Georg Henrik von Wrightin kirja Tieto ja ymmärrys (1999, kirjani kansi on aiheellisesti MUSTA) alussa (kappaleessa LUKIJALLE, sivut 5-11) von Wright kertoo arkkitehti-taiteilija Gustav Strengellin (1878-1937) kirjoituksesta ”DE STORA ARKITEKTURERNAS UPPKOMST ENLIGT SPRENGLER”, kirjoitus sisältyy Strengellin kirjaan ”Byggnaden som konstverk” (1928). Von Wright kertoo, että ”Se laski pohjan sille käsitykselle HISTORIASTA (suurennos JP), joka kouluvuosistani asti on leimannut ajatteluani”.

Von Wright kertoo, että hänen isänsä kirjastossa oli Oswald Spenglerin (1880-1936) UNTERGANG-teos ja että HISTORIAN kulku ei ole suoraviivainen vaan syklinen (jaksoittainen) ja että historian subjekti ei ole ihmiskunta vaan historian subjektit ovat korkeakulttuurit. Siinä kulttuurit kukoistavat heikkenevät ja kuolevat.

Von Wright mainitsee kirjansa alussa myös historianfilosofi Arnold Joseph Toynbeen (1889-1975). Toynbee tutki eniten KULTTUURIN NOUSUVAIHETTA.

Spenglerin mukaan LÄNSIMAISEN KULTTUURIMME KAARI ON JO LASKUSSA. Sekin mitä viimeksi on tapahtunut viittaa siihen, että Spengler on oikeassa.

Oswald Spenglerin teoksen ”LÄNSIMAIDEN PERIKATO” (Der UNTERGANG des Abenlandes) ensimmäinen osa on julkaistu 1918, Spengler aloitti sen kirjoittamisen 1911, toinen osa ilmestyi 1922.

KULTTUURIMME tämänhetkiseen ALASLASKUUN LIITTYY mielestäni MASSOITTUMISTA SEKÄ YKSILÖTASOLLA ”ITSESTÄ VIERAANTUMISTA JA SUBJEKTIN KUOLEMISTA”.

*

MARXILAINEN DIALEKTIIKKA EI JOHTANUTKAAN ”ITSESTÄÄN” KEHITYSTÄ KOHTI ”KÖYHÄLISTÖVALTAA”. KÄVIKIN PÄINVASTOIN, RIKKAISTA TEOLLISISTA KAPITALISTEISTA TULI VIELÄKIN RIKKAAMPIA.

Kun MARX suosi nousussa ollutta ”tietouskoista järkiajattelua” mutta VALTIOIDEN KEHITYKSEEN paljon vaikuttanut HEGEL etääntyi luonnontieteellisestä ajattelusta. Valtioiden vallankäytössäkin korostuivat kuitenkin myöhemmin teesit ”tieto on valtaa”, ”tekniikka on valtaa” ja ”kone on valtaa”.

MUTTA ”LÄNSIVALTOJEN UNTERGANG” SYVENEE ja USA joutuu ehkä luopumaan maailmanpoliisin tehtävästä.

Tuleeko KIINALAISESTA KULTTUURISTA seuraava koko maapallon elämää eniten muovaava NOUSEVA SUURKULTTUURI?

*

Samassa MUSTAKANTISESSA von Wrightin kirjassa on kappale TEOLLISUUDEN LÄPIMURTO (sivut 63-67). Kirjoitus herättää kysymyksiä ”MODERNIN TIETEEN JA TEKNIIKAN TOISTENSA LÖYTÄMISESTÄ” sekä modernin tieteen ja teollisen kapitalismin valtaannoususta (sen jälki kävi ilmi esimerkiksi impressionismissa, funktionalismissa ja filosofiassa).

TEOLLINEN KAPITALISMI on viimeksi laajentunut KOKO MAAPALLON LAAJUISEKSI TEOLLISEKSI TOTAALIKAPITALISMIKSI.

Teollisen kapitalismin nousuvaiheessa PERUSTETUT VALTIOT OVAT TULLEET AINA VAIN KALLIIMMIKSI YLLÄPITÄÄ alkuperäistyppisinä kansan vallankäyttöä korostavina ”kansanromanttisina organisaatioina”. VALTIOIDEN jatkuvan RAHAKRIISIN takia kapitalismi on laajentunut kansainvälisen talousvapauden (uusliberalismin) myötä totaalikapitalismiksi.

Tämän seurausilmiöt näkyvät nyt luonnon ja ihmisen nykyisenä hätätilana. 8 miljardia ihmistä (”VÄESTÖNRÄJÄHDYS”) ja maapallon elollinen luonto on nyt syvässä kriisissä.

Maapallon maanpinnalla, vedessä ja ilmatilassa on yhteensä noin 8 miljoonaa eläinlajia (eläinkunta). Monet maapallon eläinlajit ovat kuolleet ympäristökriisin takia. Tästä huolimatta teollisen totaalikapitalismin valtapiirit ovat edelleenkin sitä mieltä, ettei mitään saa muuttaa.

Voiko tähän ”VALTIOIDEN TAPAAN JA MAAPALLON TAUTIIN” vaikuttaa ollenkaan?

*

1800-LUVULLA TEHDYN KARL MARXIN ENNUSTUKSEN JA LUOKKARISTIRIITATEORIAN MUKAAN MAAPALLO MUUTTUU KAHDEN VASTAKKAISEN VOIMAN VÄLISESSÄ TAISTELUSSA (DIALEKTINEN MATERIALISMI) KOHTI LUOKATONTA YHTEISOMISTUKSELLISTA VALTAA MUTTA NIIN EI TAPAHTUNUT.

MAAPALLOLLE ON SYNTYNYT KANSAINVÄLINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI JA VALTIOIDEN MAAPALLO. KAPITALISTISESTA KILPAILUSTA JA TALOUDESTA ON TULLUT VALTASYSTEEMI. MISTÄ TÄMÄ JOHTUU?

Johtuuko tämä ideologisesta ja keinotekoisesta organisoitumisesta (filosofiasta, HEGEL)?
Johtuuko tämä kapitalistisesta taloudesta ja teollistumisesta (TUOTANTOVÄLINEIDEN OMISTUS JNE.)? Vai ihmislajille (kädellinen eläin, nisäkäs) ominaisesta taipumuksesta muodostaa kansanryhmän valtaamia, hallitsemia ja ulkopuolisilta suljettuja organisoituja alueita VALTIOITA (VALTIOIDEN MAAPALLO).

Vai johtuuko tämä pohjimmiltaan ”ihmislajin alkuperustasta ja luonteesta”? Esimerkiksi kun eurooppalaisten kuviteltiin olevan rodullisesti ylivertaisia, syntyi käsitys ”arjalaisesta rodusta” eurooppalaisten ”alkuperustana”. Myöhemmin Hitlerin Saksan natsit kuvittelivat olevansa arjalaisia ja samalla saksalaisten piti johtaa koko maailmaa. EU:n johto on ollut etupäässä Saksasta ja Ranskasta, tämän taustalla on sanottu olevan se kun frankkien Kaarle Suuri nimitettiin 800 jKr. Rooman keisariksi. Saksa ja Ranska pitävät Kaarle Suurta valtioidensa perustajana ja samalla itseään Rooman maailmanvallan perijöinä.

Esimerkiksi klaanin ja heimon sanotaan kuuluvan ihmisjoukon varhaisiin organisoitumismuotoihin. Onko ihmislajilla luontainen taipumus muodostaa johdettuja ja organisoituja ryhmiä ja yhteisöjä? Valtaavatko ihmisryhmät luonnostaan itselleen myös aidattuja aleuita? Kuuluuko jokaiselle kansanryhmälle luonnostaan oma maa-alue? Näihin kysymyksiin vastaaminen on hyvin kiistanalaista, sillä niihin sisältyy myös uskomuksia ja myyttejä.

*

SIIRTOMAAN ELI KOLONIAN VALTAAMINEN VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN JÄLKEEN PERUSTETUN VALTION RAJOJEN ULKOPUOLELTA KUTSUTAAN ”SIIRTOMAAHERRUUDEKSI” (vrt. KOLONIALISMI JA IMPERIALISMI).

SIIRTOMAAHERRUUTTA TULISI KUTSUA VALTAUS- JA ALISTAMISMAAHANMUUTOKSI.

Siinä (yleensä eurooppalaisen) ”EMÄVALTION” väestöä siirtyi ”MUUTTAJINA meren taakse” alkaen hallita emämaan valtaamaa uutta aluetta alistaen paikallisen väestön. Siirtomaavalta alkoi heiketä vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Nykyisin sama TEOLLISTA KAPITALISMIA HARJOITTAVA EMÄVALTIO pyrkii usein aktiivisesti torjumaan ”omaan valtioon suuntautuvan pakolaisuuden ja maahanmuuton”. Vaikka valtioiden maapallo ja teollinen totaalikapitalismi on isoin syypää ympäristökriisiin ja samalla siihen, että ”kansat ovat joutuneet lähtemään kotiseuduiltaan” (esimerkiksi ilmaston lämpenemisen aiheuttama vedenpinnan nousu ja PAKKOMUUTTO.

SIIRTOMAAVALLAN taustalla on ollut alun perin niin kutsutut ”LÖYTÖRETKET” mutta eniten siirtomaiden valtaamistarpeeseen vaikutti TEOLLISEN KAPITALISMIN mukaiset taloudelliset näkökulmat. Siinä eräs näkökulma liittyi teollisen kapitalismin RAAKA-AINEIDEN hankkimiseen.

