25.12.2020

KAIKKI ON KANSAINVÄLISTYMÄSSÄ.

ILMASTONMUUTOS on yllättänyt ”KANSAINVÄLISENÄ ILMIÖNÄ”. Ensin yllätti suurten jäätiköiden sulaminen, viimeksi on yllättänyt Siperian ikiroudan sulaminen.

VALTIOT haluaisivat silti jatkaa entiseen tyylin. Kuitenkin kun ILMASTO LÄMPENEE, myös esimerkiksi myytti ”valkeasta suomalaisesta joulusta” on mennyttä. Eikä KANSAINVÄLISTÄ RAHAAKAAN voi enää heittää enää ulos Suomesta. SUOMEN KANSANTALOUTEEN JA omaan kansalliseen rahaan eli MARKKAAN ei voi palata enää koskaan.

*

Suomen Turussa piti 1980-luvulla tehdä talvella paljon lumitöitä mutta talvet muuttuivat sen jälkeen ilmaston lämmetessä lumettomiksi. Ensi tehtiin PIMEÄSSÄ Turussa keinotekoisia teknis-esteettisiä valotemppuja (VALOTAIDE valotaide eli ”sähkövalon taide”) JOULUKAUPUNKIMAISEN TALVITUNNELMAN pelastamiseksi mutta se ei auttanut.

JOULURAUHANJULISTUS on alun perin kaupungin ”Poliisijärjestysjulistus”. JOULUNA 2020 TURKU JULISTI KORONAVIRUKSEN TAKIA JOULURAUHAN ILMAN YLEISÖÄ. Seuraavaksi koko eteläisen Suomen talvista tulee pysyvästi lumettomia ja pimeitä.

Koska nationalismimyyttiin sisältyy ajatus jokaisen kansakuntaan kuuluvan suojelemisesta ja pelastamisesta vaaroilta tämä on aiheuttanut KAHTIAJAON, jossa toinen ääripää kansasta vaatii ”täysiä bailailuvapauksia” ja toinen ääripää ”tiukkaa valvontaa ja kuria”. Tämä kahtiajako vaikuttaa päämääriin pelastaa yrityksiä konkursseilta ja toiseksi puolueiden välisiin poliittisiin valtapeleihin.

*

ENSIN TEOLLINEN KAPITALISMI TUOTTI HYVINVOINTIA mutta se muuttui myöhemmin PAHOINVOINNIKSI.

LUONTO ON KOHDANNUT NYT ”MAAPALLON LUONTOA KAHMIVAN HIRVIÖN” (TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN SEURAUKSINEEN). Ihminen on elänyt jo vuosikymmenet YMPÄRISTÖKRIISIÄ mutta MUUTOSTEN vastustaminen on edelleen suosiossa.

*

Kansainvälinen KORONAVIRUSPANDEMIA 2020 on paljastanut myös eroja eri tavoin organisoiduissa ”VALLANKÄYTTÖYHTEISKUNNISSA”. Kommunistinen Kiina selvisi koronakriisistä yhdellä koronavirusaallolla ja ilman rokotusta (kts. Yle 21.12.2020).

Koronaviruspandemia on tuonut näkyviin myös uudenlaisia VALTION OSA-ALUEITTAISIA EROJA. Esimerkiksi SUOMESSA vanha länsi-itä-suuntainen KAHTIAJAKO näyttää korona-aaltojen jälkeen aivan uudenlaiselta.

Mitä vähemmän on EKSISTENTIALISMIN MUKAISTA VAPAUSIHANNETTA (johon sisältyy myös VASTUU) ja mitä enemmän BAILAILUA JA MUUTOSVASTAISUUTTA sitä suuremmat LUONNON JA IHMISKUNNAN UHKAKUVAT.

*

Turkulaisten mielestä MERELLISEN TURUN edustalle sijoittuva SAARISTO ON ”MAAILMAN KAUNEIN” (vrt. sitä esimerkiksi Kreikan saaristoon). Turun saaristo on ruotsinkielinen ja alueella on ollut aina MERIKOTKIA mutta MERIKOTKAT olivat välillä VAARASSA KUOLLA SUKUPUUTTOON ympäristömyrkkyjen takia. Monet vapaaehtoiset riensivät apuun ja kriisi voitettiin mutta nyt tuokin YMPÄRISTÖKRIISI on räjähtämässä ylivoimaiseksi.

Toiseksi vanhimman tyttäreni (Satu) sukunimi on SANDSTRÖM, hänen aviomiehensä on Turun saariston ruotsinkielinen.

*

Kun aloitin OMAKUSTANTEIDEN kirjoittamisen (aluksi ilman ISBN-numerointia, ensimmäisen omakustanteeni KANTEEN piirsin (nyt unohdettua) MAAPALLON OTSONIAUKKOA kuvaavia kuviota. Niiden keskelle piirsin MERIKOTKAN. Tein arkkitehtina läheiseen vaalitoimistooni myös samantyyppisen puisen OVENKAHVAN.

Kauhavan ja Lappajärven välisellä alueella näkee silloin tällöin vilauksen MAAKOTKASTA. MERELLISIÄ MERIKOTKIA saatetaan tällä suomenkielisellä syrjäseudulla jopa vihata.

*

Ensimmäisen omakustanteeni TAKAKANTEEN tein piirroksen, jossa ihminen on sulautunut osaksi luontoa, ja sille viereen vastakohdan, jossa ihminen on sulautunut osaksi modernia tekniikkaa.

Kirjoituksen lähdeluetteloon laitoin näyttelyni ”Moderni kaupunkikone – ihmisen hajoaminen (vrt. ”subjektin kuolema”). Omakustanteeni aiheet koskivat mm. totaalisesti tieteellis-teknistyvää aluerakennetta, ihmiskäsitystä ja ihmisen luontosuhdetta.

Ilmaisukeinonani olivat jo tuolloin sana ja kuva.

*

Kiinnostuin ensimmäisen kerran marxilaisesta ja eksistentialistisesta filosofiasta 1970-luvulla. Saman vuosikymmenen lopulla korvasin kotonamme joulukuusen tähden valkoisen RAUHANKYYHKYN kuvalla. Tärkeintä maapallolla on terve luonto ja rauha.

