VALTIOIDEN LOPPU LÄHESTYY. KULJEMME KOHTI KANSAINVÄLISTÄ MAAPALLOA.

YLE ULKOMAAT uutisoi 13.9.2020, että ”Kreikka vahvistaa asevoimiaan keskellä aluekiistaa Turkin kanssa: 18 hävittäjää Ranskasta ja tuhansia uusia sotilaita”. TURKILLA JA EU:LLA ON OLLUT KIISTOJA NIIDEN PAKOLAISSOPIMUKSESTA. KREIKKA, TURKKI JA RANSKA OVAT NATON JÄSENIÄ.

LUONNONVAROJEN SAALISTAMISEEN TÄHTÄÄVÄN KREIKAN JA TURKIN VÄLISEEN KONFLIKTIN (ÖLJY JA KAASU) on lisäksi osapuolina esimerkiksi YHDYSVALLAT JA VENÄJÄ. KRIISI ON RÄJÄHDYSALTIS mutta maapalolla ei ole KANSAINVÄLISTÄ VALTAORGANISAATIOTA MIKÄ VOISI PAKOTTA VÄKIVALLATTOMAAN RATKAISUUN.

*

SAMAAN AIKAAN EUROOPAN UNIONIN ELVYTYSRAHASTO (750 miljardia) ÄRSYTTÄÄ NATIONALISTISIA JÄSENVALTIOITA, koska kyseinen KANSAINVÄLISILTÄ MARKKINOILTA otettu VELKA SITOO VALTIOITA entistä tiiviimmin UNIONIIN. On väitetty myös, että rahaston avulla pyritään LIITTOVALTION muodostamiseen. LIITTOVALTIONA EUROOPAN UNIONI voisi kilpailla tehokkaammin esimerkiksi USA:n kanssa RAUHAN YLLÄPITÄMISEKSI.

JOS SOTA SYTTYISI, SIIHEN JOUTUISI osallistumaan myös NATIONALISTISIA JÄSENVALTIOITA JA SOTA PAKOTTAISI NE SITOUTUMAAN UNIONIN KANSAINVÄLISEEN VALTAPELIIN.

KANSAINVÄLISTYMISESTÄ ON TULLUT NATIONALISTISTEN VALTIOIDEN SUURIN UHKA. SE ON OHITTANUT MYÖS MAAHANMUUTTAJA- JA PAKOLAISKIISTAT. VOIMAVAROJEN YHDISTÄMINEN ON KUITENKIN tässäkin tilanteessa SUURIN ETU.

*

IHMISLAJIN JA LUONNON KONFLIKTISSA on tässäkin huomion arvoista myös se, että VALTIOT pyrkivät saalistamaan vieläkin AHNEESTI LUONNONVAROJA, vaikka NE OVAT LOPPUMASSA MAAPALLOLLA.

Samaan aikaa LUONTO on iskemässä takaisin päin IHMISTÄ monilla eri tavoilla. Esimerkiksi ILMASTONMUUTOS on aiheuttanut pitkiä kuivia jaksoja monilla alueilla ja toisilla niistä on syttynyt SUURIA METSÄPALOJA. Ja esimerkiksi ”Tutkijat ymmällään – MIEKKAVALAAT hyökkäävät aggressiivisesti veneitä päin Espanjan ja Portugalin rannikolla” (Yle ulkomaat 14.9.2020). Hyökkäykset ovat olleet ”pitkiä ja järjestäytyneitä”, miekkavalaat ovat älykkäitä eläimiä ja syy hyökkäyksiin saattaa liittyä valaiden stressautumiseen.

UTILISTINEN LUONTOSUHDE EI VOI PÄÄTTYÄ ENNEN KUIN VALTIOIDEN MAAPALLO ON PÄÄTTYNYT.

*

ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA MURTAVAT PARHAILLAAN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN JA TEOLLISEN KAPITALISMIN ”USKOMUSPOHJAISTA” TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKOA. TÄÄLLÄOLO EI OLE MYÖSKÄÄN YKSI TODELLISUUS vaan käsityksiä siitä ”MIKÄ ON TODELLISTA” on yhtä monia kuin on ihmisiä.

Ihmisellä on kuitenkin kyky YMMÄRTÄÄ esimerkiksi virusten vastaiseen ROKOTTAMISEEN (ROKOTTEEN pohjalla on kokeellinen KEMIA) liittyvän käsitteen ”LAUMASUOJA” merkityksen koska se perustuu KOKEELLISIIN HAVAINTOIHIN. On havaittu, ettei kaikkia ihmisiä tarvitse rokottaa kun ihmisjoukossa on päässyt muodostumaan ”laumasuoja”.

LAUMASUOJAN lisäksi ESIMERKIKSI käsitteestä DNA voi laatia KOKEELLISEEN HAVAINTOON pohjautuvan kuvauksen.

TOTALITÄÄRINEN VALTIO, SODANKÄYNTI SEKÄ NATSISMI (AATE JA LIIKE) perustuvat silti vieläkin TIETOUSKOON SEKÄ SIIHEN, ETTÄ MAAILMASSAOLO ON YKSI KAIKILLE IHMISILLE YHTEINEN TODELLISUUS.

UUSI KANSAINVÄLINEN KÄSITYS TÄÄLLÄOLOSTA VOI SYNTYÄ VASTA KUN TÄMÄ IKIVANHA KUVITELMA ON MURSKATTU SÄPÄLEIKSI.

*

MAAPALLOA KOSKEVAA KRIISIÄ TARKASTELLAAN NYKYISIN VÄÄRISTÄ USKOMUKSISTA, NÄKÖKULMISTA JA VIRHEELLISELTÄ POHJALTA KÄSIN.

Tuon vanhan virheellisen ajattelutavan perusta on siinä, että ihmislaji on maapallolla LUONNON YLÄPUOLELLA vaikuttava tietävä ja hallitseva olento. Ihminen ”kuvittelee itsestään kaikkea nerokasta” mutta ei tunne edes itseään.

Kun ihminen puhuu nyt esimerkiksi LUONNON SUOJELEMISESTA käsitteessä ”suojeleminen” on kyse ihmisen intressistä ja toiminnasta sekä ihmisen asettumisesta luonnon yläpuolelle. Ja kun ihminen puhuu ”luonnosta”, tuota käsitettä ”väännellään” virheellisesti tietovaltaisuuden sekä hallitsemis- ja edistysuskon pohjalta.

IHMISEN LUONTOSUHTEESSA on kyse seikasta, jota tulee tarkastella ja avata aivan muulta pohjalta kuin TIETÄMIS- JA HALLITSEMISUSKON POHJALTA. Luontoa voi vain SEURATA.

Esimerkiksi ”Yle ulkomaat” -uutinen 15.9.2020 ”IHMISKUNTA TIENRISTEYKSESSÄ – YK:N JÄTTIRAPORTTI MAAPALLON TILASTA...” on valtaosin hyvä esimerkki tämänhetkisen ympäristökriisin tarkastelemisesta perinteellisesti virheellisistä lähtökohdista ja näkökulmista käsin. KAPITALISTISTEN VALTIOIDEN ITSEKKÄIDEN VALTAPELIN MAAPALLON VALLITESSA uutisessa mainittuja ongelmia ei voi ratkaista.

ONGELMAN RATKAISUA TULEE ETSIÄ KRIISIN PERUSKYSYMYKSISTÄ KÄSIN. AIVAN ENSIMMÄISEKSI IHMISEN TÄYTYY OPPIA YMMÄRTÄMÄÄN OLEMASSAOLONSA JA ITSENSÄ TÄYSIN UUDELTA POHJALTA.

VAIN TIETOUSKOSTA LUOPUMISTA VOI SEURATA TOTAALIKANSAINVÄLISTYMINEN.

*

Esimerkiksi LÄÄKETIETEEN YHTEYDESSÄ HAVAITSEE SEN, ETTÄ IHMISYKSILÖSSÄ YHTYY HENKISIÄ JA AINEELLISIA PROSESSEJA NIIN MONIMUTKAISESTI, ETTEI IHMISTÄ KOSKEVIA PROSESSEJA VOI YMMÄRTÄÄ, KYSEISTEN PROSESSIEN TOISENLAISIKSI MUUTTAMISESTA TAI ”PARANTAMISESTA” PUHUMATTAKAAN.

*

KÄYNNISSÄ OLEVAAN ILMASTONMUUTOKSEEN JA VIRUSPANDEMIAAN liittyy LUONTOSUHTEITA, joissa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä on yhteys viruspandemioihin. KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN kaltaiset ilmiöt ovat lisääntymässä.