*

Arkkitehditkin käyttivät aikaisemmin valkoisia takkeja. Eri ammattikunnista viimeisiin valkoisia takkeja käyttäviin ”ammattiryhmätietäjiin” kuuluvat LÄÄKÄRIT. Siinä lääkärit (nyt nenä digikoneen kuvaruudulla eli lääkärin ja potilaan suhde on ”kone koneessa”) viestittävät valkotakkisina ikivanhoja ammatillisia uskomuksia ja myyttejä. Mutta väittävät samalla ”tietävänsä ja hallitsevansa” ihmisten sairauksia. Valkotakkisella lääketeollisuudella ja apteekkihenkilöstöllä on sama ongelma.

Mutta ”tietouskoisen ihmisen” ei pidä kuvitella voivansa kohota luonnon yläpuolelle.

*

MONET ILMASTONMUUTOKSEEN (ILMASTON LÄMPENEMISEEN) perehtyneet ovat olleet jo kauan sitä mieltä ETTÄ ILMASTOMUUTOKSEN HIDASTAMISTA TAI PYSÄYTTÄMISTÄ EI VOI ENÄÄ TOTEUTTAA - SE ON JO MYÖHÄISTÄ.

Grönlannin suurimmat jäätiköt voivat sulaa (ilmaston lämmetessä) pelättyäkin nopeammin (Yle ulkomaat 18.11.2020). Jäätiköiden sulamista seuraa merenpinnan nousu mikä saa aikaan massiivisen pakolaisaallon (veden alle jää kokonaisia valtiota). Jos nämä uhkakuvat tapahtuvat maapallon kriisi syvenee.

*

LUONNONSUOJELU ON ”KONSERVATIIVISTA KORISTE- JA PYSÄHTYNEISYYSLIIKETTÄ”.

MAAPALLON ELÄMÄÄ TULEE ”SUOJELLA” TOIMILLA MITKÄ NÄKYVÄT ESIMERKIKSI ILMASTON SAASTUTTAMISTA AIHEUTTAVIEN SYIDEN TARKASTELEMISELLA JA HÄVITTÄMISELLÄ.

YMPÄRISTÖKRIISIIN EI VOI ”VAIKUTTAA” ILMAN, ETTÄ TARKASTELLAAN KRIISIN PERIMMÄISIÄ SYITÄ. Luontoa ei saa pitää enää esimerkiksi pelkkänä raaka-ainevarastona. Mutta jos luontosuhteemme ei muutu perin juurin koko ihmiskuntakin kuolee sukupuuttoon.

LUONNON JA LUONTOON LUKEUTUVAN IHMISLAJIN PERUSPIIRRE ON JATKUVA MUUTOS. Vaikka kuinka yrittäisi estää MUUTOSTA maailmassaolon aikana kaikki muuttuu kuitenkin.

LUONNONSUOJELU EI OLE OIKEA RATKAISU KUN HALUTAAN VAIKUTTAA MAAPALLON ELÄINLAJIEN SUKUPUUTTOON KUOLEMISEN PYSÄYTTÄMISEEN.

LUONNONSUOJELUUN sisältyy ajattelua, joka tähtää MUUTTUMATTOMUUTEEN. LUONTO EI OLE KUIN ”KORISTE”.

VAIKKA YRITTÄISI PITÄÄ KANSALLISMAISEMAAKIN SAMANLAISENA SEKIN MUUTTUU. EIKÄ KANSALLISMAISEMIEN ”SUOJELEMINEN MUUTTUMATTOMANA” TAKAA KANSALLISVALTION SÄILYMISTÄ IKUISESTI.

*

KORONAVIRUSROKOTTEEN JÄLKEEN ON KÄYNNISTYMÄSSÄ UUSI ILMASTOVÄITTELY. MIKROBIEN JA ILMASTONMUUTOKSEN vuorovaikutussuhde on vielä iso kysymysmerkki.

YLE UUTISOI SÄÄSTÄKIN IKÄÄN KUIN LUONTOKIN OLISI IHMISEN HALLINNASSA. KOLMEN VUOROKAUDEN SÄÄENNUSTE SEKÄ KUUKAUSIENNUSTE (FORECA tarvitsee havaintoihinsa satelliitin ja monia mittauksia). Se tekee vakuuttuneeksi siitä, että IHMINEN EI OLE ”TIETÄMISKYKYINEN OLENTO”. Ihminen voi vain OPPIA YMMÄRTÄMÄÄN KOKEELLISIA mittauksia ja niiden osoittamia suuntia ja tendenssejä myös sään kohdalla.

YLE MARKKINOI KOKO KANSALLE ”KAIKILLE YHTEISTÄ TODELLISUUSKÄSITYSTÄ TOSIUUTISENA” vaikka myös ylen uutiset ovat subjektiivisina valintoina ”VALEUUTISIA” samalla tavalla kuin kaikki muutkin ”uutiset”. Uutisten taustalla on aina subjektiivinen ”VALTAPELI”. Kun katsoo Ylenkin uutisia, pitää sukeltaa pintaa syvemmälle.

*

KORONAVIRUKSEN LEVIÄMINEN ON TULLUT VIIMEKSI SUOMESSA KIIHTYMISVAIHEESEEN. Viimeksi, esimerkiksi kiihtymisvaiheen alkuaikoina 20.11. ja 21.11. (2020) tartuntoja oli yli 450 vuorokaudessa. Ihmiset ovat myös alkaneet kyllästyä ja turhautua yhteiskunnalliseen valvontaan ja koronavirustatunnan ehkäisykeinoihin.

KORONAVIRUSROKOTE on jo valmistunut monissa valtioissa, mutta rokotteen käyttöön ottamiseen liittyy isoja poliittisia ja taloudellisia valtapelejä. Ne käydään ensin valtioiden ja valtaliittojen (USA, KIINA, EU jne.) välillä ennen kuin ihmiset rokotetaan.

Ihmiset eivät yleensä huomaa sitä, että kun esimerkiksi Suomen Yle uutisoi koronaviruksesta Suomessa noiden uutisten taustalla ”kummittelee” aina kilpailu vallasta. Siinä nousuun pyrkivät puolueet arvostelevat vallassa olevia puolueita. Oppositio ei ole usein tyytyväinen ennen kuin maan hallitus on kaatunut ja valta vaihtunut.

*

Länsimaista kulttuuri markkinoidaan eniten VAPAUKSILLA. Mutta millaisesta vapaudesta (käsityksiä vapaudesta on monenlaisia) siinä on kysymys, siitä keskustellaan van harvoin.

Niin kutsuttu ”BAILAAMINEN” liittyy JUHLIMISEEN (alun perin ehkä TANSSIIN). Viimeksi myös länsimaat ovat joutuneet rajoittamaan ”vapauksia ja rilluttelua” sekä lisäämään VALVONTAA. Samaan aikaan JOHTAVAT VALTAPIIRIT ovat olleet huolissaan kapitalistisen yrittämistoiminnan vaikeuksista. Esimerkiksi ravintolat ja matkustajakoneet eivät ole houkutelleet enää riittävästi ihmisiä asiakkaiksi.

Koronaviruspandemiasta alkunsa saanut muutos on saanut aikaan valtapelin, jossa valtapiirit LUOVIVAT kansalaisten ja kapitalististen yrittäjien intressien väliä. Tämä on samalla osa laajempaa valtioiden ja valtaliittojen välistä kilpailua vallasta.

Suomessa koronakriisi on aiheuttanut esimerkiksi maskiriidan ja sitä seurannee vuodenvaihteessa ehkä myös virusrokotekiista.

*

VIRUSTEN LEVIÄMINEN JATKUU MAAPALLOLLA ROKOTTEEN JÄLKEENKIN.

Erittäin tarttuva lintuinfluenssa H5N8 uhkaa siipikarjaa (Yle 16.11.2020). Se on levinnyt jo kesästä 2020 lähtien, mutta se ei ole ihmiselle vaarallinen. Sillä on kuitenkin isoja taloudellisia vaikutuksia.

*

OLIN KUVITELLUT, ETTÄ ILMASTONMUUTOKSEN JA KORONAVIRUSPANDEMIAN SEKÄ ÄSKETTÄISEN YHDYSVALTOJEN PRESIDENTINVAALIN JÄLKEEN ”MAAILMA ON MUUTTUMASSA”. MUTTA TAPAHTUMAT ETENIVÄT TOISIN KUIN OLIN KUVITELLUT. MUUTOKSIA EI TAPAHTUNUTKAAN.

Jos etsii vastauksia tähän liittyvään seikkaan filosofisesta kirjallisuudesta eräs teos sen yhteydessä voisi olla Georg Henrik von Wrightin kirja ”FILOSOFISIA TUTKIELMIA” (1985). Sen alussa on esimerkiksi otsikko ”Totuus ja tulevaisuuden tapahtumat”.

Jos etsin vastauksia näihin kysymyksiin omasta itsestäni eräs näkökulma tähän on se, että käsitykseni IHMISESTÄ on muuttunut radikaalisti viimeisen kymmen vuoden aikana omassa elämässäni tapahtuneiden muutosten takia. Mutta se on eri asia kuin se käsitys IHMISESTÄ mikä vaikuttaa maailmassaoloni ulkopuolella.

Von Wright oli elämänsä aikana Ludwig Wittgensteinin oppilas ja työtoveri. Wittgensteinin sanotaan vaikuttaneen siihen, että von Wright luopui loogisesta empirismistä ja harjoitti vanhoilla päivillään analyyttista filosofiaa. Von Wright kuoli 2003.

*

TÄLLÄ HETKELLÄ MAAPALLOLLA VAIKUTTAA KAKSI erilaista YMPÄRISTÖKRIISIN VOITTAMISEEN TÄHTÄÄVÄÄ PÄÄSUUNTAUSTA.

