0. MAAPALLON LAAJUISEN ILMASTONMUUTOKSEN JA KORONAVIRUSPANDEMIAN SEURAUKSET TEKEVÄT VAKUUTTUNEEKSI SIITÄ, ETTÄ KOKO IHMISKUNNALLA ON NYT RATKAISTAVANA KANSAINVÄLINEN HAASTE.

MUTTA ”KAHTIA JAKAUTUNEEN MAAILMANPOLIISIN” ÄSKEISETKÄÄN ”UUDEN ROOMAN PRESIDENTINVAALIT” (USA) EIVÄT VOI RATKAISTA NYKYISIÄ MAAPALLON LAAJUISIA ONGELMIA.

*

KÄYNNISSÄ OLEVAN MUUTOKSEN TAUSTALLA ON PÄÄLLIMMÄISENÄ LÄNSIMAISESTA KULTTUURIPIIRISTÄ (EUROOPASTA) ALKANEEN TEOLLISEN KAPITALISMIN AINEELLISIIN SUHTEISIIN (TALOUTEEN, esimerkiksi taloussotiin ja pörsseihin) LIITTYVÄ POLIITTINEN JA TALOUDELLINEN VALLANKÄYTTÖ.

ILMASTONMUUTOSTA JA VIRUSPANDEMIAA KOSKEVAN KRIISIN KESKEISIMMÄT KYSYMYKSET KOSKEVAT ”TIETOUSKOA” SEKÄ DIALEKTIIKKAA (RISTIRIITOJA), VAPAUKSIA JA VASTUUTA.

*

HAASTEISTA YLINNÄ ON IHMISLAJIA JA MAAPALLON ELOLLISTA LUONTOA KOSKEVAT KYSYMYKSET.

Käsitykseni mukaan IHMISLAJILLA ei ole ”TIETÄMISKYKYÄ”. Tähän viittaa esimerkiksi ”lääketiede”. Siinä on mielestäni kyse lähinnä ”kokeellisesta kemiasta”.

Avaruuden vaikutuksessa maapallolla syntynyt ja kehittynyt monimutkainen ihmislaji on kokonaisuus, johon voi kohdistaa (yhteen seikkaan ja paikkaan ihmisyksilössä) jotakin ”muutosainetta” mutta sen (aineen) ”muutosvoima” (esimerkiksi ”vaikutuksen lisääntyminen tai vähentyminen) ihmisen toisiin kohtiin ja ihmisen kokonaisuuteen jää kuitenkin joka kerta ratkaisematta.

”Lääketiede” tarkastelee ihmistä kuin yksinkertaista konetta.

Suurten ihmismassojen hallitsemiseen liittyvät VERINÄYTTEET eivät kerro kaikkea mikä liittyy esimerkiksi ihmisyksilön rasvaan. Se ei kerro esimerkiksi yksilön verisuonien pintaan keräytyneestä rasvakerroksesta. Sen oletetaan muodostuneen yksilön verisuonistoon.

KYSYMYS RISTIRIIDOISTA KOSKEE IHMISYKSILÖÄ JA IHMISTEN MUODOSTAMIA YHTEISÖJÄ. KYSYMYS VAPAUDESTA KOSKEE TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA. JA KYSYMYS VASTUUSTA KOKO IHMISKUNTAA.

TÄHÄNASTISET ”TIETO ON VALTAA” -PELIT EIVÄT PELASTA MAAPALLON ELÄMÄÄ.

*

MUUTOKSEN TÄYTYY OLLA KANSAINVÄLINEN.

JOS MAAPALLON IHMISKUNTAA JA ELÄINKUNTAA EI VOI PELASTAA TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN JYRÄN ALTA, YHTEISKUNNALLISTA ORGANISOITUMISTA TÄYTYY MUUTTAA. ”VALTIOIDEN MAAPALLO” EI SAA JATKUA.

*

KOMMUNISTISEN LIITON (työväen ensimmäinen KANSAINVÄLINEN yhteistyöjärjestö perustettiin 1864, ”KANSAINVÄLINEN” on myös työväenlaulu) kirjoitus Kommunistisen puolueen manifesti julkaistiin ensimmäisen kerran saksankielisenä 1948 LONTOOSSA.

MANIFESTI JULISTI ”KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT LIITTYKÄÄ YHTEEN” NYT SEN LOPPUOSAN TULEE KUULUA ”OSATTOMAT (alistetut yksilöt ja vähemmistökansat) LIITTYKÄÄ YHTEEN”.

Manifestin mukaan ”Aave kummittelee Euroopassa – kommunismin aave... Vaviskoot vallassa olevat luokat kommunistisen vallankumouksen edessä...”. Manifestin mukaan kapitalismi johtaa kehitykseen, jossa kapitalismi korvautuu väistämättä sosialismilla ja kommunismilla.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN ALUSSA (kun puheenaiheena oli KÄSITYÖN KORVANNUT KONEELLINEN TAVARATUOTANTO, PORVARILLIS-KAPITALISTINEN TALOUS, RAHA, PÄÄOMAN KESKITTYMINEN, TALOUSLIBERALISMI, TYÖN ARVO, LUOKKATAISTELU, PROLETAARI JNE.) VÄITELTIIN 1800-luvun ALKUPUOLISKOSTA LÄHTIEN KARL MARXIN JA FRIEDRICH ENGELSIN ESITTÄMISTÄ NÄKÖKULMISTA SEKÄ AJATUKSISTA KUTEN

TUOTANTOVÄLINEIDEN YHTEISOMISTUKSESTA, SOSIALISMISTA JA TYÖLÄISKÖYHÄLISTÖN VALLANKUMOUKSESTA, MINKÄ PITI JOHTAA ”ITSESTÄÄN” VALTIOTTOMAAN, RAHATTOMAAN JA TASA-ARVOISEEN KOMMUNISTISEEN YHTEISKUNTAAN.

MUTTA NIIN EI OLE TAPAHTUNUT. TEOLLINEN KAPITALISMI ON OTTANUT ENTISTÄ TIUKEMMAN OTTEEN KAIKESTA.

*

ENSIMMÄINEN SUURI SOSIALISTINEN ”RISTIRIIDATTOMAAN KOMMUNISMIIN” TÄHDÄNNYT YHTEISKUNTA OLI VUONNA 1922 PERUSTETTU NEUVOSTOLIITTO (VALTIO). SIIHEN KUULUI MONIA KANSOJA JA KULTTUUREJA.

KOMMUNISTINEN LIIKEHDINTÄ VOIMISTUI 1900-LUVUN ALUN VENÄJÄLLÄ JA SE JOHTI 1917 TAPAHTUNEESEEN VALLANKUMOUKSEEN (VLADIMIR LENIN KOMMUNISTINEN PUOLUE KUKISTI TUOLLOIN VENÄJÄN SIIHENASTISEN KEISARIVALLAN RANSKAN SUUREN VALLANKUMOUKSEN TYYPPISESTI).

NEUVOSTOLIITON PERUSTAMISESTA LÄHTIEN MAAPALLOLLA ON TAPAHTUNUT RUNSAASTI MUUTOKSIA MAAILMANLAAJUISESTI JA VALTIOKOHTAISESTI. NIITÄ ON SELITETTY ERI ”TIETEISSÄ” ERI TAVOILLA MUTTA KANSAINVÄLISTYMISEN LISÄÄNTYMISESTÄ OLLAAN MELKO YKSIMIELISIÄ.

*

VÄITTELY SOSIALISMISTA JOHTI SOSIALISMIA KOSKEVIEN AJATTELUTAPOJEN PIRSTALOITUMISEEN JA MYÖS AJATUKSEEN VALLANKUMOUKSETTOMASTA POLIITTISESTA MUUTOSSUUNNASTA ELI SOSIAALIDEMOKRATIASTA.

SIINÄ TYÖVÄENLIIKE RYHTYISI ”RAKENTAVAAN YHTEISTYÖHÖN” KAPITALISTISEN VALLAN KANSSA.

DEMARILIIKKEEN KOHDALLA KESKEINEN KYSYMYS KOSKEE VALLANKUMOUKSEEN PYRKIMÄTTÖMÄN TYÖVÄENAATTEEN SUHDETTA LIBERALISTIS-KAPITALISTISEEN TALOUSVAPAUTEEN. ALUNPERIN TYÖVÄKI JA KAPITALISTIT NE OLIVAT VASTAKOHTIA.

DEMARILIIKKEESTÄ TULI KAPITALISTISEN VALTION JOHTAVA AMMATTIYHDISTYSVALTA (AY-NEUVOTTELUT KESKITETYSTI).

*

MAAPALLON TOINEN SUURI SOSIALISTINEN KOMMUNISMIIN TÄHDÄNNYT LIIKE SYNTYI 1920-LUVULLA KIINASSA. KIINAN KANSANTASAVALTA PERUSTETTIIN MYÖHEMMIN (1949) KOMMUNISTIJOHTAJA MAO ZEDONGIN JOHDOLLA.

KOMMUNISTINEN KIINA ON TÄLLÄ HETKELLÄ AINOA SUURI SOSIALISMIAATTEEN MUKAINEN YHTEISKUNTA JA VALTIO.

TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN (1970-LUVULLA) KIINAN KOMMUNISTIJOHTO TEKI TÄYSKÄÄNNÖKSEN JA KÄYNNISTI niin sanotun ”SOSIALISTISEN MARKKINATALOUDEN”.

SIINÄ KIINA RYHTYI YHTEISTYÖHÖN MAAPALLON LAAJUISESTI KAPITALISTISEN RAHAVALLAN KANSSA (LÄNSIMAISTEN TAVAROIDEN HALPATUOTANTO KIINAN RUNSASLUKUISEN HALVAN TYÖVOIMAN POHJALTA JNE.).

*

TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN NL:N JA KIINAN SUHTEET ALKOIVAT KIRISTYÄ JA KÄRJISTYIVÄT 1950-LUVUN LOPULLA.

NEUVOSTOLIITTO HAJOSI 1991 JA SEN PERILLISEKSI TULI VENÄJÄN FEDERAATIO (VLADIMIR PUTININ JOHTAMA LIITTOVALTIO, PUTIN JOHTAA MYÖS LIITTOVALTION ISOINTA PUOLUETTA nimeltä ”YHTENÄINEN VENÄJÄ”).

NEUVOSTOLIITON PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN PERUSTETTU VENÄJÄN FEDERAATIO ON MERKINNYT SOSIALISMIN ASEMAN HEIKKENEMISTÄ VENÄJÄLLÄ JA MAAPALLOLLA.

FEDERAATION ULKOPUOLELLE JÄI NEUVOSTOLIITON HAJOTTUA ESIMERKIKSI UKRAINA. FEDERAATION ULKOPUOLELLE JÄÄNEISSÄ EUROOPAN PUOLEISEN VENÄJÄN ALUEILLA ON OLLUT PITKÄÄN SUURIA JÄNNITTEITÄ. NIIDEN YHTEYDESSÄ ON KÄYNYT ILMI ”VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN” ONGELMAT ( SODAT JNE.).

VALTIOIDEN MAAPALLO ON MAAILMANRAUHAN SUURIN UHKA. UUDESSA KANSAINVÄLISTYMISESSÄ ON IHMISKUNNAN AINOA TOIVO PYSYVÄN RAUHANKIN KANNALTA.

*

2000-LUVUN ALUSSA KÄVI ILMI SE, ETTÄ MAAPALLOLLA ON ALETTU OTTAMAAN KOKONAAN UUDENLAISIA YHTEISKUNNALLISIAKIN SUUNTIA JA ETTÄ ESIMERKIKSI YHDYSVALLAT ON JAKAUTUMASSA KAHTIA.

KAHDEN SUURPUOLUEEN USA-LIITTOVALTION KONSERVATIIVIEN JOHTAJAN DONALD TRUMPIN VALTAANNOUSUN JÄLKEEN TALOUSRIIDAT SYVENIVÄT JA ESIMERKIKSI USA:N JA KIINAN SUHTEET TULEHTUIVAT.

KIINA PYRKI LOPETTAMAAN ”TALOUSSOTAVASTAISKUNA MAAPALLON HALPATEHTAANA TOIMIMISEN”. SAMAAN AIKAAN ILMASTOMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA YLLÄTTI IHMISKUNNAN.

AIOTAANKO ELÄMÄÄ MAAPALLOLLA JATKAA TÄSTÄ HUOLIMATTA UUSLIBERALISTISEN AJATTELUN POHJALTA ILMAN SUURTA MUUTOSTA MAAILMANJÄRJESTYKSESSÄ?

UUSLIBERALISTIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON TUNTENUT TULLEENSA VIIMEKSI UHATUKSI. TAPAHTUNEET MUUTOKSET KUTEN HONGKONGIN ”NUORISOLIIKEHDINNÄN HAJOITTAMINEN” JA RIITA TAIWANIN ASEMASTA ON JOHTAMASSA UUSIIN KONFLIKTEIHIN. KIINAN KOMMUNISTIJOHTO SUUNNITTELEE PARHAILLAAN VALTAPELINSÄ UUSINTA SIIRTOA.

