Lopullista TOTUUTTA ei voi sanoa mistään ilmiöstä tai asiasta. Ei myöskään tästä aiheesta.

Jos joku eksistentialismiinkin perehtynyt filosofi sanoo, että Sartren eksistentialismista saa ”parhaan käsityksen” lukemalla Sartren romaania Inho, tuolloin täytyy huomioida myös se, että tuosta romaanista Inho tv-sarjakäsikirjoituksen tehnyt henkilö lisää siihen jotain muuta ja sarjan jokainen katsoja kuvittelee (liittää) sarjan nähtyään siihen omiaan.

Tämä on eri asia kuin se, että perehtyy heti ensimmäiseksi Sartren tekemiin eksistentialistista filosofiaa käsitteleviin kirjoituksiin ja lukee vasta sen jälkeen Inhon ja ottaa selvää siitä miten romaani on muuttunut tv-sarjan käsikirjoituksessa ja toteutusfilmauksessa sekä kun koittaa päästä käsitykseen mitä jotkut katsojat ovat sarjassa nähneet.

*

Ihminen voi kirjoittaa ”olemassaolossaan” vain itsestään.

Itse itsestäni tekemieni havaintojen mukaan ”ihmisen olemassaolon” pääpiirre on KUVITTELEMINEN. Ja maailmoja on yhtä monia kuin on ihmisiä maapallolla. Ja kaikki ”olemassaolot” ovat jatkuvassa muutoksessa. Elämä on katkeamatonta muutosta.

Erilaisia ”olemassaoloja ja käsityksiä” on äärettömästi. Mikään ei ole muuttumaton tai pysähtynyt. Mikään ei voi olla ”NORMAALIOLOA” maailmassaolossa, jossa ei ole ”YHTÄ TOTUUTTA”.

Muitten täälläolosta voi kirjoittaa ainoastaan kuvittelemalla. Luovat työntekijät kuten kirjailijat kirjoittavat kuvittelemalla. Sartren eksistentialisminkin mukaan hyvä kirjoitus on yhteiskunnallinen ja herättää keskustelua.

Sartrekin teki eksistentialistina olemassaoloonsa liittyvät ratkaisut itse ja kantoi niistä itse myös vastuun. Mutta romaaninsa hän laati kuvittelemalla muiden olemassaoloon liittyviä seikkoja.

Mutta ennen kuolemaansa (huhtikuussa 1980) Sartrenkin oi pakko hyväksyä se, että OLEMASSAOLOSSA tapahtuneen viimeisen AJATUKSEN jälkeen ”OLEMISEN PÄÄTTÄÄ ELÄMÄN LUOJA”.

*

Tämä kirjoitukseni syntyi eksistentialistisesti olemassaoloni pohjalta. Minulla ei ollut alkuvaiheessa minkäänlaista ”tietouskoista käsitystä” siitä millaisen ”rakennuksen” (kokonaisuuden) haluaisin suunnitella.

Annoin vaan tulla ja mennä.

Kirjoitin ensin vapaasti ”havaintoja täällä olemisesta” ja kirjoitin niistä ”erilaisia versioita”. Myöhemmin asettelin havaintojani (”olemassaolodetaljeja”) uudenlaisiin suhteisiin kunnes niistä ja tekstistäni alkoi muotoutua ”alkurakennuksia”.

Jatkoin samaa tietä kunnes tulin tähän kohtaan. Tämä tie jatkuisi myös tästä johonkin.

*

Perinteiseen METAFYSIIKKAAN (”olevaisen tarkastelemiseen”) sisältyvä ONTOLOGIA (”oppi olevaisesta sinänsä”) ja EKSISTENTIALISTINEN OLEMISFILOSOFIA poikkeavat oleellisesti toisistaan. Tämä johtuu siitä, että ONTOLOGIA on lähellä PLATONIN IDEA-AJATTELUA. ”TIETOUSKO” on syntynyt PLATONIN IDEAOPISTA.Jo ennen ”tieteellistä vallankumousta” omaksuttu ”TIETOUSKO” alkoi vaikuttaa seikkaperäisemmin länsimaisessa yhteiskunnassa vasta puoli tuhatta vuotta sitten. Aluksi ”ihmisten täälläolo” tapahtui tuhansia vuosia pelkkien MYYTTIEN varassa”.

”Tietouskoaikakautta” on kestänyt vain hetki. Luonnonmukainen KUVITTELEMINEN, MYYTIT JA SATTUMA ovat ”ihmisenä olemisen pääpiirteitä”.

MYYTTIEN MERKITYKSEN olen havainnut monissa eri yhteyksissä. Esimerkiksi kun luin AVARUUDESTA ”törmäsin” siihen, että antiikin Kreikassa puhuttiin ”väliolennoista” ja ymmärsin, että niitä vastaa länsimaisen kristinuskon ”enkelit”.

Myytit perustuvat kuvittelemiseen samalla tavalla kuin olemassaolo ja luova kirjoittaminen perustuvat kuvittelemiseen.

*

Ehkä tärkein havaintoni oli tällä kertaa se, kun havaitsin yhteyden Jeesuksen ja Sokratesin välillä. Molemmat TUOMITTIIN ”HARHAUSKON LEVITTÄMISTÄ” KOSKENEEN KUULUSTELUN jälkeen KUOLEMAAN ja syy tuomioon oli sama: ristiriita ”vanhojen myyttien” ja kulttuurin muotoutumassa olleen ”uuden järkiuskoisen täälläolokäsityksen” välillä.

Näistä molemmista ”toisinajattelijasta” tuli myöhemmin arvostettuja henkilöitä. Molempia alettiin arvostamaan yhteiskunnallisesti tärkeinä henkilöinä. Jeesuksesta tuli länsimaisen uskonnon ja kirkon päähenkilö, Sokratesista länsimaisen ”tietouskoisen filosofian” merkittävin ajattelija. Viimeksi heidät on yhdistetty KULTTUURIMME YLIMMÄKSI SYMBOLIKSI. Varsinkin Hegelin kansallisessa valtiofilosofiassa on yhdistetty selvästi uskominen ja järjen käyttö.

*

Ajattelin jopa, että KERTOMUS JEESUKSEN JA SOKRATESIN SAMANKALTAISUUDESTA (UUSI TESTAMENTTI ja RAAMATUN mukainen kristinuskon MYYTISTÖ) saattaa olla muinaisten roomalaisten KEKSIMÄ VÄLIMEREN MAAILMANVALLAN pelastamiseksi.

Roomalaisethan tunsivat kaikki Kreikan ja Rooman muinaiset jumalat ja myytit merkityksineen (roomalaisten monijumalaisuuteen sisältyi myös vastaavuudet Kreikan jumalien kanssa).

*

PLATON osallistui ensin Ateenan poliittiseen elämään mutta Sokratesin kohtalon jälkeen hän alkoi suhtautua epäluuloisesti politiikkaan ja hänestä tuli filosofina Sokratesin seuraaja.

Platon perusti Akatemian ja hänen kirjoituksiaan voi pitää filosofian lisäksi länsimaisen kulttuurin kirjallisena perustana. Platonin filosofiassa on mielenkiintoista esimerkiksi käsitys kosmoksesta, ”yleisestä hyvästä” sekä ideaopista.

Länsimainen filosofia kuitenkin alkanut irtaantua Platonin ideoista. Se herättää kysymyksiä esimeriksi ”dialektiikasta” ja ihmisen perinnölliseksi uskotusta ”tietämiskyvystä”.

AISTEIN havaittava maailma (ideoiden ja ”perinnölliseksi kuvitellun tietouskon” vastakohtana) on ehkä tulossa ensisijaiseksi. IHMISLAJIHAN ON YMMÄRTÄVÄ ELÄIN.

*

LÄÄKÄRILLÄ ei voi olla HOITOTOIMENPITEEN yhteydessä TIETOA, jonka avulla lääkäri pystyy kohdistamaan LÄÄKKEEN potilaan sairauteen ilman, että sama HOITO ei aiheuttaisi myös HAITTAVAIKUTUKSIA potilaassa (aivan eri kohteissa kuin on alkuperäinen tavoite). Sama koskee LÄÄKETEOLLISUUTTA kun se valmistaa sarjatuotantona ”miljoonille ihmisyksilöille soveltuvia” PILLEREITÄ. Joutuvatko nyt ihmiset uusien lääkkeiden käytön koekaniineiksi?

Esimerkiksi statiinien käyttö kolesterolilääkkeissä on vielä uutta ja nuorta. Siksi ei ole ihme, että niiden käyttö on synnyttänyt paljon kritiikkiä. Kyse on niin monimutkaisesta lääkintäprosessista, ettei siihen voi olla yksinkertaisia vastauksiakaan.

Myös viimeksi kehitetyt VIRUSROKOTTEET ovat herättäneet uusia kriittisiä kysymyksiä IHMISLAJISTA sekä siitä, onko ihmisellä perinnöllinen kyky ”TIETÄÄ”.

 


***

 


HUOLETTOMUUSKIN voi HUOLESTUTTAA (huomautus JP).

Jos marxilainen aate ja liike luopuu VALLANKUMOUKSELLISUUDESTA sekä uudistumisesta ja muutoksesta sitä voi syystä kutsua KULTTUURIREVISIONISMIKSI.

*

”ILMASTONMUUTOS HUOLETTAA, MUTTA MITÄÄN EI TAPAHDU”. 320 ihmistä makasi tiistaina kahdessa vuorossa vesisateessa Eduskuntatalon portailla. Aktivistit muodostivat portaille vartalollaan sanat ”ILMASTOLAKI NYT” (Helsingissä ilmestyvä METRO 10.9.2008, suurennokset JP).

Ilmastonmuutokseen ei voi kuitenkaan vaikuttaa millään YKSITTÄISELLÄ seikalla kuten LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ. Siinähän olisi vain kyse siitä, että ”TIETÄÄ JA HALLITSEE” myös LUONTOA. TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI (JA LÄNSIMAINEN KULTTUURI) jatkaisi sen jälkeen kuten aina ennenkin (JP).

*

”VALTIOIDEN MAAPALLOLLA” ON MONENTYYPPISIÄ VALTIOITA. ESIMERKIKSI VALTIOLIITTOJA (LIITTOVALTIOITA, OSAVALTIOITA). MONET NIISTÄ OVAT AUTONOMISIA JA MONIKULTTUURISIA. KANSALLISVALTIOT (VALTIOMALLINA, kuten Suomi) EIVÄT OLE NIIN YLEISIÄ KUIN USEIN KUVITELLAAN.

*

DIALEKTIIKKA ON tiedettä, JOLLA SAADAAN TIETOA IDEOISTA (PLATON). ALUNPERIN DIALEKTIIKKA OLI SITÄ, ETTÄ totuus TULEE NÄKYVIIN KYSYMYSTEN JA VASTAUSTEN KAUTTA. MUTTA ONKO NIIN?

ILMASTONMUUTOKSEN SYY ON ”UUSLIBERALISTIS-TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN” TALOUS. VAPAANA RIEHUESSAAN SE HÄVITTÄÄ PUHEETKIN SÄÄNTELYSTÄ SEKÄ YHTEISOMISTUKSESTA. VÄESTÖNRÄJÄHDYKSEEN (MASSAKULUTTAMISEEN) YHDISTETTYNÄ TEOLLINEN TOTAALI KAPITALISMI TEKEE ILMASTONMUUTOKSESSA KOHTALOKKAAN VIRHEEN.

KUN MATERIALISTINEN HISTORIAKÄSITYS YHDISTETÄÄN DIALEKTIIKKAAN, TULOKSEKSI SAADAAN KAPITALISTINEN YHTEISKUNTA, JOSSA KOKO ELÄMÄ MITATAAN RAHASSA.

MARX KUVITTELI KAPITALISMILLE VASTAKOHDAN ”SOSIALISTISEN YHTEISOMISTUKSEN NOUSUN”, MUTTA SITÄ EI OLE OLLUT TULOSSA.

KUN KANSAINVÄLISTÄ YHTEISOMISTUSTA EI TULLUT ENSIN, SIIRRYTTIIN KAHDEN JÄRJESTELMÄN (KAPITALISMI JA KOMMUNISMI eli kiinalaisen kommunismin ja venäläisen federaation = liittovaltion ”VALTIOLIITTOMAISEEN RINNAKKAISELOON”, kommunistinen Kiina on vastannut vuodesta 1997 EMÄMAANA esimerkiksi Hongkongin ulkopolitiikasta ja turvallisuudesta).

KOLMATTA SIIRTYMISVAIHETTA ODOTELLAAN. SIITÄ ON TULOSSA DRAMAATTINEN, KOSKA ILMASTONMUUTOKSEN KONKREETTISEKSI RATKAISUKSI (KEINOKSI) KELPAA AINOASTAAN ”RADIKAALI UUDISTUMINEN JA MUUTOS” (LUOPUMINEN JA NIUKKUUS).

*

MUUTOKSIA TAPAHTUU NYT ILMATILASSA JA MAASSA.

Ilmastonmuutoksen seuraukset heijastuvat nyt myös MYYTTEIHIN (huomautus JP). Esimerkiksi: ”Valkea nainen kadotti kruununsa – katso miltä näyttää kuivunut tulivuoren jäätikkö” (esimerkki. kts. Yle 24.4.2021).

”...VESIPULA uhkaa synnyttää konflikteja ympäri maailman.” (Yle 5.5.2021).

Taiwania on riivannut kuivuus ja vesipula, suurin järvikin on kuivunut, kuivuusongelma vaikeuttaa monia yhteiskunnan toimintoja (Yle ulkomaat 7.5.2021 ”Taiwaniin ei osunut...”).

VIRUSONGELMA TUOTTAA PÄÄNVAIVAA. ”Tutkijat paljastavat PANDEMIA-AJAN UUSIA TURVALLISUUSUHKIA (suurennokset JP): rapautunut huoltovarmuus, valheita rokotuksista sekä mykkyys Venäjästä”, Yle 23.4.2021).

*

SUOMEN VALTIONTALOUS on samaan aikaan kuralla. Mutta SUOMALAIS-KANSALLISTEN VALTAPELUREIDEN suurin huoli on KESKUSTAPUOLUEEN alhainen kannatus.

Keskusta ei ole oppinut vieläkään ymmärtämään sitä, miksi puolueen suosio ei nouse (kts. Yle 6.5.2021, puolueiden kannatusmittaus). Perinteinen kansallinen ”pikkunippelitaistelu” jatkuu paitsi, että Kokoomuksen kansanedustajaryhmä aikoo pelastaa Suomen maineen äänestämällä unionin paketin puolesta (kts. Yle 6.5.2021).

*

SÄÄN LÄMPENEMINEN (keväällä 2021) saattaa olla vaikuttanut siihen, että VIRUSROKOTUSTEN EDETESSÄ SUOMESSA koronavirukseen liittyvät tartuntaluvut ja kuolemat ovat laskeneet paljon alemmas kuin aikaisemmin arvioitiin ja luultiin (”Suomen koronakäyrä lähti äkkiä laskuun...”, kts. Yle 21.4.2021).

Viimeksi (huhtikuussa) sää on alkanut yllättäen taas KYLMENEMÄÄN, ILMASTON LÄMPENEMINEN AIHEUTTAA MYÖS KYLMENEMISILMIÖITÄ.

ILMASTONMUUTOS YLLÄTTÄÄ YHÄ USEAMMIN JA SYVEMMÄLTÄ.

Suomen toista VIRUSAALTOA koskenut ”SULKUTILA” sai (ilman LIIKKUMISRAJOITUKSIAKIN) virusaallon hiljentymään ”kuin itsestään”.

Mutta KUNNALLISVAALIT siirrettiin kesäkuuhun ja valtiolle kalliiksi käyneen virustorjunnan jälkeen puhkesi HALLITUSKRIISI. Sen ratkaiseminen edellyttää ensimmäiseksi MÄÄRÄENEMMISTÖN SAAMISTA kaikkien unionivaltioiden talouteen vaikuttavassa asiassa SUOMEN EDUSKUNNASSA.

*

”TIETOUSKOISTENKIN” täytyy kohta ehkä tunnustaa se, että IHMISLAJIN AIHEUTTAMALLA ILMASTONMUUTOKSELLA JA LUONNON MIKROBIMUUTOKSILLA (homeet, virusaallot jne.) ON YHTEYS. Sitä koskevaa ”tietoa” ei ole kuitenkaan vielä.

MUTTA MYÖS ”EVOLUUTIOBIOLOGITKIN” saattavat olla jatkossa sitä mieltä, että VIRUSAALLOILLA on yhteys ILMATILAN MUUTOKSIIN (ILMASTONMUUTOKSEEN).

*

Miksi en ole kohdannut rakennuksia ja alueita 1970-luvulta lähtien arkkitehtina suunnitellessani koskaan aikaisemmin HOME- JA VIRUSONGELMIIN? Niistä heräsi kysymyksiä vasta kun homeongelmat ja virusaallot alkoivat levitä kaikkialle. Tässäkin täytyy etsiä ONGELMAN ALKUPERÄÄ. Mutta kaiken perimmäisin ONGELMA on IHMINEN itse.

 


***

 


HOME- JA VIRUSAALTOJEN JÄLKEINEN ”HÄMMENNYSTILA” saattaa paljastua tähänastisen ”TIETO- JA TODELLISUUS- SEKÄ HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOISEN KULTTUURIN” SEKÄ ”MODERNIN RAKENNUS- JA ALUEKONEEN” MURTUMISEKSI”.

IHMISENÄ OLEMINEN ON JATKUVAA MUUTOSTA (myös IHMINEN on osa kaikkea muuta MAAPALLON ELOLLISTA ja jatkuvasti MUUTTUVAA LUONTOA). MUUTOSTEN YMMÄRTÄMISEN EDELLYTYS ON SE, ETTÄ SEURAA JATKUVASTI MUUTOSSUUNTIA.

*

OLEMASSAOLONI MUUTOKSIA ovat olleet esimerkiksi: lapsuus ja nuoruus (intohimoinen lintuharrastus), Loviisan lukio (ylioppilas), ensimmäinen avioliitto ja ensimmäinen lapsi 1969, Santahaminan jääkäripataljoona (puoli vuotta), Länsi-Saksa 1972-74 (Brauschweigin arkkitehtikoulu), marxilaisuudesta sekä Sartren eksistentialismista kiinnostuminen 1970-luvulla, jatko-opinnot Suomessa Oulun arkkitehtikoulu 1975-79, Porvoon kaupungin menneisyyttä ja nykyaikaa kuvaava ”porvarillis-nationalistinen” PORVOON Kuha-kirja 1980, diplomityöni palkittiin kahden vuoden ajalta Suomen parhaana (palkinto jaettiin Finlandia-talolla Helsingissä),

Turun virka 1987 (aluksi toimistoarkkitehti vuodesta 1985, Turun vanhojen puutaloalueiden tutkimisen ja suunnittelemisen koordinointi... myöhemmin myös esimerkiksi yleiskaavoitus sekä betonilähiöiden uudistaminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen lähiöelämään), sekä MIELIPIDEKIRJOITUSTEN ja Turun menneisyyttä ja nykyisyyttä käsittelevien OMAKUSTANTEIDEN kirjoittaminen ja myös kiinnostus Turussa luonnonsuojeluun sekä poliittiseen vihreään liikkeeseen. TURUN KAUPUNGINVALTUUSTO (1992–2000, ensin vihreissä, sitten SDP:ssä), punaisen mummonmökin ostaminen LAPINJÄRVEN KIRKONKYLÄSTÄ (joulukuussa 1996), toinen avioero (2003) ja kolmas aviosuhde 2000-luvun alussa sekä eläkepäiville TURUSTA muutto KAUHAVALLE 2011.TIETO- JA TEKNIIKKAUSKON MAAILMA ON TÄYNNÄ ERILAISIA ILMIÖITÄ, SEIKKOJA JA KYSYMYKSIÄ. ON EREHDYS KUVITELLA, ETTÄ SIITÄ VOI MUOTOILLA IHMISILLE SUUNNITTELUN AVULLA AINA VAIN PAREMPAA ELÄMÄÄ. MUTTA KANSALLE EI KELPAA USEIN MUU KUIN TÄYDELLISYYS.

Osallistuin Turussa esimerkiksi hallintotehtäviin, detalji- ja yleiskaavoitukseen, lähipalvelututkimukseen, puutaloalueiden ja betonilähiöiden suunnitteluun, maahanmuuttajien asumisongelmien selvittämiseen, aluerakenteen ja rikollisuuden välisen suhteen selvittämiseen, esteettömyyssuunnitteluun, vanhan kaupunkirakenteen ja vanhojen teollisuustilojen uuskäytön selvittämiseen, osallistumisavustajana toimimiseen sekä suunnittelun kehittämiseen.

MUTTA KUN suunnittelun ”päällepäsmäreiksi” kohosi turuntautiset valtapelurit ja virkamiesbyrokraatit tärkeimmäksi tuli annettujen käskyjen toteuttaminen. Siinä oli pakko luopua vähän väliä suunnittelukoulutuksesta ja ammattietiikasta.

Kun tähän ALUERAKENTEEN tarkasteluun lisätään RAKENNUKSEN tarkastelu ymmärtää hyvin sen, että niihin liittyy erilaisia TOIMIA (teollinen tuotanto, rakennustarvikekauppa, lupamenettely sekä rakentaminen jne.) sekä esimerkiksi MATERIAALEJA (maapallon luonnosta) ÄÄRETTÖMÄSTI. Esimerkiksi ASUINHUONEEN LATTIAPÄÄLLYSTEESSÄ (esimerkiksi korkkimatossa, yhdessä talon tuhansista detaljeista) ei ole huomion arvoista pelkästään se, onko päällyste halpa ja hyvän näköinen, lisäksi täytyy ottaa huomioon esimerkiksi se, että täyttääkö päällyste paloturvallisuus- sekä äänieristysmääräykset, pysyykö se alustassaan, onko se helposti pestävissä, sitooko se pölyä, onko se sähköinen, aiheuttaako se allergiaa, kiiltääkö se haitallisesti ja onko se liukas.

Esimerkiksi erilaisia LIIMOJA, joilla asuinhuoneen matot liimataan alustaan, on myynnissä kymmeniä, toiset niistä soveltuvat esimerkiksi muovin ja puun yhteen liimaamiseen. RAJATON TEOLLIS-TOTAALIKAPITALISTINEN TALOUSKASVU PERUSTUU TIETO- JA TEKNIIKKAUSKON MAAILMAAN JA SEN SOVELLUTUKSIIN. MAAPALLON LUONTO JA ILMASTO EI KESTÄ SITÄ KUIN HETKEN. PITKÄÄN JATKUESSAAN RAKENTAMISENKIN RAAKA-AINEET LOPPUVAT.

MAAPALLON ELÄMÄÄ EI VOI PELASTAA MUU KUIN NYKYISEN BAILAILUN VASTAKOHTA ”LUOPUMINEN JA NIUKKUUS”.

Yksityiselämä on suunnittelijallakin erikseen, siitä muodostui kohdallani olemiseni lisäksi ”kolme vaimoa ja kolme tytärtä, yksi poika sekä seitsemän lastenlasta”. Jäljelle siitä on jäänyt vastuu tulevaisuudesta ja lähimmäisistä sekä vastuu suunnittelemastani talo- ja aluerakenteesta.

*

NYKYKAUPUNKI on täynnä ”TIETOUSKOISTA JÄRKEÄ JA TEKNIIKKAA”, mutta siinä ei ole sijaa INHIMILLISILLE TUNTEILLE JA MIELIKUVITUKSELLE. Jotta NYKYKAUPUNGISTAKIN tulisi IHMISTEN KAUPUNKI, tarvitaan MUUTOS.

”KAUPUNKI – – on pysäköintialue ja paikka kulutukselle – – KAUPUNKIMUOTO – – täynnä tyhjyyttä – – KAUPUNKI – – kerran se oli maailman näyttämö – – KAUPUNKI ei ole tekniikkaa tai tiedettä – – KAUPUNGIN TAPAHTUMAT – – aistimme olemassaolomme kautta – – Tie meidän KAUPUNKIHELVETTIIN on reunustettu PÄÄTÖKSILLÄ.” (arkkitehti Roger Wingren, esitelmä ”TAPAHTUMIA KAUPUNKITILASSA”, esitelmän taustalla oli Pietarsaaren SAFA-palkinto 1987, Asuntomessut Turussa 15.7.-14.8.1988, suurennokset JP)

*

Mutta tätäkin enemmän on MONIKULTTUURINEN KAUPUNKI. KUITENKIN SUOMESSAKIN REGIONALISTINEN JA NATIONALISTINEN ASENNE ON SUVAITSEMATON MONIKULTTUURISUUTTA JA KANSANVÄLISYYTTÄ VASTAAN.

VASTA KUN HUOMISESSA SUUNNITELLAAN KOKONAINEN MONIKULTTUURINEN KAUPUNKI (EI AINOASTAAN MONIKULTTUURISTA LÄHIÖTÄ JA KERROSTALOA), KAIKKI ALKAA NÄYTTÄMÄÄN TOISENLAISELTA.

*

Professori Kimmo Lapintie on kirjoittanut ARKKITEHTIUUTISIIN 2/2000 (Monikulttuurinen Suomi – arkkitehtuurin tabu) MONIKULTTUURISEN KAUPUNGIN SUUNNITTELUSTA ja päättää kirjoituksensa lausahtamalla ”ALKAAKO HIRVITTÄÄ. NIINPÄ”.

TURUSSA keskelle Port Arthurin puutaloaluetta (suojelukohde) suunniteltu MOSKEIJA sai aikaan kokonaisen KANSANLIIKKEEN hanketta vastaan (vaikka rahoituskin oli kunnossa) ja buddhalaisten Turkuun TALKOOTYÖNÄ rakentama temppeli tuhoutui TUHOPOLTOSSA.

*

”Ranskassa joukko upseereita varoittaa SISÄLLISSODASTA (suurennos JP), jos maahanmuuttajalähiöitä ja ”islamismia” ei saada kuriin.” (Yle 30.4.2021, tämän taustalla saattaa olla ranskalainen poliitikko Marine Le Pen).

”Useat teknologiayhtiöt ovat kieltäneet politiikasta keskustelun työpaikalla – Suomessa aihe ei ole noussut esille.” (Yle30.4.2021). Ylen uutisten mukaan ”poliittiset erimielisyydet murentavat ”mestarijoukkueen” mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.” (Coinbasen perustaja Brian Armstrong).

Kieltoajatuksen ”sylttytehdas” on Atlantin takaa, sekin on ”trumpilaisuusanarkismia” (JP).

 


***

 


Kirjoitin 1970-luvun lopulla ”TIETOUSKOISENA” kirjaa nimeltä ”PORVOON KUVA”. Kirjoitukseni sai alkunsa Porvoon vanhojen karttojen tarkastelemisesta.

PORVOON KUVAA (1980) SEURASI TURUN KUVA (1. osa 2005). Turun kuvaa kirjoittaessani minusta tuntui siltä, että olen tekemässä jotain pahaa. Miksi paikallishistorian kirjoittaminen on arka asia? Miksi omakustanteita? Entä miksi KUVA (eikä esimerkiksi ”sana”)?

Miksi vain ”tietouskoista virallista historiankirjoitusta”? TURUN KUVA -sarjan kirjoittamisen LÄHTÖKOHTANANI oli se, että tein 2000-luvun alussa havaintoja NATIONALISTISEN HISTORIANKIRJOITTAMISEN EPÄKOHDISTA.

SUOMALAISKANSALLISEEN VALTIOON liittyvä ”oikea valtapoliittinen ajattelutapa” on nytkin ongelmallinen. Esimerkiksi PERUSSUOMALAISTEN KANNATUKSEN NOUSUN JOHDOSTA.

MUTTA MENNEISYYDESTÄ EI VOI SANOA MITÄÄN VARMAA, JO ELETYISTÄ AJOISTA VOI VAIN KUVITELLA.

KOHTI TUNTEMATONTA TULEVAISUUTTA SITÄ TÄSSÄ HETKESSÄ MENNÄÄN.

*

Kirjoitin TURUSSA 2000-luvun alussa kaupungin historiaa käsitteleviä OMAKUSTANTEITA koska olin Turun menneisyydestä ja kaupungin merkityksestä eri mieltä kuin turkulaiset.

MYÖS KUVATAIDEHARRASTUKSESSANI ALKOI TURUSSA 1990-luvun alussa uusi vaihe. Tein samaan aikaan myös uudenlaisia havaintoja ”turkulaisuudesta” (paikallisesta identiteetistä).

*

Omassa elämässäni ja elinympäristössäni tapahtui TURUN KAUTENA monia suuria MUUTOKSIA.

MUUTTUMISIA: Avoin kirje arkkitehti Benito Casagrandelle (Jukka Paaso, 1986. Arkkitehtiuutiset)...Turun tauti ja unelma Turun positiivisesta imagosta...taiteilija Jan-Erik Andersson uusien fantasioiden markkinamiehenä...uusornamentti arkkitehtuurin uudistajana ...Turku tarvitsee keskustelua arkkitehtuurista (Anderssonin mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 20.11.2005)...Tio år sedan allt startade (Åbo Underrättelser 15.8.2009)…MUUTTUMISIA (valtaosin imago- ja mielikuvapelejä). Voiko kuvassa asua? Taiteilija Jan-Erik Andersson- väitöskirja tarkistettiin 8.11.2009 – toinen tarkastaja arkkitehti ja taideopettaja JUHANI PALLASMAA, oli kriittisempi opinnäytteen tekijän väittämiä kohtaan, Pallasmaa korosti taiteen ja arkkitehtuurin pitkää yhteistä taivalta, jota Andersson oli hänen mielestään VOIMAKKAASTI VÄHEKSYNYT – – Taideteoksessa voi asua (Anderssonin mielestä, Turun Sanomat 1.11.2008) – – Turun näkyvä ja näkymätön kerroksellisuus, kuvataiteilija Jan-Erik Andersson esitelmöi (Turku 2011 -seminaarisarja 2008) – – MONIRAKENNUS ”LIFE ON A LEAF” on jo ehkä myyty? Marxilaisuuden ja ”dialektisen materialismin” vastaisesti?

