METSÄKONE on pääasiassa polttomoottorilla toimiva ”puu-tavaran” hyödyntämiseen tarkoitettu MONITOIMIKONE.

*

ON IHMISOIKEUS ELÄÄ ELÄMÄÄ, jossa tehdään VIRHEITÄ JA VÄÄRIÄ VALINTOJA (mielipide, Jani Halme, Yle 16.7.2021). Mutta on IHMISOIKEUS etsiä myös ILMIÖIDEN ALKUPERÄÄ sekä keinoja ihmislajin selviämiseksi uusissa olosuhteissa. Väärien valintojen ja virheiden ”pakkomielteinen seuraaminen” pahentaa vain olosuhteita.

*

IHMISMASSOJEN YHTEISKUNNALLISESTA JOUKKOVALLASTA IRTI REPÄISTY VAPAANA YKSILÖNÄ OLEMINEN (EKSISTENTIALISMI) ON ERI ASIA KUIN SE, ETTÄ VALTIOKSI ORGANISOITUNUT KANSANRYHMÄ SAA OIKEUDEN POIKETA KOKO MAAPALLON LUONTOA JA IHMISKUNTAA KOSKEVASTA KANSAINVÄLISESTÄ ONGELMASTA KUTEN ILMASTONMUUTOKSEN AIHEUTTAMASTA KRIISISTÄ.

Miksi ”itsemäärääväksi valtioksi” organisoituminen on niin tärkeää? Miksi rauhan ylläpitäminen, kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet ja muut ”ylivaltiolliset” seikat ovat nytkin vähemmän tärkeitä?

ALKUPERÄISTÄ KEINOTEKOISTA ORGANISOITUMISTA, ESIMERKIKSI VALTIOKSI, EI VOI PERUA MUTTA VALTIOTA VOI MUUTTAA, VALTIOSTA VOI LUOPUA JA VALTION VOI HÄVITTÄÄ.

Valtiollisesta päätäntävallasta luopuminen on kansainvälisen edun mukaista.

*

Nykykulttuurin taustalla on ehkä eniten valistuksen vaikutus. VALISTUKSEN AIKAKAUSI (se syntyi jo 1600-luvulla) on merkinnyt radikaalia käännekohtaa länsimaisen kulttuurin muuttumisessa.

Valistus johti moniin vallankumouksiin, joissa korostettiin auktoriteettien hävittämistä ja kansan ikeestä vapauttamista sekä järjen käyttöä ja ”tietouskoa”. Sekä talouselämässä liberalismia ja vapaata markkinataloutta sekä kapitalismin ja teollistumisen nousun suosimista.

Mutta valistus merkitsi myös marxilaista pyrkimystä hävittää konservatiivinen porvarillinen perhe-elämä ja teollis-kapitalistinen talous.

Ja kun valistukseen liitettiin yksittäistä kansaa koskeneen romantiikan palvonta, tapahtui organisoituminen itsemäärääväksi KANSAKUNTAVALTIOKSI (nationalismi).

Huomion kohdistaminen yksittäisten kansojen intresseihin synnytti VALTIOIDEN MAAPALLON. Siitä on tullut paremman kehityksen pahin jarru.

*

IHMINEN ON NYKYAIKANAKIN MYYTTIEN VARASSA ELÄVÄ ELÄIN.

Vaikka ihminen ei ”hallitse tietämällä”, iskulausetta ”tieto on valtaa” käytetään länsimaisessa nykykulttuurissa tärkeimpänä keinona torjua OLEMASSAOLOTAISTELUN uhkakuvia.

Mutta ”tietousko” ei auta ILMASTONMUUTOKSEN ”HIDASTAMISESSAKAAN”:

EDISTYS ON MYYTTI. ISKULAUSE ”TIETO ON VALTAA” ON ”EDISTYSUSKOON” SISÄLTYVÄ MYYTTI.

”ITSEMÄÄRÄÄMINEN” ON VALIOKSI ORGANISOITUMISEEN SISÄLTYVÄ MYYTTI.

*

Kauan ennen valistusta ja ”modernismia” ikivanhat myytit ja mytologiat jumaluustarustot ja -uskomukset vaikuttivat arjessa ja yhteiskunnissa hyvin monipuolisesti. Esimerkiksi Virossa, Suomenniemellä ja Karjalassa pidettiin muinaisia kalavanpoikia jättiläisinä (vrt. muinaisen Kreikan myyttiset jättiläiset) ja itämerensuomalaisten uskottiin saaneen alkunsa pyhistä vesilinnuista.

METSÄ ON PALJON ENEMMÄN KUIN VAIN ”MONIMUOTOINEN”. METSÄÄ ei pidetty muinoin myöskään vain ELÄMYKSELLISENÄ PAIKKANA, vaan kuvitteleva ihmislaji liitti metsiin myös myyttisiä uskomuksia (esimerkiksi pyhät lehdot).

Valistuksen yhteydessä ihmisen metsäsuhteesta pyrittiin karsimaan pois viimeisetkin ikivanhat myytit. MUTTA MYYTTI JÄI ELÄMÄÄN.

*

JÄRJEN/TIETOUSKON painottamisen kautta metsistä tuli ”vain omille” suljetussa valtiossa PUU-TAVARAA (omaisuutta, teollisuuden raaka-ainetta ja rahan lähde).

Tähän muutokseen sisältyi MYÖS VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN.

ITSEMÄÄRÄÄVÄSSÄ VALTIOSSA on korostunut viimeksi KAPITALISTINEN TALOUSMYYTTI . Sitä on suosittu yksipuolisesti uudella huijauksellisella iskulauseella ”kestävä kehitys”.

*

VALISTUS ON SYYPÄÄ TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISMIIN JA NYKYISEEN ILMASTONMUUTOKSEEN JA YMPÄRISTÖKRIISIIN.

Valistuksen hengessä tapahtuva maa- ja metsätalouden (maaseutu) sekä teollisuuden (kaupungit) intressien yhdistäminen ei voi tapahtua ilman radikaaleja muutoksia tähänastisen VALTION PUOLUEVALTAKARTASSA.

SUOMESSA KESKUSTA ja SDP menettävät siinä ensimmäiseksi kannatuksensa.

*

”LUONNOTTOMAT LIIKKEET” VALTAAVAT JATKUVASTI UUSIA LUONNOLLISIA PAIKKOJA (vrt. ”Aristoteleksen liikeoppi”).