*

VALLANKUMOUKSELLISEN SOSIALISMIN KÄYNNISTÄMISEN YHTEYDESSÄ ASETETTU TAVOITE VALTIOTTOMAN YHTEISOMISTUKSELLISEN YHTEISKUNNAN PERUSTAMISEKSI EI OLE TOTEUTUNUT JA TEOLLINEN KAPITALISMI ON LAAJENTUNUT UUSLIBERALISTISEN POLITIIKAN JA TALOUDEN JOHDOSTA TOTAALIKAPITALISMIKSI.

VALTIOIDEN MAAPALLO JA TOTAALIKAPITALISMI OVAT SUURIMMAT UHAT IHMISLAJILLE JA MAAPALLON LUONNOLLE.

*

DEMARILIIKE ON TUKENUT KAPITALISTISTA TALOUSLIBERALISMIA JA SAMALLA MAAPALLON YMPÄRISTÖKRIISI ON PAHENTUNUT, LUONNON MONIMUOTOISUUS ON HUVENNUT JA TEOLLISEEN KAPITALISMIIN SISÄLTYVÄSTÄ TEKNOLOGISESTA ELÄMÄNTAVASTA ON TULLUT VAKAVA ONGELMA.

LÄNSIMAISEN SOSIAALIDEMOKRATIAN SUOSIO ON SIKSI LASKEMASSA KAIKKIALLA.

*

”TIETOUSKOISET” VOITTIVAT USA-VAALIT 3.11.2020. ENNALTA LAADITUT ”TIETEELLISET OVENSUUKYSELYT” JA KONKREETTINEN VAALITULOS NÄYTTIVÄT HETI ALKUMETREILLÄ TÄYSIN ERILAISTA.

VASTA 7. MARRASKUUTA SELVISI ETTÄ KOHTA 80-VUOTIAASTA ”PELASTAJA-BIDENISTÄ” ON EHKÄ TULOSSA USA:N SEURAAVA PRESIDENTTI, JOKA ALKAA PALAUTTAA VANHAA JÄRJESTYSTÄ JA MAAPALLON EPÄJÄRJESTYS SYVENEE.

MUSTIEN JA MAAHANMUUTTAJIEN HUONO KOHTELU JATKUU. EDESSÄ ON OIKEUDENKÄYNTEJÄ SEKÄ MELLAKOITA, VÄKIVALTAA, KATKERUUTTA JA VIHAA.

Mutta ihmiset avaavat vieläkin televisionsa ja astuvat sen jälkeen katseillaan DIGIMAAILMAAN, jossa vilisee ”kaiken tietäminen ja kaikille yhteinen todellisuus”. Tämä on kuitenkin HARHA.

*

MUTTA VARMAA ON SE, ETTÄ VAALITULOKSEN JÄLKEENKÄÄN IHMINEN EI TIEDÄ TULEVAISUUDESTA MITÄÄN.

ENTÄ VOIKO ”SUOMEN OTTAMINEN TAKAISIN” ONNISTUA MYÖS USA-VAALIN JÄLKEEN?

*

SARTREN EKSISTENTIALISMIIN eli ”ihmisläheiseen ja elämänfilosofiseen” OLEMASSAOLOON LIITTYVÄN AJATTELUN syntymisen taustalla on ollut FENOMENOLOGIA JA HERMENEUTIIKKA. Niiden yhteydessä toteutui IRTAANTUMINEN ”tietouskosta, tieteellisestä asennoitumisesta (uskosta) sekä kaikille yhteisestä todellisuudesta (uskosta)”. Niiden kautta kuljettiin kohti Sartren eksistentialismia, johon sisältyy kriittinen suhtautuminen ”tieto- ja tiedeuskoon”.

Husserlin fenomenologiassa EI toteutettu TIETOISUUDESTA riippumatonta MAAILMASSAOLON KÄSITTELEMISTÄ. Hän painotti TIEDOLLISIA KOKEMUKSIA.

”TIETÄMISEN” VASTAINEN MUUTOSSUUNTA syveni myös heideggerilaisessa hermeneutiikassa. HERMENEUTIIKKA liittyi esimerkiksi alkuperän, tekojen ja totuuden tulkitsemiseen.

Sartre kehitti sanataiteilijana ja kirjailijana näitä ajattelutapoja TAITEEN JA FILOSOFIAN KAUTTA kohti yksilökeskeistä IHMISKESKEISTÄ OLEMASSAOLOPOHDINTAA.

Sartren eksistentialismi on ”TIETOUSKON JA TIEDEUSKON” VASTAISTA. Sartren mukaan ”TIETÄMINEN JA TIEDEUSKO” on ”HUONOA USKOA”.

ITSEPETOKSEN JA ”TIETÄMISUSKOON PAKENEMISEN” SIJASTA IHMINEN PITÄÄ KIINNOSTUA OLEMASSAOLOSTA, JOHON SISÄLTYY OMA VALINTA JA VASTUU.

*

KOMMUNISTISESSA KIINASSA ON 1400 miljoonaa asukasta ja noin kolmen miljoonan sotilaan suuruinen armeija. MAON johtaman vallankumouksen hävinnyt osapuoli pakeni Taiwanin saarelle.

”Hongkongin siivoamisen” jälkeen Kiinan ja länsivaltojen välinen valtapelien kädenvääntö on siirtynyt Taiwanin taivaan ylle.

Historia ei loppunutkaan, vaikka KOMMUNISTINEN Neuvostoliitto hajosi.

*

TULEVAISUUS PYSYY NYTKIN ARVOITUKSENA. MAAILMASSA OLEMINEN ON LUONNOSTAAN SATTUMANVARAISTA JA ARVAAMATONTA.

 


1. Sen jälkeen, kun olin lähtenyt virastani eläkkeelle (2010) ja muuttanut uuden perheeni kanssa Turusta Kauhavalle (2010), luovuin aikaisemmasta TIETOUSKOA JA YHTEISKUNNALLISIA VALTAPELEJÄ korostaneista näkemyksistäni (irtaannuin kaikista niistä valta- ja yhteisöpeleistä, joita olin käynyt Turussa).

Virkakauteni 1987-2010 kaksi merkittävintä tapahtumaa oli kun turuntautinen Turun ylin hallintovalta kielsi minua käynnistämästä uutta yleiskaavakierrosta (edellinen oli ollut 1965-1976. Myös Aurajokisuunkin osayleiskaavoitus jätettiin toteuttamatta) sekä kun apulaiskaupunginjohtaja Juhani Määttä onnistui myöhemmin jakamaan kahtia kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan (krl). Turun hallinnossa on toteutettu tuon jälkeen monia merkittäviä ja hyviä uudistuksia.

Kun tulin Kauhavalle, katselin vanhoja eteläpohjalaisia rakennuksia ja ajattelin, että ”se suuri taiteilija”, joka nämä minua liikuttavat näkymät on tehnyt, on LUONTO (vuodenajat, sateet, auringonpaisto), ei tämä paikallinen väestö ja maatalouskulttuuri (ei lakeuden IHMISET).

*

Koska Georg Henrik von Wright piti itseään PERINTEISENÄ FILOSOFINA JA TIEDEMIEHENÄ (ja oli omaksunut ”tieteellisen asennoitumisen”) ja ehkä juuri siksi von Wright ei kirjoittanut (ymmärtääkseni) koskaan laajemmin esimerkiksi Jean-Paul Sartren eksistentialismista.

Luen tästä huolimatta vieläkin von Wrightin kirjoituksia mielenkiinnolla. Von Wrightin kirja Humanismi elämänasenteena on ollut 1980-luvun puolivälistä lähtien lempikirjani.

Viimeksi olen lukenut von Wrightin äidinkielistä (ruotsinkielistä) kirjaa ”LOGIK, FILOSOFI OCH SPRÅK” (srömmningar och gestalten i modern filosofi), kirjan ensimmäinen painos on vuodelta 1957, seuraavat vuosilta 1965 ja 1993. Kirjani (1993) sivulla 11 on kappale ”Den filosofiska situationen”.

Siinä sanotaan esimerkiksi: ”De TRE första skall jag kalla marxismen, nyskolastiken/analytisk och existentialismen…

marxismen/SOCIALfilosofi... existentialismen som KONSTfilosofi... analytiska riktning en det vetenskapliga tänkandets filosofi... Sartres SKÅDESPEL... Marxismens stamtavla leder till Hegel... 1831 delades den hegelska skolan i TVÅ riktningar: högern/metafysiken-idealism och vänstern/”religionsfilosofien (Feuerbach)-materialism”... I MODERN existensfilosofi/TRE huvudlinjer/vänster-center-höger... MODEfilosofi Sartre...Kierkegaard är en motpol till Hegel...”. (suurennokset JP)

*

YHTEISKUNNALLINEN ORGANISOITUMINEN SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INSTITUUTIOT EIVÄT SAA JYRÄTÄ ALLEEN LUONTOON SISÄLTYVÄÄ LUONNOLLISTA YKSILÖLLISYYTTÄ JA YKSITYISYYTTÄ.

Kiinnostuin Kauhavalla yhä enemmän yksilövapautta korostaneesta SARTREN EKSISTENTIALISMISTA sekä aloin kirjoittamaan filosofisia omakustanteita erityisesti TAITEESTA (SANA) sekä harjoittamaan uudelta pohjalta visuaalisten kuvateosten tekemistä (KUVA). Korvasin myöhemmin omakustannekirjoittamisen blogikirjoittelulla (Kulttuurivihkot).

Aikaisempi käsitykseni ”TIETÄMISESTÄ JA TODELLISUUDESTA” romahti tämän muutoksen johdosta. Mielestäni ihminen pystyy kuitenkin ymmärtämään kokeellisesti suoritettuja seikkoja ja samalla jokaisella yksilöllä on oma yksilöllinen tajunta niin sanotusta ”todellisuudesta”.

*

Tapahtuneeseen muutokseen vaikutti muutto pois TURUSTA JA ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA LÄHEISESSÄ LUONTOYHTEYDESSÄ ELÄMINEN syrjäkylän entisessä MAATILAKESKUKSESSA kaukana Kauhavan entisestä KIRKONKYLÄTAAJAMASTA.

Muutokseen vaikutti myös UKRAINAN SOTA sekä esimerkiksi keskustelu rakennusten homeongelmista sekä ilmastonmuutoksesta ja maapallon laajuiseksi levinneestä koronaviruspandemiasta.

Ympäristökriisi oli minulle jo entuudestaan tuttu aihe ja olin ollut Turussa mukana luonnonsuojelutoiminnassa sekä olin osallistunut myös poliittisten vihreiden toimintaan.

Myöhemmin tapahtuneisiin elämänmuutoksiin vaikutti myös esimerkiksi murrosikään tulleen tyttäremme koulunkäyntikysymykset 2019 sekä viimeksi tapahtuneet muutokset kuten asuintalomme vesivahinko ja vaimoni vaihdevuodet. Tyttäremme käy nyt 2020 KOTIKOULUA.

*

VALTIOKSI ORGANISOITUMISEEN sisältyy YKSILÖÄ JA IHMISMASSOJA koskevien seikkojen lisäksi myös esimerkiksi AVIOLIITTOA koskevia periaatteita.

Nykyinen vaimoni on syntynyt ja kasvanut tällä MAATILAKESKUKSELLA. Nykyisin häntä syytetään täällä ehkä eniten SELKÄRANGATTOMUUDESTA. Hän on kasvattanut lastamme aina hyvin epäautoritäärisesti. Se on mielestäni myös oikein.

MUTTA ei saa ”ottaa haltuun ja omistaa lasta” (”hänhän on minun lapseni”) vaan pitää antaa lapsen kasvaa vahvaksi keskellä RISTIRIITOJEN MAAILMAA omien valintojen ja ratkaisujen kautta.
Mutta ei pidä myöskään erehtyä kasvattamaan lasta seuraamaan jotakin ”aatteen ja liikkeen lankaa”.

Kun olen pohdiskellut syytä kysymykseen tyttäremme ”oikeanlaista KASVATUKSESTA”, eräs selitys pohtimaani kysymykseen voisi liittyä siihen, ettei tässäkään MAATALOUSKULTTUURISSA ei OLE YMMÄRRETTY RISTIRIITOJEN (DIALEKTIIKAN) merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja olemisessa.

KÄSITE (SANA) ”RISTIRIITA” muodostuu sanoista ”RISTI JA RIITA”. Tämän taustalla täytyy olla ”kristillinen teologia”, jossa on kuvattu ”oikeasta kristillisestä uskosta poikkeavaa”.

Marxilaisessa ja eksistentialistisessa ajattelussa ”DIALEKTIIKKA” on kaiken keskipisteenä.
Ristiriitatilanteet ovat luonnollisia ja saavat aikaan inhimillisessä elämässä eniten hyvää.