Uusliberalismi alkoi kukoistaa 1980-luvulla. Neuvostoliitto alkoi hajota saman vuosikymmenen lopulla. Saksojen yhdistämisen (Berliinin muurin purkaminen) ja TALOUDELLISEN UUSLIBERALISMIN VOITON jälkeen TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI alkoi vaikuttaa kaikkialla maapallolla. ”VAPAA TALOUS” alkoi riehua kaikkialla maapallolla. Mutta vasta äskettäisessä totaalikapitalismissa on alkanut näkyä isoja säröjä. Mutta KOMMUNISTINEN KIINA on riitaantunut kapitalistisen maailman kanssa ja alkanut muuttamaan toimintaansa ”MAAPALLON HALPATEHTAANA”.

*

Kirjoitin ensimmäisen kirjoitukseni (Vihreä Turku, vihreän Turun manifesti, 1991) alkuun pätkän taisteluhenkisestä runostani (”Ekosoturit, liittykää yhteen!), että ”eteni edistysusko/ yöllä hiipien/ salaa pröystäillen/ pitkin kaupungin kapeimpia kujia...”.

Ymmärsin jo tuolloin sen, että SANA- JA KUVAtaiteellisella ”puheella” on paljon kerrottavaa keskellä YMPÄRISTÖKRIISIÄ.

Kirjoitin noihin aikoihin myös kirjoituksen ”KAUPUNKIKONE”. Se auttaa ymmärtämään ALUERAKENTEEN osalta TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN ONGELMALLISTA SISÄLTÖÄ myös keskellä ILMASTONMUUTOSTA.

Kirjoitukseni julkaistiin 1990 alun perin Aluesuunnittelulehdessä (kyseinen kirjoitukseni löytyy myös omakustanteeni Vihreä Turku 1991 lopusta). Aloitteen kirjoituksen kirjoittamisesta teki JUSSI JAUHIAINEN (hän oli tuolloin maantieteen laitoksen assistentti, nykyisin hän on maantieteen professori Turussa). Sain hämmästyksen kirjoituksestani palautetta myös Georg Henrik von Wrightiltä, hänen mielestään kirjoitukseni oli ”tendenssiltään oikea”.

Olin arvostelemassa ”tietouskoista analyyttistä” filosofiaa ja tiedettä. Kirjoitin kaupunkikonekirjoitukseni jälkeen ”tavallisella kirjoituskoneella” myös kirjoituksen KATUKONEESTA. Siihen sain inspiraation psykologien autolla ajamisesta kirjoittamista teksteistä. Ilmastonmuutos muuttaa myös tie- ja katuympäristöä. Siperiassa monet tiet ovat roudan sulamisen johdosta käyttökelvottomia. Valtaosa Suomen maanteistä on syrjäseutujen vanhanaikaisia sorateitä.

*

Olin suuresti pettynyt kun havaitsin TURUN VIHREISSÄKIN sen, että heitä kiinnostaa enemmän suureksi yleispuolueeksi kohoaminen (VALTA) kuin se, että he jatkaisivat ympäristöpuolueena.

Omakustanteeni ”VIHREÄN TURUN” johdannon alkuun kirjoitin ”Ihmisen ympäristö on maailmanlaajuisessa kriisitilassa...”. Kuitenkin vieläkin (noin 30 vuoden jälkeen) monien mielestä vieläkään ”MITÄÄN EI SAA MUUTTAA”.

Kun ihmiset VASTUSTAVAT MUUTOSTA myös koko ihmiskunnan kuolemankin edessä, he tuntevat siitä huolimatta olonsa TURVALLISEKSI ja ovat kuin KOTONAAN.

Monet kuvittelevat, että ensin vuodenvaihteen jälkeen Suomessakin palataan KORONAVIRUSPANDEMIAN jälkeen takaisin ”NORMAALIIN ELÄMÄNRYTMIIN”. Sitä ihmiset eivät edes uskalla ajatella, että edessä voi olla myös ajat, jolloin todella paljon täytyy alkaa muuttamaan aivan konkreettisesti.

*

BAILAILU JATKUU LÄNSIMAISSA vaikka ilmastonmuutos ja uudet kulkutaudit murjovat niiden valtiojärjestyksiä. Esimerkiksi ”KAUPALLISELLA JOULULLA” sekä ”JOULUKUUSTEN KAATAMISELLA” on yhtä suuri suosio kuten aina ennenkin.

METSÄNKAADON HAITAT SEKÄ MUOVIKUUSIEN JA BENSA-AUTOJEN KÄYTTÄMINEN on kuitenkin kohonnut jo otsikoihin asti.

SÄHKÖAUTOTKAAN eivät pelasta jos maantiet ovat ilmaston lämpenemisen takia pehmeänä sohjona.

*

”MITÄÄN EI SAA MUUTTAA”, ei vaikka myös esimerkiksi presidentti Bill Clinton oli jo vuosia sitten ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA TALOUSELÄMÄÄN sitä mieltä, että IHAN KAIKKI TÄYTYY MUUTTAA ilmastonmuutoksen johdosta.

*

MUUTOS EI SAA OLLA KUITENKAAN ITSETARKOITUS.

MUUTOKSEN TÄYTYY OLLA NYKYTILANTEESSA SELLAINEN, ETTÄ SE ON SAASTUNEEN YMPÄRISTÖTILAN PARANTAMISEN KANNALTA TARKOITUKSENMUKAINEN.

Koska YMPÄRISTÖKRIISISTÄ on keskusteltu ilman yhteistä SUUNTAA jo puoli vuosisataa (aluksi Pentti Malaska, Pentti Linkola, von Wright jne.) MUUTOSTA VASTUSTAVAT tulevat ehkä jatkossakin jatkamaan MUUTOSVASTAISUUTTA välitämättä mitään siitä, että maapallo luonto ja ilmakehä ei kestä enää hetkeäkään teollista totaalikapitalismia.

MUUTOKSIA VASTUSTAVAT ihmiset eivät halua tehdä omia valintoja ja ratkaisujaan eikä ottaa vastuuta BAILAILUSTAAN. Eli liian monet IHMISET EIVÄT TAHDO OLLA EKSISTENTIALISTISESTI VAPAITA koska siihen sisältyy myös ”PONNISTUKSIA JA VASTUU”.