VIRUSPANDEMIA heijastuu nyt myös KAIKKIIN INHIMILLISEN ELÄMÄN SEKTOREIHIN,myös esimerkiksi USKONNON HARJOITTAMISEEN.

SILMIN NÄKYMÄTÖN LUONTO-OLIO (koronavirus) on ravistellut viimeksi IHMISTEN YHTEISÖJÄ AIHEUTTAEN UUDENLAISEN MAAILMASSAOLOTUNTEEN JA -OTTEEN.

”TOTUUS MENNEISYYDESTÄ” pysyy ikuisesti arvoituksena. Ihmisellä ei ole myöskään kykyä ”tietää ja hallita TULEVAISUUTTA” eikä kykyä EDISTYÄ. ”VARMAA” on vain se minkä koemme ”TÄSSÄ JA NYT” eli ”OLEMINEN”. Toiseksi kun etsii vastausta kysymykseen ”voiko ihminen tietää” siihen voi löytyy helposti vastaus TARKKAILEMALLA ITSE ITSEÄÄN.

IHMISEN PITÄÄ NYT ”RUOSKIA” ENSIMMÄISEKSI ITSEÄÄN.

*

VAIKKA ihminen on myös itse saumaton osa luontoa, IHMISEN OMAKSUMAN ONGELMALLISEN LUONTOSUHTEEN JÄLKI näkyy nyt kaikessa. LUONTO on ihmiselle ennen muuta HYÖDYN IRTIOTON KOHDE.

ILMASTOMUUTOKSEN JA LUONNON suhteessa ”kärsivästä eläinkunnasta” siirtyy jatkossa IHMISIIN uusia viruksia, joihin ei ole rokotetta.

IHMINEN EI OLE LUONNON YLÄPUOLELLE SIJOITTUVA OLENTO. SODAN SYTTYESSÄ paljastuu ihmisestä päällimmäisenä RAAKUUS JA ELÄIMELLISYYS.

*

JULKISUUDESSA näkyy päällimmäisenä TIETOUSKOINEN UUTISOINTI mutta ei kulttuurimme sisältö ja lähtökohdat. VIRUSPANDEMIAN VILLIN RIEHUMISEN vaikutus on ulottunut syvälle VALTIOIDEN TALOUSELÄMÄÄN JA POLIITTISIIN VALTAPELEIHIN.

PUOLUEET LUOVIVAT VIELÄ HETKEN KANSALAISTEN JA KAPITALISTISTEN YRITTÄJIEN VÄLILLÄ. Siinä viskotaan eduskunnan suostumuksella ”PIKKUSUMMIA” KAPITALISTISTEN FIRMOJEN KÄYTTÖÖN.

Esimerkiksi YRITYS PELASTAA LAPIN JOULUMATKAILU oli johtaa syyskuun 2020 alussa HALLITUKSEN HAJOAMISEEN.

VIRUSPANDEMIA AIHEUTTAA joka tasolla JATKUVASTI RIITOJA. JATKOSSA PUOLUEIDEN VALTAPELIT KOVENEVAT ja se voi johtaa myös valtion koko hallituksen vaihtumiseen.

*

MAAPALLOLLA ON NYKYISIN NOIN 200 VALTIOTA. NIIDEN VÄLISET VALTAPELIT KÄYDÄÄN ENSISIJAISESTI LÄNSIMAISTEN KULTTUURIARVOJEN POHJALTA.

VALTIO EI OLE HENKI VAAN KIVENKOVA KAPPALE MIKÄ MURENEE HETKESSÄ.

KOTIMAAN uutiset ovat mielenkiinnottomia pirstaleita. SITÄ VASTOIN ULKOMAAN UUTISET liittyvät HUOMION ARVOISIIN VALTIOIDEN VÄLISIIN KIISTOIHIN JA SOTIIN.

KANSAN korostaminen YHTEISKUNNAN VALTAELIITTINÄ alkoi vasta 1700-luvun lopulla (VALISTUS). USKO VALISTUKSEN KAIKKIVOIPAISUUTEEN on kuitenkin horjunut jo pitkään. Monet pitävät VALISTUSTA pääsyyllisenä myös maapallon pahimpiin konflikteihin.

*

NATIONALISMIIN perustuva VALTIOIDEN MAAPALLO toimii YKSILÖVAPAUDEN JA KANSAINVÄLISYYDEN SUHTEEN ONGELMALLISESTI.

VALTIOIDEN VALTAPELIEN PÄÄPAINOPISTE TÄYTYY OLLA jatkossa KANSAINVÄLISYYDESSÄ SEKÄ YKSILÖÄ JA PIENRYHMÄÄ KOSKEVASSA INTRESSISSÄ.

NYKYAIKANA ”VÄHÄN TULEE OLEMAAN ENEMMÄN”. LAPSIAKIN tulisi tässä maapalon tilanteessa tehdä korkeintaan YKSI.

*

TOTAALIKAPITALISMI SYÖ NYT HIRVIÖNÄ SUIHINSA KOKO IHMISKUNTAA.

VALTIOIDEN MAAPALLON vallitessa ei voi toteutua ajatus siitä, että ”suojelemalla luontoa suojellaan myös ilmastoa” (yle ulkomaat, 4.9.2020).

Monien mielestä ihmiskunta on herännyt näihinkin ajatuksiin liian myöhään. Toisen tahojen mielestä ILMASTONMUUTOKSEEN EI VOI ENÄÄ EDES VAIKUTTAA. Toiseksi kun puhutaan LUONNON JA ILMASTON SUOJELUSTA tuolloin puhutaan yhdestä IHMISLAJIN itsekeskeisestä INTRESSISTÄ.

VALTIOVALLAN käytön lisäksi VALTIOIDEN MAAPALLOLLA syntyy YMPÄRISTÖONGELMIA PAIKALLISESSA HALLINNOSSA, Esimerkiksi kun maatalousvaltaisella Kauhavalla kaavailulle IBA-alueelle (lintujensuojelukohde) rakennettiin MOTORISOITU MAANTIE (Kangas-Annala), ratkaisulla sivuutettiin KANSAINVÄLISYYS.

*

IHMINEN EI VOI SAADA TIETOA esimerkiksi IDEOISTA (vrt. Platonin ideaoppi). IHMISEN TÄYTYY TYYTYÄ OLEMASSAOLOSSAAN KUVITTELEMISEEN JA USKOMISEEN.

MAAPALLON SUURIMMAT ONGELMAT (RASISMI, MILITARISMI, SODAT JNE.) alkavat VALTIOIDEN MAAPALLON palvotusta idealistisesta ”NATIONALISMIMYYTISTÄ”.

”NATIONALISMIKOSISKELU” (KRITIIKIN VAIENTAMINEN) ON VALTIOIDEN IHMISKUNNAN PAHINTA MYRKKYÄ.

*

KUN MAAPALLOLLA PYRITÄÄN ESIMERKIKSI RAUHAN YLLÄPITÄMISEEN
VALTIO TULEE ASETTAAN KANSAINVÄLISEN VALTAPELIN ALAPUOLELLE.

ITSEKKÄINTÄ JA JULMINTA JÄLKEÄ SYNTYY KAPITALISTISESTA VALTIOSTA. SIINÄ ASETETAAN YKSILÖVAPAUS AINA ALIMMALLE TASOLLE. YKSILÖ JA VÄHEMMISTÖT elävät nyt VALTIOVALLAN VAIKUTUKSESSA onnettomassa tilassa.

*

NATIONALISMIN TAUSTALLA on alun perin (juutalais-kristillinen) RAAMATULLINEN USKOMUS, että jokaiselle maapallon kansalle löytyy LUONNOSTAAN sille kuuluva alue maapallolta. Valtiot haluttiin perustaa noiden alueiden kohdalle VARTIOITUINE RAJOINEEN mutta tuo ajatus ei ole toteutunut koskaan missään.

NATIONALISMI ON USKOMUS, jossa on yhdistetty toisiinsa yhteen sopimattomia seikkoja, kuten JÄRKI (”IHMISEN TIETÄMISKYKY”) JA USKOMINEN (”IHMISEN KUVITTELUKYKY”). Hegelin nationalistisen filosofian MYRKYLLISESSÄ SILLISALAATTIMAISESSA KOKONAISOTTEESSA on suurin merkitys ”KANSAKUNNASSA” sekä kaikkeen vaikuttavan HENGEN (eli JUMALAN) SUUNNITELMALLA SEKÄ EDISTYSUSKOLLA.