PERINTEINEN TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOINEN SUUNTAUS TOIMII NYT VALTASUUNTAUKSENA. SE SUOSII NYKYISTÄ VALTAA JA UUTISOI ”KAIKILLE IHMISILLE YHTEISEN TODELLISUUSKÄSITYKSEN” MUKAAN PIENIÄ YKSITYISKOHTIA MYÖTEN SAMALLA TAVALLA KUIN TÄHÄNKIN ASTI. IKÄÄN KUIN MITÄÄN EI OLISI MUUTTUNUT EIKÄ MITÄÄN TARVITSISI MUUTTAA.

MUTTA KYSEINEN PÄÄSUUNTAUS ON JAKAUTUNUT KAHTIA. TOINEN NOISTA LEIREISTÄ HYVÄKSYY KORONAVIRUSPANDEMIAN JOHDOSTA YHTEISKUNNALLISEN VALVONNAN TEHOSTAMISEN (kuten ETÄISYYSRAJAT JA MASKIPAKON), TOINEN LEIRI TAAS EI HYVÄKSY ja käyttää vallitsevaa kriisiä hyväksi (jossa on keskeistä valvonnan lisääminen ja vapauksien supistaminen) äärioikeistolaisissa valtaannousupeleissään.

NOIDEN KUMMANKAAN SUUNTAUKSEN EDUSTAJAT EIVÄT KUITENKAAN TUNNUSTA SITÄ, ETTÄ YMPÄRISTÖKRIISIN PERIMMÄISET SYYT OVAT NYKYISTÄ KÄYTÄNNÖN ELÄMÄÄ SYVEMMÄLLÄ TASOLLA.

Ympäristökriisin syythän piilevät länsimaisen kulttuurin omaksumissa käsityksissä sekä arvoissa ja asenteissa.

YMPÄRISTÖKRIISIN PERIMMÄISET SYYT OVAT TEOLLIS-KAPITALISTISEEN KULTTUURIIMME SISÄLTYVISSÄ SEIKOISSA KUTEN ”TIETOUSKOA JA TALOUSLIBERALISMIA” KOROSTAVASSA IHMISKÄSITYKSESSÄ JA ”UTILISTISTA LUONTOSUHDETTA” KOROSTAVASSA LUONTOSUHTEESSA.

*

PERINTEISEEN ”TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOON” KRIITTISESTI SUHTAUTUVAT SEKÄ MUUTOSTA ARVOISSA JA ASENTEISSA VAATIVAT MUODOSTAVAT TOISEN YMPÄRISTÖKRIISIN VOITTAMISEEN TÄHTÄÄVÄN PÄÄSUUNTAUKSEN.

SEN EDUSTAJAT MUODOSTUVAT KANSALLISISTA JA KANSAINVÄLILISISTÄ AATTEELLISISTA JA POLIITTISISTA TAHOISTA. TÄMÄN SUUNTAUKSEN EDUSTAJAT OVAT VÄHEMMISTÖNÄ EIKÄ SEN MUUTOSESITYKSIÄ OLE OTETTU SYVÄLLISEMMIN HUOMIOON.

UUSI MAAILMANJÄRJESTYS TULISI KUITENKIN MUODOSTAA SEN EDUSTAMALLE YLEISELLE PERUSTALLE SEKÄ MAAPALLON KANSALLISTEN VÄHEMMISTÖJEN JA YKSILÖVAPAUDEN KOROSTAMISEN POHJALLE.

TÄMÄ EDELLYTTÄÄ MAAPALLON LAAJUISTA KANSAINVÄLISTÄ KULTTUURIMURROSTA, JOSSA KYSYMYKSENASETTELU SUUNNATAAN YMPÄRISTÖKRIISIN PERIMMÄISIIN SYIHIN SEKÄ VALTIOIDEN MAAPALLON HÄVITTÄMISEEN JA VARSINKIN TOIMINTAAN ”VALTIOLLISTA KANSANMASSOITTAMISTA” VASTAAN.

*

Esimerkiksi teoreettisen fysiikan asiantuntija ja Helsingin yliopiston kosmologian professorina toiminut professori Kari-Pekka ENQVIST on kirjoittanut (Yle 20.8.2020) että ”Mitä nopeammin tajuaa, ETTEI MAAILMA PALAA ENTISELLEEN MILLOINKAAN, sitä parempi”.

New Yorkissa YK:n kansainvälisessä pääsihteeristössä työskentelevä Alexander PUUTIO on ravistellut viimeksi suomalaisia keskustelemaan Suomen maaseudun tulevaisuudesta.

”MAASEUDUN NÄIVETTYMINEN (suurennos JP) on eittämättä yksi aikamme suurimmista yhteiskunnallisista dilemmoista (pulma, ongelma/lisäys JP)”, näin kirjoitti Alexander Puutio KAUPUNGISTUMISTA käsitelleessä kolumnissaan (Yle 15.11.2020, kolumni ”Vain maalaiset voivat tyhjentää maaseudun”).

Ei pidä antaa menneisyyden kaatua nykyisyyden päälle niin, ettei tulevaisuutta ole. Myös keskustapuolueen kannatuksen romahtaminen liittyy tähän seikkaan. Suomen maaseutua ei voi ylläpitää ikuisesti myöskään maataloustukien varassa.

Myös demarien perinteinen valta-asema on monesta syystä johtuen muutosten kourissa. Esimerkiksi Saksassa sdp:n kannatuksen lasku on tuottanut paljon harmaita hiuksia.

SUOMESSA SOSIAALIDEMOKRAATIT ovat olleet KOLMIKANNAN (neuvottelussa TYÖNTEKIJÄT - TYÖNANTAJAT - HALLITUS) TUKIPILAREITA. Mutta muutokset kummittelevat tässäkin. EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) marssi yllättäen ulos neuvottelupöydästä... (Yle 23.11.2020). SDP:llä on nykyisin pääministerin salkku ja hallituksen toimintaa on leimannut viime aikoina suuresti koronaviruksen torjuntatoimet.

*

”UUDEN ROOMAN (USA)” ÄSKETTÄISEN PRESIDENTINVAALIN AIKANA ODOTETTIIN BIDENIN VAALIVOITTOA IKÄÄN KUIN MESSIAAN (JEESUKSEN) PALUUTA MAAN PÄÄLLE.

TÄMÄN ODOTTAMISEN TAUSTALLA OLI KONSERVATIIVISET KAIKENLAISTA YHTEISKUNNALLISTA MUUTOSTA VASTUSTAVAT PIIRIT.

Mutta nyt on valittava ”tämän jätän - mutta tämän (toisen) otan”. Kaikkea ei pidä säilyttää.

VAALIN aikana PÖRSSIKÄYRÄT (ARVOPAPERIT JA PÄÄOMIEN KASAUTUMINEN) heilahtelivat kuumina laidasta laitaan.

SUOMEN KONEHULLULLA MAATALOUSVALTAISELLA KAUHAVALLA harrastettiin samaan aikaan ”KONEELLISTETTUA HIRVENMETSÄSTYSTÄ”.

Lopputulokseksi tuli kansainvälisen pörssiheilahtelun tasoittuminen, ja KAUHAVALLA vaitonainen ilmapiiri KYLIEN JA MAATALOUSELINKEINON TULEVAISUUDESTA.

EHKÄ VAALITULOSTA (BIDENIN VOITTOA) SEURAA IHMISKUNNAN ONNELLISIMMAT AJAT?

*

NYKYTILANNE VIITTAA SIIHEN, ETTÄ ihmiset ovat ITSEKKÄITÄ eivätkä halua olla VAPAITA YKSILÖITÄ.

IHMISET PELKÄÄVÄT VAPAUTTA koska se edellyttää omatoimista merkitysten tulkitsemista ja vastuun kantamista. MASSOITTUNEET IHMISET ajattelevat KULTTUURIMME KRISTITTYINÄ USKOVAISINA, että ”KYLLÄ TIETOVALTAHERRAT HOMMAT HOITELEE” kansalaisten puolesta.

MIELUITEN KANSA haluaa olla valtio-orgaanissa pelkkää ”KANSANMASSAA”.

KANSANVALTAISEN DEMOKRATIAN PUOLESTA MIELTÄ OSOITTAVAT TAHOT vaativat samanaikaisesti itselleen lisää MODERNIN TEOLLIS-KAPITALISTISEN DEMOKRATIAN MUKAISIA VAPAUKSIA JA OIKEUKSIA. VOIDAKSEEN JATKAA BAILAILUA.

*

IHMISET PELKÄÄVÄT MYÖS OLLA YKSILÖLLISIÄ JA ERILAISIA.

Kun ihmiset ovat ”massoittuneet” (kasvaneet yhdenmukaisiksi ja yhtenäisiksi ”kansalaisiksi”) heillä on taipumus PILKATA massasta poikkeavia erilaisia yksilöitä. Ihmisillä on taipumus LEIMATA ERILAISET JOKSIKIN.

Minun oli taisteltava erilaisena itseni irti myös ”KUVATAITEILIJAN LEIMASTA” voidakseni tulla ”VAPAAKSI KUVAN TEKIJÄNÄKIN”

*

JA IHMISET PELKÄÄVÄT MUUTOSTA. He haluavat, että samat tärkeäksi koetut ”ELÄMYKSET” säilyvät ikuisesti ”samanlaisena todellisuutena”.

*

IHMISEN JA LUONNON HÄTÄ JATKUU NIIN KAUAN KUN IHMISET ANTAVAT VAPAAEHTOISESTI KAHLITA ”KANSAKUNTAAN” KUULUVINA YKSILÖINÄ KÄTENSÄ ”KÄSIRAUDOILLA”.