MUUTTUMISIA. Arkkitehtuurista ei keskustella (Jukka Paason kirjoitus Turun Sanomissa 27.7.2008, koska ”hyvä hanke” ei saanut keskustella/huomautus JP) – – Kokoomuksen valtuustoryhmä sulki ovensa Kaija Hartialalta (kommunisti Andersson ja porvari Hartiala tekivät tiivistä yhteistyötä (lisäys JP) – – Arkkitehtuurikasvatus vauhtiin (taidetoimikunta)... Uskoisin, että Muumi-pappa uneksi, että – – Wikeström&Krogiuksen talo säilytettävä (koristeiden takia/lisäys JP) – – supermoderni Myllysilta (romahdusvaara, esijännitystekniikka petti) – – kirjastokortteli riidat – – postmodernit arkkitehdit eivät voineet luennoida arkkitehtuurista (Turku 2011).

MUUTTUMISIA. Aurajokisuun uusiutuminen (uudenlainen nuorekas uusliberalistis-dynaaminen kaupunginjohtajaporvari Juhani Leppä) – – lähiökehän pakolaiset ja maahanmuuttajat – – Mäenpää ja rasismi – –  ison rahan kauppakeskukset – – saaret (rakentamisohjauksesta vapautettu uudisrakentaminen – houkuttelee paksulompakkoisia veronmaksajia Turkuun/huomautus JP) – – kaupunkijohdon riidat – – Telakkaranta – – Heideken – – pikaraitiotie – – Pinella – – Kampiföri – – Kakola asuinkerrostaloalueeksi – – valtaajat häädetään – – syksy tarvitsee valoa pimeyteen - Turun lumeton talvi ja vesisateet – – ”Turku palaa 2011” – – kulttuuripääkaupunkihanke sai miljoonan odotettua vähemmän (ja joutui palauttamaan myöhemmin valtiolle kaksi miljoonaa/lisäys JP) – – Pro Cultura-säätiön hallitus – – 2011-valtuuskunta – – torin kuusi on ihan hyvä – – Toriparkki – –

*

1800-luvun lopulla maaseudulta Turkuun muuttaneet ihmiset ovat vieläkin ”tuppukylämäisiä”, pelokkaita ja arkoja. Heillä on erityisen ”ohut hipiä”. Turun arjessa on tavallinen lausahdus ”mää mää, et sää” (ote Harri Kumpulaisen runosta/lisäys JP). Innostuessaan turkulaiset osaavat olla myös YLIROHKEITA. Onneksi turkulaisten joukossa on myös ANARKISTEJA. Kommunistejakin on ollut Turussa.

HELSINKI (METROPOLI) on turkulaisille ”iso ja ahne kivikaupunki, joka on muka riistänyt Turulta pääkaupunkiaseman”.

Tampere kuulu Turun pahimpiin kilpailijoihin.

Turkulaisten suurimmat sisäiset jännitteet liittyvät identiteettiin, siinä Turku on ”Suomen paras asuinpaikka”. Turkulaisten sisäiset jännitteet liittyvät myös rasismiin (pakolaiset ja maahanmuuttajat) sekä nationalismiin (kiihkoisänmaallisuuteen). Siinä ”Turku on Suomen valtion kohtu”. Turun tuomiokirkossa on vieläkin suuri kansallisromanttinen maalaus, jossa väitetään, että turkulaiset on kastettu kristinuskoon KUPITTAALLA.

”TURUN TAUTI” liityy paikalliskulttuuriseen valtapeliin nimeltä ”JOUSTAVA MENETTELY”, mutta käsitteellä ”MAAN TAPA” viitataan koko SUOMEN VALTIOTA koskevaan ”RAKENTEELLISEEN KORRUPTIOON”.

SAKSASSA Braunschweigia pidetään ahdasmielisenä ”provinssina”. Braunschweigissa minulle sanottiin, että ”mene Jukka käymään Etelä-Saksassa, siellä on MUKAVIA SAKSALAISIA”.

*

Mutta mistä johtuu se, että esimerkiksi turkulaiset ja kauhavalaiset ovat täysin ERILAISIA (esimerkiksi mentaliteetti sekä kieli (luonne, puhe, murre jne.)?

KAUHAVALLA TEKEMÄNI DADAISTISET KUVATEOKSET NÄYTTIVÄT ENSIN MINUSTA OLEVAN TÄÄLLÄ KUIN JOSTAIN TOISESTA UNIVERSUMISTA, TOISAALTA UUDET OLOSUHTEET (MAATALOUSVALTAINEN KAUHAVA) MAHDOLLISTIVAT IRTAANTUMISENI AIKAISEMMASTA JA SENKIN JÄLKI NIISSÄ NÄKYY.

Härmänmaa-Kauhavan OMAKSUMA KUVATAIDEKÄSITYS ON KIINNITTYNYT SEUDUN OMAAN PITKÄAIKAISEEN MAATALOUSKULTTUURIPERINTEESEEN. SIINÄ MITÄÄN EI SAISI MUUTTAA JA UUDISTAA. MUTTA JOS PYRKII KAIKEN SÄILYTTÄMISEEN, TAPAHTUU KUITENKIN KAIKESSA MUUTOSTA.

SUUR-KAUHAVALLA MYÖS MODERNIN (UUDEN) ON OLTAVA VANHAA. Tuon maatalouskulttuuriin juontavan taidekäsityksen tunnetuin edustaja LAPUANJOKILAAKSOSSA ON taidemaalari JUHANI PALMU.

”TIETOUSKOISET TAITEEN TUNTIJAT” EIVÄT ARVOSTA PALMUN TEOKSIA.

Palmun taiteilijanura taitaa olla loppuvaiheessa? Näin voi päätellä ALAHÄRMÄN KNUUTTILANRAITIN viime aikojen valitettavien tapahtumien pohjalta. Onko Palmunkin todellisuuskäsitys murtunut? Mutta Palmukin voi olla monessa näkökulmassa ”oikeassa”. TAITEEN TULKITSEMISEN nykyongelman ydinhän voi olla esimerkiksi ”estetiikkatietouskossa” ja käsitteessä ”dualismi”.

*

Kauhavalaisille on tärkeää, että tuntee pikkuliikahduksia myöten KAIKKI ”oman kunnan ja elinympäristön” ASUKKAAT. Monet kehuvat tuntevansa kaikki Kauhavan PIKKUPOLUTKIN ja monet harrastavat autoillaan ”KOTISEUTUMATKAILUA” kunnan vanhojen rajojen sisällä.

Tällä maatalousvaltaisella seudulla kaikki on rahvaanraamatullisesti maasta, kaiken kohtalona on muuttua lopuksi maaksi. Näillä ”Kosolanmäeillä” vanhat talot jätetään mätänemään ja vanhat maataloustarvikkeet ja -koneet päätyvät sinne tänne ojiin kaadettuina.

Koska kaikki on haluttu säilyttää tämän lakeuden pienoisvaltioissa (maatilakeskuksissa) löytää kaikkialta (pihoilta ja metsistä) vanhoja kaatopaikkoja, joissa murenee mätänä vanhoja tavaroita.

Täällä myös ”tongitaan” koko ajan koneilla. Lakeuden ”suomalaiskansallinen maaseutumaisema” on siksi täynnä pohjaveden täyttämiä kuoppia.

Kun ”lakeuden kartanoilla” (isojaon jälkeisissä maatilakeskuksissa, ne perustettiin 1700-luvulla valistuksen ”järki ja vapaus” aikana talouden tehostamiseksi) sorakuopat on tongittu, suot on kitketty ja metsät on kaadettu ”lakeuden horisontaalinen levy” rypistyy niin, että ylätasanteet ovat alakenttiä ja alatasanteet yläkenttiä. Ylätasanne on täällä usein ainoastaan parin metrin korkeudella.

Onneksi Suur-Kauhavalla on ”KOURALLINEN NYKYAJANKIN TUNTUISIA IHMISIÄ”.

*

”TIETOUSKOINEN” Turun menneisyyden selvittäminen ja Turun historian kirjoittaminen ei kiinnosta minua enää. Olen kirjoittanut Turun jälkeen eteläpohjalaisuudesta ja Kauhavasta. Mutta eniten olen ollut kiinnostunut viimeksi TAITEESTA JA EKSISTENTIALISTISESTA FILOSOFIASTA.

”Tieteellinen historiankirjoitus” on mielestäni aina (myös omalla kohdallani) ”satujen sepittelyä”, kuvittelemista ei voi välttää myöskään kun kirjoittaa jo eletyistä ajoista, menneisyydestä historiaa.

Suhtaudun nyt menneisyyteen (historiaan sekä perinteiseen paikkaidentiteettiin) eri tavalla kuin aikaisemmin. Menneisyys on minulle tänään arvoitus. Tulevaisuutta en ole kuvitellut koskaan voivani ymmärtää. Mutta ”HETKI, JUURI NYT” on alkanut kiinnostamaan MINUA FILOSOFISENA KYSYMYKSENÄ (eksistentialismi) sillä se sisältyy ”OLEMASSAOLOONI” ja se on ainoa minkä aistimisesta voi olla ”vakuuttunut”.

*

Eksistentialismi on auttanut minua ymmärtämään IHMISENÄ OLEMISEEN SISÄLTYVÄÄ ”ITSELLEEN OLEMISTA”.

Voi kunpa oppisin ymmärtämään parhaiten ”OLEMASSAOLOA JA ITSEÄNI”!

Kun aloin 1985 koordinoimaan toimistoarkkitehtina Turun vanhojen puutaloalueiden säilyttämistä (alueittainen perusparannus) korostin arvokkaimpien paikkojen MUUTTUMATTOMUUTTA. Ja kun laadin viimeksi noin 2009–10 suunnitelman maahanmuuttajien asumisesta Turun kerrostalolähiöissä, korostin KANSAINVÄLISYYTTÄ. Nämä molemmat pyrkimykset johtivat konfliktiin paikallisten valtapelureiden kanssa. Aurajokisuu haluttiin MUUTTAA JA UUDISTAA kokonaan eikä suunnitelmaani ”monikulttuurisesta asumisesta lähiöissä” hyväksytty.

*

Sen jälkeen kun olin lähtenyt eläkkeelle ja muuttanut uuden perheeni kanssa Turusta Kauhavalle mielenkiintoni on vaihtunut viimeksi monessa aivan toisiin seikkoihin ja toisenlaiseksi.

Viimeksi siihen on vaikuttanut myös koko Suomen valtion yllättänyt VIRUSPANDEMIA. Se on haastanut myös koko suomalaisen YHTEISKUNNAN MUUTTUMAAN. Mutta ”KÄYTÄNNÖN MIESTEN JA NAISTEN” puhe ”PALUUSTA NORMAALIOLOIHIN” herättää minussa monia hankalia kysymyksiä.

Myös PERUSUOMALAISUUDEN kannatuksen jatkuva nousu herättää minussa paljon kysymyksiä. NATIONALISMIN VASTAKOHTA ON YKSILÖN, KANSAINVÄLISYYDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN SEKÄ VÄHEMMISTÖKANSOJEN TARKASTELEMINEN OSANA UUDISTUVAA YHTEISKUNTAA.

 


***

 


KAUHAVALLE 2011 muutettuamme minua alkoi kiinnostaa kirjoittaa uudelta pohjalta yksilövapautta, taidetta ja yhteiskuntaa koskeneita pohdintoja ja ne johtivat kohdallani suuriin sisäisiin SUUNNANMUUTOKSIIN.

Kirjoitin Kauhavalla helmikuussa 2012 OMAKUSTANTEESEENI ”IKKUNA” (KAUHAVAN KUVA, 5. osa, ISBN 978-952-67631-4-9), että ”Tällä uusimmalla kirjoituksellani syvennän näkökulmaani Kauhavaan ja nykyiseen yhteiskuntaan” (sivu 2). Ja että ”Tuhon partaalle ajetuista YKSILÖVAPAUKSISTA (suurennos JP) on enää jäljellä pelkkiä rippeitä ja sivistyksestä pelkkä jäänne...” (sivu 6).

IKKUNA on ”sekoitus ”kuvitteellisesti aistittavia ilmiöitä” sekä filosofisia pohdintoja. Filosofian yhteydessä ajattelin esimerkiksi teollisen kapitalismin tavaratulvan aiheuttamaa ”luonnonvarojen rajatonta käyttöä ja ihmisten vieraantumista” ja esimerkiksi postmodernia ”subjektin kuolemaa” (jossa ihminen tuotetaan, esimerkiksi muodin vaikutuksesta). Ihminen ja maapallon luonto on nyt keskellä teollista kapitalismia monenlaisissa vaaroissa.

KÄSITTEESTÄ ”VAPAUS” on monenlaisia käsityksiä ja määritelmiä. Käsitteellä ”YKSILÖVAPAUS” viitataan politiikkaan, jossa määritellään se mitä ihmiset saavat tehdä valtion kansalaisina ja mitä valtiovalta voi tehdä vallankäytön yhteydessä kansalaisilleen. Valtio rajoittaa yksilövapautta määrittelemällä juridisesti esimerkiksi mielipide- ja kokoontumisvapauden.

Minua kiinnostaa VAPAUDESSA eniten ”ihmisen perimmäinen vapaus”, mikä liittyy vapaaseen ja vastuulliseen ihmisenä olemiseen ja elämiseen. Ja esimerkiksi kuvataiteen tekemiseen (taiteen vapaus).

Kirjoitin siksi Kauhavalla jo 2012 omakustanteisiini ”IKKUNA” ja ”YKSILÖN LOPPU” (Kauhavan kuva 7. osa, ISBN 978-952-67631-6-3) siitä, että YHTEISKUNNALLISET VALTAPELIT aiheuttavat myös ”IHMISEN TUHOUTUMISTA SISÄLTÄ KÄSIN” (kts. ”YKSILÖN LOPPU”, sivu 10).

Omakustanteessani ”YKSILÖN LOPPU” on samanniminen kirjoitus (sivulta 9 alkava kirjoitus on päivätty 28.9.2012), jossa sanon, että ”Yksilön tuhoutuminen modernin VALTAKONEISTON RATIONAALISISSA HAMPAISSA selittyy parhaiten fenomenologiaan, hermeneutiikkaa ja eksistentialismiin juontavan filosofian pohjalta” (sivu 11).

*

Halusin Turussa kiirehtiä eläkkeelle lähtöä (vaikka se supisti huomattavasti eläkesummaani) koska olin joutunut (ainakin omasta mielestäni) myös TYÖPAIKKAKIUSATUKSI.

Virkani alkuvaiheessa (heti 1987 jälkeen) tapahtunut kiusaaminen päättyi heti, kun olin tullut TURUN VIHREIDEN ÄÄNIHARAVAKSI vuoden 1992 KUNNALLISVAALEISSA. Minut valittiin TURUN VALTUUSTOON VIHREÄNÄ, mutta ”loikkasin” DEMARIVALTUUSTORYHMÄÄN 1995, mutta kun putosin vuonna 2000 SDP:n ehdokkaana kuntavaalissa, KIUSAAMISTA JATKETTIIN heti sen jälkeen. Ihmettelin tuolloin myös SDP:n valtapelikulttuuria, kun selvitin Turun osallistumisavustajana isojen perinteisten puolueiden ORGANISOITUMISTA.

UUSIN (toinen) kiusaamisjakso tapahtui kun olin suosinut vuosikaudet TURUN LÄHIÖUUDISTUKSESSA VAPAAMIELISTÄ ”ASUMISEN MONIKULTTUURISUUSPOLITIKKAA”.

KOTOUTTAMISTA harjoitetaan nykyisin valtioissa yksipuolisesti TYÖPERÄISESTI (työllisyyspolitiikkana). Mutta ei huomioimalla esimerkiksi VAPAA-AIKA JA KULTTUURINEN IDENTITEETTI SEKÄ MUUTTAJAN YKSILÖLLISYYS.

NYT MINUT EROTETTIIN maahanmuuttajien lähiöasumisen liittyneen uuden (epävirallisen) virkamiesryhmän SIHTEERIN tehtävistä väittäen, että KOKOUSMUISTIO ei ollut pidetyn kokouksen mukainen.

*

Olin laatinut sitä ennen tuon työryhmän sihteerinä 2000-LUVUN ALUSSA maahanmuuttajille myös lähiöasumissuunnitelman, jossa jokaiselle kansanryhmälle kuuluu oikeus sisustaa kerrostaloasunto oman kulttuurinsa mukaisesti. Mutta minulle sanottiin, että ”Luuletsä Jukka, että Suomessa saa toteuttaa MONIKULTTUURISUUSPOLITIIKKAA?”. Parvekkeella ei saa olla steliittilautasta mutta yhden naulan saa iskeä parvekkeen seinälle.

Suomen valtiossa sallitaan maaahanmuuttajalle vain funkkiksen vitivalkoiseksi maalatut interiöörit vaikka valkoinen merkitsee toisissa kulttuureissa kuolemaa.

Turussa toimiva SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI julkaisi 2004 minun ja Karoliina Kokon kyselyselvityksen (Suomen ensimmäinen) ”Maahanmuuttajien asuminen – lähiöuudistuksen uusin haaste” (Siirtolaisuus-Migration 2). Olin noihin aikoihin saman aiheen johdosta yhteydessä myös esimerkiksi Safaan ja professori Kimmo Lapintiehen.

Pyysin aluksi aluehallintoviranomaista tutkimaan kiusaamistapaustani, mutta lopuksi luovuin koko ajatuksesta. Suomessa ei muka ole työpaikkakiusaamista, kiusaaminen on täällä muka pelkästään ”jokaisen omissa korvien väleissä”.

 


***

 


KAUHAVALAISEN ”NORMAALIOLOON” ON SISÄLTYNYT PITKÄÄN MYÖS LENTOMELU.

Turusta Kauhavalle keväällä 2011 tultuamme KAUHAVAN TAIVAS OLI SOTILAS-SUIHKUKONEIDEN TAKIA ”YHTÄ MELUHELVETTIÄ”. LENTOMELU HEIJASTUI MONELLA TAVALLA MYÖS MAAN TASOON.

KAUHAVAN (entisen kirkonkylän) KOKO TAAJAMA (KARTTA: ASUTUS JA PALVELUT) OLI LAITETTU NETTIIN HARMAALLA MILITARISMIN TAKIA.

PAIKAN NIMISTÖKIN KERTOI NATIONALISTISESTA MILITARISMISTA (esimerkiksi erään lasten leikkipaikan nimi oli ”LEIJONAPUISTO” ja sen varusteet muistuttivat siitä, että paikan kyljessä on KASARMI).

KUN KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU LAKKAUTETTIIN JOULUKUUSSA 2014 ja sen paikalle valtio halusi perustaa PAKOLAISTEN VASTAANOTTOKESKUKSEN KAUHAVALAISET HUUDAHTIVAT YHTENÄ KUORONA ETTÄ ”EI”. Kyseinen keskus kuitenkin perustettiin ja kauhavalaiset joutuivat ensimmäisen kerran kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Mutta KAUHAVAN TURVAPAIKKAKIN lakkautettiin 2020, Suomen valtion politiikka oli ottanut taas uuden suunnan. Päällimmäisenä puheenaiheena on ollut viimeksi VIRUSAALLOT JA VIRUSROKOTUKSET SEKÄ PERUSSUOMALAISUUDEN KANNATUKSEN JATKUVA NOUSU SUOMESSA.

Sitäkö se ”PALUU NORMAALIOLOIHIN” olisi täällä KAUHAVALLA, että LENTOSOTAKOULU aloittaisi KASARMILLA uudestaan toiminnan ja koko Kauhavan taivas täyttyisi taas LENTOMELUSTA?

*

Vuoden 2012 kuntavaalin (koko maa) alhainen äänestysprosentti ei vaikuttanut Kauhavaan. ”Maakuntaan oli tulossa iso muutos” (kuten senäjokilaisen maakuntalehden Ilkan tuolloinen päätoimittaja kirjoitti). Vaalissa 2012 KESKUSTAN kannatus laski mutta PERUSSUOMALAISTEN (PS) NOUSI saman verran.

Keskustan kannatus on ollut myös tuon jälkeen laskussa mutta PS on noussut Suomen vaikutusvaltaisimmaksi puolueeksi vaikkei se istu hallituksessa.

Sama muutossuunta on jatkunut tuon jälkeenkin. Ja jatkuu ehkä huomisessakin. Olen kuvitellut, että tänne syntyy myös ”KAUHAVANLIIKE” (vrt. ”LAPUANLIIKE”, LAPUA ON eräs KAUHAVAN naapurikunnista). Perussuomalaisuudesta voi lukea myös OMAKUSTANTEESTANI ”TAITEEN LOPPU” (Kauhavan kuva 8 osa, 2012, ISBN 978-952-67631-7-0, sivu 3).

Valtaosa Kauhavalla kirjoittamistani OMAKUSTANTEISTA käsittelee TAIDEILMIÖITÄ. Kirjoittamiseni on kallistunut viimeksi eniten FILOSOFIAN suuntaan koska suhteeni ”tietoon ja tieteeseen” on vaihtunut toiseksi.

 


***

 


VUODEN 2012 lopulla marraskuussa) kirjoitin yhteiskunnallisen omakustanteen ”SUOMEN LOPPU” (Suomen kuva -sarja, 1. osa), kirjoitin siihen, että ”Suomen kuvassa tarkastelu on laajennettu myös valtiolliselle ja kansainväliselle tasolle. ”Suomen kuvan ensimmäinen osa haastaa suomalaisen nationalismin ja valtiolaitoksen vartijat...KANSAINVÄLISTYMINEN (suurennos JP) tulee esittämään pääroolia käynnissä olevassa MUUTOKSESSA (suurennos JP). Lopputulokseksi on tulossa kansallisvaltioiden ja samalla myös Suomen loppu”.

*

KAUHAVALLE TULTUAMME JÄIN MIETTIMÄÄN sitä kun JOKU KAUHAVALAINEN LAUSAHTI ”ME EMME TARVI MUITA”. Vasta nyt jälkikäteen olen alkanut ymmärtämään sitä mihin se liittyy. Sen pohjalla on KAUHAVALLA 400 vuotta jatkunut YKSIPUOLINEN MAATALOUSKULTTUURI. Viimeksi KONEET ovat korvanneet myös ”omat rengit ja piiat”.

”VALTIOLLISEEN JA PAIKALLISEEN KANSAAN USKOMISEEN” (”KUVITTEELLISEEN KANSAKUNTAUSKOON”) sisältyy ”omiin tarrautuminen ja pikkunäpertely” demokratian peruspiirteenä.

Kauhavalaiset eivät ainoastaan seuraa pikkukylillä jatkuvasti toinen toisensa pikkuliikahduksia ja tunne kaikki pikkupolutkin. Heille kaikki PELLOT JA METSÄT OVAT pelkkää HERRAN IHMISELLE LAHJOITTAMAA RISTAA.

He myös harrastavat väsymättä bensa-autoillaan KOTISEUTUMATKAILUA kahden tienristeyksen välissä ja hankkivat myös MATKAILUPERÄVAUNUN välttyäkseen kontaktilta ”ulkopuolisten kanssa”.

He ovat LÄPEENSÄ TYYTYVÄISIÄ ITSEENSÄ JA ELÄMÄÄNSÄ kunhan vaan ”ulkopuoliset” pysyvät kaukana heidän ”IKIOMASTA TÖRKYLÄJÄKARTANOSTA” (isojaon mukaisesta MAATILAKESKUKSESTA eli ITSEELLISESTÄ PIENOISVALTIOSTA, jossa ”palveluväki” on lopullisesti vaiti).

ONKO TÄMÄ SITÄ ”KAUHAVALAISTA NORMAALIOLOA”?

 


***

 


Hegeliläinen NATIONALISMI ei ainoastaan murskaa YKSILÖVAPAUTTA ja pakota MASSOITTUMAAN yhteen KAIKILLE YHTEISEEN JA YHTENÄISEEN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN.

VALTIOLLINEN JA PAIKALLINEN NATIONALISMI kasvattaa myös SUVAITSEMATTOMUUTEEN.

KAUHAVAN NAAPURIKUNNAN niin sanottu ”LAPUANLIIKE” syntyi LAKEUDEN paikalliskulttuuriselta pohjalta. Siinä kaapattiin ensin virallinen valtiovalta ja sen jälkeen maan johtoon alettiin nostamaan YKSINVALTIASTA DIKTAATTORIA (Mussoliini Suomen Hitleriksi).

TÄMÄN VASTAKOHTA on se kun KYMMEN MILJOONAN ASUKKAAN SUUR-PARIISIN METROPOLISSA asuva syntyään suomalainen kirjailija kirjoitti PARIISIN kaupungin VÄESTÖNTUNGOKSESTA, että ”minä en tunne heistä ketään mutta he ovat kaikki minua varten”.

 


***

 


KANSAN OMALLE VALTIOLLE VARAAMAT ALUEET JA PAIKAT OVAT ”VALTAPELIEN SÄHKÖISIMPIÄ KOHTIA”. ORGANISOITUJEN VALTAPIIRIEN JA VALTIOIDEN VÄLIIN MUODOSTETUISTA ALUEISTA TULEE SAMALLA ”VALTAKIILOJA”.

”Valtakiilat” iskeytyvät valtapiirien väliin KANSAINVÄLISEN KEHITYKSEN JA PAIKKAAN LIITETTYJEN USKOMUSTEN POHJALTA. Sen jälkeen kun ”VALTAKIILA ON ASETTUNUT PAIKKAAN” VALTIOLAITOKSEKSI ORGANISOITUNUT ”KIILAVALTIO” joutuu jatkuvasti taistelemaan pysyäkseen kiilana kyseisellä kohtaa.

”KIILAVALTIONKIN” on kuitenkin pakko MUUTTUA JA UUDISTUA KATKEAMATTOMAN KANSAINVÄLISEN MUUTOKSEN edetessä.

”KIILAVALTIONA TOIMIMINEN” MERKITSEE ITSEKKYYDEN JA AGGRESSIIVISUUDEN (MILITARISMIN) JATKUVAA LÄSNÄOLOA. VALTIO JOUTUU OLEMAAN TUOLLOIN KOKO AJAN ”VARPAILLAAN”. Rauhanajasta muodostuu siksi myös jatkuvaa ”sotaan valmistautumisen aikaa”.

Tämä on RAUHAN YLLÄPITÄMISEN kannalta suuri epäkohta.

*

HAJANAISEN SAKSAN aikainen FRIEDRICH HEGEL pohti 1800-luvun alun filosofiassaan kansalliseksi valtiollista organisoitumista koskevia järjestelykysymyksiä. Valistuksen ja kansallisromanttisen ajattelun pohjalta organisoitua ”hegeliläistä valtiota” kutsutaan ”KANSALLISVALTIOKSI”. Periaatteessa kaikki valtiot pohjautuvat ”KANSAUSKOVAISUUTEEN”, mutta monien valtioiden johdossa on YKSINVALTIAITA.

NATIONALISMIN mukainen VALTIOJÄRJESTYS aiheuttaa LUONNONMUKAISENA IHMISENÄ OLEMISELLE (YKSILÖLLE) isoja ongelmia koska sillä kielletään ”ITSELLEEN OLEMINEN”. Kapitalistinen ja kommunistinen valtiojärjestys suosii IHMISMASSOJA.

IHMISTÄ KOSKEVIEN YHTEISÖLLISTEN PROSESSIEN TAUSTALLA ON OLLUT AINA KANSAINVÄLINEN MUUTOS, JOSSA MAAPALLON PAIKKOJA (ALUEITA) EI OLE ”VARATTU LUONNOSTAAN” YHDELLEKÄÄN KANSANRYHMÄLLE.

*

MAAPALLON on suuri PALLO keskellä AVARUUTTA, sen muoto ei ole vähääkään ”LAATIKKO”. PALLON KAAREVAA PINTAA LIIKKUESSA VOI KUVITELLA KAIKEN RAJATTOMAKSI, MUTTA MYÖS PALLOLLA ON KASVUN RAJAT (vrt. LEVYMÄINEN ALUE).

ELÄMÄ PALLOMAISELLA MAAPALLOLLA ON synnyttänyt myös mielikuvan jumaluuden kaltaisesta ”kaiken tietävästä ja hallitsevasta sekä kaikessa edistyvästä ihmislajista” mutta se on kuitenkin harhakuvitelma. KAIKKI ON KEHITTYNYT MAAPALLOLLA AINA OSANA KAIKKEA MUUTA AVARUUTTA SEKÄ samalla UNIVERSAALISESTI JA KANSAINVÄLISESTI (esimerkiksi YLIKANSALLISESTI).

VAIKKA IHMINEN on saanut selville ”ALKURÄJÄHDYKSEN” IHMINEN EI VOI PÄÄSTÄ KOSKAAN SELVILLE MITÄ ELÄMÄ ON. Ihmisellä on kuitenkin kyky ymmärtää IHMISKUNNAN VAIHEITA OSANA MAAPALLON LUONTOA.

*

KAIKKI PAIKAT OVAT MAAPALLOLLA YHTEISIÄ.

RUOTSI JA VENÄJÄ (Novgorod) kilpailivat muinoin vuosisadat YHTEISKUNNALLISESTI ORGANISOIMATTOMASTA ÖSTERLANDIN ALUEESTA.