*

Ihmisen KONKREETTINEN OLEMINEN merkitsee kuitenkin jatkuvaa muutosta.
Etäisyys aikaisempiin konservatiivisiin täälläoloaistimuksiini (OMASSA menneisyydessäni, teini-iässä, isänmaallinen urheiluharrastukseni jne.) on kasvanut niin suureksi (valitessani viimeksi eksistentialistisen vapauden johon sisältyy myös vastuu myös muitten puolesta), että olen alkanut tuntemaan sen johdosta entistä väkevämpää AHDISTUSTA JA ILJETTÄVYYTTÄ (inhoa ja kuvotusta).

Minua auttaa ymmärtämään tähän aiheeseen liittyviä asioita se, että olen kirjoittanut paljon eri paikoista historiaa (Porvoo, Turku, Kauhava jne.) sekä se, että kiinnostuin teininuorena maailmansodan jälkeisestä nuorisokapinasta sekä rauhanaatteesta.

Kun Sartre on kirjoittanut ”NATIONALISTISEKSI VALTIOKSI ORGANISOITUMISEEN” liittyvästä valtiollisesta ”KANSAKUNNASTA IRTAANTUMISESTA”, se liittyy samaan ilmiöön.

EKSISTENTIALISMIN MUKAAN maailmassa olemisia ja ”totuuksia” on yhtä monia kuin on ihmisiä maapallolla. Mutta myös nykyiset ihmiset toivovat kuitenkin usein muuttumattomuutta sekä pyrkivät massoittumaan osaksi yhtä yhteistä suljettua ”kuvitteellista todellisuuskotia” (valtiota). He muka ovat tuolloin ”pelkäämättä turvassa kuin kotonaan”.

Mutta ihmisellä ei ole kykyä ”TIETÄÄ” eikä maailmassaolo ole ”VARMAA TODELLISUUTTA”.

*

Yleensä ihmiset vihaavat eniten kommunismia (esimerkiksi NL) mutta myös teollisen ”kapitalismin mukainen orjallinen massoittuminen” (kansallisvaltio) kelpaa heille hyvin.

Kuitenkin konkreettinen maailmassa oleminen ei rajaudu sisäänpäin kääntyneeseen valtioon ja paikkakuntaan vaan kaikkialla on samaan aikaan läsnä maapallon laajuinen kansainvälinen maailma. Käytän sisäänpäin kääntymisestä esimerkkinä usein Suomen valtiota ja Kauhavaa.

Ilmastonmuutos ja koronaviruspandemia vahvistaa käsityksen siitä, että Suomi ja Kauhava joutuvat väistämättä tekemisiin myös kansainvälisen vuorovaikutuksen kanssa. Maailmanrauhaakaan ei voi voittaa ilman kansainvälistä yhteistyötä.

*

DIGIKONEHULLUUS ei hellitä Suomessa, ensin saatiin kännykkään KORONAVIRUSPANDEMIAHÄLYTYS ja nyt 2.12.2020 TIEDOTUS siitä, että koronavirus leviää parhaillaan (joulukuussa 2020) Suomessa kiihtyvällä tahdilla.

Hollannin ja Belgian valtaeliitti on pudonnut vastaavassa tilanteessa kelkasta kokonaan, viruksen kiihtyvä eteneminen on riistäytynyt niillä käsistä.

Ei rakennusta, aluetta ja koko maapalloa saa suunnitella ja rakentaa leijumalla ja bailaamalla. Kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan ympäristön huomioivalla uudella oikealla tavalla TALOSTA ei tule ”MONIONGELMAISTA PARAKKIA”.

*

Eräässä kohtaa KAUHAVAN Kantolan kylää sähköjohto on pudonnut maahan ja johtoa kantanut sähkötolppa makaa nyt ojan pohjalla koska kaapelit asennetaan nykyisin KUNTAKONSERNEISSA seuraavaksi maan sisälle. Toiseksi esimerkiksi jos asuinrakennuksen vesijohto on jäätynyt, putkea korjataan asentamalla putken sisään sähköjohto, mikä sulattaa jään vedeksi.

Kumpikaan näistä kahdesta esimerkistä ei tähtää rakentamisen uudistamiseen, tehdyt ”tekniset ja taloudelliset uudistustoimet” synnyttävät vain uusia ongelmia paikallisesti ja kansainvälisesti.

*

LÄNSIMAINEN MEDIA pommitti monta vuotta yhtenä rintamana yhdysvalloissa valtaan noussutta republikaanista presidenttiä Donald TRUMPIA. Tämän ilmiön taustalla oli nykyinen taloudellinen ja poliittinen valtaeliitti. Se yritti pommituksella estää niiden omia valtapelejä uhanneet TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET.

Vaikka kyseinen valtaeliitti onnistui palauttamaan valtaan aikaisemman puoluevallan tämä ei todista mitään siitä, että yleinen kehitys maapallolla on seuraavaksi menossa parempaan suuntaan.

Vuoden 2020 käynnistyneen KORONAVIRUSPANDEMIAN aikana YHTEISKUNNALLISTEN MUUTOSTEN VASTUSTAMINEN on lujittunut entisestään. Väestön tartunnalta suojelemiseksi toteutetusta ”valvonnasta ja kurinpidosta” on tullut uusi valtapelimuoto.

*

Tapahtuneet muutokset ovat koskeneet VALTIOITA JA YRITYKSIÄ. Mutta uutta MAAILMANJÄRJESTYSTÄ ei ole suunniteltu vielä lainkaan.

*

Edinburgin yliopiston esihistoriallisen arkeologian professorina 1927–1946 toiminut Gordon Shilde on kirjoittanut kirjan ”VARHAISKULTTUUREJA” (ilmestynyt alun perin englanniksi 1942, suomennos 1966). Kirjan takakannessa sanotaan, että kirja on ”värikäs kuvaus valtakuntien ja kulttuurien kukoistuksesta ja rappeutumisesta”.

Kirja auttaa ymmärtämään tämän päivän maailmaa (länsimaisen kulttuurin ilta-aurinkoa) ja voi herättää UUDENLAISIA KYSYMYKSIÄ YHTEISKUNNISTA. Ne asiat mitkä ovat kukoistaneet kulttuurin kukoistusvaiheessa eräänlaisina ITSESTÄÄNSELVYYKSINÄ, eivät ole enää sitä kulttuurin rappeutumisvaiheessa.

KREIKAN nykyinen yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen tilanne on tästä hyvä esimerkki.