”JÄRJESTELMÄFILOSOFI HEGELIN NATIONALISMI” on syntynyt alun perin VANHAN TESTAMENTIN KRISTILLIS-IMPERIALISTISEN kuvauksen pohjalta. RAAMATUN sisältämän ”SANAMYYTIN” mukaan JUMALAN HENKI LUOVUTTI ARMOITETULLE KANSALLE OMAN ”VALTIOALUEEN” (ISRAEL, tuolla alueella asuu kuitenkin monia kansanryhmiä).

NATIONALISMIN PALVONTA on merkinnyt JOHTAVAA KANSANOSAA KUVAAVIEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN perustamista johtavalle kansalle (Suomessa suomalaisille, esimerkiksi IMATRANKOSKI) ja sen HEIMOILLE (kuten johtavan kansanosan ”karjalaisille”).

HENGEN SUOMEN JOHTAVALLE KANSALLE VARAAMA ALUE YMMÄRRETTIIN SUOMENNIEMEN JÄRVIMAISEMANA. Tuolla SOISELLA SUURALUEELLA asuneista monista kansanryhmistä SUOMALAISET valittiin NATIONALISTISEN SUOMEN VALTION johtavaksi KANSANRYHMÄKSI.

*

SUOMEN VALTION KÄYTÄNNÖLLINEN PERUSTAMISIDEA ALKOI siitä kun TSAARIN VENÄJÄ valloitti PIETARIN perustamisen jälkeen koko Suomenniemen RUOTSILTA. Vallattu alue sai Venäjältä AUTONOMIAN.

Vähän yli sata vuotta tuon jälkeen SUOMI julistautui ”KIIREELLÄ ITSEMÄÄRÄÄVÄKSI VALTIOKSI”, koska Venäjän keisarikunnassa oli tapahtumassa KANSAINVÄLINEN ILMIÖ eli VALLANKUMOUS. Siinä vanha autoritäärinen ”VALLAN PERIMISPERINNE” syrjäytettiin KANSAN vallankäytöllä.

ITSENÄISYYSJULISTUKSEN jälkeen suomalaiset joutuivat ratkaisemaan VALTIONSA TALOUDELLISEN JA POLIITTISEN ORGANISOITUMISEN (SYTTYI SISÄLLISSOTA 1918). Myöhemmin NATIONALISTINEN SUOMI joutui ottamaan uudestaan kantaa suhdettaan KANSAINVÄLISIIN ILMIÖIHIN (1990-luvun alussa suhde EU:n).

*

ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA on aiheuttanut uudestaan jännitteen KANSALLISEN JA KANSAINVÄLISEN VALLANKÄYTÖN välille. LUONNON JA IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN kannalta ainoastaan KANSAINVÄLINEN VALTAPELI voi johtaa nyt vallitsevien ongelmien ratkaisemiseen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN. VALTIOIDEN MAAPALLO ON VAIHTUMASSA KANSAINVÄLISEKSI VAKIINTUAKSEEN.

*

ORGANISOIDUT VALTA-ALUEET JA VALTIOT ovat kokeneet aina maapallolla suuria muutoksia, VALTIO EI OLE IKUINEN. NATIONALISTISEN VALTION LOPPUMISTA ei voi estää enää mikään.

Kirjoitin ensimmäisen kerran valtion lopusta (luultavasti vasta) vuoden 2012 lopulla (kts. Jukka Paaso, SUOMEN LOPPU, Suomen kuva 1. osa, Kauhava 2012, ISBN 978-953-67631-8-7). Kirjoitin samaan aikaan vanha puoluejärjestelmän lopusta (kts. PUOLUEEN LOPPU, Suomen kuva 2. osa, Kauhava 2012, ISBN 978-952-67631-9-4).

Johtavaa kansanryhmää (täällä SUOMALAISUUTTA JA SUOMALAISIA) PALVOTAAN vieläkin NATIONALISMIVALTIOSSA esimerkiksi KOULUNKÄYNNIN, ARMEIJAN JA URHEILUN YHTEYDESSÄ.

*

Etelä-Pohjanmaalla MYYTTIPAIKKANA toimii niin kutsuttu ”LAKEUS” (eli peltomaisema) ja TURUSSA SAARISTO (turkulaisten mielestä ”maailman kaunein saaristo”).

Mutta kun täkäläinen KONEELLISTETTU TEHOMAATALOUS ei pärjää ILMASTONMUUTOKSEN JOHDOSTA kansainvälisessä TALOUSKILPAILUSSA tai jos TEHOMAATALOUS kielletään, tuhoutuu myös vuosisatoja vanhoja PAIKKAMYYTTEJÄ, joihin on sisältynyt myös LAKEUSMYYTTI.

*

SUOMENKIN VALTIO on ollut perustamisvaiheista lähtien jatkuvassa vuorovaikutuksessa AIKAKAUDEN YLEISEN MUUTOKSEN kanssa. SUOMEN VALTION syntyvaiheessa Suomi oli vuorovaikutuksessa MUUTTUVAN VENÄJÄN kanssa. Maailmansotien väissä Suomi alkoi TEOLLISTUMAAN. Suomi on ollut maailmansotien yhteydessä läheisessä suhteessa saksalaiseen MILITARISMIIN. Nyt nationalistisen Suomen on monta syytä olla läheisessä suhteessa EUROOPAN UNIONIN kanssa.

*

Kun aloitin nuorena miehenä TURUSSA tammikuussa 1987 virkatyön kaavoituksen apulaisjohtajana elin keskellä AIKAKAUDEN SUURTA MURROSVAIHETTA mutta en osannut tunnistaa sitä.

YHTEISKUNTA OLI MENOSSA KOHTI MAAPALLON LAAJUISTA TOTAALIKAPITALISMIA. SE ON TULOSSA KOHTA TIENSÄ PÄÄHÄN.

Tuolloin puhuttiin Suomessa ”HALLITUSTA RAKENNEMUUTOKSESTA”. Muutoksesta tuli kuitenkin hallitsematon.

Kun TARPEET JA VÄLINEET UUSIUTUVAT LIUKUHIHNAMAISESTI SOSIAALIVALTIO TULEE aina vaan kalliimmaksi. Siksi on alettu tuottamaan LISÄÄ RAHAA hävittämällä tieltä vanhan yhteiskunnan esteitä ja muuttamalla myös JULKINEN KUNTAVALTA LIBERALISTISEN KAPITALISMIN MUKAISEKSI KONSERNIKUNNAKSI.

Sen tärkein ohjenuora on OSAKEYHTIÖLAKI. Sen mukaan kuntapäättäjille ei saa luovuttaa kaikkea ”YHTIÖTIETOA”.

*

Tämä yllättävä muutos johti siihen, että jouduin nopeasti VASTAKKAIN TURUN JOHDON kanssa ja siihen ROMAHTI MYÖS IDEALISTINEN KÄSITYKSENI YHTEISKUNNASTA.

Näin TURUSSA edessäni IHMISHIRVIÖITÄ, joille oli pääasia päästä nopeinta tietä kiinni herkkupalaan. Siinä ei saanut olla tiellä minkäänlaisia esteitä. Tuota ilmiötä kutsuttiin ”TURUN TAUDIKSI”, myöhemmin myös ”MAAN TAVAKSI”, Mutta siinä oli kyse kokonaisesta TOTAALIKAPITALISTUVAN MAAPALLON TAVASTA.

*

Kun 1980-luvulta lähtien VALTAA ”DELEGOITIIN” (”luovutettiin ja siirrettiin”) ylhäältä alas tuhottiin myös siihenastinen YHTEISKUNTASOPIMUS JA DEMOKRATIA.

KOKONAISVALTAISESSA SUUNNITTELUSSA (kaavoituksessa yleiskaavoituksessa) JA LUONNOSSA (esimerkiksi Turun Hirvensalossa ja Ruissalossa) nähtiin joustavaa ja nopeaa VALTAPELIÄ (ja edistystä) JARRUTTAVIA SEIKKOJA ja siksi tunnettiin vihaa kokonaisvaltaista suunnittelua (yleiskaavoitusta) ja luontoympäristön suojelua (maisemasuunnittelua) kohtaan.

*

NYT NÄEMME tuon ”UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN” seuraukset kuten luonnonvarojen loppumisen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen.

MAAPALLON LAAJUINEN VAPAAMIELINEN KAPITALISMI JA MODERNI TEKNOSYSTEEMI vyöryvät tänä päivänä VILLISTI EKOSYSTEEMIN YLI seurauksista piittaamatta.

