia sitten mutta niiden sisällöt ja muodot ovat jääneet useimmiten arvoitukseksi.

Myös tämän ajan filosofinen suuntaus EKSISTENTIALISMI liittyy ”IHMISENÄ OLEMISEN” pohtimiseen. SARTREN mukaan ensin tapahtuu ”OLEMISTA” ja vasta sen jälkeen muodostuu (IHMISEN) ”OLEMUS”.

Muinaisessa Kreikassa LUONTOA SEURATTIIN ja elämä elettiin ikivanhojen MYYTTIEN varassa. Tämän rauhan rikkoivat ”TIETOUSKOON” johtaneet ”OLEMASSAOLOA” koskeneet pohdinnat.

ESISOKRAATIKKOJEN pohdinnat ”IHMISEN MAAILMASSA OLEMISESTA” ovat tulleet taas ajankohtaisiksi.

GORGIAS-nimisen esisokraatikko ja SOKRATES harjoittivat molemmat ”OLEMASSAOLOPOHDINTAA”. SOKRATES piti tietämättömyyden tunnustamista VIISAUTENA. Gorgias tunnetaan lausahduksesta ”MITÄÄN EI OLE”.

GORGIAKSEN PÄÄAJATUKSELLA viitataan nihilistisesti minäkeskeisyyteen - jos jotain voidaan tietää siitä, (tiedosta) ei voida kommunikoida muille. Koska Gorgiaksen omasta filosofiasta itse kirjoittama kirjoitus on kadonnut, hänen ajattelunsa on herättänyt monia erilaisia tulkintoja:

PLATONIN ”OLEMASSAOLOKÄSITYKSEN” mukaan ”HYVE ON TIETOA” ja ihmisessä on synnynnäisiä IDEOITA, jotka eivät ole AISTIMAAILMAA. TIETOA IDEOISTA HANKITAAN ”dialektiikan” AVULLA.

Nykyisinkin vaikuttavan LÄNSIMAISEN ”TIETOUSKON ALKUPERÄ” juontaa ehkä eniten PLATONIN IDEAOPPIIN.

Platonin mukaan TIETOA ei voi olla olemassa jos KAIKKI MUUTTUU.

Mutta HERAKLEITOS oli sitä mieltä, että kaikki ”virtaa” ja muuttuu, eikä lopullisena pysyvää TIETOA voi olla olemassa. TIETO myös ”VANHENEE”. Koska pysyvää ja muuttumatonta ei voi olla olemassa, myös käsitys ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” on pelkkää kuvittelua.

*

MYÖS ISKULAUSE ”TIETO ON VALTAA” (tuon käsitteen loi Bacon 1561-1626) JUONTAA ”OLEMASSAOLON” POHTIMISEEN.

Mutta vasta kun luonnontiedettä korostanut rationalisti René Descartes (1506-1650, hänet tunnetaan parhaiten lausahduksesta ”Ajattelen, siis olen” OLEMASSA) ”todisti” puoli vuosituhatta sitten ”VARMAN TIEDON”, vasta sen jälkeen iskulause ”tieto on valtaa” alkoi vaikuttaa totaalisesti LUONNON HYÖDYNTÄMISESSÄ. Huipentuen TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISTISEEN TALOUTEEN.

”OLEMASSAOLOKÄSITYKSIÄ” ON ÄÄRETTÖMÄN MONIA, joista ihminen valitsi tuhansia vuosia sitten muutamia suuntia, joissa ihminen uskoo ”TIETÄVÄNSÄ JA HALLITSEVANSA KAIKKEA”.

Jos tätä EREHDYSTÄ ei olisi tehty, ei ILMASTONNMUUTOSTAKAAN olisi tapahtunut.

*

HERAKLEITOKSEN näkökulma maailmassaolosta on kokonaisvaltainen (siinä kaikki LIIKKUU JA MUUTTUU PYSÄHTYMÄTTÄ). Tämän mukaan IHMISENKIN JA YHTEISKUNNAN täytyy liikkua ja muuttua KOKONAISVALTAISESTI.

Esimerkiksi jokin kemiallinen aine häivyttää joksikin aikaa PÄÄNSÄRYN, mutta tuo aine ei saa kuitenkaan aikaan ihmisessä kokonaisvaltaista muutosta.

Länsimaisessa KULTTUURISSA vallitsee nykyisin runsaasti HARHAISIA TÄÄLLÄOLOKÄSITYKSIÄ.

