SÄÄUUTISET JA BLOGI (katsoin ”Sää Kauhava, foreca 3.7.2021 ja sain vastaukseksi ”jos ilmastotavoitteisiin ei päästä – KANADAN KOHTALO VOI OLLA PIAN TÄÄLLÄ”.

”BRASILIAAN SAATIIN POIKKEUKSELLINEN LUMIPEITE – ETELÄ-AMERIKKAA KOETTELEE KYLMYYSAALTO SAMAAN AIKAAN KUN POHJOIS-AMERIKKA KÄRISTYY KUUMUUDESSA” (Yle 5.7.2021).

*

Wikipedian mukaan SÄÄ on kaasukehän tila tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja sään päivittäiset muutokset johtuvat eri ilmamassojen välisestä vuorovaikutuksesta.

Sääilmiöt ovat kaaoksellisia ja vaikeasti ennustettavissa.

Wikipedian mukaan ILMASTO on jonkin alueen SÄÄ ja sen muutokset pitkän ajan kuluessa.

Wikipedian mukaan ILMASTONMUUTOS on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ILMASTOSSA. ILMASTONMUUTOKSET voivat ilmetä esimerkiksi lämpötilojen, sateiden ja tuulien muutoksina.

Maapallon lämpötila on nousussa. Nyt käynnissä oleva ilmastonmuutoksen uskotaan olevan seurausta ihmisen omasta toiminnasta. Tärkein ilmastonmuutoksen aiheuttaja on kapitalistinen talous ja teollisuus, josta seuraa esimerkiksi runsasta raaka-aineiden kulutusta ja metsien hakkuita.

Mikä on POIKKEUKSELLISTEN SÄÄILMIÖIDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN suhde? Ovatko ne (välillisessä/suorassa?) suhteessa toisiinsa ja jos ovat niin miten?

Voiko ihminen selvitä tähänastisella ajattelulla (”tieto- ja hallitsemisuskolla jne.”) ja käytännöllä poikkeuksellisissa sääolosuhteissa?

*

Vastauksia ILMASTOAKIN koskeviin kysymyksiin voi löytyä KAAOSTEORIASTA (kuten ”perhosvaikutuksesta” = perhosen siipien räpyttely voi johtaa hirmumyrskyyn jne.). Kaaosteoria on matematiikkaa ja fysiikkaa yhdistävä tietouskoinen tutkimusala (dynaamisuus, alkuolosuhteet jne.).

UNIVERSUMI on joustava kaoottinen ja ei-lineaarinen järjestelmä. Maapallon SÄÄILMIÖT estävät tietouskoisen ENNUSTAMISEN (tulevaisuus) kun on kyse yli kolmen päivän ajanjaksosta. Myös ELÄMÄ ja IHMINEN (LUONTOON SISÄLTYVÄ ELÄIN) on kaaosmainen. Niiden ”tyhjentävä tietäminen” on mahdottomuus.

MYÖS LUOVA TOIMINTA (kuten luova kirjoittaminen ja taideteoksen tekeminen) ON KAAOKSELLINEN PROSESSI.

TIETOUSKOINEN ESTETIIKKA tarjoaa lukemattomia tietouskoisia selityksiä taiteesta mutta pysyy vaiti siitä mikä on TAITEEN ALKUPERÄ.

*

TAITEEN TARKASTELUSSA TÄYTYY OTTAA HUOMIOON MYÖS MILJÖÖT (KULTTUURIMILJÖÖT JNE.) JOSSA TAIDETEOKSET OVAT SYNTYNEET. JUHANI PALMUN TAITEILIJAELÄMÄ JA TEOKSET ON TÄSTÄ HYVÄ ESIMERKKI.

MAATALOUSVALTAISESSA KULTTUURISSA käsite ”TAIDE” voidaan ymmärtää myös TALOUDELLISEN HYÖDYN TUOTTAMISEKSI ilman fyysisesti raskasta ”suoritusta”.

*

Martin Heideggerin kirjoituksessa ”TAIDETEOKSEN ALKUPERÄ” (suomeksi 1995, alun perin 1935-36) puhutaan van Goghin talonpoikaiskenkien kohdalla, kuinka oleva astuu esiin ”OLEMISENSA kätkeytymättömyyteen”.

Mutta ”TAITEEN ALKUPERÄ” ei ole sama kuin ”TAIDETEOKSEN ALKUPERÄ”. ENTÄ ”MITÄ TAIDE ON?”

*

Taidemaalari Juhani Palmu (Turussa vuonna 1944 syntynyt Palmu on Turun seudulta, hänen isänsä oli taidekauppias ja ”uskovainen” Jehovan todistaja) ei vaikuttanut sattumalta keskellä MAATALOUSVALTAISTA ALAHÄRMÄÄ.

Alahärmän kunta on liittynyt kuntaliitokseen, jolla muodostettiin nykyinen ”KAUHAVAN SUURKUNTA”. JUHANI PALMUKIN ON SIIS KAUHAVALAINEN.

Palmu on toiminut myös uskonnonopettajana. Paikka jossa Palmu maalasi taulujaan on nimeltään Knuuttilanraitti. Alue on uuskaarlepyyläistä kaupunkiarkkitehtuuria. Raitin varrella on kyläläisten juhlintapaikka ”Jestintori” (vierastori): AUKION tapahtumat liittyivät usein VÄKIVALTAAN.

KUULUISIMMAN VÄKIVALTAJOHTAJAN PUUKKOJUNKKARI Antti ISONTALON kotitalo (Storgård) sijaitsee vähän matkan päässä Palmun ateljeesta.

Kyseinen Lapuanjoen varren kolkka on tunnettu myös siitä, että samalla alueella on tapahtunut suomen- ja ruotsinkielisten ”KULTTUURISEKOITTUMISTA” (alueella oli Snellmanien kesämökkikin) ja että alueen lähistölle on rakennettu myös USKONNON HARJOITTAMISEEN tarkoitettuja tiloja.

*

Taideteoksen tekemiseen liittyy taiteilija ja teos. Teoksen tekeminen ja kokeminen liittyy KUVITTEELLISEEN OLEMISEEN. ”ITSELLEEN OLEMISEN TAIDE” ponnistaa TÄYDELLISESTÄ VAPAUDESTA. Siinä myös teoksen kokijakin on taiteilija.

TAITEEN ALKUPERÄ liittyy toisinaan myös HENKIUSKOON mutta aina kuvitteelliseen OLEMISEEN.

Kun luovutaan TIETOUSKOSTA sekä HALLITSEMIS-, EDISTYS- JA VARMUUSUSKOSTA, jäljelle jää TAIDEUSKO.

Sitä seuraa uusi aikakausi ”taide on valtaa”.

*

LAPUANJOEN varren kunnat Lapua, Kauhava, Ylihärmä ja Alahärmä ovat olleet vuosisatojen ajan MAATALOUSVALTAISIA. Se on leimannut agraarisen seudun kaikkea KULTTUURIA. Ehkä eniten juuri Alahärmän elämää.

MAATALOUDEN HARJOITTAMINEN ON RASKASTA RAATAMISTA JA HYVIN KONKREETTISTA TOIMINTAA.

Siksi esimerkiksi lasten KIRJOITTAMIS- JA LUKUHARJOITUKSIA on katsottu maatalouskulttuurissa usein pahalla.

ETELÄPOHJALAINEN PUUKKOVÄKIVALTA on ”herätellyt” mustan vakavamielistä KÖRTTILÄISTÄ KANSANUSKOVAISUUTTA ”hyvän ja pahan välisen rajan eroittamiseksi”.

Alahärmäläiset ovat kytkeneet viimeksi HÄJYILYN myös RUNOUTEEN (Alahärmän häjyilyviikko on myös kuntaorgaanin imagotapahtuma ”hyvä kun edes jostakin huomataan”).

USKONTOON sisältyy AINEETTOMUUS (”HENKIUSKO”),

TAITEEN ALKUPERÄÄN sisältyy ”TIETOUSKOSTA RIISUTTU KUVITTEELLINEN OLEMISUSKO”?*

Perinteisen käsityksen mukaan ”TIETO” on ”TOSI USKOMUS”. Insinöörifilosofi Ludwig Wittgenstein kirjoitti puolentoista vuoden ajan ennen kuolemaansa 1951 järkifilosofian pohjalta ”VARMUUDESTA” mutta ei löytänyt tuolloinkaan mitään ”VARMAA”.

”TIETOUSKO” SEKÄ VALTIOITA juridisesti sitovat ILMASTOSOPIMUKSET ja ”sähköauto-ajattelu” ei pelastaa ihmiskuntaa.

SÄHKÖN varaan rakentuva YHTEISKUNTA kielii TIETOUSKON JA TEKNIIKAN kovasta pohjasta kaikessa. Kyseinen järjestelmä on äärimmäisen haavoittuva.

Kun sähkövirta katkeaa, kaikki PYSÄHTYY HETKESSÄ. Jos mobiilipuhelimestakin virta on lopussa ihminen voi olla todella suuressa hädässä.

*

ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEESEEN VOI VASTATA AINOASTAAN TIETO- JA HALLITSEMISUSKON JA UUSIMPIEN TEKNOLOGIASOVELLUTUSTEN (DIGIN) VASTAISELLA KAPINALLA (JA ”NORMAALIOLON” VASTAISUUDELLA)

SEKÄ AVAUTUMALLA SUVAITSEVAKSI JA KANSAINVÄLISEKSI UUDEN (ILMAN RAJOJA MUODOSTETTAVAN) YHTEISOMISTUKSELLISEN YHTEISKUNNAN HYVÄKSI SEKÄ AVAUTUMALLA VÄKIVALLATTOMAKSI RAUHAN PUOLUSTAJAKSI KOKO IHMISKUNNAN HYVÄKSI.

*

ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVASSA VÄITTELYSSÄ EI PÄÄSTÄ ETEENPÄIN TÄHÄNASTISELLA ARVOMAAILMALLA JA AJATTELUTAVALLA.

NYT TARVITAAN KOKONAAN UUTTA AJATTELUTAPAA.

*

SEKIN ON NYT MERKITYKSETÖNTÄ, että VALTIO (kuten Suomi) ei noudata oikeudellisesti sitovaa PARIISIN ILMASTOSOPIMUSTA.

KANSALAISTOTTELEMATTOMUUTEEN PERUSTUVA KAPINA ON VALTIOVALLAN VASTAISTA KAPINAA.

VALTIO TÄYTYY HÄVITTÄÄ JA VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN TULEE KIELTÄÄ.

”TIETOVALLAN” VASTAINEN KAPINA EDESAUTTAA SITÄ, ETTÄ NYKYINEN YHTEISKUNTA TUHOAA ITSE ITSENSÄ.

*

ELÄMÄ MAAPALLOLLA ON KRIISISSÄ. ELOKAPINA (EXTINCTION REBELLION FINLAND) ON JULISTANUT SUOMEEN ILMASTOHÄTÄTILAN.

SAMALLA HETKELLÄ KANSAKUNTAUSKOON KASVATETTU SUOMALAINEN KESKILUOKKA ON HUUDAHTANUT HELSINGISSÄ ELOKAPINAN ILMASTOMIELENOSOITUKSESSA:

”VÄÄRIN, EI SAA PILATA TUNNELMAA

EIKÄ TUKKIA REITTEJÄ”.

HEIDÄN MIELESTÄ TÄRKEINTÄ ON ”TUNNELMA” (siis ”NORMAALIOLO”).