KAUPUNKIKONE JA KATUKONE. LUONNOTON KONE MURSKAA NYT METSISSÄKIN ALLEEN LUONNONMUKAISTA ELÄMÄÄ.

METSÄN AVOHAKKUIHIN TARKOITETTU MONITOIMIKONE ”METSÄKONE” ON ASE ELÄMÄN LOPETTAMISEKSI.

MUTTA LUONTO ON ISKEMÄSSÄ TAKAISIN ILMASTONMUUTOKSELLA. IHMINEN ON NYT TÄYSIN AVUTON.

*

MAAPALLON LUONTO ON KEHITTYNYT PITKÄN LUONNOLLISEN PROSESSIN AIKANA. IHMISEN ”OLEMISAISTIMUS” (eksistentialistisen filosofian alkuperä) ON OSA TUOTA LUONNOLLISTA PROSESSIA. LUONNOLLISEN VASTAKOHTA ON LUONNOTTOMUUS.

IHMISENÄ ”OLEMISEN” VASTAKOHTA ON UUSI LUONNOTON (KEINOTEKOINEN) KOKONAISVALTAINEN TALOUSJÄRJESTELMÄ, JOLLA TÄHDÄTÄÄN METSIEN PUIDEN KAPITALISTISEEN HYÖDYNTÄMISEEN RAAKA-AINEENA AVOHAKKUITA TEHOKKAASTI TEKEVILLÄ METSÄKONEILLA.

METSÄN ”PUU-TAVARA” ON EVOLUUTION JA ELÄMÄN ”TUOTE”. METSIEN AVOHAKKUUT LIITTYVÄT IHMISEN AIHEUTTAMAAN KULTTUURISEEN ONNETTOMUUTEEN, JOTA IHMINEN EI PYSTY RATKAISEMAAN.

*

KUN ”METSÄNKAATOON” TARKOITETUN MONITOIMIKONEEN LIITETÄÄN ATK JA ”TEKOÄLY” ”METSÄNKAADON” AIKANA VOI TULLA MAKSETUKSI MYÖS VEROT JA OSA AVOHAKKUUN TUOTTAMASTA VOITOSTA (RAHASUMMASTA) VOI TULLA TEKOÄLYN AVULLA OSA PÖRSSIN KAPITALISTISTA TUOTTOA.

TÄHÄN ON TULTU ”EPÄEKSISTENTIALISTISEN TIETOUSKON” ELI TIETEEN JA TEKNIIKAN ”AVIOLIITON” JA ANALYYTTISEN JÄRJENKÄYTÖN POHJALTA.

EVOLUUTIO ON ALKANUT NYT HÄVITTÄMÄÄN ELÄINKUNTAA JA IHMISLAJIA.

*

”TULEVAISUUSVALIOKUNTA KUULI TEKOÄLYÄ TIETTÄVÄSTI ENSIMMÄISENÄ VALIOKUNTANA MAAILMASSA” (lähde: eduskunta.fi/tiedote).

MIKSEI suomen TEKOÄLYKOKEILUISTA KERROTA JULKISUUDESSA NÄKYVÄSTI?

MUTTA ”KONEHULLUA SUOMEA” EI PELASTA ”NOKIA-HURMOKSEN” JÄLKEINEN ”TEKOÄLY- BISNESKÄÄN”.

*

SÄÄILMIÖIDEN ja ILMASTONMUUTOKSEN EROSTA on väitelty Suomessakin mutta viime aikoina eri puolilla maapalloa pitkään jatkuneiden RANKKASATEIDEN johdosta tapahtuneet ympäristövauriot ja kuolemat ovat johtaneet siihen, että Suomessakin on käynnistymässä virallinen suunnittelu ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEKSI.

Siis ”kaikki pitää muuttaa”. Sopeuttamistoimet kohdistetaan nyt esimerkiksi terveydenhuoltoon, pelastustoimeen sekä liikenne- ja rakennussuunnitteluun (Yle 17.7.2021, ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat täällä...”).

Mutta jos kyseisellä ”SOPEUTTAMISELLA” pyritään ”PALAUTTAMAAN NORMAALIOLOT”, se tulee epäonnistumaan.

UUDEN SUUNNAN (MUUTOKSEN) valitsemista ei voi enää välttää.

Ei ihminen voi päättää miten sää ja koko ilmakehä ”käyttäytyy” esimerkiksi vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastonmuutosta vastaan ei hyödytä taistella armeijalla ja ohjuksilla. Ilmastonmuutos pysyy ihmisen vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella. Kaikki toimet ilmaston hallitsemiseksi ovat turhia.

*

Myös MENNEISYYTEEN on suhtauduttava jatkossa uudella tavalla. NATIONALISTINEN HISTORIANKIRJOITUS on ”unelmien sepittelynä” erehdys. VALTIO EI OLE YLILUONNOLLINEN ”HENKI” vaan alusta loppuun asti keinotekoinen organisaatio.

KANSANROMANTIIKAN KYLLÄSTÄMÄ NATIONALISTINEN VALTIO ON AIHEUTTANUT KANSAINVÄLISELLE IHMISKUNNALLE PAHIMMAT ONGELMAT.

*

Menneisyydestä tulee nyt mieleeni Heikki Ylikankaan historiateos ”Romahtaako rintama? Suomi puna-armeijan puristuksessa” (julkaistu alun perin 2007), sekä joukkovastakirja ”Teloitettu totuus – Kesä 1944” (2008) sekä Ylikankaan vastaus ”Yhden miehen jatkosota” (2009).

Yhtä ”TOTUUTTA” ei ole voi olla olemassa. Ei historioitsija voi ”tietää totuutta”? Eikä ”totuutta” voi teloittaa.

*

Suomalaiset tahtoivat olla myös toisen maailmansodan yhteydessä aktiivisessa yhteistyössä Saksan valtion kanssa (germanismi).

Kun Saksan propagandaministeri Gobbels luki sodanjulistuksen, hän ilmoitti että suomalaiset taistelevat saksalaisten kanssa kommunistista Neuvostoliittoa vastaan ”im Verein” (yhdessä) ja ”im Bunde” (liitossa).

Maailmansotaan osallistumisesta Saksan rinnalla ei tehty virallista sopimusta, mutta sotilaallinen yhteistyö kävi ilmi myös esimerkiksi valtakunnankansleri Hitlerin Suomessa käynnissä ja hänen puheissa suomalaisista saksalaisten ”aseveljinä”. (Kun Suomi lähti kesäsotaan ja päätyi pitkään jatkosotaan...”, Petra Himberg, Yle 23/24.6.2021).

