Vuoden 2020 ILMASTO oli Euroopassa LÄMPIMÄMPI KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN. MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMINEN TULEE JATKUMAAN. TÄMÄN seuraukset tullaan näkemään huomenna LUONNOSSA JA YHTEISKUNNISSA.

Siperian ikiroudan sulaminen 2020 on aiheuttanut sen, että koko Siperian ALUERAKENNE (rakennukset, maantiet jne.) täytyy SUUNNITELLA JA RAKENTAA UUDISTETTUJEN AJATTELUTAPOJEN JA SUUNNITELMIEN OHJALTA.

ESIMERKIKSI PELKKÄ BENSA-AUTOJEN KORVAAMINEN SÄHKÖAUTOILLA EI OLE RIITTÄVÄ UUDISTUS ILMASTON LÄMPENEMISEN KOHDALLA.

*

Leena Subran tutkielman (J.-P. Sartren DIALEKTISEN JÄRJEN KRITIIKKI, Jyväskylän yliopiston Ylioppilaskunnan Julkaisusarja 2/1982, tutkielma 1981, Sartren alkuperäistekstiä ei ole käännetty suomeksi(huomautus JP),

Subran opinnäytteen sivulla 16 sanotaan, että

”...IHMISET TEKEVÄT HISTORIAANSA (suurennos JP) menneiden olosuhteiden pohjalta...”.

Subra on kirjoittanut (sivu 16), että ”Kun SARTRE ON KIELTÄNYT DIALEKTISEN MATERIALISMIN (suurennos JP) ja ”DIALEKTIIKAN LAIT” (suurennos JP) ENGELSIN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA, hän lähtee etsimään JÄRJEN DIALEKTISUUTTA ELI OLEMASSAOLOMME JÄRJELLISYYTTÄ...”.

Subra on kirjoittanut tutkielmaansa siitä, kuinka Sartren mukaan jotta se (olemassaolon järjellisyyys/lisäys JP) olisi dialektinen ja ymmärrettävissä, (sen on/lisäys JP) voitava perustaa itse itseensä,

ANALYYTTINEN JÄRKI EIKÄ DETERMINISTINEN DIALEKTINEN JÄRKI (suurennos JP) ei pysty selittämään INHIMILLISEN HISTORIAN RATIONAALISUUTTA (tämä on Sartren eksistentialismin mukaista, suurennos JP).

Sartren mukaan historian tuleminen muodostuu ihmisten toiminnasta ja sen tuotteista, jos dialektinen järki ja rationaalisuus (Marx, lisäys JP) perustuvat yhteiskunnalliseen ja historialliseen praksikseen, tulee niiden olla myös meidän jokapäiväisestä kokemuksestamme, koko meidän historiallisen ja yhteiskunnallisen todellisuutemme järjestäytymis-olemistapa mikä on MATERIALISTINEN (suurennos JP) koska sen täytyy, jotta se olisi tavoitettavissa.

*

Ihmiset kuvittelevat tavallisesti, että kaikilla ihmisillä on yksi ja sama todellisuus. Jokaisella YKSILÖLLÄ ON kuitenkin ”OMA OLEMASSAOLON ELÄMÄNKAARI” ja sen mukaisesti jatkuvassa muutoksessa oleva todellisuuskäsitys.

Mistä voimme olla varmoja siitä mikä ilmiö tai asia on jonain hetkenä ”TODELLISTA”? Onko ”todellisuuskin” IHMISENÄ OLEMISESSA KUVITTELUA”?

MIKSI KIINNOSTUA IHMISENÄ OLEMISEN KOHDALLA ”epätodellisuudesta”?

Miksi ”tosi ja varmuus” on ihmisille yleensä tärkeämpi seikka kuin ”epätosi ja epävarmuus” (esimerkiksi ilmaston ja sään kohdalla). Siksi, että ihminen tahtoo hallita LUONTOAKIN?

MUTTA EI MAAPALLON ILMAKEHÄ OLE ”EPÄMÄÄRÄISTÄ LIIKAHTELEVAA MÖSSÖÄ” vaan ”elollinen osa evoluutiota ja kaikkea muuta elämää maapallolla”.

*

ILMASTONMUUTOSTA on tarkasteltu JÄRKIPOHJAISESTI pitkän ja lyhyen ajanjakson osalta.

ILMASTONMUUTOKSEN kohdalla on nyt tärkeintä ymmärtää se, että nyt tapahtuva ilmaston LÄMPENEMINEN ja että se on IHMISEN aiheuttama. Ja että KONEELLINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI on keskeinen tekijä nykyisessä ilmaston lämpenemisprosessissa. Sekä se, ettei ILMASTO KESTÄ KONEELLISEN TEOLLISEN KAPITALISMIN JYRÄÄMISTÄ.

Kun puhutaan SÄÄSTÄ meitä saattaa kiinnostaa sen yhteydessä SÄÄ ”JÄRJESTELMÄNÄ” ja esimerkiksi sanat ”KAOOTTINEN, EPÄLINEAARINEN JA DYNAAMINEN” sekä sään ”MITTAAMINEN JA ENNUSTAMINEN”?

Esimerkiksi käsite KAOOTTINEN liittyy MATEMATIIKASSA siihen kuinka muutos lähtöarvoissa muuttaa lopputulosta ennustamattomasti. Ja käsite LINEAARINEN liittyy myös matematiikkaan ja kuvaa sitä kuinka ”funktio kuvaa suoraa muotoa” (lineaarinen funktio).

Ja käsite DYNAAMINEN kuvaa käsitteen STAATTINEN vastakohtaa. Tämän tyyppiset sanat ja käsitteet ovat ehkä tärkeitä ”tietouskoisen loogis-analyyttisen filosofian” yhteydessä.

MAAPALLON ILMAKEHÄÄN, ILMASTONMUUTOKSEEN JA SÄÄHÄN liittyy monia yksityiskohtia, joista ymmärretään paljon (esimerkiksi PYÖRTEET), mutta niiden liittymistä toisiinsa ja niiden suhteesta maapallon muuhun ”elolliseen elämään” vallitsee erilaisia mielipiteitä.

Tarkasteltaessa EKSISTENTIALISTISTA IHMISENÄ OLEMISTA MAAPALLOLLA herää ajatuksia esimerkiksi käsitteistä kuten ”epätietoisuus, epätodellisuus, epävarmuus ja sattuma”.

Tämän pohjalta herää myös kysymys siitä voiko ihminen ”tietää”?

*

Kaikki tunnustavat sen, että OTSONIAUKKO on lyhyessä ajassa ihmisen maapallolle aiheuttama vaurio, mikä korjaantuu vain hyvin pitkän ajanjakson kuluessa. Nyt vain odotellaan tuhansia vuosia kunnes tuo ihmisen tekemä virhe (liittyen päällisin päin kemiaan) on korjaantunut luonnostaan.

IHMISENÄ OLEMISEEN liittyvä EKSISTENTIALISMI (filosofia) herättää kokonaan uusia kysymyksiä IHMISEN VAIKUTUKSESTA MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMISEEN.

TEOLLISEEN TOTAALIKAPITALISMIIN KYTKEYTYVÄ KONEELLINEN TAVARATUOTANTO (sidottuna totaalisesti vapaaseen yrittäjyyteen, kapitalistiseen talousliberalismiin) JA SIIHEN LIITTYVÄ TEKNOLOGINEN ELÄMÄNTAPA TEKEE IHMISMASSOISTA (”KULUTTAJISTA”) TAVARATUOTANTOON LIITTYVIÄ ELÄMÄÄ HÄVITTÄVIÄ BAILAILUHIRVIÖITÄ.

*

EKSISTENTIALISMISSA ”TIETOUSKOSTA LUOPUMINEN” MERKITSEE MYÖS KAIKILLE YHTEISESTÄ YHDESTÄ AINOASTA TODELLISUUSKÄSITYKSESTÄ LUOPUMISTA.

