EDISTYSUSKOISTA SUOMEA pidettiin jokin aika sitten KOULUOPETUKSEN MALLIMAANA. Nyt SUOMI MARKKINOI ITSEÄÄN VIRUSTORJUNNAN MALLIVALTIONA.

Suomalaiset eivät kuitenkaan TIEDÄ EIVÄTKÄ HALLITSE MITÄÄN yhtään paremmin kuin muu ihmiskunta.

IHMISELÄIN elää elämänsä KUVITTELEMISEN JA MYYTTIEN MAAILMASSA. Vaikka ihmislajilla ei ole kykyä ”TIETÄÄ JA HALLITA”, ehkä kuitenkin myös sillä, että USKOO tietämiseen ja hallitsemiseen voi selvitä VALTAPELEISSÄ yhden ihmiselämän ajan?

KORONAVIRUSPANDEMIA ON AVANNUT LÄNSIMAISEN KAPITALISMIN JA KULTTUURIN KAIKKI PIIRTEET TARKASTELTAVAKSEMME.

MAAPALLON LAAJUINEN ”NATIONALISMIPANDEMIA” ON ROMAHTAMASSA SEKASORTOISENA KASAAN. VALTIOVALTAPELIEN MAAPALLO ON PÄÄTTYMÄSSÄ.

TÄHÄNASTISEN VALTIOVALTAPELIN KORVAA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. IHMISKUNNAN TOIVO PAREMMASTA MAAILMASTA VOI PERUSTUA AINOASTAAN SIIHEN.

*

Ei pidä myöskään kuvitella, että HEGELIN EDISTYSUSKOISEEN NATIONALISMIIN kasvatettu KANSANOSA ON ”VARTIOIDUN ARMOLAHJAPAIKAN EDISTYKSELLISEMPI LAJI” (täällä suomalaiset), sillä kaikki ihmiset ovat maapalolla samanlaisia.

*

JA VAIKKA RISTIRIITA TIETO- JA TIETOTEKNIIKKAUSKOON PERUSTUVAN ”TIETOKONEPUHELIMEN” (lankapuhelimen jälkeisen ”mobiilipuhelimen”) JA EVOLUUTIOSSA KASVANEEN LUONNONMUKAISEN HERMENEUTTISEN IHMISEN VÄLILLÄ KÄY KAIKEN AIKAA ILMI lukemattomissa eri yhteyksissä, TÄSTÄ AIHEESTA EI HALUTA KÄYDÄ AVOINTA JULKISTA KESKUSTELUA. Ei vaikka meistä on tehty TIETOYHTEISKUNTATEKNIIKAN KOEKANIINEJA.

KAPITALISMISSA ON TÄRKEINTÄ RAHASTAMINEN.

IHMISLAJIN YHDYSKUNTIEN SEKASORTOMAINEN TILA SEKÄ unelma KAPITALISMIIN sisältyvästä RAJATTOMASTA TALOUSKASVUSTA jatkuu vielä hetken.

*

Miksi PÄTEMISENKIPEÄSSÄ SUOMESSA on oltu pitkään VAITI kansainvälisesti huomattavimmasta Suomessa vaikuttaneesta ANALYYTTISEEN FILOSOFIAAN perehtyneestä TIEDEMIEHESTÄ GEORG HENRIK VON WRIGHTISTÄ (hän kuoli 2003)?

Eräs selitys tähän on aatelissukuun syntyneen von Wrightin KIRJOITUS ”AJATUSLEIKKI” (julkaistu myös kirjassa Tieto ja ymmärrys 1999, sivut 495-514) Kyseinen kirjoitus on kirjoitettu alun perin luultavasti 1990-luvun alussa.

Tuo kirjoitus on ärsyttänyt suuresti vallan kahvassa toimivia nationalistisia poliitikkojamme ja talousmiehiämme.

”Sinisilmäinen usko” länsimaisen kulttuurin TIETEELLISEEN TEKNOLOGIAAN SEKÄ MODERNISMIIN (moderniin suunnitteluun ja ohjaukseen) on vaikuttanut täällä jo vuosikymmenet EDISTYKSEN MYYTTINÄ. LUDWIG WITTGENSTEIN oli tässäkin von WRIGHTIN tukipilari.