*

Nykyajassa yhtyy yleisiä yhteiskunnallisia (ei-kapallisia), poliittisia, taloudellisia (kaupallisuus) ja muita INTRESSEJÄ niin monimutkaiseksi KOKONAISUUDEKSI, että ratkaisujen ja päätösten sisällöstä on usein vaikea päästä selville. Tämän ilmiön tekee vaikeatajuiseksi LÄNSIMAISESSA KULTTUURISSA vallalla oleva ”TIETOUSKOINEN” käsitys, että täälläolo PYSYY MUUTTUMATTOMANA.

Mutta paikoilleen pysähtymistä ja ”tietouskoa” sekä luonnon vastaisuutta on alettu epäilemään yhä enemmän.

Ihmisen pitää elää luonnollisessa liikkeessä luonnonmukainen elämä.

*

Suomen valtio syntyi ja valtaosa sen historiasta on tapahtunut aikakautena, jolloin ei tunnettu tietotekniikkaa. Viime aikoina toteutettua ”TIETOYHTEISKUNTAKOKEILUA” on toteuttanut aktiivisesti pienehkö intressiryhmä. Suomen alkuvaihe VALTIONA ja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA eivät merkitse joka suhteessa samansuuntaista kehitystä.

SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA on aivan muuta kuin alkuperäinen Suomi.

*

Heinäkuun lopusta 2021 lähtien VALTIO-OMISTEISEN YLENKIN UUTISOINNISSA on erottunut Kauhajoen metsäpalo KANSALLISENA UHKAKUVANA. Palo laajeni ensin nopeasti ja sammutustyöhän pyydettiin lopuksi kaikki Suomen valtion pelastustoimet Helsinkiä myöten ja valmiusapua jopa RUOTSISTA ja kansallisesta armeijakin apua. Vaikka myös vesisateet ovat sammuttanet paloa, KAUHAJOEN HÄTÄTILA jatkuu vielä pitkään suopohjaisella alueella maaperässä kytemällä.

Samaan aikaan VIRUSTARTUNNAT ovat kääntyneet Suomessakin taas nousuun sekä yllättävät SÄÄ/ILMASTOMUUTOKSET ovat jatkuneet.

TARTUNTOJEN TORJUNTATOIMET OVAT JOHTANEET LÄNSIMAISSA VAPAUKSIEN SUPISTAMISEEN. VASTAVETONA YLEN uutiset on pursuillut RENTOUTTAMISTA URHEILUN muodossa, ensin jalkapalloa, viimeksi olympialaisia.

Viimeksi on hehkutettu eniten ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISTA”.

*

UUSINKAAN ”TIETO- JA TEKNIIKKAUSKO” EI NYT AUTA. SILLÄKÄÄN ei voi vaikuttaa LUONNON JA ILMAKEHÄN MUUTOKSIIN. LUONTO JA ILMAKEHÄ toimii EVOLUUTION mukaisesti.

EIKÄ IHMINEN VOI YMMÄRTÄÄ KOSKAAN ELÄMÄÄ.

*

 

1980-luvun lopulla alkoi purkautua ongelmia kansainvälisessä ja kansallisessa ”kommunistisessa leirissä” (Berliinin muuri jne.). 1990-luvun alussa alettiin uskomaan jopa ”HISTORIAN LOPPUUN”. Tuolloin kuviteltiin, että ideologiset ja poliittiset RISTIRIIDAT JA VASTAKOHTAISUUDET ovat päättyneet. Mutta niin ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan.

Käsitteen ”HISTORIAN LOPPU” loi poliittisen taloustieteen tutkija teoksellaan ”Historian loppu ja viimeinen ihminen” (1992) FRANCIS FUKUYAMA. Hänen mukaan kommunistisen Neuvostoliiton päättyminen johti liberaalin demokratian voittoon.

FILOSOFISESTA NÄKÖKULMASTA RISTIRIIDAT SISÄLTYVÄT IHMISENÄ OLEMISEEN EIVÄTKÄ NE LOPU KOSKAAN.

VIIMEKSI KOMMUNISTINEN KIINA on ”KUMMITELLUT” samanaikaisesti LÄNSIMAISEN KAPITALISMIN VASTAKOHTANA.

”HISTORIAN LOPPUA” EI OLE TULLUT.

*

Postmodernissa yhteiskunnassa ”PUUROT JA VELLIT" MENEVÄT USEIN SEKAISIN.