IHMISET PELKÄÄVÄT KUITENKIN EKSISTENTIALISTISTA VAPAUTTA JA VASTUUTA SEKÄ JATKUVASSA MUUTOKSESSA OLEVAA TODELLISUUSKÄSITYSTÄ,

JA ANTAVAT VAPAAEHTOISESTI YHTENÄISTÄÄ JA YHDENMUKAISTAA ITSENSÄ OSAKSI ”KANSAKUNTAMASSAA”.

*

Synnyin keväällä 1948 Iissä ”yhtenä lapsena seitsemän veljeksen ryhmään” ja meistä tuli pian syntymäni jälkeen yhdeksänhenkinen suurperhe (viimeisenä syntyi identtiset kaksoset). Suurperheessä on konservatiivinen järjestys. Esimerkiksi vanhinta veljeämme kutsuttiin ”sälliksi”. Se liittyy luultavasti vanhaan perinteeseen, jossa tilan isännän paikka kuului maatalouskulttuurissa ennen vanhaan vanhimmalle pojalle.

*

Minulla on pikkulapsena alitajunnassa (unissa usein riivaava) AHTAAN PAIKAN KAMMO. Se sai ehkä alkunsa kun jäin Iissä talvella lumeen kaivamaani kuoppaan eivätkä veljeni halunneet nostaa minua siitä ylös (tämä tapahtuma liittyy LAPSUUTENI ensimmäisiin TODELLISUUSKÄSITYKSIIN).

Perniössä oikean käteni PIKKUSORMI jäi rautaportin väliin ja koska vanhemmat olivat tuolloin pois kotoa, pikkusormeni pää on vieläkin mutkalla. Yhtenä talvena makasin PIKKUPOIKANA flunssaisena ja tylsistyneenä kotona vuoteessa ja lähdin siksi ulos lumeen ja pakkaseen leikkimään mutta oloni oli niin vastenmielinen, että minun oli palattava hetken päästä takaisin kotiin sänkyyn. Inhoan vieläkin Suomen kylmiä talvia. Ja kaipaan kevättä, jolloin tänne saapuvat linnut ja pian sen jälkeen alkaa kesän lämpö.

*

Kun synnyin TOINEN MAAILMANSOTA oli päättynyt mutta sitä seurasi heti maailmansodan jälkiselvittelyyn liittyneitä YHTEISKUNNALLISIA tapahtumia.

NEUVOSTOLIITON NEUVOTTELIJAT poistuivat syntymäni aikoihin voittajavaltioiden neuvotteluista ja ryhtyivät toteuttamaan sodan hävinneen HITLERIN SAKSAN JAKAMISTA KAHTIA. ”Maaliskuun 20. päivänä 1948 Neuvostoliitto sanoutui yksipuolisesti irti Saksan valvontaelimestä” (kts. sivu 43, kirjassa SUURI MAAILMANHISTORIA, osa 14, 1988).

Tätä vaihetta seurasi BERLIININ KRIISI ja KOMMUNISTISEN ITÄ-SAKSAN (DDR) PERUSTAMINEN. MUUTOS merkitsi sitä, että SAKSAN VANHA YHTENÄISYYSPYRKIMYS työnnettiin syrjään.

KOMMUNISTINEN NEUVOSTOLIITTO PÄÄTTI PIAN TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN, ETTÄ KOMMUNISMILLE ANNETAAN TILAA MYÖS SAKSASSA.

*

NYKYISESSÄ SAKSASSA on tapahtunut viimeksi isoa ”YHTEISKUNNALLISTA KUOHUNTAA” KOMMUNISTISEN DDR:N SAKSAAN YHDISTÄMISEN (1990) JOHDOSTA. SAKSOJEN YHDISTÄMINEN MUUTTAA SAKSAA TAAS KERRAN JOHONKIN UUTEEN SUUNTAAN.

*

”KAHTIA JAKAUTUNEESSA YHDYSVALLOISSA” tapahtuu parhaillaan VÄKIVALTAISIA YHTEENOTTOJA (alkaen 7.1.2021).

Kaikesta nyt tapahtuvasta ei voi syyttää TRUMPIA. Vertaa tätä esimerkiksi (Yle 17.1.2021) ”YLEN KOKOAMA DATA NÄYTTÄÄ, ETTÄ 2000-LUVUN KIINA ON TULLUT MONESSA MAASSA USA:N TILALLE”. HISTORIA EI LOPPUNUTKAAN VAIKKA KOMMUNISTINEN NEUVOSTOLIITTO HAJOSI.

*

MITKÄ KÄYNNISSÄ OLEVAT MUUTOKSET JOHTUVAT ”KIPUKOHTIEN KÄSITTELYSTÄ ”, SIINÄ TÄHÄNASTINEN PROJEKTI (USA:N OSAVALTIOIDEN KANSALLINEN YHTENÄISYYS) ON PÄÄTTYMÄSSÄ JA UUSI KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI ON ALKAMASSA?

MYÖS SUOMESSA TAPAHTUU NYT VASTAAVAA.

PERUSSUOMALAISET ovat nytkin maan suurin puolue mutta sitä ei ole pyydetty jostakin hallitusvastuuseen. ”Monet Trumpin linjaukset ovat sellaisia, joita lämpimästi kannatan, ja jotka ovat yhteneväisiä PERUSSUOMALAISTEN kanssa (suurennos/JP). Esimerkiksi hänen avauksensa siirtolaispolitiikassa, kotimaisen työn puolustamisessa, globalisaatiokritiikissä, Kiinan...arvostelemisessa” (PS-puheenjohtaja Jussi Halla-Aho, Perussuomalaiset tekevät pesäeroa Trumpiin mutta hurraavat trumpilaiselle politiikalle... Yle 7.1.2021).

”Analyysi: Perussuomalaisten suosion kasvu kertoo SUOMALAISESTA TRUMP-ILMIÖSTÄ" (suurennos JP)... (Yle 8.1.2021). Suomen eduskunta on ollut äskettäin huolissaan myös eduskunnan turvallisuusjärjestelyistä. Ehkä myös ”SUOMEN TRUMPILAISUUSJÄNNITE” purkautuu?

”Presidentti Trump kutsuu sinut Washingtoniin - näin kongressiin tunkeutuneet ääriryhmät suunnittelivat valtausta”, Yle 9.1.2021). Tuo ylen julkaisema kirjoitus on SUOMEN (VALTION) kannalta mielenkiintoinen sillä siinä mainitaan, että ”OTTAAKSEMME MEIDÄN MAAMME TAKAISIN”. President Tramp on kuitenkin vetäytynyt itse viimeksi näiden ääri-ilmiöiden taakse.

USA-VÄKIVALTAPELKO ON LEVINNYT MYÖS ESIMERKIKSI SUOMEEN ASTI. KASVAAKO NYT SUOMESSAKIN ”SUORA TOIMINTA”? 12.1.2021 Suomen entisen pääministerin JUHA SIPILÄN KIMPPUUN HYÖKÄTTIIN KÄYTTÄEN VÄKIVALTAA NYRKINISKUILLA EDUSKUNTATALON EDUSTALLA. Poliisi tutkii tapahtuman motiiveja.

Ensin liikemies Sipilä maksoi lompakollaan keskustapuolueen velat, sen jälkeen hänet valittiin keskustan puheenjohtajaksi ja Suomen pääministeriksi. Sipilä ylläpiti hallituksessa läheisiä suhteita Perussuomalaiset-puolueen perustajaan Timo Soiniin (ulkoministeri). Soini putosi kuitenkin perustamansa puolueen kelkasta. Seuraavaksi hajosi ps-perillinen Siniset.

Nykyisten perussuomalaisten (nyt suurin puolueiden kannatus) kahtiajakautuminen on ehkä alkamassa, kun maahan on ilmestynyt äskettäin uusi puolue nimeltä SINIMUSTAT (kts. Yle 3.1.2021)? Siirtyykö perussuomalaisia siihen nyt paljonkin?