KORONAVIRUSPANDEMIA on pakottanut ihmisen pohtimaan myös tätä seikkaa sekä samalla EDISTYSTÄ, TIETÄMISTÄ JA HALLITSEMISTA.

*

KANSAINVÄLISESTI ARVOSTETUIN suomalainen AMMATTIFILOSOFI GEORG HENRIK VON WRIGHT (1916-2003) on kirjoittanut kirjaan Tieto ja ymmärrys (1999, sivu 5) siitä, että TIETEELLISEN TUOTANTONSA lisäksi hän on harjoittanut vapaamuotoista ESSEISTISTÄ KIRJOITTELUA ja että NUORUUDESSAAN hän oli kirjoittanut NELJÄ SARJAA ESSEITÄ (antiikin kulttuurin KASVATUSIHANTEISTA, Sprenglerin ja Toynbeen HISTORIAN FILOSOFIASTA, Dostojevskin MAAILMANKUVASTA sekä Tolstoin USKONNOLLISESTA ETSINNÄSTÄ).

Ne on julkaistu kirjana Tanke och förkunnelse 1955 (suomenkielisenä kirjana ”Ajatus ja julistus”, 1961).

*

VON WRIGHTIN mielenkiinto kohdistui eri ikäisenä ja elämänolosuhteissa eri asioihin. KOULUPOIKANA häntä kiinnosti eniten MATEMATIIKKA. Ylioppilaaksi tultuaan hän aloitti FILOSOFIAN opiskelun ja oli jo tuossa vaiheessa kiinnostunut ehkä myös LOGIIKASTA.

VON WRIGHT kiinnitti elämänsä aikana huomiota myös esimerkiksi TOIMINTAAN, PSYKOLOGIAAN JA KIELEEN.

*

Myöhemmin LUDWIG WITTGENSTEIN hävitti von Wrightin USKON LOOGISEEN EMPIRISMIIN.

WITTGENSTEININ elämäntyö huipentui mielestäni siihen, ettei FILOSOFIA auta ihmistä pääsemään eteenpäin maailmassa olemisen peruskysymyksissä.

Von Wright kirjoitti ESSEEKIRJOITUKSEN myös HUMANISMISTA. Ihmistieteitä korostaessaan hän saattoi pitää itseään jopa ”ANALYYTTISENÄ HERMENEUTIKKONA”.

Hänen ystäväpiiriinsä kuului myös esimerkiksi taide- ja kulttuurihistorioitsija GÖRAN SCHILDT. Schildt oli VÄLIMEREN IHAILIJA ja kirjoitti kirjoja myös arkkitehtigurusta Alvar Aallosta.

Von Wright oli myös siinä suhteessa erikoinen henkilö, että hän ylläpiti suhteita myös ”tavallisiin ihmisiin”.

*

Von Wright pohdiskeli paljon länsimaista kulttuuria ja siihen sisältyviä ilmiöitä, kuten TEOLLISTUNEEN LÄNSIMAISEN KULTTUURIMME ILTA-AURINKOA JA MODERNISMIA.

VON WRIGHT on käsitellyt MODERNISMIA kirjassa Tieto ja ymmärrys (1999) kappaleessa ”EDISTYKSEN MYYTTI” (Puheenvuoro keskusteluun modernisuudesta, sivut 237-263). Ensin MODERNIN IDEAA ja sen jälkeen EDISTYSUSKOA (kts. Sivu 239, FONTENELLEN essee vuodelta 1688 ”IHMISKUNTA”, ”ei koskaan rappeudu eikä inhimillisen viisauden kasvu ja kehitys koskaan lopu”, tämän AJATTELUTAVAN taustalla ON OLLUT ainakin ”tieto on valtaa” -iskulauseen luonut Bacon ja rationalisti Descartes).

MODERNI (ANARKISTINEN) AVANTGARDE ja von WRIGHTIN PORVARILLIS-KONSERVATIIVINEN elinpiiri (koti- ja kasvuympäristö, lapsena ja nuoruusikäisenä) on täytynyt olla monessa seikassa RISTIRIITAISESSA suhteessa keskenään.