*

Natsijohtaja Adolf Hitlerin suurin virhe oli se kun hän ryhtyi ”SIIVOAMAAN KOKONAISTA KANSAA RISTIRIIDOISTA”. Saman virheen voi toteuttaa myös yksilötasolla.

MAAILMANHISTORIAN ENSIMMÄISILLÄ TEOLLISILLA KUOLEMANLEIREILLÄ ali-ihmisiksi luokiteltujen juutalaisten ja romaanien massatappaminen on tästä kuuluisin esimerkki.

MAATILAISÄNTIEN LAPUANLIIKE SYNTYI myös SAMALTA POHJALTA (siinä ”ROSKAKANSA” OLI KOMMUNISTISESTI AJATELLEET köyhät kuten rengit ja piiat).

JOS RISTIRIITOJEN EI ANNETA KUKOISTAA, se kostautuu tavalla tai toisella. RISTIRIIDATONTA YKSILÖÄ JA YHTEISÖÄ EI VOI OLLA EDES OLEMASSA.

*

KUITENKIN LUONNONMUKAISENA IHMISENÄ OLEMINEN KA KASVAMINEN ON NORMEJA JA LAKEJA TÄRKEÄMPI SEIKKA. VALTIOLLISEN YHTEISKUNTASOPIMUKSEN jälkeen yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia kaikilla elämän tasoilla ja niistä aiheutuu myös esimerkiksi LAKIMUUTOKSIA.

Nykyinen lainsäädäntö kuvaa sitä missä juuri nyt mennään (yhteiskunnan arvoissa ja asenteissa). Ihan kaikki on täälläolossa hetki hetkeltä katkeamattomassa muutoksessa.

Esimerkiksi keinotekoinen AVIOLIITTOINSTITUUTIO ON ERILAINEN ERI VALTIOISSA, riippuen esimerkiksi maan uskonelämästä, sukupuolikäsityksistä ja kulttuurierosta.

SUOMEN TÄMÄNHETKISEN LASTENSUOJELULAIN mukaan ”lapsen VANHEMMILLA ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen HYVINVOINNISTA (LAPSEN VANHEMMAT on sanottu laissa heti alussa kaksi kertaa, suurennokset JP)...Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on TUETTAVA (suurennos JP) vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan PERHEELLE (surennos JP) tarpeellista apua…ja ohjattava lasi tarvittaessa lastensuojelun piiriin. LASTENSUOJELUN on tuettava vanhempia...palveluja ja tukitoimia”. LASTENSUOJELUA ON LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU.

Yli puolet Suomessakin solmituista avioliitoista päätyy avioeroon. Olen nyt kolmannessa avioliitossa.

Ranskassa avioerot kolminkertaistuivat 1970-1985, tähän on täytynyt vaikuttaa myös ranskalaisen Sartren eksistentialistinen filosofia. Sartre kieltäytyi AVIOLIITON SOLMIMISESTA koska hän ajatteli modernina ihmisenä ja eksistentialistina esimerkiksi, että myös SEIKKAILU sisältyy ihmiselämään.

Myös konservatiiviset elämäntavat (ei vain konservatiivinen ajattelu sekä arvot ja asenteet) on muututtava toisiksi kun tähdätään aiempaa parempaan yhteiskuntaan ja elämään.

*

KUVITELMA ”TIETÄVÄSTÄ, KAIKKEA HALLITSEVASTA JA EDISTYKSESLLISESTÄ IHMISLAJISTA” on huipentunut loogis-analyyttisen filosofian pohjalta syntyneeseen ”TIETOTEKNISEEN YHTEISKUNTAUTOPIAAN”.

Olen havainnut hämmästyksekseni, että Suomessakin otetaan jatkuvasti ja monipuolisesti käyttöön ”TIETOYHTEISKUNTAUSKOMUKSEEN” pohjautuvaa DIGITEKNIIKKAA.

Vastustin pitkään epähermeneuttiseen, luonnottomaan ihmisen ja koneen suhteeseen perustuvaa tietoyhteiskunta-ajatusta mutta seuraavaksi SUOMENKIN VALTION asvaltoidulla (öljy on loppumassa oleva luonnonvara) maanteillä saattaa pörräillä TEKOÄLYN mukaiset ROBOTTIAUTOT ilman kuljettajaa (ihmistä).

SUOMI ON RAHAN TUOTTAMISEN TAKIA ”KONEHULLU VALTIO”. KUN NOKIA-HURMOS SAMMUI, PEKKA HIMANENKIN HEITETTIIN ULOS, MUTTA KONEHULLUUS JÄI PÄÄLLE.

NYT KORONAVIRUSAIKANA SUOMI on innostunut eniten ETÄTYÖSTÄ JA - KOULUSTA.

”DIGIUSKOON PERUSTUVA YHTEISKUNTA” on kuitenkin osoittautunut jo virheeksi. Se aiheuttaa nykyisin ihmisten koko arjen (ajan) kulumista jatkuvasti uusiutuvien DIGIKONEIDEN näpläämisessä ja pahenevaa DIGIKANSANTAUTISTRESSIÄ.

DIGI TUHOAA VÄHITELLEN KOKO INHIMILLISEN ARJEN. Ihminen on ymmärtävä luonto-olento mutta kone ei ole. Ihmisen täytyy elää vuorovaikutuksessa ihmisen (ei koneiden) kanssa. KANSALLISEN SUOMEN VALTAPELURIT OVAT TEKEMÄSSÄ NYT ISOA VIRHETTÄ.

Nyt kun KORONAVIRUSPANDEMIA MURTAA TÄHÄNASTISEN ”TIETO- JA TODELLISUUSUSKON” myös yhteiskunnallinen tilanne muuttuu maapallonlaajuisesti.

*

”TIETO- JA TEKNOLOGIAPAINOTTEINEN SUUNTAUTUMINEN” tähtää yksipuolisesti ”RAHAN TAKOMISEEN”. Esimerkiksi DIGIMAINOSTEN räjähdysmäistä lisääntymistä tietotekniikan laajan käyttöön ottamisen johdosta ei voi olla nyt huomaamatta.

*

NYKYAIKANA VOI MYÖS RIKASTUA NOPEASTI JA MONILLA AIVAN UUSILLA TAVOILLA. ÄKKIRIKASTUMISEEN ON VAIKUTTANUT VIIMEKSI EHKÄ ENITEN TIETOTEKNINEN MUUTOS (DIGI).

PYRKIMYS RIKASTUA ON TULLUT VIIMEKSI HYVIN TOISENLAISEKSI KUIN SE OLI ENNEN. NYT NUORETKIN HEITTÄYTYVÄT UHKAROHKEASTI YKSITYISYRITTÄJÄKSI.

KAIKISTA RIKKAIMPIEN JA KÖYHIMPIEN VÄLINEN ERO ON KASVANUT JA TUOSTA EROSTA NÄYTTÄÄ TULLEEN MYÖS PYSYVÄ. Samaan aikaan kun KÖYHIN VÄESTÖNOSA PAINAUTUU ALEMMUUDENTUNTEESSA YHÄ ALEMMAS RIKKAIMMAT PYRKIVÄT MILJONÄÄREIKSI HETKESSÄ (YHDELLÄ LOIKALLA).

TÄMÄN TODISTAA MYÖS SIITÄ, ETTÄ DIALEKTIIKKA KUKOISTAA NYKYAIKANAKIN KUTEN AINA ENNENKIN.

MUTTA UUTEEN MAAILMANJÄRJESTYKSEEN PYKIMINEN KIINNOSTAA VAIN HARVOJA. VAIKKA ELÄMÄN JATKUMINEN MAAPALLOLLA ON UHATTUNA.

*

”TIETOYHTEISKUNTAUSKO” ON MYÖS VALTAPOLIITTINEN VIRHE SILLÄ SE ON IHMISTÄ (LUONTOA) PAINOTTAVAN ”HERMENEUTTISEN NÄKÖKULMAN” VASTAINEN.

DIGI MUUTTAA MYÖS TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAISTA TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA. IHMISTEN NENÄT OVAT KASVANEET VIIMEKSI KIINNI KUVARUUTUIHIN JA PÄÄLLE ON JÄÄNYT ”DIGIPUTKI” JA ”DIGIHOLISTINEN ELÄMÄ”.

Kun ihminen muka ”tietää ja hallitsee” kaiken ”TIETOUSKO” AIHEUTTAA mediassa UUTISOINTIA jokaisesta pikkuasiastakin ja hämärtää samalla ilmiöiden ja asioiden laajemmat merkitykset ja yhteydet.

Epäoleelliset pikkuseikat nousevat siksi jatkuvasti ylimmäksi pintaan. IHMISET eivät pysty vieläkään erottamaan oleellisia ja merkittäviä seikkoja epäoleellisista pinta-asioista.

TIETOYHTEISKUNTA- JA DIGIUSKO VOI JOHTAA SIIHEN, ETTÄ SUOMESSAKIN SAATTAA TAPAHTUA ”KANSALLISEN OIKEUDENMUKAISUUDEN NIMISSÄ” VÄKIVALTAA KANSALLISVALTION VIHOLLISTEN TUHOAMISEKSI (vrt. Carl Schmitt).

*

Syrjäkylässä asumiseen (2010-2020) liittyvillä tapahtumilla oli yhteyttä myös omaksumaani ”dadaistiseen ajattelutapaan”. Aloin puhumaan eksistentialismin yhteydessä myös ”sattuman taiteesta” (siinä korostuu erityisesti ESINEEN LÖYTÄMINEN SATTUMALTA JA VÄRIN VILLI LUONNOLLINEN VALUMINEN) sekä ”ITSELLEEN OLEMISEN TAITEESTA” (siinä jokainen meistä on yksilöllisenä luovana lukijana ja luovana kuvan katsojana myös taiteilija).

Käsityksen LUONNOSTA JA IHMISESTÄ muuttui enkä uskonut enää ihmislajin ”kykyyn tietää, hallita ja edistyä”.

Kirjoitin omakustanteisiini esimerkiksi, että ”kuva voi olla muutakin kuin kaunis...ja että ”Taidekuvan ”syvyys” voi kertoa taiteilijan omasta olemisesta...” (TAIDE ON VALTAA, sivu 3, ISBN 978-952-6675-28.2, 2014). ”Taide merkitsee minulle mysteeriä ja myyttiä...sattumanvaraisuus ja epävarmuus...aloitan lukot aukaisevan sattuman taiteen tekemisen...” (JUKKA PAASON KUVATAIDE, ISBN 978-952-6675-22-0, 2014). ”...ANNA MENNÄ TULLA...Emme me ole koneita...Olemisen avaruudessa leijutaan sattumien aalloilla...” (FILOSOFIA-TAIDE-ARKKITEHTUURI, ISBN 978-952-6675-23-7, 2014). ”...viivojen täytyy antaa tulla...” (VIIVAN ALKUPERÄ, ISBN 978-952-6675-25-1, 2014)

*

VIIMEKSI OLEN HAVAINNUT SEN KUNKA ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA ON MURTANUT (keväästä 2020 lähtien) TEOLLISTA KAPITALISMIA JA LÄNSIMAISTA KULTTUURIAMME IHAN KAIKESSA.

MINUA ON KIINNOSTANUT SAMALLA SE, MISTÄ TÄMÄ JOHTUU.

Kaiken tämän taustalla oli UUDENLAINEN KÄSITYS TÄÄLLÄOLOSTA. Dadaistiset teokseni ja syyt ilmastonmuutokseen ja koronaviruspandemiaan liittyvät SORAAN toisiinsa.

Johtopäätöksekseni on tullut se, että ihmisen täytyy luopua tähänastisesta ”tieto- hallitsemis- ja edistysuskosta” ja tulkita tapahtumien ja ilmiöiden merkityksiä kokonaan uudelta pohjalta.

Vasta sen jälkeen muutos parempaan on mahdollinen.

*

ILMASTONMUUTOKSEN JA KORONAVIRUSPANDEMIAN YHTEYS ON PALJASTUMASSA. TUOHON VUOROVAIKUTUKSEEN VAIKUTTAA IHMISEN TOIMINNASTA JOHTUVA BIODIVERSITEETTIKATO (luonnon monimuotoisuuden hupeneminen).

Mutta ihminen tuntee vielä ”hyvin huonosti” esimerkiksi ILMASTOKSENMUUTOKSEN SUHDETTA esimerkiksi moniin MIKROBI-ILMIÖIHIN.