Tämän ilmiön taustalla on KRISTILLINEN USKONKÄSITYS (Jumalan lapsina oleminen liittymällä yhteen uskovaisiksi yhteisöiksi esimerkiksi valtiokirkkona maalliseen valtaan ja valtioon).

YHTEISKUNNALLISET VALTAPELIT (järkiperusteinen ”tieto on valtaa”-ajattelu sekä ”kristillinen pelastususko”) OVAT KIETOUTUNEET KULTTUURIPIIRISSÄMME DUALISTISESTI JA TIIVIISTI YHTEEN.

Tämän lähtökohta on ollut se VALTAPOLIITTINEN VALINTA MINKÄ ROOMAN MAAILMANVALTA (muinoin kuviteltiin Välimeren aluetta koko maailmaksi) toteutti lähes kaksi vuosituhatta sitten (KRISTINUSKOSTA TEHTIIN MAAILMAN VALTIONUSKONTO).

*

1700-luvun RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS ja 1800-luvun KANSANROMANTIIKKA ovat olleet syypää viimeksi nähtyyn kahteen MAAILMANSOTAAN. Kirkon johdon, kuninkaiden ja aateliston tappaminen ja korvaaminen ”TAVALLISEN KANSAN” PALVOMISELLA ei johtanutkaan kaikkeen hyvään. ”KANSANMASSOITTUMINEN” on vieläkin vakava ongelma.

Henkifilosofi Hegel ei korostanut ainutkertaista ihmisyksilöllisyyttä ja erilaisuutta vaan hän painotti päinvastoin VALTION (VALTAPELIORGANISAATION) hyväksi tapahtuvaa ”yksilöiden vyörymistä osaksi kansanmassaa”.

JOHTAVAN KANSANRYHMÄN VALTIO, johon sisältyy myös OMAN ALUEEN VALTAAMINEN JA MILITARISTISESTI VARTIOITUJEN RAJOJEN TOTEUTTAMINEN, on monessa suhteessa vakava ongelma.

VALTIOITSEKKYYDEN VASTAKOHTA on se kun PYRITÄÄN

YKSILÖVAPAUDEN, ERILAISUUDEN JA KANSALLISTEN VÄHEMMISTÖJEN sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien YMMÄRTÄMISEEN JA KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KANSAINVÄLISEEN VÄKIVALLATTOMAAN JA SODATTOMAAN MAAILMANJÄRJESTYKSEEN JA MAAPALLON KESTÄVÄÄN RAUHAAN.

*

Termi DEMOKRATIA tulee sanoista DEMOS (tavallinen kansa) ja KRATOS (valta, hallita). Demokratiassa hallintovalta nousee kansan joukosta toteuttaen kansan tahtoa. Mutta myös ”tavallisen kansan vallankäyttöön” voi sisältyä epäkohtia.

ITSENÄISET KANSANVALTAISET VALTIOT ovat syntyneet aina VÄKIVALLAN käytön voimalla.

VALTIOSSA JA KUNNISSA harjoittaa toimintaa JULKINEN SEKTORI (mihin sisältyy piirteitä kuten demokratiaan kuuluva lakisääteinen vallankäyttö ja auktoriteettiasema) ja YKSITYINEN SEKTORI (mihin sisältyy esimerkiksi kilpailu ja voiton tavoittelu).

Termillä KANSALAISYHTEISKUNTA viitataan puolestaan valtion ja kuntien hallintoon kuulumatonta (virallisen hallintovallan ulkopuolella) vaikuttavaa kansalaisten VAPAAEHTOISTOIMINTAAN. Se perustuu vapaaehtoisuuden lisäksi omatoimisuuteen ja solidaarisuuteen.

Alkueräistä JOHTAVAN KANSANRYHMÄN VALTIOTA rasittaa nykyisin JATKUVA SOSIAALIVALTIO- JA RAHAKRIISI. Mutta mitä enemmän valtiot ovat tukeutuneet vapaaehtoistyöhön, kansainvälisiin palvelujärjestelmiin ja kansainväliseen rahoitukseen sitä etäämmäksi kansan johtama valtio on tullut alkuperäisestä ideastaan. Tämä muutos on vaikuttanut myös alkuperäisen PUOLUEKARTAN muutoksiin. Siinä kuolee vanhoja puolueita ja niiden tilalle nousee valtaan täysin uudenlaisia puolueita.

Tämä on nähty viimeksi Suomen keskustan kohdalla ja seuraava kannatuksen PUDOTUS saattaa koskea sosiaalidemokraattista puoluetta. Sitä vastoin perussuomalaisten suosion jyrkkä NOUSU liittyy ”vastareaktiohengen kukoistamiseen”.

*

SODANKÄYNTI ei voi loppua maapallolla ennen kuin VALTIOIDEN MAAPALLO PÄÄTTYY. EIKÄ ENNEN KUIN MAAPALOLLA ON UUDENTYYPPINEN KANSAINVÄLINEN HALLINTOVALTA.

VALTIOKSI ORGANISOITUNUT YHTEISKUNTA ei merkitse koskaan pelkää hyvää ”alamaisilleen” vaan aiheuttaa myös KÄRSIMYKSIÄ niin, että ”kansa saa nuolla lopun elämäänsä HAAVOJAAN”. KÄRSIMYKSIÄ ei aiheuta ainoastaan SODAT vaan myös esimerkiksi sisäisiin valtapeleihin liittyvät ”MAAN TAVAT” sekä esimerkiksi vallankäyttöön ja valtioon SITOUTUMISESTA aiheutuvat traumat ja haavat.

Eksistentialistin on taisteltava itsensä irti niistä kaikista.

Kirjoitin Kauhavalla 2012 omakustanteen ”IKKUNA, Kauhavan kuva. 5. osa” (ensimmäinen painos, ISBN 978-952-67631-4-9). Sanon siinä (sivulla 5), että ”Vaikka vallankäyttäjät tarkoittaisivat toimillaan hyvää kaikki päätökset ja toimet aiheuttavat tavalla tai toisella (välittömästi ja välillisesti) myös ongelmia./Suurimman virheen vallankäyttäjät tekevät kun he aiheuttavat toimillaan ihmisenä olemisen perimmäisten ehtojen murentamista ja yksilön tuhoutumista sisältä päin”.

Sivulla 7 sanoin, että ”Yksilön tuhoaminen sisältä päin tapahtuu monella tavalla.”. Noihin aikoihin tapahtui ”heräämiseni” Sartren eksistentialismin ja yksilöllisyyttä korostavan ”itselleen olemisen” suuntaan.

Tämän muutoksen yhteydessä korostui kuvien tekeminen ja sattuman (myös sattumalta löytämisen) merkitys (esimerkiksi kuvateokseni ”Musta valu”).

VALTIOKSI ORGANISOITUNUT ”KANSAKUNTAMASSA” EI EDUSTA UNIVERSAALIA KANSAINVÄLISTÄ HYVÄN TEKEMISTÄ JA OIKEUDENMUKAISUUTTA.

*

LÄNSIMAISESSA ”KRISTINUSKODUALISMISSA” yleiseen hyvään tähtäävä toiminta saattaa kääntyä hetkessä pahaksi (tai päinvastoin). Siinä toiset saa ARMON mutta toisille annetaan TUOMIO, ja tämä riippuu siitä, kenen NÄKÖKULMASTA asiaa kulloinkin tarkastellaan.

Olin nuorena virkamiehenä ihmeissäni kun kiinteistötoimenjohtaja LAITINEN soitti minulle 1980-luvun jälkipuoliskolla työpisteeseeni lausahtaen ”tules käymään täällä - sinusta tehdään MARTTYYRI”. Olin luullut tekeväni hyvää mutta erehdyin.

Tuon puhelun jälkeen minulle järjestettiin monen turkulaisen vallankäyttäjän toimesta PUHUTTELU, jossa annettiin tuomio yrityksilleni saattaa kuntoon esimerkiksi TURUN YLEISKAAVOITUS JA MAISEMASUUNNITTELU. Olin tutustunut tuota ennen KAAVOITUSOSASTON ARKISTOON tehden havaintoja Turun kiinteistö- ja rakennustoimen jälkeenjääneisyydestä ja uudistamistarpeesta. MUTTA MITÄÄN EI SAANUT MUUTTAA EIKÄ UUDISTAA (TURUN TAUTI). Sain tuon jälkeen TURUN KUNTAVAALISSA 1992 noin 2000 ääntä ja tulin valituksi sitoutumattomana VIHREÄNÄ ehdokkaana Turun valtuustoon.

Mutta ymmärsin olevani aivan tavallinen ihminen.

TURUN TUOMIOKIRKON länsitornin kärjessä on MAAPALLO JA LATINALAINEN RISTI. TORNIN kellot soivat puhuttelun jälkeen korvissani. Tuon jälkeen ole ymmärtänyt myös sen miksi Turun kirkon (Suomen ainoa basilika) nimeen liittyy sana ”TUOMIO”.

*

VALTIOIDEN MAAPALLO (maapallolla on nyt noin 200 valtiota) EI VOI EDISTÄÄ IHMISEN JA LUONNON HYVINVOINTIA MAAPALLONLAAJUISESTI, KOSKA VALTIOIDEN VALTAPELIT PERUSTUVAT OMAA VALTIOTA JOHTAVAN OMAN KANSANRYHMÄN VALTAAN JA KAIKKIEN valtioalueella vaikuttavien MUIDEN KANSANRYHMIEN YHDEKSI ”KANSAKUNTAHENGEKSI MASSOITTAMISEEN”.