*

Esimerkiksi turkulaisilla on ollut hyvin ristiriitaisia tunteita ja asenteita toisen maailmansodan jälkeen venäläisten vallankumouksellisten kommunistiseen Neuvostoliittoon kuuluneen LENINGRADIN (nykyisin Pietari ja ”Putinburg”) KANSSA harjoitettuun YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTAAN.

Neuvostoliiton romahtamista seurannut TURUN PIETARISEURAN toiminta on keskittynyt hyviin henkilökohtaisiin ystävyyssuhteisiin turkulaisten ja venäläisten tasolla.

*

UUSLIBERALISTISEN TALOUSAJATTELUN mukaan omistaminen ja taloudellisen toiminnan vapaus edistävät parhaiten IHMISTEN HYVINVOINTIA. Tuossa ajattelussa sivuutetaan kuitenkin evoluution mukainen ”ELÄMÄ” SEKÄ syvälliset LUONTOARVOT.

METSÄ ON ENEMMÄN KUIN PUU-TAVARA. Ihmislaji ei voi ymmärtää koskaan kaikkea metsäänkään liittyvää.

*YRITTÄMISEN VAPAUTTA korostava LIBERALISTINEN TALOUSAJATTELU synnytti jo paljon ennen Ranskan suurta VALLANKUMOUSTA julkista kulttuurista väittelyä yhteiskunnan muuttamisen suunnasta.

WIKIPEDIAN (digitaalisen avoimen tietosanakirjan 2021) mukaan UUSLIBERALISMI syntyi jo ennen toisen maailmansodan päättymistä. 1980-luvun alussa Thatcherin ja Reaganin valtakautena syntynyttä uusliberalistista suuntausta pidetään NYKYISEN UUSLIBERALISTISEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN PERUSTANA.

NEUVOSTOLIITON ROMAHTAMISEN JÄLKEEN USKOTTIIN JOPA ”HISTORIAN LOPPUUN” eli siihen, että tulevaisuudessa kapitalistiselle taloudelle ei olisi enää vastavoimaa.

VIIMEKSI TAPAHTUNUT LÄNSIMAIDEN JA KOMMUNISTISEN KIINAN VÄLIEN RIKKOUTUMINEN on kuitenkin johtanut taas uusiin taloussuuntaukseen; mitkä poikkeavat tähänastisista talousajatteluista.

*

MITÄ UUSI KÄSITE ”KESTÄVÄ KEHITYS” TARKOITTAA?

Kun sain Turussa viran tammikuussa 1987 tein ensimmäisen kerran havaintoja uusliberalistisen politiikan noususta Suomessa. Jouduin heti alussa MYÖS pohtimaan mitä käsite ”KESTÄVÄ KEHITYS” merkitsee.

WIKIPEDIAN MUKAAN KÄSITETTÄ ”KESTÄVÄ KEHITYS” käsiteltiin ensimmäisen kerran YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN BRUNDTLANDIN KOMISSIOSSA VUONNA 1987. GRO HARLEM BRUNDTLAND totesi tuolloin, että ”KESTÄVÄ KEHITYS ON KEHITYSTÄ, JOKA TYYDYTTÄÄ NYKYHETKEN TARPEET VIEMÄTTÄ TULEVILTA SUKUPOLVILTA MAHDOLLISUUTTA TYYDYTTÄÄ OMAT TARPEENSA”.

MYÖHEMMIN PIDETYSSÄ KONFERENSSISSA korostettiin esimerkiksi sitä, että komission mukaan TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN KEHITYS SOVITETAAN kestävässä kehityksessä LUONNONVAROJEN MÄÄRÄÄMIIN PUITTEISIIN NIIN, ETTÄ LUONTO JA INHIMILLISEN ELÄMÄN EDELLYTYKSET SÄILYVÄT MYÖS TULEVILLE SUKUPOLVILLE.

*

KÄSITTEESTÄ ”KESTÄVÄ KEHITYS” ON TULLUT RAJATTOMAN KAPITALISTISEN TALOUSKASVUN YKSIPUOLINEN YLISTYS.

MITÄ? ”VIEMÄTTÄ TULEVILTA SUKUPOLVILTA MAHDOLLISUUTTA TYYDYTTÄÄ OMAT TARPEENSA” - TARPEET?

*

TOISEN MAAILMANSODAN VOITTAJAVALTIOIDEN PERUSTAMA YK EI OLE SAANUT AIKAAN RAUHAA MAAPALLOLLA. JURISTIT OVAT ARVOSTELLEET YK:N VALLANJAKOA ESIMERKIKSI KUN HÄDÄSSÄ OLEVIA IHMISIÄ EI OLE VOITU AUTTAA MUUTAMIEN JÄSENVALTIOIDEN VETO-OIKEUDEN TAKIA.

YK:N AIKANA ON YLITETTY MAAPALLON KASVUN RAJAT JA ON SYNTYNYT TÄMÄNHETKINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI JA YMPÄRISTÖKRIISI.

KESTÄVÄ KEHITYS ON JOHTANUT KAPITALISMIN ”KESTÄVÄÄN KASVUUN”, JOSSA EI OLE ANNETTAVAA TULEVILLE SUKUPOLVILLE.

VIIMEKSI ON JULISTETTU ILMASTOHÄTÄTILA.

IHMISKUNNALLA MENEE ENTISTÄKIN HUONOMMIN.

*

YK TÄYTYY KORVATA PIKAISESTI UUDENTYPPISELLÄ KANSAINVÄLISELLÄ MAAILMANVALLALLA.

VÄITTELY METSIEN AVOHAKKUISTA SISÄLTÄÄ YMPÄRISTÖKRIISIN YTIMEN.

AVOHAKKUU ON TUHON SYMBOLI.

TOTAALIKAPITALISMI HÄIVYTTÄÄ TOIVON PAREMMASTA TULEVAISUUDESTA. MUTTA METSÄNOMISTAJAT JA METSÄTEOLLISUUS ON PÄÄTTÄNYT VOITTAA.

*

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOHÄTÄTILA.MAAPALLON ELÄMÄN, LUONNON JA ILMAKEHÄN PELASTAMINEN?ILMASTO- JA YMPÄRISTÖKRIISI SYVENEE MUTTA UUSI DEMOKRATIAKÄSITYS ODOTTAA?