*

SUORAA JA VÄKIVALLATONTA KAPINOINTIA KANNATTAVAT KANSALAISTOTTELEMATTOMAT ELOKAPINALAISET OVAT VASTANNEET KANSALLISMIELISILLE:

”KAPINOIMME AVOIMESTI SUOMEN HALLITUSTA VASTAAN”. Valtioinstituutiomme hallitus ON OLLUT ERI MIELTÄ KUIN ELOKAPINALAISET.

*

ILMASTOHÄTÄTILAN JULISTAMINEN MERKITSEE KÄYTÖSSÄ OLEVAN ISKULAUSEEN ”TIETO ON VALTAA” ARVOSTELEMISTA JA UUDENLAISEN ILMASTOAJATTELUTAVAN TARPEELLISUUDEN HYVÄKSYMISTÄ

EDUSKUNTA ON YHTEISKUNTASOPIMUS. KAIKKI VOISI NÄYTTÄÄ AIVAN MUULTA KUIN NYT.

SUOMEN VALTION HALLITUS KOOTAAN REKISTERÖIDEN PUOLUEIDEN EDUSTAJISTA. HALLITUKSEN KANTA ON SAMA KUIN HALLITUSPUOLUEIDEN KANTA.

HALLITUKSELLE ON LUOVUTETTU LAILLA OIKEUS ”TIETÄÄ” MITEN SUOMESSA ON HYVÄ TEHDÄ JA MITEN EI.

MUTTA IHMISLAJIN KYVYSTÄ ”TIETÄÄ JA HALLITA” ILMASTOA EI OLLA YKSIMIELISIÄ.

*

ELOKAPINAAN SISÄLTYY JO UUTTA AJATTELUTAPAA.

SUORAN TOIMINNAN ELOKAPINALLISIA ON VAIN KOURALLINEN. LIIKE EI OLE PUOLUE EIKÄ SILLÄ OLE JOHTAJIA. ELOKAPINA KUNNIOITTAA YKSILÖÄ. LIIKKEEN PÄÄMÄÄRÄ ON ”RADIKAALI MUUTOS”.

”ELÄMÄ” ON ARVOITUKSELLISTA MUUTOSTA. MUUTOKSEN VASTUSTAMINEN MERKITSEE LUONNOTTOMUUTTA.

KATSO Yle 5.7.2921 ”Elokapina-aktiivi jätti opintonsa ja päätyi putkaan...”.

*

Monet vanhat KAUHAVALAISET paikannimet kuten LAITILANMÄKI viittaavat siihen, että ETELÄPOHJALAISTEN esi-isiä on asunut muinoin kaukana Suomenniemen eteläosassa.

He harjoittivat etelässä ERÄTALOUTTA kalastaen ja metsästellen ainakin Tampereen seudun ja Merenkurkun välisissä vesistöissä. Ehkä myös PUUKON JA HÄJYILYN historia liittyy osaksi tuohon aikakauteen (kun riidat ratkaistiin väkivaltaisella yhteenotolla ilman KIRJOITETTUA LAKIA).

Tuota ”varhaisväestöä” asettui asumaan Merenkurkun edustan seudulle ja alkoi siellä harjoittamaan tasaisilla merenpohja-alueilla (vesireittien varrella, jokivarsilla) MAATALOUTTA.

Vaikutteet maatalouselinkeinoon he olivat saaneet Ruotsin puolelta. Samalla tavalla eteläpohjalaiset saivat myöhemmin vaikutteita RUOTSIN VÄSTERBOTTENISTA, esimerkiksi 1700-luvun pohjalaistalon (fooningin) eteläpohjalaiset ”lainasivat” ruotsinkielisten siirtolaisten Vaasasta.

RUOTSI aloitti jo varhain Ruotsin ja Venäjän välisen ÖSTERBOTTENIN valtaamisen ja asuttamisen ruotsalaisväestöllä. Kustaa Vaasa kehoitti myöhemmin ruotsinkielisiä muuttamaan sisämaahan. Siellä ruotsin- ja suomenkieliset kansanosat sekoittuivat luonnostaan toisiinsa.

*

MAATALOUDEN on täytynyt perustua aluksi Merenkurkun edustalla SARKAJAKOON. Sarkajakoviljely edellytti tiiviitä SOSIAALISIA SUHTEITA viljelijöiden kesken.

Myöhemmin kun tuota alkumaatalouden ”KYRÖN VÄKEÄ” oli siirtynyt rannikon edustalta sisämaahan päin (esimerkiksi ILMAJOELLE, josta SEINÄJOEN KAUPUNKI on saanut alkunsa) yksittäiset PELTOSUIKALEET yhdistettiin tuotannon tehostamiseksi ISOJAON MUKAAN MAATILAKESKUKSIKSI.

Siten muodostui PAIKKOJA RAJAAMALLA JA SULKEMALLA SUURIA ITSEELLISIÄ MAATILOJA, eräänlaisia PIENOISVALTIOITA. SEURAAVASSA PÄÄVAIHEESSA RAJATTIIN JA SULJETTIIN koko alun perin RUOTSIN ÖSTERLAND (SUOMENNIEMI) VALTIOKSI.

SIVILISAATIOON (uudenlaiseen kulttuurisuhteeseen) SIIRTYMINEN ALKOI MUUTTAMAAN RADIKAALISTI KAIKKIA VANHOJA SUHTEITA.

Siinä jokainen ULKOPUOLINEN KATSE JA LIIKAHDUS haluttiin tuhota. Viimeistään Alku-Suomen sisällissodasta 1918 lähtien näin on myös tapahtunut.

*

MAATALOUTEEN SIIRTYMINEN MERKITSI raamatullisesti tulkittuna ”SYNTIINLANKEEMUSTA”. Maatalous merkitsi KEINOTEKOISTA LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISTÄ, tämä johti lopulta myös esimerkiksi kaupungistumiseen sekä ongelmalliseen teknologiseen elämäntapaan.

*

SISÄÄNPÄIN KÄÄNTYNEIDEN ALUEIDEN (MAATILA-”PIENOISVALTIOIDEN” JA ITSENÄISEN SUOMEN VALTION) PERUSTAMINEN TAPAHTUI TAISTELEMALLA.

ITSEMÄÄRÄÄMISEEN SIIRTYMINEN (SULKEUTUMINEN) MERKITSI MUUTOSTA ESIMERKIKSI VAPAAN LIIKKUMISEN JA KANSAINVÄLISYYDEN KOHDALLA.

*

”KETTUTYTTÖJEN” (nykyisten luonnonsuojelijoiden) JA ”OMISTAJAKAPITALISTIEN” (nykyisten maa- ja metsätalousyrittäjien” välisellä jännitteellä on ikivanhat juuret (vrt. ”KYLÄMILITARISMI”, muinaiset kylien ja maatilojen sotajoukot omaisuuden suojelemiseksi).

Viljavarastojen ja karjan RYÖSTELYLLÄ sekä ulkopuolisten omistuksen piiristä karkottamisella - ”väärinuskovien hävittämisellä, alueen vapauttamisella” on juuret vanhassa perinteessä (ennen veron kantamista). JA MYÖS väkivaltaisessa sodankäyntiperinteessä (esimerkiksi Suomessa 1918 VALKOINEN JA PUNAINEN VALTA JA myöhempi talonpoikainen LAPUANLIIKE).

NYT KUN YMPÄRISTÖKRIISI JA ILMASTONMUUTOS RIEHUU MAAPALLOLLA, IHMISEN ON PAKKO HÄVITTÄÄ KAIKKI ONGELMALLISET PERIAATTEET JA PERINTEET.

UUSI SULKEUTUMINEN ON VAIN HAITAKSI ILMASTONMUUTOKSEN ”TORJUNNASSA”. VALTIOON SULKEUTUMISELLA EI OLE TULEVAISUUTTA.

*

IHMINEN ON MAAPALLON LUONNOSSA VAIKUTTAVA ELÄIN KAIKEN MUUN ”LUONTOKUNNAN” JOUKOSSA (kasvit ja eläimet).

IHMISLAJI on pyrkinyt TIETÄMÄÄN JA HALLITSEMAAN KAIKKEA. MAANVILJELYYN ”LUONTAISTALOUDESTA” SIIRTYMINEN LIITTYY TÄHÄN SYNTISEEN ”SIVILISAATIOVAIHEESEEN”.

IHMINEN AIHEUTTI SYNTIINLANKEEMUKSELLA VALTAVAN VAHINGON LUONNOLLE. ILMASTONMUUTOKSEN ”TORJUNNASTA” ON TULOSSA SITÄKIN ISOMPI VAHINKO.

*

YHDEN JUMALAN PALVOMISEEN KESKITTYVÄLLÄ JUUTALAISUUDELLA (USKONNOLLA) ON OLLUT KESKEINEN VAIKUTUS LÄNSIMAISEEN KULTTUURIIN.

YKSIJUMALAINEN ZARATHUSTRALAISUUS ei ole saanut juutalaisuuden lailla vankkaa suosiota eikä ole levinnyt kovinkaan laajalle. Juutalaisuus ja zarathustralaisuus ovat yleismaailmallisia (”kuljetettavia seurakuntauskontoja”) ja niissä palvotaan yhtä Jumalaa.

FILOSOFI FRIEDRICH NIETZSCHEN (1844-1900) ”NÄIN PUHUI ZARATHUSTRA” (1883-1891) on hänen pääteos (ilmestynyt suomeksi ensimmäisen kerran 1961).

Kirjan alussa Zarathustra lausahtaa:

”Sinä suuri tähti! Mitä olisi sinun onnesi, ellei sinulla olisi niitä, joille loistat!”.

AURINKO ON PAAHTANUT NYT MAAPALLON ILMASTON TUKAHDUTTAVAN KUUMAKSI.

Mutta voiko LÄNSIMAISIA IHMISIÄ auttaa nyt enää mikään?

*

Nietzschen teoksessa Zarathustra puhuu RAUHAN ystävänä: ”Täällä on pappeja: ja vaikka he ovat minun vihollisiani, käykää heidän ohitsensa hiljaa ja miekkanne unta häiritsemättä” (sivulla 119, suomennoksessa 2009).

*

Teoksessaan ”Näin puhui Zarathustra” Nietzsche julisti, että ”Jumala on kuollut”. Tällä hän tarkoitti sitä, että eurooppalainen ORJAMORAALI sammuu ja käsitys hyvästä ja pahasta muuttuu häilyväksi.

NIETZSCHE HALVEKSI EUROOPPALAISTA KULTTUURIA JA SYYTTI DEMOKRATIAA SEKÄ KRISTILLISIÄ ARVOJA. HÄN VASTUSTI VALISTUSAATETTA.

VALISTUKSEN ISKULAUSE OLI ”JÄRKI JA VAPAUS”. Sitä vastasi iskulause ”TIETO ON VALTAA”. Ja se on sama kuin ”TIETÄÄ JA HALLITA”.

*

VALTIO-OMISTEISEN YLEN KOTIMAAN PIKKUDETALJEIHIN PUREUTUVAT UUTISET ovat ärsyttävimpiä. TUOHON ”TIETO- HALLITSEMIS- JA TODELLISUUSUSKOON SITOUTUMINEN JA KUVITELMA NORMAALIOLOIN PALUUSTA” on kansallinen erehdys.

*

KOLMATTA MAAILMANSOTAA KÄYDÄÄN NYT TALOUSSOTINA (ILMAN ASEITA JA OHJUKSIA). USA:N ”TOINEN SISÄLLISSOTA” JATKUU, NYT KUN TRUMPIN VIRKAMIEHIÄ SYYTETÄÄN JA TUOMITAAN entisen poliittisen opposition aloitteesta. Näin toimii amerikkalainen demokratia sen omassa maassa?