Myös ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA antaa aiheen MUUTTAA IHMISLAJIN tähänastisia ajattelutapoja ja käytäntöjä (TALOUS JNE.) mutta toivottua muutosta ei ole tapahtunut.

*

Eteläpohjalaisen maatalouskunnan KAUHAVAN ILMAILUNÄYTÖKSEEN odotettiin 20 000 kävijää. Paikalle saapuneet olivat maskittomia. Nyt joulukuun alussa 2020 kun koronaviruksen leviäminen on KIIHTYMISVAIHEESSA ja Kauhavalla (myös Ylihärmässä) on jo yhteensä toistakymmentä koronavirustartunnan saanutta mutta likimäärin joka toinen kauhavalainen elää vieläkin arkeaan maskittomana. Maskia käyttävät toimivat usein myös väärällä tavalla.

Kansalaisten suojelemiseen tähtäävää MASKIPAKKOA JA MUITA TEHOKKAITA VIRUSTORJUNTARAJOITUKSIA ovat vastustaneet ainakin puolueen vallan lisäämisintressiä toteuttavat kansalliset puolueet, teknologisen elämäntavan leijuilusta ja bailailusta huumaantuneet nuoret, trumpilaiset, monet perussuomalaishenkiset, MASKIMUODIN mukaisen kikkailun keksineet liikemiehet, ymmärtämättömät lapset ja anarkistista valtaannousupeliä harjoittavat äärioikeistolaiset ryhmät nujertaakseen koko nykyvallan.

*

1990-luvun alussa ilmestyi kirja Tiede ja etiikka (toimittaneet Paavo Löppönen, Pirjo H. Mäkelä ja Keijo Paunio, 1991). Tuo kirja syntyi osana Suomen Akatemian TUTKIMUS-EETTISTÄ ohjelmaa. Kirjan alussa sanotaan, että eri puolilla yhteiskuntaa, hallintoa ja tiedeyhteisöä on pohdittu laajalti uuden TIEDON tuottamista ja soveltamista koskevia EETTISIÄ ongelmia.

Esimerkiksi amerikkalaisille arkkitehdeille oli tuolloin jo laadittu suunnittelutyön (kuten kaavoituksen) eettiset ohjeet. Professori PEKKA V. VIRTANEN laati 1990-luvun alussa suomeksi SUUNNITTELUN EETTISIÄ OHJEITA. Kävin tuolloin vuoropuhelua Virtasen kanssa tästä aiheesta.

*

Kirjassa Tiede ja etiikka kerrotaan, että ”Tekniikan kehittäjiin...suhtaudutaan nykyisin epäluulolla. Ihmiset ovat järkyttyneitä ympäristön saastumisesta...” (Veikko Porra, sivu 245).

Jo puoli vuosisataa sitten aloitetusta eettisestä tarkastelusta huolimatta ympäristöongelma on vain pahentunut. Kun tiede on ollut tekniikan palveluksessa, ympärillemme on kasvanut kokonainen villiintynyt tieteen ja tekniikan puutarha. Eikä sen kitkemiseen tai harventamiseen ole ryhdytty.

Tämä ilmiö todistaa siitä, ettei ihminen pysty muuttumaan sellaiseksi olennoksi, joka oppii HÄTÄTILANTEISSA eettisesti korkeampia toimintaperiaatteita. Ihminen ei luovu itsekkyydestä ja ahneudesta.

*

On erehdys puhua perusolemukseltaan HYVÄSTÄ IHMISLAJISTA. IHMINEN EI PYSTY MUUTTUMAAN EETTISESTI.

Ihmislaji poikkeaa muista maapallon eläimistä siinä, että ihminen on MYTOLOGINEN KULTTUURIELÄIN. Ihminen elää MYYTTIEN JA USKOMUSTEN VARASSA kuvitellen hallitsevansa lisäksi myös ”JÄRKIPOHJAISEN TIETÄMISKYVYN”. Ihminen pystyy olemaan ainoastaan ”YMMÄRTÄMISKYKYINEN JA TIETOUSKOINEN (”tietäminen on siinä kuvitelma ja uskomista”)”.

*

KULTTUURISTEN MYYTTIEN varassa eläminen ilmenee esimerkiksi siten, että NATIONALISMIMYYTIN yhteydessä ”kansalaiset” kuvittelevat, että LUONTOKIN noudattaa ”kansakunnan juhlapäivärytmiä” (siis toimii tässäkin alistettuna ihmisen päämäärille). Luonnon uskotaan jopa lahjoittavan KANSALLISVALTIOLLE JOULUKSI kauniin lumisen VALKOISEN TALVEN.

Mutta MAAPALLON KONKREETTINEN LUONTO ei toimi näin.

TOIVOTTAVASTI ILMASTONMUUTOS herättää ihmiset tajuamaan tämän.

*

Ihmiset ovat omaksuneet eri OLOSUHTEISSA JA eri AIKAKAUSINA erilaisia ajattelutapoja. Tämä on merkinnyt samalla sitä, että on ilmennyt erilaisia KÄSITYKSIÄ MAAILMASSAOLOSTA.

Ihmisillä ei ole yhtä ja samaa KAIKILLE YHTEISTÄ ”TODELLISUUSKÄSITYSTÄ”. Tämäkin todistaa siitä, että ihmisellä ei ole ”TIETÄMISKYKYÄ”.

Se ”mikä on todellista” pysyy myös ikuisesti arvoituksena.

*

AJATUS muista kansanryhmistä erillisestä ”VALTIOKARSINASTA” vilahtelee joka puolella KANSALLISVALTIOTA. Oluttölkissäkin lukee ”OLVI III, ITSENÄINEN SUOMALAINEN”.

VALTIOIDEN MAAPALLOA ylläpidetään kussakin valtioissa maan ”YHTENÄISYYTEEN JA YHDENMUKAISUUTEEN PYRKIVÄLLÄ TODELLISUUSKÄSITYKSELLÄ”.

Siinä ”KOKO KANSAKUNTAA RUOKITAAN katkeamatta PYHÄPÄIVILLÄ” (myyteillä ja kristillisillä uskomuksilla, kuten LIPUTUSPÄIVÄLLÄ JA PÄÄSIÄISELLÄ) JA INSTITUUTIOILLA kuten PRESIDENTTIVALLALLA (siinä on kyse vanhalla yliluonnollisella KUNINGASVALTAMYYTILLÄ KIIHOTTAMISESTA). Tällä kaikella pyritään vaikuttamaan siihen, että kansalaisten oleminen ja elämä on sama kuin ”tietäminen ja kaikille yhteinen todellisuus”. Näin toimii hegeliläis-idealistinen ”uskomisen ja järjenkäytön yhdistelmä”.