Eläinlajien sukupuuttoon kuoleminen, luonnon monimuotoisuuden supistuminen, merenpinnan nousu, aavikoituminen, maastopalot, veden puute, satojen tuhoutuminen, äärimmäiset sääolot, miljoonien siirtolaisuus, taudit, kasvava sotien ja konfliktien riski

*

EUROOPAN UNIONI JULKISTI 14.7.2021 ILMASTOPAKETIN.

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN MUKAAN UNIONIN ILMASTOPAKETTI EI EDISTÄ VIHREÄÄ KASVUA VAAN SIITÄ TULI JARRUOHJELMA (Etelä-Suomen Sanomat, Uutissuomalainen 14.7.2021, Antti Autio).

”VIHREÄ KASVU”? TÄMÄN UUDEN ISKUSANAN MUKAAN KAIKKI MUUTKIN ILMASTOSUUNNITELMAT OVAT METSÄTEOLLISUUDELLE JARRUOHJELMIA PAITSI JOS NE OVAT TÄYSIN PAIKALLIS-VALTIOLLISTEN INTRESSIEN MUKAISIA.

PERINTEISESTI LUONTOARVOJA KOROSTANEILLA POLIITTISILLA VIHREILLÄ SEKÄ NYKYISELLÄ PUNAVIHREÄLLÄ MARXILAISELLA VASEMMISTOLLA ON NYT SUOMEN HALLITUKSESSA TÄYSIN VASTAKKAINEN NÄKEMYS METSIEN AVOHAKKUISTA KUIN HALLITUKSEN SDP:LLÄ JA KESKUSTALLA.

*

KAPITALISTINEN TALOUS VOITTO OMISTAMINEN HALLINTOVALTA SUUNNITTELUVALTA VALVONTAVALTA? DEMOKRATIA???

MAAILMANTALOUTEEN ja DEMOKRATIAKÄSITYKSEEN VIIMEKSI ENITEN VAIKUTTANEISIIN SEIKKOIHIN ON KUULUNUT SE KUN KOMMUNISTINEN KIINA LAMAUTTI JA LAKKAUTTI VUONNA 2019 (HONGKONGIN SUURMELLAKAT) TURVALLISUUSLAILLA.

KIINA EI SALLI UHATA KOMMUNISMIVALTAANSA.

SAMALLA PÄÄTTYI 1990-LUVUN LOPUSTA VALLINNUT PERIAATE ”YKSI MAA, KAKSI JÄRJESTELMÄÄ” (ERITYISHALLINTOALUE HONGKONG).

VALTIOIDEN MAAPALLO ON SAANUT KOMMUNISTISESTA KIINASTA UUDEN VASTAVOIMAN.

Kirjassa ”KIINAN MAAILMANVALLOITUS” (Juan Pablo Cardenal ja Heribeto Araujo, 2017) sanotaan sivulla 297. että ”– – Yhdysvallat syrjäytti Euroopan maailman JOHTAVANA TALOUSMAHTINA (suurennos JP) 1900-luvun alkupuolella noustessaan maailman merkittävimmäksi lainaajaksi ja teollisuustuotannon suurvallaksi (jollainen Kiinakin tällä hetkellä on). Yhdysvaltojen johdolla perustettiin – – kansainvälisiä rahoitusinstituutioita ja alettiin vapauttamaan kauppaa – – Aasian jättiläinen – – aika on kypsä uudelle maailmanjärjestykselle?”.

Mutta presidentti Trumpin valtakaudella tapahtuneet TALOUSSODAT tekivät uusliberalististen totaalikapitalistien harmiksi suuria säröjä tähän asetelmaan.

*

VASTATOIMIA YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOKRIISIN JOHDOSTA:

PARIISIN ILMASTOSOPIMUS TULI VOIMAAN 2016 – EUROOPAN UNIONIN ILMASTOHÄTÄTILAJULISTUS 2019 (PERUSSOPIMUS) – UNIONIN METSÄSTRATEGIA 2021

14.7.2021 JULKAISTIIN UNIONIN ”ILMASTOPAKETTI” ELI TUHANSIA SIVUJA PITKÄ LAINSÄÄDÄNTÖKOKONAISUUS

UNIONIN METSÄSTRATEGIA JULKISTETTIIN 17.7.2021.

ILMASTOHÄTÄTILAN JULISTAMINEN monella muullakin tasolla kuin valtionhallinnon.

*

IHMISKUNTA EI OLE NYT VAIN HÄDÄSSÄ, SILLÄ ON MYÖS ”PALLO HUKASSA”.

IHMINEN KUVITTELEE HALLITSEVANSA NYT KOKO MAAPALLOA (ELÄMÄÄ, LUONTOA JA ILMAKEHÄÄ).

IHMINEN TOIMII NYT ”JUMALUUDEN TASOLLA”.

KOSKA IHMISLAJI ON MYÖS ITSE OSA LUONTOA, IHMINEN KUVITTELEE HALLITSEVANSA MYÖS ITSE ITSEÄÄN.

*

SUUNNITELMAT JA LAIT OVAT KUITENKIN PELKKIÄ UNELMIA JA TAHTOTILOJA.

IHMISEN TOIMET ILMASTONMUUTOKSEN HALLITSEMISEKSI EIVÄT VOI ONNISTUA.

*

JOS VALTIO EI TAHDO JULISTAA ILMASTOHÄTÄTILAA, ON ORGANISOITAVA VÄKIVALLATON KANSALAISTOTTELEMATTOMUUS VALTIOTA VASTAAN.

*

YHTEISKUNNALLINEN VALLANKÄYTTÖ PERUSTUU SUOMALAISESSA DEMOKRATIAMALLISSA ”ENNALTA JAETTUUN PUOLUEVALTAAN”. SIINÄ PUOLUEET SAAVAT ENSIN KANSALTA KANNATUSTA (PUOLUEKANNATUSKYSELYT) JA VASTA SEN JÄLKEEN VAALEILLA VALITUT PUOLUEISIIN KUULUVAT KANSANEDUSTAJAT ALKAVAT EDUSTAA KANSAA.

NYT TARVITAAN VALTAA ENNALTA JAKAMATTOMAN IHMISJOUKON TOTTELEMATTOMUUSVASTARINTA VALTIOTA VASTAAN.

*

ESIMERKIKSI HELSINKI (KAUPUNKI) JA LÄÄKÄRIT (AMMATTIKUNTA) OVAT JULISTANEET ILMASTOHÄTÄTILAN.