Koska NATIONALISTISEN VALTION DEMOKRATIA-AJATUS on mennyt jo monta kertaa säpäleiksi Suomen valtion perustamisen jälkeen, viimeksi on syntynyt UNELMA PALUUSTA ”ALKUPERÄISEEN KANSANKOTIIN”.

Tätä UNELMAA on SUOMESSA RUOKKIMASSA NYT PERUSSUOMALAISET. JA suurimmiksi häviäjiksi tuossa VALTAPELISSÄ on tulossa ENTISET SUURET PUOLUEET kuten KESKUSTA JA SOSIAALIDEMOKRAATIT.

Tämän suuren muutoksen viimeistelee parhaillaan KORONAVIRUSPANDEMIA.

*

RATIONALISTINEN TIETO- JA HALLITSEMISUSKO JA EDISTYSUSKO SEKÄ USKO MODERNIN TEKNOLOGIAN mahdollisuuksiin EDISTÄÄ IHMISEN PYRKIMYKSIÄ on johtamassa TOTAALISEEN TUHOON MAAPALLOLLA.

Mutta kun TIETO- JA HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKO MURTUU, käynnistyy KEHITYS, jonka taustalla on KOKONAAN UUDENTYYPPINEN VALTAPELI JA KULTTUURI.

Tuohon UUTEEN KANSAINVÄLISEEN KULTTUURIIN sisältyy JOTAIN mikä ei ole perinteistä FILOSOFIAA EIKÄ TIEDETTÄ.

*

Vuonna 1961 ilmestyi Georg Henrik von Wrightin kirja suomeksi Ajatus ja julistus (tätä ennen sama kirja ilmestyi 1955 ruotsiksi Tanke och förkunnelse (olin tuolloin pikkupoika, suurperheemme oli muuttanut 1955 Perniöstä Lapinjärvelle), von Wrightin ruotsinkielinen kirja Vetenskapet och förnuftet ilmestyi Suomessa 1986 (kirjan nimi oli Tiede ja ihmisjärki) ja vuodenvaihteen jälkeen Ruotsissa (1987).

Äskettäin kuollut ERIK ALLARDT arvosteli tammikuussa 1987 von Wrightin käsityksiä tieteen ja teknologian VAIKUTUKSISTA YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN (aloitin tammikuussa 1987 virkatyöni Turun kaupungin johtavana aluesuunnittelijana 1. apulaisasemakaava-arkkitehtina).

Kutsuin muutama vuosi tuon jälkeen nykykaupunkia ”KAUPUNKIKONEEKSI” ja ryhdyin aluesuunnittelijana pohdiskelemaan uusia LUONNON paremmin huomioivia YHTEISKUNTAMALLEJA. Koska uskoin vielä tuolloin IHMISEN KYKYYN JALOSTUA (tietää-hallita-edistyä) liityin puolueeseen, poliittisiin VIHREISIIN. Olin kuitenkin eniten kiinnostunut jo tuota ennen MARXILAISESTA FILOSOFIASTA.

Erik Allardtin kritiikistä syntyi Suomessa julkinen väittely, jota voi syystä pitää myös yhtenä syynä siihen, että von Wright on ”unohdettu” kuolemansa (2003) jälkeen Suomessa.

UUSIN TIETOTEKNINEN KEHITYS (tekoäly ja robotit) JA ”TIETOYHTEISKUNTAUSKO” on johtanut viimeksi siihen, että NYKYKAUPUNGIN KONEELLISTUMISKEHITYS on vaihtunut ”KAPITALISTISEKSI KONETOTALITARISMIKSI”.

Olin uskonut sinisilmäisesti, ettei ”hermeneutiikan vastaiseen tietoyhteiskuntakokeiluun” ryhdytä mutta INSINÖÖRIUSKO VOITTI. Nyt yhteiskuntaamme johtaa ROBOTIT.

*

SIVISTYNYTTÄ IHMISTÄ VOIDAAN SYYTTÄÄ ”AKATEEMISESTA ANARKIASTA” eli syyttää sisäisesti kypsää ihmistä ”tieteenharjoittamisen kurittomuudesta” tietouskoisen ”akateemisen vapauden” ja edistysuskon olosuhteessa.

Mutta kun von Wright kirjoitti ”esseetyyppistä tekstiä” hän irrottautui tiedemiehen TIETOUSKOSTA ja filosofin VARMUUDESTA ja laskeutui ”ihmisenä olemisen ruohonjuuritasolle”. Noissa von Wrightin teksteissä asuu siksi syvällisen ihmisen lämpö (esimerkiksi von Wrightin kirjassa ”HUMANISMI ELÄMÄNASENTEENA”).

NYT KUN KORONAVIRUSPANDEMIA RAVISTELEE KOKO LÄNSIMAISEN KULTTUURIN PERUSTAA VON WRIGHTIN KIRJOITTAMAT ”IHMISENÄ OLEMISEN KAUHUKUVAT” OVAT ALKANEET ”KUMMITELLA” EDESSÄMME.

KAIKKI MUUTTUU ENNEN KUIN VALTIOTON AIKAKAUSI (ANARKISMI) ALKAA.

ENNEN KUOLEMAANSA von Wright sanoi eräässä haastattelussa, että ”on tylsää kuolla” mutta jos hän eläisi tänä päivänäkin hän ei tuntisi itseään tylsistyneeksi hetkeäkään.

*

KUN KORONAVIRUS MURTAA TIETOUSKON, SE SEKOITTAA KOKO KORTTIPAKAN.

”– – eräät arvossa pidetyt kriitikot ovat kieltäytyneet tunnustamasta häntä (Dostojevskia/lisäys JP) kaunokirjailijaksi – – Missä kulkee ”kaunokirjallisuuden ja muun kirjallisuuden välinen raja?” (G. H. Von WRIGHT kirjassa Tieto ja ymmärrys, 1999, sivulla 399).

”– – hän suorastaan pyrkii elämään elämänsä niin kuin hän siitä kertoo. On siis valittava joko ELÄMINEN TAI KERTOMINEN – – Mutta kun elämästä aletaan kertoa muuttuu kaikki – – Aletaan ikään kuin alusta...Ja itse asiassa onkin alettu lopusta – – ajan tavoitteleminen väärästä päästä” (otteet SARTREN INHOSTA, suomennos 1981, ks. INHON sivut 60-63).

*

Von Wright on kirjoittanut, että ”Johtuu ehkä kasvatuksestani tai luonteenlaadustani tai molemmista, että yritykseni orientoitua NYKYAJASSA - kohti TULEVAISUUTTA – ovat aina hakeneet LÄHTÖKOHTIA MENNEESTÄ”.

Koska olen ollut myös itse (eri syistä johtuen) kiinnostunut HISTORIASTA (kirjoittamalla myös itse historiasepitelmiä), laitoin tämän von Wrightin toteamuksen erään omakustanteeni alkuun (sivu 2, TURUN KIRKKOAIKA, Turun kuva 2. osa, 2005, ISBN 952-99502-1-7). Tuo omakustannetekstini sisältää ainoastaan yhden näkökulman TURKUUN eli esimerkiksi minun (jostakin syystä laatimani) näkökulma TURKUUN mutta se ei ole sama asia kuin ”TOTUUS TURUSTA” sillä sitä ei voi kertoa kukaan koskaan.

JOKAINEN ILMIÖ JA PAIKKA ON AINA MYÖS ”IKUINEN ARVOITUS”.

HISTORIAA voi kirjoittaa lukemattomilla eri tavoilla mutta hakea LÄHTÖKOHTIA MENNEESTÄ TÄTÄ AIKAA KOSKEVIIN POHDINTOIHIN voi pitää oikeana periaatteena esimerkiksi siinä mielessä, että ihminen ei ole muuttunut tuhansiin vuosiin yhtään vaan toistaa jatkuvasti samoja virheitä EDISTYMÄTTÄ. Jos LÄNSIMAINEN KULTTUURI on ajamassa nyt karille siinä ei ole mitään uutta.

Tässä yhteydessä on huomattava myös se, että von Wright oli saanut esimerkiksi isältään menneitä aikoja käsitelleitä kirjoja, jotka olivat toisten tekemiä TULKINTOJA menneisyydestä.

MENNEISYYDEN selvittäminen voi liittyä myös esimerkiksi VARHAISTEN MORAALIKÄSITYSTEN AVAAMISEEN JA MUUTOKSEEN PYRKIMISEEN NYKYAJASSA. Tästä käy hyvänä esimerkkinä FOUCAULTIN tekemät seksuaalisuuden historiaan liittyvät pohdinnat.