*
COVID-19 ON VASTA ALKUSOITTOA – LUONNOSSA LYMYÄÄ YHÄ YLI 500 000 TUNTEMATONTA VIRUSTA... (Yle 30.10.2020). BIODIVERSITEETIN JA VIRUSPANDEMIOIDEN YHTEYKSIÄ SELVITTÄNEN RAPORTIN MUKAAN IHMISKUNTA LUOTTAA LIKAA TAUTIEN TORJUNTAAN (eli pohjimmiltaan ”tietouskoonsa”).
TUON RAPORTIN MUKAAN IHMINEN VOI KUITENKIN VAIKUTTAA TILANTEESEEN myös ENNALTAEHKÄISEVÄSTI esimerkiksi LUONNONSUOJELULLA (ei voi sillä tulevaisuus pysyy aina arvoituksena ja luonnonsuojelukin merkitsee ihmisen ”tieto- ja hallitsemisuskoa”).
*
JOS YKSI AINOA VIRUSPANDEMIA VOI SAADA AIKAAN TOTAALISEN MUUTOKSEN IHMISTEN JA YHTEISKUNTIEN ELINOLOISSA NIIN KUINKA SUURI TUO MUUTOS VOI OLLA JOS VIRUSPANDEMIOITA ON SAMANAIKAISESTI KAKSI TAI USEAMPIA?
ILMAN UUTTA LUONTOSUHDETTA (luonnon seuraaminen) JA UUTTA IHMISKÄSITYSTÄ (jossa ihminen ei ”tiedä” mitään) MUUTOS parempaan ei ole mahdollinen.
*
JOS KAPITALISTISEEN JA NATIONALISTISEEN KILPAILUUN JA VOITON TAVOITTELUUN PERUSTUVA ITSEKÄS JA MILITARISTINEN VALTIOIDEN MAAPALLO JATKUU IHMISEN JA LUONNON UHKAKUVAT PAISUVAT YLIVOIMAISIKSI.
IHMISOIKEUSJÄRJESTÖJEN mukaan Karabahin sodassa ”Armenialaisjoukot käyttivät (KANSAINVÄLISESTI myös KIELLETTYJÄ) RYPÄLEASEITA iskussa Azerbaidzaniin...” (Yle ulkomaat 30.10.2020). Suomikaan ei ole allekirjoittanut sopimusta rypäleaseiden käytön kieltämiseksi).
Tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka valtioiden väliset kiihtyvät väkivaltaiset yhteenotot (sodat) toimivat.
*
ESITÄN TÄLLÄ KIRJOITUKSELLA VAIHTOEHTOISIA AJATUKSIA MAAPALLON UUDENLAISESTA ORGANISOITUMISESTA KANSAINVÄLISYYDEN POHJALTA.
AJATTELUTAPANI ON NYKYISEN ”VALTIOIDEN MAAPALLON” VASTAINEN.
*
VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT VIITTAAVAT ”VALTIOIDEN MAAPALLON” PÄÄTTYMISEEN.

VALTIOIDEN KAHTIA JAKAUTUMINEN EI KOSKE NYT AINOASTAAN ESIMERKIKSI YHDYSVALTOJA JA RANSKAA (kts. Yle 30.10.2020, ...Ranskan yhteiskunta on yhä jakautuneempi…).

VALTIOIDEN PIRSTALOITUMISTA TAPAHTUU NYT KAIKKIALLA MAAPALLOLLA.

*

JOS KAIKKI MAAILMANSODAT juontavat teollisen vallankumouksen mukaiseen kapitalismiin on luonnollista ajatella, että kolmas maailmansotakin liittyy samaan ilmiöön.

Nytkin JOKAISEN KANSAKUNNAN joukossa on ”JOHTAVA ARJALAINEN KANSANRYHMÄ” (Suomessa ”suomalaiset”) jonka ylläpitää valtiojohtoa käsissään. Tämä perustuu samalla ”TIETOUSKOON” sekä valtion kaikille väestöryhmille ”YHTEISEEN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN”.

Tämän kysymyksen kohdalla eräs mielenkiintoinen ajattelija on saksalainen CARL SCHMITT (1888-1985). Adolf Hitler syntyi vuotta aikaisemmin kuin hän. Koska Schmitt tunsi hyvin samanikäisen Hitlerin kannattaa tutustua Schmittin teoksiin (niihin sisältyvien ajatusten suosio on ollut viime aikoina nousussa).

CARL SCHMITTIN tunnetuin teos on ”POLIITTINEN TEOLOGIA” (suomennettu 1997, alkuperäinen teos on VUODELTA 1922).

SCHMITT on kirjoittanut, että ”Kaikki MODERNIN VALTIO-OPIN KÄSITTEET ovat sekularisoituneita (alun perin uskontoon juontavia) TEOLOGISIA KÄSITTEITÄ”. Tähän havaintoon voisi lisätä sen, että ”TIETÄMINEN JA HALLITSEMINEN” ovat KUVITTEELLISIA USKOMUKSIA. Ovatko kaikki kansaa edustavat puoluepoliittiset valtapelurit pohjimmiltaan ”teologisia”?

Puhe ”ARJALAISUUDESTA” ei liity ainoastaan esimerkiksi maailmanvaltaan pyrkineen Saksan natsipolitiikkaan sekä vaaleaan tukkaa ja sinisiin silmiin. Arjalaisia pidettiin aikoinaan eurooppalaisten esi-isinä ja huomion kohteena arjalaisuudessa oli ROTUkäsitysten lisäksi myös KIELI.

NATSIPOLITIIKALLA oli suhde moniin eri vaikuttajatahoihin, alun perin HEGELIN luomaan HENKI-IDEALISTISEEN KANSAKUNTAFILOSOFIAAN.

*

Termillä ”SUOMI” tarkoitetaan SUUNNITELTUA JA ORGANISOITUA VALTIOTA, jolla on ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN lisäksi kansallisvaltioin perusfilosofia ja perusarvot (Suomessa Snellman/Hegel), oma lainsäädäntö, oma talous sekä muita seikkoja, mitkä juontavat ”tämän päivän kansalliseen todellisuuteen” ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Mitä iskulauseella ”OTETAAN SUOMI TAKAISIN” tarkoitetaan?

EIHÄN EILISEEN VOI PALATA TAKAISIN (ottaa menneisyys takaisin) niin, että eilinen on LÄSNÄ NYKYISYYDESSÄ, TULEVAISUUDESTA puhumattakaan.

Ei nykyisyyteen liittyviä ilmiöitä pidä arvioida menneisyyden pohjalta eikä tulevaisuudesta voi tietää koskaan ennalta yhtikäs mitään.

*

ELÄMÄÄ EI PIDÄ TARKASTELLA MYÖSKÄÄN TULEVAISUUDESSA TAPAHTUVAKSI AJATELTUUN MUUTOKSEEN TÄHTÄÄVÄNÄ ”TIETOUSKOISENA JA TAVOITTEELLISENA SUUNNITELMANA”.

”TIETÄMISUSKOINEN SUUNNITELMA” sisältää ajatuksen TAVOITTEISTA TULEVAKSI (HUOMISEKSI) ja suunnitelma voi sisältää myös ajatuksia kaikille yhteisestä TODELLISUUDESTA JA KAIKILLE YHTEISEEN PROJEKTIIN SITOUTUMISESTA (esimerkiksi valtioon tai perheeseen) LUOPUMALLA JOSTAKIN, esimerkiksi YKSILÖVAPAUDESTA ”ITSELLEEN OLEMISEEN”.

Suunnitelman avulla voi JÄLKIKÄTEEN tarkistaa onko kaikki tapahtunut HALLITUSTI siten kuin olivat (aikaisemmin asetetut) SUUNNITELMAN TAVOITTEET.

Mutta ihmisen ei pidä tarkistaa MENNEISYYDEN POHJALTA sitä menikö elämä äskettäin siten kuin elämä alun perin ajateltiin ja suunniteltiin.

OLEMISEN JA ELÄMÄN PERUSPIIRRE ON SATTUMANVARAISUUS. Ja käsitys siitä ”MIKÄ ON TODELLISTA” on täysin erilainen jokaisella IHMISYKSILÖLLÄ.

Eikä kaikki ole valmiita sitoutumaan organisaatioon luopumalla yksilövapaudesta.

*

MAAPALLON KAIKKIEN VAPAIDEN JA VASTUUNTUNTOISTEN YKSILÖIDEN ON LIITYTTÄVÄ NYT ”ITSELLEEN OLEMISESSA YHTEEN”

KANSAINVÄLISEN MAAPALLON LAAJUISEN MARXILAIS-EKSISTENTIALISTISEN KULTTUURIMURROKSEN TOTEUTTAMISEKSI.

ENNEN KANSAINVÄLISEEN YHTEISOMISTUKSELLISEEN VASEMMISTOLAISEEN YHTEISKUNTAAN SIIRTYMISTÄ TÄYTYY TAPAHTUA YKSILÖVAPAUTTA KOSKEVA YLEINEN MURROS.

EKSISTENTIALISTINEN (YKSILÖNÄ) IHMISENÄ OLEMINEN, VAPAUS, VASTUU, MERKITYSTEN TULKITSEMINEN SEKÄ JÄRKIPOHJAISESTA ”TIETO- HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOSTA” LUOPUMINEN ON NOSTETTAVA ELÄMÄN YLIMMÄKSI ARVOKSI.

SIIHEN TULEE SISÄLTYÄ MYÖS MONIKULTTUURISUUS JA SUVAITSEVAISUUS SEKÄ AJATUS SIITÄ, ETTÄ ”UUSI TAIDEKÄSITYS (”itselleen olemisen taide”) ON VALTAA”.

”TIETO- JA TIEDEUSKO” ON TUON KUMOUKSEN JÄLKEEN ”HUONOA USKOA”.

MYÖS ”YRITTÄJÄVAPAUS” täytyy ottaa huomenna tarkasteluun, mutta uudelta pohjalta.

 

 


2. YKSITYISOMISTUSTA KOROSTAVAN VOITTOON PERUSTUVAN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN INTRESSIPIIRIT ELÄVÄT KUITENKIN VIELÄKIN TOIVEUNESSA ”MITÄÄN EI SAA MUUTTAA”. Tämä johtuu siitä, että kapitalisteilla on aina ”oma lehmä ojassa”.

Puolueiden vallasta KESKUSTAPUOLUE on menettänyt viimeksi kannatustaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. KESKUSTAN AATE JA LIIKE ON EKSISTENTIALISMIN VASTAISTA PATAVANHOILLISTA PORVARILLISTA OIKEISTOLAISUUTTA.

Keskustapuolue perustuu konservatiiviseen MAATALOUSKULTTUURISEEN ajatukseen, että koska MINÄ OMISTAN TÄMÄN KAIKEN MINÄ MYÖS MÄÄRÄÄN TÄÄLLÄ KAIKESTA.

*

KORONAVIRUSPANDEMIAN torjunnassa NYT TOTEUTETUT PERINTEISET VALTAPELIT toimivat sitä huonommin mitä kiihtyvämmin virus leviää. Sen strategiset valinnat ovat johtamassa UMPIKUJAAN.

”EUROOPPA VALMISTELEE OMAA LOPPUAAN”... (Yle ulkomaat 31.10.2020) on sanonut LÄNSIMAIDEN arvostelijaksi ja ISLAMIN puolustajaksi äskettäin ryhtynyt Turkin DIKTAATTORIKSI MOITITTU presidentti ERDOGAN.

TURKILLA JA RANSKALLA on ristiriitainen näkemys USKONNOSTA ja ATEISMISTA. Lähi-idässä on käyty koko toisen maailmansodan jälkeenkin jatkuvaa uskonsotaa islamilaisuuden sekä kristinuskon ja juutalaisuuden kesken. Länsi on kiihottanut tuolla sodalla maailman kansoja ajatteluun, jossa islamia pidetään pahana ja länsimaista uskontoa hyvänä (dualismi).

PERINTEINEN VALTAPELI EI PYSTY PYSÄYTTÄMÄÄN MYÖSKÄÄN MUUTOSTA KOHTI VAPAATA ”ITSELLEEN OLEMISTA”.

*

KAIKKIEN MAAPALLON YKSILÖIDEN TÄYTYY TULLA ENSIN VAPAIKSI. VASTA SEN JÄLKEEN VOI TAPAHTUA MAAPALLON LAAJUINEN YKSILÖIDEN YHTEEN LIITTYMINEN JA VALLANKUMOUS, JOSSA TAPAHTUU YHTEISOMISTUKSELLINEN ORGANISOITUMINEN HUOMISEN YLIMMÄKSI MAAILMANVALLAKSI

TÄMÄ MUUTOS KORVAA TÄHÄNASTISEN PYSÄHTYNEEN VALTIOIDEN MAAPALLON.

MYÖS YKSILÖNÄ OLEMINEN ON JATKUVAA MUUTTUMISTA. MAAPALLONKIN TÄYTYY MUUTTUA.

ON EREHDYS kuvitella, että jos on SYNTYNYT SUOMALAISEKSI ”on saanut LOTTOVOITON”.