SUOMALAISET KUVITTELEVAT ELÄVÄNSÄ OMASSA VALTIOSSA ”JUMALALLISESSA SIUNAUKSESSA” NIIN ETTEI YHDELLEKÄÄN SUOMALAISELLE VOI TAPAHTUA MITÄÄN IKÄVÄÄ. Tämä huijaus mene jo liian pitkälle? Seuraavaksi ehkä uutisoidaan suomalaisten kainalokarvojen leikkaamisesta.

KUN TÄHÄN YHTYY ”KAIKEN TIETÄMISEN JA HALLITSEMISEN NORMAALITODELLISUUS” YMMÄRTÄÄ, ETTÄ TÄSSÄ ON KYSE KUVITELMASTA.

*

Toisen maailmansodan jälkeen (1960) perustettu SEINÄJOEN kaupunki on ensimmäinen suomenkielisen eteläpohjanmaan SIVILISAATIOALUE (korkeakulttuurin alkukohta). Kyse on maaseutuvaltaisesta Ilmajoesta eriytyneestä ”alkukaupungista” jossa joutuu kyselemään joka hetki ”onko tämä lintu vai kala”.

SEINÄJOEN TANGOMARKKINAT JA IKIOMA MAASEUTUTAIDE?

*

IHMINEN ON ÄÄRETTÖMÄN MONIMUTKAINEN JA ”KAAOKSELLINEN” ELÄIN. IHMINEN ON YHTÄ KAAOKSELLINEN KUIN MUUKIN MAAPALLON LUONTO JA ELÄINKUNTA, ”EVOLUUTIO” SEKÄ SÄÄ JA ILMAKEHÄ. NE PYSYVÄT IKUISESTI RATKAISEMATTOMANA, IHMINEN EI ”TIEDÄ” ITSESTÄÄNKÄÄN.

”Kanadassa 49,5 asteen helle-ennätys...” (kts. Yle 30.6.2021).

Grönlannin ja ikiroudan SULAMISVETISYYTTÄ seuraa myös KUUMAA JA KUIVUUTTA.

ULOSOTOSSA ON jo 85 000 suomalaista SOTE-MAKSUISTA (kts. Yle 30.6.2021). Mistä rahat? Tämän uutisen jälkeen uutisoitiin, että vanhat sote-lait ovat voimassa jostain teknisestä virheestä johtuen. Eduskuntahan hyväksyi äskettäin uuden SOTE-lain, jossa luvataan kaikkea entistä parempaa. Lopuksi jäin ihmettelemään ilmaisjakeluhti AVIISIN uutista 1.7.2021, jossa tätä SOTE-SOTKUA pidettiin hyvänä asiana (SOTE-asiakasmaksuihin muutoksia heinäkuun alusta lähtien). AVIISIN kannessa oli iso mainos ”OSTAMME PUUTA” (Lapuan ja Kauhavan tarpeisiin). Pelataanko tässäkin jotain likaista puoluepoliittista rivienvälipeliä?

PANIKOINTI KIIHTYY ILMASTONMUUTOKSEN JOHDOSTA. MUTTA ”ERISTÄYTYNEESSÄ SUOMESSA” VASTA KUN KAUPPOJEN HYLLYILTÄ EI LÖYDY RUOKAA EIKÄ VETTÄ JA VASTA KUN KOKONAISIA KYLIÄ ON PALANUT KUUMUUSAALTOJEN JÄLKEISESSÄ TULESSA, TAPAHTUU ”HERÄTYS”.

JOS ILMASTONMUUTOS TODETAAN AIHEUTUNEEN ENSISIJAISESTI IHMISLAJIN VAIKUTUKSESTA, SITÄ SEURAA MAAILMANHISTORIAN SUURIN MULLISTUS, JOSSA KAIKKI JOUDUTAAN MUUTTAMAAN. SIINÄ ON VASEMMISTOLLE YLLIN KYLLIN UUSIA HAASTEITA.

*

”TÄHÄNASTISTEN NORMAALIOLOJEN” PAIKKAILU EI JOHDA MIHINKÄÄN.

MAAPALLON ILMASTON LÄMMETESSÄ ”kaikesta tietävä ja kaiken hallitseva ihmislaji” kuvittelee voivansa hallita myös ILMASTONMUUTOSTA siirtymällä esimerkiksi SÄHKÖAUTOJEN käyttöön ja esimerkiksi ISTUTTAMALLA puita kaadetun metsän tilalle.

MAAPALLO JA ILMAKEHÄ EI OLE KUITENKAAN ”KONE JA ANALYYTTISEN JÄRJEN JÄRJESTELYKYSYMYS”.

*

Kaikkien aikojen myydyimmässä romaanissa (fiktiivinen kertomus julkaistu alkukielisenä 1719, suomeksi ensi kertaa vasta 1847) DANIEL DEFOEN ”ROBINSON CRUSOESSA” AUTIOLLE SAARELLE JÄÄNYT IHMINEN SELVIÄÄ YKSIN: ensin merelliseen (rajattomaan) seikkailuun heittäytyminen, ihminen pystyy voittamaan luonnon: taloudellinen individualismi (kapitalistinen yrittäjävapaus) – uskonto/protenstantismi/kalvinismi – rotu/uskomus/kolonialismi-irtiotto/villi musta ”ei-ihminen perjantai” (rasistinen uskomus).

TÄMÄ ON HYVÄ ESIMERKKI SIITÄ KUINKA IHMINEN ON KUVITELLUT jo vuosisatoja sitten VOIVANSA ”TIETÄÄ JA HALLITA KAIKKEA”. NYT ON KYSE TÄSTÄ HARHAUSKOSTA LUOPUMISESTA.

*

IHMISLAJI ON RAAKA ELÄIN. ”LEIKKIVÄ JA KEKSELIÄS IHMISLAJI” KÄY JATKUVASTI SOTAA.

Toinen maailmansota ”päättyi 1945”. MAAILMANSOTA ON ”TEOLLISEN KAPITALISMIN JATKUVUUSILMIÖ”. ILMASTONMUUTOKSESSA TUO JAKSO PÄÄTTYY.

*

Kun piirsin 1966 Loviisan lukiossa pilakuvia KIINAN KOMMUNISTEISTA ”maolaisista” en tiennyt LÄNSIMAISEN NUORISOMELLAKAN (USA ja EUROOPPA) aikana mistä ilmiöstä tuossa ajassa oli pohjimmiltaan kyse. Toimin vain alitajuntaisesti osana kansainvälistä massailmiötä. Maolaisuus on marxismi-leninismin mukaista kommunismia.

RAUHANAATE kiinnosti minua tuolloin eniten, mutta RAUHASTAKIN piti olla tuolloin vaiti (Sadankomiteasta). Muutoin (samoin kuin esimerkiksi pitkän tukan kasvattamisesta) sai kyläläisiltä nuorilta turpaan.

*

HENKIUSKOISESSA PORVARIPERHEESSÄ tyttöystävä sai tulla raskaaksi vasta JUMALALLISTEN KIRKKOHÄIDEN JÄLKEEN. Mutta jos kävi KANSANUSKOVAISENA SUVISEUROISSA Lapissa saakka, sai ”ennenaikaisen raskaudenkin” anteeksi. Luonnonmukaisuus kiellettiin.

*

1900-luku oli KAPITALISTISEN TOTAALIVALLANKUMOUKSEN AIKAA.

”Vallankumous (Leninin keisarivallan vastaiset bolsevikit 1917 ja Neuvostojen liitto 1922)”, ”Suomessa sisällissota 1918, valkoiset tappamassa vääräuskoisia punaisia”, ”Mao ja Kiinan kommunistinen puolue 1921” (nyt 100 vuotta), ”Stalin ja toinen maailmansota”, sodan jälkeen ”edes Che ei saanut työväen maailmanvallankumousta vahtiin”.

”Kiinan Maolaisten ja Venäjän Leninistien välinen väittely ja välirikko”,”Maon käynnistämä kulttuurivallankumous (alku 1966)”, ”Luokkataistelu liberaalin porvariston arvomaailman tuhoamiseksi”, vastavallankumouksellisten murskaaminen jatkui ainakin vuoteen 1976 asti punakaartilaisten toimesta, kuolleita ja pidätettyjä - Kiinan armeijakin puuttui kulttuurivalankumoukseen.

Maon ”arvovaltatappio vai arvonnousu?”

1980-luvun alusta ”kapitalistien uusliberalismi” ja talouskasvun kiihtyminen, ”Neuvostoliiton hajoaminen ja Saksojen yhdistäminen”, ”Venäjän federaatio” ja ”historian loppu”, ”EU”, ”yksi maa, kaksi järjestelmää – sosialistinen markkinatalous länsimaisen uusliberalistisen KAPITALISMIN vaikutuksessa” (väkirikas Kiina kapitalistien halpatehtaana)”, ”Trumpilaisuus ja taloussodat”, ”VIRUSKRIISIT JA ILMASTONMUUTOS” - epävarman kapitalismin aika.

*

Mitä seuraavaksi on tapahtumassa MAAPALLON HISTORIASSA? ”Luonnon ja ilmaston muutos” ja SYVENEVÄ YMPÄRISTÖKRIISI? ”Kahtia jakautunut USA” ja KANSANRYHMIEN HÄTÄTILA, ”Kiinalaisen kommunismin uusi suunta - koska?”?

*

ILMASTONMUUTOS ON JO JOHTAMASSA MAAPALLON YHTEISKUNNISSA SHOKKITILAAN. JA PANEE TARKASTELEMAAN MAAPALLON HISTORIAA. ENSIN TULKINTA JA SITTEN MAAPALLOLLE TÄYTYY LÖYTÄÄ KOKONAAN UUSI SUUNTA JA JÄRJESTYS.***Olen kirjoittanut aiemmin (kts. IKIROUTA SULANA 2021 ja HELLA 2018) Kulttuurivihkojen nettiin CORDON CHILDEN KIRJASTA ”VARHAISKULTTUURIT” (arkeologia, 1966).

SIITÄ ON HYVÄ ALOITTAA.

*

KASVUN RAJOISTA JA YMPÄRISTÖVAURIOISTA PIITTAAMATON KAPITALISMI TAHTOO NYT UUTTA VAUHTIA SUOMENKIN BISNESELÄMÄÄN KORONA-AALTOJEN VAPAUSRAJOITUSTEN HALVAANNUTTAMANA.

MUTTA IHMINEN USKOO VIELÄKIN ”NORMAALIOLOVIISAUTEENSA” JA TIETEEN JA TEKNIIKAN LIITTOON. ESIMERKIKSI SÄHKÖISELLÄ DIGILLÄ TOIMIVAAN (analyyttisen järjen mukaiseen) TIETOYHTEISKUNTAAN JA TEKOÄLYN KEHITTÄMISEEN (ATK).

*

DIGIKONEESTA TEHDÄÄN IHMISKUNNAN ”UUSINTA ORJAA JA PALVELIJAA” - MODERNIA PERJANTAITA.

LANKAPUHELIN OLI JA HÄVISI. LANKAPUHELIMEN KORVANNUT DIGIPUHELIN ON NYT TÄYSIN RAHAN JA LIIKE-ELÄMÄN KÄYTÖSSÄ.

MYÖS SÄHKÖLLÄ TOIMIVAN TELEVISION ”visuaalinen puhe”on muuttunut moneen kertaan.

UUSIN PAKKOKATSE - ”VASTENMIELINEN MAALAUS” TERÄVÄPIIRTO-TV:N ISO KUVARUUTU ON KYLMÄ JA KOVA. Sen VISUAALINEN ASU korostaa järki- ja tekniikkadigiä. 1950-luvun pieni ”NÄKÖRADIO”, ”PUTKI-RUUDUN KUVATAULU” on sen täydellinen vastakohta.