Kirjoitin vuonna 1992 omakustanteen (ilman ISBN-tunnuksia) nimeltä ”ARKKITEHDIN TILITYS”. Julkaisun vihreässä kansikuvassa on SUURMANNER PANGAIA. Kirjoituksestani huomaa, että olen saanut vaikutteita ajattelutapaani von Wrightiltä ja että eräs teemani koskee tuossa julkaisussanikin MODERNISMIA. Sain kirjoitukseni johdosta palautetta (kirje) von Wrightiltä mutta hän ei ottanut kantaa sen sisältöön.

*

Minut oli valittu 1991 TURUSSA sitoutumattomana VIHREIDEN EHDOKKAANA KUNNANVALTUUSTOON ja olin tuolloin Turun vihreiden ÄÄNIHARAVA (1918 ääntä).

Koska olin noihin aikoihin kiinnostunut YMPÄRISTÖKRIISISTÄ JA VIHREIDEN VALTAPELISTÄ, uskoin 1980-luvun lopulta lähtien IHMISEN KYKYYN EDISTYÄ, JALOSTUA JA UUDISTUA SEKÄ kykyyn ihmisen mahdollisuuteen kääntää kehityksen suunta niin, että JALOSTUNEEMPI IHMINEN voi voittaa MAAPALLON LAAJUISEN KRIISIN. Kirjoitin ja kuvitin noihin aikoihin (julkaistu 1992) UTOPIAN ”TSERSISSIEN SAARI” (koevaltio, ”spekulatiivinen fiktio”). Kirjoitukseni tärkein esikuva oli Mooren UTOPIA.

Kirjoituksessa TSERSISSIEN SAARI on kuvattu myös SUURI MERI, jota pitkin kulkenut METALLISTA RAKENNETTU MOOTTORIALUS (matkustajalaiva) oli purettu neliosaisessa Tsersissien saaressa ja laivan osat oli sijoitettu KERROSTALOON (MUSEO) niin, että ihmiset saattavat kurkistaa huoneiden raoista PURETUN KONEALUKSEN osia.

Tällä kuvauksellani on yhteyttä ALUESUUNNITTELULEHDESSÄ vuonna 1990 julkaistuun kirjoitukseeni ”KAUPUNKIKONE” (kyseinen kirjoitus on myös julkaistu 1991 ilmestyneessä omakustanteessani ”VIHREÄ TURKU”).

Tunsin tuohon aikaan eniten vihaa KONEITA JA MODERNIA TEKNIIKKAA KOHTAAN. Myöhemmin pääintressini kohteet vaihtuivat toisiksi.

*

Nykyisen KORONAVIRUSPANDEMIAN aikana on tullut selväksi se, että ”Mitä nopeammin tajuaa, ettei maailma palaa entiselleen milloinkaan, sitä parempi” (kts. Kari Enqvistin niin sanottu ”KOLUMNI”, Yle 20.8.2020).

Tyhmintä on uskoa, ettei KORONAVIRUSONGELMAA ole ollutkaan.

Olin KOMMUNISTISEN NEUVOSTOLIITON romahtamisen jälkeen purjevenematkalla LENINGRADIIN (PIETARIIN) ja julkaisin tuon matkan jälkeen 1994 omakustanteen ”MINÄ” (Minän filosofiasta, omakustanne ilman ISBN-tunnusta).

Mutta HISTORIA ei loppunut vaikka Neuvostoliitto hajosi.

Kirjoitustani ”MINÄ” voi pitää ensimmäisenä ”eksistentialistisena julkaisunani”, kirjoituksena jossa arvostelin ORGANISAATIOVALTAA JA korostin YKSILÖNÄ OLEMISEN VAPAUTTA.

SUOMESSA ARVOSTETAAN YKSIPUOLISESTI ORGANISAATIOVALTAA.