*

”KORKEAT MUURIT KANSAINVÄLISTYMISPROSESSIN ESTÄMISEKSI” kohoavat seuraavaksi monissa KANSALLISISSA VALTIOISSA entistäkin ylemmäs? Mutta ne eivät pysty pysäyttämään käynnissä olevaa KANSAINVÄLISTYMIS-MUUTOSTA.

AHDASMIELINEN ITSEKKÄIDEN VALTIOIDEN MAAPALLO ON NYT KRIISISSÄ.

YHDYSVALTOJEN MELLAKOISSA (KAHTIAJAKAUTUMISEN PURKAUTUMISESSA JA ”LEVOTTOMUUKSISSA”) OLI MYÖS KYSE RAPPIOLLA OLEVAN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN ILTA-AURINGON YÖKSI PIMENTYMISESTÄ JA UUDEN MAAILMANPOLIISIN KIINAN VALTAANNOUSUSTA?

*

Mutta vasta muutto Iistä Perniön kautta Lapinjärven Sjökullaan merkitsi ”kotiseudulleni” tuloa (muutimme Lapinjärvelle 1955). Elämyksellisyydestä noussut lintuharrastuksenikin syttyi ja loimusi siellä.

Maskuliiniseen suurperheeseemme (9 h) kuului vain yksi nainen (äiti). Isäni oli ollut sodan aikana Lapissa ehkä joissakin huoltotehtävissä saksalaisten kanssa.

Veljilläni (7 veljestä) oli myös aseita ja vanhimmat veljet kävivät armeijan ja räjäyttelivät lomillaan armeijasta tuomiaan pikkupanoksia järven jäällä.

*

Saamelaisväestöä on asunut kauan sitten aivan eteläisimmässä Suomessa. Itäuusmaalainen ruotsinkielinen Lapinjärvi on Suomen eteläisin paikka, johon sisältyy sana ”Lappi”. Lapinjärveltä on löytynyt myös vanha lappalaisvene. Sjökulla kuuluu ”Ingermsninkylään” (se on ollut muinoin INKERILÄIS-ASUTUS?).

Lapinjärvellä on Lapinjärvi-niminen muutaman kilometrin pituinen järvi. Asuimme matalan ja savipohjaisen Lapinjärven kyljessä ”järvikukkulalla” (Sjökulla).

*

Joka kevät odotin ensimmäistä jään repeytymistä ja lähtöä sekä ensimmäisiä muuttolintuja. Ensin kuuntelin esimerkiksi talitiaisen kevätlaulua. Peipposen tai kirjosiepon laulu pihalla oli usein alkukesän alkamisen merkki. Kotimme lähialueella oli noin 200 lintua käsittävä naurulokkiyhdyskunta ja seurasin jatkuvasti sen elämää.

Loppukesällä sorsanmetsästyksen aikana sorsat lentelivät hädissään järvellä päästä päähän ja se järkytti minua. Perustin lapsuudenkaverien kanssa paikallisen yhdistyksenkin lintujen suojelemiseksi, mutta tuohon ajatukseen sisältyi ”tietovaltaisuutta ja ääriainesta”, jota en voi hyväksyä (sain siihen ehkä vaikutteita isältäni?).

*

Kotipaikkani yli lensi myös vähämeluisia surisevia ropelikoneita ja niistä omaksuin harrastuksekseni myös ”LIIDOKKIEN RAKENTAMISEN”ja päästi niitä ilmoille kotimme viereisillä pelloilla. Harrastin myös kuvien tekemistä ja yleisurheilua (pikajuoksua, pituushyppyä ja korkeushyppyä).

SYVÄLLINEN LINTUJEN ELÄMÄN SEURAAMINEN aiheutti syvän kiintymiseni Lapinjärven Sjökullan ”PAIKAN HENKEEN” ja siksi muutto pois Lapinjärveltä Helsinkiin ei ollut joka suhteessa helppo.

YHTEISKUNNASTA en tehnyt tuossa vaiheessa kysymyksiä, kaikki täälläolo oli aluksi ”itsestäänselviö”. Myöhemmin YHTEISKUNNAN KEINOTEKOISUUS paljastui minulle LUONNOLLISUUDEN ja LUONNON vastakohtana.

LINNUT koskettivat pitkään ELÄMYKSELLISESTI. Kyseinen tunnesuhde huipentui 1950-luvun puolessa välissä.

*

Elämäni eräs suuri käännekohta on ollut se kun matkustin vuoden 1971 lopulla Saksaan voidakseni aloittaa Saksassa arkkitehtiopinnot. Tuota ennen olin kirjoittanut ylioppilaaksi Loviisassa 1969. Tuossa vaiheessa ylioppilaskirjoitus merkitsi minulle enemmän ammatillista kuin nationalistista kysymystä. Olin solminut ennen Saksaan muuttoa ylioppilaskirjoitusten jälkeen kesällä 1969 ensimmäisen AVIOLIITTOON (yhteiskunnallinen instituutio).

Suomenruotsalais-saksalainen tyttöystäväni ja minut vihittiin Lapinjärven kirkossa kesällä 1969. Tyttäremme syntyi saman vuoden lopulla. Myöskään kristilliseen kirkkoon kuuluminen ja avioliittoinstituutio olivat tuolloin osa tuon aikakauden ”LUONNOLLISTA TODELLISUUSKÄSITYSTÄ”

*

Saksassa seurasin myös DDR:n elämää. Vasemmistolaisuus alkoi kiinnostamaan minua 1970-luvun alkupuoliskolla. Braunschweigin teknillisellä yliopistolla oli ollut mellakoita ja Länsi-Saksaa riivasi kommunistinen ääriliike (BM, RAF). Myös eksistentialismiin (Sartre) sain kipinän Länsi-Saksassa. Ensimmäinen avioliitoni päättyi nopeasti Saksaan muutosta aiheutuneiden erimielisyyksien takia.

Tapasin keväällä 1974 Helsingissä tulevan toisen vaimoni, hän oli marxilainen ja tunsi sympatiaa kommunisteja kohtaan. Saimme kaksi lasta (1977 ja 1982). Neljäs lapseni syntyi kolmannesta avioliitostani 2006. 2000-luku on ollut eniten elämässäni vapaan taiteen ja eksistentialistisen filosofian aikaa.

*

Ostin 1970-luvun jälkipuoliskolla kuusiosaisen punakantisen kirjasarjan (Marxin ja Engelsin VALITUT TEOKSET, Kustannusliike Edistys, Moskova 1978). Siinä minua kiinnosti Marxin taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset.

Olin ollut aina ”taiteellisen ja filosofoivan yksilön maineessa”. Ammatilliseen filosofiaan tutustuminen alkoi varsinaisesti tuossa vaiheessa.

*

Jälkikätten olen ajatellut, että ”LINTUHERÄÄMISENI” liittyi johonkin itseni sisäiseen luonnonmukaiseen prosessiin, ei ULKOISIIN TEKIJÖIHIN. Kuitenkin olen ymmärtänyt omaksuneeni myös ulkoisia tekijöitä, ehkä niitä eniten kotioloista. Molemmat isänmaalliset vanhempani olivat kasvaneet maaseudulla ja maatilalla (isä oli Kuivaniemeltä, äiti Simosta). Ja jotain omaksuin myös kotona veljiltäni.

Äitini oli herkkä uskovainen nainen ja isäkin oli ollut uskovainen nuoruudessaan mutta lestadiolaisuus sammui hänessä pikkuhiljaa. Äiti kutoi kotona taiteellisena käsityöläisenä värikkäitä ryijyjä. Kunnianhimoinen isäni oli minulle melko etäinen, koska hän oli usein tulinen ja pelottava. Isäni veli (Hannes Paaso) oli pitkään MAALAISLIITON kansanedustaja. Myös isäni tahtoi nousta puoluevaltaan, mutta se epäonnistui Lapinjärvellä. Hannes suunnitteli ja rakensi Kuivaniemen Veskan Paasojen (”Veskan viisaat”) pihalle JÄÄKÄRIMUISTOMERKIN, esi-isämme olivat tehneet Saksasta Suomeen tulleille jääkäreille metsään piilopirtin. Isäni äiti oli Saksan suunnalta tulleen lasinpuhaltajan jälkeläinen (Kargus). Isäni oli monipuolinen, hän oli toiminut myös esimerkiksi veneyrittäjänä. Isäni kirjoitti parissa illassa kirjoituskoneella romaanin mutta niitä ei julkaistu koskaan, toiseksi hän maalasi maailmansodan jälkeen öljyväreillä maisemakuvia LUONNOSSA.