Esimerkiksi teoksessa ETELÄ-POHJANMAAN HISTORIA III (nuijasodasta isoonvihaan, 1945, sivu 271) sanotaan, että ”Pohjanmaa oli jo keskiajalla ollut hallinnollisesti lähempänä Ruotsin Länsipohjaa (Pohjanlahden takaista Västerbottenia) kuin Etelä-Suomea...useat historioitsijat ovatkin olleet sitä mieltä, että Pohjanmaata ei vielä tällöin laskettu Suomeen kuuluvaksi.”.

Suomen aatelisto syntyi etelässä Turun linnan yhteydessä. Ruotsin hallinto ulottui vuosisadat ÖSTERLANDIN (nykyisen Suomenniemen) puolelle. Vaasan edustan KORSHOLMAN HALLINTOKESKUKSEN VAIHEET on tästä vakuuttavin esimerkki.

Sen jälkeen kun SUOMALAISTEN KANSALLISUUSAATE JA VALTIOLLISEEN ITSEMÄÄRÄÄMISEEN pyrkiminen tulivat ”AUTONOMISESSA ITÄMAASSA” muotiin Korsholman kaltaiset ”ulkopuolisten” valtapiiriin kuuluneet REUNA-ALUEET pyrittiin hävittämään tai muuttamaan sellaisiksi, että nekin olisivat ikään kuin kuuluneet aina ”SUOMEN KANSAN ALKUPERÄISEEN ASUINALUEESEEN”.

*

PERINNÖLLISEKSI KUNINGASVALLAKSI ORGANISOITUNUT RUOTSI ja SUURVALLAKSI KASVAMASSA OLLUT VENÄJÄ kävivät aikaisemmin pitkään kilpailua RUOTSIN ”SUOMENNIEMESTÄ”.

ALUKSI TUOTA VALTAPELIÄ JOHTI RUOTSI ÖSTERLANDIKSI nimeämällään alueella. RUOTSI ALKOI ASUTTAMAAN RUOTSALAISVÄESTÖLLÄ ÖSTERLANDIN RANNIKOITA JA HARJOITTI ROOMALAISKATOLISTA KRISTILLISTÄ JULISTUSTA sitoakseen Österlandin myös henkisesti RUOTSIIN. TÄMÄN JÄLJET NÄKYVÄT tänä päivänäkin esimerkiksi SUOMENNIEMEN VANHASSA RAKENTAMISESSA JA ARKKITEHTUURISSA (Korostenniemi, pohjalaistalo eli ”fooninki” jne.).

KUSTAA VAASA KEHOTTI MYÖS RUOTSALAISVÄESTÖÄ MUUTTAMAAN RANNIKOLTA SISÄMAAHAN. Esimerkiksi alahärmäläinen puukkojunkkari ISOTALO (STORGÅRD) on luultavasti alun perin tuota väestöä.

KEISARI PIETARI SUURI KÄÄNSI tämän VALTATAISTELUN 1700-luvun alussa VENÄJÄN EDUKSI ja vuonna 1808 VENÄJÄ VALTASI koko ÖSTERLANDIN RUOTSILTA. VALLATUN ALUEEN KOHDALLE MUODOSTETTIIN ENTISESTÄ RUOTSIN ÖSTERLANDISTA Venäjän laajenemisen eduksi ”PEHMENNYSKIILA” (AUTONOMIA) VENÄJÄN YHTEYDESSÄ. TÄMÄN SEURAUKSET tulivat nyt näkyviin esimerkiksi tsaarinaikaisen venäläisen rakentamisen ja ARKKITEHTUURIN (MUODON) uudenlaisina ilmiöinä entisen ÖSTERLANDIN alueella.

*

VALTION SYNTY ON USEIN ”PIENESTÄ” KIINNI. JOS VENÄJÄN UUSI ”SUURVALTAKEISARI” LENIN OLISI kieltänyt autonomisen aseman saanutta Suomenniemen väestöä organisoitumasta ITSEMÄÄRÄÄVÄKSI VALTIOKSI Suomesta ei olisi tullut VALKOISTA KAPITALISTISTA KANSALLISVALTIOTA.

Autonomian aika (Venäjä) vaikutti ratkaisevasti siihen, että suomalaiset olivat kasvaneet VALTIOLLISEEN ITSENÄISTYMISEEN. RUOTSIN YHTEYDESSÄ OLISI KÄYNYT TOISIN.

KOSKA KANSALLINEN VALTIOKIN ON KEINOTEKOINEN AATE, ORGANISAATIO JA LIIKE SEKIN JOUTUU MUUTTUMAAN JATKUVASTI.

EIKÄ YKSIKÄÄN VALTIO OLE IKUINEN.

 


***

 


Kirjoitin jo marraskuussa 2012 myös omakustanteet ”PUOLUEEN LOPPU” (Suomen kuva 2. osa, ISBN 978-952-67631-9-4) sekä ”KIRKON LOPPU” (Suomen kuva 3. osa, ISBN 978-952-6675-00-8). Viimeksi mainitussa vihkossa (KIRKON LOPPU) on piirros

”SUOMI-UUDISTUS, MALLI).

Siinä (julkaisussa ”Kirkon loppu”) SUOMEN NYKYINEN VALTIOALUE (myytin mukaan muodoltaan ja sukupuoleltaan ”Suomineito”) on jaettu kolmeen pääosaan. Ahvenanmaa ja Lappi on luovutettu alkuperäisväestölle ja jäljelle jäävä osa on ”SUOMI”. Näin syntyisi viiden miljoonan väestölle pienempi ja halvempi aluekokonaisuus ja näistä kolmesta osasta voitaisiin muodostaa myös LIITTOVALTIO.

Piirroksesta näkyy myös se, että myös KARJALAN KANNAKSEN sekä PETSAMON palauttamisesta voitaisiin neuvotella Venäjän federaation kanssa. Tämän tyyppinen uusi kansainvälinen neuvottelutoiminta lievittäisi valioiden välisiä jännitteitä ja konflikteja.

*

Kirjoituksessani ”KIRKON LOPPU” kerroin myös, että ”Toimittajat ovat ehdottaneet minulle usein, että miksi teet omakustanteita, mikset kirjoita sen sijaan nettiin BLOGEJA ja osallistu FASEBOOKIIN (suurennokset JP)...” ja että ”...en halua minkääntyyppisen VALLANKÄYTÖN (suurennos JP) sorkkia kokonaisvaltaisia kirjoituksiani tai kuvateoksiani...”.

*

Viimeksi minusta on tuntunut siltä, että olen kohdannut filosofisten mielipiteitteni johdosta samantyyppisiin ongelmiin kuin aikaisemmin.

”KÄYTÄNNÖN MIESTEN JA NAISTEN” YHTEISKUNNALLISILLA KIISTOILLA JA VALTAPELEILLÄ ON TAIPUMUS KOHOTA AINA UUDESTAAN PINTAAN. Nyt kovinta VALTATAISTELUA käydään KESKUSTAPUOLUEEN alhaisen kannatuksen johdosta vaikka sen taustalla on ollut SUOMEN KANSAN HÄTÄ (virusongelma). Keskustelu ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” päättyy viimeistään kun uusin väittely ILMASTONMUUTOKSESTA käynnistyy.

*

Yritykseni päästä eroon ”käytännön elämän päivänpolttavista yhteiskunnallisista kiistoista” ovat viimeksi epäonnistuneet. Yhteiskunnallista muutosta kuvaa taas päällimmäisenä sana ”VALTAPELI”. Mutta myös valtaan sisältyy kokonainen MYYTISTÖ.

VALTA JA VAPAUS OVAT VASTAKOHTIA.

POLIITTISET VALTAPELIT eivät ole niin RATIONAALISIA kuin väitetään muodissa olevassa iskulauseessa ”TIETO ON VALTAA”.

VALTAPELUREITA UHKAA NYT ENITEN VALLATTOMUUS.

 


***

 


FILOSOFIA ON ”ALKUPERÄN TARKASTELEMISTA YLEISESTI”. ERIÄVÄ MIELIPIDE ON FILOSOFIAN TÄRKEIN RAKENNUSAINE. MIELIPITEEN LAUSUMISEN ESTÄMINEN EI OLE KOSKAAN OIKEIN KOSKA ”KIELLETTY MIELIPIDE” VOI OLLA PARASTA POHDINNAN RAKENNUSAINETTA.

FILOSOFIA KOHDISTUU MERKITTÄVINÄ PIDETTYJEN YLEISTEN ILMIÖIDEN JA ASIOIDEN KUVAAMISEEN. MUTTA SE ON ERI ASIA KUIN ON KÄYTÄNNÖN ELÄMÄÄN LIITTYVIEN SEIKKOJEN ”TIETOVALTAINEN” KÄSITTELEMINEN.

FILOSOFISTEN POHDINTOJEN KOHTEENA VOI OLLA ESIMERKIKSI AIKAMME IHMINEN, TIETÄMINEN, VALTIO, SODAT (VÄKIVALTAISET KONFLIKTIT) JA ILMASTONMUUTOS MUTTA NIIHIN VASTAAMISTA EI TOTEUTETA FILOSOFISILLA POHDINNOILLA ”TIETEELLISESTI” VAAN YLEISESTI, ETSIEN ESIMERKIKSI VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN AJATUKSELLISTA ALKUPERÄÄ.

*

KÄSITE ”TIETO” ON MÄÄRITELTY ”TOSI USKOMUKSEKSI”. MUTTA VAIKKA OLISIMME OMAKSUNEET ”TOSI USKOMUKSEN” MEILLÄ EI OLE ”TIETOA”.

SOKRATESKIN ON SANONUT, ETTEI HÄN TIEDÄ. Hänen mukaansa ihminen voi tietää vain sen, ettei tiedä. Ihminen siis saattaa ymmärtää mutta ihminen ei tiedä.

FILOSOFISTEN KYSYMYSTEN KÄSITTELEMINEN EI SAA TAPAHTUA PELKÄSTÄÄN ”TIETOUSKOISESTI”. VAIKKA ASIOITA JA ILMIÖITÄ VOI TARKASTELLA ”JÄRKIPERÄISESTI” SE EI TODISTA SIITÄ, ETTÄ KAIKKI OLISI ”TIETOPOHJAISTA”.

AJATUSTA EI SAA KAHLITA. EIKÄ FILOSOFOINTIA VOI LOPETTAA.

*

KUN ESIMERKIKSI GEORG HENRIK VON WRIGHT ON KUVANNUT KIRJASSA ”HUMANISMI ELÄMÄNASENTEENA” (1987) ”IHMISTÄ” SEKÄ ”TIEDETTÄ JA TEKNIIKKAA” NYKYAJAN KESKEISIMPINÄ KYSYMYKSINÄ JA ONGELMAKOHTINA HÄN ON TEHNYT SEN YLEISELLÄ FILOSOFIAN TASOLLA.

MUTTA JOKU TOINEN FILOSOFI SAATTAA PITÄÄ AIVAN MUITA AIKAKAUTEMME SEIKKOJA HUOMION ARVOISIMPINA.

KOSKA LÄNSIMAINEN FILOSOFIA ON PARHAILLAAN SYVÄSSÄ MUUTOSTILASSA SE VIITTAA SIIHEN, ETTÄ LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON JOSSAKIN KÄYMISTILASSA. SITÄ VOI ARVAILLA FILOSOFOIMALLA.

*

KUN OLEN KIRJOITTANUT KRIITTISIÄ MIELIPITEITÄ AIKAKAUTEMME KYSYMYKSISTÄ, KUTEN ESIMERKIKSI IHMISEN SYNNYNNÄISEKSI OMINAISUUDEKSI USKOTUSTA ”TIETÄMISKYVYSTÄ” TAI ”VALTION HÄVITTÄMISESTÄ”, AIHEIDEN TARKASTELEMINEN ON TEHTY NIIHIN LIITTYVIEN FILOSOFISTEN NÄKÖKULMIEN ESILLE TUOMISEKSI.

VAIKKA TARKASTELU OLISI SUORITETTU TUOLLOIN MYÖS ERILAISTEN RATKAISUMAHDOLLISUUKSIEN KOHDALLA MYÖS NE OVAT YLEISIÄ FILOSOFISIA POHDINTOJA VUOROPUHELUN POHJAKSI.

ESIMERKIKSI EHDOTUKSENI ”MAAPALLON UUDEKSI YHTEISKUNTAJÄRJESTYKSEKSI” EI OLE TARKOITETTU KÄYTÄNNÖN KONKREETTISTA TOTEUTTAMISTA VARTEN VAAN AIHETTA KOSKEVAN KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI ELI KYSYMYKSEKSI ”TARVITAANKO MAAPALLOLLA UUDENLAISTA YLIKANSALLISTA TOIMINTAA?”.

KEINOTEKOISESTI ORGANISOIDUT VALTIOT KILPAILEVAT KAIKESSA KESKENÄÄN. MUTTA YHDESSÄKÄÄN VALTIOSSA EI OLE ”KORKEAMPAA TIETOA JA OSAAMISTA” KESTÄVÄN RAUHAN AIKAANSAAMISEKSI” KUIN MUISSA VALTIOISSA. TÄMÄKIN SEIKKA ON MYÖS FILOSOFINEN KYSYMYS.

*

JOKAISELLA ON OIKEUS OLLA OMALLA TAVALLA MYÖS YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA (MUUTOKSENTEKIJÄ). Jos YHTEISKUNNAN MUUTTAMINEN ei jotakuta edes kiinnosta sekin on hyväksyttävä. Ei pidä OSALLISTUA jos kyselee jatkuvasti ”miksi osallistua”.

KOSKA IHMISELLÄ EI OLE ”PERINNÖLLISTÄ TIETÄMISKYKYÄ” IHMISENÄ OLEMISEEN JA TOIMIMISEEN SISÄLTYY MYÖS NYKYAIKANA OMAKSUTTUJEN MYYTTIEN MUKAINEN ”KUVITTELEMINEN, LUULEMINEN, USKOMINEN JA TOIVOMINEN”.

”JÄRKI- JA TIETOUSKOISESSA MODERNISSA YHTEISKUNNASSA” EI OLE KUITENKAAN TILAA ihmisen ”yliluonnollisille hengenliikahduksille” kuten LUMOUTUMISELLE. Vähiten sitä on ”KÄYTÄNNÖN VALTAPELEIHIN ORGANISOITUNEESSA PUOLUEPOLITIIKASSA”.

MYÖS RATIONAALINEN ”JÄRKI-DIGI” (ATK) HÄVITTÄÄ ELÄMÄÄ ENEMMÄN KUIN AUTTAA IHMISTÄ SELVIÄMÄÄN ELÄMÄSSÄ. ”ANALYYTTINEN DIGI” JA ”IHMISENÄ OLEMINEN” OVAT KAKSI VASTAKKAISTA SEIKKAA.

 


***PUHE ”TIETOYHTEISKUNNASTA” PERUSTU UTOPIAAN MINKÄ MUKAAN KAIKKI VOI TOIMIA INHIMILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ JÄRJELLÄ. TÄMÄ ON KUITENKIN EREHDYS.

”KUPARIKETTU (suurennos JP) tuli ulos luutakaapista, ja häntä pelättiin kuin 1600-luvulla – NYKYNOITA KERTOO (suurennos JP), miten MAGIA JA MYSTIIKKA ovat osa elämää (suurennokset JP, Yle 3.4.2021).

Valtaosa ”tietouskoisista nykyihmisistä” uskoo vieläkin myös NOITUUTEEN, lue myös ylen uutisen (Yle 3.4.2021) lopussa oleva liite ”HEIDÄT SUOMI MESTASI”. SUVAITSEMATTOMUUS SISÄLTYY MYÖS TÄHÄN AIKAKATEEN.

MYÖS MAGIALLA JA MYSTIIKALLA ON (MYYTTEIHIN USKOMISEN RINNALLA) KESKEINEN MERKITYS IHMISENÄ OLEMISESSA.

Myös EKSISTENTIALISMIA voi harjoittaa muulta kuin ”tietämisen pohjalta”.

*

SARTREN EDUSTAMA EKSISTENTIALISMI PERUSTUU FILOSOFIAN SANALUETTELOIDEN MUKAAN ”TIETOISEEN OLEMISEEN”.

MUTTA MYÖS ”TIETOUSKO” ON MYYTTI.

IHMINEN VOI VAIN KUVITELLA ”MIKÄ OLEMASSAOLOSSA ON TIETOISTA JA TODELLISTA”?

IHMINEN ON POHJIMMILTAAN ”KUVITTELEVA MYYTTIOLENTO”.

PAHINTA MITÄ ”IHMISENÄ OLEMISESSA” VOI TAPAHTUA ON SE KUN YKSILÖ SIDOTAAN JÄRJELLÄ OSAKSI KEINOTEKOISESTI ORGANISOITUA MASSAA.

MYÖS ”JÄRKI- JA DIGIUSKO” KOSTAUTUU. SE JOHTAA KAIKILLE YHTEISEEN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN KASVATTAVANA SYSTEEMINÄ YHTÄ TOTALITÄÄRISEEN YHTEISKUNTAAN KUIN ON OLLUT ESIMERKIKSI MAAILMANSOTIEN VÄLISENÄ AIKANA.IHMISENÄ OLEMISEN (YKSILÖN) TUKEMINEN ON AINOA KEINO EDISTÄÄ INHIMILLISTÄ ELÄMÄÄ.

*

TAIDE EDISTÄÄ ”AITOA IHMISENÄ OLEMISTA” MUTTA EI ”TIETÄMINEN JA TIEDE”.

ON EREHDYS TULKITA TAIDETEOSTA ”TIETOUSKON” (estetiikka-tieteen) POHJALTA.

”TAITEEN TEHTÄVÄ” ON HOUKUTELLA IHMINEN KUVITTELEMAAN (omaehtoiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen).

*

Martyn Oliverin teoksessa ”FILOSOFIAN HISTORIA” (1997) sanotaan (sivulla 129), että ”Sartren tärkein filosofinen teos on LETRE ET LE NEANT, jossa hän käsittelee OLEMASSAOLOA koskevia kysymyksiä. Sartren lähtökohtana on olemisen analysointi, väistämätön tunne olemassaolon mielettömyydestä. Tämä tunne on epämääräinen ja epävarma mutta samalla järkähtämätön. Ihminen luo tavallaan itse itsensä...jokainen meistä on oma maailmansa”.

Jokainen ihminen on vapaa, tekee itse valinnat (kuten arvot) ja ratkaisut sekä kantaa vastuun. EKSISTENTIALISMISSA ON KESKEISTÄ VAPAUS ”ITSELLEEN OLEMISEEN”.

Esa Saarisen kirjoituksessa ”FENOMENOLOGIA JA EKSISTENTIALISMI” (kirjassa ”VUOSISATAMME FILOSOFIA”, toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen, 1987) sanotaan, että ”...eksistentialismin LÄHTÖKOHTANA on yksityisen ihmisen YKSITYINEN OLEMINEN, hänen subjektiivisesti koettu TIETOISUUTENSA.” (sivu 128) ja että

”Eksistentialistille – – ratkaisevampaa on tarkastella, mitä intentionaalisuus kertoo itse TIETOISUUDEN OLEMISEN TAVASTA – – Miten on olemassa tietoisuus, joka konstituoi (tuo ajattelun objektin tiedostuksen piiriin/lisäys JP) TODELLISUUDEN? – – Subjektiivisen tietoisuuden olemistapa – ihmisyyden olemistapa – – on Sartren sanoin ITSELLEEN OLEMISTA (poursoi) – –

Tietoisuus on jotain muuta kuin TODELLISUUS, ESINEMAAILMA, se mitä SARTRE kutsuu OLEVAKSI-ITSESSÄÄN – – Sartre sanoo, että TIETOISUUS on EI-MITÄÄN (neant). Tietoisuus on peruuttamattomasti rajaamaton, AVOIN – – Jokainen ihminen määrittelee oman identiteettinsä ja minuutensa ITSE – tämä on toinen puoli tietoisuuden radikaalia VAPAUTTA...Tai, Heideggerin sanoin, ihmisen oleminen on olemista, jossa tuo oleminen on koko ajan KYSYMYKSENALAISTA…

Eksistentialismi on (IHMISKESKEISTÄ/lisäys sekä suurennokset JP) ELÄMÄNFILOSOFIAA – – MINUUS asuu eksistentialismissa aina eturivissä – – ihminen TIEDOSTAA myös TUNNETILOJENSA kautta – – juuri eksistentialismi - hylkää TIETEELLISEN MAAILMANSELITYKSEN JA SKIENTISMIN (skientismin voisi määritellä ”tieto- ja tiedeuskovaisuudeksi totuutena”/lisäys JP) (sivut 129-132).

*

Käsitteellä EKSPRESSIONISMI on tarkoitettu 1900-luvun alusta lähtien taideilmaisua, jossa korostuu taiteilijan vapaa välitön kontrolloimaton mieli. Siihen on sisältynyt esimerkiksi vapaa muoto ja mystiikka.

Yleiskäsitteellisyyteen perustuvat ABSTRAKTIT TAIDESUUNTAUKSET ovat syntyneet LÄNSIMAISEN KULTTUURIN UUDISTUMISEEN JA MUUTTUMISEEN LIITTYEN TEOLLISTUMISEN JA ”TIETOUSKON” YLEISTYESSÄ (osana uutta epäsovinnaista aatteellisuutta, jota edusti aluksi esimerkiksi runoilija Charles Baudelaire). Abstrakti taideilmaisu on ”tietouskon” vastaista.

Kun TAITEESSA on puuhuttu ”MODERNISTA JA MODERNISMISTA” tällä on viitattu perinteiselle ”klassiselle taiteelle” (näköiskuvalle jne.) vastakkaisesta ilmaisutavasta, jossa korostuu NYKYAIKA JA ”JUURI NYT”. MUTTA MYÖS MODERNI VOI TULLA VANHANAIKAISEKSI. MIKÄÄN EI VOI OLLA MUUTTUMATONTA.

MODERNI TAIDE synnyttää myös VASTAILMIÖITÄ. Niistä tunnetuimpiin kuluu POSTMODERNISMI. Vastareaktio MODERNIA VASTAAN voi olla myös yhteiskunnallista.

NYKYTAITEESSA on havaittavissa perinteisen ja modernin taiteen ”sekoittamista” monilla tavoilla. Vapaus tulkita ja ilmaista omalta pohjalta saattaa olla lisääntymässä. ”Palmukaan ei voi olla ihan kaikessa väärässä”.

Yhteys kuvataiteen ja runouden (sanataiteen) sekä muiden taidemuotojen (tanssi, musiikki jne.) välillä on katkennut jo kauan sitten. Taiteilijan yksilöllinen sisäinen kuohunta ja kuvitteleminen on noussut yhä selvemmin ”tietoisen olemisen” yläpuolelle.

Kun luovuin ”tietouskoisesta taidekäsityksestä” minussa syttyi ajatus ”TAIDE ON VALTAA” sekä minua alkoi kiinnostaa DADA sekä SARTREN EKSISTENTIALISMI sekä ajattelu, jossa korostuu ”TIETOUSKON VASTAINEN KUVITTELEMINEN”.

MUTTA YKSILÖVAPAUS ”ITSELLEEN OLEMISEKSI” JA TAITEEN ILMAISUVAPAUS EI TULE KOSKAAN VALMIIKSI.

*

SARTRE oli ateisti, kommunisti, kirjailija ja filosofi. Myös hän on elänyt ”OMANLAISEN ARJEN”.

1980 kuollut kirjailija ja eksistentialistifilosofi sekä vasemmistolainen vaikuttaja J-P SARTRE toimi elämänsä aikana myös FILOSOFIAN OPETTAJANA JA MYÖS PROFESSORINA (isot tulot) ja asui sekä eli Pariisin vanhassa keskustassa. Hän vietti kirjailijana pariisilaisen eliitin elämää (hänellä oli suuret tulot myös kirjoituksistaan).

Mutta kun hänelle myönnettiin kunnianosoituksena 1964 Nobelin kirjallisuuspalkinto romaanista INHO, hän kieltäytyi palkinnosta ja hän tuli kirjailijana ja eksistentialistina ”julkkikseksi”.

Sartre käytti paljon valtaa monessa yhteydessä. Sartre on ollut edesauttamassa myös sitä, että Ranskasta on tulossa Saksan jälkeen EU:n uusi johtaja. RANSKA ON NYT MYÖS POLIITTISEN ÄLYMYSTÖN JOHTAVA MAA EUROOPASSA.

*

Romaanissa INHO (1938) Sarte kirjoittaa, että ”Osallistuiko Rolledon Paavali I:n murhaan vai ei?” (kts. sivu 27). Sartre on kirjoittanut kirjotukseensa ”Dialektisen järjen kritiikki” (se on ilmestynyt ranskaksi 1960), että ”ihmiset tekevät historiaansa menneiden olosuhteiden pohjalta”. Historian (menneisyyskertomuksen) syntyminen (vrt. Marxin deterministinen ”dialektinen historiakäsitys”) ja jo tapahtuneen selittäminen on aina mielikuvitusta.

Sartren edustaman eksistentialismin yksi pääajatus on se, että ”yksilön/ihmisen olemassaolo on TIETOISTA”, mutta siitä voi olla montaa eri mieltä.

OLEMASSAOLOON SISÄLTYVÄ ”USKOMINEN, KUVITTELEMINEN JA LUULEMINEN” on aina eri asia kuin ”TIETÄMINEN JA TODELLISUUS”. Mikään ei ole ”TOSI” eikä IHMINEN ei voi olla mistään TÄYSIN VARMA.

IHMINEN ELÄÄ MAAILMASSAOLON KUVITTELEMALLA SATTUMIEN JA MYYTTIEN VARASSA.

 


***

 


KUN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SYNNYNNÄISEKSI USKOTTUA ”TIETÄMIS- JA HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOA” tarkastellaan MYÖS KULTTUURISTEN MYYTTIEN POHJALTA, SYNTYY AJATUS SIITÄ, ETTÄ IHMISLAJILLA EI VOI OLLA PERINNÖLLISTÄ ”TIETÄMISKYKYÄ”.

Filosofi ja kirjailija MICHEL TOURNIERN mukaan IHMISELLÄ on taipumus LUODA JÄRJESTYKSIÄ MUTTA JOKAINEN JÄRJESTYS ON EPÄVARMA. Koska ihmisellä ei ole ”synnynnäistä tietämiskykyä” ihminen elää elämänsä KULTTUURISTEN MYYTTIEN VARASSA.

KOSKA ”HEGELILÄINEN NATIONALISMI” ON ”KAIKEN JÄRJETTÖMYYDENKIN KITAANSA KAHMAISEVA SYSTEEMIFILOSOFINEN RAKENNUS” SE ON OBJEKTIIVISTA PÄTEVYYTTÄ VAILLA OLEVA ”SUPERMYYTTI” (MYYTIN MYYTTI).

SUPERMYYTTIIN liittyvää ajattelua voi pohdiskella esimerkiksi lukemalla Liisa Saariluoman kirjaa POSTINDIVIDUALISTINEN ROMAANI (1992).

 


***

 


1800-luvun puolivälin MARXILAISUUS oli tarrautunut kiinni OMAN AIKANSA YLEISIIN KÄSITYKSIIN, mistä on aiheutunut myöhemmin myös väärinkäsityksiä.

MARXIN käynnistämälle KAPITALISMIKRITIIKILLE pitää luoda SIKSI UUDENLAISIA POHDINTOJA.

MUTTA SIINÄKIN PITÄÄ OLLA UUSMARXISTI, JOKA ARVOSTELEE EDELLEEN TEOLLISTA KAPITALISMIA JA TAVARATULVAA.

UUSMARXILAISUUS ON ”AVOINTA JA REHELLISTÄ PUNAISTA”. YKSILÖÄ TULEE SUOJELLA SIINÄKIN MASSOITTAMISELTA.

*

VAIKKA NATIONALISMI on jo 200 vuotta VANHA AIKANSA ELÄNYT VALTIOAJATTELU, sillä on vieläkin paljon kannattajia.

HEGEL USKOI NIBELUNGENGEIN LAULUUN (saksalais-nationalistiseen SANKARIEEPOKSEEN josta on löydetty useita KOKONAISVERSIOITA) mutta Hegel ei voinut tietää 1800-luvun alussa sitä, että esimerkiksi suomalaisten KALEVALA tullaan kokoamaan keinotekoisesti Lönnrotin johdolla erillisistä KANSANRUNOJEN palasista ja että siten luotua kokonaisuutta muokataan useasti. KANSALLISIIN MYYTTEIHIN ALETTIIN KEKSIMÄÄN MYÖS palvottu SANKARI (kuten Kalevalan Väinämöinen).

Miksi KANSAA PITÄÄ OLLA JOHTANUT MENNEISYYDESSÄ SANKARI? Tämäkin kertoo siitä, että ihmisillä on vahva taipumus muodostaa MYÖS VALTAPELEIHIN MYYTTEJÄ.

Toiseksi täällä (paikka) arkeologien löytämät ja KALEVALA-MYYTTIIN liitetyt vanhat KORUT ovat KANSAINVÄLISIÄ mutta niitä pidetään usein Suomenniemellä tehtyinä.

NATIONALISTINEN AJATTELU ON ERILAISTEN MYYTTIEN VARASSA TAPAHTUVAA KUVITTELEMISTA.

*

VÄRIT VAIHTUVAT NYKYISIN POLITIIKASSA VILAHTELEMALLA SUUNTAAN JA TOISEEN. SUOSITUIMPIA POLIITTISIA VÄREJÄ OVAT PÄÄVÄRIT JA VASTAKOHTAVÄRIT. Usein luodaan myös väriyhdistelmiä (esimerkiksi punainen ja vihreä). Tämä viittaa siihen, että värien herättämillä MIELIKUVILLA on MYYTTEINÄ keskeinen merkitys VALTAPELEISSÄ. IHMINEN ON KUVITTELEVA MYYTTIOLENTO.