KAIKKI ON MYÖS JATKUVASSA MUUTOSTILASSA. Tämän ajattelutavan VASTAKOHTA on se, että IHMINEN KUVITTELEE kaiken olevan tässä maailmassa koko ajan YHTÄ JA LOPULLISESTI SAMAA (STAATTISTA, MUUTTUMATTOMUUTTA).

Kuitenkin esimerkiksi SUOMEN VALTIO on ollut ennen ja jälkeen 1917 JATKUVASSA MUUTOSTILASSA ja että muutoksia on tehty aikakauden yleisten virtausten pohjalta (esimerkiksi lakimuutokset).

NATSISTISEN MAAILMANKUVAN omaksuneet eivät kuitenkaan SALLI MUUTA KUIN ”STAATTISEN TOTUUSKÄSITYKSEN”. ”LOPULLISTA TOTUUTTA” on kuitenkin mieletöntä vartioida.

*

JOHTAVAN KANSANRYHMÄN JA SEN HALLITSEMAN NATIONALISTISEN VALTION PALVONTA YLILUONNOLLISENA HENKENÄ JATKUU VIELÄ HETKEN.

NATIONALISMIA PALVOVAT NATSIT ovat perinteisesti vaatineet YHTEISKUNNALLISEN VALVONNAN KIRISTÄMISTÄ (esimerkiksi Hitlerin Saksa maailmansotien välissä).

KORONAVIRUSEPIDEMIA on aiheuttanut viimeksi sen, että YHTEISKUNNALLISEN VALTAELIITIN on ollut pakko ottaa käyttöön tähänastista kovempia KULKUTAUTIEN TORJUNTAKEINOJA.

Tämä on samalla merkinnyt YHTEISKUNNALLISEN VALVONNAN KIRISTÄMISTÄ IHMISTEN SUOJELEMISEKSI TAPPAVALTA KULKUTAUDILTA.

*

NATIONALISMIKIIHKOINEN ÄÄRIOIKEISTO on keksinyt äskettäin uuden POPULISTISEN valtatempun: UUSI NATSISTINEN ÄÄRIOIKEISTO vaatii nyt YHTEISKUNNALLISEN VALVONNAN LÖYSÄÄMISTÄ koronavirustilanteen yhteydessä.

BERLIINISSÄ POLIISI HAJOTTI ÄSKETTÄIN MASKIEN KÄYTTÖÄ VASTUSTANEEN SUURMIELENOSOITUKSEN JA PIDÄTTI sen jälkeen SATOJA ÄÄRIOIKEISTOLAISIA AKTIVISTEJA.

Tämä tapahtuma viittasi myös VASTAKKAISTEN SAKSOJEN YHDISTÄMISEN erikoisiin seurauksiin.

*

TUPPUKYLÄ KUHMO EI OLE KAUKANA ”MASKITTOMASTA KAUHAVASTA”. MASKIN käyttö on perusteltua koska se MUISTUTTAA myös pikkukylien väestöä maapallolla vallitsevasta PANDEMIASTA. TOISET TAHOT PYRKIVÄT kuitenkin hyödyntämään itsekkäästi vallitsevaa tilannetta.

”Maskittomien kauhavalaisten” rinnastaminen berliiniläisiin MASKITTOMUUTTA MARKKINOIVIIN RYHMIIN on kuitenkin epäasiallista puhetta koska MASKIN KÄYTÖN LAIMINLYÖMINEN ei ole KAUHAVALLA VALTAPELI-IDEOLOGISTA POPULISMIA.

MASKIEN KÄYTÖN VASTAISTA IDEOLOGISTA POPULISMIA on havaittu SAKSAN LISÄKSI ainakin RANSKASSA, BRITANNIASSA JA ITÄVALLASSA. VASTAAVAA VASTARINTAA saattaa nousta myös PAKOLLISIA KORONATESTEJÄ VASTAAN (matkailu jne.). VAATIMUS MASKITTOMUUDESTA voi koskea joskus myös SUOMEA.

SUOMEN PERUSSUOMALAISET käyttivät äskeisessä TURUN kokoontumisessa VALKOISIA MASKEJA ja esiintyivät samalla ”maltillisina ja yhteiskunnallisesti yhteistyökykyisinä”.

Seuraavaksi nähdään, onko se riittävää.

*

KOSKA KAUHAVA (LAPUANJOKILAAKSO) on ollut vuosisadat yksipuolisesti MAATALOUSVALTAINEN SEUTU, alueella on kehittynyt ”KONEELLISTETUN MAATILAN OMAAN VÄKEEN KESKITTYNYT KULTTUURI”.

”HUKKAKAURAN” pois kitkeminen on kyseisellä seudulla sääntö.

SISÄÄNPÄINKÄÄNTYNEISYYDESSÄ on irtaannuttu usein VALTIOLLISESTA yhteiskunnasta niin täydellisesti, että on erehdytty kuvittelemaan myös VIRUSPANDEMIAN kohdalla, että ”MASKIEN KÄYTTÖ EI KOSKE LAPUANJOKILAAKSOLAISIA”.

*

SUOMEN VALTIO ON PARHAILLAAN ETSIMÄSSÄ SUOMEN ILMAVOIMIIN SOPIVAA UUTTA SUIHKUKONETYYPPIÄ.

Luin 29.8.2020 netistä seinäjoella ilmestyvän Ilkka-Pohjalaisen uutisen:

”VAIN ILKAN (sanomalehden) LUKIJOILLE - RED ARROWS SAAPUI JYRISTEN LONTOOSTA KANTA-KAUHAVAN TAIVAALLE”.

*

SUURNÄYTÖKSEEN ODOTETTIIN 20 000 KÄVIJÄÄ. Missään muualla Suomessa ei ole sallittu kertaakaan KORONAVIRUSPANDEMIAN takia yhtä suurta yleisötapahtumaa.

VUOSI SITTEN vastaava näytös pidettiin TURUN LENTOKENTÄLLÄ mutta koronaviruspandemiaa ei esiintynyt tuolloin. Nyt (2020) TURKU kiirehti ensimmäisenä suosittelemaan KASVOMASKIN KÄYTTÖÄ.

*

"Uudellamaalla 4000 korona-altistunutta kolmessa viikossa - HUS:n apulaisylilääkäri suosittelee nyt alle 10, korkeintaan 20 hengen yleisötilaisuuksia" (uutinen, Yle 2.9.2020). Edellisen viikonlopun Kauhavan ilmailunäytökseen tullut yleisö oli YLEISÖTAPAHTUMASSA ilman maskeja.

Kauhavalla ja Etelä-Pohjanmaalla kerrotaan seudulliset ja paikalliset uutiset tarkemmin jos on tilannut Ilkka-Pohjalaisen, muita pidetään siten tehokkaasti ”ulkopuolisina”.

*

SUUR-KAUHAVAN 20 miljoonaa euroa maksanut KOULUKESKUS on valmistunut Kanta-Kauhavalle. JOS aluerakenteen KESKITTÄMINEN tapahtuu virheellisin perustein ja ongelmalliseen ajankohtaan siitä voi seurata suuria ongelmia.

KAUHAVALLA ON SIIRRYTTY NYT ILMAILUN 2000-luvun alun LENTOMELUNORMIEN YLITTÄMISESTÄ (VALTIOVALLAN SUOSITTELUSTA HUOLIMATTA) ”MASKINKÄYTÖN VASTUSTAMISEEN”.

SUOMESSA ei ole MASKIPAKKOA.

*

”KAUHAVA AIRSHOW 2020”, ILMAILUNÄYTÖSTAPAHTUMA houkutteli Kanta-Kauhavan entiselle sotilaslentokentälle suuren ihmisjoukon. NÄYTÖKSEEN saattoi saapua YLEISÖÄ omilla autoilla myös hyvin kaukaa ILMAN MASKEJA JA ILMAN ALUEELLE SAAPUMISEN TARTUNTATESTEJÄ?

VIIMEKSI LÄHES TYHJÄ ENTINEN LSK on käynyt uusien omistajien kukkarolle. Mutta SUURESTA MASKITTOMASTA YLEISÖTAPAHTUMASTA (RAHATULOSTA) odotetaan pelastajaa tilanteeseen?

RANSKASSA TARTUNTOJA JA ALTISTUMISIA ON SYNTYNYT VIIMEKSI MYÖS ”RÄJÄHDYKSINÄ”.

*

KORONAVIRUS ON AIHEUTTANUT JATKUVASTI LISÄÄ UUSIA YHTEISKUNNALLISIA RISTIRIITOJA JA KAHTIAJAKOJA.