SITÄ VASTOIN ESIMERKIKSI SUOMEN VALTIOLAITOKSEN HALLITUS EI OLE HALUNNUT JULISTAA ILMASTOHÄTÄTILAA.

VAIKKA YKSI JA SAMA ILMASTO ON KAIKKIEN YHTEISENÄ KANSAINVÄLISENÄ ”KATTONA” YKSITYINEN JA PAIKALLINEN INTRESSI SAAVAT SIIS SYRJÄYTTÄÄ YLEISEN KANSAINVÄLISEN INTRESSIN (vrt. KANSAINVÄLINEN TALOUS JA VALTION TALOUS)

TÄMÄN ONGELMAN VOITTAMISEKSI VALTIOIDEN MAAPALLO ON HÄVITETTÄVÄ.

*

KONEELLIS-TEOLLINEN TAVARATUOTANTO KÄYNNISTYY.TEOLLINEN KAPITALISMI KASVAA TEOLLISEKSI TOTAALIKAPITALISMIKSI.

 

VALTIOVALTAA KOROSTAVA KANSALLINEN POLITIIKKA MUUTOKSEN JARRUNA.

 

VALTION KAPITALISTINEN KANSANTALOUS ENNEN TOTAALIKAPITALISTISTA KANSAINVÄLISTÄ MARKKINATALOUTTA: ”HINTAMEKANISTINEN TUOTANTO”- AJATTELU, MAAILMANTALOUDESSA EI KOROSTETTU KONEELLISTA TEOLLISTUMISTA TUOTANTORAKENTEENA

*

KONE JA MOOTTORI. KIIHTYVÄ TEOLLINEN TAVARATUOTANTO.

TEOLLISTUMISELLA TARKOITETAAN TALOUSELÄMÄN TEHOKKUUDEN JA TUOTTAVUUDEN KASVUUN JOHTANUTTA VALLANKUMOUKSELLISTA YHTEISKUNNALLISTA MUUTOSTA. Tapahtunut muutos pakotti syvälliseen ja monipuoliseen muutokseen yhteiskunnassa.

TEOLLISTUMINEN OLI OSA NOPEASTI EDENNYTTÄ KANSANVÄLISTÄ MUUTOSTA YHTEISKUNNISSA, JOISSA OLI HARJOITETTU PITKÄÄN HIDASTA KÄSITYÖTÄ JA RASKASTA MAATALOUTTA (LIHASTYÖTÄ).

TEOLLISTUMINEN JOHTI TALOUSELÄMÄN TOTAALISEEN MUUTTUMISEEN (KANSAINVÄLISET KAUPAN VAIHTOSUHTEET, MUUTOKSET TAVARAN JA RAHAN ARVOSSA JNE. SEKÄ MYÖS ELÄMÄNTAPOJEN MUUTOKSIIN).

*

MYÖS ILMASTONMUUTOS ON JOHTAMASSA VALANKUMOUKSIIN. TOTAALIKAPITALISMILLE ON TULOSSA UUSI VASTAVOIMA.

*

KARL MARX KIINNITTI 1800-luvun alussa HUOMIOTA EUROOPASSA KÄYNNISTYNEESEEN TEOLLISEEN TAVARATUOTANTOON JA VALLANKUMOUKSELLISEEN LIIKEHDINTÄÄN.

MARXIA KIINNOSTI KULTTUURIN YLEINEN MUUTOSPROSESSI (HISTORIA) JA ERITYISESTI TALOUSELÄMÄN JA PALKKATYÖN MUUTOKSET TEOLLISEN TAVARATULVAN KÄYNNISTYESSÄ SEKÄ TEOLLISEN VALLANKUMOUKSEN AIHEUTTAMAT HENKISET ILMIÖT KUTEN ”VIERAANTUMINEN”.

TEOLLINEN VALLANKUMOUS JOHTI MYÖS YHTEISKUNTAJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA KOSKENEESEEN POHDISKELUUN.

TÄMÄNHETKINEN YMPÄRISTÖKRIISI JA ILMASTONMUUTOS ON JOHTANUT SAMAN TYYPPISEEN POHDISKELUUN.

*

IKUISESTI JATKUVAN TALOUSKASVUN IDEOLOGIA JA KRIISI.KANSOJEN ”PALUU VALTIOLLISIIN NORMAALIOLOIHIN”?METSÄSTRATEGIA – HALLINTOSLANGIN ”STRATEGIA”? ELÄMÄN VASTAISUUDEN SYMBOLI: AVOHAKKUU

TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIHEUTTAMA ILMASTONMUUTOS JOHTAA YMPÄRISTÖVALLANKUMOUKSEEN.

*

EU-KOMISSIO JULKISTI 17.7.2021 UUDEN METSÄSTRATEGIAN, JOKA PERUSTUU ”TIETO ON VALTAA” -USKOMUKSEEN SEKÄ UNIONIN BIODIVERSITEETTISTRATEGIAAN (”UNIONIN OMAKSUMAAN LUONNON MONIMUOTOISUUSKÄSITYKSEEN”).

METSÄSTRATEGIAN TAVOITTEENA ON POISTAA ILMAKEHÄSTÄ HIILTÄ EUROOPPALAISEN ILMASTOLAIN MUKAISESTI (ILMASTOLAILLA tähdätään ajankohtaan 2030)

METSÄSTRATEGIA EI OLE UNIONIN YHTEINEN METSÄPOLITIIKKA.

UNIONIN JÄSENVALTIOILLA (VALTIO) ON NYT OIKEUS PÄÄTTÄÄ ITSE SIITÄ MILLAISET TOIMET SE OTTAA METSIEN KOHDALLA KÄYTTÖÖN.

*

KOSKA metsänomistajat ja metsäteollisuus EIVÄT VOI YMMÄRTÄÄ SITÄ MITÄ ELÄMÄ ON, ne puhuvat pelkästään ”LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA” JA PERUSTELEVAT AVOHAKKUITA VALTION JA KAPITALISTISEN TALOUDEN INTRESSISTÄ.

METSÄ ON KAPITALISTEILLE PELKKÄ RAHALLISEN HYÖDYN LÄHDE.

”KESTÄVÄ KASVUKEHITYS” eli samalla iskulla kapitalistinen talouskasvuvaatimus ja ympäristön ”suojeleminen” merkitse SOVITTAMATONTA RISTIRIITAA. SEKIN ON MERKKI AIKAMME HÄTÄTILASTA.