*

NÄIN TEKOÄLY (atk:n osana) TOIMII MOBIILIPUHELIMESSA. Kun kirjoitin nettikirjoitukseeni erään SANAN, kuvaruutuuni ilmestyi heti tuon jälkeen MAINOS, jossa oli sama sana (samanniminen firma markkinoi siinä tuotettaan eli ”palveluaan”).

Tuon idioottimaisen tempun teki (jossa minutkin kaapattiin RAHAPELIN apulaiseksi) TEKOÄLYKONE. Suomenkin valtiovalta on panostanut tekoälyn kehittämiseen paljon ison rahan tuottamisen toivossa.

Sama temppu on tullut viimeksi vastaan yhä tiuhemmin, esimerkiksi mainospuhelinsoittoina ”palvelupuheluina”).

Tärkeintä tässä on KAPITALISTINEN HOUKUTTELU JA RAHAN TUOTTAMINEN.

*

VAPAASTI RIEHUVAN KAPITALISMIN VASTAISTA VASEMMISTOLAISTA TOIMINTAA TARVITAAN AINA.

SEN PERUSTA ON MARXIN AJATTELUSSA.

JOS JOKU MARXILAISUUTEEN PERUSTUVA KOMMUNISTINEN VALTIO TUHOAA ITSE ITSENSÄ SE EI OLE SAMA KUIN MARXILAISEN FILOSOFIAN HEIKKOUS JA HISTORIAN LOPPU.

KIINAN MAOLAIS-MARXILAINEN KOMMUNISMI KUKOISTAA TÄNÄ PÄIVÄNÄKIN. KOKO KAPITALISTINEN MAAILMA VAPISEE NYT KOMMUNISTISEN KIINAN EDESSÄ.

*

VASEMMISTOA TARVITAAN AINA YHTEISKUNNASSA.

MUTTA EI KAPITALISMIA.

Kapitalismi ei ole synnyttänyt ainoastaan REVISIONISMIA, vaan myös esimerkiksi HANHENMAKSAPALLEROIHIN JA BAILAILUUN IHASTUNEITA ”KERJÄLÄISSUKUJA”.

*

Pitäisikö REVISIONISTISEN SDP:n luopua sanan ”sosialismi” käytöstä (esimerkiksi”sosiaalinen, sosiaalidemokratia, sosiaalinen demokratia”? Ei tietenkään vakka esimerkiksi sanojen ”sosialismi ja kommunismi” välisestä erosta ollaan montaa mieltä.

VASEMMISTO on syntynyt alun perin köyhiä puolustaneen ”vallankumouksellisen ja dialektisen marxilais-kommunistisen” ajattelun ja arvomaailman pohjalta. Marxilaisuudessa on merkittävintä KAPITAL-TALOUSTEORIA SEKÄ TYÖLÄISEN TEKEMÄN TYÖN ARVON määritteleminen (tavaratuotanto ja rahan kasautuminen, RAHA, PÖRSSI ja PÄÄOMAVIRTOJEN KASAUTUMINEN).

Marxilaisuudella on korostettu aina myös RAUHAA ja IHMISARVOA KANSAINVÄLISYYDEN pohjalta.

Kapitalismin ja uusliberalistisen talouden vastustaminen sisältyy vasemmistolaisuuteen. Pitääkö myös MARKKINATALOUTTA puolustaa aina? Pitääkö YHTEISOMISTUKSELLISUUTTA pitää aikansa eläneenä arvona? Millaiseen DEMOKRATIAMUOTOON tulisi pyrkiä (”demokratia” ei ole taikasana)?

*

KOMMUNISTINEN NEUVOSTOLIITTO romahti noin 1990, seuraavaksi piti tapahtua ”historian loppu”mutta niin ei käynyt. TULIKIN TRUMP, VIRUKSET JA ILMASTONMUUTOS.

SE PANEE LIIKKEELLE VÄESTÖRÄJÄHDYSMASSATKIN. KAIKKI OVAT JÄÄMÄSSÄ SUUREN MUUTOKSEN JA SUURTEN UUDISTUSTEN ALLE.

”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOMALLI” ei meitä auta. TÄMÄNHETKISEN ”NORMAALIOLOMALLIN” mukaan ILMASTONMUUTOS panee liikkeelle ainoastaan 100 miljoonaa YMPÄRISTÖPAKOLAISTA (veden alle jääviltä saarilta).

Sen sijasta pitää alkaa puhumaan kahdeksasta tuhannesta miljoonasta IHMISESTÄ LIIKKEELLÄ etsimässä ELÄMÄLLE JATKOA. Siinä on yllin kyllin hommia myös kansainväliselle vasemmistolle.

*

KANSALLINEN VASEMMISTOLIITTO on perustettu 1990. VASEMMISTOLIITON (Neuvostoliittolaisten kommunistien rauniolle Suomessa perustetun uudenlaisen vasemmistopuolueen PERIAATEOHJELMASTA (MAAILMANKATSOMUKSESTA JA PYRKIMYKSESTÄ) ei löydy sanoja ”kommunismi” ja ”marxilaisuus”.

Vasemmistoliiton periaateohjelmaan sisältyy kuitenkin vanha REVISIONISTITYYLINEN kapitalistisen Suomen vasemmistolainen valtainstituutio ”Suomen kansan demokraattinen liitto SKDL”. Sanasta ”sosialismi” en osaa sanoa tässä yhteydessä mitään.

*

VASEMMISTOLIITTO LUPAA PERIAATEOHJELMASSAAN VAPAUTTAA IHMISKUNNAN ja alamaiset demokratialla ja markkinataloutta kehittämällä

SODASTA, SORROSTA JA PUUTTEESTA.

Minun mielestäni sanan ”marxilaisuus” tulisi sisältyä vieläkin vasemmiston poliittisiin ohjelmiin ja tavoitteisiin. Eikä vain ”akateemisen marxilaisuuden” takia.

Materialismia ja ateismia korostava marxilainen filosofia kuuluu vieläkin huomionarvoisimpiin länsimaisen filosofian suuntauksiin. Toiseksi esimerkiksi Ranskassa elää vieläkin väkevänä ”alkuperäinen marxilais-kommunistinen ajattelu”.

SARTREKIN OLI EKSISTENTIALISTINA, MATERIALISTINA JA ATEISTINA ”MARXILAINEN VASEMMISTOLAINEN”. MUTTA HÄN EI OLLUT KIINNOSTUNUT PELKÄSTÄ ”JOUKKOVOIMASTA”.

*

MITÄ SUOMALAIS-KANSALLINEN PUOLUE ”VASEMMISTOLIITTO” TAHTOO RIISUA ITSESTÄÄN JA LIITTÄÄ ITSEENSÄ?

”HISTORIAN LOPPUAHAN” EI OLE TAPAHTUNUT.

MUTTA ILMASTONMUUTOS HAASTAA ”TÄHTIHETKEN TULLEN” KAIKESSA KAIKKI MUUTOKSEEN.

*

Myös 1800-luvun marxilaisen ajattelun täytyy uudistua jos sitä käytetään nykyajassa.

Esimerkiksi sanan ”DIALEKTIIKKA” nykyajan filosofian yhteydessä ihmetyttää monissa yhteyksissä. Vaikka käsitteen ”dialektiikka” käytöstä luovuttaisiin käsitteestä ”marxilaisuus” ei pidä luopua.**TÄHTITIETEEN professorin (instituution lahjoittama arvonimi ”professori”) ESKO VALTAOJAN kirjan ”KAIKEN KÄSIKIRJA” (Otsikon alla lukee ”Ursa” eli Tähtitieteellinen yhdistys ry. Sisäsivulla lukee myös että ”Mitä jokaisen tulisi TIETÄÄ”, 2012) takakannessa santaan, että ”Maailma on hämmästyttävä, monimuotoinen ja pitkälle selittämätön”.

Maailma on mielestäni ”täysin selittämätön”.

Valtaoja aloittaa ”On mahdollista. Että todellisuus on olemassa. Mutta kukaan ei vielä ole onnistunut todistamaan sitä.”

Aivan oikein sillä oleminen on kuvittelemista, eikä ihminen tiedä ja hallitse mitään, eikä mitään varmaa voi löytää.

*

VALTAOJA on oikeassa. Kun TIETÄMINEN JA VARMUUS KUTISTUU ÄÄRETTÖMÄN PIENEKSI, siinä menee ”TIETOUSKOINEN” TIEDEMIESKIN (uuden ”tiedon tuottaja”) HILJAISEKSI.

Nyt ymmärrän sen, ettei IHMINEN TIEDÄ MITÄÄN. TIETÄMINEN JA VARMUUS ei ole inhimillisessä olemisessa ja elämässä edes keskeinen kysymys. TIETO- JA TIEDEUSKO ON AINA JA KAIKESSA HARHAISTA.

*

MUTTA ”KANSAKUNTAUSKOLLA KESKILUOKKAISEKSI MUOTOILTU VÄKIMASSA” USKOO VIELÄKIN ”JUMALUUSKYKYISIIN IHMISIIN” JOITA KANNATTAA ÄÄNESTÄÄ ”EDUSTAMAAN HALLITSIJOINA” KOKONAISTA KANSAA.

Ihminen ei kuitenkaan pysty ”tietämään ja hallitsemaan”. TOISET MEISTÄ OVAT VAIN VALLANHIMOISEMPIA KUIN TOISET.

IHMISET OVAT KAIKKIALLA YHTÄ YKSINKERTAISIA.

*

TIETÄMÄTTÖMÄNÄ voi kuitenkin yrittää YMMÄRTÄÄ.

Maapallon (ja samalla esimerkiksi maailmanhistorian) johon sisältyy myös avaruus, ilmakehä ja luonto, voi kuvata lukemattomilla eri tavoilla.

Minua kiinnostaa eniten poikkeavat ajattelutavat ja kuvaukset.

**

Nykyiseen maailmankulttuuriin on vaikuttanut eniten Euroopassa käynnistynyt kapitalistinen teollistuminen (koneellinen tavaratuotantotulva), ”tietouskon ja tekniikan hyppäys” 1870-2013 sekä Japanin ja Kiinan välinen sota (nelivaiheisen toisen maailmansodan ”alkupamaus”).

”IHMISKUNNAN VERKOTTUMISESSA” (kts. kirja, J. R. McNEILL ja WILLIAM H. McNEILL, 2006) ON KYSE MAAILMANHISTORIAN MUOTOUTUMISESTA.

HISTORIAAN eli jo elettyyn on syytä suhtautua aina kriittisesti. Ihmisellähän on kyky kuvitella kaikenlaista ja tahtoa jotakin. Kyseinen teos on paikoin ”ajattelutapoja tuulettava” mutta sitäkin rasittaa ”perinteinen suhde historiankirjoitukseen”.

McNeill nuorempi on kirjoittanut 2000-luvun alussa myös TAUTIEN vaikutuksesta maailmanhistoriaan. Tuossa yhteydessä puhutaan myös VIRUSTEN leviämisestä PAIKOILLEEN PYSÄHTYNEISSÄ YHTEISKUNNISSA.

NATIONALISTINEN VALTIO MERKITSEE PAIKOILLEEN PYSÄHTYMISTÄ.