SKDL (liitto) määrättiin Suomen valtion hallituksen alun perin kommunistisen Neuvostoliiton käskystä. Löysin tekstejä vasemmistoliiton (PUOLUEEN) perustamiskokouksesta (1990). Luin yhdestä tekstistä, että ”...EI ENÄÄ TÄHDÄTTY SOSIALISTISEEN TALOUSJÄRJESTELMÄÄN VAAN HYVÄKSYTTIIN MARKKINATALOUDEN VALLITSEVA ASEMA JA PYRITTIIN TOIMIMAAN SEN PUITTEISSA...” (lähde haulla ”vasemmistoliitto historia”, työväenliike.fi).

Noihin aikoihin tapahtui suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja mullistuksia sekä vallitsi ”UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN VOIMISTUMISTA” (Suomessa ”hallittu rakennemuutos”, kilpailuttaminen jne.).

Tuon (1990) jälkeen on tapahtunut uusia suuria muutoksia ja mullistuksia. Niiden pohjalta nyt voi ajatella, että KOMMUNISTISEN VALTION EPÄONNISTUMINEN (varsinkin Neuvostoliiton reaalisosialismin päättyminen) JA MARXILAINEN FILOSOFIAPERINTÖ OVAT kuitenkin KAKSI ERI ASIAA.

*

Toisen maailmansodan voittajavaltioiden perustama YHDISTYNEET KANSAKUNNAT (YK) ei ole pystynyt huolehtimaan MAAPALLON RAUHASTA eikä kansainvälisestä päätöksenteosta. MUTTA SUURIMMAT MULLISTUKSET OVAT VASTA TULOSSA.

ILMASTONMUUTOS JA VIRUSKRIISIT JATKUVAT JA PAKOTTAVAT KOKO IHMISKUNNAN MUUTOKSEEN.

*

Liberaalin kapitalismitalouden ”pönkittäjän” ADAM SMITHIN (1723-1790) mukaan VALTION TEHTÄVÄ ON SUOJELLA VAPAATA MARKKINATALOUTTA.

SMITH suhtautui epäilevästi VALTION mahdollisuuteen edistää talouskasvua.

*

Kansallisissa itsemääräämishankkeissa yhtyy puoluepoliittinen valtapeli, ”hyvä bisnes” ja ”yleinen ympäristöinnostus” kyseenalaiseksi kokonaisuudeksi.

Kansallisella itsemääräämisen tasolla tehty poliittinen päätös voi ”lipsahtaa” myös sellaiseksi, että se palvelee intressiä, jota ei ollut tarkoitus palvella.

Myös oikeistolaisuuden ja vasemmistolaisuuden raja voi tulla häilyväksi.

*

Onko puolueideologiassa ja puolue-edustajien lukumäärässä eduskunnassa kyse samasta intressistä? Kenen ja minkä kannalta?

Miksei perussuomalaisia ole otettu jo Suomen hallitukseen?

Jos valtio luisuu ylivoimaisiin ongelmiin, onko vika puolueissa vai kansassa (tai molemmissa) vai jossain muussa?

*

”Näkymättömän käden” (vapaan markkinatalouden itseohjattavuuden) suosiminen täytyy vaihtaa ”näkyväksi ohjaukseksi” kansainvälisyyden ja koko ihmiskunnan hyväksi.

TEOLLISELLA TOTAALIKAPITALISMILLA täytyy olla suitset koska maapallon luonto ja ilmakehä ei kestä VAPAASTI RIEHUVAA TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA JA KONEELLISTA TAVARATULVAA.

ILMAKEHÄN JA YMPÄRISTÖN SIETOKYKY JA KASVUN RAJAT ON JO YLITETTY eikä ihminen pysty vaikuttamaan omaksumallaan ”tietouskolla” tulevaan.

ILMASTONMUUTOKSEN KOHDALLA YLIMMÄN PÄÄTÄNTÄVALLAN TÄYTYY TAPAHTUA KANSAINVÄLISESTI.

Uudelle kansainväliselle valtaorganisaatiolle on pakko luoda vahva keskitetty kansainvälinen vallankäyttöorganisaatio.

*

VALTIO ON KEINOTEKOINEN ORGANISAATIO. SITÄ VOI AINA MUUTTAA, mutta omaksuttuun kulttuuriin on toisinaan vaikea vaikuttaa.