*

ELÄMME MONIEN RISTIRIITOJEN AIKAKAUTTA.

KATKEAMATTOMAN TALOUSKASVUPYRKIMYKSEN JA ELÄMÄN PELASTAMISYRITYKSEN VÄLILLÄ ON SOVITTAMATON RISTIRIITA.

KANSALLIS-VALTIOLLISEN HALLITUSOHJELMAN JA AVOHAKKUIDEN TOTEUTTAMISEN VÄLILLÄ VALLITSEE RISTIRIITA.

PUHE ”KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ” ON HUIJAUS TALOUDELLISEN KASVUN HYVÄKSI. EIKÄ HÄTÄTILASSA VOI ”TYYDYTTÄÄ TARPEITA”.

*

KOTIMAINEN PUURAKENTAMINEN TAI ESIMERKIKSI PALUU MARKKAAN EI VOI RATKAISTA ILMASTO-ONGELMAA EIKÄ VOI JOHTAA ”KOTOISIIN NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEEN”.

NYT TARVITAAN KONKREETTINEN MUUTOS:UNIONIVALLAN JA VALTIOVALLAN UUSI SUHDE (JA UUSI DEMOKRATIAMALLI)?

NÄITÄ ON POHDITTAVA: ILMASTONMUUTOKSEEN KONKREETTISESTI VAIKUTTAMISEN VALTA, EUROOPAN UNIONIN KANSAINVÄLINEN VALTA, PAIKALLINEN VALTIOVALTA (KANSALLINEN VALTA)

*

ILMASTONMUUTOS PAKOTTAA MUUTTAMAAN KAIKEN TÄHÄNASTISEN.

VIELÄ EHTII HETKEN VÄITELLÄ ”JOHTUVATKO EUROOPAN TUHOTULVAT ILMASTONMUUTOKSESTA...” (Yle 16.7.2021).

*

KAIKKI MUUTTUU JOKAINEN HETKI EIKÄ MUUTOSPROSESSIA VOI PYSÄYTTÄÄ

MUUTOS EI OLE TAHDON ASIA. EIKÄ EILISTÄ EI VOI OTTAA TAKAISIN. MUUTOSVASTAISUUS TUHOAA MUUTOKSEN VASTUSTAJAT.

*

Filosofia (”ajattelutapasuuntautuminen”) ja tiede (TIETOUSKOON perustuva ajattelutapa) ovat eri asioita.

Toiseksi filosofinen teksti ja esimerkiksi fiktiivinen ”kaunokirjallinen teksti” (sanalliset ilmaisut) ovat eri asioita.

Esimerkiksi romaanissa ”VEDEN MAA” (Graham Swift, 1982) santaan sivulla 181, että HERAKLEITOS on esittänyt ”ettemme voi kahdesti astua samaan virtaan. Sillä astumme aina samaan virtaan”. Tässä ”astua samaan virtaan” tarkoittaa: ihmisillä on TAIPUMUS astua samaan virtaan mutta täälläolossa mitään MUUTTUMATONTA ei ole olemassa (eli mikään ei voi pysyä koskaan SAMANA).

Herakleitoksen alkuperäisen filosofian mukaan toisella kerralla virtaan astuessamme VIRTA JA VIRTAAN ASTUJA ovat molemmat MUUTTUNEET (täälläolossa ”kaikki virtaa” eli liikkuu ja muuttuu).

Paluu niin sanottuun ”NORMAALIIN” ei ole mahdollista.

*

PALATA ”NORMAALEIHIN OLOIHIN”? MIKÄ ”NORMAALI”? MIKÄ ”OLO”?

VALTAPELISSÄ ESITETTY AJATUS ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” SISÄLTÄÄ KAIKKI NYKYISEN KULTTUURI- JA YMPÄRISTÖKRIISIN ELEMENTIT.

”NORMAALIIN PALAAMINEN” MERKITSISI ESIMERKIKSI SITÄ ETTÄ IHMINEN VOISI JATKAA LUONTORIISTOA UUTEEN MAAILMANSOTAAN VALMISTAUTUMISTA.

*

Olen tehnyt usein havainnon, että minulle TUTTU PAIKKA (esimerkiksi joku nuoruuteni LINTUHAVAINTO KOHDE) merkitsee eri AIKOINA eri asioita (paikan merkitys minulle itselleni). Samassa yhteydessä olen havainnut, että kyseinen PAIKKA merkitsee toisille ihmisille täysin muuta kuin minulle.

Eksistentialistisen OLEMISAISTIMUKSEN pohjalta voi sanoa, että ”paluu normaaliin” ei ole mahdollista.

*

ON LUONNOLLISTA, KUN ”KAIKKI VIRTAA” eli MUUTTUU koko ajan.

”LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA” VOI PÄÄSTÄ JÄRKEILEMÄLLÄKIN SELVILLE SEN, ETTEI IHMINEN VOI YMMÄRTÄÄ KAIKKIA ILMIÖITÄ.

JOS IHMINEN TIETÄISI ”MITÄ ELÄMÄ ON” IHMINEN TULISI JUMALUUDEN KALTAISEKSI. Onneksi niin ei voi tapahtua koskaan.

Ei saa uskoa ”järkeen ja tietämiseen”. Mutta pitää pohtia ”mitä uskominen on”?

ONNEKSI EMME VOI PALATA ”NORMAALIIN”.

JATKUVA MUUTOS PAKOTTAA IHMISEN UUDISTUMAAN. JOS JOKU EI TAHDO UUDISTUA HÄN TUHOAA ITSE ITSENSÄ.

*

MYÖS LUONNOLLISEKSI USKOTTU PALJASTUU USEIN LUONNOTTOMAKSI.

MYÖS YLI- JA ALIARVIOINTI ON EREHDYS.

IHMISEN TÄYTYY USKOA NYT OLEVANSA ”VÄHEMMÄN (ÄLYKÄS) IHMINEN”. JA ELÄIMESTÄ ON KUVITELTAVA, ETTÄ ELÄIN ON PALJON ”ENEMMÄN IHMINEN” KUIN IHMINEN ON USKONUT. *

KEINOTEKOISTEN ORGANISAATIOIDEN VÄLISET SOPIMUKSET EIVÄT OLE IKUISIA.

ILMASTONMUUTOKSEN MUUTOKSET PAKOTTAVAT MUUTTAMAAN SOPIMUKSIA.