*

VOITTOA TAVOITTELEMATON YHTEISKUNTAJÄRJESTYS (jossa ei ole RAHAA, eikä PÄÄOMIEN KESKITTYMISTÄ) SEKÄ TASA-ARVOON JA YHTEISOMISTUKSEEN PERUSTUVA KANSAINVÄLINEN VALLANKUMOUKSELLINEN ”TIETEELLINEN SOSIALISMI JA KOMMUNISMI” MERKITSEVÄT NYT MUUTOSVAATIMUSTA, JOHON EI SISÄLLY JÄRKIPERÄISTÄ ”TIETOUSKOA” KUTEN ENNEN.

JOS MUUTOSTA UUTEEN MAAILMANJÄRJESTYKSEEN EI TAPAHDU ELÄMÄ MAAPALLOLLA PÄÄTTYY VALIOIDEN VÄLISIIN RISTIRIITOIHIN.

SIINÄ TAPAHTUISI SAMALLA KOKO ELOLLISEN MAAPALLON LOPPU (LUONTO JA IHMISLAJI KUOLISIVAT)

*

YHTEISOMISTUSTA ON JO KOKEILTU (Neuvostoliitto jne.), MUTTA ILMAN EKSISTENTIALISTISTA YKSILÖVAPAUTTA.

SEURAAVAKSI ON VAPAUTETTAVA YKSILÖ KESKELLÄ IHMISMASSOJA.

SE TÄYTYY TOTEUTTAA YKSILÖLLISEN OLEMISAJATTELUN POHJALTA SILLÄ ”TIETOUSKO JA TIETEELLINEN ASENNE” ON NYT ”HUONOA JA KELVOTONTA USKOA” MARXILAISUUDESSAKIN.

*

TERMILLÄ ”TIEDE” ON VIITATTU AIKAISEMMIN SIIHEN, ETTÄ IHMISELLÄ ON ”KYKY TIETÄÄ” JA KYKY ”MUOKATA JA KASVATTAA TIETOA” NIIN ETTÄ ”TIEDE JA TIETÄMINEN” PALVELEE ”EDISTYSTÄ JA KAIKILLE YHTEISTÄ TODELLISUUSKÄSITYSTÄ.

”TIETOUSKO” ON NYT MURENEMASSA KORVAUTUMASSA EKSISTENTIALISTISELLA OLEMISAJATTELULLA, JOSSA ”IHMISENÄ OLEMINEN ON SATTUMANVARAISUUTTA”.

*

JÄRJEN KOROSTAMISEEN PERUSTUNEEN KONSERVATIIVISEN ”TIETEELLISEN MASSASOSIALISMIN” KORVAA NYT TASA-ARVOISILLE YKSILÖILLE SUUNNATTU UUSMARXILAINEN YHTEISOMISTUSFILOSOFIA

*

KAPITALISTISEN YHTEISKUNTAJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA ILMAN VALLANKUMOUSTA EDUSTAVA REVISIONISTINEN SOSIAALIDEMOKRATIA ON TULLUT NYT TIENSÄ PÄÄHÄN.

IHMISEN JA LUONNON ELINEHTOJA VASTAAN TOIMINUT DEMARIAATE JA -LIIKE SAMMUU MYÖS SIKSI ETTÄ

SE ON TUKENUT PITKÄÄN KAPITALISTISTA VOITON TAVOITTELUA SEKÄ TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN TALOUDELLISIA VAPAUKSIA JA JUPPIMAISTA TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA.

EKSISTENTIALISTINEN IHMISENÄ OLEMINEN, VAPAUS, VASTUUN KANTAMINEN, MERKITYSTEN TULKITSEMINEN SEKÄ JÄRKIPOHJAISESTA ”TIETO- HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOSTA LUOPUMINEN ON NOSTETTAVA ARVOONSA.

YKSILÖN ON IRTAANNUTTAVA KANSALLISVALTIOON SISÄLTYVÄSTÄ YHTEISESTÄ TODELLISUUSKÄSITYKSESTÄ JA VALTIOLLE ALISTAMISEN PERIAATTEISTA (kuten perinteisestä koulunkäynnistä ja sotilaskoulutuksesta).

ON SYNTYMÄSSÄ ORGANISOITUJEN VALTIOIDEN VASTAINEN UUSI KANSAINVÄLINEN AJATTELUTAPA.

HUOMISEEN ”ITSELLEEN OLEMISEEN” SISÄLTYY ”TIETO- JA HALLITSEMISUSKOSTA” LUOPUMINEN JA LUONNON YKSIPUOLISEN HYVÄKSIKÄYTÖN PÄÄTTYMINEN SEKÄ LUONNON JA ELÄINKUNNAN ELÄMÄN SEURAAMINEN ”SATTUMAN VYÖRYSSÄ”.

”TIETO ON VALTAA”-AJATTELU KORVAUTUU AJATUKSELLA ”TAIDE ON VALTAA” SEKÄ ”ITSELLEEN OLEMISEN TAIDE”.

IHMINEN JA LUONTO OVAT SEN JÄLKEEN KOKONAAN UUDENLAISISSA SUHTEISSA KAIKKEEN.

*

KUVITELMA, ETTÄ TÄÄLLÄOLOSSA VALLITSEE VIISAUS JA HALLITTU JÄRJESTYS ON LUONNOTON HARHA.

Ihmiset kuvittelevat kuitenkin usein, että myös SUOMEN VALTION ylin johto ja MAAN HALLITUS on viisas ja osaa hallita kaikissa olosuhteissa. Ihmiset myös luulevat usein, että ihminen ”tietää” ilmiöitä ja asioita. Mutta siinä on kyse ”harhaisesta todellisuuskäsityksestä”.

MAAILMASSAOLOJUNAN VETURINA ei ole ”kansa järki ja vapaus” vaan MERKITYSTEN VAPAA tulkitseminen. JA OLEMINEN ON sattumanvaraisuutta.

*

POLIITTISIA VALTAPELEJÄ JA TÄÄLLÄOLOKÄSITYKSIÄ on eri puolilla maapalloa äärettömästi ja ne ovat kaikki ”yhtä viisaina” jatkuvassa muutoksessa. Kaikki eläimet ja ihmiset ovat siinä yksilöitä ja erilaisia. Maapalolle ei synnyt koskaan kahta samanlaista. Kaikkea on ääretön määrä. Eikä mikään ole TÄÄLLÄOLOSSA VARMAA JA TOSI. Kaikki muutokset tapahtuvat sattumalta.

IHMISENÄ OLEMINEN on SATTUMANVARAISTA. ELÄMÄ on siinä kaaosmaista heilumista ja vyörymistä suuntaan ja toiseen.

*

”KAUTTA AIKOJEN PILKATUIMMAN VALTIOJOHTAJAN ENNÄTYS” ON USA:n nykyisellä presidentillä TRUMPILLA. Hänelle ”räksytetään” joka päivä maapallon medioissa koska räksyttäjien mielestä ”mitään ei saa muuttaa ja muuttua”.

KAIKEN PITÄISI OLLA MUKA ”OIKEASSA JÄRJESTYKSESTÄ” vaikkei ihminen tiedä mistään mitään.

KAPITALISTEILLA ON MONTA SYYTÄ TRUMP-VIHAAN. TRUMP on aiheuttanut esimerkiksi sen, ettei UUSLIBERALISTIS-KAPITALISTINEN MAAILMANTALOUS rullaa enää yhtä liukkaasti kuin ennen (Kiinan halpatyövoiman hyväksikäytön vaikeuttaminen).

UUSLIBERALISMIN LOPPU on jo tapahtunut TRUMPIN ansiosta. Korkealla muurilla TRUMP esti halpatyövoiman tulon amerikkalaiseen yhteiskuntaan. TRUMP uskoo suojelevansa omiaan tuollakin ”työvoimapolitiikalla” sekä myös erikoisilla koronavirustempaisuillaan.

MUTTA MUSTAIHOINEN IHMINEN ON monista syistä johtuen AMERIKOISSA VIELÄKIN VALKOISTA VÄHEMPIARVOISEMPI. KAHTIA JAKAUTUNUT USA ON NYT KOKO MAAPALLON TILAN PUNTARI.

Vaalista 3.11.2020 on tulossa SUURI KÄÄNNEKOHTA MAAILMANHISTORIASSA.

JOS TUO PUNTARI HAJOAA KESKEN KAIKEN, KIINA nousee sen jälkeen USA:n paikalle ”uudeksi maailmanpoliisiksi”.

*


MAAPALLON YLEINEN ILMAPIIRI ON KIRISTYMÄSSÄ. Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset sotilaalliset suhteet ovat vaarassa revetä auki (esimerkiksi kiista Taiwanista). Mutta Kiinan talouskasvu on kestänyt TRUMPIN kommunistisen Kiinan taloudelle aiheuttamat kolhut.

Historia ei loppunutkaan vaikka kommunistinen Neuvostoliitto ajoi karille. KIINAN KOMMUNISTINEN PUOLUE KUKOISTAA. JA MAAPALLON LAAJUINEN YHTEISOMISTUS ON TULOSSA.

*

IHMISLAJIN OMAKSUMIEN MYYTTIEN taustalla on KONKREETTISIA TAPAHTUMIA. Tämä koskee myös uskonnollisia myyttejä.

MYYTIT ovat liittyneet esimerkiksi kysymyksiin siitä ”onko ihmisen hyvä pyrkiä tietämään ja hallitsemaan” (tämän RAAMATUSSA MAINITUN MYYTIN ja kysymyksen on ehkä keksinyt alun perin babylonialainen tai egyptiläinen ajattelija). MYYTIT liittyvät myös esimerkiksi ”vedenpaisumuskertomukseen” (siinä tapahtunut luonnonkatastrofi oli pitkään jatkunut vesisade).

Vanhoja MYYTTEJÄ ei pidä tarkastella pelkästään uskonnon pohjalta. MYYTIT vahvistavat myös eksistentialistisen käsityksen KUVITTELEVASTA IHMISLAJISTA. Ihmisessä ei ole kyse vähääkään ”JÄRKIOLENNOSTA” ja ”ihmisenä oleminen” on SATTUMAN VYÖRYÄ.

 

 

3. MAAILMASSAOLO ON KAUHAVALAISILLE ITSESTÄÄNSELVIÖ, täälläolossa ei ole muka mitään ihmettelemistä.

KAUHAVALAISET OVAT ELÄNEET VIIMEKSI ARKEA TUTUSTUMALLA EHKÄ KAIKKIIN KANSALLISVALTION INSTITUUTIOIHIN JA kapitalistisen Suomen palveluihin. Mutta he ovat pudonneet yleisen muutoksen kelkasta.

Viimeksi olen ihmetellyt täällä monitoimikoneiden ja eräkulttuurisen harrastuksen rumia jälkiä metsissä.

KAUHAVALAISTEN OMAKSUMAN KANSALLISVALTIOKÄSITYKSEN JA ”VÄÄRIN YMMÄRRETYN NATIONALISMIN” PAHIMPIIN EPÄKOHTIIN LIITTYY LUONNON ITSEKKÄÄN HYVÄKSIKÄYTÖN LISÄKSI VÄKIVALLAN KÄYTTÖÄ KOROSTAVA nationalismi- ja kansallisvaltioperusteinen VÄKIVALLANKÄYTTÖ eli MILITARISMI.

*

LAPUANJOKILAAKSON LAPUAN PITÄJÄSTÄ LOHKAISTU KANTA-KAUHAVA ON OLLUT JO 400 VUOTTA YKSIPUOLISESTI MAATALOUSVALTAINEN SEUTU. Kaikki siihen liittyvä on leimannut eniten tuon seúdun kehitystä.

ALUNPERIN KAUHAVALAISETKIN ELIVÄT LAPUANJOKILAAKSOSSAKIN ERÄTALOUTTA.

LAKEUDELLA OLLAAN NYT KONEHULLUJA MUTTA VIERASTETAAN KAIKKEA ”MODERNIA”, ESIMERKIKSI ”MODERNIA RAKENTAMISTA”, ”MODERNIA ARKKITEHTUURIA” JA MODERNIA TAIDETTA.

*

JÄRKYTTÄVINTÄ OLISI SE, ETTÄ MAATALOUSKULTTUURIIN KASVANEET KAUHAVALAISET VASTUSTAISIVAT KUNTALAIN VASTAISESTI ASUKKAIDEN PÄÄTÖKSENTEKOON OSALLISTUMISTA JA VAIKUTTAMISTA, KOSKA ”HERROJENHAN SE KUULUU PÄÄTTÄÄ”.

MUTTA MYÖS KAUHAVALAISET OVAT HAVAINNEET SEN, ETTÄ KUN SUOMEN SUURKUNTAUUDISTUS ON HÄVITTÄNYT ”PIKKUKUNTIEN SUOMEN”, JÄLJELLE JÄÄ PELKKÄ ”PIRSTALEINEN RIITASUURSUOMI”.

*

VUOSISATOJA JATKUNUT MAATALOUSELINKEINO ON JOHTANUT SIIHEN ETTÄ NYKYISEN KANTA-KAUHAVAN KUNNAN VAAKUNASSA ON OLLUT SYMBOLINA PUUKKO.