MIHIN SITÄ UUTTA MUSTA-SINISTÄ POLIITTISTA VÄRIÄ TARVITAAN? KAIKKIHAN ON OLLUT AINA LIIKKEESSÄ JA KANSAINVÄLISTÄ EIKÄ PYSÄHTYNEENÄ EILISEEN. PITÄÄ TEHDÄ ERO LUONNOTTOMAN JA LUONTEVAN (LUONNOLLISEN) VÄLILLÄ.

*

TIETEELLIS-TEKNINEN VALLANKUMOUS JA ”KULUTTAJIEN TEKNOLOGINEN ELÄMÄNTAPA” (”NYKYINEN RAPPIO-BAILAILU”) SEKÄ SEN PERUSTA UUSLIBERAALI KONEELLIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI (talous ja politiikka) ON PARHAILLAAN HÄVITTÄMÄSSÄ ELÄMÄN MAAPALLOLTA.

TEOLLISEN KAPITALISMIN ALKUAIKOJA selvittänyt KARL MARX ei voinut aikanaan aavistaa sitä, että KAPITALISMI korvaa LOPUKSI KAIKEN INHIMILLISEN KONEILLA. Hevosvoima ja ihmistyö on häviämässä kokonaan. Se on paljon enemmän kuin MARXIN tekemä havainto KAPITALISTISEN TAVARATULVAN aiheuttamasta VIERAANTUMISESTA.

NYT PITÄÄ SAADA AIKAAN MAAPALLON YHTEISKUNNISSA MUUTOS.

ENSIN TÄYTYY MUUTTAA JA HÄVITTÄÄ VALTIO. UUSI MAAPALLON LAAJUINEN KANSAINVÄLINEN YHTEISKUNTAJÄRJESTYS VOI SYNTYÄ VASTA SEN JÄLKEEN.

 


***

 


UUSLIBERALISTIS-TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN MUKAINEN TAVARA- JA KULUTUSHELVETTI HÄVITTÄÄ NYT ESTEETTÄ IHMISKUNTAA JA ELÄINKUNTAA PAHENTAEN OTSONIAUKKOA JA ILMASTONMUUTOSTA. TÄMÄ ”TUHON TIE” EI VOI JATKUA PITEMMÄLLE.

EIKÄ TIETOYHTEISKUNTAA voi tulla koska HERMENEUTTISEN IHMISEN ja ”KEINOTEKOISEN ELOTTOMAN KONEEN” välinen ristiriita on sovittamaton.

*

KUN KOTI ON OLLUT YKSITYISYYDEN PAIKKA, ATK-ETÄTYÖ on hävittämässä myös KODIN. ARKIKIN ON MUUTTUMASSA KONEMAISEKSI.

TIETOUSKON JA KONEEN ”ykstotinen jankutus” on hävittämässä kaikki MAAPALLON ELÄIMET JA IHMISET.

*

MAAPALLON ELÄMÄN KESKEINEN PIIRRE ON ILMAKEHÄ JA ELÄVÄ LUONTO. MIKROBEJA ON OLLUT AINA MAAPALLOLLA. VIRUKSIA NIISTÄ ON MILJOONA JA OSA NIISTÄ ON TAPPAVIA.

NYT TAPAHTUU KOVA VALTATAISTELU ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOISTEN” IHMISTEN VÄLILLÄ. VALTATAISTELU KOVENEE SITÄ ENEMMÄN MITÄ VÄHEMMÄN KANSALAISET LUOTTAVAT ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOON”.

KORONAVIRUSKRIISIN POLITISOITUMINEN SYVENEE KOKO AJAN SUOMESSA JA MUISSA KAPITALISTISISSA VALTIOISSA.

*

NYT KUN KORONAVIRUSROKOTUKSET OVAT EDENNEET SUOMESSA JA KOLMAS KORONAVIRUSAALTO ON OLLUT LAIMENEMASSA, SUOMEN HALLITUS KOKOONTUI 9.4.2021 KÄSITTELEMÄÄN EHDOTUSTA ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA”.

VAIKKA HALLITUKSEN ESITTÄMÄ JA SEURAAVAKSI EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄ SUUNNITELMA ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” toteutuisi kesällä 2021 VALTIOLLISEN YHTEISKUNTARAUHAN RIKKOO HETKESSÄ TULEVA ILMASTONMUUTOSVÄITTELY. ILMASTON LÄMPENEMISEN ”HIDASTAMINEN” ON KUITENKIN EHKÄ JO MYÖHÄISTÄ.

AJATUS VIRUSPANDEMIAN JÄLKEISESTÄ ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” MURSKAANTUU HETKESSÄ ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVASSA TARKASTELUSSA.

ILMASTONMUUTOS aiheuttaa yllättäviä säänmuutoksia ja luonnonmullistuksia. Esimerkiksi pitkäaikaista kuivuutta ja rankkasateita tai kuumuutta ja kylmyyttä kohtalokkaine seurauksineen ihmisen ja eläinten elinympäristöissä (tulipaloja, maanviljelyn epäonnistumista, ikiroudan sulamista, eläinlajien sukupuuttoon kuolemista jne.).

Valtioiden välisen luonnonvaroista kilpailun kiristyessä (esimerkiksi puhtaasta juomavedestä) syttyy sotia valtioiden välille. Kokonaisia valtioita jää veden alle merien vedenpinnan kohotessa. Tästä aiheutuu ”YMPÄRISTÖPAKOLAISUUTTA”. Pakolaisia tulee tuolloin olemaan maapallolla kymmeniä miljoonia. Mutta jos valtiot sulkeutuvat ”omien suojelemiseksi” pakolaisongelman inhimilliset ratkaisuyritykset epäonnistuvat.

*

”Miten perhosten käy, kun ILMASTONMUUTOS MULLISTAA SÄÄOLOSUHTEITA” (Susu Rytterin väitös, Yle3.4.2021) ja ”Meksikossa sijaitseva perhosten suojelualue – – laittomat hakkuut uhkaavat suojelualuetta – – kaksi suojelualueen toimintaan liittyvää henkilöä löydettiin kuolleena” (Yle12.4.2021).

”Uusi raportti: Tiukat ilmastotavoitteet ja talouskasvu voidaan yhdistää...” (Yle9.4.2021). EI VOI YHDISTÄÄ (lisäys JP).

Saksan ylin oikeus on määrännyt tiukentamaan 2019 hyväksyttyä ilmastolakia koska nykyinen laki rikkoo nuorten oikeutta turvalliseen elinympäristöön (kts. Yle ulkomaat 29.4.2021 ”Greta Thurnbergin ilmastoliikkeelle ja Greenpeacelle voitto: Oikeus määräsi Saksan tiukentamaan ilmastolakiaan”. ILMASTOASIA ei ole kuitenkaan pelkkä NORMISEIKKA. Se on myös hävittää esimerkiksi

”Rikkaat elävät rikastumisen kierteessä – – TALOUSJÄRJESTELMÄMME ON KONE (suurennos JP), joka tuottaa uutta yläluokkaa, jatkuvasti rikastuvia rikkaita – – he aiheuttavat myös valtaosan kasvihuonepäästöistä – – luodaan niille vero – – ongelmaa ei ratkaista VAIHTAMALLA MUOVIKASSIA PAPERISEEN (suurennos JP) – – hyväosaisuus periytyy...onko parempi että ihmiset ovat jakautuneet kaptalisteiin ja duunareihin kuten historiassa. Ei, on parempi että meillä on ihmisiä jotka yhdistävät nämä kaksi – – (Yle12.4.2021).

”Yhdysvaltalaistutkija nosti Ylen haastattelussa esille huolen superrikkaiden kasvavasta joukosta – – ”(Yle13.4.2021). ERIARVOISUUS on nousussa (lisäys JP).

”Japani aikoo päästää Fukushiman vesiä mereen...” (Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui 2011 ydinvoimalaonnettomuus, alueelle on varastoitu sen jälkeen vettä, mikä on saastutunutta – – veden mereen laskeminen voi kestää 30 vuotta – – ydinvoimaloiden vesiä on laskettu mereen (luontoon) ennenkin/lisäykset JP, kts. Yle13.4.2021).

*

ILMASTONMUUTOS ANTAA AIHEEN MUUTTAA MYÖS TÄHÄNASTISIA RAKENTAMISTAVOITTEITA JA ALUERAKENNETTA RADIKAALISTI.

ALUERAKENTEEN ”PIKKUPALIKKOINA LAAJENTUMINEN” PITKIN MAAPALLON PINTAA EI VOI JATKUA ENÄÄ. TEOLLISESSA TOTAALIKAPITALISMISSA TAPAHTUVA TARPEIDEN KASVU JA ”PIKKUPALIKKAKULTTUURI” OVAT AIHEUTTANEET SEN ETTÄ IHMISKUNNAN TÄYTYY VALITA KOKONAAN UUSI SUUNTA.

ENÄÄ EI OLE VARAA ALATI LAAJENEVAN TIEVERKON RAKENTAMISEEN JA YLLÄPITÄMISEEN EIKÄ SYRJÄKYLIEN KEHITTÄMISEEN.

 


***

 


KIRJOITIN VUONNA 2010 UTOPIAN ”UUSFUTURISMIN MANIFESTI” (Turun kuva 13 osa, ISBN 978-952-67175-4-8). KIRJOITIN JULKAISUSTANI RAKENNUSSANOMIIN (8-9/2010). Sanoin kirjoituksessani, että ”Autot, juna ja lentokoneet mullistivat LIIKKUMISEN (suurennos JP) kaikkine sosiaalisine ja kulttuurisine seurauksineen”. SAMA KEHITYSOPTIMISMI JATKUI HETKEN ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN JÄLKEENKIN. NYKYINEN ”ATK-KONEHULLUJEN KAUSI” ON SAMANTYYPPINEN, ”TIETOYHTEISKUNTAAN USKOTAAN NYT KUIN JÄRJEN TAIKAAN”.

NYT on lopetettava ”matalien pikkupalikkamattojen” rakentaminen ja suunnattava kasvu ylöspäin (SUURRAKENNUKSIIN JA TORNITALOIHIN). Sillä se antaa maapallolla tilaa elolliselle luonnolle kasvaa vapaasti. Pelkkä metsänkaadon rajoittaminen (”analyyttisen %-järkeilyn” mukaan) ei poista ILMASTONMUUTOSONGELMAA. MUUTOSKEINOJA täytyy olla monia.

Kaikkia keinotekoisesti organisoituja yhteiskuntasopimuksia ja -suunnitelmia täytyy myös voida muuttaa. Sen yhteydessä täytyy oppia ymmärtämään paremmin, mikä on hyvää koko MAAPALLON ELÄMÄLLE.

*

Tämän tyyppiset uudistusehdotukset ei

vät kuitenkaan yksistään riitä, vaan niihin täytyy liittyä muunlaista YMMÄRRYSTÄ.

Esimerkiksi sitä kunka SUURRAKENNUKSET toimivat IHMISTEN TERVEYTEEN liittyvissä kysymyksissä kuten kulkutautien yhteydessä (esimerkiksi viruspandemiassa).

Esimerkiksi ”ALENEVAN VIRULENSSIN LAIN” (mikrobibiologi T. Smith) on sanottu olevan yhteydessä esimerkiksi KAUPUNGISTUMISEEN ja eläinten joukkokuljetuksiin. Mutta myös ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVÄT SÄÄILMIÖT saattavat vaikutta MIKROBIMAAILMAN MUUTOKSIIN.

 


***

 


JO TOISTA VUOTTA JATKUNUTTA KORONAVIRUSKRIISIÄ KOSKEVA SUOMEN HALLITUKSEN TÄHÄNASTINEN STRATEGIA ON EHKÄ MUUTTUMASSA.

Tavoitteena on ollut toteuttaa KORONAVIRUKSEN TORJUMISEKSI ROKOTTAMISESSA EU:N asettama 70 prosentin väestötavoite, mutta esimerkiksi ROKOTUSPASSIN käyttöön oton PELÄTÄÄN aiheuttavan YHDENVERTAISUUSONGELMIA. Rikolliset ovat alkaneet jo myymään VÄÄRENNETTYJÄ ROKOTUSPASSEJA.

SUOMEN VALTIOSSA VALLITSEVAT ALUEELLISET EROT HALUTAAN OTTAA EDELLEENKIN HUOMIOON. Virustartuntojen määrissä on suuria alueellisia eroja ja sillä on monenlaisia seurauksia.

VALTAA DELEGOIDAAN NYT USEIN KOSISKELLEN PERIAATTEELLA ”KÄVI MITEN KÄVI”. DELEGOINTI YLEISTYY JOS VIRUSKRIISI VENYY.

*

EDESSÄ VOI OLLA TÄHÄNASTISTEN KORONARAJOITUSTEN PURKAMINEN riippuen mahdollisuudesta ”avata ovia ja sulkea ovia” YHTÄ AIKAA TURVALLISESTI.

Esimerkiksi SUOMEN ELINKEINOELÄMÄ EI OLE OLLUT TYYTYVÄINEN HALLITUKSEN SUUNNITELMIIN. Se on vaatinut esimerkiksi YKSITYISKOHTAISTA AIKATAULUA ”NORMAALIOLOIHIN PALUUSTA”.

YRITTÄJIEN PINNA ON NYT ÄÄRIMMÄISEN TIUKALLA.

*

LIIKKUMISRAJOITUKSIA ei tule Suomeen koska ne olisivat PERUSTUSLAIN vastaisia mutta MASKIPAKKO on ehkä tulossa ennen kesää 2021. MASKIN käytön hyödyllisyydestä käytiin Suomessa aikaisemmin kova riita, mikä johti siihen, ettei MASKIPAKKOA tullut.

HALLITUKSEN ESITYKSEN MUKAAN ”MUUTOS” ALKAISI JO HUHTIKUUSSA ja jo ensi kesään 2021 mennessä ”PALATTAISIIN NORMAALIOLOIHIN”.

Mutta TULEVAISUUS (kuten UUSI TAPPAVA VIRUSMUUNNOS) saattaa yllättää. ONKO HALLITUKSELLA TUOLLOIN ASEITA UUDEN AALLON TEHOKKAASEEN TORJUNTAAN.

*

”ELÄMME EPÄVARMUUDEN AIKOJA” (ministeri Kiuru/sdp, Yle8.4.2021). Tämä on nyt lausuttu julkisuuteen jo kahdesti ”LEKADEMARIEN” leiristä. Tämä tulee heijastumaan myös PUOLUEIDEN kannatuslukujen muutoksiin kyselyissä.

PERINTEISTEN ISOJEN PUOLUEIDEN KANNATUSROMAHDUKSESTA ON TULLUT KESKEINEN ”VIRUSAIKAMME” AIHEUTTAMA ”MUUTOSMERKKI”.

 


***

 


MITÄ ENEMMÄN IHMINEN ON OPPINUT VIIMEKSI ”TIETOUSKOISENA” YMMÄRTÄMÄN LUONNONILMIÖITÄ SITÄ ENEMMÄN IHMINEN ON ALKANUT TUNTEMAAN AVUTTOMUUTTA LUONNON EDESSÄ.

NURKAN TAKANA PIILESKELEE VIELÄ MILJOONA UUTTA TUNTEMATONTA VIRUSTA. SUURI OSA NIISTÄ ON TAPPAVIA.

MUTTA NÄIN ON OLLUT AINA ENNENKIN. OLO ON PAREMPI KUN EI ”TIEDÄ” TÄTÄ SILLÄ SILMIN NÄKYMÄTÖN PIENI VIRUS VOI HÄVITTÄÄ MYÖS KOKONAISEN VALTION.

*

IHMINEN YMMÄRTÄÄ JO NYT SEN, ETTEI IHMISLAJILLA OLE MITÄÄN MADOLLISUUTTA TULLA JUMALUUDEN KALTAISEKSI.

Mutta miksi ihmiset kuvittelevat vieläkin ihmisen ”tietävän, hallitsevan ja edistyvän”.

 


***

 


ENTINEN YMPÄRISTÖPUOLUE ”VIHREÄ LIITTO” ON JO MUUTTUNUT SUOMEN KANSALLISVALTION YLEISPUOLUEEKSI.

MUTTA MITÄ SE ”VASEMMISTOLIITTOLAINEN PUNA-VIHREYS” ON? Vähän keltaista joukkoon ja kohta sitä on MYÖS RUSKEANA?

*

Jari Ehrnroothin kolumni ”HENKILÖKOHTAINEN EI OLE POLIITTISTA” (Yle15.4.2021) on näpäytys myös punavihreille. Ehrnrooth kirjoitus tekee lukijan mietteliääksi kun tarkastelee ”TOTAALIDEMOKRAATIAA PEMEÄNÄ TOTALITARISMINA”. Siinä ensin kaikki politisoidaan ja seuraavaksi kaikki ohjataan kohti ”PAREMPAA SUKUPUOLITETTUA MAAILMAA”.

Ilmassa leijuu nyt ”PEHMEÄN TOTALITARISMIN UHKA”. Siinä eksistentialistiselle vapaalle yksilöllekään ei anneta rauhaa ”POLIITTISELTA VALTATAISTELULTA”.

IHMISKUNNAN ONGELMAT EIVÄT POISTU VAIHTAMALLA PELKÄSTÄÄN ”VALLANKÄYTTÄJIEN SUKUPUOLTA”.

*

YHDYSVALTOJEN EDELLINEN PRESIDENTTI TRUMP VAATI VALTAKAUTENSA ALUSSA ISOJA YHTEISKUNNALLISIA MUUTOKSIA JA LUJITTI SAMALLA YHTEISKUNNALLISTA MUUTOSVASTAISUUTTA. Lopuksi osa kannattajakunnasta ryhtyi myös ”suoraan toimintaan”.

Käykö täällä Suomessa samoin? Muistuttaahan ilmaisu ”NORMAALIOLOIHIN PALUU” muistuttaa perussuomalaisten kuntavaali-iskulausetta ”OTETAAN SUOMI TAKAISIN”. SAMANTYYPPINEN HUUDAHDUS ”OTETAAN TAKAISIN” OLI KÄYTÖSSÄ MYÖS USA:N TRUMPILAISILLA. Yritys vallata myös ylin valtiovalta kuitenkin epäonnistui.

YHDYSVALTOJEN UUSI PRESIDENTTI on puhunut presidenttinä ensimmäistä kertaa kongressille ja tuolloin hän lausahti esimerkiksi, että ”PERIN KRIISISSÄ OLEVAN KANSAKUNNAN” ja että ”YHDYSVALLAT ON TAAS LIIKKEELLÄ” (Yle28.4.2021). Tämä tapahtui samaan aikaan kun SUOMEN HALLITUS OLI KRIISISSÄ.

Tällä kertaa PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÄÄTTI, ETTÄ ELVYTYSRAHOJEN LÄPIMENOON VAADITAAN SUOMEN EDUSKUNNASSA KAHDEN KOLMASOSAN MÄÄRÄENEMMISTÖ. EU-MYÖNTEINEN KOKOOMUS päätti aluksi äänestää tyhjää, mutta sitten antoi edustajilleen vapaat kädet ja enemmistö sen edustajista äänesti elpymisvälineen puolesta.

EU:n ELPYMISRAHASTON kaatuminen SUOMEN EDUSKUNNASSA olisi vienyt mukanaan myös UNIONIN seitsemänvuotisen budjetin ja olisi voinut PAHIMMILLAAN SUISTAA SUOMEN JA EUROOPAN TALOUDEN SEKASORTOON (Yle28.4.2021).

*

SUOMI JAKAUTUI ENSIN TRUMPILAISIIN JA MUIHIN. VIIMEKSI KOKO SUOMI ON OLLUT MUUTTUMASSA TRUMPILAISEKSI. PUHE ”NORMAALIOLOISTA” ON ALKANUT JO HIRVITTÄMÄÄN.

MUTTA TULEVAISUUS EI TAPAHDU MENNEISYYTEEN PYSÄHTYMISEN VAAN KONKREETTISEN MUUTOKSEN JA UUDEN SUUNNAN POHJALTA.

 


***

 


MIKSEI KUKAAN IHMETTELE TÄÄLLÄ SUOMESSA SITÄ, ETTÄ PERUSSUOMALAISTEN (PS) JATKUVASTA SUURESTA KANNATUKSESTA HUOLIMATTA PS EI OLE EDUSTETTUNA SUOMEN HALLITUKSESSA? MIHIN TÄMÄ ÄÄNETÖN YKSITUUMAINEN ”VALTAYTIMEN ULKOPUOLELLA PITÄMINEN” PERUSTUU?

*

”KASVOMASKI SÄVYN SÄVYYN JA KÄSIDESIÄ – HYPPÄÄ MUKAAN KORONAVUODEN OMITUISUUKSIIN JA KATSO TUNNELMIA HUHTIKUISISTA VANHOJENTANSSEISTA” (Yle16.6.2021).

Tämä uutinen herättää monenlaisia kysymyksiä eläinkuntaan sisältyvästä IHMISLAJISTA. Sen yhteydessä ei voi välttää havaintoa, että IHMISESSÄ ON KYSE KUVITTELEVASTA ”LEIKKIVÄSTÄ ELÄIMESTÄ”.

*

VIRUSKRIISI on johtanut siihen, että Suomi on pirstaloitunut ainakin kolmeen erilaiseen MASKIKÄYTTÖKULTTUURIIN. On niitä jotka kieltäytyvät maskinkäytöstä kokonaan sekä niitä jotka pyrkivät käyttämään ”MASKIA TERVEYDELLISISTÄ SYISTÄ” sekä niitä jotka käyttävät MUOTIMASKEJA ”imagopelin ja teknologisen elämäntavan” pohjalta.

HUHTIKUUN LOPULLA KUN SUOMEN HALLITUS LÄMMITTIVÄT UUDESTAAN ”PUOLIVÄLIRIIHTÄ” KÄRYINEEN HETKEN JÄLKEEN HALLITUKSEN MINISTEREILLÄ EI OLLUT LAINKAAN MASKEJA KASVOILLA. Se oli selvästi viesti äänestäjille, kansalaisille: ”HOMMA ON HANSKASSA” Miksi ”riihi”?

MYÖS OPETUS JA TUTKIMUS PERUSTUVAT ”TIETOUSKOON” (”TIETO ON VALTAA”), jolla pyritään pitämään kasassa koko nyky-yhteiskuntaa.

*

Suomi on pykinyt myös olemaan myös VIRUSTORJUNNAN MALLIMAA mutta se ei ole aina onnistunut, esimerkiksi USA:N UUSI PRESIDENTTI BIDEN PITÄÄ KOHTA KANSAINVÄLISEN ILMASTOKOKOUKSEN MUTTA SUOMELLE EI OLE LÄHETETTY SIIHEN KUTSUA.

SUOMI ON PIENI MAA, jossa keksitään jatkuvasti uusia aiheita päästä PÄTEMÄÄN. Mutta pelkkä päteminen ei riitä.

KORONAVIRUSKRIISI ON OPETTANUT YMMÄRTÄMÄÄN SEN, ETTÄ VALTION YHTEISKUNTASOPIMUS (Suomen perustuslaki) ON KEINOTEKOINEN JA HATARA.

MUTTA SOPIMUKSIA MYÖS VOIDAAN AINA MUUTTAA.

EIKÄ YKSIKÄÄN VALTIO VOI OLLA IKUINEN.

 


***

 


Keinotekoisesti organisoidun VALTION PERUSTAMINEN JA TUHOUTUMINEN EI TAPAHDU HETKESSÄ. NIITÄ EDELTÄÄ VUOSIKYMMENIÄ KESTÄVÄ MUUTOSVAIHE mutta se tunnetaan yleensä huonosti.

SUURET VALLANKUMOUKSETKAAN EIVÄT TAPAHDU HETKESSÄ. Niitä edeltää aina pitkä ”ESIKUMOUSVAIHE”.

Esimerkiksi ennen NEUVOSTOLIITON PERUSTAMISTA (1922) tapahtui näin, sillä Venäjän tsaarinvataa vastaan tehtiin puoli vuosisataa ennen marxilais-leninististä kommunistista vallankumousta 1917 vuosikymmeniä POMMI-ISKUJA.

KOMMUNISTINEN NEUVOSTOLIITTO PERUSTUI ”MARXILAISEEN JÄRKITIETOUSKOON” SEKÄ SKENAARIOON TEOLLISEN VALLANKUMOUKSEN ETENEMISESTÄ MUTTA NEUVOSTOLIITON VALTIOKOKEILU EPÄONNISTUI.

*

SUURVALTA VENÄJÄN HISTORIA on täynnä HALLITSIJASUKUJA JA SOTIA. Yli tuhannen vuoden takaisesta Rurikin hallisijasuvun hallitsemasta pienestä alueesta kasvoi vaihe vaiheelta suuri ja pelottava VALTIOMAHTI.

KANSAINVÄLISELLÄ LIIKKUMISELLA pitkin Venäjän SUURIA JA PITKIÄ JOKIA oli ratkaiseva merkitys Venäjän suurvallan synnyssä ja kehityksessä. JOET olivat ennen tärkeitä kulkuväyliä SUURTEN JA RASKAIDEN TAVARAKUORMIEN kuljettamisessa (vrt. aikamme motorisoitu maantieverkko). Suomennimeltä vietiin Venäjän kautta etelään ainakin ELÄINTEN TURKKEJA.

RURIKIT olivat RUOTSALAISIA VIIKINKEJÄ. Nestorin kronikan mukaan venäläiset pyysivät ruotsalaisia hallitsijoikseen.

RUOTSIN VALTAAMAA Suomenniemeä kutsuttiin muinoin ”ÖSTERLANDIKSI” (Itämaaksi). Viikingit tekivät esimerkiksi BIRKAN SAARELTA (lähellä Tukholman keskustaa) KAUKOMATKOJA ITÄÄN Suomenlahden rannikkoa pitkin ja Venäjältä he jatkoivat lopuksi Venäjän jokia pitkin etelään kohti VÄLIMEREN ALUETTA.

*

Venäjän tsaari Pietari Suuri halusi LÄNSIMAISTAA (kulttuuriltaan) venäläiset jotta Venäjästä tulisi entistä mahtavampi. Hän perusti siksi 1700-luvun alussa PIETARIN KAUPUNGIN. Venäjän suurvaltakaan ei kasvanut irrallisesti vaan jatkuvasti tapahtuneiden ”vuorovaikutus- ja ulkosuhteiden” vaikutuksessa.

Venäjän reunoilla (varsinaisen Venäjän valta-alueen ulkopuolella) asuneet kansat (kuten suomalaiset) joutuivat toivomaan heille myötämielisiä keisareita Venäjän hallitsijoiksi.

Venäjälle oli tärkeää karkottaa kaikki vieraat vallat 1703 perustetun Pietarin kaupungin ”ikkunan” edustalta. Sen jälkeen kun Venäjä valloitti koko Itämaan Ruotsilta ja liitti Suomenniemen Venäjään (1808) vallatusta alueesta (Ruotsin Österlandista) tehtiin osa Venäjää autonomista reuna-aluetta.

Autonomia mahdollisti suomalaisten kulttuurisen ja sivistyksellisen tason nostamisen. Kuitenkin vain osa Venäjän 1800-luvun keisareista suhtautui suomalaisten itsemääräämispyrkimyksiin myötämielisesti.

Vladimir Leninin vallankumous (keisarivallan sekasorron sattuessa) SUURVALLAKSI KASVANEELLA VENÄJÄLLÄ mahdollisti sen, että suomalaisille tuli tilaisuus muodostaa ITSENÄINEN KANSALLISVALTIO. Mutta kaikki olisi voinut tapahtua myös aivan toisin.

ORGANISOITUMISTA (valtioksi, kunnaksi, puolueeksi jne.) edeltää myös kysymys ”miksi ja miten organisoitua?”. Suomen valtiokaan ei ole syntynyt ”hetken mielijohteesta”.

VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN merkitsee rationaalista prosessia mutta YHTEISKUNTASOPIMUSTA (PERUSTUSLAKIA) edeltää sitä koskeva ”filosofinen vaihe”. Friedrich Hegel kehitti filosofisen pohjan KANSALLISVALTION PERUSTAMISELLE ja rahvaan sivistämiseen perehtynyt J. V. Snellman loi pohjan Suomen valtion yhteiskuntasopimukselle.

PERUSTUSLAIN MUKAINEN VALTIO TOIMII kananedustuslaitoksen hyväksymien LAKIEN (pakkokeinojen) NORMIEN (ohjeiden) JA MÄÄRÄYSTEN pohjalta. Niistä päättävät kansaa ja maan eri intressipiirejä edustavat tahot (kansanedustajat jne.).

*

Sen jälkeen kun VALTIO on perustettu, siihen keskeiset henkilöt kohotetaan PALVONNAN KOHTEEKSI (esimerkiksi NL:n perustaja Lenin sekä Suomen marsalkka Mannerheim).

Autonomia synnytti suomalaisissa ajatuksen ORGANISOIDUSTA ITSENÄISESTÄ VALTIOSTA. Sillä tahdottiin muodostaa KOKO KANSAN YHTEINEN KOLLEKTIIVINEN TAHTO.

Ihmiset (yksilöt, ryhmät, puolueet, kunnat jne.) muodostavat MIELIPITEITÄ siitä miten kaikille yhteisiä asioita tulisi hoitaa. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS tarkoittaa kokonaisen ”kansakunnan” kollektiivista oikeutta ratkaista EDUSTAJIENSA välityksellä se miten yksittäiset seikat tulisi ratkaista. Kansalaiset tahtovat samalla OIKEUDEN henkilökohtaiseen vapauteen.

EKSISTENTIALISTINEN VAPAUSKÄSITYS menee tätä pidemmälle. Sen mukaan jokaisen YKSILÖN täytyy tehdä itse myös kaikki PÄÄTÖKSET JA RATKAISUT ja kantaa niistä myös VASTUU.