Tämän lisäksi ”koko kansakuntaa ruokitaan kansanmassan yhtenäistämiseksi” myös muilla kulttuurisilla perinteillä. Ne liittyvät esimerkiksi USKONTOON JA RUOKAKULTTUURIIN sekä niiden yhdistelmiin (joulupuuro jne.). Aina niissä on kyse myös KANSAINVÄLISISTÄ ilmiöistä.

*

Kuitenkin kaikki ihmiset maapallolla ovat KONKREETTISESSA OLEMASSAOLOSSA SAMANLAISIA. Yhteenkään ihmiseen ei sisälly yliluonnollisia kykyjä kuten ”tietäminen”, ”muita korkeammat uskonnolliset ja eettiset taipumukset” ja ”valtapeleissä muita suurempi nerokkuus”.

Kaikki ihmiset maapallolla ovat ”konkreettisessa olemisessa samanlaisia tavallisia ihmisiä”.

Jokaisella YKSILÖN ”konkreettiseen olemiseensa sisältyy oma todellisuuskäsitys”. Konkreettinen oleminen on pelkkää olemista ja ihmiselämä on pelkkiä uskomuksia ja myyttejä.

*

1800-luvulla vaikuttanut Karl Marx erehtyi filosofisilla olettamuksillaan sillä rikkaiden ja köyhälistön välinen ”dialektinen jännite” ei ”johtanut itsestään” luokattoman yhteiskunnan syntymiseen. Rikkaiden ja köyhien välinen vastakohtaisuus (dialektiikka) ei purkautunut järjellä (rationaalisuus) ennalta toivottuna (determinismi) yhteiskunnallisena muutoksena kohti ”uutta uljasta yhteiskuntaa” (edistysusko).

Tämän pohjalta voi kuvitella, että nykyisten MUUTOKSEN vastustajien ja MUUTOKSEN kannattajien välinen jännitekään ei tule purkautumaan ”luonnostaan” niin, että se johtaa siihen, että ”tietouskoa”, luontosuhdetta ja ihmiskäsitystä ryhdytään muuttamaan.

Marxin ja Engelsin ”TIETEELLINEN YHTEISKUNTAMUUTOSTEORIA" osoittautui virhearvioksi.

Kapitalistien saatua yliotteen alistetut työläisjoukot päättivät luopua kokonaan vallankumoustavoitteesta ja työläiset päättivät ryhtyä sovinnolliseen yhteistyöhön kapitalistien kanssa. Näin sai alkunsa sosiaalidemokraattinen liike.

Mutta siitäkin tuli luonnon ja ihmisyyden itsekäs vihollinen koska myös sen kannattajat rakastuivat bailailuun (teknologisena elämäntapana).

*

Miksi Marx ja Engels erehtyivät?

Kun ranskalainen eksistentialisti Jean-Paul Sartre halusi tavata 1970-luvun puolivälissä Länsi-Saksassa vankilaan laitettuja RAF-terroristeja se herätti suurta kansainvälistä huomiota mutta tapaaminen ei suinkaan merkinnyt sitä, että Sartre olisi ryhtynyt puolustamaan BM-terroristien väkivaltaisia pommi-iskuja.

Ahneus ja itsekkyys on voittanut aina teollisessa kapitalismissa kädenväännön. Se synnyttää toisissa ihmisissä epätoivoa, toisissa myös väkivaltaista vastaiskumielivaltaa.

*

Johtiko käsite ”DIALEKTIIKKA” kommunistit harhaan?

Mitä kaikkea käsitteellä ”DIALEKTIIKKA” ymmärretään? Termillä ”DIALEKTIIKKA” viitataan filosofisessa kirjallisuudessa vanhempiin ja uudempiin filosofien käsityksiin. Alun perin termi ”dialektiikka” liittyi väittelytaitoon (antiikin DIALOGI) jolla päästiin selvyyteen käsitteistä.

”DIALEKTISELLA MATERIALISMILLA” JA ”MATERIALISTISELLA HISTORIAKÄSITYKSELLÄ (historiallisella materialismilla)” on viitattu TYÖVÄENLUOKAN VALLANKUMOUKSEEN JA MAAILMANKATSOMUKSEEN. Mutta kumousta ei tapahtunut?

Kirjailija (sanataiteilija) ja eksistentialisti Jean-Paul Sartre on kirjoittanut romaaniinsa INHO (suomennos 1981), että ”Unohdamme, että tulevaa ei ollut vielä...aavistamatta tulevasta mitään” (s. 63) ja että ”1800-luvun totuuksia ei usko enää kukaan...” (s. 159).

Leena Subra (J-P Sartren Dialektisen järjen kritiikki, 1981) on kirjoittanut, että ”DIALEKTISEN JÄRJEN KRITIIKIN (suurennos JP) tarkoituksena on sisältää todellisuuden tutkimusta dialektisena ja aktiivisesti... Sartre... kritikoi ”analyyttistä järkeä” siitä, että se ei tavoittamaan todellisuuden olemusta...analyyttinen järki sen enempää kuin dialektisen materialismin kaltainen determinismikään ei pysty selittämään inhimillisen historian rationaalisuutta

...historian tuleminen muodostuu ihmisen toiminnasta ja usein tuotteista minkä vuoksi sen tulemiseen ei voida soveltaa mitään determinististä...Jos dialektinen järki ja rationaalisuus perustuvat yhteiskunnalliseen ja historialliseen praktikseen, tulee niiden silloin...olla löydettävissä myös meidän jokapäiväisestä kokemuksestamme...” (sivu 16-17).

1800-luvun ”järkitiedemies” MARX ei voinut tietää eksistentialismista puhumattakaan siitä, kuinka maailma muuttuu (tulevaisuudessa)?

*

PLATONIA voi pitää ihmislajin ”TIETÄMISKYKYYN” (uskomukseen) liittyvien kysymysten tärkeimpänä alkuperäisenä herättäjänä.

”TIETÄMISTÄ” koskeviin kysymyksiin vastaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Sartre on esittänyt eksistentialistina HYVIÄ KYSYMYKSIÄ ”OLEMISEN JÄRJELLISYYDESTÄ” ja ”DIALEKTISESTA JÄRJESTÄ”.