KAUHAVA ON KULTTUURISESTI KAIKKEA MUUTA KUIN KAUPUNKI, esimerkiksi IHMISIÄ EI NÄE KAUHAVALLA KOSKAAN ”PICNICRYHMÄSSÄ KAUPUNGILLA”.

Kymmen vuotta sitten entisessä Kauhavan kirkonkylässä oli yksi ainoa puistonpenkki. Siinä istui usein muuan ”hiljainen mies”, jota kyläläiset pitivät pähkähulluna.

KAUHAVALLA ON VIELÄKIN alkuperäiseltä paikalta tuotujen vanhojen hirsirakennusten ”ULKOILMAMUSEO”. JA NYKYAIKAISTEN TIILITALOJEN ILMARAOT ON LAITETTU KAUHAVALLA UMPEEN (mistä seuraa homeongelma ja talon purkaminen).

SEINÄJOELLA VIERASTETAAN MODERNIA AALTOKESKUSTAA (se muka pilaa isänmaallisen Mannerheim-patsasnautinnonkin). SEINÄJOEN TORIPARKKIAUKION TIELTÄ ON KULJETETTU POIS TILAKOKONAISUUTENA VANHA HIRSIRAKENNUS. AUKION SIVULLE ON TUOTU ”TUTTU PUU-UKKOVEISTOS” JA SEINÄJOEN UUTENA MODERNINA TAIDETALONA TOIMII KEINOVALOSSA VANHA NAVETTA.

JUHANI PALMU EI OLE MENESTYNYT SATTUMALTA ”SUURENA TAIDEMAALARINA” ALAHÄRMÄSSÄ sanoivatpa ”taideasiantuntijat” hänen maalauksista mitä tahansa.

KAUHAVALAINEN KIRJAILIJA ANTTI TUURIKIN kuvaa sanataiteessaan KAUHAVAN arkea ja paikkoja pikkutarkasti sellaisena kuin ne ovat juuri nyt. Sehän myykin parhaiten.

YKSIKÄÄN KAUHAVALAINEN EI OLE MODERNI. MODERNI ON LAKEUDELLA KÄSITTÄMÄTTÖMYYTTÄ.

*

(RIKKAIMPIA SUOSIVA) LAKEUDEN MAATALOUSELINKEINO ON VIIMEKSI KONEELLISTETTU. KAPITALISTINEN YRITTÄJYYS JA RAHASSA MITATTAVISSA OLEVA VOITTO ON NYT KAUHAVALAISTENKIN YLIN ARVO.

KAUHAVALLA ON MYÖS KETTUTARHOJA. YHDESTÄ TUKISTA MAKSETAAN TARHAAJALLE NOIN 20 EUROA. ELÄIMEN HINTA ON SIIS ”PILKKAHINTA”.

VIIMEKSI HUOMIONI ON KIINNITTYNYT ERÄMAAKULTTUURIA ELÄVIEN KAUHAVALAISTEN DIGIKONEHULLUUTEEN. SIINÄ navigoimalla pyydystetyn HIRVILAUMAN ARVO ON MITATTAVISSA LIHASSA. TEURASTETTUJEN HIRVENLIHOJEN SUMMAA kutsutaan hallinnon kielessä KIINTIÖKSI.

KAUHAVALAISTEN ARVOT, -ASENTEET JA -ELÄMÄNTAVAT OVAT TÄMÄN MUKAISIA. JOS TÄMÄ LUONTOSUHDE JATKUU, MYÖS KOKO IHMISKUNNAN ARVO MITATAAN LOPUKSI LIHASUMMANA.


*

SIITÄ VAIHEESTA KUN OLIMME MUUTTANEET TURUSTA KAUHAVALLE, EN MUISTA KAUHAVALTA MUUTA KUIN KORVIA REPINEEN SOTILASKONEMELUN.

SUOMEN itsenäistymisen jälkeen VALTIOVALLAN PERUSTAMA KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU TOIMI 1929-2014.

KANTA-KAUHAVAN KASARMI LAKKAUTETTIIN VALTION TOIMESTA joulukuussa 2014.

JA MINÄ HUOKAISIN HELPOTUKSESTA.

*

Kun SODANKÄYNTI myös ILMATILASSA kehitettiin, sotilaslentokoneet olivat ropelikoneita (vähän melua). Nykyiset sotilaskoneet ovat suuria, kalliita ja kovameluisia SUIHKUMOOTTORIKONEITA.

KAUHAVAN SOTILASLENTOKENTÄN TOINEN PÄÄ OLI VUOSIKYMMENIÄ KIINNI ASUTETUSSA TAAJAMASSA (alun perin kirkonkylä). ILMASOTAKOULUN TOIMINTA JA PAIKAN SIVIILIELÄMÄ KASVOIVAT SIKSI YHTEEN MYÖS HENKISESTI.

KUNTA hyötyi myös taloudellisesti lentosotakoulusta. Lentosotakoulusta tuli kauhavalaisten YLPEYDENAIHE. Ja sitä se on vieläkin vaikkei Kauhavan kasarmi ja lentokenttä ole enää sotilaskäytössä.

Monien kauhavalaisten mielestä kasarmin lakkauttamisen jälkeen perustettu PAKOLAISTEN VASTAANOTTOKESKUS ON SITÄ VASTOIN OLLUT HÄPEÄ.

*

KASARMIN LAKKAUTTAMISEN (joulukuun 2014) JÄLKEEN KENTÄN JA KESKUSTATAAJAMAN ASUTUKSEN VÄLIIN RAKENNETTIIN LENTOSOTAKOULUN MUISTOPUISTO sotilaallisine muistomerkkeineen. Mutta siitä aiheutui yllättäen riitoja ”kasarmilaisten (entisten ”kapiaisten”) ja siviilielämää viettävien kuntalaisten välille.

PITKÄVIHAISESTA OMAN REVIIRIN VAHTIMISESTA JOHTUVA ”RIITAANTUMINEN”on perusmaalaiskauhavalaisuutta.

*

LENTOSOTAKOULUN TILOISSA TOIMI 2014 JÄLKEEN (TAASKIN VALTIOVALLAN KÄSKYSTÄ) PAKOLAISTEN JA MAAHANMUUTTAJIEN VASTAANOTTOKESKUS. SEN TOIMINTA PÄÄTTYI VUODEN 2020 ALUSSA.

Tämänkin taustalla oli Suomen valtion määräys. Kauhavalaiset eivät ole voineet vaikuttaa koskaan kaikkeen omassa kunnassa tapahtuvaan.

*

SOTILASKONEIDEN LENTOMELU (yleensä ASUTUKSELLE haittana pidetty seikka) OLI KANTA-KAUHAVAN KESKUSTASSA PITKÄÄN SUUREMPI KUIN LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII (korkeintaan 55 desibelin melu). Pitkään yli sadan desibelin kohonnut LENTOMELU EI KUITENKAAN HÄIRINNYT KAUHAVALAISTEN SIVIILIASUMISTA. Kiitoradan päähän on rakennettu myös LASTEN LEIKKIPAIKKOJA, kuten esimerkijsi LEIJONAPUISTO (nimen taustalla on SUOMEN LEIJONA).

KIRJOITIN KAUHAVALLA OMAKUSTANTEISIINI myös tästä ongelmasta ja ehdotin, että KIITORADAN TAAJAMAN PUOLEISEEN PÄÄHÄN perustettaisiin kasarmin lakkauttamisen jälkeen HILJAISUUDENPUISTO JA RAUHANPUISTO.

EHDOTUKSESTANI OLTIIN HILJAA, KOSKA se oli kauhavalaisista suorastaan ”LOUKKAAVA”.

Ajattelin, että LAPUANLIIKETTÄ seuraa seuraavaksi KAUHAVANLIIKE. PERUSSUOMALAISUUDEN SUURI SUOSIOKIN VIITTAA TÄHÄN.

*

SEN JÄLKEEN KUN KASARMILLE MUUTTI PAKOLAISIA JA MAAHANMUUTTAJIA, KAUHAVALAISET OLIVAT YHDESSÄ KOVAÄÄNISESTI VASTAANOTTOKESKUKSEN PERUSTAMISTA VASTAAN. Seinä joellakin vallitsi tuolloin samanlainen ilmapiiri.

LENTOMELUN HILJENTYMINEN JA PAKOLAISTEN SAAPUMINEN KAUHAVALLE LÄMMITTI SITÄ VASTOIN MIELTÄNI. Entinen Kauhavan kirkonkylä alkoi ensimmäisen kerran hymyilemään myös minulle.

KUN SEURASIN PAKOLAISTEN ELÄMÄÄ KESKUSTASSA, huomioni kiinnittyi ensimmäiseksi Kauhavalle saapuneisiin NUORIIN.

Ilmeisesti öljyrikkaista MILJOONAKAUPUNGEISTA TÄNNE TULLEET ARABINUORET VIETTIVÄT täällä täysin samanlaista TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA kuin vastaavat nuoret LÄNSIMAISSA (he olivat usein tatuoituja, tukat väritettyjä, nenässä nenärenkaita ja käyttivät aktiivisesti kännykkää jne.).

*

KAUHAVALLA RAKENNETTIN LENTOSOTAKOULUN TAKIA PITKÄÄN PELKKIÄ MATALIA TALOJA. ENSIMMÄISET KORKEAMMAT KERROSTALOT ilmestyivät keskustaan vasta 2010-luvulla. Päättäjillä oli jo varhain tiedossa se, että lentosotakoulu on lopettamassa.

VAIKKA KAUHAVALA EI OLE ENSIMMÄISTÄKÄÄN PILVENPIIRTÄJÄÄ EIKÄ NUORTEN YÖDISKOJA PAKOLAISNUORET OLIVAT ”MODERNEJA IHMISIÄ”.

MUTTA VASTAANOTTOKESKUKSEN PAKOLAISIA ON PILKATTU SIITÄKIN, ETTÄ HE EIVÄT OSAA ”KÄYTTÄYTYÄ EDES RUOKAKAUPAN JONOSSA”.

 

 

4. SEN JÄLKEEN KUN EUROOPAN ALKUPERÄISET KANSALLISVALTIOT OLIVAT ALKUTEOLLISTUNEET KAPITALISTISEN TAVARATUOTANNON MUKAISESTI, TALOUSKASVU LISÄÄNTYI JA VALTIOIDEN VÄLINEN TALOUSKILPAILU KIRISTYI MAAPALLONLAAJUISESTI.

TEOLLIS-KAPITALISTISEN TUOTANNON (TALOUDEN) TEHOSTAMISEN EDELLYTYKSEKSI TULI SE, ETTÄ KANSALLISTEN VALTION TULI SAADA JOSTAKIN LISÄÄ ”ELINTILAA” JA RAAKA-AINEITA. TÄMÄ JOHTI LÄNSIMAISEEN

SIIRTOMAAHERRUUTEEN.

SIIRTOMAAHERRUUDEN YHTEYDESSÄ ”KANSALLISET HERRAVALTIOT” VALLOITTIVAT MERIEN TAKAA (esim. USA) UUSIA MAA-ALUEITA ITSELLEEN JA SULAUTTIVAT SEN JÄLKEEN SIIRTOMAIDEN KANSAT OMAN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN TAPOIHIN. Tästä huolimatta alkuperäisväestölle ja siirtomaista tulleille ei annettu täyttä ihmisarvoa.

VIERAIDEN MAIDEN IHMISET OMAKSUIVAT SIIRTOMAISSA LÄNSIMAISEN KULTTUURIN MUKAISET ELÄMÄNTAVAT.

NYT KUN NUO SIIRTOMAIDEN ALISTETUT KANSANRYHMÄT OVAT JOUTUNEET USEIN PAKON SANELEMINA LÄHTEMÄÄN POIS KOTISEUDUILTAAN (esimerkiksi ILMASTONMUUTOKSEN takia) MIELUITEN HE SUUNNISTAVAT tietysti ennalta tutustumiinsa ”HERROJENSA KOTIVALTIOIHIN”.

PAKOLAISET EIVÄT ”TUNGE ELINTASOMAIHIN” VAAN MUUTTAVAT KORKEAMMAN ELINTASON VALTIOIHIN SIIRTOMAAHERRUUDEN AIKAISESTA TOTTUMUKSESTA.

*

SIIRTOMAAHERRUUDEN JA UUDEN PÄINVASTAISEN MUUTTOLIIKKEEN SEKÄ KASVAVAN KANSAINVÄLISTYMISEN ON AIHEUTTANUT LÄNSIMAAT ITSE HARJOITTAESSAAN TEOLLISTA TOTAALIKAPITALISMIA OMAN KANSALLISVALTIONSA HYVÄKSI.

KOSKA TÄMÄN PROSESSIN TAUSTALLA ON TEOLLINEN KAPITALISMI, SE ANSAITSEE NYT ”RIISTOTALOUSMUOTONA” ENITEN HUOMIOTA.