**

Kirjassa ”Verkottunut ihmiskunta” ja Alexander von Schönburgin kirjassa (2017) ”MAAILMANHISTORIA MUUTAMASSA MINUUTISSA” (kts. Schönburg sivu 46 ja McNEILL ”siirtyminen ruoan tuotantoon”, sivulta 49 eteenpäin) on huomionarvoisia kuvauksia siitä, kuinka AIKAISEMMIN LIIKKUNEIDEN ihmisten kohdalla tapahtui kohtalokas PAIKOILLEEN PYSÄHTYMINEN (vrt. nykyinen NATIONALISMI).

Omavaraisen maatalouden harjoittaminen johti luonnon hyväksikäyttöön (kasvit ja eläimet) sivilisaatioon (ylijäämät, kaupunkikulttuuri, luonnottoman nopea koneliikkuminen, uudet teknologiset elämäntavat, tieto- ja hallitsemisusko jne.) sekä raamatulliseen syntiinlankeemukseen eli ”paratiisista karkottamiseen”.

TÄMÄNHETKINEN ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖKRIISI
JUONTAA MAATALOUTEEN SIIRTYMISEEN JA SEN JÄLKEISEEN SIVILISAATIOON.

*

Kirjassa (McNEILL)on kirjan sivulta 364 lähtien hyvä kuvaus TEOLLISEN VALLANKUMOUKSEN NOUSUSTA (TOTAALIKAPITALISTINEN TEOLLISUUS ON MERKITTÄVIMPIÄ SYITÄ ILMASTONMUUTOKSEEN).

Kirjassa (McNEILL) on filosofiasta vain muutama niukka maininta (kts. esimerkiksi sivu 116).

”IHMISKUNNAN VERKOTTUMISTA” (kyseistä teosta McNEILL) KANNATTAA VERRATA HEGELIN JA MARXIN DIALEKTISEEN KÄSITYKSEN HISTORIAN VAIHEITTAISESTA KULUSTA (vastavoimat, teesi, antiteesi, ja synteesi).

*

Verkottumiskirjassa on sivuilla 462-465 ”Yleismaailmallisen verkon sähköistyminen”. Siinä käsitellään lyhyesti teknologisen viestintä- ja informaatiosovellutuksen (atk) maailmanhistoriaa.

Mutta kun verrataan sitä esimerkiksi MAATALOUTEEN siirtymisen vaikutuksiin ja seurauksiin YMMÄRTÄÄ sen, että IHMISKUNNAN VERKOTTUMISKIRJASSA (kts. kirja) EI OLE KYSE nykyisen sähköllä toimivan ”DIGITAALISEN VERKOTTUMISEN” käsittelemisestä.

Käsillä olevassa verkottumiskirjassa ei edes mainita IHMISEN JA ATK-KONEEN vuorovaikutussuhteeseen liittyvistä psykologisista ongelmista (”sairasta epähermeneuttista konesuhdetta”. Eräänä keskeisenä arjen ongelmana on siinä kaupallisen markkinoinnin ja bisneksen osuus, jossa ihminen on pelkkä rahan irtioton kohde).

*

”IHMISKUNNAN VERKOTTUMISEN” VOI AJATELLA TAPAHTUNEEN MONILLA ERI TAVOILLA RIIPPUEN ”HAVAITSIJAN OMAKSUMASTA KUVITTELUSTA JA TAHDOSTA”.

VARMAA ON SE, ETTEI YHTÄ OIKEAA HISTORIATUKINTAA EI VOI OLLA OLEMASSA. IHMINEN OSAA PARHAITEN KUVITTELEMISEN.

*

IHMISEN OLEMASSAOLO TAPAHTUU AINA TÄSSÄ JA NYT. MENNEESTÄ JA TULEVASTA EI VOI SANOA MITÄÄN VARMAA.

VAIKKA MARXIN ENNUSTUS LUOKATTOMASTA YHTEISOMISTUKSELLISESTA MAAILMANVALLASTA EI OLE TOTEUTUNUT MAAPALLOLLA VAIKUTTAA JO NYT MONENLAISIA KANSAINVÄLISIÄ LIIKKEITÄ.

”IHMISKUNNAN KANSAINVÄLISTYMINEN” ON LUONNOLLINEN PROSESSI.

MYÖS ”YHTEISOMISTUKSELLINEN YHTEISKUNTAORGANISOITUMINEN” ON LUONNOLLINEN PROSESSI ”ILMASTOHÄDÄSSÄKIN”?

*

MAAPALLON LUONTOON SISÄLTYVÄ IHMISLAJI EI SAA RAKASTUA ”TIETO(HALLITSEMISUSKOON” EIKÄ ”LUONNOTTOMAAN KONEAPUUN”.

”TIEDON” TEKNIS-SÄHKÖISESSÄ KÄSITTELYSSÄ (ATK, DIGI) ON KYSE ”AJASSA VANHENEVASTA KONEELLISESTA TIETOKIRJASTA (”digi-enklypediasta”)” JOTA YRITETÄÄN PITÄÄ HENGISSÄ ”KEINOTEKOISELLA ”veispukin” kaltaisella SOSIAALISELLA VUOROVAIKUTUKSELLA”.

DIGISSÄ EI OLE KYSE LUONNOLLISESTA HERMENEUTTISESTA SUHTEESTA JA VERKOTTUMISESTA VAAN SEN LUONNOTTOMASTA VASTAKOHDASTA.

*

MUTTA ITSERAKAS IHMISLAJI (ELÄIN) USKOO JA RAKASTUU HELPOSTI LUONNOTTOMAAN KEINOTEKOISEEN ”TIETOUSKOON” JA DIGIIN.

*

IHMISKUNTA PUHUU HERMENEUTTISESSA VERKOTTUMISESSA YHTÄ JA SAMAA KAIKILLE IHMISILLE YHTEISTÄ KIELTÄ JA OVAT SIINÄ KAIKESSA LUONNOSTAAN SAMANARVOISIA.

IHMISKUNNALLA ON SAMANLAISET TAVOITTEET JA TARPEET. KAIKKI TAHTOVAT ELÄÄ IHMISARVOISTA ELÄMÄÄ SEKÄ KAIPAAVAT TURVALLISUUTTA JA RAUHAA.

IHMISET TAHTOVAT MYÖS KOHDATA KAIKKIALLA TERVEEN MONIMUOTOISEN LUONNON JA PUHTAAN ILMAKEHÄN.

*

IHMISKUNTA ON OLLUT AINA KANSAINVÄLINEN. JO NYT VAIKUTTAVAT MONET LIIKKEET KANSAINVÄLISESTI, ESIMERKIKSI RAUHANLIIKE SEKÄ ILMASTONMUUTOS- JA PRIDE-LIIKE. JA NIITÄ TULEE VAHDILLA LISÄÄ.

EKSISTENTIALISTINEN LIIKE (YKSILÖVAPAUS) ON AIKAKAUTEMME KOLMANNEKSI TÄRKEIN FILOSOFINEN SUUNTAUS.

KOMMUNISTISEN MASSALIIKEHDINNÄN JA YKSILÖVAPAUDEN YHDISTÄMINEN ON YKSI AIKAMME SUURIMMISTA HAASTEISTA.

KANSAINVÄLISYYSINTRESSIN VASTAKOHTA ON SULKEUTUA KANSALLISIIN PYRKIMYKSIIN (esimerkiksi FASISMI, NATSISMI JA NATIONALISMI).

ENNEN EI OLLUT KANSANRYHMÄN ITSELLEEN VARAAMIA PAIKKOJA JA SOTILAALLISESTI VARTIOITUJA RAJOJA.

IHMISET LIIKKUIVAT AIKAISEMMIN VAPAASTI PAIKASTA TOISEEN SEKÄ VAIHTOIVAT VAPAASTI AJATUKSIA JA TAVAROITA.

IHMISKUNNAN JOUKOSSA EI OLLUT ENSIMMÄISTÄKÄÄN FASISTIA.

VALISTUKSEN JA KANSALLISROMANTIIKAN LIITTO PALJASTUI MYRKYKSI.**Maapallon ILMASTONMUUTOS SEKÄ SÄÄ ovat eri asioita. Mutta niiden välillä on vuorovaikutus, josta vuorovaikutuksesta on vaikea tehdä usein havaintoja.

MAAPALLON ILMASTON LÄMMETESSÄ talvista on tulossa lyhyitä ja poikkeukselliset sääolot yleistyvät.

Tammikuussa on ollut toisinaan harvinaisen lämmin (lämpö on tullut toisinaan jopa pari kuukautta aikaisemmin kuin ennen). Rankasateet, salamat ja kovat tuulet osuivat alkukesällä 2021 Suomeen.

*

Tsekkien eteläosissa 25.6.2021 riehunut TORNADO eli PYÖRREMYRSKY (tornado syntyy eri ilmakerroksissa tapahtuvissa tuulioloissa) teki isoja tuhoja ja myrskyssä rikkoutui säpäleiksi rakennuksia ja kuoli myös ihmisiä.

Täällä Kauhavalla satoi alkuvuodesta 2021 pitkään kaatamalla vettä heti sen jälkeen kun vilja oli laitettu pellolle niin, ettei sinne uskallettu mennä traktoreilla. Kesäkuun 2021 pitkän hellejakson uskotaan jatkuvan heinäkuussa niin, että kuivuus ja aurinko ”polttavaa pellot” ja tuhoaa viljan. Sateet ja salamat saattavat yllättää loppukesällä 2021.

Tämän tyyppisten SÄÄILMIÖIDEN taustalla täytyy olla myös ILMASTONMUUTOS (ilmaston lämpeäminen).

*

LONTOO OLI 1800-luvun puolivälissä TÄYNNÄ PITKIÄ MUURATTUJA SAVUPIIPPUJA JA NOEN MUSTAAMIA PINTOJA (PALANUTTA RUSKOHIILINOKEA).

Teollisuuden aiheuttamien haittojen korjaamista toteutettiin myös PUUTARHAKAUPUNKIAATTEELLA.

Siinä LUONTO alistettiin palvelemaan ihmisen intressiä. Teollis-koneellinen tavaratuotanto hyödynsi aivan erityisen tehokkaasti luonnonvarojen (raaka-aineiden) käyttöä.KANSALLINEN HENKIUSKO EI VOI NYT MUUTA KUIN HEIKETÄ.

KANSAINVÄLISTYVÄ poliittinen ja taloudellinen KAPITALISMI on muuttamassa myös esimerkiksi PERUSKOULUN KÄYNTIÄ JA PERUSTERVEYDENHUOLTOA RADIKAALISTI. Tiede/hallitsemis-uskosta ollaan niissäkin jo luopumassa.

*

Esimerkiksi koulujen ja terveyskeskusten suunnittelu (arkkitehtuuri) on mullistumassa myös SOTE-UUDISTUKSEN johdosta.

Suurin ongelma SOTESSAKIN ON: ”MISTÄ RAHAT?”. Myös kansainvälinen rahahana voi mennä tukkoon.

TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON TUNKEUTUMASSA VALTIOIHIN KANSAINVÄLISELLÄ RAHALLA (pääomalla) NIIN ETTÄ SUURIMMAKSI HYÖTYJÄKSI ON TULOSSA KAIKESSA YKSITYINEN SEKTORI. KAPITALISMI KOVENEE ENTISESTÄÄN.

SOTE-UUDISTUS RATKEAA LOPULLISESTI VASTA KUN RAHA TULEE TÄYSILLÄ VALTAPELIIN.**Katselin vanhoja filmejä KOMMUNISTISEN DDR:n ja KAPITALISTISEN LÄNSI-SAKSAN välisestä suhteesta. Filmeissä murtui BERLIININ MUURI ja itäsaksalaisia juoksi unkarilaisen pellon poikki kohti vapautta– toiset itäsaksalaisista itkivät. Unkarilaiset katkoivat filmeissä rajansa ympärille tehtyä piikkilanka-aikaa, viimeksi he ovat pystyttäneet rajalleen pakolaisten takia uutta piikkilanka-aikaa.

