JEAN-PAUL SARTRE on kirjoittanut (Eksistentialismikin on humanismia, 1946), että ”meille eksistentialismi on oppi, joka tekee ihmiselämän mahdolliseksi ja julistaa toisaalta että jokaisessa TOTUUDESSA ja jokaisessa TEOSSA on oma miljöönsä ja oma INHIMILLINEN subjektiivisuutensa”.

SARTRE on myös kirjoittanut, että ANALYYTTINEN JÄRKI (tieto) ei pysty tavoittaman TODELLISUUDEN OLEMUSTA JA ETTÄ TIETEELLINEN (tieto) ASENNOITUMINEN (tieto) on ”HUONO USKO”.

Sartren romaanissa Inho sanotaan, että IHMISENÄ OLEMISEN merkittävin piirre on SATTUMA.

EKSISTENTIALISMISTA on sanottu, että se on IHMISEN OLEMASSAOLOA TIETOISENA (tieto) SUBJEKTINA KOROSTAVA filosofinen virtaus.

TIETOA JA TODELLISUUTTA voi tarkastella myös muulta pohjalta.

*

Osaan KUVITELLA olemassa ollessani (eksistentialistisesti juuri NYT kun kirjoitan tätä), että tämä on TODELLISTA. Mutta siitä mikä on jo ollut ja tapahtunut (”historia”) ja siitä mikä tulee olemaan ja tapahtumaan (tulevaisuus), siitä en pysty sanomaan mitään VARMAA.

Kirjoittamiseni on tähän hetkeen sisältyvä olemassaoloprosessi.

Kun kirjoitan osaan ainoastaan KUVITELLA ”nykyhetkeä, menneisyyttä, tulevaisuutta ja todellisuutta”.

Kirjoitan ja muutan jatkuvasti aikaisemmin kirjoittamaani (väliversiot) mutta en tee sitä ”tieto- ja edistysuskoisesti” niin, että kirjoitukseni tulisi uudistettuna aina paremmaksi ja lopuksi ”lopullisesti valmiiksi”.

Mikään ei voi tulla ihmisen täälläolossa ”lopullisesti valmiiksi”.

*

SUOMESSA PERUSSUOMALAISTEN (PS) SUOSIO ON OLLUT JO PITKÄÄN KASVUSSA.

NYT PS on SUOMEN SUURIN PUOLUE mutta perussuomalaisia ei ole jostakin syystä Suomen hallituksessa. SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE, jolla on nyt pääministerin salkku, on uusimman kyselyn (tammikuu 2021) mukaan TOISENA.

KUNTAVAALIN JÄLKEEN suomen HALLITUSKOKOONPANO SAATTAA NÄYTTÄÄ TOISENLAISELTA.

PS ON VASTAKOHTANA ”SUOMALAISTA TRUMP-ILMIÖTÄ” (TRUMPILAISUUTTA), MIKÄ PURKAUTUU KOKO AJAN MONIN ERI TAVOIN.

*

TRUMPILAISUUS herättää kysymyksiä myös TIEDOSTA (tietämisestä) JA VALLASTA.

Tämänkin päivän YHTEISKUNNALLISTA VALLANKÄYTTÖÄ kuvaa parhaiten huudahdukset ”TIETO ON VALTAA” sekä ”VALVONTA JA (VÄKIVALLATON) KURI”. KORONAVIRUKSEN TORJUNNAN YHTEYDESSÄ on ilmennyt ”PIILOTETTUA YHTEISKUNNALLISTA VALLANKÄYTTÖÄ” (erilaisiin rakenteisiin kätkettyä valtaa, rajoituksia ja kieltoja).

”VALLATTOMUUS” (eli vallankäytön piilottaminen mielikuviin) on monien mielestä sopimatonta.

*

TIETOA JA VALTAA ei voi erottaa toisistaan (kts. Nietzsche ja Foucault). VIRUSTORJUNTAA harjoitetaan ”TIETOUSKOISESTI ASIANTUNTIJOIDEN” valmistelemien esitysten pohjalta.

YHTEISKUNNALLINEN VALTA on nyt KÄTKETTY ”ASIANTUNTIJATIETOON” esimerkiksi kun ”KANSALAISET PAKOTETAAN KORONAVIRUSAALTOJEN TORJUMISEKSI MASKINKÄYTTÖÖN (maskipakko)”.

TRUMPILAISTEN MIELESTÄ VALTA ON KÄTKETTY LIIKAA RAKENTEISIIN.