Esimerkiksi näiden seikkojen pohjalta voi sanoa, että ULKOISET TEKIJÄT (vaikutteet) olisivat liittyneet ainakin USKONTOON, TAITEESEEN, PUOLUEPOLIITTISIIN VALTAPELEIHIN JA NATIONALISMIIN.

Näiden seikkojen pohjalta voi ajatella, että jos saa USKONTOSUHTEESSA TRAUMAN SAATTAA ETSIÄ elämäänsä esimerkiksi VARMUUTTA ESIMERKIKSI TEKNIIKASTA JA INSINÖÖRITIETEISTÄ. Tai alkaa esimerkiksi AJATTELEMAAN, että USKONNOSSA ei ole tärkeintä se onko roomalaiskatolinen tai luterilainen vaan se MITEN USKOO.

Tämän tyyppiset pohdinnat ovat tärkeitä, kun ajattelee, millaisia vaikutteita on saanut nuoruudessa ”ulkoisista tekijöistä” kotioloissa. Ainoastaan eksistentialistinen ”ihmisenä olemisen pohdinta” voi tarjota näihin pohdintoihin tyydyttäviä vastauksia.

*

VASTA TEININÄ (LUKIOVUOSINA, 1960-luvun puolivälistä lähtien) minussa alkoi tapahtua enemmän kriittistä yhteiskunnallista heräämistä. Se johti siihen, että minusta tuli pitkätukkainen TAITEELLINEN HIPPINUORI JA PASIFISTI. KANSAINVÄLINEN NUORISOKAPINA JA MODERNI TAIDEKÄSITYS ulottui minussa Lapinjärvelle asti.

(Tämä liittyi TEININUORUUTENI TODELLISUUSKÄSITYKSEEN).

1960-luvulla heräsin MODERNIN TAIDEILMAISUN IHAILEMISEEN. Siihen vaikutti ainakin serkkuni mäkihyppääjä MARKKU MAATELA (hän piti usein kuvataidenäyttelyitä) sekä kotitalomme ullakkohuoneessa isoja öljyväritöitä tehnyt AMMATTITAITEILIJA (mies, hänen nimeään en muista) sekä talomme toisessa kerroksessa asunut TAIDEMAALAUSHARRASTAJA (rouva). Ammattitaiteilijan näin istuvan kesäöinä ulkona pimeässä kuuntelemassa LUONNON ÄÄNIÄ.

*

1970-luvun alun jälkeen aloin vieraantua LINTUHARRASTUKSESTANI. Eniten vieraantumiseeni vaikutti se kun aloitin arkkitehdin opinnot kaupunkimiljöössä Länsi-Saksassa. Helsingistä Travemündeen lähteneen suuren valkoisen laivan hytin ikkunasta katselin ensimmäiseksi Saksan luontoa (pylväspuita).

LUONTOSUHTEESTA VIERAANTUMISEENI vaikutti ennen Saksaan lähtöä se, että olin ollut Suomessa kiinnostunut sosiologiasta sekä LINTUPSYKOLOGIASTA (lintujen ELÄMÄSTÄ VAISTOJEN VARASSA, etologia liittyi ”tietouskoon ja tieteelliseen tutkimukseen”).

SAKSAN VUOSINA heräsin aiempaa kriittisempiin yhteiskunnallisiin pohdintoihin (kuten marxilaisuuteen ja eksistentialismiin). Ne liittyivät SAKSAAN JA SUOMEEN sekä noiden maiden (VALTIOIDEN) suhteisiin.

ALKUPERÄISEN LINTU- JA LUONTOKIPINÄN herättäminen uudestaan ei onnistunut Saksan vuosien jälkeen.

*

ULKOISILLA TEKIJÖILLÄ (vaikutteilla) saattaa olla yksilön elämänvaiheissa paljon suurempikin vaikutus kuin olen kuvitellut.

Kun ajattelee esimerkiksi sitä, että isäni sukutaustaan liittyi myös ”saksalaisen lasinpuhaltajan” jälkeläinen (Olhavan lasitehtaan Kargus, ehkä sanan alkuperä on ehkä ranskaa, ”carrigue”?), isäni ja äitini koti oli lestadiolaisuskovainen (Saksan uskonpuhdistus johti luterilaisuuteen), isäni kotitilalla Kuivaniemen Veskassa on metsässä Saksassa koulutettujen jääkärien ”piilopirtti” ja pihalla siihen liittyvä muistomerkki, isäni oli ollut toisen maailmansodan aikana luultavasti ”Saksan armeijan palveluksessa Lapissa”, minulla oli teini-iässä suomenruotsalais-saksalainen tyttöystävä jonka kanssa solmin avioliiton, kirkkohäät Lapinjärven kirkossa) ja saimme lapsen 1969 ja että aloitin arkkitehtiopinnot Saksassa 1971, tästä näkyy se, että saksalainen myytti- ja kulttuuriperintö on vaikuttanut myös minun elämänvaiheisiin.

Tämän kaiken taustalla on luultavimmin NATIONALISMI JA ITSENÄISTYMISLIIKE. Se liittyi läheisesti SUOMEN JA SAKSAN SUHTEISIIN. Olin omaksunut sen kotoani Perniössä ja Lapinjärvellä.

*

Ennen kuin lähdin SAKSASTA SUOMEEN kirjoitin ja kuvitin julkaisemattoman käsikirjoituksen ”BRD” (suomeksi BRD tarkoittaa SAKSAN LIITTOTASAVALTA). Kirjoitukseni kuvaa sitä kun olin alkanut suhtautumaan kriittisesti SUOMEN JA SAKSAN suhteisiin. Esimerkiksi se kuinka julmasti saksalainen valtaeliitti hävitti MARXILAISUUDEN SAKSASTA (esimerkiksi Bismarck ja natsit vuoteen 1933 mennessä) tuntui minusta käsittämättömältä.

”TERÄKSELLÄ JA VERELLÄ” (Bismarck) ei voi liimata kaikkea pysyvästi yhteen. Olenkin suhtautunut aina ymmärtävästi myös kommunistisen Itä-Saksan perustamiseen.

SAKSASTA palasin SUOMEEN sekä siirryin 1975 jatko-opintoihin ”OULUN KOULUUN”.

(Tämä liittyi VARHAISMIEHUUTENI TODELLISUUSKÄSITYKSEEN.)

*

Olin ollut aikaisemmin 1960-luvun lopulta lähtien töissä esimerkiksi kaavoittajana ja myöhemmin veljeni arkkitehtitoimistossa.

Heti sen jälkeen kun olin aloittanut TURUSSA vuoden 1987 alussa virkatyöni Turun ensimmäisenä apulaisasemakaava-arkkitehtina kiinnostukseni LUONTOA kohtaan heräsi uudestaan. Mutta se oli uudenlaista luontoharrastusta. En vain kokenut LUONTOA yhtä aidosti kuin ennen, halusin liikaa ”TIETÄÄ LUONNOSTA”.

KONFLIKTI MINUN (yksilön) ja yhteiskunnallisten VALTAPELIELINTEN välillä alkoi pian virkatyöni aloittamisen jälkeen (”Tutun tauti”), myöhemmin en voinut sitoutua ja samaistua TURUN KAUPUNKIORGANISAATION KEINOTEKOISEEN valtaan. Puoluepoliitikot kieltävät usein kaavoittajaa toimimasta myös ammatillisen suunnittelun pohjalta. Osallistuin siksi myöhemmin virkatyön ohella myös kaupungin poliittiseen vallankäyttöön (valtuustossa jne.).