VALTIO on nyt nationalismikiihkoisille unkarilaisille nyt kaikista pyhin HENKI.

”VASTUULLISESTA EKSISTENTIALISMISTA” SEKÄ ”HILJENNETYISTÄ VÄHEMMISTÖRYHMISTÄ” ääneen puhuminen on nyt kaikkialla äärimmäisen ajankohtaista.

YKSILÖVAPAUDEN SEKÄ ”VÄHEMMISTÖJEN” VAPAUDEN kaipuu ulottuu väkevimmin KOMMUNISTISESTI ORGANISOITUIHIN YHTEISKUNTIIN.1. Entä pitäisikö maapallolle perustaa ”uusia ihmisen DEMOKRATIAHongkongeja”? Eikö kärsivä luonto ja sekoileva ilmasto (ilmastonmuutos) merkitse vieläkään mitään?

ONKO ”HONKOGILAISESTA DEMOKRATIAKÄSITYKSISTÄ VÄITTELEMINEN ILMASTONMUUTOSTAKIN tärkeämpi seikka vaikka ilmastonmuutoksessa voi olla kyse ELÄMÄN LOPPUMISEEN liittyvästä asiasta?2. Onko tärkeintä VAPAUKSIEN RAJOITTAMINEN TERVEYDEN HYVÄKSI (virusaaltojen leviämisen pysäyttäminen) VAI KATKEAMATTOMAN KAPITALISTINEN TALOUSKASVU?

PITÄISIKÖ KEINOTEKOISESTI KIIHDYTETTYÄ LIIKKUMISTA HIDASTAA?

PELKKÄ METSIEN KAATAMISEN ja uusien puiden istuttaminen RAJOITTAMINEN TAI UUSIEN PUIDEN ISTUTTAMINEN EI OLE OIKEA TOIMENPIDE ILMASTO-ONGELMASSA.

*

3. KANSAINVÄLINEN RAHA (pääoma) RATKAISEE NYT YHÄ ENEMMÄN VALTIOIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA. ERIARVOISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN.

MAKSAMALLA TERVEYSPALVELUSTA ENEMMÄN yksityiselle tuottajalle SAA ENEMMÄN VAPAUKSIA.

*

KUNNAN TERVEYSKEKUSLÄÄKÄRI VARTIOI kunnalle usein kalliiksi tulevaa LÄHETETTÄ ylempitasoiseen TUTKIMUKSEEN.

MUTTA YKSITYISEN RAHAN TERVEYSTALOSSA PÄÄSEE ISOLLA RAHALLA kyseiseen PÄÄMÄÄRÄÄN MYÖS ILMAN LÄHETETTÄ.

VALTIOISSA taistellaan nyt ennen VANHAN VALTIOLAITOKSEN tuhoutumista SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN (SOTE) uudistamisesta. UUDISTUKSESSA ON KYSE KONEELLISEEN TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISTISEEN TALOUSKASVUUN KYTKETYSTÄ ”HYVINVOINNIN KASVATTAMISESTA VALTIOISSA ISOLLA KANSAINVÄLISELLÄ VELKARAHALLA”.

Kaikkea nyt kokeillaan. Mutta tämäkin koe on epäonnistumassa.

EIKÖ NYT (keskellä YMPÄRISTÖKRIISIÄ) TULISI MARKKINOIDA LUOPUMISTA JA NIUKKUUTTA, mutta ei ELÄMÄÄ HÄVITTÄVÄÄ TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA (BAILAILUA ”LIHAPIHVINÄ KANSALLE”)?

Kaatuuko jatkossakin HALLITUKSIA SOTEEN?

MENEEKO LOPUKSI SOTEN TAKIA NURIN KOKO KAPITALISTINEN VALTIOKIN?

*

MYÖS SOTE-UUDISTKSESSA on kyse IHMISEN palvelemisesta. EI ELÄMÄN SEKÄ LUONNON, ELÄINKUNNAN JA TERVEEN ILMASTON ASIASTA.

LÄNSIMAINEN KULTTUURI on ylittämässä lopullisesti RAJANSA. LÄNSIMAISEN KRISTILLISEN KULTTUURIN RAPPIOTILA näkyy yhä terävämmin.

MYÖS KAPITALISTISELLA TALOUSKASVULLA ON RAJANSA. KONEELLIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI EI VOI PAISUA IKUISESTI. JO KOHTA POKSAHTAA.

*

IHMISTEN JA ELÄMÄNTAPOJEN ON NYT PAKKO MUUTTUA.

URHEILUSSAKAAN EI PÄÄSTÄ ENÄÄ PITEMMÄLLE, ”DOPINGIT” ovat tehneet tehtävänsä ja liian kovat SUORITUSVAATIMUKSET ovat johtaneet KILPAILUISSA MYÖS SYDÄMEN PYSÄHTYMISEEN ja VASTAPUOLEN KILPAILIJOIDEN PURAISEMISEEN.

*

VALTIOIDEN MAAPALLON KRIISI SYVENEE JA NATIONALISMIKUVITELMAT OVAT MURTUMASSA. KÄSITYS SUOMESTA VALTIONA ON MUUTTUMASSA RADIKAALISTI.

Siihen on monenlaisia syitä.

Ulkomailta on löytynyt äskettäin asiakirja minkä mukaan TURKU (ruotsalaisten Åbo) on perustettu vasta 1310-luvulla (kts. Yle uutiset 15.6.2021). LUKUA 1229 jKr. ei voi pitää TURUN PERUSTAMISVUOTENA.

SUOMEN VALTIO ON PALJON NUOREMPI JA PIKKURUISEMPI JA VAATIMATTOMAMPI KUIN ON KANSAKUNTA-SUURUUDENHULLUUDESSA KUVITELTU.

RISTIRETKIÄ EI TEHTY TYHJIIN PAIKKOIHIN. TURUN KOROISTEN VIEREISELLÄ PELOLLA ON MAAN ALLA KOKONAINEN ASUTUS (ehkä KAUPPAKYLÄ). ÅBO ON RAKENNETTU VASTA SEN JÄLKEEN.

Turgu ja Åbo ovat eri asioita.

TURUN RISTIMÄEN LASTEN TUKKA-SELVITYKSET (sveitsiläisten DNA) OVAT KOHTA PALJASTAMASSA, KETÄ MUINAISESSA TURUSSA ASUI. Koroisten piispankirkon kohdalta on löydetty eniten VIROLAISIA rahoja.

*

KUNTA ON VALTION RINNALLA NYT SYVÄSSÄ MUUTOSTILASSA. EHKÄ PERINTEINEN KUNTA KATOAA KOKONAAN (KYLÄTKIN tyhjenevät).

DEMOKRATIAAKIN ”MUKA KEHITETÄÄN” VAIKKA ÄÄNESTYSPROSENTTI OLISI KURALLA kuten viimeksi kuntavaalissa.

Kauhavalla KUNTAVAALISSA 14.6.2021 keskustapuolue MENETTI TAAS valtuustopaikkoja (miinus 2 paikkaa) ja PS sai taas uuden jytkyn (plus 2 paikkaa). MUUTOS JATKUU.

*

LUONNONSUOJELU ON HAITALLISTA, SILLÄ SEKIN TÄHTÄÄ IHMISEN EDUN EDISTÄMISEEN.

KAUHAVAN LUONTOYHDISTYS ”VALOKKI” ON SUURKUNNAN (nimellisesti ”suurkaupunki”) VÄESTÖÖN SUHTEUTETTUNA SUOMEN PIENIN LUONTOYHDISTYS.

LUONNONVAROJA TONGITAAN YRITTÄJÄ-KAUHAVALLA JOKA HETKI JUMALAN LAHJANA. HYI KAIKENLAINEN ”VIHREYS”.

MYÖS SUURKUNNAN PÄÄELINKEINO MAA- JA MATSÄTALOUS LIITTYY LUONNON HYVÄKSIKÄYTTÖÖN. SYNTIINLANKEEMISTA SEKIN (karkotus paratiisista), tästä muistuttavat vieläkin tuhansien vuosien takaiset Kaksoisvirranmaan papiston viestit.

JUUTALAISET ovat seemiläisiä eli esimerkiksi arabien, amharien ja syyrialaisten sukulaiskansa/kulttuuri – protoseemiläiset ovat asuneet aluksi Arabian niemimaalla, israelilaiset vihaavat silti eniten arabeja, islamilaisuuskin on yksijumalaista ja lähellä kristinuskon arvomaailmaa). JUUTALAISILLE JEESUS ON HARHAOPPINEN.

*

URHEILUSSA EI PÄÄSE ENÄÄ PITEMMÄLLE, dopingit ovat tehneet tehtävänsä ja liian kovat SUORITUSVAATIMUKSET ovat johtaneet SYDÄMEN PYSÄHTYMISEEN ja VASTAPUOLEN KILPAILIJOIDEN PURAISEMISEEN.

NATIONALISTISET KUVITELMAT OVAT MURTUMASSA JA SOTE ON SOTKEMASSA PUOLUEIDEN VÄLISET VALTAPELIT UMPISOLMUKSI.

*

POLIITTISTA VIREYTTÄ EI VALITA IKINÄ KAUHAVAN VALTUUSTOON SILLÄ KAUHAVALLA KAIKKI TÄHTÄÄ LUONNON HYVÄKSIKÄYTTÖÖN.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISELLA KASARMI-KAUHAVALLA KOKO LUONTO ON JUMALAN LAHJA IHMISILLE. SIKSI LAPUANJOKILAAKSON SUURKAUPUNKI-KAUHAVALLA ”TONGITAAN” JOKA HETKI IHAN KAIKKEA.

MYYTTI PARATIISISTA KARKOTTAMISESTA ON SYNTYNYT MUINAISESSA KAKSOISVIRRAN MAASSA, KUN LUONTOON SISÄLTYVÄ IHMISLAJI ALOITTI MAATALOUSELINKEINON HARJOITTAMISEN JA KUVITTELI VOIVANSA KOHOTA ”TIETO- JA HALLITSEMISOLENTONA” LUONNON YLÄPUOLELLE.

IHMINEN TUOTTI KAKSOISVIRRANMAASSA VESIKANAVILLA JA MUILLA TEKNISILLÄ JÄRJESTELYILLÄ KASVI JA ELÄINKUNTAA RUOKKIVIA YLIJÄÄMÄ-SYSTEEMEJÄ, JOISTA KEHITTYI KOKONAAN UUSI ”TIETOUSKOINEN SIVILISAATIO”.

NYKYISIN NUO VASTAAVAT TEKNISET JÄRJESTELYT LIITTYVÄT ESIMERKIKSI TRAKTORIEN JA ”TIETOKONEIDEN” KÄYTTÖÖN.

*

IHMISLAJIN PÄÄMÄÄRÄ ON OLLUT PITKÄÄN TIETÄÄ JA HALLITA KAIKKEA KESKELLÄ OLOSUHTEISSA JOITA LEIMAA KAAOS. KUN IHMINEN ON SOVELTANUT ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOAAN” KAIKKEEN SIITÄ ON MUODOSTUNUT MYÖS HARHAINEN TODELLISUUSKÄSITYS.