VALTA ON PIILOTETTU NYKYISIN myös esimerkiksi kaavoituksessa, arkkitehtuurissa ja taiteessa. KAAVOITUSVALTA ON KUNTAJOHDON MONOPOLI, ARKKITEHTUURIVALTA ON KÄTKETTY ”SAFA-PROFESSION VALTAAN” JA TAITEESSA ”ESTETIIKKA” ON ”PIILOTETTUA TIETOUSKOVALTAA”.

TRUMPILAISISSA elää ajatus noudattaa yhteiskunnallisia NORMEJA ainoastaan VAPAAEHTOISESTI. Siihen luetaan vain ”OMAT” (Suomen valtiossa suomalaiset).

*

Mutta JOS HYVÄNTAHTOINEN SUOSTUTTELEMINEN ei riitä KAIKKIEN PELASTAMISEKSI eikä muuttamaan TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN MUKAISTA ONGELMAISTA LUONTOSUHDETTA, on käytettävä PIILOTTAMATONTA VALTAA, joskus jopa PAKKOVALTAA.*

MIKÄ ON TODELLISTA?

Koska TOTUUKSIA on enemmän kuin on ihmisiä maapallolla (koska todellisuus on jatkuvassa MUUTOKSESSA), syntyy myös ajatus siitä, että KYSYMYS ”Mikä on todellista?” on tarpeeton.

Käsitys ”kaikille yhteistä todellisuudesta”on väärä, sillä TODELLISUUSKÄSITYSTÄ JA TIETÄMISTÄ ei voi erottaa toisistaan.

Uskomus ”tietävästä ihmisestä” on parhaillaan menettämässä merkityksensä.

*

ORJAMORAALISEN KRISTINUSKON (muinaisen Rooman maailmanvallan VALTIONUSKONNON) JÄLKEEN LÄNSIMAISSA ON KUVITELTU, ETTÄ ”JOUKOSSAMME ON JUMALUUDEN KALTAISIA KAIKKIVOIPIA IHMISIÄ”, YLIMMÄT HEISTÄ OVAT ”KAIKKITIETÄVIÄ” PÄÄTTÄJIÄ JA PUOLUEPOLIITIKKOJA.

USKOMUS, ETTÄ ”JUMALA TULI JEESUKSESSA IHMISENÄ MAAN PÄÄLLE IHMISTEN JOUKKOON” ON KUITENKIN HARHA, SILLÄ IHMINEN EI VOI NOUSTA KOSKAAN LÙONNON YLÄPUOLELLE (ihminen luontoon kuuluvana eläimenä).

Ikivanhat viisaudet ovat varoittaneet jo tuhansia vuosia ihmistä ”jumaluuden kaltaiseksi olennoksi pyrkimisestä”.

*

”TIETOUSKOINEN KORONAVIRUSROKOTTAMINEN” ETENEE KÖYHTYVÄSSÄ SUOMESSA TAKKUILLEN. Tästä on syytetty mediassa eniten unionia, kuntia ja lääketeollisuutta.

KOLMANTEEN VIRUSAALTOON ON VARAUDUTTU KÖYHTYNEESSÄ SUOMESSA ”LAIHIALAISITTAIN KASVATTAMALLA ETÄISYYTTÄ”.

SEURAAKO TÄSTÄ ”KATASTROFAALINEN EPÄONNISTUMINEN (WHO)”?

 

*

KORONAVIRUSPANDEMIAN TORJUNTA vahvistaa sen, että ”TIETOUSKOINEN IHMINEN” tekee virheen SUOJELLESSAAN LUONTOA, SIVISTÄESSÄÄN KANSAA ELI YRITTÄESSÄÄN KOHOTA ”LUONNON YLÄPUOLELLE” (KIERO LUONTOSUHDE).

”TIETOUSKO” MERKITSEE ”VALLANTAHTOA”. KUITENKIN KUVITTEELLISTEN USKOMUSTENKIN KOHDALLA TÄRKEINTÄ ON SE ”MITEN USKOO” (ei se onko esimerkiksi kristitty, islamisti tai ateisti).

Jos alkaa (jeesustelevana ”tieto on valtaa”-päättäjänä) puhumaan ”EPÄVARMUUDEN AJASTA” menettää uskottavuutensa (eli ”jumaluutensa”). Ja valtansa.

*

Työelämäprofessori PENTTI PIKKARAINEN on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjoituksen ”Taloushistoria on myös kriisien historiaa – mitä Kekkonen nyt sanoisi?” (lähde: TALOUSTAITO, kts. internet 22.6.2020).