(KYPSYVÄN MIEHUUDEN TODELLISUUSKÄSITYS).

KONFLIKTI keinotekoisen organisaation ja luonnollisen ihmisen välillä herättää eksistentialistisen ajattelun.

KONFLIKTI KEINOTEKOISEN YHTEISKUNNALLISEN VALTIO-ORGANISAATION JA LUONNONMUKAISEN YKSILÖKEHITYKSEN välillä tuli uudestaan konkreettisesti esille tyttäremme (Helmi, syntynyt 2006 Turussa) koulunkäynnin yhteydessä KAUHAVALLA. Siinä näkyi selvästi hegeliläis-snellmanilainen filosofia, jonka mukaan YKSILÖN täytyy alistua ORGANISAATION EDUN PALVELIJAKSI.

Tämä konservatiivinen traditio tulisi uudistaa niin, että myös yhteiskunnallisella systeemillä puolustetaan yksilön luonnonmukaista kehitystä.

*

Maaliskuussa 1987 ostin kirjan ”TULEVAISUUS” (Juhlakirja akateemikko Georg Henrik von Wrightin 70-vuotispäivän 14.6.1986 kunniaksi, toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Heikki Nyman, 1986). Kirjan artikkeleista minua kiinnosti tuolloin eniten filosofi JUHANI PIETARISEN kirjoitus HUMANISMI JA LUONTO (s. 118).

Pietarinen oli kirjoittanut paljon luontosuhteesta ja hänen kirjoituksensa heijastivat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä. Hän kutsui luontosuhteeseen liittyviä asenteita HUMANISMIKSI, UTILISMIKSI; MYSTISMIKSI JA NATURISMIKSI (ks. Ihminen ja luonto: neljä perusasennetta” teoksessa ELÄMÄNKATSOMUSTIETO, 1987).

Esimerkiksi HUMANISMIIN liittyy ajatus ihmisen täydellistymisestä ja humanistinen luontoajattelu (kuten ns. ”luonnonsuojelu”) merkitsee ihmisen paremmuutta muuhun luontoon nähden ja oikeutta ”muokata luontoa”,

Esimerkiksi UTILISMI merkitsee puolestaan luonnon hyötytarkoituksellista käyttöä (luonto raaka-ainelähteenä jne.).

*

Tuossa Pietarisen kirjoituksessa oli myös maininta Marxista ja kommunismista (sivu 123) ”ihmisen ja luonnon välisen ristiriidan todellisena ratkaisuna”. Nykyisin kuitenkin ymmärrämme myös sen, että myös kommunismi on jättänyt luontoon paljon pahaa jälkeä.

Samassa juhlakirjassa on myös vuoden 1929 talousromahduksesta (sivut 17–18, filosofi Oiva Ketosen kirjoitus ”TIETO TULEVAISUUDESTA”), siitä kuinka ensin osakkeiden hinnat nousivat ja kuinka kurssit lopuksi romahtivat ja että kaiken taustalla oli kapitalistinen spekulaatio ja menetetty todellisuuskosketus.

Kirja lopussa on filosofi Esa Saarisen ”eksistentialistifilosofin haastava” kirjoitus” ”MODERNISMIN TULEVAISUUS” (s. 328-). Aiheena MODERNISMI ei ehkä ollut von Wrightille läheinen?

Juhlakirjan ensimmäisen kirjoituksen kirjoittaja on toiminut pitkään Helsingin yliopiston filosofian professorina. Se paljastaa ”juhlakirjan sisältämän valtapelin” (hierarkkisuus).

Miksi von Wright on nykyisin Suomessa kokonaan unohdettu?

*

ALUESUUNNITTELULEHTI julkaisi 1990 kirjoitukseni ”KAUPUNKIKONE”, josta sain palautetta myös akateemikko von Wrightiltä. Pian tuon jälkeen kirjoitin myös (julkaisemattoman) kirjoituksen ”KATUKONE”.

*

Viimeksi olen tehnyt havaintoja siitä, kuinka AUTO on suunniteltu ja rakennettu sellaiseksi, että autolla ajaessaan ihminen asettuu LUONNON yläpuolelle HALLITSEMAAN LUONTOA. Tämä käy ilmi esimerkiksi LUONNOLLISEN LIIKKEEN yläpuolelle asettumisena (esimerkiksi ABS-JARRUT JA TALVIRENKAAT).

MYÖS ESIMERKIKSI LIIAN SUUREN LUMIKUORMAN JOHDOSTA TAPAHTUNUT RAKENNUKSEN KATON ROMAHTAMINEN, LUONNON SUOJELEMINEN JA HUMANISTINEN LUONTOSUHDE MERKITSEVÄT KAIKKI IHMISEN ASETTAMISTA LUONNON YLÄPUOLELLE.

Moni seikka viittaa myös siihen, ettei ihminen pääse aina ja kaikessa LUONNON YLÄPUOLELLE (esimerkiksi sääilmiöt ja ihmiselle vaarallisten virusten leviämisen torjunta).

*

NYKYINEN ATK-KOROSTEINEN ALUERAKENNE JA RAKENNUS ON LUONNONMUKAISUUDESTA IRTAANTUNUT ”YLITEKNINEN JÄRJESTELMÄ”, NIIN ETTÄ SEN JA ILMASTON (SÄÄILMIÖINEEN) VÄLILLÄ VALLITSEE EPÄTASAPAINO.

Esimerkiksi käyttöön otetut ”ILMASTOYSTÄVÄLLISET SÄHKÖAUTOT” pysähtyvät ja aiheuttavat ”kohtalokkaan ketjureaktion” jos SÄHKÖN TUOTTAMISESSA (esimerkiksi ydinvoimaloiden pysähtymisen johdosta) tapahtuu muutoksia.

*

Samoihin aikoihin (noin 1989-90) kirjoitin fiktiivistä kirjoitusta TSERSISSIEN SAARI (se on julkaistu omakustanteena ilman ISBN-numerointia). Piirsin siihen liittyen 1989 piirroksen koevaltiosta (neliosainen merellinen saari, saarikuviossa tiedostamattomasti symbolina ympyrä ja risti, koesaari-idean esikuva oli Mooren utopia). Uskoin tuossa vaiheessa ihmisen kykyyn jalostua ja muuttua moraalisesti ja tiedollisesti korkeammalle tasolle.

Olen luopunut viimeksi tästä ajattelutavasta sillä myös ”luonnonsuojelu” merkitsee ihmisen luonnon yläpuolelle asettumista (olen luopunut samalla kaikesta ”tieto- ja edistysuskosta” jne.).

Kiinnostukseni LUONTOA kohtaan johti Turussa siihen, että minusta tuli vuonna 1991 VIHREÄ POLIITIKKO TURUN VALTUUSTOON. Mutta jo parin vuoden päästä olin siirtynyt SOSIAALIDEMOKRAATTISEEN VALTUUSTORYHMÄÄN.

Osallistuin LUONNONSUOJELIJOIDEN TOIMINTAAN Turussa ja MUUTAMAN VUODEN Kauhavalla. Olen kuitenkin eronnut LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖN jäsenyydestä, sillä LUONNONSUOJELUKIN merkitsee ihmisen asettumista yhteys luonnon yläpuolelle. Osallistumiseni taustalla (varsinkin Turussa) oli ajattelutapani muutos, jossa en arvosta ”tietämistä”, ”hallitsemista” ja ”edistysuskoa” enkä TODELLISUUSKÄSITYSTÄ, jossa kaikilla ihmisillä on sama todellisuuskäsitys.


VIHREÄN LIITON pyrkimys SUUREKSI YLEISPUOLUEEKSI KOHOAMISESTA on ollut minulle suuri pettymys. Nykyisin vihreitä kiehtoo eniten VALTA. LUONTO on heille toissijaista. Vihreälle liitollekin on nyt tärkeintä VALTA JA RAHA.