Tuolloin yksilö irtaantuu ”kansakunnasta” tahtomatta alistua keinotekoisesti organisoiden valtion osaksi. NEUVOSTOLIITOSSA kiellettiin virallisesti eksistentialistinen filosofia koska sen katsottiin olevan ristiriidassa kommunistisen yhteiskuntajärjestyksen suhteen. Eksistentialismista ei saanut käydä edes vapaata väittelyä.

*

KOMMUNISTISEN NEUVOSTOLIITON perustamisen taustalla oli RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS, jolla pyrittiin irtaantumaan AUKTORITEETEISTA kuten KEISARIVALLASTA JA KIRKON OPETUKSESTA.

Venäjän vallankumous tapahtui 1917 mutta KOMMUNISTINEN NEUVOSTOLIITTO perustettiin vasta 1922.

Keisarillisella Venäjällä oli kuitenkin jo ennen NEUVOSTOLIITON perustamista pitkään keisarivallan vastaista vallankumouksellista radikalisoitumista ja terrorismiliikehdintää.

Marxilaista vallankumouksellisuutta edelsi 1860-luvulta lähtien NARODNIKKILAISUUSAATE. Tuolla termillä tarkoitetaan ”LÄHTEMISTÄ KANSAN PARIIN”. Narodnikkijäsenet olivat lähinnä yliopisto-opiskelijoita ja kyseinen aate syntyi Venäjän maaorjien (talonpoikien) vapautuksen jälkeen (1861) koska MAAN OMISTAMINEN oli jätetty yläluokalle (rikkaille).

Narodnikkilaisuus sai vaikutteita erilaisista aatteista ja se taisteli perinteistä ”jumalallista eliittivaltaa” vastaan. Narodnikit saattoivat pitää perinteistä kyläyhteisöä (kansaa) tulevaisuuden yhteiskuntamallina ja halusivat perustaa sosialistisen yhteiskunnan talonpoikien itsehallinnon avulla. Suurin osa Leninin vallankumouksellisista oli ”maaseutuväkeä” eli muuta kuin teollistuneiden kaupunkien tehdasköyhälistöä.

Leninin vanhin veli Aleksandr Uljanov (narodnikkijoukon johtajana) ja neljä muuta NARODNIKKILAISTA VALLANKUMOUKSELLISTA TERRORISTIA tuomittiin 1887 kuolemaan hirttämällä yrityksestä surmata keisari Aleksanteri III. Isku kuitenkin epäonnistui mutta Aleksanterin III:n isä Aleksanteri II kuoli pommi-iskussa 1881, kyseisen paikan (pietarilaisen ”Katriinan kanaalin” kohdalle) on rakennettu ortodoksinen kirkko.

Aleksanteri III:n aikana perustettiin keisarikuntaan SALAINEN POLIISI (suojeluosasto) eli niin kutsuttu ”OHRANA”.

Leninin radikalisoituminen vallankumoukselliseksi alkoi hänen veljensä hirttämisestä 1887. Ehkä Lenin oli kuullut myös veljensä poliittisen puheen oikeudessa ja nähnyt veljensä hirttämisen.

Leninin piti kuitenkin kokea useita maasta karkotuksia sekä odottaa vuosikymmeniä ennen kuin tuli se hetki, jolloin kommunistisen vallankumouksen saattoi toteuttaa. Lenin ei voinut 1900-luvun alussa edes aavistaa, että hänen luomuksensa eli Neuvostoliitto alkaa myöhemmin tuhoutua ja että kommunistisenkin valtion hajoaminenkin kestää vuosikymmeniä.

*

NEUVOSTOLIITON HAJOAMINEN alkoi jo 1980-luvulla kun NL alkoi soveltamaan TEHOKKAITA KAPITALISMIHENKISIÄ UUDISTUKSIA. Kiina otti 1990-luvulla käyttöön jopa talousmallin ”yksi maa, kaksi järjestelmää”.

Yhdysvaltojen republikaaninen presidentti Donald Trump muutti kommunistisen Kiinan ja kapitalistisen USA:n taloussuhteita mikä heijastuu huomiseen tavalla tai toisella. Kiina ei aio suostua enää ”kapitalistisen maailman halpatuotantotehtaaksi”. Jos niin tapahtuu, siitä tulee kova takaisku uusliberalistiselle teolliselle kapitalismille.

Toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut erimielisyys NL:n ja kiinan kesken vaikutti myös NL:n hajoamisprosessiin. Kiista käytiin pääasiassa stalinististen ja maolaisten välillä.

NEUVOSTOLIITON HAJOAMISEN pohjalla oli marxilaisista käsityksistä kuten tehdastyöläisten tekemän ”TYÖN ARVOSTA” luopuminen ja kallistuminen TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN SUUNTAAN. Mutta kommunistinen KIINA ei vaikuta nyt hajoavan vaan päinvastoin näyttää kohoavan UUDEKSI MAAILMANPOLIISIKSI.

VENÄJÄN FEDERAATIONKIN saattaa olla muuttumassa radikaalisti, Putin on sanonut olevansa valmis uudestaan myös marxilaiseen yhteiskuntajärjestykseen.

 


***

 


KANTA-KAUHAVALLA OLI PÄÄSIÄISPYHIEN 2021 aikaan HAUDANHILJAISTA.
VAPUSTA 2021 jäi mieleen se kun ”SUOMALAISET TIETO- TODELLISUUS- JA EDISTYSUSKOISET NIPPELIVALTAPELIPOLIITIKOT” puhuivat PUOLUE-PUHEENVUOROISSAAN termeistä ”PUNAMULTA” JA ”KANSANRINTAMA” ymmärtämättä sitä, että pienessä KANSALLISVALTIOSSA on täysin erilainen ”YHTEISKUNNALLINEN AALLONPITUUS JA TÄÄLLÄOLOTAJUNTA” kuin on kansainvälisellä tasolla.

MYÖS ”PUOLUEPOLIITTINEN TODELLISUUSUSKO” ON KUVITTELEMISTA.

*

PÄÄSIÄINEN kummastuttaa. Konservatiivisessa Suomessa on vieläkin KRISTILLISIÄ PYHÄPÄIVIÄ tuon tuostakin vaikka se on täysin ristiriidassa omaksutun ”maallistuneen teknologisen elämäntavan” (”KULUTUSJUHLA-BAILAILUN”) kanssa.

PÄÄSIÄINEN ON LÄNSIMAISEN KRISTINUSKON TÄRKEIN JUHLA. SITÄ SE ON VARSINKIN MAA- JA METSÄTALOUTTA HARJOITTAVIEN KÖRTTIUSKOVAISTEN SEUDUILLA.

PÄÄSIÄISTÄ vietetään RISTIINNAULITUN (KUOLLEEN) JEESUKSEN henkiin heräämisen, ylösnousemisen ja syntien anteeksi antamisen muistoksi. IHMISENÄ MAAN PÄÄLLE TAIVAISTA LASKEUTUNUT JUMALAN POIKA JEESUS TUNNETAAN PARHAITEN ”KRISTILLISESTÄ ARMOLAHJASTA” eli SYNTIEN ANTEEKSIANTAMISESTA.

Muinainen ROOMA oli pitkään monijumalainen (Roomalaisten jumaliin sisältyi vastineet myös Kreikan jumalille) mutta yksijumalainen KRISTINUSKO kohosi myöhemmin (noin 380 jKr.) ROOMAN VALTIONUSKONNOKSI ja kristinuskosta tuli samalla myös VALTAPELIVÄLINE.

ETELÄPOHJALAINEN ”VALAKIA” (keskikesän JUHANNUSKOKON kaltaiset kevään ”TULET”) sekä ”PÄÄSIÄISNOITA” liittyvät VANHAA PÄÄSIÄISPERINTEESEEN DUALISTISESTI KAHTENA MYYTTINÄ (dualistisesti ”HYVÄ Jeesus” ja ”PAHAT noidat”).

Sanalla KOKKO on viitattu alun perin ehkä sanaan ”KOTKA” (siinäkin on kyse MYYTTISUHTEESTA).

*

Nyt ”VALAKIAA JA YLEISÖÄ” ei näkynyt Kauhavalla missään. Maanteillä ei ollut edes autoja. Se oli outoa koska VALAKIOITAHAN poltetaan myös ”MAATILAKESKUSTEN TÖRKYLÄJIEN HÄVITTÄMISEKSI”. Kaikkihan pyritään noissa ”pienoisvaltioissa” säilyttämään mutta suurin osa tavaroista täytyy hävittää.

KANSANUSKOVAISEN Etelä-Pohjanmaan pääsiäisen ”VALAKIAN” (sekä juhannuskokon) alkuperäinen tarkoitus on ollut pitää PAHAT HENGET LOITOLLA. Siinä on kyse ikivanhasta HENKIUSKOPERINTEESTÄ JA MYYTISTÄ.

Ovatko pahat henget nyt vapaalla?

PÄÄSIÄISEN 2021 HAUDANHILJAISUUS ei johtunut ainoastaan USKONNOLLISISTA SYISTÄ vaan myös KORONAVIRUSTORJUNTATOIMISTA, ETELÄ-POHJANMAALLA TARTUNTOJA ON OLLUT VIIMEKSI HYVIN VÄHÄN.

 

***

 


KAUHAVAN ENTISEN KASARMIN VASTAANOTTOKESKUKSEN aikana täällä eli juoru ”rikotuista avioliitoista” (niitä oli kuulemma yhteen aikaan 67 kappaletta, ”SUVAKKIHUORUUS VOI KUITENKIN EHEYTTÄÄ IHMISTÄ”).

KAUHAVAN KASARMIN (lentosotakoulun) sulkemisen jälkeen (2014) PAKOLAISTEN VASTANOTTOKESKUKSEN PERUSTAMISELLE KAUHAVALAISET SANOIVAT ”EI”.

Muuan pikkupoika lausahti kuultuaan PAKOLAISTEN TULOSTA KAUHAVALLE kauhuissaan, että ”MUUTTOLAASET OVAT JO JYLHÄSSÄ ASTI”.

*

”ALKUSUOMALAISUUTEEN” EI PIDÄ PYRKIÄ ”TUTTUUDENKAAN TAKIA”. Puhe ”NORMAALIOLOIHIN PALUUSTA” muistuttaa perussuomalaisten iskulausetta ”OTETAAN SUOMI TAKAISIN”. Kilpailu puolueiden kannatuksesta on kiristymässä.

*

Tein viimeksi pääsiäisen jälkeen perjantaina 9.4.2021 UUSIA HAVAINTOJA maatalousvaltaisesta kauhavalaisuudesta kun käväisin Kauhavan entisellä kirkonkylällä.

Kun muutimme keväällä 2011 TURUSTA KAUHAVALLE, täällä oli yksi ainoa PUISTONPENKKI mutta sekin oli nyt poistettu. Katuelämää ei ole ollut Kauhavalla koskaan. Kirkonkylän raitilla ei näe Kanta-Kauhavalla koskaan ihmisryhmiä, vaikka paikkakunta on suurkuntanakin ”kaupunki”. Olin sopinut kahden tunnin pituisesta palvelusta mutta sitä ei oltu vielä edes aloitettu kun tulin. Siis ”normaaliolot” jatkuvat.

Ensimmäinen vuokra-asuntomme oli KANTA-KAUHAVAN entisen kirkonkylän HANNEKSENTIELLÄ. Tuossa vaiheessa meitä estettiin muuttamasta vuokralle läheiseen ”MYRKKYVIINAPAIKKAAN”. Kuntajohdon YRITTÄJYYSINNOSTUS ei ole poistanut Kauhavallakaan ERIARVOISUUTTA.

Kauhavalle muutettuamme ihmettelin seudulla toimivan (SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJA tarjoavan kuntayhtymän) ”KAKSINEUVOISEN” KIRJEKUORIA koska niissä oli KAKSI PUUKONKUVAA (kaksiosaisen puukkotyypin kuva, iso ja pieni puukko samassa tupessa).

Sana ”KAKSINEUVOINEN” on kanta-kauhavalainen MYYTTI, jota käytetään NYKYHALLINNON IMAGOPELEISSÄ.

Kauhavan entisen kunnan VAAKUNASSA oli PUUKKO paikan ylimpänä MYYTTINÄ. Puukkovaakunalla on viitattu myös käsityöhön ja yrittäjyyteen.

*

Sen jälkeen kun vaimoni entisessä kotitalossa (RENKOLANTIE 16) tapahtui VESIJOHDON JÄÄTYMINEN (2018) muutimme takaisin Kanta-Kauhavan entiseen kirkonkylään vuokra-asuntoon ROIHANKUJALLE. Siellä minun ja vaimoni välillä syntyi erimielisyyttä Kauhavalla ja Kantolan kylän Renkolantiellä asumisesta ja muutin siksi aluksi (syyskuussa 2019) yksin vuokra-asuntoon LOVIISAAN.

Palasin kuitenkin keväällä 2020 takaisin Kauhavalle vuokraamalla itselleni kunnan entisestä kirkonkylästä KALLENKUJALTA yksiön. Vaimoni ja tyttäremme olivat muuttaneet kesällä 2019 kahdestaan takaisin Renkolantielle. Ryhdyin Kallenkujalta käsin tukemaan heidän asumista Renkolantiellä tekemällä kohteessa monenlaisia töitä.

*

Sen jälkeen kun muutama kameramies oli käynyt Kauhavalla, paikkakunnasta tehtiin imagopelinä myös ELOKUVAKAUPUNKI. Kauhavan ULKOILMAMUSEOSTA KOSOLANMÄESTÄ on muotoiltu pitkään ELOKUVAKULISSIA. Esimerkiksi Suomen TURUSSA rakennukset täytyy suojella alkuperäisellä paikalla, tämä opittiin ymmärtämään jo maailmansotien välissä (Turun linnan viereen oli perustettu 1906 ULKOILMAMUSEO mutta siitä luovuttiin pian).

Viimeksi kauhavalaisten SYRJÄKYLIEN NÄYTELMÄHARRASTAJAT ovat innostuneet myös omien elokuvien tekemisestä. Niistä ensimmäisen nimi oli MUISTOSEURAT. Sillä pilkataan uuden SUURKAUHAVAN härmäläisiä ja kortesjärviläisiä, koska he ovat arvostelleet kantakauhavalaisia entisten naapurikuntien lompakolla käymisestä.

ISON RIIDAN aihe oli ensin kalliin SUUREN KOULUKESKUKSEN rakentamisesta Kanta-Kauhavalle kauas Yli- ja Alahärmästä sekä Kortesjärvestä. Seuraavaksi Kanta-Kauhavalle nousee UUSI SUURKUNNAN TERVEYSKESKUS.”KANTA-KAUHAVALAISUUS” ON NYT TÄYNNÄ YRITTÄJYYTTÄ, ”RUNNAAMISTA” JA ”NORMAALIOLOIHIN PYSÄHTYMISTÄ”.

 


***

 


KANTAKAUHAVALAISSYNTYINEN KIRJAILIJA ANTTI TUURI kuvaa ROMAANEISSAAN nurkkapatrioottina kauhavalaista väestöä kosiskellen (myydäkseen ”liukkaasti” romaanejaan) kuvaten esimerkiksi romaanissa ”LAKEUDEN KUTSU” (1997), paikallisen väestön omaksuman todellisuususkomuksen mukaisesti jokaisen kauhavalaisen tuttua ”paikan henkeä” jankuttavan kohteen ja maantieristeyksenkin.

Tuuri kirjoittaa romaanissaan esimerkiksi ”Lähdin ajamaan joen eteläpuolella kulkevaa tietä (maantiet ja pohjalaistalot, alun perin vaasalais-ruotsalaiset klassistiset fooningit, sijoittuvat lakeuden myytin mukaan molemmin puolin joen uomaa/lisäys JP), tulin Jylhän sahan ohi ja kylien ohi kirkolle päin (kirkko on Kanta-Kauhavallakin keskellä kylää/lisäys JP). Käännyinkin hautausmaan tielle ja ajoin siitä peltojen poikki hautuumaan portin viereen – – kävelin keskikäytävää tuttuja nimiä kivistä lukien – – Näin jo kaukaa, että Laina oli kyykkimässä Hakaloiden haudalla – – Sanoin ajaneeni ohi ja päättäneeni käydä Veikon haudalla, ja isun ja isän... (Antti Tuurin romaanista ”LAKEUDEN KUTSU”, sivun 39 alku).

Olisiko tähänkin ”PALUUTA NORMAALIOLOIHIN”?

Kun lähdetään tämän tekstiesimerkin tarkastelussa Jean-Paul Sartren ajatuksista teoksessa ”Mitä kirjallisuus on?” päällimmäiseksi nousee romaanin LUKIJAN LUOVUUS, ei vain sanataideteoksen ”kirjoittajanero” ns. kirjailija. Sanataideteoksen lukijahan on ”LUOVA TAITEILIJASIELU”.

Tuurin kuvaus (esimerkki) on joka suhteessa KONKREETTINEN (paikat, tapahtumat jne.). Kohdassa ”tuttuja nimiä” kirjailija suorastaan työntää kauhavalaisten luovan mielikuvituksen nurkkapatrioottiseen paikallisputkeen ”normaalioloissa pysymisen”.

Tuurin kuvaus lujittaa kauhavalaisten sitouttamista itserakkaasti maatalousvaltaisen paikkakunnan ikiomaan tuttuun ympäristöön. Tuurin teksti tukahduttaa lukijan irtaantumisen omahyväisestä täälläolon konkretiasta luovaan kuvittelemiseen eksistentialistisesti vapaana yksilönä.

Tuurin teksti avautuu kansainvälisen universaalin muukalaisen luovassa mielikuvituksessa vastenmielisenä maisemana. Sitä kauhavalaiset eivät tahdo ymmärtää, että heidän epäeksistentialistinen ”paikkaan jumittuneen täälläolonsa aistiminen” voi olla myös ahdistava kokemus.

Kun pohdiskelen ”kaunokirjallisten ja filosofisten kysymysten kuvaamisen” eroa ja yhtäläisyyksiä niillä molemmilla on arvonsa. Mutta ne voidaan myös yhdistää (esimerkiksi ”tietouskon pohjalta” lukijoita koskettavaksi”esseeksi” (esimerkiksi von Wrightin kirjoitukset ovat ehkä eniten tätä).

Näinhän ne (niin sanotut) ”NORMAALIOLOT” toimivat PERINTEISESTI MAASEUTUVALTAISESSA SUOMESSA. Onneksi Suomessa on myös ”NORMAALIOLOJEN VASTAINEN HELSINGIN METROPOLI”.

JOS ”NORMAALIOLOT” PERUSTUVAT MUUTTUMATTOMUUTEEN NIIHIN EI VOI PALATA KOSKA MAAILMASSAOLO ON JATKUVAA MUUTOSTA.

IHMINEN EI VOI PALATA JO OLLEESEEN, IHMISENKIN ON PAKKO MUUTTUA.

 


***

 


KAUHAVAN SUURKUNTA ON KUIN YKSI ISO MAATILAKESKUS JOLLA ON OMA ISÄNTÄ. Mutta hän ei ole kunnanjohtaja kuten ennen vanhaan. KESKUSTAPUOLUEEN KAUHAVALAISTA PUOLUEPOLIITIKKOA KYÖSTI VIRRANKOSKEA pidetään uuden SUUR-KAUHAVAN YHTENÄ ”KYLÄPOMONA”.

Koska Virrankoski on ollut Euroopan parlamentin jäsen sekä kansanedustaja hän on VALTAPELEISSÄ Kauhavalla iso auktoriteetti. Virrankosken kerrotaan lausuneen joskus Kauhavan valtuuston puhujakorokkeelta, ettei esityslistan asiasta kannata puhua enää koska siitä päätettiin juuri KESKUSTAN RYHMÄHUONEESSA (keskustalla oli aikaisemmin valtuustossa pitkään enemmistö). Valtuustosuhteissa on kuitenkin alkanut tapahtumaan Kauhavallakin muutoksia.

Virrankosken kerrotaan myös lausahtaneen ammatillisen historioitsijakoulutuksen saaneelle HISTORIOITSIJALLE (jolle oli annettu tehtäväksi kirjoittaa KAUHAVAN HISTORIA), ettei hän (Virrankoski) antaisi hänelle tehtäväksi edes PUHELINLUETTELON LAATIMISTA.

VIRRANKOSKEN edustamien MAASEUTU- JA MAATALOUSARVOJEN mukaista oli rakentaa Kangas-Annalan KANSAINVÄLISELLE IBA-LINTUALUEELLE (muuttolintujen lepo- ja ruokailualue) MOTORISOITU MAANTIE läpi peltojen ja yli Lapuanjoen. Nyt sitä pitkin (noin 15 km pitkä kaksiosainen viivasuora tie) saa hurautella autoilla (nopeusrajoitus 60 km/t). Linnut pysyttelevät nyt kaukana tuosta tiestä. SUUR-KAUHAVAN tiehankkeen varsinainen alkupeukaloija saattaa olla ylihärmäläinen kyläpomo LIINAMAA.

Tien asvaltoitu alkupää (Annalan puolella) on luultavasti rakennettu valtion varoin vaikka valtion piti koko tiehanketta tarpeettomana koska alueella ei ole liikennetarvetta uudelle maantielle. Suurkunta KAUHAVA joutuu ylläpitämään kyseistä tietä kunnan varoin.

Kauhavan luontoyhdistys VALOKKI on Suomen pienin paikallisyhdistys. Sen epäonnistumista (Kangas-Annala-tietä) on seurannut ONNISTUMINEN mutta se vaikuttaa ”LUONNONSUOJELUN MUOTI-ILMIÖLTÄ”, koska kyseessä on SUOALUE. Senkin kyljessä tongitaan jo maasta TURVETTA. Ehkä ilman lupaa?

 


***

 


KAUHAVAN SIPPOLALAISIA maanviljelijöitä arvostetaan puolestaan maalaisliittolaisen PUOLUEAATTEEN ydinkannattajina (nykyisin KESKUSTAN) ja puolueen NUORISOLIIKKEEN perustajina sekä ALKUPERÄISEN JÄÄKÄRILIIKKEEN ja KAPITALISTIS-PORVARILLISEN VALKOISEN VALLAN esitaistelijoina.

Pentti Virrankosken kirjoituksessa ”SIPPOLAN VAIHEITA” on luku ”Torpparit Sippolan maita asuttamassa” (Vanhaa ja uutta Kauhavaa, 1958, kirjoituksen toimitustyöhön on osallistunut myös KUSTAA VILKUNA) sanotaan, että ”Sippolassa oli asunut, ehkä jo satoja vuosia sitten myös kokonaan maatonta väkeä – – Mäkituvaksi sanottiin juuri sellaista asumusta, johon ei kuulunut mainittavasti viljelysmaata – – Emme tiedä milloin ensimäinen TUPA (suurennos JP) on näille tienon rakennettu – – Valitettavasti tässä ei ole tilaa niiden tarkemmalle kuvaamiselle”.

Kun olimme muuttaneet KAUHAVALLE keväällä 2011, odotin HANNEKSENTIELLÄ TYÖVÄEN VAPPUA. Kun kyseinen JUHLAPÄIVÄ tuli ihmettelin miksei täällä ole VAPPUMARSSIA vaikka Kanta-Kauhavalla on TYÖVÄENTALOKIN vielä keskellä entistä kirkonkylää. Se lukee isoilla kirjaimilla myös punaisen talon päätyharjan alla.

Kuulun 2011 kuinka ulkoa rautatieaseman suunnasta kuului kovaäänisestä puhetta ja kuvittelin, että Kauhavan poliittinen vasemmisto kokoontuu jossakin vappumarssille lähtöön mutta ääni olikin aseman kovaäänisestä (junan aikataulukuulutus).

Kun soitin myöhemmin eräälle entiselle kauhavalaiselle vasemmistoaktivistille, hän kertoi, että työväen vappumarssi järjestettiin viimeisen kerran Kauhavalla noin vuonna 1980. Siihen asti myös Kauhavan valtuustossa oli ollut myös vasemmistolaisia marxisteja. Kun ihmettelin tätä eräälle rouvalle, hän lähti kauhuissaan omille teilleen, yrittäjä-myytin mukaanhan Kauhavalla ei ole ollut köyhiä.

Käydessäni pari vuotta tuon jälkeen (2013) Kauhavan pääkirjastossa havaitsi että poistettujen kirjojen joukossa oli Iisakki Järvenpään pojanpojan tyttären ANJA JÄRVENPÄÄN kirjoittama kirja ”Lakeuden ylle tuuli sytyttävät sanat toi, vapaus veljeys tasa-arvo kansanvalta sosialismi kommunismi) ”(1984, julkaisija Kauhavan Työväenyhdistys, poistettavat kirjat nro 56135).

Koska Anja Järvenpää oli kuollut kesällä 2006 en voinut haastatella häntä. Anja Järvenpään kirjassa kerrotaan kuinka Kauhavalla on ollut aktiivista työväentoimintaa sekä kuinka Kauhavalle perustettiin monia työväenyhdistyksiä ja rakennettiin monia työväentaloja (niistä on valokuviakin).

EKSISTENTIALISTISEN AJATTELUN mukaan maailmoja on yhtä monia kuin on ihmisiä. Jokainen meistä on ihmisenä yhtä arvokas, olipa joku kuinka paljon tahansa leimattu arvottomaksi. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko ollut esimerkiksi köyhä renki tai piika.

Ryhdyin myöhemmin etsimään Kauhavalla entisiä renkien ja piikojen asuinpaikkoja. Ensimmäiseksi menin Sippolan ”takana” olevalle TORPIMÄELLE. Siellä sain neuvoja siitä miten voisin saada myös tarkempia tietoja paikan entisistä asukkaista (osa taloista oli vieläkin alkuperäisessä asussa pystyssä). Sen jälkeen löysin myös muita vastaavia hylättyjä ja väheksyttyjä köyhälistön asuinpaikkoja. Sain etsintätyöhöni vinkkejä myös paikalliselta väestöltä.

Olen ajatellut, että tuosta ”alas painetusta unohdetusta kansanosasta” täytyy tehdä tulevaisuudessa myös kirjoja, joissa maaseutuköyhälistön (renkien ja piikojen) arvostaminen nostetaan ”Sippolan herrasväen” tasolle.

 


****

 


”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN”? SE EI MERKITSISI ”UUTTA LUONTOSUHDETTA JA TIETOUSKOSTA LUOPUMISTA” EIKÄ ”MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ”.

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SUURIN HAASTE LIITTYY SIIHEN ”KUINKA LUOPUA SYNNYNNÄISEKSI KUVITELLUSTA TIETÄMISESTÄ” JA KUINKA ANTAA TAPAHTUA ”JATKUVA LUONNONMUKAINEN MUUTOS”.

IHMISEN PITÄÄ EDISTÄÄ MUUTOSTA KOHTI HUOMISTA EIKÄ PYRKIÄ PALAAMAAN JO OLLEESEEN. MENNYTTÄ EI VOI KOKEA KOSKAAN UUDESTAAN EIKÄ PALAUTTAA. PAHINTA ON PYSÄHTYMINEN.

IHMISEN ON PAKKO OLLA KIINNOSTUNUT ETEENPÄIN MENOSTA, SILLÄ SE ON TÄSTÄ HETKESTÄ AINA AINOA MAHDOLLINEN SUUNTA.

*

”MITÄ NOPEAMMIN TAJUAA, ETTEI MAAILMA PALAA ENTISELLEEN MILLOINKAAN, SITÄ PAREMPI” (Kari Enqvistin kolumni, Yle20.8.2020).

MITÄ SE ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” MERKITSEE? JOS NIIN TAPAHTUISI OLISIKO SE ENITEN MERKKI VALTAPELUREIDEN TAHDOSTA VAI VALLANKÄYTÖN KOHTEESTA?

EIHÄN ”NORMAALIOLOJA” VOI OLLA EDES OLEMASSA? Milloin maailma on palannut NORMAALIKSI? EI KOSKAAN.

*

MIKROBIMAAILMA ON VIELÄ UUSI HAVAINTO. MUTTA VIRUKSEN KALTAISIA PIENELIÖITÄ ON RIEHUNUT AINA ENNENKIN MAAPALLOLLA.

MASSAROKOTTAMISEN ON TÄHÄN ASTI USKOTTU RATKAISEVAN KAIKKI MIKROBI- JA VIRUSONGELMAT. MUTTA TOISIN ON KÄYNYT. IHMINEN EI PYSTY YMMÄRTÄMÄÄN KAIKKEA EIKÄ VAIKUTTAMAAN KAIKKEEN.

ANALYYTTISEN JÄRJEN AVULLA VOI PÄÄSTÄ SELVILLE ESIMERKIKSI, ETTÄ HAPPI (KAASU) ON ALKUAINE. MUTTA ”NAPAKYMPPIIN OSUVAA LÄÄKETTÄ” ESIMERKIKSI SUONENVETOON IHMINEN EI PYSTY KEKSIMÄÄN.

EHKÄ SUONENVETO AIHEUTUU LIHASTEN JA HERMOSTON VUOROVAIKUTUKSESSA OSANA MUUTA EVOLUUTIOSSA KEHITTYNEEN IHMISRAKENTEEN ÄÄRETTÖMÄN MONIMUTKAISTA KOKONAISUUTTA. IHMISEN TÄYTYY OLLA VAITI KÄSITTEESTÄ

”ELÄMÄ”.

IHMISENÄ OLEMINEN ON KUVITTELEMISTA SEKÄ MYÖS TUNNETTA (KUTEN ”ELÄMÄ”), JOSTA ON OLTAVA VAITI.

JÄLKIMMÄISTÄ ”EI VOI AISTIA KUVITTELEMALLA”, MUTTA SE VOI MERKITÄ IHMISYKSILÖLLE JOTAKIN ”USKOMUKSENA TAI USKOMISENA”.