Pikkarainen kertoo, että ”TALOUDELLISEN KASVUN GLOBAALI HISTORIA voidaan jakaa karkeasti ottaen KAHTEEN JAKSOON: HITAAN KASVUN VAIHE NOIN VUOTEEN 1820 ASTI ja sen jälkeinen NOPEAN KASVUN VAIHE.

Kasvun lähteinä vuodesta 1820 lähtien ovat olleet erityisesti PÄÄOMAKANNAN KASVU JA PANOSTUKSET KOULUTUKSEEN (”tietouskoon” eli ”TIETO ON VALTAA”- ajatteluun/lisäys ja suurennokset JP). Myös….

KASVUUN LIITTYY SEKÄ TASAISTA MENESTYSTÄ MUTTA MYÖS MONENLAISIA HÄIRIÖITÄ JA KRIISEJÄ (esimerkiksi maailmansotia, öljykriisi. 2008 alkanut globaali finanssikriisi, viimeksi ”KORONAHÄIRIÖ, velkaongelma ja unionin tukipaketti TAANTUMAN lievittämiseksi/suluissa olevat lisäykset ja suurennokset JP)”.

*

Saksalaisen professori KLAUS SCHWABIN ALOITTEESTA Sveitsin Davosin TALOUSFOORUMI kokoontuu virtuaalisesti...(yle 25.1.2021). Schwabin mielestä
”KORONAVIRUS on ollut viimeinen isku sotien jälkeiselle vapaiden markkinoiden ja rajallisten hallintojen mallille, joka ei ole enää kestävä sen kummemmin ympäristön kannalta kuin sosiaalisesti.”.

*

KANSAINVÄLISET TALOUSSUHDANTEET alkoivat vaikuttaa SUOMESSA 1800-luvun jälkipuoliskolla. Samoihin aikoihin tapahtui SUOMESSA TEOLLISTUMISTA ja MUUTTOLIIKETTÄ MAALTA KAUPUNKIEN UUSILLE TEOLLISILLE TYÖPAIKOILLE (kts. esimerkiksi Tauno Perään väitöskirjaa TURUN ESIKAUPUNGIT).

SUOMEN TEOLLISTUMISKEHITYS on vaikuttanut keskeisesti siihen, että SUOMI PYSTYI ITSENÄISTYMÄÄN OMAKSI VALTIOKSI.

Brittiläisen SOSIAALIANTROPOLOGIN ERNEST GELLNERIN mukaan KANSALLISVALIO ON MAHDOTTOMUUS MAATALOUSYHTEISKUNTA-RAKENTEENA (kts. Suomi muutosten yhteiskunta, toimittanut Pertti Suhonen, 1989, sivu 14). Kansallisvaltio syntyy vain kun ensin tapahtuu TEOLLISTUMINEN.

Eteläpohjalaiset (lakeudella on vallitsevana vieläkin maaseutuvaltaisuus) kuvittelevat kuitenkin olevansa ETURIVIN NATIONALISTEJA. He ovat kuitenkin ymmärtäneet usein väärin nationalismin (kts. Hegel ja Snellman, lapuanliike jne.).

*

Jos joku väittää, että KORTESJÄRVEN JÄÄKÄRIMUSEO liittyy SNELLMANILAISEN KANSANSIVISTÄMISEN JA ITSENÄISEN KANSALLISEN VALTIOLAITOKSEN KOROSTAMISEN SIJASTA (ruotsia puhuneilla Snellmaneilla oli ”mökki” suomenkielisessä Alahärmässä) eniten PANGERMANISMIIN, hän ei voi olla täysin erehtynyt.

ALKIOLAIS-MAATALOUSVALTAISEN (”valkoisen vallan maaseutukaupunki ja yrittäjä-konsernin”) SUUR-KAUHAVAN VAAKUNASSA on ylinnä SOTATAITOA JA URHEUTTA symbolisoiva MANTOVANRISTI (Mantova on KAUPUNKI ITALIASSA)

eli vaakunan yläreunassa on ylimpänä symbolina keinotekoinen ”germanistis-suomalainen JÄÄKÄRIMILITARISMI” (vrt. KASARMI-KAUHAVA ja 2014 lopetettu Kauhavan lentosotakoulu) ja alareunan helavyössä symbolina maatalouskulttuurinen MIELIVALTA eli Härmän ja Kauhavan häjyilykulttuuri (kts. Heikki Ylikangas, HÄRMÄN HÄJYT JA KAUHAVAN HERRA, 1977)

*

Sanalla ”PANGERMANISMI” on viitattu (”tietouskossa”) kaikkien saksankielisten maiden ja alueiden yhdistämiseen germaanisen kansanluonteen korostamiseksi. Pangermanismin taustalla on ajatus germaaneista ”ARJALAISENA HERRAROTUNA” ja pyrkimys luoda Eurooppaan SUUR-SAKSA. Hitler yritti sitä mutta epäonnistui siinä.