1700-luvun lopulta lähtien MAATALOUSVALTAISELLA ETELÄPOHJANMAALLA TAPAHTUNEESTA ILKIVALLAN, JÄRJESTYSHÄIRIÖIDEN JA RIKOLLISUUDEN KASVUN SYISTÄ on väitelty pitkään.

Antropologi ERNEST GELLNERIN mukaan (1983) MAATALOUSYHTEISKUNNASSA kansallisvaltion muodostaminen on mahdottomuus.

SUURKUNTA KAUHAVAN Lapuanjokilaakson kulttuurihistoria on todistanut myös sen, ettei maatalousyhteiskunta voi perustaa valtiota, sillä Kauhavan herra (nimismies) edusti ”LAILLISTA KATTOVALTAA” ja HÄRMÄN HÄJYT edustivat maatalouskulttuurista yhteiskunta.

HÄJYILYN JA PUUKKOJUNKKARIUDEN TORJUMISEKSI ”KATTOVALTA” KÄYTTI PAIKALLISIA JÄRJESTYSÄÄNTÖJÄ, LAINSÄÄDÄNTÖÄ (suurpitäjän ”Lapuan laki”, 1843) SEKÄ VENÄLÄISIÄ SOTILAITA (kasakoita, VÄKIVALTA), NIMISMIEHEN VIRAN PERUSTAMISTA (AIKAISEMMIN PAIKALLINEN OLTERMANNILAITOS, UUTENA TUOMIOISTUIMEN TUOMIOT SAKOT SEKÄ POLIISIN VALVONTA JA KURI).

Onko tämä ilmiö (häjyily) enemmän kielteinen kuin ylpeyden aihe identiteetin vahvistamiseksi?

Millainen yhteys korkeilla rikollisuusluvuilla on ollut ISOJAKOON JA MAATILAKESKUSTEN muodostamiseen? Oliko vuonna 1971 Alahärmässä tapahtunut Suomen valtiolaitoksen kansallisfilosofi Snellmanin talon tulipalo tuhopoltto?

MAATILAKESKUKSET muodostivat ITSELLISIÄ PIENVALTIOITA. Myös tilan rengit ja piiat olivat täysin riippuvaisia tilan omasta tuotannosta (esim. ruoka). Tämä johti kahtiajakoajatteluun ”omat ja ulkopuoliset”. KANSALLISVALTIO toimii aivan toisin.

Kun KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU SULJETTIIN, KAUHAVAN KASARMILLE perustettiin PAKOLAISTEN VASTAANOTTOKESKUS. Kauhavalaiset vastasivat tuolle ehdotukselle ”EI”.

Samalle kasarmille saatetaan perustaa huomenna YMPÄRISTÖPAKOLAISKESKUS.

*

KAUHAVA on LAPUANJOKILAAKSON LAPSI. Kauhavalaisten suusta lausuttu ”ME EMME TARVI MUITA” (”VAIN OMAT”) juontaa maatalouskulttuuriin. Siinä palvelusväki sitoutetaan isäntäväkeen eikä irtaantumista ”omista” sallita. Eksistentialismissa irtaantuminen on viety pisimmälle (valinta ja ratkaisut, ”itselleen oleminen” jne.).

Myöskään nationalistisesta valtiosta (valtion ideasta) irtaantumista ei sallita. Kaikki valtion omat jäsenet pakotetaan yhtenäistymään ja yhdenmukaistumaan, pysymään ”yhtenä kansakuntahurmiksellisena mössönä”.

Mitä korkeampi ”henkinen sivistys”, sitä suurempi vapaus ”irtaantua luonnonmukaisesti ”omaksi yksilölliseksi itseksi”, suvaita ”ulkopuolisia” ja KASVAA KANSAINVÄLISEKSI.

*

”KANTA-KAUHAVAN” keskustassa ei ollut viimeksi yhtään puistonpenkkiä (elämäntapa). Kauhavalla toimii Suomen pienin paikallinen luonnonsuojeluyhdisys (luontosuhde). Keskustassa on liikkunut yksi ainoa ”IKIROKKARI”, mutta hän ei ole ”sisäistänyt modernia vapausanarkiaa” vaan ”mörahtelee häjynä konservatiivisesti”, kuten muutkin keskellä seudun maatalousvaltaista kulttuuria.