*

”TIETÄMISUSKOA” ON JATKUNUT NYT 400 VUOTTA JA NYKYISEEN ”TIETOUSKOON” SISÄLTYVÄÄ ”TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAISTA KASVU-USKOA” 200 VUOTTA. YLIN VALTA EI OLE SIIRTYNYT KAPITALISTEILTA KÖYHÄLISTÖLLE DIALEKTIIKAN MUKAISESTI, TOTAALIKAPITALISTIT OVAT SYLEILLEET HALVAANTUNEEKSI PROLETARIAATIN.

MUTTA NYT LÄNSIMAINEN KULTTUURI JA KAPITALISMI ON TUHOUTUMASSA.

*

”TIETOUSKOINEN KONEELLIS-TEOLLINEN KAPITALISMIKULTTUURI” ON KRIISISSÄ.

TÄHÄNASTISET YHTEISKUNTASOPIMUKSET JA ORGANISOITUMISTAVAT TÄYTTYY SIKSI MUUTTAA. MUUSSA TAPAUKSESSA ELÄMÄ PÄÄTTYY MAAPALLOLLA.

IHAN KAIKKI TÄYTYY MUUTTAA, TÄMÄ ON TÄMÄN KULTTUURIN HAASTE NYT. TÄTÄ HAASTETTA EI VOI SIVUUTTAA, KOSKA SE LIITTYY KAIKKEEN MAAPALLOLLA.

*

SILTI SIITÄKIN VOI JOKU KIRJOITTAA KUN TAPAHTUU ”PALUU NORMAALIOLOIHIN” NIIN ETTÄ JOKAINEN PANKIN LASKUKIN TULEE MAKSETTUA. ONKO KAIKKI TULOSSA KUITENKIN NORMAALIOLOINA KUNTOON”?

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESSA” EI OLE PÄÄLLIMMÄISENÄ KYSE VIRUSAALLON JÄLKEISESTÄ KANSALAISTEN TURVALLISUUDEN TUNTEEN PALAUTTAMISESTA VAAN MUUTOKSEN VASTUSTAMISESTA.

KAIKKI TAPAHTUU KUITENKIN JATKUVASSA MUUTOKSESSA VAIKKEMME SITÄ TAHTOISI. MUUTOSPROSESSIA EI VOI PYSÄYTTÄÄ.

*

SITÄKÄÄN EI VOI VÄLTTÄÄ, ETTÄ EHKÄ ON HERÄÄMÄSSÄ UUSI VÄITTELY VIRUSAALTOJEN UUSISTA UHISTA JA ILMASTON LÄMPENEMISESTÄ. JA ETTÄ SEN YHTEYDESSÄ NOUSEE PINTAAN KONEELLIS-TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN SYNNNYTTÄMÄ TAVARATULVA JA TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN KRITIIKKI.

*

MIKSEI ISKULAUSEEKSI OLE VALITTU ESIMERKIKSI ”UUTEEN LUONTOSUHTEESEEN SIIRTYMINEN”? NIIN EI TAPAHDU, KOSKA SE EI OLISI ”VALTIO-ORGAANISIIN NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEN” MUKAISTA. MYÖS TÄHÄNASTINEN LUONTOSUHDE HALUTAAN SÄILYTTÄÄ VALTIOISSA MUUTTUMATTOMANA KOSKA SEKIN ON OSA ”TIETO- JA TODELLISUUSUSKOA”.

IHMISET VAATIVAT VALLANKÄYTTÄJILTÄ ”PALUUTA MUUTTUMATTOMAAN EILISEEN”. IHMISIÄ PELOTTAA ENITEN HENKILÖKOHTAINEN RATKAISU MUUTOKSEN HYVÄKSI.

MUTTA IHMISENKIN ON MUUTUTTAVA. ANALYYTTISEEN JÄRKEEN POHJAUTUVAT TEMPUT EIVÄT AUTA MAAPALLON NYKYKRIISISSÄ.

MYÖS NYKYIHMISILLÄ ON VAHVA TAIPUMUS SITOUTUA OSAKSI MASSAA. HEITÄ PELOTTAA VAPAUS JA HENKILÖKOHTAINEN RATKAISU SEKÄ VASTUU TEOISTA.

*

ENNEN VANHAAN MILJOONIA IHMISIÄ KUOLI RUTTOON JA SOTIA KÄYNTIIN TUON TUOSTAKIN. NYT (KAHDEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN) ON ALETTU KUVITTELEMAAN, ETTEI SELLAISTA VOI TAPAHTUA ENÄÄ.

DEMOKRATIAKAAN EI OLE TARKOITTANUT KOSKAAN SITÄ ETTEI MITÄÄN SAA MUUTTAA. KANSANVALTA PÄÄTTYY JOS ALKAA VASTUSTAMAAN MUUTOSTA.

*

”TAKAISIN EILISEEN” ON NYT YLINNÄ KANSALLISTA PUOLUEVALTAPELIÄ ”ONKS TIETOO”. MUTTA IHMISAIVOTKIN OVAT SAMANLAISET KUIN TUHANSIA VUOSIA SITTEN. IHMINEN EI OLE VIISASTUNUT ”TIETOUSKOISENA” VÄHÄÄKÄÄN.

JOS MUUTOS TOTEUTUU, SE TAPAHTUU ENSIMMÄISEKSI SUOMEN ULKOPUOLELLA. SAKSASSA VIHREIDEN KANNATUS ON NOUSSUT OHI OIKEISTOLAISEN CDU:N (Yle4.5.2021 ”Liikkuvatko mannerlaatat Saksan politiikassa?...”). CDU:N JA SDP:N KANNATUS ON OLLUT SAKSASSA LASKUSSA.

NATSIEN TAPPION JÄLKEEN KAPITALISTISESSA SAKSASSA ON TUKAHDUTETTU KIIHKONATIONALISTINEN TOIMINTA. HITLERIN TAPION JÄLKEEN NL TAHTOI PERUSTAA KOMMUNISTISEN SAKSAN (DDR), SAKSOJEN YHDISTÄMISEN JÄLKEEN DDR:n OLOJEN POHJALTA SYNTYI UUSNATIONALISTINEN LIIKE MUTTA SEKIN ON TUKEHTUMASSA SAKSAN VIHREIDEN NOUSUUN.

KUN VIRUSAALLOT OVAT HILJENTYNEET JA KANSA ROKOTETTU SAKSALAISTEN MIELIALAT VOIVAT VAIHTUA JA KESKUSTELU SAATTAA SIIRTYÄ UUSILLE URILLE JA PINTAAN VOI NOUSTA MYÖS VALLANVAIHTO.

VIHREIDEN VOITTO KOROSTAA KANSALLISTEN INTOHIMOJEN TYYDYTTÄMISEN SIJASTA ”YMPÄRISTÖTURVALLISUUDEN” KAIPUUTA.*

JOS KANSALLISVALTIOIDEN VAATIMA ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” EDESAUTTAA ELÄMÄN PÄÄTTYMISTÄ MAAPALLOLLA, SE ON ”EPÄNORMAALIA” JA SAMALLA ”TIETOUSKOON” PALUUTA.

ILMASTON LÄMPENEMINENKIN ETENEE YHTÄ NOPEASTI, NÄKYMÄTTÖMÄSTI JA SALAKAVALASTI KUIN TAPPAVA VIRUS. MIKROBIAALTOON EI VOI KEKSIÄ ROKOTETTA.

SÄÄN HEILAHTELUT YLLÄTTÄVÄT NYKYISIN ENTISTÄ TIUHEMMIN. KOHTALOKAS KYLMYYS VOI ISKEÄ MYÖS KESKELLÄ ”KUUMAA VILJAVUUSKESÄÄ”.

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” EI OLE RATKAISU IHMISEN HÄDÄSSÄ.

*

ISKULAUSEESSA ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN ” KOROSTUU OMIEN KANSALAISTEN VALTAPOLIITTINEN KOSISKELEMINEN JA VALTIORAJOJEN SISÄLLE SULKEUTUMINEN. SE EI KUITENKAAN AUTA. SUOMIKAAN VOI SELVITÄ ILMAN KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA.

USKO TIETOYHTEISKUNTAAN ON SIKSI MURTUMASSA. TOTAALIDIGI MASSOITTAA IHMISIÄ SEKÄ LISÄÄ KANSOJEN VÄLISIÄ KONFLIKTEJA JA SOTIA.

*

Kun seuraa päivittäin Ylen eli YLEISRADION UUTISIA (huomaa vanha tutuksi tullut sana ”YLEISRADIO”, onko senkin käyttäminen apukeino ”paluussa normaalioloihin”?).

Suomen valtion omistaman ja eduskunnan alaisuudessa toimivan YLEN uutiset kohdistuvat valtaosin Suomen valtiossa suurina pidettyihin pikkuseikkoihin. ”Suomi on ”Ylelle mansikka, ulkomaat on sille mustikka”.

*

Nyt kun pääpuheenaiheena on ollut KORONAVIRUSTORJUNTA, eräs sen aihe on koskenut ETÄTYÖTÄ. Sillä tarkoitetaan TYÖNTEON siirtymistä TYÖPAIKOILTA KOTIIN ja sitä, että UUDEN ETÄTYÖN mahdollistaa käyttöön otettu TIETOYHTEISKUNTAKOKEILU. Muotiin on tullut myös ”ETÄKOULU”.

”Suomen kansaa edustava” eduskunta on panostanut runsaasti KOKEILUUN runsaasti valtion varoja tietämättä mihin se voi johtaa.”TIETOTEKNIIKKAUTOPIAN” haitat ovat alkaneet tulla näkyviin vasta nyt vuosikymmenien jälkeen (kts. Yle 29.4.2021 ”Aikaa kuluu tarpeettomiin etäpalavereihin...”).

*

ONKO TARKOITUS MUUTTAA KOKEILUNA MYÖS KOKO ALUERAKENNE ESIMERKIKSI ”ETÄTYÖN VIRUSTORJUNTA-ALUERAKENTEEKSI”?

”TURHIA PALAVEREITA” JA ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISTA” EI SAA KUITENKAAN TARKASTELLA IRRALLAAN VAAN OSANA KAIKKEA MUUTA IHMISENÄ OLEMISTA JA ELÄMISTÄ.

PÄÄHUOMIO TÄYTYY KOHDISTAA VAIKUTUKSIIN IHMISENÄ OLEMISESSA.

*

AJATUS ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” koskee ihmistä, luontoa sekä yhteiskuntaa.

KYSYMYKSIIN SISÄLTYY MYÖS IHMISEN JA KONEEN SUHDE sekä käsitys ihmislajin PERINNÖLLISEKSI KUVITELLUSTA ”TIETOUSKOSTA”.

*

”TIETOYHTEISKUNTA” (UTOPIA) kypsyttää ihmiskunnan tietä kohti UUTTA TOTALITARISMIA JA SOTAA koska ”DIGIYHTEISKUNTAAN” sisältyy SAMA KAIKILLE YHTEINEN ”TIETOUSKO JA TODELLISUUSKÄSITYS”.

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” EDESAUTTAISI TOTAALISTA TUHOA VAIKKA SEN LÄHTÖKOHDAT LIITTYISIVÄT PELKÄSTÄÄN KANSALLISEEN INTRESSIIN.

*

Ensin PUOLUEPAMPUT istahtivat OLOHUONEEMME SOHVALLE kehottaen meitä ”OSALLISTUMAAN VASTUULLISESTI” (esimerkiksi tekemään ilmaistyötä yhteiskunnalle), nyt samat pamput ovat hävittämässä ETÄTYÖLLÄ koko KOTIMME.

YHTEISKUNTASOPIMUKSIA TÄYTYY MUUTTAA ”MUTTA MITEN?” SIITÄ ”MITEN MUUTTAA” ON VAIN ERILAISIA MIELIPITEITÄ.

*

Puhetta ”HERMENEUTTISEN (eli ymmärtävän) IHMISEN ja koneen (kone ei ymmärrä mitään) välisestä RISTIRIIDASTA” pidetään KANSALLISISSA VALTAPIIREISSÄ HUOLESTUTTAVANA. Poliittinen valta ei suosi tuota RISTIRIITAA koskevaa julkista keskustelua vaan pyrkii usein tukahduttamaan sen.

”Ruusuisessa tulevaisuudessa siintävä TIETOYHTEISKUNTA ON ONNELA, jossa ihmiset HALLITSEVAT ELÄMÄÄNSÄ JA YHTEISKUNTAA TIETOTEKNIIKAN JA TIETOVERKKOJEN avulla – – Jussi T. Koski maustaa TIETOYHTEISKUNTAKESKUSTELUA muistuttamalla VISION KIELTEISISTÄ PUOLISTA...Varsinkin kansainvälisessä keskustelussa tutkijat ovat alkaneet kiinnittämään huomiota asian haittapuoliin – – INFOÄHKY on informaation liikatarjonnasta seuraavaa STRESSIÄ – – Tuleeko verkosta SUORAMYYNTIKANAVA? – – Koski suhtautuu niin ikään skeptisesti väitteisiin, että tietoyhteiskunta väistämättä edistäisi DEMOKRATIAA TAI EKOLOGISTA kehitystä.” (Helsingin Sanomat 6.6.1997, suurennokset JP).

Mutta tämäkään kriittinen näkökulma TIETOYHTEISKUNNASTA ei mene kyllin syvälle.

Globaalistuminen ja informaatioyhteiskuntaan siirtyminen kuuluvat yhteen, Maailman ymmärtäminen on käynyt vaikeaksi, Päivän teema, Jyrki Haikonen, Helsingin Sanomat 14.4.1998. VERKOSTOTALOUS PIRSTOO TYÖNJAON, Keijo Mäkelä ja Heikki Stenlund, Helsingin Sanomat 5.7.1998.

Nämä näkökulmat pureutuvat jo paljon syvemmälle.

NYT KUN DIGIÄ ON KOKEILTU PARI VUOSIKYMMENTÄ, AIHEESTA TARVITAAN UUSI JULKINEN KESKUSTELU.

*

OLEN NÄHNYT KUINKA ATK-KOKEILU KÄYNNISTYY, ETENEE JA MUUTTAA TYÖNTEON SISÄLTÖÄ.

”Asemakaavaosasto I apulaisasemakaava-arkkitehti Jukka Paaso – – Yhdyskuntatekniikan yhteistyöseminaarissa 25.–26.5.1988 päätettiin perustaa KAAVOITUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ – – valittiin edustajia myös Turusta” (saamani sisäinen virkaposti, Turun kaupunki, Mittausosasto, 31.5.1988). 1990-luvun alussa olin myös Turun kaupunginhallituksen TIETOHUOLTOJOHTORYHMÄN jäsen (vihr. valtuutettu), suurennokset JP). ”TIETOHUUMAN” hurmoksellinen alku käynnistyi Suomessa 1980-luvulla.

UUSLIBERALISTISEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN käynnistämisen aikana 1980-luvulla aloitettiin myös monia muita uudistuksia kuten ”hallittu rakennemuutos”, ”vallan delegointi” sekä myös DIGITAALINEN KAAVOITUS.DIGI myi hyvin heti. Koska atk-järjestelmä tuli kalliiksi yhteiskunnalle (jatkuvasti uusiutuvien laitteiden hankkiminen Turun yli 10 000:lle työntekijälle) kyselin usein DIGIN ETUJA JA HAITTOJA.

Muutos oli valtaosin muodollinen. ATK ei ole parantanut vähääkään SUUNNITELMIEN (kaavojen) SISÄLTÖÄ. IHMINEN PYSYI ”KEMIALTAAN” SAMANLAISENA.

Koska olin jo tuolloin TOISINAJATTELIJA (ollen yhteydessä esimerkiksi von Wrightiin, Jaana Venkulaan ja Juhani Pietariseen), AJAUDUIN RISTIRIITAAN ”käytännön miesten ja naisten” (valtapelureiden) kanssa.

TIETOTEKNISEN TYÖNTEON jatkuva lisääntyminen teki ”salasanoineen ja tunnuslukuineen” elämästäni KAAVOITTAJANA KOKONAISEN HELVETIN. Laitteiden käytön laajeneminen johti jatkuvaa KOULUTUKSEEN. UUDET KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT KASVOIVAT BYROKRATIAN JATKEEKSI. Aikaa meni aina vain enemmän DIGIN PYÖRITTÄMISEEN.

*

UTOPIA TIETOYHTEISKUNNASTA POHJAUTUU analyyttiseen filosofiaan sekä tekniikkaan. Sekä samalla TIETO- JA TIEDEUSKOON. Ainoastaan EKSISTENTIALISTISEN FILOSOFIAN harrastaminen on tuonut viimeksi elämääni LOHTUA.

IHMISET KUVITTELEVAT USEIN NYKYISIN, ETTÄ IHMINEN ON EDISTYNYT JA ”TIETÄÄ” MYÖS ”JÄRKIOLENTONA” ENEMMÄN KUIN AIKAISEMMIN. MUTTA IHMINEN EI ”TIEDÄ” MITÄÄN. JA ESIMERKIKSI VIRUSONGELMIA JA SOTIA ON NYT ENEMMÄN KUIN ENNEN.

ILMAKEHÄN JA ILMASTONMUUTOKSEN YHTEYKSISTÄ HOMEILMIÖIHIN JA VIRUSAALTOIHIN ”TIETOUSKOINEN IHMINEN” EI YMMÄRRÄ MITÄÄN.

MONET HARHAT OVAT MURTUNEET VIIMEKSI SELVIMMIN KANSALLISILLA TASOILLA. ESIMERKIKSI SUOMALAISET OVAT PITÄNEEN PITKÄÄN SPERMAANSA MUITTEN SPERMAA PAREMPANA. Kuitenkin jo vuonna 2011 tutkijat osoittivat, että suomalaisten miesten SPERMAN LAATU on heikentynyt ÄKILLISESTI (kts. Yle12.4.2021, ”Pyry Young ei voi ehkä koskaan saada biologisia lapsia...”).

 


***

 


”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESSA” ON KYSE MYÖS IHMISKÄSITYKSESTÄ (1).

KAIKKI EIVÄT HYVÄKSY YHTÄ JA SAMAA IHMIS- JA MAAILMASSAOLOKÄSITYSTÄ (kts. ”FILOSOFINEN ANTROPOLOGIA”).

Jos esimerkiksi hyväksyy sen, että IHMINEN ON MAAPALLON LUONTOON KUULUVA ELÄIN, JOLLA ON ”SYNNYNNÄINEN TIETÄMISKYKY” JA KYKY MUUTTUA ERI TILANTEIDEN MUKAAN se on eri asia kuin esimerkiksi se, että

PITÄÄ IHMISTÄ KAIKEN MUUN LUONNON YLÄPUOLELLA TOIMIVANA MUUTTUMATTOMANA ”LUOMAKUNNAN KRUUNUNA” JA PYRKII PÖNKITTÄMÄÄN YHTEISKUNNASSA SIIHEN LIITTYVIÄ KÄSITYKSIÄ.

EKSISTENTIALISTINEN IHMIS- JA MAAILMASSAOLOKÄSITYS POIKKEAA RADIKAALISTI MUISTA IHMIS- JA MAAILMASSAOLOKÄSITYKSISTÄ.

EKSISTENTIALISMIN POHJALTA ELÄMÄN VOI PELASTAA VAIN YKSILÖN TASOLLA JA MASSOITTAMINEN JOHTAA VÄÄJÄÄMÄTTÄ TOTALITARISMIIN JA UUSIIN SOTIIN.

*

Puheessa ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” on kyse myös ”PERINNÖLLISEKSI KUVITELTUUN TIETÄMISKYKYYN” LIITTYVÄSTÄ TODELLISUSKÄSITYKSESTÄ (2).

MIKÄ ON ”TOSI JA TODELLISTA”?

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISTA MARKKINOIVASSA TODELLISUUSKÄSITYKSESSÄ” IHMISELÄMÄN kuvitellaan rakentuvan tutuista ”itsestäänselviöinä rullaavista” kansallisista ja paikallisista seikoista, käsityksistä ja elämäntavoista.

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEEN LIITTYVÄN TODELLISUUSKÄSITYKSEN” tunnistaa lukemalla paikallislehtiä, ilta- sekä aikakausilehtiä sekä seuraamalla suomalais-kansallista uutisointia (yle).

Niissä ”SEIKKA ON SALETTI” eli ihmisen kuvitellaan lukiessa oppivan myös ”TIETÄMISTÄ”. VALTIO TOIMII LUONNONMUKAISTA MUUTOSTA VASTAAN. VALTIO ESIMERKIKSI KIIREHTII NUORTEN KOULUTTAMISTA TYÖELÄMÄN TYÖTEHTÄVIIN VOIDAKSEEN LISÄTÄ TEHOKKAAMMIN VEROTULOJAAN.

*

HETI KUN MAAILMANSODAN HIRMUTEOT LOPPUIVAT TEOLLISEN KAPITALISMIN YRITTÄJÄT RYNTÄSIVÄT ”SODANKÄYNNILLÄ AUKI REPÄISTYYN UUTEEN TILAAN” TEKEMÄÄN KANSAN KAIPAAMALLA RAUHANAJALLA VIIHDERAHAA.

”TOSI-TELEVISIO” on myös ”JÄRKITIETOUSKOIS-ANALYYTTISEN TIETOYHTEISKUNTAUTOPIAN MUKAISEN DIGITEKNOLOGIAN LAPSI”.

Toisen maailmansodan jälkeen käynnistynyt ”TOSI-TV”:n ”todellisuustelevision” kaltainen POSTMODERNI VIIHDEKULTTUURI (piilokamera, tositv-kilpailut jne.) ei liity ”NORMAALIOLOJEN TODELLISUUTEEN”.

Kilpailu JULKKIKSEKSI PÄÄSEMISESTÄ tavallisena ihmisenä on tosi-tv:ssä esiintymisen tärkein motiivi.

Puhe tunnepitoisesta ”VERTAISMELODRAAMASTA” (mediakulttuuritutkija Mikko Hautakangas wikipediassa ”TOSITELEVISIO” on ”TIETOUSKOA”, jolla ei aukene myöskään ”ILMIÖ nimeltä TOSI-TV”.

EI LIITY ”NORMAALIIN TODELLISUUTEEN” vaikka kuvaukset kohdistavat TAVALLISEEN arkeen ja esiintyjinä on TAVALLISET IHMISET (”tietouskoisten ammattinäyttelijöiden” sijasta). Ylen uutisen mukaan (3.5.2021 ”Tällaisia ovat tosi-tv:n...”) Ohjelmien OSALLISTUMISSOPIMUKSIIN on liitetty toisinaan jopa myös VAITIOLO-VELVOLLISUUS. ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMINEN” ei ole tosi-tv:n mukaan NORMAALIA VAAN EPÄNORMAALIA.

*

AJATUS ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISESTA” ON IHMISYKSILÖÄ (MINÄÄ JA ”ITSELLEEN OLEMISTA”) KOROSTAVAN EKSISTENTIALISTISEN AJATTELUN MUKAAN PINNALLISTA JA VIIHTEELLISTÄ koska IHMISENÄ OLEMISTA ON ÄÄRETTÖMÄN MONENLAISTA (ERILAISTA), TÄÄLLÄOLO ON JATKUVASSA MUUTOKSESSA JA KOSKA MYÖS ”ITSELLEEN OLEMISEEN” SISÄLTYY VASTUUN KANTAMINEN OMISTA TEOISTA.

JOS ARKI MUUTTUU VIIHTEELLISEKSI JA IHMISENÄ OLEMISEN MONINAISUUS JA TOISINAJATTELU KIELLETÄÄN, YHTEISKUNASTA TULEE TOTALITÄÄRINEN.

KOMMUNISTEILLA ON EHKÄ SUURIN TAIPUMUS SUOSIA YKSILÖLLISYYDEN JA VÄHEMMISTÖJEN VASTAISTA ILMAPIIRIÄ JA TOIMINTAA.

*

TAPPAVAN VIRUSAALLON PELOSSA ON JULISTETTU ENSIN EDISTYSUSKOISEN SUOMEN VALMIUSLAIN MUKAISET ”POIKKEUSOLOT”. SEN JÄLKEEN POIKKEUSOLOJEN ON TOIVOTTU JOHTAVAN ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEEN”.

SEURAAVASSA POIKKEUSOLOSSA KAIKKI VAIHTUISI ”MUUTTUMATTOMUUDEKSI” JA SIITÄ TULISI YLEINEN SÄÄNTÖ.

JOS KAIKKI SAATAISIIN PYSÄHTYMÄÄN SE MERKITSISI KAIKEN PÄÄTTYMISTÄ.

 


***

 


MAAPALLOLLA PARHAILLAAN VAPAANA RIEHUVA KONEELLIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON VAKAVIN UHKA ELÄMÄN JATKUMISELLE MAAPALLOLLA. Teollinen kapitalismi alkoi vaikuttamaan yleiseen kehitykseen noin 1820.

YKSITYISOMISTAMINEN ON VAIN ERÄS SYY ILMASTONMUUTOKSEEN. TAVARARÄJÄHDYKSEEN PERUSTUVA TOTAALIKAPITALISMI EI VOI MENESTYÄ ILMAN VÄESTÖNRÄJÄHDYSTÄ (ILMAN YLITSEPURSUAVAA KULUTTAJAMASSAA).

MAAPALLON ELÄMÄÄ EI VOI PELASTAA ILMAN SUURIA MUUTOKSIA IHMISTEN AJATTELUTAVOISSA JA YHTEISKUNNISSA. UUTEEN KANSAINVÄLISEEN JA MONIARVOISEEN MAAILMANVALTAAN PYRKIMISESSÄ ON PERUSTELTAVISSA OLEVAT SYYT.

KAIKEN ORGANISOITUMISEN POHJALLA TÄYTYY OLLA LUONTOON SISÄLTYVÄ MUUTTUVA IHMINEN (ihmisenä oleminen ja eläminen) JA ILMAN ORGANISOITUMISTA ”VALTIOIDEN MAAPALLOKSI”.

*

SYYNÄ OTSONIAUKON REPEÄMISEEN, ILMAKEHÄN LÄMPENEMISEEN JA MAAPALLON ELOLLISEN LUONNON HÄTÄÄN ON RAJATON LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ VAPAAN RAJATTOMAN TOTAALIKAPITALISTISEN TALOUSKASVUN YLLÄPITÄMISEKSI, KONEELLIS-TEOLLINEN TAVARATUOTANTO KESKELLÄ VÄESTÖNRÄJÄHDYSTÄ (LUONNONVAROJEN MUUTTAMINEN KULUTUSTAVAROINA RAHAKSI) SEKÄ MAAPALLON VALTIOIDEN LIITOKSI ORGANISOITUMINEN LÄNSIMAISEN TIETOUSKON POHJALTA.

JOS TÄMÄ PROSESSI JATKUU VAPAASTI, ELÄMÄ PÄÄTYY MAAPALLOLLA. JÄLJELLE ON JÄÄMÄSSÄ SIITÄ PELKKÄ KUOLLUT AVARUUSPALLO.

VAIKKA ”ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISELLA” EI TÄHDÄTÄ NYT ”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEEN” STRATEGIA JA MUUTOSSUUNTA ON VIRHEELLINEN.

ILMASTONMUUTOS UHKAA NYT MYÖS TÄTÄ VALTIOTA ENEMMÄN KUIN TAPPAVAT VIRUSAALLOT.

*

”NORMAALIOLOIHIN PALAAMISEN” HAITAT KUTEN MUUTOSVASTAISUUDEN LUJITTUMISEN HAVAITSEE PARHAITEN PAIKALLISTASOLLA.

ESIMERKIKSI KANSANUSKOVAISELLA KAUHAVALLA KIRKKOHERRA KÄVELEE TÄNÄ PÄIVÄNÄKIN ”KUKKONA KESKELLÄ KYLÄÄ”. SE ON AUTORITÄÄRISYYTTÄ.

Ja kun tähän PAIKALLISKULTTUURISEEN ILMIÖÖN sekoittuu MUITA MYYTTEJÄ kuten SEUDULLINEN ALKIOLAIS-ITSEELLIS-USKOVAINEN MAALAISLIITTOLAISUUS (nyt KESKUSTALAISUUS) JA POLIITTINEN UUSNATIONALISTIS-TRUMPILAINEN HALLA-AHOLAISUUS (PERUSSUOMALAISUUS) kukaan ei pysty sen jälkeen hahmottamaan sitä MISTÄ TÄSSÄ MAAILMASSOALOSSA ON KYSE.

SE ON EHKÄ TARKOITUSKIN.

 


***

 


IHMISET ELÄVÄT ELÄMÄÄNSÄ LUONNOSTAAN MYYTTIEN VARASSA. ”TIETOUSKO” on ihmiselle VIERAS AJATUS vaikka sitä sovelletaan nykyaikana kaikessa (myös puoluepolitiikassa ”TIETO ON VALTAA”-periaatteella).

MYYTTIEN MERKIT ON NÄHTY VIIMEKSI MYÖS SUOMALAIS-KANSALLISESSA VIRUSTORJUNNASSA. KAIKKI EI OLE TAPAHTUNUT SIINÄ NIIN RATIONAALISESTI KUIN JULKISUUDESSA ON KERROTTU (”tietouskoinen Yle”).

KOMMUNISTISESSA KIINASSA VIRUSTORJUNTA HOIDETTIIN KOVIN OTTEIN SULKEMALLA ESIMERKIKSI TEHTAITA KUUKAUSIKSI. Tästä huolimatta Kiinan talous on kasvanut viimeksi hyvin (kts. Yle 1.4.2021 ”Koronatartunnat peitonneen Kiinan talous otti ison loikan - ….”). TÄMÄN ON MAHDOLLISTANUT TOISENLAINEN YHTEISKUNTAJÄRJESTYS.