ILMASTONMUUTOKSEN EDETESSÄ ON ALETTU YMMÄRTÄMÄÄN, ETTÄ IHMISEN OMAKSUMA ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKO SEKÄ TODELLISUUSKÄSITYS”, JOSSA IHMINEN KUVITTELEE PYSTYVÄNSÄ MIHIN VAIN, ON EREHDYS

*

ESIMERKIKSI LÄMPÖPUMPPUJEN KÄYTTÄMINEN SISÄILMAN VIILENTÄMISEKSI JOHTAA SIIHEN, ETTÄ MONIKERROKSELLISEN (ANALYYTTISEN) ULKOSEINÄN ”TOIMINTO” KÄÄNTYY YMPÄRI (SISÄLLE TULEE VIILEÄÄ ILMAA JA ULKONA ON LÄMMINTÄ) ja talosta TULEE HOMEVAURIOINEN.

YLINOPEA, LIIKKUVA TIEVERKKO MUUTTUU VAARALLISEKSI, KUN AUTON ABC-JARRUT EIVÄT TOIMI ENÄÄ SITEN KUIN IHMINEN ON KUVITELLUT HALLITAKSEEN LUONNONILMIÖITÄ (LIUKKAUTTA).

”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOSSA SUUNNITELLUISSA KANSANTERVEYSASEMISSA” PALJASTUU MONIA SEIKKOJA, MITKÄ VIITTAAVAT SIIHEN ETTEI IHMINEN ”TIEDÄ JA HALLITSE KAIKKEA”.**

SIITÄ, ETTÄ IHMINEN EI TIEDÄ EIKÄ HALLITSE MITÄÄN, TODISTAA EHKÄ PARHAITEN LÄÄKÄRIAMMATTIKUNTA.

LÄÄKÄRIT EI VOI IKINÄ YMMÄRTÄÄ MISTÄ ELÄMÄ ON SAANUT ALKUNSA, LÄÄKÄRITKIN OVAT VAIN ELÄIMIÄ EVOLUUTIOSSA eli osa luonnon ilmiöitä.

KUINKA SELLAISET OLENNOT VOISIVAT TEHDÄ OIKEAAN OSUVIA DIAGNOOSEJA JA LÄÄKITYKSIÄ?

*

SUOMEN VALTION ORGANISOIMA (THL) VIRUSROKOTUSOHJELMA ON EDENNYT ETANAN LAILLA, VAIKKA ALUN PERIN SEN PITI TAPAHTUA NOPEASTI.

Sain muutama viikko viikkoa sitten KAUHAVAN KUNNAN TERVEYSASEMALLA toisen VIRUSROKOTTEEN (ensin AZ, toisena Pfizer). Ajattelin tehdä rokotusten jälkeen (tämän ajan teknologiseen elämäntapaan sisältyvän) lasteni ja lastenlasteni koneellistetulle tapaamismatkalle lähdön ongelmaksi on tullut se, että vuosia sitten (2014) KIPEYTYNYT toinen jalkani on alkanut uudestaan särkemään. Eikä jalkani parantumisesta ole näkynyt nyt merkkejä.

Kun olin saanut KAUHAVAN VANHALLA TERVEYSASEMALLA ensimmäisen virusrokotteen sain lapun, johon oli kirjoitettu rokotus ja ajattelin, että sitä voi käyttää todistuksena matkustaessa johonkin. Kun sain toisen rokotteen, minua neuvottiin soittamaan samassa asiassa kuntayhtymä Kaksineuvoisen Terveysaseman robottivastaanottonumeroon, johon liittyvistä robottiongelmista olen kirjoittanut (numeroon on turha soittaa, koska ei saa yhteyttä).

Tiistaina 22.6.2021 luin mobiilipuhelimestani Ylen uutisen, jonka mukaan matkustustodistuksen saa automaattisesti muustakin paikasta (kts. internetin Omakanta-palvelu, kansallinen ja EU, STM).

Koska kansallinen ja kansainvälinen RAHAHANA on aina vain tiukempi, jokaisen on ponnisteltava säästösyistä omin voimin eteenpäin (esimerkiksi OMAKANTA-palvelussa).

Ihmispalveluun (jossa ihminen palvelee ihmistä) ei ole enää varaa.

MYÖS ”VALTION KÄYTTÖÖN OTTAMASSA TIETOYHTEISKUNTAKOKEILUSSA” kaikki on entistäkin hankalampaa. Onneksi kaikki luonnoton tuhoaa itse itsensä.

*

IHMINEN ON KEKSELIÄS ELÄIN JOKA OSAA KEHITTÄÄ UUDEN ROKOTTEENKIN.
Mutta ihmislajin ”tieto- ja hallitsemisuskoinen kekseliäisyys” ei johda kaikessa hyvään koska se on luonnotonta.

Kun puhe on ollut lääkäreiden kanssa diagnoosista ja lääkityksestä ole havainnut, että LÄÄKÄREILLÄ ON OLLUT KIPEÄSTÄ JALASTANI JOKA KERTA AIVAN ERILAINEN KÄSITYS.

LÄÄKÄREILLÄ EI VOI OLLA MUUTA YMMÄRTÄMYSTÄ KUIN KOKEMUKSIA JA HAVAINTOJA (EMPIRISMI, ei rationalismi).

EN USKO IHMISEN PERINNÖLLISEEN TIETOKYKYYN. ANTIIKIN KREIKASTA JUONTAA MYÖS MONIA MUITA HARHOJA.

”PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIT” EIVÄT PYSTY DIAGNOOSIN TEKEMISEEN EIKÄ LÄÄKITSEMISEN SUORITTAMISEEN. LÄÄKÄREIDEN ”TIETOUSKOISET TOIMENPITEET” OVAT JÄRJESTÄÄN KUVITTELUA.

Lääkäri voi ainoastaan ”kasvattaa havaintojaan ja kokemuksiaan” erikoistumalla esimerkiksi ORTOPEDIKSI, tuolloin hänen on opiskeltava yhteensä 12 vuotta (6+6 vuotta). Perusterveydenhoidon lääkärit eivät hallitse erikoistuneiden lääkäreiden työtehtäviä.

”TIETOUSKOINEN TERVEYSASEMAPALVELU” ON NYT ROMAHTAMASSA.

*

KUNNALLISEN TERVEYSASEMAN POMO ON POLIITTINEN HALLINTO JA LÄÄKÄRIKUNTA. MOLEMPIEN TOIMINTA ON PERUSTUNUT ISKULAUSEESEEN (USKOMUKSEEN) ”TIETO ON VALTAA”.

*

ENSIMMÄINEN kipeää jalkaani tarkastellut lääkäri (yksityisen TERVEYSTALON kallis kirurgilääkäri Kauhavalla. Hän kuvitteli 2014, että jalkakipuni saattaa olla hermostollinen ja MÄÄRÄSI minut lähetteellä Seinäjoen Terveystaloon (siellä todettiin jalkahermoni terveeksi).

Toinen taas kipeytynyttä jalkaani tarkkaillut lääkäri (Kauhavan terveysaseman ainoa ja ilkeiden puheiden mukaan ”potkut saanut työterveyslääkäri”, kuntayhtymä Kaksineuvoisella on ollut ongelmia saada töihin lääkäreitä) käski olla välittämättä mitään jalkakivusta. ”Mitä sä siitä välität” -terveyskeskuslääkärin jälkeen jalkani alkoi parantumaan itsestään, mutta kivut palasivat pikkuhiljaa takaisin.

Kolmas nuori lääkäri (olin 2021 Kauhavan terveyskeskuksessa taas KIVUN TAKIA), lääkäri pani minut KIIREVASTAANOTOLLA ODOTTAMAAN KAKSI TUNTIA vastaanottoa ja sen jälkeen hän pani minut kaksi kertaa kävelemään varpaillani. Hän käsittääkseni ajatteli tuolloin, että hermot ja verisuonet ovat jalassani kunnossa ja ehkä niinkin, että minulla ei ole edes kipuja. Sen jälkeen hän määräsi minut varaamaan ”luukulta tavanomaisen vastaanottoajan” (vapaa aika löytyi luukulla noin kuukauden päästä).

Koska jalkakipu paheni seuraavana päivänä (jalka alkoi yöllä ”potkemaan” itsestään), menin siksi kelataksilla vastaanotolle ilman lähetettä (omavastuu 25 euroa) Seinäjoen sairaalan päivystykseen.

Neljäs lääkäri ei puhunut Seinäjoella jalkavaivastani juuri mitään, mutta minulle annettiin Seinäjoella kaksi kipupiikkiä. Ne vaikuttivat toista vuorokautta. Kipu palasi sen jälkeen isoimmaksi ongelmakseni.

*

Voiko SOTE-UUDISTUS tuoda tähän nykykäytäntöön MUUTOSTA PAREMPAAN? KAUHAVAN vanhalla (kohta purettavalla hometaloryhmällä) TERVEYSASEMALLA on jo nyt nimeltään HYVINVOINTIASEMA.

UUSI HYVINVOINTIASEMA ON PARHAILLAAN RAKENTEILLA Kanta-Kauhavan pellolle vastoin asiallista suurkuntaperiaatetta eli matkat siihen ovat monista sunnista aivan liian pitkät.

*

Kauhavan vanhalla terveysasemalla on nykyisin kaikki seinät täynnä A4-lappuja, joissa ilmoitetaan, että AJANVARAUKSET ON TEHTÄVÄ AINA PUHELIMELLA.

Ajanvarauksen tekeminen on kuitenkin puhelimella hyvin hankalaa ja puhelinsoiton yhteydessä epäonnistuu usein täysin (lankapuhelinten ongelmista en tiedä). Vaikka kävin maanantaina (18.5.2021) terveysaseman luukulla valittamassa puhelinvarausongelmia, en saanut vastaanottovarausta. Siis puhelimella vaan. Varaus onnistui vasta 19.5.2021 tunnin pituisen ajanjakson jälkeen. Siinä ajassa potilas ehtii kuolla.

Kauhavan terveysaseman AJANVARAUSONGELMAT JOHTUVAT TEKOÄLYROBOTIN käytöstä. Eikö terveyspalveluita tulisi toteuttaa puhelimellakin IHMISEN (POTILAAN) EHDOILLA JA POTILASLAIN (oikeus itsemääräämiseen) POHJALTA?

TEKOÄLYLAITE esimerkiksi sanoo: ”paina yksi, paina tähti (miten sen saa koneesta?)”, mutta seuraavaksi se saattaa antaa puhelinvarausohjeita aivan uudella tavalla.”Suukaupunkikauhavalaiset” valittavat nykyisin jatkuvasti terveysaseman PUHELIN-AJANVARAUKSESTA. Mutta ongelmia on myös päivystyksessä ja kiirevastaanotossa.

Atk reistailee ja menee toisinaan rikki ja toisinaan puhelinta on pakko etsiä tekoälyn avulla. Mobiilipuhelimeni on pudonnut kahdesti lattialle ja kerran mobilipuhelimeni oli kadoksissa.

Äskettäin meni rikki jo kolmannesta ”kotitietokoneestani” akku, koneeni toimii nyt vain kun kytken siihen akkujohdon.

Myös koko ”TIETOYHTEISKUNTA” (kokeilu) on menossa luonnottomana hajalle.

*

Siis koska en saanut viikonloppuna (16.-17.5.2021) varattua puhelimella vastaanottoaikaa Kauhavan terveysasemalle, menin maanantaina 18.5.2021 terveyskeskuksen luukulle, mutta en saanut taaskaan varattua vastaanottoaikaa. Minulle sanottiin, ettei muuta hyväksytä kuin vastaanottoajan varaaminen puhelimella.

Jalkani kipu kävi aina vain tuskallisemmaksi. Tiistaina (19.5.2021) sain PUHELIMELLA varattua KIIREVASTAANOTOLLE ajan (aika klo 18), mutta lääkäri (jonka nimeä en ole saanut selville) otti minut vastaan vasta kahden tunnin odotusajan jälkeen (noin klo 20). Olin siis KAKSINEUVOISEN KIIREVASTAANOTOLLA.