Mutta uusia eksistentialistisia kysymyksiä voi vieläkin herättää.

*

IDEOIHIN (Platon) kohdistuvan TIEDON menetelmä on ollut DIALEKTIIKKA. Marx omaksui Hegeliltä DIALEKTIIKAN (lainalaisuuksien säätelyssä olevana) päämäärähakuisena prosessina.

OLEMASSAOLON käsite (inhimillinen oleminen) on yleensä liitetty käsitteeseen ”TODELLISUUS”. Mutta mikä on ”todellista”?

*

Ranskalainen SANATAITEILIJA JA FILOSOFI Jean- Paul Sartre kuvaa myös romaanissaan INHO omaksumansa EKSISTENTIALISMIN pohjalta IHMISENÄ OLEMISEN peruskysymyksiä.

Inhon mukaan ”inhimilliseen olemiseen” ei liity JÄRKIPERÄISYYTTÄ (eli JÄRKITIETÄMISTÄ).
Sartren mukaan ”OLEMINEN ON PELKKÄÄ OLEMISTA” (SATTUMANVARAISUUTTA).

*

Kun olen kirjoittanut TODELLISUUDEN LOPUSTA ja viittaan sillä massiivisesti tapahtuvaan ”SUBJEKTIN KUOLEMAAN” ja samalla ”INHIMILLISEN OLEMASSAOLON LOPPUMISEEN”.

Tämä aikakausi sisältää mielestäni merkkejä ”MASSIIVISESTA SUBJEKTIN LOPUSTA”.

LOOGIS-ANALYYTTISEN FILOSOFIN ”VARMUUS” murenee eksistentialistisessa filosofiassa ”EPÄVARMUUDEKSI”.

SEURAAVAKSI ehkä tapahtuu muutos, jossa ”TIETO EI OLE VALTAA”. Tuo iskulause on ollut jo puoli vuosituhatta ”TEOLLISEN KAPITALISMIN TUKIPILARI” (kts. René Descartes).

*

Kysymystä ihmislajin kyvystä ”TIETÄÄ, HALLITA JA EDISTYÄ” on viime aikojen tapahtumien (ilmastonmuutos ja koronaviruspandemia) johdosta syytä tarkastella uudella tavalla.

MYÖS TÄHÄNASTISTA ”JÄRKI- JA TIETOPOHJAISTA” FILOSOFIAA TÄYTYY MUUTTAA. Mutta jos sitä ei haluta muuttaa koko maapallon luontoa ja ihmiskuntaa uhkaa totaalinen katastrofi.

KÄSITTEET eivät ole ikuisia ja muuttumattomia. Siksi myös käsitettä ”DIALEKTIIKKA” on alettava tarkastelemaan uudella tavalla.

*

Teollisen kapitalismin näkyvin piirre liittyy MASSOILLE SUUNNATUN KAPITALISTISEN TAVARATUOTANNON yhteydessä tapahtuvaan TEKNISTALOUDELLISEEN toimintaan.

Siinä moderni TIEDE JA TEKNIIKKA ovat löytäneet ensin toisensa ja sen jälkeen talouden rattaat on pantu kiertämään täysillä.

Tätä tietä on syntynyt myös koko ”MODERNI DIGISYSTEEMI”.

*

Myös NYKYAJAN ALUERAKENNE muistuttaa rahanahnetta ”TIETOVALTAISTA KONETTA”.

Esimerkiksi Kauhavan Veden suorittaessa VESIJOHTOVERKON korjaus- ja kunnostustöitä yhtiö joutui sulkemaan vesijohdon osalla verkkoa. Viimeksi kun vesiyhtiö laittoi kunnostustöiden jälkeen paineen takaisin verkkoon asunnossamme Kantolan kylän Renkolantiellä ensin vesi tuli paineessa paukahdellen hanasta ruskeana (kymmenisen ämpäriä, veden joukossa vaikutti olevan maata). Ja hetken päästä lakkasi toimimasta talon vessanpytty.

Konserni markkinoi ”asukaslähtöistä vesihuoltoa”. Mutta kyllä kunnan asukas on nykyisin TOTAALIKAPITALISTISTA YRITTÄJÄ-KONSERNIA varten, ei päinvastoin.

Vessanpytty on monimutkaan tekninen laite, sen korjaaminen ei onnistu hetkessä, ei ainakaan yksin.

Aikaisemmin wc-istuin saattoi kuluttaa jopa 9 litraa puhdasta juomakelpoista vettä, nykyisin pytyn vedenkulutus on vain 4–6 litraa. Tämä herättää kysymyksiä modernin TIETEELLIS-TEKNIS-TALOUDELLISEN rakentamistekniikan ongelmallisuudesta. Juomavedestä vallitsee maapallolla iso pula. Vettä myydään nykyisin myös ruokakaupoissa.

*

Niin kutsutut ”jätevedet” eli ”harmaat vedet” muodostavat oman uuden kysymyksenasettelun pohdittaessa mitä kaikkea pitää MUUTTAA TALOJEN SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN kohdalla YMPÄRISTÖKRIISIN takia. Esimerkiksi pitäisikö edelleenkin suosia omakotitalojen suuria umpisäiliöitä (esimerkiksi 3-5 m3) vai siirtyä ”jätevesien maahan imeyttämiseen”. Vai pitäisikö siirtyä takaisin ”PUUSEEN käyttöön”?

”Jätevesiasiatkin” ovat nykyisessä teollisessa totaalikapitalismissa talouselämän ja liikemiesten käsissä. Kaupallisuus johtaa siinä päällimmäisenä ”uudistamista”.

*

KONSERNIKUNNAT saattavat käyttää uusia teknisiä järjestelmiä (sähköverkko jne) myös PIILORAHOITUSKEINONA. Turussa oli aikoinaan ainakin yksi tähän liittynyt oikeudenkäynti. Sen hävisi kunta. Taloyhtiöstä tuli voittaja.

*

Murrosikäinen tyttäremme on viimeksi innostunut myös asuintalomme ”sisustamisesta”. Se on tapahtunut valtaosin ”LEIJUMALLA” huomioimatta PERUSTARPEISIIN JA -RAKENTEISIIN liittyviä kysymyksiä (arkkitehtien koulutus perustuu niihin).