*

VALTIOITA JURIDISESTI SITOVA ILMASTOSOPIMUS TEHTIIN PARIISISSA 2015. JA EUROOPAN UNIONI JULISTI ENSIMMÄISENÄ MAANOSAN LAAJUISEN ILMASTONMUUTOSHÄTÄTILAN 2019 (PERUSSOPIMUS).

VALTIO PÄÄTTÄÄ NOIDEN KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN POHJALTA. SUOMEN HALLITUS EI OLE TAHTONUT JULISTAA ILMASTOHÄTÄTILAA.

SITÄ VASTOIN ESIMERKIKSI HELSINGIN (KAUPUNKI) JA SUOMALAISET LÄÄKÄRIT (AMMATTIKUNTA) ON JULISTANUT ILMASTOHÄTÄTILAN.

VIRKAVALTA JA POLIITTINEN VALTA SAA VIELÄ PÄÄTTÄÄ AVOHAKKUISTA. MUOTIIN TULLUT UUSI KÄSITE ”VÄESTÖNVAIHTO” PELOTTAA (sitä käytetään ainakin UNKARISSA).

*

SUOMEN METSÄSTRATEGIAVASTAISUUS JA UNKARIN ÄÄRIOIKEISTON (FIDESZ-PUOLUEEN) IHMISOIKEUKSIA LOUKKAAVAT LAKIESITYKSET UHKAAVAT PAREMPAA HUOMISTA.

(UNIONIN ULKOKEHÄLÄISET OVAT ONGELMA, SUOMALAIS-UGRILAISTA KIELTÄ PUHUVAT KANSAT (SUOMI JA UNKARI) TOIMIVAT KANSAINVÄLISEN IHMISKUNNAN VIHOLLISINA

*

VALTIO ON RAKENTEELLINEN ONGELMA, NYT TARVITAAN VÄKIVALLATONTA VALTION VASTAISTA KANSALAISTOTTELEMATTOMUUTTA.

ILMASTONMUUTOS ON HUOMIOITAVA JOKA SUHTEESSA OSANA KANSALLISTEN VALTIOIDEN HALLINTOA KOSKA ILMASTO ON MYÖS KANSALLINEN TURVALLISUUSKYSYMYS.

*

TARVITAAN UUSI YHTEISKUNTASOPIMUS JOSSA SOTILAALLISESTI VARTIOIDUILLA RAJOILLA EI OLE MERKITYSTÄ.

KANSAINVÄLINEN ON KANSALLISTA ARVOKKAAMPAA. SUVAITSEVAISUUS ON SUVAITSEMATTOMUUTTA MERKITTÄVÄMPÄÄ.

YLIKANSALLINEN YHTEISTYÖUNIONI VAI PELKKÄ ”OMIEN VALTIO”?

VALTIOVALTA EI OLE ”PYHÄ HENKI”. VALTIOKSI ORGANISOITUMISESTA ON TULLUT UHKAKUVA.

VALTIOIDEN MAAPALLO ON HÄVITETTÄVÄ.

*

JO OLLUTTA EI VOI ”OTTAA TAKAISIN”, PITÄÄ SYNNYTTÄÄ ”SUOMI KAKKONEN”.

ALKUSUOMI 1917 = MAASEUTUSUOMIMETSÄT - VIHREÄ KULTA (METSÄT), KIVET JA KANNOT . RAIVAUS-SUOMI JA TEOLLISTUMISEN ALKU

TIETO- JA HALLITSEMISUSKO – LUONNONVAROJEN HYVÄKSIKÄYTTÖ (ALISTAMINEN IHMISEN TARPEISIIN)

*

MAATALOUSVALTAISUUS = SYNTIINLANKEEMUS

KALJUKSI PARTUROITU MERENPOHJA, AVOHAKKUU ON ETELÄPOHJALAISUUSMYYTIN ALKU ”LAKEUS”, ETELÄPOHJALAISMYYTEISTÄ PALJASTUU ”LAAJA AVOHAKKUU”.

*

”KESTÄVÄ METSÄNHOITO” = TALOUSKASVUA JA MONIMUOTOISUUSARVOJEN HUOMIOIMISTA YHTÄ AIKAA,

LAKEUDEN METSÄSTRATEGIA, KULTTUURINEN VALTA ON SAMA KUIN ”AVOHAKKUILLE KYLLÄ”.

*

LAKEUS ON TÄYNNÄ KULTTUURISIA LAINOJA VÄSTERBOTTENISTA

ÖSTERBOTTEN OLI ”RUOTSIN KRUUNUN SIIRTOMAA”

MIESVALTA – KIREÄ FASISTINEN KLASSISMI PUUKKO JA HELAVYÖ

KAIKEN TONKIMISEN ALKU ”KONEHULLUUS” PUUKKOVÄKIVALTA SISÄLTYI MAATALOUSVALTAISEEN LAPUANJOKILAAKSOON PYHÄ SANA = MUSTA KIRJA JA PYHÄ KUVA = KALEVALAKORU (NATIONALISMI)

*

PUUKOSTA PÄÄSEE PIERU KUN HÄJYILLÄ ON NYT PELKOTILOJA JA MUUTENKIN ”HUONOT AIJJAT”

JA PAULAHARJUN KALSAREISTA PURSUILEE PALLIT JA HÄRMÄNMAA-PIIRROKSET

PYHÄ MUSTA KIRJA NOUSEE SAVUNA ILMAANKÖRTTIMUMMON KÄSIÄ POLTTAA

UNIONIN SUUNNITELMAT JA KAUHAVAN ”KANTOLASTA TULEE METSÄSYRJÄKYLÄ”.

*

TYHJÄSTÄKIN VOI NYHJÄSTÄ...ETELÄPOHJALAISMYYTEISSÄ HUOMAAMATON NYPPYLÄKIN KOHOAA KUKKULAKSI, JOPA LAPUAN SIMPSIÖNVUOREN KORKUISEKSI

MAATALOUSVALTAISUUS VATVOO MYYTTISTÄ SUURUUDENHULLUUTTA

ETELÄPOHJALAISKULTTUURISSA on korvattu viimeksi ”konehulluudessa” koko palvelusväki koneilla ja moottoreilla.

EIKÄ LAPPAJÄRVELLE mennä ”MERELLISESTI PURJEVENEILEMÄÄN” vaan HURJASTELEMAAN VESISKOOTTEREILLA JA SAALISTAMAAN UISTIMILLA.

*

SINIVALKOINEN HAKKARAINEN JA SATEENKAARIEN PRIDE SOVUSSA.