KAPITALISTISESSA lännessä harjoitetaan aivan eri tavalla virustorjuntaa kuin Kiinassa. Sen uskotaan myös olevan moniarvoisempaa ja demokraattisempaa. Kommunismin ja kapitalismin ero näkyy tässäkin mutta molemmat ponnistavat samaan aikaan samoista PERUSMYYTEISTÄ kuten ”JÄRKI- JA MASSAUSKOSTA”.

Mitä demokratia on ja mitä kansanvallalta halutaan?

*

”LÄNSIMAINEN ROKOTENATIONALISMI” on avannut oven KIINAN JA VENÄJÄN ROKOTEDIPLOMATIALLE (kts. Yle 19.3.2021, ”Näin rokotteista tuli suurvaltapolitiikan väline...”.

Nyt kun Suomen valtiontaloutta rasittaa VIRUSAALLON torjumisen jälkeinen (kansainvälisesti huomion arvoinen) TAANTUMA myös VENÄLÄINEN SPUTNIK-ROKOTE on alkanut kiinnostamaan suomalaisia.

Sputnik-rokote kiinnostaa nyt myös Euroopan unionia.

Mutta kumpi on tärkeämpi virustorjunta vai valtapolitiikka? Jos ne ovat sama asia ”koko homma” herättää epäilyä. Onko kansallinen ja ylikansallinen etukin aina sama?

 


***

 


KORONAVIRUSTORJUNNAN yhteydessä käytetään täällä lakeudella jostakin syystä sanaa ”KORONANYRKKI”. ”NYRKKI” SYMBOLISOI VOIMAA.

KAUHAVAN kunnan internetsivulla oli KORONATIEDOTE (30.3.2021), jossa kerrottiin, että ”KORONANYRKKI ON KOKOONTUNUT” ja että LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO (mikä vastaa valtion ja kuntien välisen ”väliportaan hallinnon” elintä eli entistä LÄÄNINHALLITUSTA) on määrännyt huhtikuun ajalle yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärästä 20 hengen rajoituksen” ja että (aluehallinto)viraston ALUEELLINEN KORONANYRKKI on muuttanut sen äskettäin käsittämään vain 10 henkeä. KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISELLA ON suosituksia ja ohjeita antava ”KORONAVALMIUSRYHMÄ”.

SUUR-KAUHAVAN KESKUSHALLINNON ”KORONANYRKKI” suositteli nyt 20 ja 10 hengen enimmäismääriä (yksityistilaisuuksiin ainoastaan 10 henkilöä). Tuoreessa muistissa on Kauhavan ILMANÄYTÖS (elokuussa 2020) johon odotettiin peräti 20 000 kävijää (yleisö oli tilaisuudessa maskiton). Tämän sekä uusimman kauhavalaisen virustorjuntavaiheen välillä on valtava ero.

SUOMEN KANSALLISVALTION HIERARKKINEN BYROKRATIA (keinotekoinen organisaatio) TOIMII ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKON” pohjalta.

VIRALLISEN HALLINTOBYROKRATIAN YHTEYDESSÄ PUHUTAAN KUITENKIN MYÖS ”IMAGOPELISTÄ”, mikä sekin liittyy MYYTTIUSKOON.

 


***

 


Siitä miten ELÄMÄ ON SYNTYNYT maapallolle, on kerrottu vanhoissa myyttikertomuksissa. Mutta siitä, kuinka ELÄMÄ PÄÄTTYY MAAPALLOLLA, on niukemmin aineistoa. Miksi?

VANHAN TESTAMENTIN ENSIMMÄISEN MOOSEKSEN KIRJAN (MYYTIN) alussa sanotaan:

”Alussa loi Jumala TAIVAAN JA MAAN. Ja maa oli AUTIO JA TYHJÄ, ja PIMEYS oli syvyyden päällä ja Jumalan Henki liikkui VETTEN päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon VALKEUS” – – ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä – – ja tuli aamu, ENSIMMÄINEN PÄIVÄ. Ja Jumala sanoi ”Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille – – Ja Jumala kutsui vahvuuden TAIVAAKSI – –

Ja tuli ehtoo ja tuli aamu, TOINEN päivä – – Ja Jumala kutsui kuivan MAAKSI ja paikan mihin VEDET olivat kokoontuneet, hän kutsui MEREKSI – – Ja jumala sanoi: ”KASVAKOON MAA VIHANTAA, ruohoja, jotka tekevät siemeniä ja hedelmäpuita – – ja tuli aamu, KOLMAS päivä – – ja tuli aamu,

NELJÄS päivä – – Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lentäkööt linnut maan päällä – – Olkaa hedelmäliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä – –

ja tuli aamu VIIDES päivä – – Ja Jumala sanoi tuottakoon maa ELÄVÄT OLENNOT, kukin lajinsa mukaan – –

Ja Jumala sanoi: Tehkäämme IHMINEN KUVAKSEMME ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maa – – Ja Jumala loi IHMISEN OMAKSI KUVAKSENSA – – MIEHEKSI JA NAISEKSI hän loi heidät – – ja tuli aamu, KUUDES päivä.”

Tämän kuvauksen jälkeen Raamatussa on kuvaukset PARATIISISTA (paratiisikuvauksen alussa sanotaan, että ”Ja Jumala päätti SEITSEMÄNTENÄ päivänä työnsä – – ja lepäsi – –” ja SYNTIINLANKEEMUKSESTA.

(suurennokset JP)

*

LUKU SEITSEMÄN ON IKIVANHA PYHÄ LUKU. Sekin viittaa siihen, että RAAMATUN LUOMISKERTOMUS on alun perin Babyloniasta tai Egyptistä.

USEIMMAT MUINOIN KIRJOITETUT ASIAT PYSYVÄT ”HÄMÄRÄN PEITOSSA”. Muinoin uskottiin esimerkiksi ihmisen kykyyn ”ENNAKOIDA MYÖS TULEVIA TAPAHTUMIA” ja tuo käsitys liittyi muihin aikakauden käsityksiin, siksi nykyihmisen on mahdotonta saada selvää siitä, miten muinoin tämä maailmassaoleminen aistittiin.

*

Vaikka RAAMATUN LUOMISKERTOMUS on kerrottu kauan ennen tämän päivän ”TIETOUSKOISTA TUTKIMUSTA”, sen voi tulkita tendenssiltään samantyyppiseksi kuvaukseksi kuin on moderni kuvaus ELÄMÄN SYNNYSTÄ MAAPALLOLLE (”TIETOUSKON” mukainen EVOLUUTIOKUVAUS).

RAAMATUN MYYTIN MUKAAN ”ELÄMÄ” ON SAMA KUIN ”JUMALAN LUOMUS”.

Sitä mikä on Raamatun mukaan Jumalan (uskovaisten mukaan ”HENGEN”) luomaa ei ihminen voi ymmärtää.

KOSKA ELÄMÄ ON MYÖS ”TIETOUSKOISELLE” IHMISELLE ARVOITUS, SIITÄ PITÄÄ OLLA VAITI.

*

TÄMÄN AIKAKAUDEN TALOUSKIELESSÄ KÄYTETTY TERMI ”ALKUTUOTANTO” MERKITSEE MYÖS ELÄMÄN (ei vain luonnon) HYVÄKSIKÄYTTÖÄ.

KONSERVATIIVIS-KRISTILLISILLÄ MAA- JA METSÄTALOUSSEUDUILLA KUVITELLAAN KUITENKIN, ETTÄ ”HENKI ON LUONUT ELÄMÄN”, JOTTA IHMINEN VOISI HYÖDYNTÄÄ LUONNOSTA KAIKEN.

MUTTA ”ITIKATKAAN” (eli lehmät) EIVÄT OLE ”JUMALAN LAHJOJA” IHMISILLE.

*

VANHOISSA MYYTTIKERTOMUKSISSA varoitetaan ihmistä pyrkimästä ”TIETÄÄ JA TULLA JUMALUUDEN KALTAISEKSI”. Tuon MYYTIN taustalla on ollut alun perin ehkä BABYLONIAN TAI EGYPTIN KORKEAKULTTUURIN TUHOUTUMISVAIHE. Juutalaiset vaikuttivat alun perin Babylonian suunnassa ja myöhemmin myös Egyptissä. Juutalaisten Egypti-kauteen liittyy MYÖS MYYTTI TULEVAISUUDEN ENNUSTAMISESTA.

*

Jos ihminen tulisi JUMALUUDEN KALTAISEKSI KAIKKITIETÄVÄKSI OLENNOKSI hän pääsisi selville MYÖS ITSE ITSESTÄÄN. SE olisi luonnotonta koska myös IHMINEN ON ELÄIN JA samalla osa kaikkea muuta LUONTOA.

Eksistentialistinen ”itselleen oleminen” ei perustu hengen tai Jumaluuden kaltaiseksi tulemiseen vaan maapallon luonto-olentona (ihmisenä) olemiseen.

MAAPALLON ELÄMÄN JATKUMISEN EHTO on se, että IHMINEN LUOPUU ”PERINNÖLLISEKSI KUVITELLUSTA TIETOUSKOSTA”, ALKAA SEURAAMAAN LUONTOA JA ON VAITI KÄSITTEESTÄ ”ELÄMÄ”.

*

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN JUURET OVAT ANTIIKIN KREIKASSA MUTTA ”UUSIN ROOMA, MAAPALLON TÄMÄNHETKINEN HERRA” ASUU NYT KAUKANA VÄLIMERESTÄ ATLANTIN VALTAMEREN TAKANA YHDYSVALLOISSA (USA).

LÄNSIMAINEN KULTTUURI ELÄÄ PARHAILLAAN ILTA-AURINGON LASKUA JA SUURTA MUUTOSTA. SIIHEN LIITTYVISTÄ SEIKOISTA VOI OLLA MONTAA ERI MIELTÄ MUTTA ”TIETOUSKON” VARASSA MAAPALLON ELÄMÄ EI VOI JATKUA.

 


***

 


KÄSITE HUMANISMI on kuvattu eri lähteissä ja yhteyksissä eri tavoin, yhden tulkinnan mukaan Sanalla HUMANISMI TARKOITETAAN eettistä käsitystä, jossa väitetään, että ihmisellä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen (lähde: IHEU, maailmanlaajuinen humanistien keskusliitto, perustettu 1952).

TIEDEMIES JA FILOSOFI Georg Henrik von Wright on kirjoittanut kriittisesti ”EDISTYKSEN MYYTISTÄ” sekä monia miettimisen arvoisia ajatuksia kirjaansa ”HUMANISMI ELÄMÄNASENTEENA” (1987).

Hän on toiminut tieteiden historian ja filosofian kansainvälisen unionin esimiehenä (UIHPS).

Tuohon kirjaan sisältyy myös kappale ”MARXISMI HUMANISMINA”. Siinä hän sanoo (sivulla 137), että ”revisionistista marxilaisuutta on monta lajia”. Von Wright mainitsee tuossa yhteydessä myös unkarilaisen Georg Lukacsin (kts. Kulttuurivihkojen blogini ”Geschichte und Klassenbewustsein”, 29.7.2020).

Von Wrightillä on ollut tavanomaista syvällisempi näkemys myös Karl Marxin filosofisesta neroudesta. Marx ymmärsi ensimmäisenä kapitalismin vastaisen ajattelun merkityksen koko ihmiskunnalle. Marxilla oli huomion kohteena IHMINEN. Myöhemmin huomion kohteeksi tuli marxilaisuudessakin myös LUONTO (luonnon hyvinvointi, ihminenkin ymmärrettiin osaksi luontoa). Sitä Marx ei ehkä ymmärtänyt, että KONE saattaa TUHOTA kaiken elämän maapallolta.

MYÖS ”PUNA-VIHREYS” ON OIKEA LÄHTÖKOHTA. Mutta ihmisen ja luonnon parhaaksi toimiminen edellyttää myös monien muitten seikkojen huomioon ottamista. Niissä ei ole kyse lähtökohdista.

*

Suomenkielisen kirjan ”Humanismi elämänasenteena” ESIPUHEEN alussa (1981) von Wright sanoo, että ”Kirjassani on KAKSI läpikäyvää TEEMAA. Toinen – se, josta kokoelma on saanut nimensä – koskee ihmistä: hänen arvoaan ja hänen parastaan – – toinen TIEDETTÄ JA TEKNIIKKAA (suurennos JP)”.

Tästä jälkimmäisestä on syytä kertoa ensimmäiseksi se, että Suomen imagonkipeiden ”käytännön miesten” (poliittinen valta ja virkavalta) on onnistunut häivyttää täällä akateemikko von Wright kokonaan julkisuudesta vaikka hän on kautta aikojen kuuluisin suomalainen tiedemies ja filosofi.

Syy tähän on se, että von Wright on arvostellut tiedemiehenä ja filosofina juuri niitä seikkoja, joihin Suomessa on viime vuosia panostettu eniten ja joiden voimaan uskotaan (kuten tietotekniikkaan).

Häntä tarvittaisiin nyt esimerkiksi keskustelussa ”TIETOYHTEISKUNNASTA” ja ”ILMASTONMUUTOKSESTA”.

*

Kirjansa ”HUMANISMI ELÄMÄNASENTEENA” sivulla 10 von Wright kirjoittaa, että ”Tieteellisen maailmankuvan vallankumousta, joka alkoi noin neljäsataa vuotta sitten ja jonka on katsottava yhä jatkuvan, on KIIHTYVÄSSÄ TAHDISSA täydentänyt TEKNIIKAN KUMOUS” (suurennokset JP).

KAIKEN TEKNISTÄMINEN on ollut täälläkin pahin erehdys. Koneet kuten tietokoneet, robotit, tekoäly, tietoteknistetyt aseet ja monitoimikoneet ovat olleet Suomessa keskipisteenä taloudellisessa tuessa, yliopisto-opetuksessa, teollisessa sarjatuotannossa sekä ”verotulojen takomisessa” valtiolle.

*

Kirjansa sivulla 16 von Wright sanoo, että ”Humanismin tärkein tuntomerkki on...IHMISEN KUNNIOITTAMINEN”.

TURUSSA käytännöllisen filosofian professorina toiminut JUHANI PIETARINEN on kirjoittanut kirjaan ”TULEVAISUUS” (1986, Juhlakirja akateemikko Georg Henrik von Wrightin 70-vuotispäivän 16.6.1986 kunniaksi, toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Heikki Nyman) sivulle 124, että

”Humanistinen ajattelu pitää siis selvänä ihmisen paremmuutta muuhun luontoon nähden ja oikeutta muokata sitä omien päämääriensä mukaisesti. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luonnon alistaminen, vaan sen ”vapauttaminen” järjettömästä alennustilasta”.

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN AIHEUTTAMA ONGELMA ON LUONNON RAJATON HYVÄKSIKÄYTTÖ JA LUONNON ALENNUSTILA IHMISEN HYVÄKSI.

Myös käsitteen ”humanismi” käyttöä on tarkasteltava KRIITTISESTI, ei vain esimerkiksi omaksuttua ”TIETO- JA TEKNIIKKAUSKOA”.

*

Von Wright kirjoittaa ”Humanismi elämänasenteena” -kirjan sivusta 27 lähtien että

”KOLME MYYTTIÄ – – Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että ”tieto on valtaa” – – Bacon oli varma, että herruus johon ihminen ALISTAISI LUONNON – – koituisi SUUREKSI SIUNAUKSEKSI – –hän kuvaa ONNEA, JONKA IHMISKUNTA saavuttaa TIETEEN avulla – –

kysymys, ONKO MEIDÄN HYVÄ TIETÄÄ, tuntuu olevan yhtä vanha kuin ihminen SIVISTYNEENÄ olentona (käsitteellä SIVISTYS tarkoitetaan eri yhteyksissä eri asiaa, yleensä sillä tarkoitetaan kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa ja henkistä kehittyneisyyttä/lisäys JP) – – perspektiivimme syvenee, kun tunnistamme käsiteltävät asiat eräiden MIETERUNOUDEN JA AJATUKSEN ALKUMUOTOJA heijastavissa MYYTEISSÄ JA SADUISSA – – KOLME suuren tyylin naiivia ilmausta ongelmasta, joka liittyy ihmisen OIKEUTEEN KEHITTÄÄ RATIONAALISIA KYKYJÄ" (synnynnäiseksi kuviteltuja järkikykyjä/lisäys ja suurennokset JP).

”Tarkoitan KERTOMUSTA PARATIISIN TIEDON PUUSTA, PROMETHEUS-MYYTTIÄ JA TARINAA TOHTORI FAUSTISTA – –

RAAMATUN ensimmäisessä kirjassa kerrotaan – – SATU KULTA-AJASTA – – Myös KREIKAN TARUSTO tuntee ihmiskunnan lapsuudessa vallinneen kulta-ajan ja jumalan, joka suuttuu ihmisen viheliäisyyteen. ZEUS haluaa tuhota luomansa olennot. Prometheus kuitenkin säälii heitä, varastaa tulen taivaasta ja tuo sen ihmisille – – Prometheuksen TULI symboloi ensisijaisesti ihmisen TEKNISIÄ TAITOJA, hänen kykyään käyttää hyväkseen LUONNONVAROJA – – ZEUS rankaisi uhmakkaasti TITAANIA (yhtä antiikin jumalolentoa) kahlitsemalla hänet kallioon – – Pandoran lippaassa oli yksi hyvä asia – TOIVO – – LOHDUTUS – – KRISTINUSKO tuo kuitenkin mukanaan TOIVON, että karkotettu ihminen otetaan jälleen ARMOIHIN ISÄN KOTONA (Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja armolahja ihmisille eli syntien anteeksi antaminen /lisäys ja suurennokset JP)”.

(huomautus: myös luku ”KOLME” on ollut pitkään ”pyhä luku”, siinäkin on kyse jonkun ikivanhan ajattelutavan elementistä ja ”NUMERO-MAGIASTA”/lisäykset ja suurennokset JP)

 


***

 


Antiikin KREIKAN MYYTTISTEN JUMALTEN asumukset (temppelit) olivat sisätiloiltaan pieniä ja ahtaita. Roomalaiset matkivat Kreikan arkkitehtuurin yksityiskohtia mutta osasivat insinööreinä toteuttaa teknisiä ratkaisuja (esimerkiksi kaariholven) mitkä mahdollistivat suurten rakennusten ja sisätilojen rakentamisen.

Kun ROOMAN KEISARILLINEN VALTAPELI JA ORGANISAATIO alkoi murentua palasiksi, syntyi tarve koota yhteiskunnassa kaikki uudestaan kasaan. YHTEISKUNTAAN PITI MUODOSTAA TUOLLOIN UUSI MAALLINEN JA HENKINEN AUKTORITEETTI. Se edellytti uudenlaisen valtapelin omaksumista.

Rooman maailmanvallan pelastajaksi tullut KRISTINUSKO houkutteli muutama sata vuotta ajanlaskumme jälkeen ihmismassoja kookkaisiin kauppahalleihin ja muihin suuriin rakennuksiin kuuntelemaan uutta vapausjulistusta. Nuo maalliset rakennukset ovat toimineet myöhemmin kristillisen kirkkoarkkitehtuurin esikuvina.

Uusi uskonto, kristinusko pohjautui YKSIJUMALAISUUTEEN. Se palveli paremmin kuin muut ehdolla olleet uskonnot KANSANMASSOJEN YHTENÄISTÄMISTÄ JA YHDENMUKAISTAMISTA.

KRISTINUSKON RAPPIOTILASTA PELASTAMA ”Rooman maailmanvalta” perustui siihen, että yhteiskunnallista elämää johtaa ”yliluonnolliseksi KUVITELTU JA USKOTTU jumalallinen valta”. Hallitsijan voima muodostettiin yhdistämällä maalinen (KEISARI) ja hengellinen valta (PAAVI kristillisen kirkon erehtymättömänä ylimpänä johtajana ”Jeesuksen paikalla”).

Kansa tyytyi tähän vuosisadat mutta ryhtyi lopuksi kapinoimaan ”jumalallista perintövaltaa” (auktoriteettia) vastaan vallankumouksilla. KANSA TEKI ison virheen tehdessään seuraavaksi ITSESTÄÄN yhteiskuntaan UUDEN ”KAIKKITIETÄVÄN JA -HALLITSEVAN VALTIAAN.

Se tapahtui usein VALTIOISSA iskulauseen ”JÄRKI JA VAPAUS” (valistusaate) sekä ”KANSANROMANTIIKAN” YHDISTÄMISELLÄ (hegeliläinen nationalismi).

Mutta myös teollis-kapitalistinen ja -kommunistinen yhteiskuntaihanne ovat tukeutuneet tuohon samaan näkökulmaan. Kaikki yksinvaltaisesti johdetut TOTALITÄÄRISET yhteiskuntajärjestykset ovat soveltaneet tätä MALLIA. ”DIGIUSKO” on tekemässä siitä kovimman ”KULTTUURIMME HAUTAKIVEN”.

Tuon mallin epäkohtien murtaminen voi onnistua ainoastaan yhteisomistukseen ja luokittelemattomuuteen perustuvassa kommunistisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee myös yksilön ja ”vähemmistökansojen” oikeudet.

VARMANA pidetyt ”RAJAT” ovat nyt HÄMÄRTYMÄSSÄ.

*

TAITEEN alueella on havaittavissa samantyyppinen ongelma. ABSTRAKTILTA MAALAUKSELTA VAIKUTTANUT TEOS SAATTAA PALJASTUA LÄHTÖKOHDILTAAN NÄKÖISKUVAKSI.

NÄIKÖISKUVAN JA MODERNISTISEN MAALAUKSEN ERO EI OLE ITSESTÄÄNSELVYYS. Myös tuohon eroon sisältyy ”TIETOUSKOPOHJAINEN MYYTTI”.

Noiden taidesuuntausten kesken voi havaita SAMANKALTAISUUKSIA samalla tavalla kuin on havaittavissa esimerkiksi kapitalismin ja kommunismin välillä.

*

SUOMEN KRISTILLISISTÄ KOKOONTUMISTILOISTA TUNNETUIN ON TURUN TUOMIOKIRKKO (Suomen ainoa basilikatyyppinen kirkkorakennus).

Daniel Jusleniuksen mukaan ÅBO on raamatullisesti Mooseksen jälkeläisten löytö). Turun tuomiokirkosta ei tullut kuitenkaan esikuvaa tämän pienen valtion kristilliselle arkkitehtuurille.

Kristittyjen kokoontumiset synnyttivät myös tällä ORJAMORAALIS-TOTALITÄÄRISEN AJATTELUTAVAN. ROOMAN VALTA ALKOI HYÖDYNTÄÄ SITÄ MAAILMANVALTAPELEISSÄÄN jo lähes kaksi tuhatta vuotta sitten.

UUSI KRISTILLINEN ARKKITEHTUURI KUTSUI (yksilöiden ensin itse itseään ruoskittuaan, synnintunto ja -päästö) IHMISMASSAN KAIKILLE YHTEISEN TODELLISUUDEN ÄÄRELLE.

TÄMÄN JÄLKEEN IHMISMASSAN JOHTAJAKSI (”JOUKON JEESUKSEKSI”) KOHOSI YKSINVALTIAS, JOLLA OLI KAIKKI MAALLINEN JA HENKINEN VALTA.

Tämä ajattelutapa poiki myöhemmin ”TEOLLISESSA KONEKULTTUURISSA” joukon ”TIETOUSKOISIA MAALLISIA MESSIAITA” periaatteella ”TIETO ON VALTAA” (esimerkiksi Hitler ja Stalin). JOKAISEN YKSILÖN PITI ALISTUA SIINÄ NAPISEMATTA YHDENMUKAISIA MASSOJA HALLINNEEN ”SUUREN JOHTAJAN” SEURAAJAKSI.

*

Tämä Rooman maailmanvallassa (Välimeri) käyttöön otettu VALLANKÄYTTÖMALLI on kelvannut myöhemmin yhtä hyvin ”KAIKILLE JÄRKI- JA TIETOUSKOISILLE” (Bacon on keksinyt iskulauseen ”tieto on valtaa”) kuten valkoisille kapitalisteille sekä myös punaisille kommunisteille

ja rasistisille natseille.

KAPITALISTIT, KOMMUNISTIT JA NATSIT HOUKUTTELEVAT KASAAN IHMISMASSOJA JA LUPAAVAT MASSOILLE VAPAUDEN JA HYVINVOINNIN samalla tavalla kuin kristittyjen JEESUS.

*

NATIONALISMIN LÄHTÖKOHTIA eli VALISTUKSEN (järki ja vapaus) JA ROMANTIIKAN (kansanromantiikka) YHDISTÄMISTÄ muotoilleen saksalaisen FILOSOFIN (ensin teologiaa opiskelleen ja PAPIKSI valmistuneen) FRIEDRICH HEGELIN MUKAAN

HENGELLÄ (ELI JUMALALLA) ON ”VAPAUDEN AATTEESSA MAAILMANSUUNNITELMA” (vapauskäsityksiä on kuitenkin monenlaisia), JOTA JUMALA TOTEUTTAA VAIHEITTAIN.

Hegelin konservatiivisen valtiofilosofian pohjalta voi ajatella, että ELÄMÄN LUOJA ON HENKI (ELI JUMALA) – HENKI ON KAIKKITIETÄVÄ JA -VALTIAS MAAILMANSUUNNITTELIJA, joka HALLITSEE KAIKKIA YKSITYISKOHTIA JA KOKONAISUUKSIA ja samalla myös MENNEISYYTTÄ JA TULEVAISUUTTA.

TÄMÄN ajattelutavan VASTAKOHTA ON EKSISTENTIALISTINEN FILOSOFIA, jolla korostetaan IHMISENÄ OLEMISTA ja YKSILÖVAPAUTTA sekä sitä, että jokainen VASTUUNTUNTOINEN ihminen on RATKAISUISSAAN ”itse itsensä herra” pitäen OLEMASSAOLOSSA tärkeimpänä ”SATTUMAA JA HETKEÄ”. MASSOITTUMINEN ON SILLE – EI MINKÄÄN ARVOISTA.

*

Käsitteellä ”KANSAKUNTA” kuvitellaan, että ”ARMOITETULLA” PAIKALLA (RAJATULLA ALUEELLA) vaikuttaa useita KANSANRYHMIÄ jotka muodostavat yhdessä YHDEN YHTENÄISEN KULTTUURISEN KOKONAISUUDEN. Mutta sitä JOHTAA YKSI KANSANRYHMÄ (Suomessa suomenkieliset suomalaiset) jolla on ylin päätöksentekovalta.

Käsitteellä ”NATIONALISMI” korostetaan KANSAKUNNAN merkitystä. Esimerkiksi NATSI-SAKSASSA korostettiin ”saksalais-germaanista kansakuntaa” Saksan ”johtavana portaana”. Käsite ”KANSAKUNTA” JA ROTUOPIT ovat kuitenkin konservatiivisia luuloja.

Käsitteellä ”TOTALITARISMI” viitataan poliittiseen järjestelmään, jossa VALTION VALTA on kaikessa keskeisintä. Kuuluisimmat totalitääriset johtajat ovat olleet HITLER (natsismi) JA STALIN (kommunismi). He mittelivät voimiaan sodalla, sen voitti STALIN koska hänen massakuri oli vahvempi kuin oli HITLERIN sotajoukolla.

KRISTINUSKOON liittyy myös USKOMUS, että maan päällä on joukko ihmisiä, joilla on poikkeuksellisia YLILUONNOLLISIA KYKYJÄ tietää, hallita ja edistyä. Se ei ole kuitenkaan ”tosi”. ON AINOSTAAN LUONNONMUKAINEN IHMINEN.

*

Käsitteellä ”VALTIOIDEN MAAPALLO” voidaan viitata ORGANISOITUMISEEN, jossa vallitsee VALTIOIKSI ORGANISOITUNEIDEN MAIDEN VALTA MAAPALLOLLA. Se on suuri ongelma, koska se johtaa IHMISLAJIN ITSEKKYYDEN HUIPENTUMISEEN (JATKUVIIN KONFLIKTEIHIN, SOTIIN jne.).

Käsitteen ”DEMOKRATIA” uskotaan liittyvän KANSANVALTAAN. Kansanvallan kuvitellaan voivan toteutua myös EDUSTUKSELLISESTI. Käytännön elämä on kuitenkin osittanut, että tämä on useimmiten kyseenalaista.

”KANSALLISVALTIOT” ovat osa ”VALTIOIDEN MAAPALLOA” ja ne perustuvat kansanromanttiseen kansanvaltaan, jossa YHTYY kansallisuus ja kansalaisuus.

Termillä ”ANARKISMI” viitataan VALTION VASTAISUUTEEN. Anarkisti ei hyväksy valtiollista komentoa.

Termillä ”KOMMUNISMI” viitataan YHTEISOMISTUKSEEN JA LUOKATTOMUUTEEN perustuvaan yhteiskuntamallin. Sen suurin epäkohta liittyy JOUKKOVOIMAN KOROSTAMISEEN SEKÄ YKSILÖN JA KANSALLISTEN VÄHEMMISTÖJEN väheksymiseen.

Termillä KAPITALISMI viitataan YKSITYISOMISTUKSEEN perustuvaan PORVARILLISEEN yhteiskuntamalliin. Sen vastakohtana pidetään LUOKATONTA YHTEISOMISTUKSELLISTA KOMMUNISTISTA TALOUSJÄRJESTELMÄÄ JA YHTEISKUNTAA.

*

PALJON LUONNONVAROJA KULUTTAVA JA PALJON TAVAROITA TUOTTAVA ja TAVAROIDEN massiivista KULUTTAMISTA edellyttävällä UUSLIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI AIHEUTTAA NYKYISIN MONIPUOLISESTI ÄÄRIMMÄISEN VAKAVIA ONGELMIA IHMISKUNNALLE JA ELOLLISELLE LUONNOLLE.

NIISTÄ VAKAVIN ON NYT ILMASTONMUUTOS. MUTTA NYKYISELLE ”BAILAILUKEHITYKSELLE” EI USKOTA OLEVAN KUITENKAAN VAIHTOEHTOJA.