Täällä Suomessa germanismia (”Suomen ja Saksan yhteishenkenä”) on palvottu aina sotien ja diktatuurien kausina (esimerkiksi lapuanliike ja Leningradin piiritys).

SYMBOLIEN alkuperäinen merkitys on usein unohtunut. YLEENSÄ VAAKUNOIHIN on kätketty aina niin paljon MYSTIIKKAA eli ”LOPULLISTA JUMALALLISTA TODELLISUUTTA”, ettei vaakunan sisällöstä voi saada mitään selvää (tämä on niissä tarkoituskin).

*

JA ”MAASEUTUKAUPUNKI SEINÄJOELLA” (onko Seinäjoki ”lintu vai kala”?) nähdään KAUPUNKIKULTTUURISIA TYYLEJÄ ehkä vasta sadan vuoden päästä. Siihen saakka seinäjokilaisten on tyydyttävä tangomarkkinoihin ja duutsoneihin.

*

KANSAINVÄLISTYNYT TEOLLINEN KAPITALISMI (TAVARATULVA JA KULUTUSKULTTUURI) ALKOI JÄTTÄÄ NÄKYVÄMPÄÄ JÄLKEÄ MAAPALLON YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON 1800-LUVUN LOPULLA ENNEN ENSIMMÄISTÄ MAAILMANSOTAA. Ennen ENSIMMÄISTÄ MAAILMANSOTAA tapahtui myös paljon UUDENLAISTA TEKNISTYMISTÄ (koneellistuminen jne.).

MAAILMANTALOUDEN YLITSEPURSUAVA TUOTANTO JA KULUTUS AIHEUTTAA tänä päivänä OLOSUHTEET, JOTA MAAPALLON LUONTO (ihmiskunta mukaan lukien EI VOI KESTÄÄ.

KANSAINVÄLISEEN MAAILMANTALOUDEN NOPEAAN KASVUUN ON LIITTYNYT ERIARVOISUUDEN KASVUA JA KANSANRYHMISSÄ VOIMATTOMUUDEN TUNNETTA.

VOIMATTOMUUDEN TAUSTALLA ON TEOLLISEN KAPITALISMIN TAVARATULVAN AIHEUTTAMA ”MINÄN TUOTTAMINEN” (muodit jne.) JA ”SUBJEKTIN KUOLEMA”.

IHMISET OVAT ALISTUNEET SIKSI SUURIN JOUKOIN ORJAMORAALISESTI MASSOITTUMISEEN. IHMISENÄ OLEMISESTA JA CARTESIOLAISESTA MINÄKÄSITYKSESTÄ LUOPUMINEN ON JOHTANUT DIKTATUURIIN ALISTUMISEEN (esimerkiksi Hitlerin Saksan natsivalta).

*

MAAILMANSODAT OVAT OLLEET SEURAUSTA KONEELLISESTA TEOLLISTUMISESTA JA LIBERAALIS-KAPITALISTISESTA TALOUSELÄMÄSTÄ (VIIMEKSI TEOLLISESTA TOTAALIKAPITALISMISTA).

*

ITÄVALLASSA WIENIN PIIRIN FILOSOFIT olivat ANALYYTTISEN FILOSOFIAN EDUSTAJIA, ja he pyrkivät VAPAUTTAMAAN FILOSOFIAN TARKOITUKSETTOMASTA METAFYSIIKASTA (myös Platonin länsimaisesta ajattelusta).

VASEMMISTOLAINEN FRANKFURTIN KOULUKUNTA (heidän ”OHJELMAANSA” OLI koottu ajatuksia monista ajattelusuuntauksista) EI KUITENKAAN hyväksynyt Wienin piirin ajatuksia ja koulukunnankin oli lopetettava koulunsa ja paettava 1933 Saksan natseja YHDYSVALTOIHIN (samoin kävi VASEMMISTOLAISELLE SAKSAN BAUHAUSILLE 1933).