Vihreän liiton ”SOSIAALIVIHREYS” (pääideologina entinen liberaalipoliitikko Osmo Soininvaara Saksa-suhteineen) merkitsi ihmisten edun mukaista ”IHMISVIHREYTTÄ” (esimerkiksi ”roskien lajittelu” ja materian ”uuskäyttö”). Sillä ei ole yhteyttä ensisijaisesti LUONNON puolustamiseen.

BAILAILUN VASTAISELLA ”EKOVIHREYDELLÄ” on nykyisin iso yhteiskunnallinen tilaus. Vihreät heittivät kuitenkin ”ekovihreät” pois heti puolueen alkumetreillä.

*

Muutin kolmannen perheeni kanssa TURUSTA KAUHAVALLE vuoden 2011 alussa. Nyt eläkkeellä ollessani olen taidetta ja eksistentialismia harrastaessani eräällä tavalla palannut ”LUONTOSUHDE-ALKULÄHTEELLENI” (kts. nuoruuteni lintuharrastus).

Muutto Kauhavan entisestä KIRKONKYLÄSTÄ asumaan KANTOLAN SYRJÄKYLÄÄN Renkolantien vanhaan maatilakeskukseen ei ole ollut kaikessa kovinkaan aurinkoista. Kun siivosin suurta tonttiamme jätekasoista löysin puoliksi mädäntyneen vanhan hirsisaunan vierestä monia tyhjiä TENTTUPULLOJA (talousspriipulloja).

Niitä on käytetty todennäköisesti alkoholijuomina (liekkiviinassa on 94 % alkoholia). Yksi lasi talousspriitä ja kaksi lasi vettä on ollut suosittu sekoitustapa. Myös vuoden 1980 fooninkitulipalolla saattaa olla yhteys TENTUN KÄYTTÄMISEEN.

Minua on koskettanut viimeksi uudenlainen suhde TIETEESEEN JA TAITEESEEN. Olen siinä luopunut ”tieto- ja tiedeuskosta” ja taideilmaisussa kiinnostukseni on ollut eniten DADAISTISESSA OTTEESSA (kts. blogiani ”MUSTA VALU”).

OLEN TAHTONUT IRTAANTUA KONSERVATIIVISESTA YHTEISKUNNALLISESTA AJATTELUSTA JA SYVENTYÄ VARSINKIN EKSISTENTIALISTISEN FILOSOFIAN MAAILMOIHIN.

*

VIERAANTUMINEN LUONNONMUKAISESTA LUONNOSTA JA IHMISESTÄ tapahtui usean vaiheen kautta. AIKAISEMMASSA MAAILMASSAOLOKÄSITYKSESSÄNI olin ”TIETOUSKOINEN” sekä samalla kuvittelin EDISTYSUSKOISESTI voivani ”HALLITA KAIKKEA”.

”TIETOUSKOSTA” LUOPUMINEN MUUTTI MYÖS ”TODELLISUUSKÄSITYSTÄNI”.

VIERAANTUMISEENI VAIKUTTI MYÖS YHTEISKUNNALLISIA ORGANISOITUMISTAPOJA OMAKSUMALLA JA NIIHIN OSAKSI SITOUTUMALLA, mutta en aluksi ymmärtänyt sitä, että ORGANISOITUMISTAVOISSA on kyse KEINOTEKOISISTA ilmiöistä.

VIERAANTUMISENI LUONNONMUKAISESTA LUONNOSTA HUIPENTUI, kun ”ANALYYTTISEN JÄRKIFILOSOFIAN” pohjalta kehitettiin uusi ATK-TEKNIIKKA ja sen pohjalta perustettiin kokonainen ”KEINOTEKOINEN ROBOTTIYHTEISKUNTA” (”TIETO ON VALTAA”-USKOON POHJAUTUVA TEKOÄLY-YHTEISKUNTA, NS. ”TIETOYHTEISKUNTA”).

*

YKSILÖIDEN JA RYHMIEN ELÄMÄ SEKÄ YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄT (kuten VALTIOT) JA KULTTUURIT OVAT JATKUVASSA MUUTOSTILASSA (nousuineen ja laskuineen).

MYÖS NIIDEN MUUTTAMISEEN PYRKIMINEN ON LUONNOLLISTA.

YKSIKÄÄN VALTIO TAI KULTTUURI EI ELÄ IKUISESTI. MAAPALLON ELOLLINEN LUONTO (”EVOLUUTIO”) EI TEE TILAA ”TUHATVUOTISELLE VALLALLE JA VALTIOLLE.

YHTEISKUNNALLINEN ORGANISOITUMINEN ”VALTIOIDEN MAAPALLOKSI” ON EPÄONNISTUNUT ratkaisu, kun haasteena on ollut RAUHAN YLLÄPITÄMINEN JA ELINYMPÄRISTÖN HYVINVOINTI (ilmasto, eläinkunta jne.).

MAAPALLO ON MUOTOUTUNUT AINA LUONNOSTAAN KANSAINVÄLISESTI JA ”KANSAINVÄLISYYSEVOLUUTIO” JATKUU TULEVAISUUDESSAKIN.

KOSKA TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIKANA IHMINEN ON ASETTUNUT KAIKESSA LUONNON YLÄPUOLELLE. TÄMÄ VOI JOHTAA ILMASTON LÄMPENEMISEN JOHDOSTA SIIHEN, ETTÄ KOKONAISIA VALTIOITA TUHOUTUU.

VALTIOITA TUHOUTUU KASVAVIEN KUSTANNUSTEN TAKIA. VALTIOILLA EI OLE YMMÄRRYSTÄ EIKÄ VARAA UUDISTAA ILMASTONMUUTOKSEN TAKIA ALUERAKENNETTA JA KOKO RAKENNUSKANTAA KOKONAISUUTENA.

MAAILMANRAUHA JA TÄYDELLISEN YKSILÖVAPAUDEN SALLIMINEN SEKÄ VÄHEMMISTÖNÄ ELÄVIEN KANSANRYHMIEN ALISTAMISEN LOPETTAMINEN ON MAHDOLLISTA TOTEUTTAA AINOASTAAN KANSAINVÄLISEN ORGANISOITUMISEN AVULLA.

(TÄMÄ ON NYKYINEN TODELLISUUSKÄSITYKSENI.)

*

JOS MUUTOSTA EI KUITENKAAN TAPAHDU, IHMISKUNNAN JA ELÄINKUNNAN AINOA TOIVO ON SIINÄ, ETTEI IHMINEN ”KOSKE ENÄÄ MIHINKÄÄN”. Esimerkiksi MAAPALLON LAAJUINEN TOTAALINEN METSÄNKAATOKIELTO voisi toimia ELÄMÄN PELASTAMISEN IHMEENÄ.

Tuon jälkeen olisi muutaman sadan vuoden kuluttua MYÖS MAAPALLON ILMASTON LÄMPÖTILA on ”TASOITTUNUT”.

*

TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN KESKIPISTEENÄ on kaikessa RAHA. Kaikki tähtää nykyisin rahan tekemiseen.

Teknologisen totaalikapitalismin tehtaissa väännetään hetkessä ”rösoinen hätätila” rahaa tuottavaksi TAVAKSI JA MUODIKSI. TOTAALILIBERAALI KAPITALISMI AIHEUTTAA ISOJA ONGELMIA IHMISELLE JA LUONNOLLE.

*

Ensin alettiin myymään puhdasta juomavettä kaupoissa, nyt kaupan tuotteista kohta puolet on kotieläimille.

MYÖS TEKNOLOGINEN ELÄMÄNTAPA HEILAHTELEE LAIDASTA LAITAAN.

Vuosi sitten kauhisteltiin kaupan MUOVIKASSEJA (joita valaat olivat syöneet) ja käytettiin hetki PAPERIKASSEJA. Ja VALKOISET muovihaarukat vaihtuivat hetkeksi ”ympäristöystävällisen RUSKEIKSI”.