Perinteinen KAHTIAJAKO TEOLLISUUDEN OMISTAJAT JA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT on jyrkkenemässä.

SUOMESSA VÄITTELY MASKIPAKOSTA VENYY.

Esimerkiksi RANSKASSA JA SAKSASSA ILMAN MASKIA LIIKKUESSA SAA SAKOT (50–100 euroa). MONISSA MAISSA on ollut samaan aikaan MASKINKÄYTÖN VASTAISIA MIELENOSOITUKSIA. VASTAKKAINASETTELU MASKINKÄYTÖSSÄ ON KÄRJISTYMÄSSÄ.

UUSIMMASSA KAHTIAJAOSSA KANSALAISET JAKAUTUVAT MASKITTOMIIN JA MASKIA KÄYTTÄVIIN.

*

KAUHAVAN KASARMI muutti vuoden 2014 lopulla pois Kauhavalta. Samalla poistui seudulta keskeinen alueen väestön IDENTITEETTIIN sisältynyt elementti.

MUTTA VAIKKA ILMASOTAKOULUN PALUUTA KAUHAVALLE EI TAPAHDU TOIVO LENTOSOTAKOULUN PALUUSTA ELÄÄ VIELÄKIN KANTA-KAUHAVALLA.

*

Käväisin ULKORAKENNUKSESSA katsomassa vanhoja esineitä ja totesin sen jälkeen niiden sisältyvän entiseen maailmassaolooni, johon ei ole tulevaisuudessa paluuta.

Pian sen jälkeen kun WHO oli kannustanut valtioita vuoropuheluun koronarajoituksia vastustavien NATSIEN kanssa, SATIIRILEHTI CHARLIE HEBDO JULKAISI UUDESTAAN 2005 MUSLIMEJA RAIVOSTUTTANEET PILAKUVAT (Yle ulkomaat, 1.9.2020).

Tämä yhdistettynä MASKIEN KÄYTÖN VASTUSTAMISEEN HAJOTTAA LÄNSIMAISIA YHTEISKUNTIA ENITEN SISÄLTÄ PÄIN.

*

Kun TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKO sekä LUOTTAMUS UUSIMMAN TEKNOLOGIAN IHMEESEEN MURENEE, PERINTEISTEN USKONTOJEN MERKITYS VOIMISTUU. Samalla kasvaa VAARA UUSIEN SOTIEN SYTTYMISESTÄ.

*

”MUSTAN NELIÖN MINIMALISTISESSA ASKEETTISUUDESSA” NÄHTYÄ ”TIETOUSKOISEN VÄRILOISTON SAMMUMISTA” ON SEURANNUT ”MUSTA VALU”, JOHON SISÄLTYY ”TIETO-, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKON PÄÄTEPISTE”.

IHMINEN EI SYNNY TÄNNE JÄRKIOLENNOKSI. IHMINEN ON KUVITTELEVA OLENTO. SIINÄ USKOMINEN JA USKO TAPAHTUVAT MYYTTIEN VARASSA.

*

USKOMINEN PERUSTUU ”PYHÄN MYYTIN” PYHÄNÄ PITÄMISEEN.

JUMALANPILKKAKIELTO on yleinen LÄHI-IDÄSSÄ. ISLAMISSA JUMALAN JA PROFEETTA MUHAMMADIN julkisesta pilkkaamisesta voi saada KUOLEMANTUOMION.

ISLAMILAINEN PYHÄ KIRJA KORAANI on virheetön selostus profeetta Muhammedin elämästä ja julistuksesta. KORAANI ON ISLAMISTEILLE HENGEN eli JUMALAN SANA JA LAKI.

ISLAMISSA EI SUVAITA KUVAA. MUTTA KUN JEESUS ILMESTYI IHMISILLE, HÄN PALJASTI KASVONSA JA KOKO KIRKKAUTENSA, KRISTINUSKO TOI NÄIN SANAN KÄYTTÄMISEN RINNALLE MYÖS KUVAN.

SANA ON TULKITTU USKONNON YHTEYDESSÄ TIUKASTI JA AHTAASTI. SITÄ VASTOIN KUVA ON MONIMERKITYKSELLINEN (kuvan sisällön voi selittää monella eri tavalla).

RANSKAN SUURESSA VALLANKUMOUKSESSA (VALISTUS järjen ja vapauden hyväksi) surmattiin kirkon ylin johto ja KUMOUS mahdollisti myös KANSAN VALLAN SEKÄ JUMALANPILKAN.

*

Suomenkin RIKOSLAISSA on mainittu JUMALANPILKKAKIELTO. Suomessa on tuomittu JUMALANPILKASTA esimerkiksi SANATAITEILIJA HANNU SALAMA JA KUVATAITEILIJA HARRO KOSKINEN. SUOMI ON PIENI JA SUVAITSEMATON MAA.

SUOMESSA YKSILÖN JA TAITEEN VAPAUTTA LOUKATAAN USEIN KIELTÄMÄLLÄ VALTAELIITIN TOIMESTA VAPAA SANA JA VAPAA KUVA.

*

”Tärkeintä uskovaiselle on se miten uskoo”. ”Aidosti uskovainen” sallii siksi myös JUMALANPILKAN.

RUNOILEMISESSA on tärkeintä VAPAUS, EIKÄ RUNOILIJA EI VOI LUOPUA KOSKAAN SIITÄ. RUNOUTTA SYNTYY AINOASTAAN VAPAUDESSA.

*

KAUHAVALLA sain varattua YKSITYISELTÄ TERVEYSASEMALTA syyskuun alussa 2020 LABORATORIOAJAN VERIARVOJEN mittaamiseksi. Mittausta kutsuttiin ”KATSASTUKSEKSI” (vrt. auto). Vastaava ”TERVEYSKATSASTUS” oli tehty samassa paikassa 2017.

Laboratoriokokeen (TERVEYSKATSASTUS 2020” jälkeen onnistuin pääsemään nopeasti saman organisaation lääkärin vastaanotolle. Mielestäni oli asiallisesta otattaa ensin LABORATORIONÄYTTEET JA mennä vasta sen jälkeen LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE (ei päinvastaisessa järjestyksessä). KUNNAN TERVEYDENHUOLLOSSA näin ei voi aina toimia.

Kerroin lääkärille syöneeni vuoden 2019 lopulta lähtien KAHTA ERI KOLESTEROLIPILLERIÄ (kolesteroliarvojen alentamiseksi). Ensin ensimmäistä lääkemerkkiä ja sen jälkeen lyhyen jakson toista lääkemerkkiä (MOLEMMAT OLIVAT SAMAN SUOMALAISEN LÄÄKETEHTAAN TUOTTEITA). Molemmissa kolesterolipillereissä oli yhtenä lääkeaineena STATIINI.

Kerroin KAUHAVAN TERVEYSASEMAN lääkärille, että erään amerikkalaisen tutkimuslaitoksen mukaan STATIINI ON HERMOMYRKKY ja että statiineja sisältävät lääkkeet SUMENTVAT IHMISEN MUISTIA. Ja että KIRJOITTAESSANI olin havainnut minut yllättäneitä MUISTIONGELMIA ja että ne saattoivat johtua syömistäni STATIINEISTA (pillereistä).

Kauhavan terveysaseman lääkäri sanoi minulle, että voin lopettaa statiinia sisältävän KOLESTEROLIARVOJA ALENTAVAN PILLERIN käytön, koska minulla "ei ole ollut infarktia eikä sepelvaltimotautia”.

*

KAUHAVALAISEEN PUOLUE- JA VIRKAVALTAAN sisältyy sekin, ettei kuntalaisia innosteta KUNTALAISALOITTEIDEN tekemiseen. KUNNAN VIRKAVALLAN mielestä kuntalaisaloitteiden tekeminen vain lisää byrokratiaa.

Oltuani pari kuukautta ilman pillereitä oloni tuli aina vain heikommaksi (UUPUMUS) ja ajattelin, ettei viimeksi käyttämäni LUONTAISTUOTE vaikuta kolesterolin alentamiseen, vaikka tuotteessa sitä luvattiin. HALUSIN siksi kokeilla uutta lääkärin määräämää kolesterolilääkettä, jossa ei ole statiinia. Menin siksi YKSITYISELLE TERVEYSASEMALLE.