KONSERVATIIVISESSA WIENISSÄ ON PALJON ISOJA VANHOJA PALATSEJA. ITÄVALTA-UNKARIN KAKSOISMONARKIAN (1967-1989 PÄÄKAUPUNKEINA TOIMIVAT WIEN JA BUDAPEST.

SAKSAN NATSIEN JOHTAJA HITLER syntyi ITÄVALLASSA. ITÄVÄLLASSA ON NYKYISIN NUORI ÄÄRIOIKEISTOLAINEN VALTIONPÄÄMIES JA UNKARI TUNNETAAN NYT PARHAITEN ÄÄRIOIKEISTOLAISUUDESTA JA MAAHANMUUTTAJAVASTAISUUDESTA.

*

”TIETO- JA JÄRKIUSKOISEN” POSITIVISMIN VASTAISEN FENOMENOLOGIAN PERUSTAJA EDMUND HUSSERL SYNTYI TSEKISSÄ (Prostejovissa) mutta vaikutti SAKSASSA. Husserl korosti filosofina IHMISLÄHEISTÄ ELÄMISMAAILMAA.

RANSKALAINEN JEAN-PAUL SARTRE sai paljon vaikutteita EKSISTENTIALISMIINSA HUSSERLILTA. Husserl opetti filosofiaa ensin SAKSAN HALLESSA JA vuodesta 1916 lähtien SAKSAN FREIBURGIN YLIOPISTOSSA. Husserlkin joutui muuttamaan elämänsuunnitelmiaan juutalaisvastaisten Saksan natsien takia.

*

Husserlin seuraajan HEIDEGGERIN välit olivat huonot Sartren kanssa. Sitä vastoin Husselin ja Sartren välit olivat hyvät. Heideger saattoi vaikuttaa myös siihen, että Husserl joutui vaikeuksiin natsien kanssa Freiburgin kirjastossa.

Heidegger oli pettynyt kun Hitlerin natsiarmeija hävisi maailmansodan. Heidegger oli odottanut Hitlerin voittoa ja sitä, että hänestä tulee ”SUURSAKSAN JOHTAVA FILOSOFI”.

*

Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa ja ensimmäisen maailmansodan alkuaikana vaikutti KAKSI VASTAKKAISTA FILOSOFISTA PÄÄSUUNTAUTUMISTA. Voittajaksi siinä tuli ”TIETOUSKOINEN JÄRKISUUNTAUS”. Tällä hetkellä vallitsee saman tyyppinen henkinen tilanne, siinäkin on valalla ”TIETOUSKOINEN SUUNTAUS” (”TIETO ON VALTAA”, ATK).

AINOASTAAN VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAAN YHTEISKUNTAAN (VASEMMISTOLAISEEN ”JOUKKOVOIMAAN”) LIITTYVÄ EKSISTENTIALISMI (YKSILÖNÄ OLEMISEN HUOMIOIMINEN) VOI PELASTAA IHMISKUNNAN.

NYKYINEN ”TIETOUSKON JA KAPITALISMIN YHDISTELMÄ” JOHTAA LUOKKAJAKOON (ylimpänä rikkaat kapitalistit, yrittäjät) SEKÄ ”RAHALLISEEN PÄÄOMAAN” JA HÄVITTÄÄ NOPEASTI KAIKEN ELÄMÄN MAAPALOLTA.

*

IHMISEN EI PIDÄ EREHTYÄ ASETTUMAAN LUONNON YLÄPUOLELLE, SILLÄ MYÖS IHMINEN ON OSA LUONTOA. OLISI LUONNOTONTA JOS IHMINEN VOISI HALLITA ESIMERKIKSI SÄÄTÄ JA VIRUKSIA.

JOS IHMINEN VOISI HALLITA SÄÄTÄ JA VIRUKSIA IHMINEN OLISI JUMALUUDEN KALTAINEN OLENTO (HENKI). Muinaisessa Kreikassakin ymmärrettiin tämä.

SÄÄILMIÖT vaikuttavat TULEVAISUUDEN tapahtumiin mutta sääilmiöistä ihminen ei voi sanoa mitään varmaa. SÄÄILMIÖSTÄ laaditaan kuitenkin ”TIETOUSKOISIA ENNUSTEITA” ikään kuin sääilmiötkin olisivat ihmisen hallinnassa.

*

ILMATIETEEN LAITOKSEN internetsivuilla ”Kansainväliset järjestöt” sanotaan, että ”Maailman ilmatieteen järjestö” WMO on YK.n alainen erityisjärjestä sekä, että WMO:n tavoitteena on huolehtia ensisijaisesti siitä, että JÄSENVALTIOILLA on parhaat tekniset ja materiaaliset mahdollisuudet hoitaa VIRANOMAISVELVOITTEENA oleva SÄÄPALVELU ja siihen liittyvä VAROITUSTOIMINTA”.