NYKYISIN KANSALLISVALTIOISSA VALLITSEVIEN MAAHANMUUTTAJAJÄNNITTEIDEN YDIN (SYY) EI JOHDU ENITEN PAKOLAISTA VAAN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN LAAJENTAMASTA JA SYVENTÄMÄSTÄ KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA.

Kansallisvaltiot eivät pärjää enää ilman kansainvälistä talouselämää. OMA RAHAKAAN ei tee enää KANSALLISVALTIOTA onnelliseksi vaan olisi monessa suhteessa iso virhe.

ON ISO EREHDYS SYYTTÄÄ MAAHANMUUTTAJIA ”SOSIAALIPUMMEIKSI”. Maahanmuuttokysymystä on tarkasteltava aivan muulta pohjalta, myös esimerkiksi valtion työllisyyspolitiikan näkökulmasta.

”TIKUN PÄÄSSÄ” TULEE OLLA NYT TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN KRITISOIMINEN JA HÄVITTÄMINEN.

MITÄ ENEMMÄN TOTAALIKAPITALISMIA, SITÄ ENEMMÄN YHTEISKUNNALLISIA ONGELMIA KANSALLISVALTIOISSA (kuten syrjintää ja rasismia).

MUTTA KANSAINVÄLISTYMISTÄ EI VOI PYSÄYTTÄÄ. EI AINAKAAN SEN KAIKISSA MUODOISSA.

VARSINKAAN ILMASTONMUUTOS- JA SOTAPAKOLAISIA EI TULE NYT SYYLLISTÄÄ KOSKA HE EIVÄT OLE AIHEUTTANEET ITSE ”PAKKOMUUTTOANSAKAAN”. MONET AIKAKAUTEMME PAHIMMAT ONGELMAT OVAT TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIHEUTTAMIA.

MUUTTOPAKON ON AIHEUTTANUT KAPITALISMIIN VIHKIYTYNEET LÄNSIMAIDEN VALTIOT MYÖS ESIMERKIKSI ”KEHITYSMAASOTIIN” PUUTTUESSAAN.

*

MAATALOUSVALTAISEN KAUHAVAN VALTAPUOLUE ON OLLUT MAALAISLIITTO (nyt KESKUSTA). SE ON KUITENKIN MENETTÄNYT VIIMEKSI KAUHAVALLAKIN PALJON KANNATTAJIAAN PERUSSUOMALAISILLE.

KAUHAVALAISTENKIN YLIMPIIN ARVOIHIN LIITTYY SE, ETTÄ VASTUSTAA KAPITALISTISENA YRITTÄJÄNÄ VASEMMISTOLAISUUTTA JA KANSAINVÄLISYYTTÄ.

SAMANLAINEN ASENNE ON MYÖS KAUHAVAN PERUSSUOMALAISILLA, VAIKKA PUOLUEEN VÄESTÖRAKENNE ON ”HERRAPORVARISTON” VASTAINEN.

*

PERUSSUOMALAISTEN VALTAKUNNALLISEN MEDIA- JA KULTTUURIPOLIITTISEN OHJELMAN 2020 ALUSSA TODETAAN, että ”Perussuomalaiset puolustavat vahvasti loukkaamatonta oikeutta SANANVAPAUTEEN”.

(Tämän näkökulman taustalla saattaa olla eduskunnassa jokin aika sitten kuultu puhe ”vieraslajista”, minkä taustalla saattaa olla puolestaan lakeuden maatalouskansan puhe ”hukkakaurasta” ).

Seuraavaksi sanotaan (lukemassani tiivistelmässä), että ”Haluamme myös, että kansallismielinen ja suomalaisuudesta YLPEÄ AJATTELUMME... KULTTUURI TULEE VAHVISTUMAAN".

Ja kolmanneksi sanotaan, että "emme (halua) MONIKULTTUURISTA PROPAGANDAA...”.

MONIKULTTUURISUUS ON SEURAUSTA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ. KUN KANSAINVÄLISESTI SUUNTAUTUMINEN EI OLE ITSETARKOITUS, SE EI OLE PROPAGANDAA.

*

VALTIOLLISEN KANSAKUNTAMIELISYYDEN KESKEISIN PIIRRE ON SE, ETTÄ JOKAISEN YKSIÖN eli ” KANSALAISEN” TÄYTYY ALISTUA YKSITUUMAISENA KANSALLIS-VALTIOLLISEN VALLANKÄYTTÖIDEOLOGIAN JA -ORGANISAATION HYVÄKSIKÄYTETTÄVÄKSI JA ETTÄ KAIKILLA VALTION KANSALAISILLA TÄYTYY OLLA ”YKSI YHTEINEN TODELLISUUSKÄSITYS”.

TÄMÄN VASTAKOHTA ON SUVAITSEVA MONIKULTTUURINEN KANSAINVÄLISYYS.

*

YKSITYISOMISTUKSEEN TÄHTÄÄVÄ TIETOUSKOINEN TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI JA MARXILAINEN YHTEISOMISTUKSEEN TÄHTÄÄVÄ KOMMUNISMI PERUSTUVAT MOLEMMAT ”TIETOUSKOON” JA ”KAIKILLE YHTEISEEN TODELLISUUSKÄSITYKSEEN”.

MUTTA YKSILÖVAPAUS, YKSILÖLLINEN YMMÄRTÄMINEN JA YKSILÖLLINEN TODELLISUUSKÄSITYS, LUONNON SEURAAMINEN JA MONIKULTTUURINEN KANSAINVÄLINEN VALTIOTON MAAPALLO ON KUITENKIN MUOTOUTUMASSA. PALUU VALTIOON EI OLE MAHDOLLINEN.

TÄHÄN MUUTOSSUUNTAAN OLLAAN NYT MENOSSA.

*

ON EREHDYS MYÖS KUVITELLA, ETTÄ SUOMESSAKIN ON ”ENITEN VIKAA EDUSKUNNASSA JA PUOLUEISSA”. SUOMENKIN ONGELMAT JUONTAVAT PALJON SYVEMMÄLLE, KRIISISSÄ ON KOKO TÄHÄNASTINEN KULTTUURI.

*

PERUSSUOMALAISTEN kannattaa tutustua von WRIGHTIN kirjaan ”MYTEN OM FRAMSTEGET” (1993), erityisesti kirjan kappaleeseen

”...inte skrivet i stjärnorna att NATIONALSTATERNA är den slutgiltiga formen för politisk organisation (sivulta 113 eteenpäin, suurennos JP).

*

Tuosta von Wrightin kirjoituksesta selviää se kuinka esimerkiksi TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAINEN TEKNOLOGIA JA KIIHTYVÄ TAVARATUOTANTO MUUTTAA NYKYISTÄ VALTIOIDEN MAAPALLOA AINA VAIN KANSAINVÄLISEMMÄKSI.

KANSALLISET AATTEET ja liikkeet pakotetaan siinä irti alkuperäisistä KANSALLISISTA MUODOISTA teollisen kapitalismin KANSAINVÄLISIIN (taloudellisiin ja poliittisiin) suhteisiin.

PERUSSUOMALAISIAKIN PELOTTAA nyt eniten KANSAINVÄLISYYDEN KASVU.

PAKOLAISKYSYMYSKIN ON SEN RINNALLA ”PIKKUJUTTU”.

*

Niin kutsututuista ”LÖYTÖRETKISTÄ” (retkeillä ja löytää seikkaillen) alkanut MAAPALLON RIKKAUKSIEN RIISTÄMISEEN TÄHDÄNNYT länsieurooppalaisten VALTIOIDEN SIIRTOMAAHERRUUS OLI alati KANSAINVÄLISTYNEEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN ERÄS KESKEINEN VÄLIVAIHE.

Se johti alkuperäisten KANSALLISVALTIOIDEN jyrkkään MUUTTUMISEEN poliittisina ja taloudellisina systeemeinä.

IHMISTEN JA LUONNONVAROJEN TOTAALINEN HYÖDYNTÄMINEN on aiheuttanut TOTAALIKAPITALISMIN JA ILMASTONMUUTOKSEN johdosta päinvastaisen MASSAMUUTTOLIIKKEEN.

Nyt tänne muuttavat ENTISTEN SIIRTOMAIDEN SUUNNILTA MILJOONIA PAKOLAISIA JA MAAHANMUUTTAJIA. MONET heistä ovat täysin samoja väestöryhmiä kuin olivat siirtomaakauden aikaiset merien takaiset alkuperäisväestöt.

*

KÄSITYS IHMISESTÄ JA LUONNOSTA on ollut erilainen ANTIIKISSA, KESKIAJALLA JA RENESSANSSIN KAUDELLA. Noiden muutosten aikana ihmislaji ei ole kuitenkaan muuttunut yhtään VIISAAMMAKSI.

Mutta ihminen on oivaltanut NYKYAIKANA esimerkiksi Galilein, Descartesin ja Baconin ajatusten pohjalta aiempaa tehokkaampia keinoja IHMISEN JA LUONNON ORGANISOIDUKSI HYVÄKSIKÄYTTÄMISEKSI.

IHMISESTÄ JA LUONNOSTA EI SAA TEHDÄ HYÖDYN IRTIOTON KOHTEITA.

Jos ihminen ei nykyisestä ”tilasta ja tyylistä” muutu ja ala suhtautumaan kokonaan uudella tavalla MAAILMASSAOLOON ihmiseen ja luontoon huonosti käy maapallon elolliselle elämälle, eläinkunnalle ja ihmiskunnalle,

Huomisessa on pakko myös ajatella, että ihminenkin on osa luontoa. Ihmiskunnan loppua seuraisi nyt ehkä koko maapallon elämän loppu (ydinasesodat ja ”tähtien sodat”).

 5. YHTEISOMISTUSTA KOROSTAVAN SOSIALISMIN, MARXILAISUUDEN JA KOMMUNISMIN ISOIN EPÄKOHTA ON OLLUT SE, ETTÄ KOMMUNISTISISSA YHTEISKUNNISSA EI OLE OSATTU ARVOSTAA YKSILÖVAPAUTTA JA ”ITSELLEEN OLEMISTA”.

Yksilö on ollut KOMMUNISMISSA KUIN kokonaisuuden pieni merkityksetön hiukkanen. Tämän epäkohdan korjaaminen on suuri haaste kaikille ajattelijoille ja filosofeille.

VASTA KUN TÄMÄ EPÄKOHTA ON KORJATTU MYÖS KANSAINVÄLISTÄ YHTEISOMISTUSTA KOROSTAVA (alun perin 1800-luvun alkupuoliskon marxilais-sosialistinen) VASEMMISTOLAINEN AATE JA LIIKE VOI SAADA SUUREMMAN SUOSION KUIN TÄHÄN ASTI.

*

ONKO DIALEKTISEEN JÄRKEEN POHJAUTUVA alkuperäinen MARXILAISUUS ERÄÄNLAINEN KESKIAJAN ”TAIKAKAAVA” JOLLA KUVITELTIIN VOITAVAN SYNNYTTÄÄ YHTEISOMISTUKSEEN POHJAUTUVA TYÖLÄISDIKTATÚURINEN RISTIRIIDATON KOMMUNISTIS-YHTEISOMISTUKSELLINEN YHTEISKUNTAMUOTO?

*

JEAN-PAUL SARTREN KIRJOITUKSESSA ”DIALEKTISEN JÄRJEN KRITIIKKI” ON KÄSITELTY MARXILAISUUDEN JA EKSISTENTIALISMIN ”YHDISTÄMISTÄ”. SEN YHTEYDESSÄ SARTRE ON AJATELLUT (LUULTAVASTI ”MARXILAISENA SOSIALISTINA”), ETTÄ EKSISTENTIALISTISELLE NÄKÖKULMALLE PITÄÄ ”TEHDÄ TILAA” MARXILAISUUDESSA.

Sartren mielestä marxilainen ajattelu on PYSÄHTYNYT KEHITYKSESSÄÄN.

Mutta Karl Marx ei voinut aikoinaan edes kuvitella, että vuosikymmenien päästä alkaa syntymään yksilön vapautta puolustava eksistentialistinen filosofia.

MARXIN JÄRKEILY ON OLLUT SIKSI YKSIPUOLISESTI SARJALLISIA SUHTEITA JA HOLISTISTA AJATTELUA.

SARTRE KÄYTTÄÄ MAINITUN YHDISTÄMISONGELMAN (”EKSISTENTIALISMILLE TILAN TEKEMISESSÄ”) ESIMERKKINÄ käsitteitä ”SARJALLISET SUHTEET” JA ”RYHMÄSUHTEET”.

SARTEN esimerkissä LINJA-AUTO ja sitä pysäkillä odottava IHMISJONO on SARJALLINEN SUHDE. Sarjallinen suhde on Sartren mukaan ongelma.

Olen ajatellut, että myös esimerkiksi sinfoniaorkesteri perustuu SARJALLISEEN SUHTEESEEN. ORKESTERIN JOHTAJAHAN ”ohjaa hienosäätöisesti” sen miten orkesteri kunkin kappaleen soittaa.