Koska seuraavana päivänä (20.5.2021) jalkani kipu tuntui entistä kovemmin, menin heti aamupäivällä Seinäjoen sairaalan päivystykseen (Kauhavalla ei ollut toistaiseksi päivystystä, minulla ei ollut lähetettä taaskaan, otin puhelimitse ensin selvää siitä että Seinäjoen sairaalassa on päivystys sekä ortopedialääkäreitä).

Sain Seinäjoella kaksi kipupiikkiä ja sen jälkeen söin Kauhavalla monta päivää Buranaa (särkypillereitä, useita yhtenä päivänä) kunnes menin taas Kauhavan terveysaseman KAKSINEUVOISEN KIIREVASTAANOTOLLE (24.5.2021) saamaan yhden kipupiikin.

Viides (ulkomaalaistaustainen) lääkäri sanoi 24.5.2021 Kauhavan terveysasemalla (hän on kuulemma vain kerran kuukaudessa paikalla), että autoilen paljon mutta liikun liian vähän (kuntoilu puuttuu) ja MÄÄRÄSI minulle KIPUPILLEREITÄ, hänen mielestään kipeästä jalastani ei kannata ottaa läpivalaisukuvaa (vaikka sitä toivoin), koska siinä ei näkyisi mitään.

Kuudes lääkäri kuunteli minua, kun puhuin (Kaksineuvoisella on yhteistyö Seinäjoen päivystyksen kanssa) ortopedialääkärin ja LÄHETTEEN tarpeesta SEINÄJOEN SAIRAALAAN. Lääkäri väänteli sen jälkeen voimalla LIHASKSAMPEJANI ja käski ottaa kipeästä lonkastani röngtenkuvan. Sen jälkeen kipeä jalkani potkaisi taas yöllä itsestään kesken nukkumisen. Ajattelin, että jalkani ei ehkä parane tämän jälkeen koskaan.

Ulkomaalaistaustainen (viides) lääkäri oli kirjoittanut minulle reseptin (olin jo toisella kiirevastaanotolla 19.5.2021 Kanta-Kauhavan vanhalla terveysasemalla), sain lääkäriltä kipupillereitä kahdeksi viikoksi (Etoricoxib krka, yksi pilleri päivässä kahden viikon ajan), pillereiden huvetessa minua alkoi huimaamaan ja kipu kovenemaan entistä enemmän.

Ensimmäisen kiirevastaanoton (4.5.2021) jälkeen minulle varattiin varsinainen vastaanottoaika mutta se oli vasta 14.6.2021. Joidenkin mielestä KIIRETTÄ ei ollut?

Varsinaisella vastaanottoajalla (14.6.2021) olin jo kuudennen lääkärin vastaanotolla, mutta jalkani on edelleenkin kipeä, enkä ole päässyt lähetteen puuttumisen takia tämänkään jälkeen ortopedialääkärille. *

NÄITÄ ONGELMIA ON MUUALLAKIN. Sen lisäksi, että eri lääkäreillä on erilainen käsitys potilaan ongelmasta ja lääkityksestä tästä kuvauksesta näkyy se, että perusterveydenhuollon TERVEYSKESKUSKÄYTÄNTÖ poukkoilee villisti laidasta laitaan.

TERVEYSKESKUSTEN ONGELMAT JUONTAVAT ENITEN KAPITALISTISEEN RAHANJAKOON. Tarpeiden kasvaessa RAHAA ei ole riittävästi. Palvelutarpeen tarjoajat taistelevat nyt RAHASTA.

Koska MUUTOSTA tapahtuu koko ajan UUDISTUKSIA, tarvitaan aina. Emme voi palata ikinä myöskään takaisin entisiin ”hyviin aikoihin”, esimerkiksi ”LUKKARINKOULUUN JA NOITIEN TERVEYSPALVELUIHIN” erehtymättä POLIISIVALTIOMAISEEN UUSIVANHAAN YHTEISKUNTAAN.

YLEISLÄÄKÄRI (terveyskeskuslääkäri) ei ole perhettä ja yhteisöä kokonaisvaltaisesti tarkasteleva ”tietäjälääkäri”. Hän ei ole enää myöskään kansalaisten terveyden ja asuinympäristön ”kokonaisvaltainen tietäjä neuvoja ja vaikuttaja”. Hän tiesi aikaisemmin jopa myös siitä kuinka ”asutaan terveellisesti”.

Mutta nykyisin yleislääkäri on yhä YKSIN kaikessa siinä, minkä kuviteltiin liittyvän ”TIETO ON VALTAA – TIETOUSKOYHTEISKUNTAAN”. ”Hoitokemia ja potilaan kääntely” ei enää riitä.

Jääkö SOTE-UUDISTUKSEN JÄLKEENKIN ORTOPEDILÄÄKÄRILLE PÄÄSY haaveeksi?

LÄHETTEEN TARJOAMISEN TORJUMISESTA AIHEUTUU PERUSTERVEYDENHUOLLON TASOLLA USEIN SUURIN KIPU.

*

Muuan kertoi Lapuan hiippakunnassa vaikuttaneelle ”NOITALÄÄKÄRILLE” rakastavansa enemmän naapurin miestä kuin omaa aviomiestä. Noitatohtori piti tuota rouvaa sen jälkeen ”HUORANA”. Vanhassa kristillisessä yhteiskunnassa ”kieroontunutta seksuaalisuuttakin” (moraalia) pidettiin moraalisuhteissa yleensä ”terveysvaarana”.

Mutta jos nyt (kun Kauhavalla on PAKOLAISKESKUS) paikallisen väestön intiimiä suhdetta pakolaisiin kutsutaan esimerkiksi ”SUVAKKIHUORUUDEKSI”. se on erehdys.

Tämän aikakauden lääkäri neuvoo yleensä tuossa tilanteessa käyttämään EHKÄISYVÄLINETTÄ sen sijasta, että hän näkisi luonnollisessa seksisuhteessa kansanterveydellisen uhan.

*

KUNNAN JOHDOSSA TOIMINEET TERVEYSASEMAT EIVÄT OLE KESKITTYNEET LUONNONMUKAISESTI MAAPALLOLLA KASVANEESEEN IHMISEEN.

”TEKNISET TEMPUT JA VEMPAIMET” SEKÄ VALLANHIMO OVAT OTTANEET TERVEYSASEMATOIMINNASSA YLIVALLAN.

PERUSTERVEYDENHUOLLOIN TERVEYSASEMIEN ”TIETOUSKOINEN TOIMINTA” ON SUUNNATTU PÄÄOSIN AINEELLISIIN ILMIÖIHIN (”RUUMIISEEN MUTTA EI JUURIKAAN SIELUUN”) MUTTA MYÖS HENKISET ILMIÖT ON OTETTU JONKIN VERRAN HUOMIOON.

VANHOIHIN TERVEYSASEMIIN SISÄLTYY ONGELMIA MONELLA ERI TASOLLA, NE KOSKEVAT ASEMIEN HALLINTOA JA LÄÄKÄRIKUNTAA.

ESIMERKIKSI ASEMAN VASTAANOTOLLE PÄÄSEMINEN ON USEIN HANKALAA, DIGITAALISEN TEKNIIKAN SOVELLUTUSTEN (ATK; TEKOÄLY JNE.) SUORITTAMINEN ON AIVAN ERITYISEN TUSKALLISTA VANHOILLE IHMISILLE.

PERUSTERVEYDENHUOLLON PERUSONGELMA KOSKEE ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOA”.

YHTEISKUNTA ON MUUTTUNUT NIIN SUURESTI ETTEI VANHA TERVEYSASEMA PYSTY ENÄÄ VASTAAMAAN UUSIIN HAASTEISIIN.

*

LÄÄKÄRIT eivät tiedä mitään.

KANSANUSKOVAISELLA JA ISÄNTÄVALTAISELLA KAUHAVALLA ei tunneta edes käsitettä ”OIKEUS ITSEMÄÄRÄÄMISEEN” (kts. potilaslaki). KAUHAVALLA ISÄNTÄ ON POMO.

Miksi lääkäriammattikunnan jäsenille annetaan kansalaisten tasa-arvoiseen kohteluun pyrkivässä OIKEUSVALTIOSSA oikeus MÄÄRÄTÄ (esim. ”lääkemääräys”)?

Suomen terveydenhuoltolaista täytyy poistaa heti sana ”MÄÄRÄTÄ”.

JA UUDESSA MARXILAISESSA FILOSOFIASSA ei saa käyttää käsitettä ”DIALEKTIIKKA”.

*

ILMASTONMUUTOKSEN AIKANA IHMISELLÄ TÄYTYISI OLLA TAHTO AUTTAA TOINEN TOISTA, MUTTA SINÄ VOI KÄYDÄ PÄINVASTOIN (UUSI MASSIIVISIN PAKOLAISAALTO).

HISTORIA VAROITTAA.

*

”JUUTALAISVAINOKSI” olisi voinut tulla ”PUOLALAISVAINO”. Jos kansallissosialistisen natsipuolueen rotuopillisen ajattelun alimpien roskajoukkojen ”Lebensunwertes Leben” -ihmisten ”juutalaisten ja romanien” sijasta olisi ollut alimpana ”puolalaiset”.

ARJALAISEN HERRAKANSAN JOHTAJA Adolf Hitler aloitti sodan ”roskakansojen” itäisten asuinseutujen valtaamiseksi hyökkäämällä ensin PUOLAAN. Ajatus alempiarvoisten slaavilaisten kansojen asuinseutujen valtaamisesta herraväki-saksalaisille luotiin jo kauan ennen Hitlerin natsivaltaa.

”Kanadasta löytyi taas lisää hautoja alkuperäisväestön lasten koulujen läheltä...” (Yle ulkomaat 1.7.2021). Paavilta vaaditaan anteeksipyyntöä. Alkuperäisväestön vainoamisen taustalla on kristinuskoon liittyviä käsityksiä. Vainotut lapset eivät saneet edes puhua omaa kieltä.

ILMASTONMUUTOSPAKOLAISUUS saattaa johtaa ehkä siihen, että julmimmat ”JUUTALAISVAINOT” tapahtuvat vasta lähitulevaisuudessa.

*

Viimeksi kyselin ETELÄPOHJALAISUUSMYYTIN alkujuurista. Ilkkapohjalaisen toimitus tulkitsi ja muutti kirjoitustani sekä julkaisi sen jälkeen ”tosiuutisena mielipiteeni” heinäkuun alussa (LYHYESTI tietysti).

SAMULI PAULAHARJUNKIN hurmoshenkinen kansallisromantiikkainnostus HÄRMÄN LAKEUKSISTA haalistuu väitteessäni, että ETELÄPOHJALAISUUS on nyt ja alun perin laihialaisen ruotsinkielisen Santeri Alkion käynnistämää PUOLUEPOLIITTISTA suuntausta, KADONNUTTA MAALAISLIITTOLAISUUTTA.

ETELÄPOHJALAISUUS ON KIEROA PUOLUEPOLIITTISTA VALTAPELIÄ, ei mitään muuta.

Onneksi maaseudulla (ei varsinkaan harrastajateattereiden SYRJÄKYLILLÄ) eikä ole tulevaisuutta myöskään YKSIPUOLISESTI HYVÄOSAISIIN MAATILANOMISTAJIIN PANOSTAVALLA PUOLUEPOLIITTISELLA KESKUSTALAISUUDELLA.

 

ILMOITUS