WMO ON ”VALTIOIDEN MAAPALLON” ASIALLA. WMO:N EDUSTAMAN ”TIETO ON VALTAA”-AJATTELUN pohjalla on ”TIETOUSKO” JA ”LOOGIS-ANALYYTTINEN FILOSOFIA” (”TIETOUSKO”).

*

MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMINEN ON YLLÄTTÄNYT ”LUONTO-OLENTO IHMISEN” KOSKA MYÖS ILMASTO ON ERÄS OSA MAAPALLON LUONTOKOKONAISUUTTA.

SÄÄENNUSTEET OVAT PALJASTANEET ESIMERKIKSI TÄMÄN:

FORECAN ”TIETOUSKOISESSA KUUKAUSIENNUSTEESSA” kerrottiin ensin, että ”tammikuu (vuosi 2021/lisäys JP) selvästi tavanomaista kylmempää” mutta tammikuun puolivälin jälkeen tammikuusta tulikin tavanomaista lämpimämpi.

*

LÄÄKETIEDE ON ALUE, JOSSA USKOTAAN LUONNON HALLITSEMISEEN IHMISEN ”TIETOUSKOISELLA TOIMINNALLA”. TEOLLINEN KAPITALISMI VAIKUTTAA ERITYISEN VOIMAKKAASTI LÄÄKETEOLLISUUDESSA.

YLEN ULKOLINJA julkaisi 25.11.2020 uutisen: ”KYLMÄ LÄÄKEBISNES -MONIKANSALLISET YHTIÖT HYÖTYVÄT JULKISESTA TUTKIMUKSESTA ja lyövät lääkejärjestelmällä RAHOIKSI.

*

YHTEISKUNTAFILOSOFI KARL MARXIN teoksessa Pääoma (1867) esitetään teoria KAPITALISTISEN YHTEISKUNNAN TALOUDELLISESTA PERIAATTEESTA.

Termillä ”LISÄARVO” viitataan Marxin teoksessa siihen kun KAPITALISTI (YRITTÄJÄ) sijoittaa tuotantoon OMISTAMAANSA PÄÄOMAA saadakseen sijoitukselleen (PÄÄOMALLE) VOITTOA.

*

Sana ”PÄÄOMA” viittaa muuhunkin kuin vain RAHAAN.

PÄÄOMA tarkoittaa TALOUSTIETEESSÄ ensisijaisesti EI-INHIMILLISIÄ VAROJA, näin ollen myös esimerkiksi PATENTTEJA JA RAKENNUKSIA.

Toisinaan PÄÄOMAAN luetaan myös ”INHIMILLINEN PÄÄOMA” kuten TYÖVOIMA JA OSAAMINEN. Muinaisessa ORJAYHTEISKUNNASSA kapitalisti saattoi omistaa myös ihmisiä (orjia). Myös orjien voi katsoa kuuluneen tuolloin ”KAPITALISTISEEN PÄÄOMAAN”.

*

VOIKO MYÖS nykyiseen demokratiaan, esimerkiksi VALTION JA KUNNAN ORGANISOITUMISTAPAAN sisältyä ”ORJAYHTEISKUNNAN PIIRTEITÄ”? Kun tätä kysymystä tarkastellaan NIETZSCHEN JA EKSISTENTIALISMIN NÄKÖKULMASTA vastaus on ”voi sisältyä”.

TRUMPIN LEIMAAMINEN PAHAKSI (VALTIOIDEN MAAPALLON MEDIASSA) JA BIDENIN HYVÄKSI MERKITSEE ORJAMORAALIA. ORJAMORAALIIN ON LIITTYNYT ESIMERKIKSI VALLOITUSVIETIN KIELTÄMINEN.

KUN EI OLE VOITU PUHUA KAIKESTA IHMISENÄ OLEMISEEN LIITTYVÄSTÄ SE ON JOHTANUT ”VALLANTAHTOON” (Nietzsche).

TRUMP TEKI SUUREN PALVELUKSEN IHMISKUNNALLE, KUN HÄN RIITAANTUI KOMMUNISTISEN KIINAN KANSSA JA PAINOI (ainakin hetkeksi) MAAN RAKOON UUSLIBERALISTISEN TOTAALIKAPITALISMIN.