*

Meidän kuutta kissaa pidetään sisätiloissa (ennen kissat oli paljon ulkona, esimerkiksi kakkaus tapahtui ulkona eikä muovisia kakkauslaatikoita myyty lainkaan kaupoissa). Kissoille täytyy olla paljon ruokaa ja kakaushiekkaa.
Koska kaupan kissanruoka ja -hiekka tulee kalliiksi (kotieläinten pitämisen kalleus aiheuttaa myös kissojen hylkäämistä), olen viimeksi kehittänyt kaupan kissanhiekan ja tavallisen hiekan sekoitusta, mitä on runsaammin käytössä.

NÖPÖN tekemistä pentukissoista ainoa naaras ”TYTTA” on alkanut ensimmäisen kerran ”peputtamaan”.

Niin ne HORMONIT JYLLÄÄ tässä maailmassa.

*

RAPPIOLLA OLEVAN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN BAILAILU ON TULLUT ÄÄRIPISTEESEEN.

Seuraava muutos on ehkä johtamassa MAAPALLON LAAJUISEEN NÄLÄNHÄTÄÄN.

NÄLÄNHÄDÄSSÄ on palattava vanhoihin pelastuskeinoihin. HÄTÄLEIPÄÄ (pettu) on syöty Suomessa usein viljaruuan jatkeena kun on vallinnut PULA VILJASTA. Pettua tehdään männyn jälsi- ja nilakerroksesta.

*

Suomessa aloitettiin vuodenvaihteessa 2020/2021 KORONAVIRUSROKOTUKSET. Ne alkoivat edetä ”etanan lailla”. Maailman terveysviranomaiset varoittivat kolmannesta virusaallosta jo ennen vuotta 2021.

Vuoden 2021 alussa ilmestyi Euroopassa Suomeenkin uusi koronavirusmutaatio (KOLMAS VIRUSAALTO) on pakottanut Suomenkin hallituksen uusimaan virustorjuntastrategiaansa (Ministeri Kiuru: Koronatoimiin suunnitellaan tiukennuksia... Yle 11.1.2021). Viimeksi puolueiden välinen kilpailu on kiihtynyt (kansalaisten kosiskelu), koska rokotusten jakaminen on hidastunut entisestään. Ehkä ne lopetetaan kokonaan? Hidastelun syy ei ole ainoastaan hidas LAUSUNTOKIERROS vaan SUURI EPÄVARMUUS TULEVAISUUDESTA. Jos kolmas virusaalto tulee uusin viruksin kaikki tähänastinen voi MURTUA DRAMAATTISESTI.

Äskettäin löydetty uusi virusmutaatio tarttuu herkästi myös lapsiin ja nuoriin. Jatkossa päiväkoteja ja kouluja joudutaan siksi sulkemaan. Myös yritysten uudet konkurssiaallot ovat edessä. Suomen talous ja monen kunnan talous on menossa ”kuralle”. ROKOTUKSETKIN maksoivat suomelle liikaa?

Kaikkia päätöksiä virusaaltojen torjumisessa ei tehdä VALTIONHALLINNOSSA (eduskunnassa) vaan osa päätöksistä tehdään KUNNISSA. Tästä aiheutuu suuria epäkohtia pyrittäessä kokonaisen valtioalueen tehokkaaseen virustorjuntaan. Monissa pikkukunnissa ei pääse vaikuttamaan lainkaan kunnan hallintoon vaaleja lukuunottamatta, kunnissa ei voi vaikuttaa lainkaan virusasioissa, eikä siihen, ettei kaikkia virustorjuntaohjeita noudateta monissa kunnissa lainkaan (esimerkiksi maskien käyttö).

*

Ihmiset kummastelevat sitä kuinka pienenpieni silmin näkymätön virus voi saada niin paljon ongelmia aikaan. Ihmisethän kuvittelevat, että maailma on ihmisen hallinnassa ja on tullut täydelliseksi.

Kun hyvää tehdään, niin kaikki muuttuu hyväksi. Kun aina kilpaillaan niin paras voittaa. Kun sairastuu, mihin tahansa tautiin on parantava lääke.

Kaikki sujuu muka kunhan vain kaiken annetaan sujua.

Elämä on kuitenkin täynnä ristiriitoja ja taistelua. Vastuun kantaminenkin kuuluu elämään mutta sitä vältellään.

Kuolemakin sisältyy elämään (vaikka kuolemaa kauhistellaan).

*

Suomessa koronavirustorjuntaa harjoitetaan periaatteella ”TIETO ON VALTAA”.

Ranskalainen jälkistrukturalisti MICHEL FOUCAULT on käsitellyt TIEDON JA VALLAN VÄLISTÄ SUHDETTA.

FOUCAULTIN teos Tarkkailla ja rangaista (1975, suomennos 1980) liittyy Ranskan suuren vallankumouksen aikaiseen uuteen ajatteluun, jossa KUOLEMA RANKAISUNA (VÄKIVALTA, IHMISTEN PELOTTELU) korvattiin VALVONNALLA (ILMAN VÄKIVALTAA, TARKKAILULLA) JA uudella rakennustyypillä VANKILALLA. LAITTAMALLA RIKOLLINEN VANKILAAN RIKOLLISELTA RIISTETTIIN RANKAISUNA VAPAUS.

Nykyajan yhteiskunta perustuu ennen muuta kansalaisten jatkuvaan TARKKAILEMISEEN (SOSIAALINEN VALVONTAAN). Monet eivät kuitenkaan hyväksy tätä, koska kokevat VALVONNAN VALLANKÄYTTÖNÄ heidän omaa intressiä ja/tai heitä itseään vastaan.

*

SUOMEN VALTIO ON KEINOTEKOISESTI ORGANISOITU KAPITALISTINEN VALTAINSTITUUTIO.

SUOMEN PERUSTUSLAIN (tullut voimaan viimeksi 2000) MUKAAN jokaisella on oikeus elämään sekä HENKILÖKOHTAISEEN VAPAUTEEN koskemattomuuteen ja turvallisuuteen...ketään ei saa tuomita kuolemaan...eikä...kohdella ihmisarvoa loukkaavasti (7 §). TOISEKSI jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä ammatilla tai elinkeinolla (18 §, OIKEUS TYÖHÖN JA ELINKEINOVAPAUS). KOLMANNEKSI jokaisella...on oikeus perustoimeentulon turvaan (19 §, OIKEUS SOSIAALITURVAAN).

Näiden LAISSA mainittujen TAVOITTEIDEN taustalla on eri aikakausien ARVOJA JA KÄSITYKSIÄ ELÄMÄSTÄ. Ne pohjautuvat joihinkin FILOSOFISIIN pohdintoihin (esimerkiksi Hegel/Snellman). Koko ajan on syntymässä uusia muuttuneita käsityksiä ja filosofisia pohdintoja.

*

SUOMEN PERUSTUSLAISSA SUOMALAISEKSI SYNTYMINEN (”VAIN OMAT”) JA SUOMALAISUUTEEN (”VAIN OMIIN”) SITOUTUMINEN ON EHTONA VALTION TARJOAMILLE OIKEUKSILLE SEKÄ

YKSILÖVAPAUS ON MUOTOILTU (SUOMEN PERUSTUSLAISSA) SULJETUKSI HÄKIKSI JOSSA HENKILÖKOHTAINEN VAPAUS TOTEUTUU KUN YKSILÖ SITOUTUU KEINOTEKOISEEN KOKONAISUUTEEN ELI KAPITALISTISEN KANSALLISVALTION IDEAAN.

SUOMALAISESTA POIKKEAVA KIELI, USKONTO JA KULTTUURI MERKITSEE SUOMEN PERUSTUSLAIN MUKAAN ULKOPUOLISEKSI JA ”VÄÄRÄNLAJISEKSI” LEIMAAMISTA. PERUSTUSLAKI EI VELVOITA AUTTAMAAN KETÄ TAHANSA HÄDÄSSÄ.

*

Jos joku Suomen kansalainen (5 § SUOMEN KANSALAISUUS, luvussa 1/eli valtiojärjestyksen perusteissa) ei tahdo noudattaa valtion ja kunnan tasolla tehtyjä päätöksiä KORONAVIRUSTORJUNNAN TOTEUTTAMISEKSI (joku ei tahdo käyttää esimerkiksi MASKIA), miten siihen tulisi suhtautua?