Tämäkin seikka on antanut minulle aiheen tarkastella alueita ja taloja uudella tavalla.

*

Voimme esimerkiksi jakaa asuinrakennukset kahteen ryhmään siten että ENSIMMÄISEEN ryhmään kuuluvat ne talot jotka palvelevat halpoina suuria väestöryhmiä ja TOISEEN ryhmään TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN mukaiset ”BAILAILUTALOT”.

Ensimmäisen ryhmän halvat ja suuria väestöryhmiä palvelevat asuinrakennukset rakennetaan perustarpeiden mukaisesti halvoilla rakennustarvikkeilla (esimerkiksi puiset kantavat rakenteet, levyt, lämpöeristykset jne.)

Nykyajan rautakauppa on täynnä toiselle ryhmälle tyypillisiä kalliita rakennustarvikkeita. Suurta osaa uusimpia rakennustarvikkeista ei tarvita lainkaan. Modernin teknologiset mukaiset ”kalliit bailailutalot” tehdään pursuilevan modernin rautakauppatarvikkeiston pohjalta ja osaksi sellaisin ratkaisuin että monista niistä tulisi luopua kokonaan koska ne aiheuttavat taloissa esimerkiksi homeongelmia (esimerkiksi välipohja- ja lattiarakenteiden sisäiset sähkölämmitykset ja seinien pölynimuriputkisto jne.).

Tämä rakentamismalli tulisi korvata perusrakentamistavoilla.

*

Sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi valtioksi 1917, Suomessa on toteutettu aikakauden hengessä lukuisia uudistuksia ja muutoksia. Ne ovat koskeneet esimeriksi organisaatiomuutoksia ja uusia lakeja. Muutosten taustalla on ollut kansallisia ja kansainvälisiä vaikuttimia.

Myös valtiolliseen elämään vaikuttaa koko aja muutos. Samaan aikaan on alettu puhumaan SOSIAALIVALTIOSTA SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUITA (SOTE) TUOTTAVASTA HYVINVOINTIYHTEISKUNNASTA. Ja sen jatkuvasta kriisistä.

Riippuen tarkkailijan omaksumasta maailmankuvasta päällimmäisenä kyseiseen muutokseen vaikuttaa talous. Viimeksi ”kansainvälinen rahavalta” on alkanut vaikuttamaan näkyvästi myös kansallisvaltioissa. Tämä on aiheuttanut eriarvoisuutta valtioiden sisällä ja ”vallanjakoon” liittyviä erimielisyyksiä.

*

Teollisen totaalikapitalismin (uusliberalismi) aikana kansainvälinen vallankäyttö on johtanut ennen näkemättömään pääomien kansainväliseen kasautumiseen. Kansainvälinen rahavalta on alkanut vaikuttamaan enenevästi myös organisoitujen valtioiden poliittiseen vallankäyttöön. Tästä on aiheutunut uudenlaisia valtapelejä kansallisella ja kansainvälisellä (esimerkiksi EU:n) tasolla.

Nykyinen VALTIOIDEN MAAPALLO vaikuttaa aivan erityisen JÄNNITTEISELTÄ.

Mitä pitempään omaan valtioympyrään sulkeutuminen jatkuu sitä suuremmaksi kasvaa SODAN uhka. Sodassakin on kyse tyypillisestä ihmislajin aiheuttamasta ilmiöstä?

YKSITTÄISEN VALTION toiminnot ovat kaikkea muuta kuin ristiriitaisia. Vaikka jokaisesta inhimillisen elämän muodosta voitaisiin laatia oma LAKI se ei todista siitä, että kaikki lait tunnetaan kansan keskuudessa ja että lakeja noudatetaan osana arjen kokonaisuutta niin ettei eri toimintojen välillä vallitsisi ristiriitoja. Samalla kun viranomaiset ryhtyvät ”tukemaan” kansalaisia omalla alueen tapahtumissa viranomaiset toimivat tarkkailijoina ja valvojina ”sosiaalipoliiseina” eli he ”puuttuvat” myös sellaisiin asioihin, johon heillä ei ole lainkaan mukaan oikeutta.

*

SUOMEN ENSIMMÄINEN KORONAVIRUSTAPAUS havaittiin tammikuun lopulla 2020.
Maaliskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriö lähetti postin ”COVID-19, Toimintaohjeita yli 70-vuotiaille, siinä yli 70 vuotta täyttäneitä velvoitettiin pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa oloissa.

SUOMESSA KORONAVIRUS on edennyt viimeksi KIIHTYMISVAIHETTA (joulukuu 2020).

Suomen hallituksen pääministerin ja valtionvarainministeriön entisen kansliapäällikön väliset sähköpostit paljastavat sen kuinka koronavirusaiheenkin taustalta pilkistää valtapeli (Yle 27.11.2020,

”Pahoittelen, että vaivaan taas...”.

Kiista maskipakosta, liikkumisrajoituksista ja valmiuslaista (poikkeusoloista) hiertää vieläkin ja kansalle siitä tipahtelee jälkikäteen pieniä murusia.

*

Viimeaikaisten uutisten mukaan ROKOTETTA VIRUSTA VASTAAN aletaan ehkä jakamaa Suomessa joulukuun 2020 lopulla tai ensi vuoden alusta lähtien.

Joululahjana? Ikään kuin hetkeä ennen ”2021-bailailun” jatkumista (kuten tähänkin asti).

Monet kuvittelevat, että rokotuksen jälkeen elämä palaa entisille tutuille urille. Mutta vuodesta 2021 voi tulla vieläkin raskaampi VUOSI.

Joka tapauksesta siitä on tulossa ILMASTONMUUTOSVUOSI. Toivottavasti vuosi 2021 herättää ihmisen näkemään aiheutetun ongelman ytimen.

EU ilmoitti joulukuun 2020 puolivälissä, että unionimaat käynnistävät kaikki yhdessä koronavirusrokotteet. Sillä EU haluaisi painottaa valtioiden välistä liittoutumista ja kilpailla valtapaikasta maapallon muiden suurten vallankäyttöliittoumien joukossa. Mutta tämäkin voi tapahtua toisin.

*

ONKO KÄDELLISELLE NISÄKKÄÄLLE IHMISELLE OMINAISINTA JATKUVA LIIKKUMINEN JA VUOROVAIKUTUS MUIDEN VÄESTÖNRYHMIEN KANSSA VAI ALUEELLE PYSÄHTYMINEN JA SULKEUTUMINEN?