*

KUNTAORGANISAATIO voi pakottaa ESIMERKIKSI UUDEN TYÖSUHTEEN SOPIMISEN YHTEYDESSÄ (suoraan avoimesti tai välillisesti) työntekijää SITOUTUMAAN ammatillisesti sekä moraalisesti ja juridisesti ORJAMORAALISEEN TOIMINTAKULTTUURIIN (esimerkiksi puhe ”Turun taudista” liittyy tähän ilmiöön).

En ymmärtänyt heti virkakauteni alussa (1987), että kaikki se mitä minulle oli ”kahdessa tietouskoisessa yliopistossa” (Saksassa ja Suomessa)opetettu ”hyvinä suunnitteluperiaatteina” voidaan KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSSÄ kieltää kokonaan (poliittisen valtapelin esteenä).

Tämäkin PUOLUEPOLIITTISEEN VALLANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ILMIÖ olisi pitänyt opettaa myös minulle yliopistossa. Ei riitä, että opiskelijoille kerrotaan SUUNNITTELUN AMMATTIEETTISISTÄ OHJEISTA sillä niitä EI SAA VIRKA-ASEMASSAKAAN AINA NOUDATTAA.

*

Kuvittelin aluksi, että YLIOPISTOJEN MINULLE OPETTAMA AMMATILLINEN TIETO ON VALTAA. Mutta VALTA OLIKIN KÄTKEYTYNEENÄ (PIILOTETTU) ”TURUN TAUTINA” LAUTAKUNTAAN (KRL eli kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunta Turussa).

Ensin Turun kaupungin eri funktioiden yhdistely (liikenne, asuminen jne.) ja kokonaisvaltainen tarkastelu oli tullut kielletyksi suunnittelumuodoksi (yleiskaavoitus).

Toiseksi ympäristöpsykologinen puhe ”PAIKAN HENGESTÄ” tehtiin hetkessä tyhjäsi puheeksi käskyllä ”kaikki siihenastinen tasataan ja alueelle toteutetaan kokonaan uusi aluerakenne (Turun ikivanha ”merellinen jokisuu” muuttui siinä uudeksi lähiömäiseksi asuinalueeksi). Alueelle jää ehkä yksi entinen nostokurki.

Kun sain kuitenkin käyntiin nämä tavoitteet ammatilliselta pohjalta, minulle pidettiin ”päällikkötason puhuttelu” ja sen jälkeen minua alettiin ”vetämään marttyyrina täysillä vyön alle” (erottamalla myös esimerkiksi yleiskaavasihteerin tehtävistä).

*

PÄÄOMA voi olla YKSITYISTÄ TAI JULKISTA SEKÄ niiden yhteistä (esimerkiksi KONSERNIKUNNAN SÄÄTIÖ). VALTAOSA PÄÄOMASTA ON OLLUT aikaisemmin YKSITYISTÄ.

ADAM SMITHIN TALOUSVAPAUSOPPI JA UUSLIBERALISTINEN KAPITALISMI ON JOHTANUT TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISMIIN.

RAHA JA BAILAILU ON TULLUT TEOLLISESSA TOTAALIKAPITALISMISSA KAIKEN INHIMILLISEN ELÄMÄN KESKIPISTEEKSI JA TÄMÄN ON JOHTANUT KOKO LÄNSIMAISEN KULTTUURIN RAPPIOON JA JOHTAA KULTTUURIMME TUHOUTUMISEEN.

KONEELLISTETTU TAVARATUOTANTO, LIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON RAKENTANUT MONIKANSALLISEN KAPITALISMIN JA KULUTUSYHTEISKUNNAN SEKÄ ON OTTANUT YLIOTTEEN VALTIOISTA.

*

MUTTA ONGELMA ON KAPITALISMISSA, EI MONIKANSALLISUUDESSA.

MONIVALTIOLLINEN KAPITALISMI SEKÄ VALTIO-KUNTA-ORGANISAATIO OVAT AIKAMME PAHIMMAT ONGELMAT. NE TÄYTYY KORVATA UUDELLA KANSAINVÄLISELLÄ VALLANKÄYTÖLLÄ ILMAN KAPITALISMI- JA VALTIOTENDENSSIÄ.

SEURAAVAKSI TÄYTYY OTTAA KÄYTTÖÖN MAAPALLON LAAJUISEN MONIKASALLISUUDEN HYVÄT PUOLET.

*

VALTIOIDEN MAAPALLO ON ONGELMA MONESSA.