*

Kolme vuota ennen ensimmäistä ”TERVEYSKATSASTUSTA 2017” JALKANI TULIVAT KIPEIKSI ja oman käsitykseni mukaan myös sillä oli joku suhde nykyiseen tilanteeseen, jossa kolesteroliarvot ovat kohonneet veressäni. Kokeellisessa selvityksessä (Seinäjoki, neurotutka, 2014 lopulla) todettiin, että jalkahermoni toimivat. Syy jalkojen kipeytymiseen jäi arvoitukseksi ja paranin kivuista ilman hoitoa.

Tuon jälkeen YKSITYISEN TERVEYSASEMAN kaksi lääkäriä tekivät ”TERVEYSKATSASTUKSESTA 2017” omia havaintoja, mutta uusimmassa KATSASTUKSESSA 2020 niistä ei tullut seikkaperäistä puhetta. KOLESTEROLISTA he eivät mielestäni puhuneet mitään.

Vastaanoton lopuksi LÄÄKÄRI MÄÄRÄSI (vrt. potilaan OIKEUS ITSEMÄÄRÄÄMISEEN) minulle uuden (nyt kolmannen) kolesterolipillerin käytön ja pääsin noutamaan LÄÄKÄRIN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ kyseiset pillerit APTEEKISTA.

KÄSITIN uusien pillereiden vaikutuksen perustuvan siihen, että ihmisen sisäelimet tuottavat prosesseissa myös esimerkiksi alkoholia. Uusin kolesterolilääkkeeni vaikuttaa sisälläni tavalla tai toisella myös sisäiseen statiinieristykseeni ja alentaa kolesteroliarvojani (kuten LDL-arvoa).

*

Sillä aikaa kun lääkäri tutki veriarvojani ja esitti minulle jo kolmannen KOLESTEROLILÄÄKKEEN KOKEILEMISTA, tarkastelin SILMILLÄNI lääkärin huoneeseen johtavan OVEN KARMIA ymmärtääkseni paremmin oven liittymisen koko rakennukseen. Mutta en erehtynyt kiinnostumaan enempää loogis-analyyttisesta filosofoinnista.

Kun TIETOUSKOINEN ”MODERNI POPPAMIES”, (NIIN KUTSUTTU) LÄÄKÄRI koittaa sovittaa POTILAILLE yhtä ja samaa ”LÄÄKEAINETTA” hän joutuu toteamaan, että koska jokainen IHMINEN ON YKSILÖLLINEN JA ERILAINEN myös ”HOIDON” seurausvaikutukset (kuten ns. HAITTAVAIKUTUKSET) OVAT YKSILÖLLISIÄ JA ERILAISIA.

*

TÄMÄKIN TAPAHTUMA (lääkärissä käynti) sai minut vakuuttuneeksi siitä, ettei IHMISELLÄ OLE LUONTAISTA KYKYÄ TIETÄÄ JA HALLITA ILMIÖITÄ JA ASIOITA.

KAUPUNKITAAJAMIEN JÄTEVESIVIEMÄRISTÖSSÄ ON ESIINTYNYT viime aikoina KORONAVIRUKSIA ENEMMÄN KUIN ON KUVITELTU.

TÄMÄKIN havainto vahvistaa ”KAUPUNKIKONEAJATTELUANI”. LÖYDÖS saattaa liittyä myös siihen, että OIREETTOMIA KORONAVIRISTARTUNTOJA voi olla paljon enemmän kuin tähän asti on luultu.

*

KUNTIEN hallintoa on leimannut viimeksi myös IMAGOVALTAPELI. Siksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimii seudun kuntien yhteinen ”KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN”. Viimeksi MAINITTU SANA viittaa ”KAUHAVALAISEEN PUUKKOON” (Iisakki Järvenpää).

TIILESTÄ MUURATUN KANTA-KAUHAVAN nykyinen TERVEYSKESKUS on arkkitehtien suunnittelema mutta keskus on rakennettu (muuratut julkisivut) paikalliselle maaseudulle tyypillisellä tavalla ILMAN ILMARAKOJA. Tämä on ollut eräs syy siihen, että kunnan terveyskeskuksesta tuli HOMETALO. MIKROBEJA on löytynyt myös KONEELLISEN ILMASTOINNIN PUTKISTOSTA. Tämäkin todistaa siitä, että MODERNI RAKENTAMINEN on eräs osa kuvaamaani ongelmaa ”KAUPUNKIKONE”.

Suurkuntaliitoksen jälkeen on päätetty, että SUUR-KAUHAVALLE rakennetaan kokonaan uusi TERVEYSKESKUS. SANOMALEHTIUUTISTEN mukaan se sijoitetaan katsastusaseman ja s-marketin väliselle PELTOALUEELLE eli taas kerran YMPYRÄN MUOTOISEN SUURKUNTA-ALUEEN SIVUSTALLE, josta aiheutuu HAITALLISTA JA KALLISTA KONELIIKKUMISTA.

*

KAUHAVA entisen TERVEYSKESKUKSEN uusi nimi on nyt ”HYVINVOINTIKESKUS” (vrt. suurkunnan sivustalle sijoittuva ”KOULUKESKUS”). Tämä on osa kuntahallinnon IMAGOPELIÄ.

MODERNIN TERVEYDENHUOLLON uusiin ISKUSANOIHIN kuuluu myös esimerkiksi TERMI ”OMALÄÄKÄRI”. Tämä uusi ”SANALEIKKI” kätkee ”SOSIAALIVALTION KRIISIN” niin, etteivät kansalaiset huomaisi tuossa kriisissä sen kaikkia ongelmia. Moderniin lääkehoitoon sisältyvästä ”TIETOUSKOSTA JA TEKNIIKKAUSKOSTA” ei haluta usein edes keskustella.

Terveysaseman PÄIVYSTYKSEEN on voinut mennä aikaisemmin aamulla suoraan. KAUHAVAN HYVINVOINTIKESKUKSEEN pääsee nykyisin vain varaamalla puhelimitse vastaanottoaika. Tästä on ollut paperilapussa maininta KESKUKSEN VASTAANOTOSSA, mutta siitä on puuttunut puhelinnumero. Kun se on löytänyt ja soittaa oikeaan numeroon joutuu seuraavaksi ”KESKUSTELEMAAN PUHELIMENVASTAAJAROBOTIN KANSSA”.

Monille vanhuksille (potilaille) tämä sekä keskustelu ROBOTIN kanssa voi olla MOBIILIPUHELIMELLA ylivoimaista.

KUNTAHALLINTO ja myös sen terveydenhuolto on kuitenkin LAIN MUKAAN ASUKKAITA VARTEN. Terveydenhuollossa on myös potilaan OIKEUS ITSEMÄÄRÄÄMISEEN.

LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN hyvinvointikeskus ei saa olla kunnan valtapoliitikkojen sekä kunnan työntekijöiden byrokraattinen organisaatio.

*

Uupumustunteeni oli lisääntynyt, vaikka olin lopettanut kaksi eri merkkiä statiineja sisältävien kolesterolipillereiden syömisen. STATIINITON LUONTAISLÄÄKKEENI ei vaikuttanut helpottavan uupumustunnettani.

Olin matkustanut syyskuun 2019 jälkeen silloin tällöin bussilla ja junalla Loviisan ja Kauhavan väliä. Keväällä 2020 kuumeeni nousi yllättäen nopeasti lähes 40 asteeseen. Kävin tuossa vaiheessa Kauhavan terveysasemalla mutta se ei johtanut toivomiini toimiin.

Uupumuksen jatkuminen ja jatkuva syljen limaiseksi muuttuminen aiheutti minussa kysymyksen siitä, onko minussa tapahtunut keväällä 2020 jokin koronavirukseen liittyvä ilmiö (esimerkiksi joku oireeton koronavirustartunta).

Menin siksi KAUHAVAN nykyiseen HYVINVOINTIKESKUKSEEN KORONAVIRUSTESTIIN. Testi tehtiin ja parin päivän päästä sain tietää ettei minulla ole koronavirusta.

KAUHAVAN HYVINVOINTIKESKUKSESSA on talon takana erikseen INFEKTIOVASTAANOTTO (sisäänkäyntinä entinen ”ENSIAVUN OVI”, jossa suoritetaan KORONAVIRUSNÄYTTEEN OTTAMINEN byrokratiatoimintojen (kuten lomakkeen täyttämisen) jälkeen. VIRUSNÄYTTEEN valistumista voi joutua odottamaan joskus jopa viikon.

NÄYTE OTETTIIN KURKUSTA JA NENÄN MOLEMMISTA HENGITYSAUKOISTA.