SUOMEN VALTION JOHTAVA KANSANRYHMÄ ON SUOMENKIELISET SUOMALAISET. ESIMERKIKSI KATALONIALAISTEN ON ELETTÄVÄ ESPANJAN VALTION YHTENÄ ALISTETTUNA KANSANRYHMÄNÄ. Katalonian johtajien paettua ulkomaille Espanjan valtiojohto teki heistä kansainväliset rikosilmoitukset.

VALTIOMUODOSTUKSEEN SISÄLTYY PALJON RISTIRIITAISUUKSIA SEKÄ VÄKIVALLAN KÄYTTÖÄ. Tämäkin viittaa siihen, että IHMINEN on sosiaalisena ja yhteiskunnallisena eläinlajina RAAKA ELÄIN.

*

SUOMALAISET SAAVAT ALISTAA TÄÄLLÄ RUOTSINKIELISET AHVENANMAALAISET SEKÄ SAAMENKIELISEN SAAMELAISKANSAN (sen poronhoitoalueena toimii LAPPI). TÄMÄN LISÄKSI SUOMALAISILLA ON OIKEUS INTEGROIDA JA ALISTAA TÄNNE MUUTTANEET JA NYT SUOMESSA ASUVAT ”VAPAAT ULKOMAALAISET” (maahanmuuttajat ja pakolaiset) OSAKSI ”SUOMEN VALTION KANSANKUNTAA”.

MYÖS MAAHANMUUTTAJIEN JA PAKOLAISTEN TÄYTYY TAISTELLA SUOMESSA ITSENSÄ VAPAIKSI (OMAN KULTTUURINSA MUKAISIKSI IHMISIKSI) ALISTUMATTA PELKÄKSI ”SUOMEN VALTION TILASTOLLISEKSI TYÖVOIMARESERVIKSI”.

JOS MAAHANMUUTTAJA EI SAA EDES ASUA OMAN ASUMISKULTTUURINSA POHJATA HÄNESSÄ TAPAHTUU VIERAANTUMISTA JA ”SUBJEKTIN KUOLEMISTA”. Mutta tämäkään ei vaikuta johtavan kansanryhmän oikeuteen alistaa ”vieraita kansanryhmiä”.

NYKYKULTTUURISSA SUBJEKTI (MINÄ) TUOTETAAN eli esimerkiksi pakolaiset pakotetaan asumaan suomalaisen asumiskulttuurin mukaisesti. Maahanmuuttajien omat RUKOUSNURKKAUKSETKIN ovat laittomia. Eikä maahanmuuttaja saa valita oman asunnon seinille edes itselle mieluisaa kulttuurinsa mukaista tapettityyppiäkään.

KOSKA ”KOKO KANSAN MASSOITTAMISEN” RINNALLA EI VOI TOIMIA TÄYSIN OIKEUKSIN KANSALLISIA VÄHEMMISTÖJÄ JA VAPAITA YKSIÖITÄ

VALTIOSTA TULEE EPÄDEMOKRAATTINEN, YHTENÄINEN JA YHDENMUKAINEN VALTIOLLISTEN ETUJEN MUKAINEN MASSAORGANISAATIO.

*

KOMMUNISTINEN VALTIO ON OLLUT TÄSSÄ SUHTEESSA USEIN VIELÄKIN AHDASMIELISEMPI. Eksistentialismista ei saanut puhua KOMMUNISTISEN NEUVOSTOLIITON aikana mitään. Jos ajoi LENINGRADISSA polkupyörällä, poliisi sai pysäyttää ja saattoi katkaista sen jälkeen puukolla pyörän kumirenkaat poikki.

VIRKAVALTAA PITI PELÄTÄ NEUVOSTOLIITOSSA KOKO AJAN. Junassa kun oli matkalla Helsingistä Pietariin ja kun oleskeli Pietarissa ja kun lähti Pietarista paluumatkalle kohti Suomea. Minulle ei maistunut siksi aina myöskään ruoka pietarilaisessa ravintolassa. Saatoin tuolloin juoda vain oluen.

*

VALTIOMUODOSTUKSEEN SISÄLTYY JOHTAVAN KANSANRYHMÄN ITSE ITSELLEEN VARAAMA JA HALLITSEMA PAIKKA (ALUE) JA SEN RAJAT.

VALTION PERUSTAMISEN JÄLKEEN VALTIOIDEN RAJOJA VARTIOIDAAN KATKEAMATTA SOTILAALLISESTI. SISÄÄNPÄIN KÄÄNTYNEIDEN VALTIOIDEN VÄLILLÄ SYTTYY USEIN SOTIA.

TÄYDENTÄMÄLLÄ YHTEISOMISTUKSELLISTA KOMMUNISTISTA ”MASSAVALTIOTA” EKSISTENTIALISMILLA AVAUTUU TILAISUUS RATKAISTA KYSEINEN EPÄKOHTA.

MUTTA SE, MITEN TUO TÄYDENTÄMINEN TAPAHTUU KÄYTÄNNÖSSÄ, ON VIELÄ AVOIN KYSYMYS. SITÄ EI OLE MYÖSKÄÄN KOKEILTU.

.

*

ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA ON RAVISTELLUT ÄSKETTÄIN NÄKYVIIN ISON JOUKON NYKYISEN MAAPALLON IHMISTÄ JA LUONTOA KOSKEVIA UUDENLAISIA KYSYMYKSIÄ. Olen ollut viimeksi eniten kiinnostunut tästä ilmiöstä.

Euroopassa voidaan nähdä kolmas korona-aalto jo alkuvuodesta 2021, WHO:n edustaja varoittaa (Yle 23.11.2020). Tällä varoituksella viitataan toiminnallisiin ja rakenteellisiin MUUTOKSIIN. Ilman UUDISTUKSIA vuonna 2021 tehdään virustorjunnassa luultavasti samoja virheitä kuin tehtiin 2020. Siis ihmiskunta ei voi jatkaa elämäänsä tämänkään takia samalta pohjalta kuin tähän asti.

MAAPALLON LAAJUINEN UUSLIBERALISTIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI JA MODERNI VALTIO PERUSTUVAT LÄNSIMAISEEN ”MYYTEISTÄ RIISUTTUUN TIETEESEEN”, jossa korostuu TEKNINEN JA TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA.

SEN HEDELMÄ ON TEOLLINEN KAPITALISMI, MASSIIVINEN TAVARATUOTANTO SEKÄ NYKYINEN YMPÄRISTÖKRIISI (ihmisen ja luonnon kriisi).

*

VALTIOIDEN MAAPALLON YLLÄPITÄMÄLLE ”KANSANMASSOITTUMISELLE” TÄYTYY SYNNYTTÄÄ ”VÄHEMMISTÖKULTTUURINEN” JA YKSILÖLLINEN VASTAVOIMA

KULTTUURIVALLANKUMOUKSELLA.

MAAPALLON KAIKKIEN SORRETTUJEN VÄHEMMISTÖKANSOJEN JA YKSILÖIDEN TÄYTYY TULLA ENSIN VAPAIKSI. VASTA SEN JÄLKEEN NE VOIVAT LIITTYÄ YHTEEN JA MUODOSTAA NYKYISEN VALTIOIDEN MAAPALLON VASTAISEN

MAAPALLON LAAJUISEN KANSAINVÄLISEN ORGANISAATION, MIKÄ TOIMII PERUSTETTAVAN UUDEN MAAILMANVALLAN SELKÄRANKANA.

*

ÄSKETTÄISEEN USA:N PRESIDENTINVAALIIN ON SUHTAUDUTTU KUIN UNELMANÄYN JA PAINAJAISUNEN VÄLISEEN TAISTELUUN.

KUMMALLAKAAN PRESIDENTTIEHDOKKAALLA EI OLLUT KUITENKAAN MITÄÄN HYVÄÄ TARJOTTAVANA SIIHEN, ETTÄ MAAPALLOLLA TAPAHTUISI ”MUUTOS KOHTI UUTTA MAAILMANJÄRJESTYSTÄ”.

MITÄ VAALIN VOITTAJILLA ON SEURAAVAKSI VOITETTAVAA? Seuraako SEURAAVAKSI MAAPALLOLLA ONNELLISET AJAT?

*

Nyt kun iltalehtien otsikoissa lukee YHDYSVALTOJEN PRESIDENTINVAALIN RATKETTUA esimerkiksi, että ”BIDEN PÄIHITTI TRUMPIN” siinä on hyvä esimerkki LÄNSIMAISEN KULTTUURIN ”KRISTILLISESTÄ DUALISMISTA”.

JYRKKÄ KAHTIAJAKO HYVIIN JA PAHOIHIN IHMISIIN ON KUITENKIN AIKANSA ELÄNYT KEINOTEKOINEN AJATUS, SILLÄ IHMISENÄ OLEMISTA TÄYTYY TARKASTELLA AIVAN MUULTA POHJALTA.

BIDENIN VOITTO on ollut voitto niille, jotka VASTUSTAVAT ENITEN MUUTOSTA. Jos kohta 80-vuotias BIDEN VOITTAA hänen valtapelinsä tulee kiihdyttämään MAAILMANRAUHAN JÄRKKYMISTÄ, ILMASTONMUUTOSTA sekä LUONNONVAROJEN loppumista ja ELÄINKUNNAN monimuotoisuuden kutistumista.

YMMÄRSIN LOPULTAKIN SEN, ETTÄ USA:N PRESIDENTINVAALIN LOPPUTULOS ON SAMANTEKEVÄ.