PUOLUEIDEN HARJOITTAMAAN EPÄEETTISEN JA -DEMOKRAATTISEEN TOIMINTAAN (kuten SUOMALAISEEN ”VALTIOKORRUPTIOON”) voi perehtyä lukemalla esimerkiksi keskustan entisen puoluesihteerin JARMO KORHOSEN kirjoittamaa kirjaa ”MAAN TAPA”.

Toteuttaako myös monikansallinen lääketeollisuus puoluerahoitusta? Millaiset summat liittyvät esimerkiksi KORONAVIRUSROKOTTEESEEN?

*

KORONAVIRUSROKOTUS ETENEE SUOMESSA ETANAN LAILLA KOSKA EU, VALTIO, KUNNAT JA YLIKANSALLISET LÄÄKEYHTIÖT SANELEVAT MYÖS ROKOTUSTAHDIN.

JOS YHTEISKUNTA KIELTÄISI ”YLENBAILAAMISEN”, MAKSAISI KAIKILLE PARHAAT MASKIT, PAKOTTAISI KAIKKI NIIDEN KÄYTTÖÖN JA VALVOISI RANKAISUN UHALLA NIIDEN KÄYTTÖÄ SUOMESSAKAAN EI TARVITTAISI KORONAVIRUSROKOTTEITA (VRT. KOMMUNISTINEN KIINA).

Elokuun lopulla pidettiin KAUHAVAN LENTONÄYTÖS, johon odotettiin jopa 20 000 kävijää (yleisö oli ilman maskeja), syyskuun alussa Helsingissä esitettiin, että täällä tulisi sallia ainoastaan 20 henkilön suuri kokoontuminen. Osoittaako tämä eriarvoisuutta?

Oliko Kauhavan massayleisön tilaisuus paikallisen (kunnan) päätöksen varassa?

*

VALTAOSA NYKYISEN SUOMEN TEISTÄ ON YKSITYISIÄ (ehkä jopa 80 %, valtaosa yksityisteistä keskittyy syrjäseuduille).

WIKIPEDIA ”TIEOSUUSKUNTA” JA ”YKSITYISTIET SUOMESSA” eivät kerro kuitenkaan siitä, että SUOMEN TIEVERKKO TULEE LIIAN KALLIIKSI VALTION JA KUNTIEN YLLÄPITÄMÄNÄ

SIKSI ON KEHITETTY UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN JA KONSERNIKUNTA-AJATTELUN MUKAISESTI KEINOJA KOKO TIEVERKON YLLÄPITÄMISEKSI YKSITYISEN RAHAN VOIMALLA (YKSITYISTEINÄ).

*

SYRJÄKYLISSÄ EI OLE PALVELUITA JA NIISSÄ ON ENITEN KÖYHYYTTÄ. KÖYHYYS PERIYTYY, USEIMMILLA TOIMEENTULOTUKEA SAAVISTA NUORISTA ON TOIMEENTULOTUKEA SAANUT VANHEMPI.

SUOMESSA ON PAKKO LUOPUA SYRJÄKYLIEN KEHITTÄMISESTÄ. NIIDEN TIEVERKKO TULISI JÄTTÄÄ RAKENTAMATTA JA YLLÄPITÄMÄTTÄ.

Tyhjiksi jääneiden SYRJÄKYLÄTALOJEN KESÄMÖKKIKÄYTTÖ tulisi salia MUTTA UUDISRAKENTAMINEN SYRJÄKYLIIN TULISI KIELTÄÄ.

SUOMEN VALTIOTA TULISI KEHITTÄÄ ”TAAJAMAVALTIONA” JA SITEN, ETTÄ ESIMERKIKSI LAPPI VOITAISIIN LUOVUTTAA KOKO SAAMELAISILLE.

*

TODELLISUUSKÄSITYKSENI esimerkiksi kun olin ollut innostunut veneilystä merellä PERNAJAN SAARISTOSSA JNE. ja ostin LAPINJÄRVELTÄ ”punaisen mummonmökin” (tarve tuntea vapautta?) on itselleni osaksi kysymysmerkki.

Ehkä ne liittyvät siihen kun tein lopullista pesäeroa ”kotiseudustani, Turun taudista ja kansakunnasta” (ja myös suomalaiskansallisesta nationalismista).

Aikaisemmin kokemani todellisuuskäsitykset ovat vaikuttaneet myöhemmin kokemiini uusiin todellisuuskäsityksiin, mutta niiden jälkiä on vaikea tunnistaa.

ILMOITUS