Yhteiskunnallisella organisoitumisella voitaisiin tähdätä myös esimerkiksi massiivisen tavaratuotannon ja kuluttamisen VÄHENTÄMISEEN.

Tuolloin HYVINVOINTIA JA ONNELLISUUTTA tuotettaisiin ENSISIJAISESTI HENKISELLÄ TASOLLA (kts. internetistä kapitalismia arvostelevia näkemyksiä/Degrowth).

*

Varhaiset kristilliset KIRKKOISÄT lisäsivät RAAMATUN USKONNOLLISIIN TEKSTEIHIN ainakin PLATONIN ”FILOSOFISIA JÄRKIKÄSITYKSIÄ”.

NUO MUUTOKSET ovat koskeneet ennen muuta TEKSTIN SISÄLTÖÄ. MUTTA KIRKKO ON ORJUUTTANUT vuosisatoja eurooppalaisia ja maapallon muita seutuja käsityksellä, että RAAMATUN SANAAN SISÄLTYY LOPULLINEN VASTAUS JA TOTUUS KAIKESTA.

Nykyisin on mahdotonta saada RAAMATUN TEKSTISTÄ selvyyttä, mikä on ollut kunkin kohdan ALKUPERÄINEN MERKITYS.

*

MEIDÄN KISSAT (täällä Kauhavan Kantolan kylässä) ja tämän VIRUSKEVÄÄN MUUTTOLINNUT (LUONTO) ovat lujittaneet käsitystäni siitä, että on ollut IHMISEN iso erehdys POIKETA LUONNOLLISESTA MUUTOKSESTA.

LUONTOELÄIMILLÄ JA MYYTTIEN VARASSA ELÄVÄLLÄ IHMISELLÄ ON PALJON YHTÄLÄISYYKSIÄ MUTTA SIITÄ ON OLTU VAITI. MUTTA ELÄIMELLÄ JA IHMISELLÄ ON ”ERILAISET TÄÄLLÄOLOAISTIMUKSET”.

KISSA? EVOLUUTIO ON TEHNYT KISSOISTA ihmisen näkökulmasta katsottuna ARVAAMATTOMIA (esimerkiksi yksi kissoistamme valitsi heti minut ”pomokseen”). MYÖS MUUTTOLINNUILLA ON AISTEJA, JOTKA OVAT SURKASTUNEET IHMISLAJISTA (esimerkiksi lintujen muutto).

KOSKA IHMISELLÄ ON surkastuneet HÄNTÄLUUTKIN, myös ihmisen henkisellä tasolla on täytynyt tapahtua vastaavaa SURKASTUMISTA.

IHMINEN VOI AINOASTAAN SEURATA LUONTOA.

KISSOJEN TÄYTYY ANTAA OLLA KISSOJA.

*

MUINAISESSA KREIKASSA USKOTTIIN ENSIN PELKÄSTÄÄN MYYTTEIHIN. ”TIETOUSKOON” KALLISTUMINEN OLI PAHA EREHDYS IHMISELTÄ.

ANTIIKIN KREIKAN FILOSOFI SOKRATES TUOMITTIIN TOISINAJATTELIJANA (KREIKAN MYYTTISTEN AUKTORITEETTIEN KILPAILIJANA) KUOLEMAAN ”JUMALTEN PILKKAAMISESTA”.

SOKRATES tuomittiin KUOLEMAAN vaikka hän sanoi pitävänsä FILOSOFIAA (dialogia) korkeimpana JUMALTENPALVELUNA ja että INHIMILLINEN VIISAUS ole juuri minkään arvoista.

Tuossa TUOMIOSSA oli vastakkain vanhat kreikkalaiset myytit ja uusi viisaus ”tietousko” (vrt. Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja Raamatun myyttinen kuvaus syntiinlankeemuksesta).

SOKRATES OLI PYRKINYT KÄSITE-DIALOGILLAAN (dialektiikalla) ”TIETÄMÄÄN TOSIASIAT”. Hän ei kirjoittanut itse mitään ajattelustaan ja elämästään. Hänenkin kohdalla (vrt. Jeesus ja evankeliumit) on pyritty jälkikäteen todistelemaan asioita, joista hän olisi ajatellut ja puhunut.

LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON PARHAILLAAN ”TUKEHTUMASSA OMAAN PULLAANSA RÄJÄHTÄMÄLLÄ YLITSEPURSUAVAAN TIETOUSKOON”.

MUTTA IHMISESTÄ ei tule KOSKAAN KAIKKITIETÄVÄÄ JA -HALLITSEVAA JUMALUUTTA. PÄINVASTOIN, IHMINEN ON MURENEMASSA.

*

LAPUANJOKILAAKSON SUOMALAISEN MAATALOUSKANSAN RUOTSALAISVIHAMIELISYYS selittyy YKSINKERTAISESTI sillä, että ETELÄ-POHJANMAA (LAKEUS) oli vuosisatoja sitten ”TÄYSIN RUOTSIN KRUUNUN ÖSTERLAND-OMAISUUTTA”. Myös puhe RUOTSI-SUOMESTA on nationalistien keksintöä.

KUSTAA VAASA KEHOTTI KIRJEELLÄÄN KAHTEEN OTTEESEEN RUOTSISTA MUUTTANEITA SIIRTYMÄÄN MERELLISELTÄ RANNIKOLTA SISÄMAAHAN MUTTA LAIHALLA TULOKSELLA. Esimerkiksi kuuluisa alahärmäläinen puukkojunkkari ANTTI ISOTALO oli alun perin Storgård ja rannikon ruotsalainen.

*

MONISSA POHJANLAHDEN RANNIKON RUOTSINKIELISISSÄ KUNNISSA VALLITSEE VIELÄKIN ”RUOTSIN (KIELI)DIKTATUURI”. Siinä ei sallita suomenkielistä puhetta vähääkään.

Pohjanlahden LÄNSIRANNIKON VÄSTERBOTTENIN YLIN HERRA asui muinoin vuosisatoja suomenkilisen ÖSTERLANDIN puolella (IDÄSSÄ) Vaasan Korsholmassa. Ruotsi ja Venäjä kilpailivat noihin aikoihin Suomenniemen haltuunotosta.

ENNEN SUOMEN VALTION PERUSTAMISTA SUOMALAISMIELISET NATIONALISTIT yrittivät hävittää merkit myös Korsholman hallintokeskuksessa levittämällä hallintopaikan soran viereisille maanteille.

*

TURUN KOROISTENNIEMELTÄ löydettiin samaan aikaan (1800-luvun lopulla) merkkejä VANHASTA ASUTUKSESTA ENNEN PAIKAN ROOMALAISKATOLISTA PIISPAISTUINTA ja siksi kaivaukset keskeytettiin. Myös Viipurista on tehty yllätyslöytöjä ”VYBOR ENNEN VIIPURIA”.

Kun näihin esimerkkeihin lisätään ruotsinkielinen (merellinen) Ahvenanmaa sekä saamenkielinen (porotalous) Lappi SUOMINEIDON ”HAMEEN REPALEISUUS” käy hyvin ilmi. Paikka ja ”kansakunta” eivät käy tässäkään esimerkissä yhteen.

*

RUOTSALAISTEN VÄSTERBOTTEN ON vieläkin TÄYNNÄ RUOTSALAISTEN FOONINKEJA, suomalaiskansallisesti sanottuna ”POHJALAISTALOJA”. Kun ruotsalaiset muuttivat Pohjanlahden itäpuoliselle rannikolle, he toivat tänne myös kyseisen talotyypin. Myöhemmin (1700-luvun puolivälissä) VAASAN RUOTSALAISET myivät myös KLASSISTISIA FOONINKEJA LAKEUDEN SUOMALAISTEN TALONPOIKIEN POJILLE, jotka kävivät koulua Vaasassa (ensin ILMAJOELLE). KAKSIKERROKSINEN FOONINKI OLI ALUN PERIN KAUPUNKITALOTYYPPI.

Myöhemmin luotiin NATIONALISTINEN MYYTTI siitä, että kaksikerroksinen POHJALAISTALO ON SISÄTILOJA JA VARUSTEITA MYÖTEN alun perin LAKEUDEN SUOMENKIELISEN KEKSINTÖ.

Esimerkiksi Kanta-Kauhavalla Kantolan kylän FOONINKIRYHMÄ (SEUTUKAAVASSA seudullinen suojelukohde) on suomalaisten maanviljelijöiden tekemä (1800-luvulla) koska paikan taloista puuttuu koristeet kokonaan.

 


***

AIKAISEMMASTA ”NORMAALISTA MAAILMASSAOLOTUNTEESTANI” TULI JOULUKUUN 2019 JÄLKEEN EILISPÄIVÄÄ KOSKA ALOITIN TUOLLOIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ KOLESTEROLIPILLEREIDEN SYÖMISEN. Sekin on mahdollista, ettei minun olisi edes tarvinnut aloittaa kyseisen ”lääkkeen nauttimista”.

*

KANSAINVÄLISEN YHTEISTOIMINNAN ANSIOSTA sain Kauhavalla 1.4.2021 ENGLANNISSA (Oxfordissa) valmistetun virusrokotteen (COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Sama rokote on annettu nyt maapallolla jo yli 47 miljoonalle ihmiselle.

Rokotteesta ei voi saada koronavirustartuntaa. Rokote oli varattu Suomen valtion ”riskiryhmäläisille” (yli 70-vuotiaille, minulla on astma). Toinen vastaava rokote annetaan Kauhavalla 24.6.2021.

Nyt kun minut on rokotettu, minun on huolehdittava kuten tähänkin asti hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä sekä maskinkäytöstä. Etten tartuttaisi muihin virusta.

*

Nyt on oikea hetki tarkastella myös kahta seuraavaa kysymystä:

1. Onko ihmislajilla ”PERINNÖLLINEN KYKY” TIETÄÄ, HALLITA JA EDISTYÄ? Pystyykö ihminen (ilmastonmuutoksesta ja virusaalloista huolimatta) pelastamaan ELÄMÄN MAAPALLOLLA?

2. Tarvitaanko maapallolla MUUTOSTA, jotta vallitsevia ongelmia voidaan torjua? Ja millaisia MUUTOKSIA maapallolla tulisi toteuttaa?

*

VIRUSROKOTTEEN VALMISTUKSESSA käytetään BIOLOGISIA JA KEMIALLISIA AINEITA. Valmistuksen aikana rokotteen ominaisuuksia saatetaan testata esimerkiksi luonnon elävillä hiirillä. Rokotteen valmistuksen aikana on voitu hyödyntää myös esimerkiksi SUPERTIETOKONETTA (ATK).

Astra Zenecan rokote sisältää adenoviruksia, jotka eivät voi aiheuttaa oireita tai lisääntyä. Vaikuttavana aineena on adenovirusta, joka sisältää SARS-CoV-2 viruksen pintaproteiinin koodin. Apuaineena on aminohappoa, suoloja, sokereita, alkoholia, polysorbaatti 80 ja vettä. Rokote ei sisällä tehosteainetta. (Katso myös Yle 14.4.2021 ”Työikäiset raportoivat koronarokotteiden haittavaikutuksista – listasimme yleiset haitat jokaisesta Suomessa käytetystä rokotteesta”).

Tältä pohjalta voi havaita sen, että rokote sisältää biologisia ja kemiallisia aineita sekä sen, ettei ihmisellä ole ”PERINNÖLLISTÄ KYKYÄ ”TIETÄÄ, HALLITA JA EDISTYÄ” mutta ihmisellä on ”TAITO YMMÄRTÄÄ ROKOTTEEN KEHITTÄMISTÄ” KÄYTTÄEN HYVÄKSI ehkä eniten ”KOKEELLISESTI TUOTETTUA AINEISTOA LUONNON TARKKAILEMISEEN LIITTYVÄSTÄ KEMIASTA.

 


***

 


Kauhavalla jatkoin keväällä 2011 aluksi OMAKUSTANTEIDEN kirjoittamista. Omakustanteideni sisältö alkoi kuitenkin muuttumaan aivan toisenlaiseksi koska olin itse uudessa henkisessä muutosvaiheessa.

Innostuin aluksi uudella tavalla myös KUVASTA (kuvateosten tekemisestä, varsinkin DADASTA) ja sen jälkeen myös uudenlaisesta SANANKÄYTÖSTÄ.

*

HISTORIA vaihtui Kauhavalla UUDENLAISTEN KUVIEN TEKEMISEN KAUTTA FILOSOFIAAN. Kiinnostunut eniten HEGELIN, MARXIN JA varsinkin SARTREN EKSISTENTIALISTISESTA FILOSOFIASTA.

Sen jälkeen kun olin kiinnostunut KUVAAN liittyvästä VALTA- JA VAPAUSFILOSOFIASTA tulin SARTREN IHMISLÄHEISEEN VAPAUSAJATTELUUN.

Viimeksi olen ollut kiinnostunut eniten ”TIEDOSTA” JA TIETEENFILOSOFIASTA. Pääajatukseni on se, ettei IHMISLAJILLA ole ”luonnonmukaista perinnöllistä TIETÄMISKYKYÄ”.

TIETEENFILOSOFIAN HISTORIASTA NÄKYY SE, ETTÄ ”TIETEELLISET KÄSITYKSET” OVAT OLLEET VUOSISATOJA JATKUVASSA MUUTOKSESSA. VIIMEKSI TIETEEN SEKTORIT OVAT LISÄÄNTYNEET ”RÄJÄHDYKSENOMAISESTI”.

Mielestäni ihminen tavoittelee sillä KAIKKIVOIVAN JUMALUUDEN KALTAISEKSI TULEMISTA eli kaiken ymmärtämistä ja hallitsemista. Sitä ei tule kuitenkaan tapahtumaan.

*

NYT ILMASTONMUUTOKSEN JA VIRUSPANDEMIAN AIKANA TAPAHTUVASTA ”TUTKIMUSSEKTOREIDEN RÄJÄHDYKSESTÄ” VOI PÄÄTELLÄ, että USKO IHMISEN ”PERINNÖLLISEEN TIETÄMISKYKYYN” (”muuttumattomaan platonilaiseen rationalismiin”, metafysiikasta poikkeava ”TIETO- JA TIEDEUSKO”) ON MURTUMASSA JA SE ON KORVAUTUMASSA ”KOKEELLISELLA TIEDOLLA” (uudessa ”tietämisessä” on keskeistä ihmisen tekemä koe, aistimus, havainto ja kokemus).

IHMINEN ON MYÖS OPPIMASSA TUNNUSTAMAAN SEN, ETTEI IHMINEN TIEDÄ, HALLITSE EIKÄ EDISTY USEIN OLLENKAAN. KATKEAMATON JATKUVA TALOUSKASVU EI OLE MAHDOLLINEN.

”LOPULLISIA TOSIASIOITA SEKÄ TARKKUUTTA JA VARMUUTTA TAVOITTELEVAT TIETEET” (esimerkiksi ”analyyttis-matemaattisen tarkat tieteet”) ovat korvautumassa ainakin ”LUONNONTIETEELLÄ”.

LUONNON TUTKIMISELLA SEKÄ YKSILÖLLISENÄ IHMISENÄ OLEMISEN JA ”VÄHEMMISTÖRYHMÄÄN” KUULUMISEN SELVITTÄMISELLÄ (ymmärtämisellä) tulee olemaan HUOMENNA suuri merkitys.*

MAAPALLON YHTEISKUNNISSA ON NYT KÄYNNISSÄ SYVÄLLINEN KRIISI JA MUUTOS? Ajat ja ajattelutapani (olemassaoloaistimus), jolloin kirjoitin ”PORVOON KUVA” -nimistä kirjaa (1979–1980) ovat aina vain kauempana ja vieraampana.

VIRUSPANDEMIA yllätti myös itseäni koskeneen MUUTOSPROSESSIN. VIRUSILMIÖ on antanut aiheen tarkistaa myös käsityksiäni omasta OLEMASSAOLOSTANI.

 


***

 


Oliko 1971 maatalousvaltaisessa ALAHÄRMÄSSÄ tapahtunut J. V. Snellmanin merikapteeni-isän kesäasunnon tulipalo TUHOPOLTTO vai ei, on arvoitus. Ehkä säilynyt vanha kirjeenvaihtoaineisto valaisee joskus myöhemmin osaksi tuota kysymystä. Kuvittelen, että kyseessä oli tuhopoltto, sillä Tukholmassa syntynyt Snellman ei luultavasti osannut sanaakaan suomea (vrt. Mannerheim).

Tämä sekä ”eteläpohjalainen ruotsalaisviha” on ehkä vaikuttanut siihen, että kyseessä oli tuhopoltto. Myös se, että tulipalosta oli paikallislehden uutinen myöhään palon jälkeen viittaa tulipalon mahdollisuuteen. Mutta tulipalon syttymistä on selitetty maaseutumyytin omaisesti SAUNAPALON leviämisellä.

HÄRMÄN HÄJYJEN PUUKKOVÄKIVALTAA JA todennäköisiä RAISKAUKSIA ei voi myöskään selittää esimerkiksi perintötilattomaksi jäämisellä, nuorisoväkivallalla tai esimerkiksi ennen aikakautemme OIKEUSAJATTELUA (NORMIT JA LAKI) tapahtuneella ”metsäbarbaarien puukkokaksintaistelulla”.

Myös HÄRMÄLÄISEN HÄJYILYN taustalla on ilmiöitä, joita emme voi ratkaista ehkä koskaan.

 


***

 


MAAPALLO ON LUONNOSTAAN JATKUVASSA MUUTOKSESSA KOHTI KANSAINVÄLISYYTTÄ. MAAPALLO ON KANSAINVÄLISTYNYT JO TUHANSIA VUOSIA.

KAUPUNKIKULTTUURIN ALUEET ULOTTUIVAT JO ENNEN AJANLASKUMME ALKUA VÄLIMERELTÄ KIINAAN ASTI. TÄYDENTÄMÄLLÄ TÄTÄ KUVAA VENÄJÄN JA USA:N NYKYISEN VALLANKÄYTÖN KUVAAMISELLA YMMÄRTÄÄ MYÖS SEN, ETTÄ MAAPALLOLLE EI VOI SYNTYÄ KOSKAAN KAIKKIEN KANSANRYHMIEN VALTIOITA.


***

 


MAAPALOLLA ON HAVAITTU TAPAHTUVAN VIIMEKSI MONIA MAAPALLONLAAJUISIA VAKAVIA MUUTOKSIA, KUTEN VÄESTÖNRÄJÄHDYS, OTSONIAUKKO, HOME- JA VIRUSAALLOT SEKÄ ILMASTONMUUTOS.

VALTIOIDEN HALLITSEMA MAAPALLO ON ORGANISOINUT YHTEEN MONIN TAVOIN YMPÄRISTÖONGELMIEN VOITTAMISEKSI MUTTA NIIDEN TULOKSET OVAT OLLEET LAIHAT. VALTIOT KESKITTYVÄT AINA ENITEN OMIEN ONGELMIEN RATKAISEMISEEN.

NYKYISIN KAIKKI POLITISOITUU HETKESSÄ. PUOLUEVALLASSA PÄÄASIAKSI ON TULLUT ÄÄNTEN KALASTELEMINEN.

*

VIRUSONGELMAKIN ON POLITISOITUNUT VIIMEKSI ENTISTÄ JYRKEMMIN. ”SUOMEN LEKADEMARIT” suuntasivat ensin LIIKKUMISRAJOITUSTEN kohdalla tapahtuneen IKÄVÄN ÄKKIKÄÄNTEEN laillisuutta valvovan OIKEUSKANSLERIN SYYKSI.

Pitäisikö virustorjuntaan tähtääviä päätöksi tehdä enemmän kuntien ja paikallisten intressiryhmien kuten yrittäjien toimesta? Mihin valtion rooli tulisi rajata?

Onko puolueiden rooli ja kilpailu kansansuosiosta haitaksi koko maata koskevassa virustorjunnassa? Ylen kuntavaalimittauksen mukaan ”LEKADEMARIT” on pudonnut nyt huhtikuun alussa 2021 kolmannelle sijalle (18,0 %), kärjessä on nyt PS (19,0 %) ja toisena KOK (Yle1.4.2021).

Onko Suomeen tulossa uusi hallitus, jossa on yksipuolisesti oikeistovalta (esimerkiksi kok ja ps)? Keskusta ei nouse kuopasta, keskustan kannatus oli 1. huhtikuuta 12,5 %.

 


***

 


MITEN ”ILMASTONMUUTOS” ETENEE NYT?

”Kysely: Taloustutkijat uskovat ILMASTONMUUTOKSEN kasvattavan kuilua rikkaiden ja köyhien maiden välillä” (Yleulkomaat, 30.3.2021). Valtaosa taloustutkijoista on sitä mieltä, että ”nykyisten päästöjen vähentäminen” vaatii ”voimakkaita ja välittömiä” toimenpiteitä.

Tämänkin uutisen ILMASTOMUUTOKSESTA voi tulkita eri näkökulmasta käsin. Mutta siitä ei saisi tulla vastuuntunnottomaksi.

Tähänastinen kahtiajako ”KEHITTYNEET JA ALIKEHITTYNEET MAAT” ei kerro ainoastaan maapallon maiden välisestä VARALLISUUSEROSTA vaan myös siitä, että tullakseen ”kehittyneeksi valtioksi” sen päättäjien täytyy olla ”TIETOUSKOISIA” (”TIETO ON VALTAA”).

Tämä merkitsee sitä, että ”alikehittyneen maan” täytyy omaksua myös LÄNSIMAINEN KULTTUURI (kristinuskoa myöten). SIINÄKIN ON KYSE LÄNSIMAISEEN VALLANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄN MYYTIN OMAKSUMISESTA.

*

”Länsi-Euroopassa tehtiin – – (maaliskuun lopulla 2021) LÄMPÖENNÄTYKSIÄ/suurennos JP...” ja ”Japanissa KIRSIKKAPUUT/suurennoksia kukkivat ennätysvarhain...” (Yleulkomaat 2.4.2021).

Vuosi sitten Moskovassa KUKAT alkoivat kukkimaan keskellä talvea. Itäuusmaalaisen Lapinjärven lapsuudenkotimme sisäänkäynnin edustalle oli istutettu KIRSIKKAPUITA mutta en ole käynyt katsomassa kukkivatko nekin jo.

*

Olen tehnyt täällä Kauhavalla maahan puoli metriä syvän KUOPAN seuratakseni siitä pohjaveden nousua ja laskua. Maaliskuun lopulla pohjavesi nousi nopeasti ylös mutta laski sen jälkeen parissa päivässä nopeasti alas (kymmenisen senttiä). Mutta vesisateiden yllättäessä vesi nousi kuopassa jälleen.

Pohjaveden alas laskeminen selittyy sillä, että tänä talvena lunta on satanut runsaasti ainoastaan parina päivänä (tänä talvena ei ole ollut lumikasoissa monta lumikerrosta) ja ”kertasateesta” syntyy pieni vesimäärä , toiseksi routakerros on ollut nyt talvella 2021 ohut (se on ollut aikaisemmin paikoitellen jopa lähes 2 m) ja vesi on imeytynyt siksi hyvin maahan.

Tämä on ilmaston lämpenemisen seurausta. Tämä talvena ei tullut perinteistä talvea. Hiekkatietkin ovat olleet täällä Kantolan kylässä nyt 2.4.2021 valtaosin sulaneita ja kuivia.

”Amazonin tilanne on huolestuttava, sillä Brasilia (VALTIO/lisäys JP) kasvattaa talouttaan maailman suurimman sademetsän kustannuksella...Sademetsät ovat elintärkeitä alueita ILMASTONMUUTOKSEN JA LUONNON kannalta (suurennos JP), (Katja Rönkkö, WWF-lehti 3/2019).

”TROOPPISTEN METSIEN KATO KIIHTYY...” (Yle ulkomaat 4.4.2021). Metsien hakkaaminen aiheuttaa valtavan suuret ilmastopäästöt. IHMISKUNTA ON EPÄONNISTUNUT SURKEASTI tavoitteensa täyttämisessä. Tilanne on vakava.

”Ensimmäiset perhoset lentelevät jo...” (Yle 3.4.2021). Miten perhosten käy kun ilmastonmuutos mullistaa sääolosuhteita? Moskovan ja Japanin kirsikkapuut sekä hyönteiset ovat luonnossa tiiviissä vuorovaikutuksessa. Siperian ikiroudan sulaminen jatkuu.

*

”ON IHAN JÄRKEVÄÄ KAATAA Amazonin sademetsää” (Yle 6.4.2021). Kirjoittaja PEKKA JUNTTI on Ruotsin Haaparannalla asuva vapaa toimittaja ja yksi Finlandia-palkitun ”METSÄ MEIDÄN JÄLKEEMME”-kirjan kirjoittajista. ”Tuohan sademetsän kaskeaminen monelle työtä ja toimeentuloa, sekä valtiolle sen kipeästi kaipaamaa vientituloa. Myydään me Brasilian sellua niin he myyvät meille pihvilihaa. Sillä tavalla skulaa globaali markkina” (ote Juntin kolumnista).

ONKO SUOMEN HUOLTOVARMUUSVARASTOISSA RIITTÄVÄSTI HÄTÄAPUA (lisäys JP)? Suurin hyöty niistä on, että pintaan nousee NYKYAIKAKONEEN MATERIAALINKÄYTÖN (LUONNON HYÖDYNTÄMISEN) moninaisuus.

*

Ympäristöongelmien (home, virukset jne.) alkuperäinen syy voi olla TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIHEUTTAMA MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMINEN.

Nyt on tärkeintä päästä selville VALLITSEVIEN YMPÄRISTÖONGELMIEN ALKUPERÄSTÄ. Enää ei saa kiinnittää huomiota ainoastaan ILMASTONMUUTOKSEEN.

*

Miksi ihmiset eivät katso ja lue HUOLESTUNEINA KANSAINVÄLISIÄ UUTISIA ILMASTONMUUTOKSEN ETENEMISESTÄ JA SEURAUKSISTA? Ihmiset kuvittelevat TURVALLISUUDENTUNTEESSAAN, että kaikki jatkuu NORMAALISTI ”kuten aina ennenkin”.

HUOLETTOMUUS ILMASTONMUUTOKSEN SUHTEEN ei voi johtua pelkästään siitä, että vain harvat joutuvat näkemään ilmastomuutokseen liittyviä ilmiöitä LÄHELTÄ. Ehkä se johtuu siitä, että ihmiset ovat LIIAN ETÄÄLLÄ ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ilmiöitä kuten LUONNONMETSIEN kaatoa etteivät he kykene hahmottamaan muutoksen johtuvan esimerkiksi liberaalista TOTAALIKAPITALISTISESTA talouselämästä (hyödyn ja voiton tavoittelusta). Ei teoreettinen puhe ja tilastoluvut HERÄTÄ UNESTA.

IHMISEN OLEMASSAOLOSSA silmin näkymätön ILMA JA ILMASTO koetaan jonkinlaisena ”itsestäänselvyytenä”. Ihminen kokee nyt MAAILMASSAOLON liian abstraktisti.

Meille tarjotaan pelkästään ”TIETOUSKON” pohjalta laadittua teoreettista tietoa (kuten tilastoja) esimerkiksi metsien kaadon määrästä. MUUTOS ETENEE EHKÄ MYÖS PALJON NOPEAMMIN JA HUOLESTUTTAVAMMIN KUIN UUTISISSA KERROTAAN JULKISUUTEEN.

HUOLETON JA SINISILMÄINEN ”ILMASTO-OPTIMISMI” ON AIKAMME ”NÄKYMÄTÖN KÄSI”, MIKÄ RUOKKII LUONNON RIISTÄMISTÄ JA RIISTOVAPAATA LIBERAALIA TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA.

HUOLETTOMUUDEN LISÄKSI ONGELMANA ON SE, ETTÄ IHMISET OVAT ALKANEET ELÄMÄÄN ”DEMOKRATIAHARHOISSA”. ”TIETOUSKOISET” kuvittelevat näet usein, että olemassa on YKSI AINOA OIKEA DEMOKRATIA. Mutta demokratiakäsityksiäkin on lukemattomia. Eikä siinä ole kyse pelkästään ihmismassojen koosta vaan monesta muusta seikasta. Hyvän demokratia yhtenä merkkinä on pidetty esimerkiksi muinaisessa Kreikassa ”huutoetäisyyttä”.

Kun esimerkiksi kymmenen tuhatta ihmistä (vähän ihmisiä) kokoontuu kerran viikossa (tiuhaan kokoontuminen) päättämään yhteistä asioista (A) tai miljonaa ihmistä (paljon ihmisiä) kokoontuu kerran kuukaudessa (harvakseen) päättämään yhteisistä asioista (B), nämä organisoitumistavat (A ja B) johtavat hyvin erilaisiin ”demokratioihin”.

Jos niihin sisältyy lisäksi myös perusteellista yksilöiden ja vähemmistöryhmien huomioimista eroista tulee vieläkin suurempia pelkän ihmisjoukon suuruuden johdosta.

ESIMERKIKSI KAPITALISMIIN JA KOMMUNISMIIN sisältyy kaikesta niiden ”vastakohtaisuuskuvittelusta” huolimatta SAMOJA YHTEISIÄ ONGELMALLISIA PIIRTEITÄ. Esimerkiksi KOMMUNISTINEN NL aiheutti paljon LUONNON PAHOINVOINTIA.

KOMMUNISMISSA ON SAATETTU KIELTÄÄ MYÖS EKSISTENTIALISTINEN AJATTELU. JATKOSSA SENSUURIN TÄYTYY PÄÄTTYÄ JA ERI YHTEISKUNTAMALLIEN TÄYTYY RYHTYÄ AVOIMEEN VUOROPUHELUUN. KAIKEN TÄYTYY OLLA SIINÄ VAPAATA.

ILMOITUS