*

Suomen hallituksen tämänhetkisen YLEISVIHREÄN ULKOMINISTERIN (vihreänä poliitikkona ”Helsingin perheessä” aloittaneen, alun perin alkuvihreiden edustaja, viimeksi myös Suomen presidentiksi pyrkineen, alun perin noussut kansansuosioon homoseksuaalina, pasifistina ja uskonnottomana) PEKKA HAAVISTON johdolla tehdyssä SELONTEOSSA (Yle 13.11.2020) SUOMEN VALTION TURVALLISUUSPOLITIIKASTA todetaan, että IHMISOIKEUDET, ILMASTOASIAT JA KEHITYSAPU ovat saaneet viimeksi aiempaa suuremman PAINOARVON. Kenen kannalta ”suuremman PAINOARVON”?

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että SUUREKSI YLEISPUOLUEEKSI pyrkivät entiset vihreät ovat eniten kiinnostuneita VALTAANNOUSUSTA PUOLUEENA. He ovat omaksuneet nopeasti sitä samaa konservatiivista ”SUOMALAIS-KANSALLISTA VALTAPELILITURGIAA”, mitä kansalliset puolueet ovat täällä aina laulaneet.

YLEISVIHREÄTKIN kuuluvat niihin joidenka mielestä MUUTOKSIIN täytyy suhtautua kriittisesti. Tuoko BIDENIN tuleva valtakausi enemmän VAKAUTTA JA ENNUSTETTAVUUTTA maailmanpolitiikkaan kuten väitetään?

Suomalainen puoluevalta on tarkastellut esimerkiksi ILMASTOPOLITIIKKAA tähän asti hyvin ahtaalta kansalliselta pohjalta. Tämä on ilmennyt esimerkiksi METSÄNKAADON kohdalla.

Niin kutsuttu ”KEHITYSAPU” merkitsee puolestaan sitä, että on olemassa ”kehittyneet maat” ja ”alikehittyneet maat”. Koska ”kehittyneet valtiot” ovat osa teollista totaalikapitalismia, ne ovat samalla eniten vastuussa nykyisestä ympäristökriisistä. Ja jos ”alikehittyneitä valtioita” pyritään houkuttelemaan muuttumaan ”kehitysavun avulla kehittyneiksi valtioiksi” tuolloin ”kehittyneet valtiot” pääsevät myös niiden kanssa tekemään millaisia vain kauppoja (esimerkiksi päästökauppaa ja asekauppaa).

*

TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN HISTORIA OSOITTAA SEN, ETTÄ IHMISLAJI ON AHNE JA PAHA LUONTO-OLENTO. KRISTITYT MARKKINOIVAT SILTI IHMISTÄ HYVÄNÄ.

Kuvitelma (USKOMUS) ”TIETÄVÄSTÄ IHMISESTÄ” sekä iskulause ”TIETO ON VALTAA” sekä kysymys siitä ”MIKÄ ON TODELLISTA (TODELLISUUS NYKY-YHTEISKUNNASSA)” on vasta 500 vuotta vanha. NUO vanhat käsitykset lyövät leimansa NYKYAIKANA KAIKKIIN TALOUDELLISIN JA POLIITTISIIN VALTAPELEIHIN.

Esimerkiksi toisen maailmasodan yhteydessä nähtyjen STALININ (kommunismi) JA HITLERIN (natsismi) VALTAPELIEN pohjalla on ollut TEOLLISEN KAPITALISMIN TAVARATUOTANNON KALTAINEN ”KANSANMASSAPELI”. Samantyyppinen valtapeli tapahtuu myös nykyaikana.

KAIKKI ON PERUSTUNUT ”TIETOUSKOON JA KOKO KANSAKUNNALLE YHTEISEEN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN”. Tämä on merkinnyt samalla YKSILÖLLISYYDEN JA ERILAISUUDEN unohtamista.

SARTREN EKSISTENTIALISMI on vastaveto tälle.

UNOHDETUT KANSANVÄHEMMISTÖT JA YKSILÖT ON LÖYDETTÄVÄ UUDESTAAN JA NOSTETTAVA YHTEISKUNNAN KÄRKIPAIKALLE.

*

EKSISTENTIALISMI KOROSTAA YKSILÖLLLISYYTTÄ JA ERILAISUUTTA. SE ON SAMALLA ”KANSANMASSOITTUMISTA VASTAAN”.

EKSISTENTIALISMIN MUKAAN IHMISENÄ OLEMINEN PERUSTUU SATTUMANVARAISUUTEEN.

EKSISTENTIALISMI ei pohjaudu ”TIETÄMISEEN, TIETEESEEN EIKÄ TIETOUSKOON EIKÄ KAIKILLE YHTEISEEN TODELLISUUSUSKOON” (vrt. ”MASSOITTUMINEN”).

*

Sartre tunsi YKSILÖLLISENÄ IHMISENÄ (taiteilijana ja kirjailijana) senkin, että ihmisenä oleminen ERILAISENA on täynnä RISTIRIITOJA ja että jokaisen ihmiselämän aikana tapahtuu myös monia IKÄVIÄ TAPAHTUMIA.

EKSISTENTIALISTI rakentaa maailmaa aineksista, joissa mikään ei ole ”VARMAA”.

LUOVAN TYÖN TEKIJÖILLÄ uudet ideat ja ajatukset syntyvät RISTIRIITOJEN KAUTTA (noihin tilanteisiin sisältyy samalla AHDISTUS). Toisista RISTIRIITATILANTEISTA saattaa jäädä traumoja (esimerkiksi PELKOTILOJA) mutta toisinaan ihminen unohtaa kokonaan ikäviin tapahtumiin liittyneet seikat.

Esimerkiksi siitä kun veljeni lukitsivat minut pikkupoikana kotimme pimeään komeroon en muista enää mitään. Ristiriidatonta ihmistä, joka ei ole kokenut koskaan IKÄVIÄ TAPAHTUMIA JA DIALEKTISIA JÄNNITTEITÄ ei voi olla edes olemassa.

Ihmisenä olemiseen sisältyy myös esimerkiksi kuvittelemista ja haaveilua. Ne toimivat VASTAKOHTINA ihmisen kokemille ikäville seikoille. Myös esimerkiksi uskominen on ihmislajille luonnollinen ilmiö.

*

EKSISTENTIALISTI JEAN-PAUL SARTREN MUKAAN ”TIETEELLINEN ASENNOITUMINEN” on ”ITSEPETOS” (”HUONO USKO”).

Esimerkiksi Georg Henrik von Wright piti vanhoilla päivillään itseään loogis-analyyttisen suuntauksen filosofina ja TIEDEMIEHENÄ eli hänkin oli ”TIETOUSKOINEN”.

Myös MARXILAINEN ”TIETEELLINEN SOSIALISMI” on eksistentialistisesta näkökulmasta oman aikakautensa HARHAKUVITELMA (vrt. termi ”DIALEKTINEN JÄRKI” ja Sartren siihen kohdistama kritiikki).

*

SARTREN romaanin INHO sivulla 226 (suomennos 1981) on hyvä kuvaus KAIKEN ”TIETÄMISEEN, HALLITSEMISEEN JA EDISTYKSEEN” liittyvästä HARHAKUVITELMASTA. Ihmiset elävät siinä tänä päivänäkin.

”...He eivät pelkää, sillä he tuntevat olevansa kotonaan...He saavat sata kertaa päivässä nähdä, että maailma tottelee kiinteitä, muuttumattomia lakeja ja kaikki sujuu, kun käytetään kojeita ja koneistoja, Tyhjiössä putoavat kaikki kappaleet samalla nopeudella...”

Sartre esittää tässä syvällisen eksistentialistisen ajatuksen (tieteellinen asennoituminen on ”huono usko”) sekä ehkä ”samalla iskulla” sanataiteilijan ”pilkkaviittauksen” sanoessaan, että ”tyhjiössä putoavat kaikki kappaleet samalla nopeudella”.

*

Kiinnostukseni marxilaista ja eksistentialistista filosofiaa kohtaan tapahtui alun perin 1960- ja 1970-luvulla.

1980 ilmestynyt kirjani ”PORVOON KUVA” kuuluu ”aiempaan elämänvaiheeseeni”. En hyväksy enää siihen sisältyvää konservatiivista ajattelutapaa.

2000-luvun alussa TURUSTA kirjoittamani historiateokset (omakustanteet) liittyvät siihen kun koin, että turkulaiset kuvittelivat elävänsä jotain äärimmäisen tärkeää suomalais-isänmaallis-kansallista roolia. Turkulaiset elävät suuruudenhulluissa nationalistisissa kuvitelmissa.

Kirjoitin omat paikallishistoriat ”historiankirjoituksen tietouskossa” mutta luovuin siitäkin eläkkeelle lähtemiseni jälkeen ja omaksuin yksilövapautta korostavan eksistentialistisen filosofian ja taiteen vapauden korostamisen.

*

Täällä KAUHAVALLA olen viimeksi ajatellut, että KANTAKAUHAVALAISET KUVITTELEVAT, ETTÄ lukemalla KAUHAVAN KUNNAN viralliset HISTORIATEOKSET TIETÄÄ MITÄ ON ”TODELLISUUS KAUHAVALLA”. Kauhavalaisten mielestä toinen vaihtoehto on se kun lukee joulun aikoihin täällä ilmestyvää lehdykkää nimeltä ”KAUHAVAN JOULU”.

Huhujen mukaan KAUHAVAN historiateoksen laatimiseen osallistunut ”joku alkuperäinen” KAUHAVALAINEN oli sanonut, että hän ei olisi antanut KAUHAVAN HISTORIAN KIRJOITTAJALLE tehtäväksi edes PUHELINLUETTELON LAATIMISTA. Hänen käsityksensä historiasta on ollut erityisen ahdasmielinen.