Havaitsin, että YKSITYISET TERVEYSASEMAT ehkä ”pelkäävät" INFEKTIOVASTAANOTTOA, etteivät tulisi LEIMATUKSI EI-TOIVOTTAVANA TERVEYDENHUOLLON PAIKKANA.

Myös tämän tyyppiset TAPAHTUMAT JA HAVAINNOT aiheuttavat minussa epäluuloa KULTTUURIMME TIETOUSKOA JA EDISTYKSELLISYYTTÄ kohtaan.

SIIS TOHTORI FAUST MYY AINA SIELUNSA PAHOLAISELLE JA SAA AINA VASTINEEKSI PAHOLAISELTA TIEDON JA YLILUONNOLLISIA KYKYJÄ.
*

SAMAAN AIKAAN kun ”MAASEUTU-SUOMESSA” hurautellaan omilla BENSA-AUTOILLA SYRJÄKYLISTÄ PALVELUPISTEISIIN ”RUUHKA-SUOMESSA” pyritään lisäämään AUTOTTOMUUTTA SEKÄ JALANKULKUA JA POLKUPYÖRÄILYÄ. TURKU on tästä pyrkimyksestä hyvä esimerkki. Kuitenkin tehtiinpä Turussa miten tahansa ALUESUUNNITTELUA, sillä on hyvin vähän vaikutusta MAAPALLON YMPÄRISTÖLLISEN TILAN helpottamiseksi.

TURUN TORIPARKKIRIIDASSA ei ole kyse KAUPPATORIN TORIPINNAN UUDISTAMISTA koskevasta erimielisyydestä vaan TORIPINNAN ALAPUOLELLE SIJOITTUVASTA HENKILÖAUTOJEN PARKKIPAIKKATILASTA. Kyse on eniten HENKILÖAUTOJEN käytön vastustamisesta.

Ensi Turussa vastustettiin 1980-luvun lopulta lähtien henkilöautoliikenteen johtamista HELSINGIN SUUNNASTA TURUN RUUTUKAAVAKESKUSTAAN (CBD). Vasta kauan tämän ja ”SORSANTIESUUNNITEMAN” jälkeen syntyi uusi VASTARINTALIIKE eli niin sanottu ”TURHUUKSIEN TORIPARKKI”.

Nuorten puoluepoliitikkojen hyökkäys toriparkkia vastaan on viimeksi kiintynyt koska TURULLA EI OLE VARAA toteuttaa JO SUUNNITELTUA TURUN PIKARAITIOLIIKENNETTÄ (vrt. Tampere, jossa hanke on jo rakentamisvaiheessa).

”PIKARATIKKA” on uusimman JUPPIKULTTUURIN BAILAUSLAITE, jolla voi kalastella KUNTALAISTEN SUOSIOTA VALTUUSTOON PÄÄSEMISEKSI.

JUPPIKANSALLEHAN ei riitä enää ”TAVALLINEN JUNAYHTEYS” (esimerkiksi ns. ”lättähattu”).

*

SAKSAN HISTORIAN verisimpiin tapahtumiin sisältyy SAKSAN MARXILAISTEN VAINOAMINEN. NEUVOSTOLIITTO halusi siksi laittaa HITLERIN SOTATAPPION JÄLKEEN MARXILAISVAINOT uuteen valoon vaatimalla KOMMUNISTISEN SAKSAN PERUSTAMISTA.

KOMMUNISTINEN ITÄ-SAKSA ehti olla puoli vuosisataa erilainen YHTEISKUNTA JA ARKI kuin oli LÄNSI-SAKSASSA.

SAKSOJEN YHDISTÄMISEN (1989) KAIKKI SEURAUKSET tullaan näkemään vasta JATKOSSA. HISTORIAN LOPPU ei tullutkaan vaikka Saksat yhdistettiin. Nyt HISTORIA ALKOI myös aivan uudelta pohjalta.

NYT KUN LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON KRIISIYTYNYT TOTAALISESTI tämä voi johtaa jopa TOISEEN SAKSOJEN KAHTIA JAKAMISEEN. SAKSOJEN YHDISTÄMINEN on johtanut niin moniin yllättäviin kriiseihin UUSIMMASSA SAKSASSA.

KUN yhden johtavan väestönosan VALTIOALUEELLA (esimerkiksi Länsi-Saksa ja DDR) VALLITSEE SAMANAIKAISESTI KAKSI ERILAISTA YHTEISKUNNALLISTA JÄRJESTYSTÄ JA MAAILMASSAOLOA se voi johtaa aivan uudenlaiseen YHTEISKUNTAAN.

*

MAAPALLON KAIKKI VALTIOT PITÄÄ JAKAA SEURAAVAKSI KAHTIA. TUOSSA VÄLIVAIHEESSA SYRJITYT KANSANRYHMÄT (ns. vähemmistökansat) SAAVAT JOHTAA VUOROSTAAN KOKO VALTIOTA.

KAHTIA JAETUN VALTION JOHTAMINEN tulee tapahtua ilman ennalta laadittua KOKONAISSUUNNITELMAA ja siten, että KATKEAMATONTA TALOUSKASVUA JA EDISTYSTÄ PIDETÄÄN MYYTTINÄ.

Omakustanteessani ”KIRKON LOPPU” (Suomen kuva, 3. osa, 2012, ISBN 978-952-6675-00-8) on kappale ”VAPAUDESTA KIRJOITTAA JA JAKAA AJATUKSIAAN TÄYSIN OMILLA EHDOILLA” (s.12). Ehdotan julkaisussani Suomen valtioalueen rauhanomaista jakamista osiin siten, että YLIN VALTIOVALTA LUOVUTETAAN LAPILLE JA AHVENANMAALLE. Niidenkin väestöllä on OMA KIELI, KIRJALLISUUS JA KULTTUURI.

Samalla päättyisi suomalaisvallan (VALTIOVALLAN) siirtomaaherruus Lapissa ja Ahvenanmaakin saisi haluamansa. SIVULLA 14 on KARTTAPIIRROKSENI, josta käy ilmi jakamisehdotukseni.

*

Kun KORONAVIRUSROKOTE tulee myyntiin, ”maapallo kääntyy taas kerran uuteen asentoon”. Mutta siitä ei voi sanoa mitään tarkempaa.

Kuitenkin JOS TÄHÄNASTISTA YHTEISKUNTAA ei tahdota muuttaa, PALUU ENTISEEN TULEE EPÄONNISTUMAAN.

TALOUDELLISET SUHDANTEET VAIKUTTAVAT myös jatkossa ENITEN YLEISEEN MUUTOKSEEN.

*

GEORG HENRIK VON WRIGHTIN kirjassa Tieto ja ymmärrys (1999) alkaa sivulla 391 kappale ”TOLSTOI AJATTELIJANA” (kyseessä on 1993 ilmestyneessä von Wrightin kirjassa Minervan pöllö julkaistu kirjoitus). Kirjan samassa tekstiosuudessa on pääkappaleet kuten ”Tolstoi ja historia” sekä ”Tolstoi ja taide”.

Sivula 391 von Wright kirjoittaa, että ”ANNA KARENINA on syvin KAUNEUSELÄMYS, minkä olen saanut KIRJALLISUUDESTA – – suurta RUNOUTTA – –” (suurennokset JP).

Ja sivulla 396 von Wright kirjoittaa, että ”On täysin oikeutettua nähdä BOLSEVISMISSA yksi muoto TOLSTOILAISUUTTA” (suurennokset JP).

YHTEISKUNNAN VALLANKUMOUKSELLISESSA MUUTTAMISESSA ON AINA KYSE ÄÄRIMMÄISEN SYVÄLLISESTÄ SEIKASTA.

*

TÄMÄ RINNASTUS (bolsevismi ja tolstoilainen liike) MUISTUTTAA myös NYKYISESTÄ TEKNOLOGISESTA ELÄMÄNTAVASTA, jossa JATKUVAAN BAILAAMISEEN PYRKIMINEN (elämäntapana) MERKITSEE KATKEAMATONTA PERUSTARPEIDEN YLITTÄMISTÄ.

TEKNOLOGINEN ELÄMÄNTAPA ON SUURIMPIA ONGELMIA MAAPALLOLLA. Tämäkin todistaa siitä, että IHMISET ELÄVÄT LÄNSIMAISSA HARHAISESSA TÄÄLLÄOLOKUVITELMASSA.

IHMISTEN PUHE PALJASTAA SEN. ESIMERKIKSI: ”Asia on VILIPITÖN, häh” JA ”joo joo, millanen AUTO sulla olikaan?” (lainaukset ovat Ruonansuun havaintoja/suurennokset JP).

ILMOITUS