*

Kun aloitin kymmenen vuotta sitten tämän paikan (Renkolantie 16) peruskorjauksen, tämän tontin talot olivat minulle pelkkiä rakennuksia. Niitä piti vain peruskorjata. Niistä on kuitenkin tullut ”MONUMENTTEJA PAIKALLISESTA MAATALOUSVALTAISESTA KULTTUURISTA”.

Sekin on eräs merkki tästä ilmiöstä kun tulipalossa 1980 tuhoutunut FOONINKI korvattiin uudella ASUINTALOLLA TALKOOTYÖNÄ vanhan rakennustekniikan pohjalta ”unohtamalla” esimerkiksi sokkelin kuivatus ja lämpöeristys kylmäsillan torjumiseksi.

*

Nykyajan yhteiskuntaa tulisi kutsua ”TIETO- JA TEKNIIKKAUSKOISEKSI SÄHKÖYHTEISKUNNAKSI”. Ainoastaan uudet YDINVOIMALAT voisivat tyydyttää sen koko SÄHKÖNTARPEEN mutta aiheesta ei uskalleta edes puhua keskellä YMPÄRISTÖKRIISIÄ.

Viimeksi sähköllä toimiva PESUKONEEMME meni rikki. VESIJOHDON JÄÄTYMISEN jälkeen asensin taloon SÄHKÖLLÄ TOIMIVAN jäätynyttä vettä sulattavan SÄHKÖVASTUKSEN. Aina SÄHKÖLLÄ eli omaksutulla TIETO- JA TEKNIIKKAUSKOLLA.

MAATALOUSVALTAISEN KULTTUURIN pohjalta tehty asuintalomme on täynnä rakennusteknisiä virheitä, joita ei hyväksytä ”MODERNISSA RAKENTAMISESSA”. Kuitenkin myös MODERNISTA VALVONNASTA näkyy tässä talossa myös merkkejä. Talossa on sekoitettu villisti vanhaa ja uutta.

VESIJOHDON JÄÄTYMISEN jälkeen olen koittanut parantaa betonisokkelin kuivana pysymistä ja lämpöeristystä. Sadevesiä pyrin ”ohjaamaan” kauas rakennuksen vierestä.

Talon JÄTESÄILIÖ on pikkuriikkinen ja aiheuttaa koko ajan ongelmia. Talon VESIMITTARI on VANHANAIKAISESTI ulkona entisessä hiekalla täytetyssä kaivossa. Mittari on kuitenkin lupa siirtää sisätilaan mutta se maksaa meille liikaa.

MODERNI ARKKITEHTUURIKAAN EI MINUA KIINNOSTA ENÄÄ. Siinähän laitetaan ohut ”tietouskoinen estetiikkakerros” kaiken epäonnistuneen päälle.

KAIKKI TULISI KULTTUURISSAMME UUSIA. KUN MAAPALLON ON YLLÄTTÄMÄSSÄ NYT ILMASTONMUUTOKSEN JOHDOSTA NÄLÄNHÄTÄ JA VESIPULA asuinrakennuksemme ”minijätesäiliöjärjestelyä” voisi kehittää muodostamalla alareunan imeytysmaan kohdalle KASVIPUUTARHA, jossa myös VESSOJEN VESI toimisi osana LUONNONMUKAISTA KIERTOA.

Tämä ei ratkaisisi mitään, mutta se kuvaa hyvin LUONNON JA RAKENTAMISEN suhdetta. MODERNISSA RAKENTAMISESSA MENNÄÄN KOKO AJAN LUONNON YLÄPUOLELLA.

MAATALOUSKULTTUURINEN YHTEISKUNTA JA MODERNI SÄHKÖYHTEISKUNTA ja niiden YHDISTELMÄ ovat kuitenkin EPÄONNISTUNEITA YHTEISKUNTIA.

TÄRKEINTÄ on ratkaista TALOUTEEN liittyviä kysymyksiä. NÄIN EI VOI JATKAA: TAPAHTUIPA MITÄ TAHANSA TAI EI MITÄÄN, ”RAHALLE PITÄÄ AINA HAISTA”.

*

”TIETOUSKOISESTI” (rationaalisesti) sairauksin ja tauteihin suuntatuleen länsimaisen LÄÄKETIETEEN on luonut Kreikassa (Kos) syntynyt HIPPOKRATES Koslainen (noin 400-300 eKr.). Kreikkalainen filosofi PLATON eli samoihin aikoihin kuin Hippokrates.