Mielestäni myös esimerkiksi VALTIO JA PUOLUE edustavat sarjallisia suhteita.

VALTIO EDUSTAA KANSAA JA PUOLUETOIMINNASSA PUOLUE PÄÄTTÄÄ (ryhmäkuri jne.).

’Jos toimii toisin kuin ”eduskunta tai puolue on päättänyt” joutuu vaikeuksiin.

 


*

Tätä kysymystä voi lähestyä myös MUISTA NÄKÖKUMISTA käsin.

GEORG HENRIK VON WRIGHTIN kirjassa Tieto ja ymmärrys (1999) on sivulla 46 kappale ”Uudet ajatusmallit”, uusien ”modernien ajatustapojen” esittelyä.

Ensimmäinen niistä käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta (1).

Von Wright kertoo sivulta 49 lähtien (puoli vuosituhatta sitten tapahtuneesta) ”MODERNIN TIETEEN uudesta AJATTELUTAVASTA”, joka liittyy KOKONAISUUDEN JA SEN OSIEN KESKINÄISEEN SUHTEESEEN (2).

Osiin jakaminen on ANALYYSIA ja kokonaisuuden rakentaminen osista on SYNTEESIÄ.

(JP:n sivuhuomautus: koska loogis-analyyttiseen filosofiaan perehtynyt modernistinen nerokkuus LUGWIG WITTGENSTEIN oli piirtänyt Wiiniin nuoruudessaan positivistina myös funktionalistista omakotitaloa hänellä oli näin ollen myös käytännön kokemusta rakennussuunnitteluajattelusta, tuossa yhteydessä hänen on täytynyt pohtia myös talon kokonaisuuden sekä rakennuksen osien ja detaljien suhdetta. Tämä on heijastunut myös Wittgensteinin yhteiskunnalliseen ajatteluun.)

*

Ensin von Wright puhuu kirjassaan siitä kun KOKONAISUUS KÄSITETÄÄN IKÄÄN KUIN OSISTAAN KÄSIN, näitä kokonaisuuksia nimitetään MERISTISIKSI (termi tulee kreikan sanasta ”meros” osa).

Myös antiikin tiede oli ollut kokonaisuutena ehkä eniten merististä.

MERISTINEN METODOLOGIA merkitsi ”renessanssin aikana” von Wrightin mukaan TIETEEN kehityshistoriassa suurta älyllistä läpimurtoa ja se syrjäytti keskiaikaisen ”KOKONAISHENKEEN” painottuneen ”TAIKAKAAVAN” (vrt. keskiajan okkultismi, erityisesti alkemia oli holistista).

Myös esimerkiksi Lapuan Simpsiönvuoren NOIDAT uskoivat ”taikakaavaan”.

*

MERISTISEN METODOLOGIAN vastakohta on HOLISTINEN ajattelutapa (termi tulee kreikan sanasta ”holos”, se tarkoittaa kokonaista). Holistisessa ajattelutavassa KOKONAISUUS IKÄÄN KUIN KÄY OSIENSA EDELLÄ. Siis KOKONAISUUS on tässä ajattelutavassa keskeisin seikka.

Myös näiden kahden menetelmän VUOROVAIKUTUKSESTA on olemassa esimerkkejä.

*

MERISTINEN JA HOLISTINEN NÄKEMYS liittyvät puoli vuosituhatta sitten tapahtuneeseen MODERNIN TIETEEN MURROKSEEN.

Mitä voisimme ajatella tästä TARKASTELUSTA esimerkiksi ARKKITEHTONISEN SUUNNITTELUN yhteydessä?

*

HOLISTISESSA AJATTELUSSA ”KOKONAISUUDEN HENKI” määrää osien yhteisvaikutuksen, esimerkiksi RATIONALISTIFILOSOFI René Descartes ihaili JÄRKEILEMISTÄ KOROSTAVAA RUUTUKAAVAA ja piti sen mukaista rakentamista MIELLYTTÄVÄNÄ JA KAUNIINA.

HOLISTISTA ajattelutapaa voi verrata myös YHTEISOMISTUKSELLISEEN KOMMUNISMIIN liittyvässä yhteiskunnallisessa tarkastelussa.

*

Tässä yhteydessä mieleeni tulee OULUN ARKKITEHTIKOULUN AIKAINEN opettajani ARKKITEHTI REIMA PIETILÄ. HÄN KOROSTI LUOVUUTTA JA YKSILÖLLISIÄ PIIRTEITÄ JA VAPAUTTA. Hän myös ihaili jugendtyyliä koska se on hyvin yksilöllistä (vrt. teollinen rakentaminen ja standardisointi).

*

Kun PIETILÄ piirsi rakennusta, hän aloitti MERISTISESTI yksityiskohdan suunnittelusta (vrt. yksilön korostaminen).

Lisää detaljeja piirtäessään ja suunnitelmaansa ”uusilla yksityiskohdilla laajentamalla” hän tuli vähitellen kokonaisuushahmoon.

Toisinaan hän tarkkaili (käsittääkseni) rakennussuunnitelmaansa myös vuorovaikutteisesti (samanaikaisesti meristinen ja holistinen näkökulma).

*

KAPITALISTISEN KANSALLISVALTION JA YHTEISOMISTUKSELLISEN SOSIALISTIS-KOMMUNISTISEN YHTEISKUNNAN PERUSTAMINEN ON TOTEUTETTU KOKONAISVALTAISUUTTA KOROSTAEN HOLISTISESTI.

HUOMION KOHTEENA ON OLLUT YHTEISKUNNALLISTEN SUHTEIDEN MÄÄRITTELEMINEN JA VALTIOLLINEN ORGANISOIMINEN. MUTTA MYÖS SEN YHTEYDESSÄ ON ”UNOHDETTU” IHMISYKSILÖ VAPAANA OLEMASSAOLO-OLENTONA.

*

TEOLLIS-KAPITALISTISEN VALTION PERUSTAMISESSA ON OLLUT KESKEISTÄ VALTIOLLISEN ITSEMÄÄRÄÄMISEN, YKSITYISYRITTÄJYYDEN JA VOITON HUOMIOIMINEN,

SIIS AINEELLISTEN SUHTEIDEN TARKASTELEMINEN (TALOUS, PÄÄOMA, RIKASTUMINEN JNE.).

AINEELLISTEN SUHTEIDEN HUOMIOIMINEN ON MYÖS YHTEISOMISTUKSELLISEN SOSIALISTIS-KOMMUNISTISEN YHTEISKUNNAN PERUSTAMISEN KESKIPISTEENÄ.

*

TEOLLIS-KAPITALISTINEN VALTIO ON PERUSTETTU YKSITYISINTRESSIN POHJALTA SEKÄ YKSILÖVAPAUKSIEN PUOLUSTAMISEKSI.

MUTTA MYÖS YHTEISOMISTUKSELLISEN KOMMUNISTISEN YHTEISKUNNAN VOI PERUSTAA YKSILÖSTÄ KÄSIN.

YKSILÖLLISYYTTÄ VOIDAAN KOROSTAA SOSIALISTIS-KOMMUNISTISESSA YHTEISKUNNASSA esimerkiksi ”MERISTIS-RYHMÄSUHTEELLISEN” TARKASTELUN POHJALTA.

*

6. KÄSITYS IHMISESTÄ JA LUONNOSTA ON MUUTUTTAVA ”LUONNON SEURAAMISEKSI”.

TOISEKSI VALTIOIDEN MAAPALLON ON PÄÄTYTTÄVÄ SOTINEEN JA IHMISTEN TÄYTYY VOIDA OLLA KAIKKIALLA PELKÄÄMÄTTÄ SAMANARVOINEN MUITTEN JOUKOSSA KUNKIN YKSILÖN OMAKSUMASTA KULTTUURISTA, USKONNOSTA JA IHONVÄRISTÄ RIIPPUMATTA.

*

PUOLI VUOSITUHATTA SITTEN tapahtunut ”taide-, tieto- ja tiede, hallitsemis- ja edistysuskon” muutos (”tietouskoinen renessanssi”) on osoittautunut nykyisen YMPÄRISTÖKRIISIN perimmäiseksi ”sylttytehtaaksi”. TEOLLINEN KAPITALISMI hyödynsi sitä niin tehokkaasti, ettei maapallosta jäänyt jäljelle muta kuin KITUMISTA.

Järjen sekä ”tietämisen, yhteiskunnallisen hallintovallan korostaminen ja luonnon hyväksikäyttö” (iskulause ”tieto on valtaa”) ei johtanutkaan IHMISKUNNAN ONNEEN vaan luonnon ja ihmiskunnan pahimpaan kärsimykseen.

NYT PARHAILLAAN TAPAHTUVAT MUUTOKSET MERKITSEVÄT aikansa eläneiden näkökulmien murtumista ja korvautumista uudella ihmisen, luonnon ja yhteiskunnalliset rakenteet paremmin huomioivalla tavalla.

*

Kirjoitin 25.10.2020 Seinäjoella ilmestyvään Ilkka-Pohjalaiseen seuraavan mielipidekirjoituksen ”PERINTEINEN JA MODERNI”

Moderni rakennustekniikka pohjautuu noin 500 vuotta sitten syntyneeseen ”moderniin meristiseen tiedeajatteluun” (siinä kokonaisuus rakentuu osista käsin, ei päinvastoin) sekä sen taustalla olevaan 1900-luvun moderniin analyyttiseen filosofiaan (Wittgenstein jne.).

Esimerkiksi nykyaikaisen rakennuksen ulkoseinä on suunniteltu tältä pohjalta. Ulkoseinässä on (ulkoa sisään päin tarkasteltaessa) ensin esimerkiksi tiilimuuraus, sen takana parin sentin ilmarako, tuulensuojalevy, lämpöeristys, höyrysulku sekä sisäverhous. Näillä elementillä on eriytettyjä funktioita, mitkä liittyvät esimerkiksi lämpöön, kosteuteen ja ilmavirtaan ulkoseinässä.

Tiilimuurauksen alaosassa olevia ilmarakoja ei saa peittää koska kyseisten reikien kautta tapahtuu seinän sisään päässeen kosteuden poistuminen ulos ilmavirran mukana. Jos muuraa kyseiset reiät umpeen, talosta tulee hometalo koska kosteus jää seinän sisälle. Tämä johtaa usein talon lahoamiseen ja purkamiseen.Myös esimerkiksi modernin arkkitehtuurin ja taiteen taustalla on moderni ajattelutapa. Siihen voi tutustua esimerkiksi SEINÄJOEN AALTOKESKUSTAAN tutustumalla (kohteen on suunnitellut Kuortaneella syntynyt ja kansainväliselle Helsingin seudulle päätynyt Alvar Aalto).

Alun perin ilmajokilaisesta kylästä eriytynyt Seinäjoen kaupunkikunta on syntynyt modernin ajattelutavan pohjalta. Maataloustuotteiden teollisella jalostamisella on ollut siinä iso merkitys. Seinäjoen synty on samalla liittynyt myös moniin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin (esimerkiksi väestön työllistämiseen).

Modernin teollistuneen yhteiskunnan vastakohta on maaseutukulttuurinen yhteiskunta. Eteläpohjalaisessa maatalouskulttuurissa on harjoitettu pitkään hirsitalotekniikkaa ja toteutettu samalla klassistista tyyliä ja sen ”massiivista holistista ulkoseinärakennetta” (fooninki).

Ilmarakojenkaan merkitystä ei ole siksi ymmärretty aina ulkoseinämuurausten yhteydessä.

Vanhat perinteet ovat vaikuttaneet siihen, että lakeudella vierastetaan usein modernia. Postmodernista kulttuurista ja tyylistä puhumattakaan.

Kokonaan eri asia on se johtaako moderni kaikessa hyvään.

*

Sanalla ”MODERNI” tarkoitetaan samaa kuin ”UUSI”. Uudella viitataan tulevaan, ei eiliseen. MUUTOS EI JOHDA AINA HYVÄÄN JA EDISTYKSELLISEEN MUTTA MUUTOSTA TAPAHTUU JATKUVASTI.

*

Onko suurin syypää maapallon nykyiseen kriisiin (esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen sekä sodankäynti ja nälänhätä) voiton tavoittelu, yrittäjyys, yksityisomistus, teollinen kapitalismi ja tavaratulva, yhteisomistukseen ja kommunismiin pyrkiminen, löytöretket ja siirtomaaherruus, pakolaisuus ja monikulttuurisuus, kansainvälisyys, kansallisvaltio (nationalismi) vai bailailuvapaus (osana teknologista elämäntapaa)?

Vai esimerkiksi ihmisen ”tietousko”, itsekkyys, valtakilpailu, ymmärtämättömyys, tekemättömyys?

Vai onko tämä kysymys asetettu väärin? Aiheuttaako kysymys vääränlaisiin vastauksiin suuntautumista?

ILMOITUS