”TODELLISUUSKÄSITYKSIÄ KAUHAVASTA” on kuitenkin paljon enemmän kuin on kauhavalaisia. Minulla itselläni on KAUHAVASTA JA KAUHAVALAISUUDESTA eräs käsitys mutta se ole mikään ”VARMUUS JA TOTUUS” KAUHAVASTA JA KAUHAVALAISISTA.

*

Esa Saarinen mainitsee kirjoituksessaan ”FENOMENOLOGIA JA EKSISTENTIALISMI” (Toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen, VUOSISATAMME FILOSOFIA, 1987), että ”G. H. Von Wrightin tunnetussa filosofian tilannekatsauksessa vuodelta 1970 fenomenologis-eksistentialistinen suuntaus todetaan marxilaisen ja loogis-analyyttisen filosofian ohella yhdeksi pääsuuntaukseksi. Lähdeviitteen mukaan kyseinen katsaus sisältyy kirjaan ”Filosofian tila ja tulevaisuus”.

Vaikka EKSISTENTIALISMI sisältyy 1900-luvun tärkeimpien FILOSOFISTEN SUUNTAUSTEN joukkoon, sillä ei ole yhteiskunnassamme sille kuuluvaa asemaa. Marxilainen suuntauskin palvelee nykyisin ehkä eniten kapitalisteja, jotka haluavat ymmärtää paremmin esimerkiksi käsitteen ”PÄÄOMA” sisällön teollisessa kapitalismissa.

*

Georg Henrik von Wrightin kirjan ”LOGIK FILOSOFI SPRÅK” (ensimmäinen painos ilmestyi 1957, seuraavat 1965 ja 1993 kappaleessa ”Den filosofiska situation”) sivulla 11 (panosvuodelta 1993) Kappaleeseen ”DEN FILOSOFISKA SITUATION” sisältyy mielenkiintoista pohdintaa filosofiasta ja ne liittyvät samalla teemaan ”fyra huvudströmningar in modern filosofi”. Von Wright sanoo siinä, että

”De TRE första skall jag kalla marxismen, nyskolastiken och existentialismen. Den FJÄRDE har inget bra namn. Måste man ge den fjärde huvudsrömningen ett namn, skulle jag välja namnet ”analytisk””. (suurennokset JP)

*

Termillä SKOLASTIIKKA viitataan keskiajan oppineiden keskuudessa harjoitettuun suuntaukseen ja menetelmään, jolla pyrittiin keskiajalla yhdistämään antiikin tieteet ja filosofia sekä pyhät kirjoitukset.

Esimerkiksi kirkkoisä Augustinuksen (354-430 jKr.) pyrkiessä selittämään, että Jumala oli kaiken olevaisen luoja, hän antoi kristillisen asun Platonin ajatuksille.

Luultavasti myös esimerkiksi 1800-luvun alun nationalismifilosofi Hegel oli saanut vaikutteita skolastiikasta puhuessaan siitä, että ”henki toteuttaa maailmansuunnitelmaansa”.

Termen NYSKOLASTIK är en term inom filosofin son syfter på återupplevanden av den medeltida skolastiken.

Esa Saarinen ei kuitenkaan mainitse omassa kirjoituksessaan sitä, onko von Wright maininnut myös myöhemmin kyseisessä vuoden 1970 kirjoituksessa termin ”nyskolastik”. Miksi von Wright valitsi 1950-luvulla kyseisen termin filosofian pääsuuntausten yhteydessä?

*

INHIMILLINEN ELÄMÄ synnyttää ihmisissä monensuuntaista ”IHMETTELYÄ”.

Ehkä marxilaisuus liittyy eniten ”JÄRKIUSKOON”. Loogis-analyyttisen filosofia ”VARMUUTEEN” (”TIEDEUSKOON, TOSIASIAAN”) mutta eksistentialismin idea liittyy (IHMISYKSILÖNÄ) ”OLEMISEEN” JA ”SATTUMAAN”.

Koska Sartre teki eksistentialismista havaintoja kirjailijana (sanankäyttötaiteilijana), eksistentialismia pidetään usein myös ”TAIDEFILOSOFIANA”. Mielestäni seuraavat 500 vuotta pitäisi elää uskomuksessa ”TAIDE ON VALTAA” sillä KUVA pystyy ”sanomaan” myös sellaista mihin SANA ei pysty (”TIETOUSKOSTA” puhumattakaan).

Kristittyä USKOVAISTA Kierkegaardia pidetään ensimmäisenä eksistentialistina, hänelle oli eksistentialistina tärkeintä se ”MITEN USKOO” (ei se ”mitä uskoo”). Uskominen on luonnollista mutta jos löytää PYHISTÄ KIRJOITUKSISTA (SANASTA) vastauksen kaikkiin elämän kysymyksiin ja tilanteisiin niin erehtyy.

*

Lontoossa poliittisen filosofian professorina toimivan Martyn Oliverin kirjan Filosofian historia (1997) alussa on ensimmäisenä kappale ”Antiikin kreikkalainen kulttuuri” ja toisena kappaleena ”Itämainen uskonto” ja kolmantena kappale ”Kristityt filosofit”.

Aluksi ihmettelin sitä, miksi Oliver on antanut filosofiaa käsittelevässä teoksessa niin näkyvän aseman myös uskonnolle ja kristityille kirkonmiehille. Syy tähän selvisi minulle vasta myöhemmin.

Oliver kertoo kirjansa sivulla 28 buddhalaisuudesta ja mainitsee, että ”Filosofit ovat olleet erityisen kiinnostuneita buddhalaisuudesta, jossa ei palvota yhtä ainutta kaikkialla läsnäolevaa, kaikkitietävää jumalaa, kuten monissa muissa uskonnoissa...”. Toiseksi on syytä muistaa se, että aikaisemmin käytettiin TIETEEN kohdalla termiä TEOLOGIA.

*

Mikä on MODERNIN TIETEEN, FILOSOFIAN JA USKONNON ero? Muiden KULTTUURIEN JA USKONTOJEN tunteminen syventää käsitystä länsimaisesta filosofiastakin.

”Muinaiset uskontofilosofit” ovat vaikuttaneet suuresti myös länsimaiseen filosofiaan. Esimerkiksi vanhat uskonnolliset kirjoitukset, joissa varoitetaan ihmistä ”tietouskon vaaroista”, ovat myös nykyaikana ajankohtaisia.

Koska filosofia ja teologia eriytyivät varsinaisesti vasta 1600-luvulla, moderni länsimainen filosofia on vielä hyvin nuori. Tämä koskee myös modernia TIEDETTÄ (sitäkin kutsuttiin aikaisemmin TEOLOGIAKSI). Ne ovat myös katkeamattomassa muutostilassa. Mitään ”lopullista” ei niihin liity.

*

Myös filosofian ja arkkitehtuurin väliseen suhteeseen liittyy paljon pohdinnan arvoista. Se voi liittyä esimerkiksi suunnittelutyön vapauteen. Tai esimerkiksi siihen kuinka nykyaikana voitaisiin toteuttaa pieniä kaikille ihmiselle sopivia asuintaloja. Maapallon väestöstä suurin osa asuu nyt slummimaisissa olosuhteissa. Monet asuvat kaupunkikeskustojen sivustoilla isoissa betoniputkissa.

*

Jos kehitys johtaisi siihen, että KAIKKEA RYHDYTTÄISIIN MUUTTAMAAN tämä koskisi myös asuinrakennuksen suunnittelua ja rakentamista sekä ARKKITEHTUURIA.

ARKKITEHTONISTEN MUOTOJEN TAUSTALLA OLEVAT MERKITYKSET OVAT HYVIN MONINAISET. Ne voivat liittyä esimerkiksi talon kokonaisuuteen ja yksityiskohtiin. Mutta ne voivat liittyä samalla myös esimerkiksi ”psykologiseen ulottuvuuteen” ja moniin muihin ilmiöihin. Tämä on ARKKITEHTUURIN merkittävin seikka.

Tunsin nuoruudessani erään miehen, joka asui koko elämänsä hyvin pienessä yksinkertaisessa rakennuksessa. Talon sisätilojen isoin esine oli 190 senttimetriä pitkä sänky. Hän eli elämänsä poikamiehenä mutta jos hän olisi avioitunut hänen asuintalonsakin olisi ollut erilainen.

Miehen pikkumökki oli rakennettu omakotitalon tontille hänen veljensä perheelleen rakentaman kookkaan asuintalon taakse. Veljen asuintalo oli toisen maailmansodan jälkeen rakennettu puolitoistakerroksinen jyrkkäharjainen ”SOTAVETEREENITALO”.

Termin ”ASEVELI” taustalla on MIESTEN YHDESSÄ TOTEUTTAMA VÄKIVALTASUORITUS kansallisen isänmaan (VALTION) hyväksi.

Termit ”ASEVELITALO” JA ”ASEVELIKYLÄ” liittyvät puolestaan siihen kun MIEHET ovat palanneet takaisin kotimaahansa perheensä luo viettämään rauhanaikaista elämää. Neliömäisestä ”sokeripalasesta” asevelitalosta, minkä keskellä on savuhormi ja tulisija, on sanottu, että se ilmentää eniten NAISEN roolia ”perheen huoltajana”.

ASEVELITALOT rakennettiin ”HARTIAPANKKITYÖNÄ” eli jokainen sotaveteraani teki kaiken itse ja talon halvat materiaalit olivat melkein yksinomaan puuta (raakalautaa jne.) ja tiiliä. Rautakauppojen materiaaliskaala alkoi rönsyillä ja ”BAILAILLA” teollisen kapitalismin vahvistumisen myötä vasta vuosikymmenien päästä sodan loppumisesta.