SUOMEN RAJALLA ODOTTAA PORTIN AVAAMISTA MILJARDI ILMASTOPAKOLAISTA

MUTTA MITÄÄN EI TAPAHDU.

*

KUN VANHA SUOMI 1917 ON KUOLLUTLAPPI JA AHVENANMAA OVAT VAPAITA

SUOMI KAKKONEN SYNTYY ILMASTOHÄTÄTILAN PAINEESSA

*

OLEMINEN, KAAOS JA SATTUMA

LUOKITTELEMINEN (FOUCAULT), ORJAMORAALI (NIETZSCHE), DUALISMI JA DIALEKTIIKKA?

*

TAIDE ON VALTAA - ESTETIIKAN LOPPU SILLÄ JOKAINEN MEISTÄ ON TAITEILIJA.

ITSELLEEN OLEMISEN TAIDE” MERKITSEE ”NÄYTTELEMISEN LOPPUA”...

SIINÄ ON VASTAKKAIN TEESKENTELY JA VAPAUS.

*

ILMASTONMUUTOSTAKIN täytyy tarkastella monista eri näkökulmista käsin. Kirjoitin siksi seinäjokilaiseen ILKKAPOHJALAISEEN 13,7.2021 aiheeseen liittyvän mielipidekirjoituksen.

Nyt kun ”kaikki täytyy muuttaa” VALLITSEVASSA TILANTEESSA on kyse KOKO LÄNSIMAISEN KULTTUURIN RAPPIOTILASTA.

”NORMAALIOLOISTA” uutisointi ja ympäristöongelman alkuperän selvittäminen ovat kaksi eri asiaa. Muutostehtävä saattaa olla ylivoimainen.

Viimeisen sadan vuoden aikana materialismiin ja positivismiin pohjautuvalla ”ANALYYTTISELLA TIETOUSKOLLA” ja iskulauseella ”tieto on valtaa” (TIETO ja VALTA) on ollut keskeinen merkitys kaikissa näkökulmissa, joita on Suomenkin julkisessa mediassa esitetty.

Käytännössä tämä on merkinnyt esimerkiksi ”tietouskon”, matematiikan, logiikan ja fysiikan sekä tekniikan merkityksen korostamista (tilastot jne.).

Yksilövapauteen liittyvä eksistentialistinen näkökulma on vielä uusi. ”Massojen valta” on edelleenkin suosituinta.

Uutisista näkyy nyt, että tällä hetkellä yhteiskunnissa eletään arkea sinne tänne epävarmuudessa heilahdellen.

Viimeksi on uutisoitu (kansallis-valtiollisesta näkökulmasta) myös RAKENNUSSUUNNITELUN UUDISTAMISESTA (”Suomalaiset talot on suunniteltu entisaikojen säiden perusteella... Yle 13.7.2021”). Kansainvälisestä rakentamisnäkökulmasta on oltu vaiti.

Elokapinan mielenosoitusta SUOMEN VALTION ILMASTOHÄTÄTILAN julistamisen puolesta ei toteutettu KORKEAN ELINTASON JATKAMISEEN littyvien BAILAILUHUOLIEN takia.

KOSKA SUOMEN METSÄTEOLLISUUDELLE on ILMASTOTOIMISSA tärkeintä kapitalistinen voitto, siksi se kannattaa vain omia (KANSALLISIA) ”ILMASTOPAKETTEJA”.

*

ELÄMÄN PELASTAMISEN JA KAPITALISMIN SUOSIMISEN VÄLILLÄ VALLITSEE SYVÄ RISTIRIITA.

Teollisen kapitalismin 1800-luvulla aiheuttaman VÄKIVALTAISTEN VALLANKUMOUSTEN ja nykyisen VÄKIVALLATTOMAN ILMASTONMUUTOSKUMOUKSEN välillä on monia yhteisiä piirteitä.

TOTAALIKAPITALISMI ON SYNNYTTÄNYT KÄSITTEEN ”BAILAILU”. Sitä voi syystä verrata MARXILAISUUDEN YHTEYDESSÄ 1800-luvulla LUOTUUN KÄSITTEESEEN ”VIERAANTUMINEN”.

KOTISEUTUMATKAILUSSA OMASSA SYRJÄKYLÄSSÄ on paljon hyvää.

 

Mielipidekirjoitukseni ILKKAPOHJALAISEEN oli seuraava:

”TEOLLINEN VALLANKUMOUS JA YMPÄRISTÖKRIISI

Nykyisen kansanvaltaisen demokratiakäsityksen perustana on se, että paikallis-valtiolliset olosuhteet ovat tärkein ”itsemääräävän päätöksenteon oikeuttaja”.

Samaan aikaan tapahtuva kansainvälinen ympäristösuunnittelu ja -päätöksenteko on ymmärretty olevan ristiriidassa paikallis-kansallisen päätöksenteon kanssa, vaikka maapallon ilmakehä on kaikkien valtioiden ja koko ihmiskunnan yhteinen ”katto”.

Kansallisen ja kansainvälisen välinen jännite ilmenee nyt monella tavalla. Kansainvälistymistä ei voi kuitenkaan pysäyttää. Kaikki on joka hetki katkeamattomassa muutoksessa.

Maapallon lämpenemisen jatkuessa vastakohtaisuudet ovat kärjistymässä samantyyppiseksi yhteiskunnalliseksi konfliktiksi kun tapahtui 1800-luvun alkupuoliskon aikana, kun teollinen vallankumous alkoi muuttamaan siihenastista maailmanjärjestystä.

Syntyi valtioiden maapallo. Seuraavaksi syntyy aivan muuta.

Valtiota koskenut kansantalous on vaihtunut kansainvälisten suhdanteiden kautta kansainväliseksi taloudeksi ja viimeksi se on tullut nykyiseen totaalikapitalismiin. Taloussodat tekivät siihen säröjä, joiden korjaaminen on vaikeaa. Ilmaston lämpeneminen kiihtyy myös säröjen paikkaamisen takia.

Ilmastonmuutosta ja ympäristökriisiä ei olisi, jos maailmanhistoria olisi tapahtunut toisin. Kapitalismi ei ole yksin syypää onnettomuuteen. Myös kommunistiset yhteiskunnat syyllistyivät ympäristökriisiin ja unohtivat myös yksilövapauden. Mutta yksilövapaudestakaan ei vallitse täydellistä yksimielisyyttä.”

ILMOITUS