HIPPOKRATES oli ensimmäinen, joka selitti sairaudet muulla tavalla kuin jumalten ja henkien aiheuttamina. Hän oli ehkä saanut alun perin vaikutteita ”lääketieteeseensä” Egyptistä.

LÄÄKETIEDETTÄ harjoitetaan samalla tavalla kuin esimerkiksi SÄÄTUTKIMUSTA monen eri tieteenalan pohjalta. Tärkein syy tähän on luontoon sisältyvän (ja samalla luonnon kannalta ongelmallisen) ihmisen ja sään monimutkaisuus ja ”kaaoksellisuus”.

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI on perusterveydenhuollon viranhaltija (yleislääkäri), jolla on virkavelvollisuuksia. Hän on tekemisistään ensisijaisesti vastuussa potilaalle. Hänellä on oikeus laatia potilaalle LÄHETE erikoissairaanhoidon lääkärin vastaanotolle.

Sanalla”ORTOPEDIA” tarkoitetaan luu- ja tukielinten selvittämistä ja hoitamista. ORTOPEDI on 12-vuotisen yliopistokoulutuksen saanut erikoistunut LÄÄKÄRI.

Sanalla ”FYSIOTERAPEUTTI” (entinen ilmaisu oli ”lääkintävoimistelija”) tarkoitetaan ihmisen toimintakyvyn tai liikkumisen parantamiseen erikoistunutta (kuntouttamisen) asiantuntijaa ja hoitajaa. Hän on ammattikorkeakoulun käynyt alan ammattilainen.

*

SUOMEN VALTION LAINSÄÄDÄNTÖÖN SISÄLTYY ”oikeus omaan kieleen ja oikeus itsemääräämiseen”. Eli viranomaiset eivät saa käyttää sellaista kieltä jota kansalaiset eivät ymmärrä ja mikä estää kansalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan (itsemääräämisoikeus).

Kauhavan terveysaseman lääkäri kirjoitti kirjoitti kuitenkin 14.6.2021 minua koskeneeseen potilaskertomukseen: ”SLR patrik ja P4” (potilaan nykytila).

Minulle soitettiin Kauhavan terveysasemalta ja kerrottiin, että lääkäri on laatinut minulle lähetteen ORTOPEDILLE. Mutta kun menin vastaanotolle sovittuna ajankohtana, paikalla oli käsittääkseni FYSIOTERAPEUTTI.

Häneltä kuulin ensimmäisen kerran, että terveysasemalla otetussa röntgenkuvassa näkyy se, että toisessa lonkassani on NIVELRIKKO. Nivelrikko on yleinen sairaus ja sitä on varsinkin vanhemmilla ihmisillä. Olin pyytänyt Kauhavan terveysasemalla usealta lääkäriltä LÄHETETTÄ ORTOPEDIN vastaanotolle.

Mitä kaikkea käytännöllistä SOTE-uudisus (eduskunta 2021) sisältää, siitä on kansalaisen vaikea päästä selvyyteen?

*

Tyttäremme kävi yläasteen seitsemännen luokan täällä Renkolantiellä (Kantolan kylässä) KOTIOPETUKSESSA. Hän tahtoo jatkaa täällä KOTIPETUSTA. Perinteinen (valtiollinen) koulunkäynti on eri asia kuin kotiopetus.

Nyt kun virusaallot nousevat ja laskevat Suomessa on välillä otettu käyttöön DIGITAALINEN ETÄKOULUOPETUS. ATK on epähermeneuttinen ja muissakin suhteissa huonompi KOULUNKÄYNTIVAIHTOEHTO KUIN KOTIOPETUS. Viimeksi mainittuunhan sisältyy myös SOSIAALINEN ELÄMÄ vanhempien ja lähiympäristön kanssa. KOTIKOULUN käyminen liittyy läheisesti LUONNOLLISEEN YKSILÖLLISYYTEEN JA VASTUULLISUUTEEN KASVAMINEN.

 

VALTIO ei kuitenkaan suosi KOTIOPETUSTA, koska perinteinen KOULU kasvattaa alkuperäisen SUOMEN VALTIOIDEAN mukaisesti oppilasta YHTENÄISEEN NATIONALISTISEEN KANSALAISUUTEEN ja ”kansakuntaan” (vrt. ARMEIJA SIVIILIPALVELUS). Kunta voi maksaa koulukirjat KOTIKOULULAISILLE, mutta niin tapahtuu vain harvoin.

 

 

ILMOITUS