Pitkän ja kapean HIRSIRUNKOISEN KLASSISTISEN POHJALAISTALON PÄÄHUONE ON SUURI TUPA, johon liittyy useita PIENIÄ huoneita. AVARA TUPA korostaa MAATILAN ISÄNNÄN (MIEHEN) ASEMAA JA ROOLIA.

Turun lähiöuudistuksen YHTEYDESSÄ selvitimme monien eri kansanryhmien omaa ASUMISKULTTUURIA (selvityksemme on julkaistu vuonna 2004 lehdessä Siirtolaisuus-Migration, Karoliina Kokko ja Jukka Paaso).

Esimerkiksi SOMALINAISET haluavat korostaa ruuanlaittoa naisen roolina perheessä. Keittiön täytyy olla siksi LUKITTAVA huone, johon vierailla ei ole näköyhteyttä, eikä ”ulkopuolisilla” ole millään muullakaan tavalla asiaa keittiöön.

Naisen roolia ja paikkaa perheessä korostavan ruuanlaittotilan sekä koko perheen yhteisen oleskelu- ja vapaa-ajanviettotilan välinen AVOIN YHTEYS ei ole onnistunut ratkaisu kaikissa kulttuureissa. Se on kuitenkin modernissa länsimaisessa kulttuurissa suosittu ja yleinen. Se myös ilmentää samalla hyvin länsimaissa omaksuttua ongelmallista teknologista ”BAILAILUUN PRUSTUVAA” elämäntapaa.

Mutta ajatuksemme ottaa lähiöuudistuksessa huomioon maahanmuuttajien oma asumiskulttuuri tyrmättiin Turun valtapiireissä. Esimerkiksi lautasantenneja ei saa kiinnittää lähiökerrostalojen parvekkeille, parvekkeelle saa lyödä pelkästään yhden naulan. Pakolaisten on pakko valita täällä asuntoonsa valkoiset seinät, vaikka toisissa kulttuureissa valkoinen on kuoleman väri.

*

MODERNI OMAKOTITALO ON LÄNSIMAISEN TEOLLISEN KULTTUURIN tuottaman TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN ongelmallisuutta valaiseva rakennus. Mitä moninaisemmiksi omakotitalon muodot ja tekniset asumisratkaisut tulevat sitä haavoittuvammaksi omakotitalossa asuminen tulee. Sodan jälkeen omakotitalon rakennusneliötkin ovat lisääntyneet huimasti. Suurimmissa asuintaloissa on tiloja joille ei ole minkäänlaista tarvetta. Monet uusimmat rakennustekniset ratkaisut tekevät talosta nopeasti asumiseen kelpaamattoman hometalon.

Ludwig WITTGENSTEIN piirsi (Wien) asuintalon oveen pelkän reiän avaimelle (ilman heloja). Selitys tälle ratkaisulle (DETALJI) löytyy Wittgensteinin omaksumasta ”järkifilosofiasta”.


KAUKOLÄMPÖVERKON HÄIRIÖT voivat johtaa kokonaisen asuinalueen käyttökelvottomaksi tulemiseen. RAHAKRIISIÄ ELÄVÄ KONSERNIKUNTA saattaa yrittää pakottaa omakotitalorakentajia liittymään KUNTAORGAANIN OMISTAMAAN KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖN (mutta sitä ei ole kuitenkaan pakko hyväksyä) ja ehkä myös käyttää SÄHKÖENERGIAJAKELUA myös piiloverotuskeinona (sähkön ylihinta).

Ruotsissa KERROSTALOASUNTOIHIN on usein muurattu LÄHIÖUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ jälkikäteen TAKAT (ne toimivat myös varalämmityksenä esimerkiksi SÄHKÖKATKOKSEN venyessä pitkäksi).

*

”TIETOUSKOON” POHJAUTUVAN FILOSOFIAN JA TIETEEN POHJALTA on kehitetty UUSIMMAN TEKNIIKAN POHJALTA ”KAIKILLE YHTEISIÄ KEINOTODELLISUUSYMPÄRISTÖJÄ”.

Ihmiset kuvittelevat niiden muodostavan YMPÄRISTÖ- JA ALUERAKENTEESSA LUONNON JA IHMISEN YLÄPUOLELLA OLEVIA VALMIIN MAAILMAN KOKONAISUUKSIA. Mutta kun siinä joku kohta tai osa-alue ei toimi se voi johtaa koko tuon keinotekoisen ympäristön tuhoutumiseen.

TEKNISTEN KOJEIDEN TÄYTTÄMÄSSÄ ”KAIKILLE YHTEISESSÄ KEINOTODELLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ” KAIKKI TOIMII KUIN MAMMUTTIMAINEN ”TEKOÄLYKONE”. AUTOT liikkuvat siinä automaattisesti ilman kuljettajia ja ihmisten ei tarvitse tehdä muuta kuin BAILATA. Eli harjoittaa TEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN MUKAISTA ”JUHLIMISTA JA IRROTTELUA”.

Mutta heti kuin suihkukonematkustajat (kaukomatkailijat) ovat huvenneet ympäristökriisin yllättäessä (KUTEN ÄSKETTÄIN TAPAHTUI) koko lentoyhtiö lopettaa lentämisen ja jäljelle jää halleihin tyhjiä matkustuskoneita ja koteihin onnettomia bailaajia ja työttömiä lentäjiä.

Seuraava esimerkki valaisee tätä ilmiötä.

Kuntakeskuksesta vesi johdettiin sähköllä toimivalla painepumpulla syrjäkylän edustalle mutta koska tapahtui sähkökatkos veden johtamista eteenpäin syrjäkylään (tänne Kantolan kylään) ei voitu toteuttaa toisella painepumpulla. Sähkö ja vesi olivat siksi täällä puoli päivää pois päältä.

Monilla ei ollut varavettä katkoksen aikana. Monilla asukkailla tyhjeni myös ”mobiilikännykän” laturi mutta uutta latausta ei voinut suorittaa (ilman sähkövirtaa). Ongelmia alkoi kasautua sitä enemmän mitä pitempään ”häiriö kesti”. Jos ei ollut varavettä, sähkölamppua jne., tilanne tuntui hyvin ahdistavalta.

*

Tällä vanhalla asuinpaikalla on kaksi käytöstä poistettua maakellaria. MAAKELLARI toimii LUONNONMUKAISESTI ruokatarvikkeiden säilytystilana - ilman sähköä (vrt. JÄÄKAAPPI-PAKASTIN). Hirsitalot lämmitettiin aikaisemmin ilman SÄHKÖPATTEREITA varaavilla uuneilla (nyt takka on pelkästään BAILAILUN takia) ja koska niihin mahtui myös hyvin suuria puita, varaavat uunit saattoivat pysyä lämpiminä useita päiviä. TÄMÄN TYYPPISIÄ TEKNISIÄ RATKAISUJA PIDETÄÄN KUITENKIN VANHANAIKAISINA. Mutta niille olisi käyttöä NYKYAIKANA ”HUIPPUTEKNOLOGIAN KRIISIOLOSUHTEISSA”.

ILMASTON LÄMPENEMISEN aiheuttamat uudet olosuhteet antavat aiheen kehitellä UUDENLAISIA SUUNNITTELUPERIAATTEITA. Sen yhteydessä täytyy muistaa se, ettei ihminen ole LUONNON YLÄPUOLELLA.

*

Kysymys siitä voiko ihminen ”tietää” on äärimmäisen vaativa ja sitä ovat käsitelleet monet filosofit. LUIN viimeksi kaksi eri filosofista järjestelmää luoneen LUDWIG WITTGENSTEININ KIRJOITUKSIA, JOISSA KÄSITELLÄÄN ”TIETÄMISTÄ”.

Kirjasta Huomautuksia matematiikan perusteista (suomennos 1974) löysin kohdan (s. 306), jossa sanottiin, että ”Jos joku tietää matemaattisen lauseen, hän ei suinkaan tiedä vielä mitään.” Kirjasta Filosofisia huomautuksia (suomennos 1983) löysin kohdan (sivut 207-208), jossa sanottiin, että ”Mitään loogista hypoteesia ei ole olemassa... ALKULUKUJEN JAKAUTUMINEN (suurennos JP) olisi logiikassa silloin kerta kaikkiaan jotakin, minkä Jumala voisi tietää ja me emme. Ts., logiikassa olisi jotakin,mitä me emme voisi tietää,mutta mikä voidaan tietää.”.

Ennen kuolemaansa (1951) Wittgenstein laati tutkielmaa käsitteistä ”USKO, EPÄILY JA TIETO” (julkaistu 1969 nimellä ”Gewissenheit”, suomennettu 1975 nimellä ”Varmuudesta”).

*

LÖYSIN INTERNETISTÄ RUOTSALAISEN DAGENS NYHETERIN KULTTUURISIVULLA olleen otsikon (julkaistu 5.8.1992)

”….Bara ett UNDER (IHME, suomennos ja surennos JP) kan redda os. Georg Henrik VON WRIGHTS mörksyn motiveras av företeelser i samtiden”.

Tästä tuli mieleeni se kun teininuorena jesuiittaopistoa käynyt Martin HEIDEGGER sanoi Saksan hävinneen toisen maailmansodan jälkeen, että ”Enää vain jumala voi meidät pelastaa” (Spiegel-haastattelu, Gaudeamus on kustantanut haastattelusta painoksen 1997).

*

VALTIOKSI organisoituneet ”KANSAKUNNAT” KASVATETAAN USKOMAAN HENKIIN.

Mutta jos ei usko HENKIIN, ei usko myöskään IHMEESEEN.

ILMOITUS