*

PUOLUEIDEN kannatus mitataan usein OVENSUUKYSELYILLÄ ja kyselyjen kannatuslukujen ajatellaan heijastavan jotakin myös virustorjunnasta. ”PUOLUEIDEN VALTIOISSA” käydään jatkuvaa KILPAILUA PUOLUEIDEN KANNATUKSESTA.

Koska YRITTÄMISEN VAPAUTTA on rajoitettu virustorjunnalla monet yrittäjät kokevat virustorjuntaan liittyvällä TIETOVALTAISELLA VIRUSTORJUNNASSA PUOLUEET KÄYTTÄVÄT VALTAA VASTOIN YRITTÄMISVAPAUTTA.

*

Mitä jos jotkut kansalaiset KIELTÄYTYVÄT VIRUSTORJUNTATOIMISTA ja haluavat mieluummin KUOLLA kuin lopettaa BAILAILU? Pitäisikö heille antaa pyydettäessä ”ARMOKUOLEMAROKOTE”, koska he virustorjunnasta piittaamattomina tartuttaisivat koronaviruksen tai/ja mutaatioviruksen myös niihin, jotka haluavat noudattaa VIRANOMAISVALVONTAA JA TORJUNTAKEINOJA koska he EIVÄT TAHDO KUOLLA?

*

POLAARIPYÖRRE (napapyörre, tuulijärjestelmä tietyissä ilmakehissä, noin 10-80 km korkeudella) ja siihen liittyvä KYLMYYS (ilmamassa voi olla jopa 100 astetta pakkasta, napapyörteen hajoaminen johtaa korkeaan kylmyyteen ja ilmaston lämpeneminen aiheuttaa häiriöitä napapyörteessä?) SEKÄ OTSONIN TUHOUTUMINEN tulisi myös olla KRIITTISEN ILMASTOTARKASTELUN kohteena.

Säätieteiljät” toimivat kuitenkin nyt yleensä periaatteella ”sen lauluja laulat, jonka leipää syöt”.

Suomen eteläisen ruuhka-Suomen yllätti iso lumisade- ja liikennekaaos 12.1.2021. Lunta tuli tuolloin reilusti enemmän kuin ensimmäisen vuorokauden aikana piti tulla (piti tulla 40 cm). Mutta siitä oltiin 13.1.2021 yleisesti vaiti, siitä vain puhuttiin, että suksikauppa käy nyt hyvin kun on lunta.

Välimeren länsiosassa Espanjassa lunta oli satanut lunta jo ennen Etelä-Suomen lumikaaosta niin, että Espanjassa oli lunta enemmän kuin Suomen Lapissa ja pakkasta oli ollut Espanjassa lähes 40 astetta. Samaan aikaan Välimeren itäosassa oli ennätyshelle (lähes plus 30 astetta). Täällä Kantolan Renkolantielä oli 14.1.2021 22 astetta pakkasta ja samaan aikaan Suomen Lapissa paikoitellen yli 40 astetta pakkasta.

*

UUTISOINTI SÄÄSTÄ on ollut samaan aikaan perinteistä ja samalla OMAKSUTTUUN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN on sisältynyt se, että IHMINEN TIETÄÄ MYÖS TULEVAISUUDEN SÄÄSTÄ (ainakin kolmelta ensimmäiseltä päivätä). Mutta ILMASTONMUUTOKSEN aiheuttamista ongelmista kuten ”sääheilahtelujen” kustannuksista on ollut mediassa vain niukasti uutisia. LUMIKUORMAN takia romahtaneiden kattojen suunnitteluperiaatteet ja KAIKKI MUU ONGELMIA TUOTTANUT SEURAUSILMIÖ TÄYTYY MUUTTAA.

Myös ILMASTONMUUTOKSEN yhteydestä mikrobien kuten homeen) leviämiseen ja viruspandemia(mutaatioiden) syntymiseen on oltu toistaiseksi vaiti. Olisi ”ihme” jos tuota yhteyttä ei olisi.

Tästä kaikesta huolimatta valtaosa ihmisistä kuvittelevat MYYTTIENSÄ mukaan, että kaikki tapahtuu kuten aina ennenkin EIKÄ MUUTOKSIA TARVITA.

*

VALTIOIDEN MAAPALLO ei merkitse ainoastaan ITSENÄISYYDEN vaan myös ITSEKKYYDEN JA KEINOTEKOISUUDEN KOROSTAMISTA.

Tämä näkyy nyt selvimmin siinä kun YKSITTÄISET VALTIOT PYRKIVÄT SULKEMAAN RAJOJAAN ”TORJUAKSEEN ULKOPUOLISET”. VALTIOIDEN MAAPALLO ON MUUTTUMASSA ”VAINOHARHAN MAAPALLOKSI”.

JOS VALTIOITSEKKYYDEN TASOA NOSTETAAN, SYTTYY UUSI MAAILMANSOTA.

ESIMERKIKSI UUSIEN BENSA- JA DIESELKÄYTTÖISTEN AUTOJEN MYYNTIKIELTO EI RIITÄ MAAPALLON ILMAKEHÄN JA ILMASTON PELASTAMISEKSI. SIIHEN TARVITAAN MYÖS MONIA MUITA ”TÄYSKÄÄNNÖKSIÄ”.

*

1. YHTENÄISTÄMÄLLÄ (tasoittamalla) VALTIOIDEN ”HENKISET JA FYYSISET ILMIÖT” KOVETTUNEENA YHDENMUKAISUUDEKSI (standardiksi, samanaikaiseksi vakioksi) SAADAAN AIKAAN YKSITTÄISTEN VALTIO-ORGANISAATIOIDEN MAKSIMAALINEN ITSEKKYYSTEHOKKUUS. JA KANSOJEN VALTIOISTA TULISI SITEN VÄKIVALLAN KÄYTÖN RÄJÄHDYSALTTIITA ASEITA (VALTIOIDEN MAAPALLO).

YHTENÄISTÄMISEEN SISÄLTYY NYT VALTIO-ORGAANISSA ESIMERKIKSI ”YKSI KIELI” JA YKSITUUMAINEN ”KANSANMASSA (”YKSI MIELI”) JA YKSI KAIKILLE YHTEINEN TODELLISUUSKÄSITYS.

TÄMÄN KEINOTEKOISEN AJATTELUN VASTAKOHTA ON MAAPALLON KANSAINVÄLISYYTTÄ KOROSTAVA LUONNONMUKAINEN AJATTELU.

*

VALTIO-ORGANISOITUMISEN ULKOPUOLELLE JÄTETÄÄN NYT KANSOJEN VALTIOISSA YKSILÖLLISYYS JA ”KANSAKUNNAN VÄHEMMISTÖÖN KUULUVAT” (esimerkiksi eksistentialistinen ”itselleen oleminen” ja Suomen valtiossa saamelaiset) JA ”KAIKENLAINEN MONI-” (esimerkiksi monikulttuurisuus ja monikielisyys).

VALTIO ON ORGANISOITU NYT SITEN, ETTÄ SE OLISI SIVIILI- JA SOTATILASSA MAKSIMAALISEN TEHOKAS VALTION KANNALTA.

*

2. IHMISKUNNAN KANSAINVÄLINEN ORGANISOITUMINEN TÄYTYY TOTEUTTAA PÄINVASTOIN.

SIINÄ ON KOROSTETTAVA LUONNINMUKAISTA JOUSTAVUUTTA, ERILAISUUTTA (KUTEN monimielisyyttä ja monikielisyyttä ja suvaitsevaisuutta) JA VAPAUTTA YKSILÖNÄ JA ”VÄHEMMISTÖRYHMÄNÄ OLEMISTA” NIIN, ETTÄ UUSI KANSAINVÄLINEN VALTA ON RAUHAN YLLÄPITÄMISESSÄ INHIMILLINEN.

ILMOITUS