Esimerkiksi kauhavalaiset ovat käsittäneet, että TÄRKEINTÄ ON PEIKOILLEEN PYSÄHTYMINEN, VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN JA VALLATUN PAIKAN ”MINÄ MÄÄRÄÄN TÄÄLLÄ”-MILITARISTINEN VARTIOIMINEN (ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettu LENTOSOTAKOULU on vaikuttanut tähän eniten).

HÄRMÄN JA KAUHAVAN alueella esiintyneen PUUKKOVÄKIVALLAN taustalla on ollut ISOJAKO, jolloin syntyivät MAATALOUDEN itseelliset MAATILAKESKUKSET. Keskusten välillä käytiin kilpailua mutta pelistä puuttui ”tarkkailun ja rankaisemisen periaate” (nimismies määrättiin siksi Kauhavalle).

Kuuluisin puukkojunkkari on alahärmäläinen ANTTI ISOTALO. Hänen toverinaan toimi ylihärmäläinen RANNANJÄRVI. KAUHAVAN puukkojunkkareilla oli johtajana PUKKILAN JASKA. Tässä on seudun kulttuuriperinne, minkä yhdistäminen nationalistis-isänmaalliseen valtioajatukseen synnyttää LAPUAN LIIKKEEN kaltaista suoran toiminnan VALTAPELI-LIIKEHDINTÄÄ.

*

Yhden käsityksen mukaan KÄDELLINEN IHMISLAJI on kehittynyt alkeellisemmista muodoista kohti korkeampia ”kehittyneempiä” muotoja. Tuolloin ihminen olisi omaksunut vuorovaikutuksen kautta muista KULTTUUREISTA aiempaa korkeampaa ainesta kulttuuriinsa.

Kaikki ITSENÄISTEN VALTIOIDEN ALUEET ovat valloitettuja PAIKKOJA. KANSALLISPUISTOT kansakunnan kuvastimina ovat kuviteltuja KULTTUURISIA MYYTTEJÄ. Millään kansanryhmällä ei ole maapallolla sille luonnostaan kuuluvaa aluetta tai paikkaa.

*

JOS MITÄÄN EI HALUTA MUUTTAA NYKYINEN ”TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOINEN” SUUNTAUS JATKUU. Tämä tarkoittaa sitä, että TIETEEN JA TEKNIIKAN TIIVIS YHTEYS jatkaa taloudellisena ja poliittisena VALTASUUNTAUKSENA maapallolla.

TEKNOLOGINEN MILJÖÖ JA ELÄMÄNTAPA SÄILYISI JA YMPÄRISTÖKRIISI SYVENISI. Esimerkiksi ALUERAKENTEEN LIIKENNEYMPÄRISTÖ muodostuisi ”KATUKONEEKSI”, jossa näkyy TEOLLISEN KAPITALISMIN kaikki ongelmalliset muodot.

Siinä bensiinikäyttöinen yksityisauto vaihdettaisiin SÄHKÖAUTOIHIN. Mutta sen seurauksena kasvaisi sähköenergian tarve ja syntyisi uudestaan väittely esimerkiksi YDINVOIMALOIDEN rakentamisen ongelmista.

Siis SÄHKÖAUTOKAAN ei kelpaisi. Entä DIGITAALINEN TEKOÄLYAUTO (robottiauto)? Sekin on osoittautumassa TEKNOUTOPIAKSI koska senkään yhteydessä ei muuteta omaksuttua LUONTOSUHDETTA JA IHMISKÄSITYSTÄ.

Uuden SUURKUNTIEN SUOMEN kuntien ALUERAKENTEEN (yleiskaavoituksen) periaatteista ei ole käyty julkisuudessa mitään keskustelua. SUURKUNTA ei voi perustua YKSITYISAUTOILUUN.

Tähänastiset suunnittelu- ja rakentamisperiaatteet on pakko uudistaa ja muuttaa totaalisesti.

*

KOTIELÄINTEN JA ELÄINTENRUUAN KAUPALLISTA LAAJENTUMISTAKAAN ei voi olla nyt huomaamatta.

Täällä KAUHAVAN KANTOLAN kylässä (Renkolantie 16) on EILAN JA HELMIN lisäksi humoristiseti loikkiva KANI (hermeliini) nimeltä ”NYYTI” sekä KUUSI KISSAA.

KISSOISTA on musta kauhavalainen ”PÖRRI” (naaras), ähtäriläinen harmaavalkoinen poikakissa ”KÖSSI”, kirjavavärinen ylihämäläinen äitikissa ”NÖPÖ”, joka sai täällä viisi pentua (kaksi poikakissaa on annettu naapurille). Nöpön pennut ovat ”KURVINEN” (1, energisin johtajatyyppinen poikakissa joka puree mieluiten muovipusseja ja paperiläjiä, sen häntä nousee takaa erikoisella tavalla suoraan ylöspäin), ”PÖSÖ” (2, poikakissa, joka seuraa aina minua ja ”NÖPÖ” (3, eli mustavalkoinen naaraskissa ”TYTTA”, hän on pienikokoinen mutta hänellä on iso luja päättäväinen luonne, Tytta vilahtaa aina vikkelästi välistä kuin välistä). Maapallon eläimistä jokainen on oma ainutkertainen. Kaikki maapallon eläimet ovat omia persooniaan.

Ns. LEMMIKKIELÄIMIÄ pidetään nykyisin enenevästi KOTONA SISÄTILOISSA. KISSANHIEKAN kaupallinen bisnes liittyy tähän ja samalla uusimpaan kalliiksi tulevaan BAILAILUKULTTUURIIN. Myynnissä oleva hiekka imee kosteutta ja häivyttää kakan hajua.

*

Myös tyttäremme HELMI (14 v.) on oma persoonansa. Luonnonmukaisesti murrosikään tullut HELMI käy nyt KOTIKOULUA. Monet kansallisvaltiollista yhtenäisyyskuria vaalivat ovat kuitenkin sitä mieltä, että hänen tulisi käydä perinteistä koulua.

Vuodenvaihde 2020/2021 lähestyy. Viime päivinä on ollut lämmintä noin +4 astetta. Pellot ovat alkaneet vihertämään, luonto on heräämässä kevääseen aivan liian aikaisin.

ILMOITUS