Jos joku olisi kirjoittanut tuosta PIETARIN-MATKASTA kaunokirjallisen tekstin, siihen olisi ehkä sisältynyt se kuinka kaupungin tullirakennuksen eteen ankkuroitua veljeni venettä saapui ihailemaan iso joukko pietarilaisia, kuinka sukellusveneupseerien laiturialueella meidät pyydettiin seuraavaksi päiväksi yhteen isoon neukkujen purjeveneeseen aamuteelle (pöytä oli tuolloin täynnä viinapulloja), kuinka kävimme ”tavallisen neuvostolähiön lähiöasunnossa” ja se kun tapasimme Suomesta Neuvostoliittoon muuttaneen suomalaisen miehen. Lähiöasuntoon meidät saattoi vanha tuuheapartainen venäläinen mies.

*

Luen usein von Wrightin kirjaa Tieto ja ymmärrys. Viimeksi minua on kiinnostanut sivulla 5 näkyvä teksti (Lukijalle) jossa hän sanoo:

”Minulle on ollut kauan – ja osaksi edelleenkin – ONGELMA, mikä on KAHDEN KIRJOITTAJAMINÄN, TIEDEMIEHEN JA ESSEISTIN suhde toisiinsa?" (suurennokset JP)

Kirjoitettuja tekstejä LUOKITELLAAN KIRJALLISUUSTUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ monella tavalla. LUOKITTELUN taustalla on TIETOUSKO. Mutta mitä siitä voisi ajatella?

Minä en ole harjoittanut (enkä edes osaa) filosofian itseoppineena harrastajana tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista enkä harrasta myöskään TEKSTIEN LUOKITTELEMISTA.

IHMISEN, AJATTELUN JA VALLANKÄYTÖN tarkkailija MICHEL FOUCAULT (1926-1984) vastusti kaikenlaista LUOKITTELEMISTA JA YHTENÄISTÄMISTÄ. Professori Foucault ei ollut HISTORIOITSIJA eikä perinteinen TIETOUSKOINEN FILOSOFI. Hänen elämäntyönsä ajattelijana oli osa jotain AIKAKAUDEN UUTTA KULTTUURIMURROSTA. Hän oli kiinnostunut myös KIRJALLISUUDESTA ja hän eli edellä omaa aikaansa.

*

Mutta eniten olen aina ihmetellyt sitä, miksi ihmiset ovat yli kaiken kiinnostuneita KIRJALLISUUDEN FIKTIIVISISTÄ TARINOISTA. Sen ymmärrän hyvin, ettei LUONTOKAPPALE voi elää täysipainoisesti TIETOUSKOISENA olentona.

Miksi ”mister Beanin silmänmuljautukset” ja ”Ruonansuun joo joo” koskettavat ihmisiä eniten? Myös minä tunnistan kuvitteellisen kertomuksen kosketuksen sisimmässäni. Fiktiivisen kuvan ja sanan käyttö on mielestäni luontevinta LUONNONMUKAISELLE IHMISELLE.

Tämän taustalla on pohjimmiltaan se, että kulttuurimme on tahrittu TIETO- JA HALLITSEMISUSKOLLA ja se, että me olemme yksilöinä kaikki yhtä arvokkaita.

*

Mikä ihmeen TIETOUSKON POHJALTA TEHTY KOLMIJAKO kertomakirjallisuuteen, runouteen ja draamaan? Ei maailmaa voi myöskään jakaa KAHTIA fiktioon ja faktaan. Eikä ”epätodellisuustekstiä” voi jakaa kahtia esimerkiksi viihde- ja asiateksteihin.

*

Siellä missä kaikessa on LUULEMISTA, KUVITTELUA JA VALEKERRONTAA, sille on vierasta ”TIETÄMINEN, HALLITSEMINEN JA TODELLISUUS”.

KAIKKI ON NYT RIIPPUMATONTA VIITTAUKSISTA TODELLISUUTEEN.

Siinä missä EI PYRITÄ VAIKUTTAMAAN, kuvataan ilmiöitä kuten vuoropuheluja, eleitä, tahtoa, liikettä ja toimintaa.

*

Von Wright on tarkastellut esseissään kirjailija Dostojevskia filosofina. Von Wright on jättänyt esseissään pois Dostojevskin kirjoitusten tarkastelusta ESTEETTISET JA KIRJALLISUUSHISTORIALLISET näkökulmat (kts. Kirjaa Tieto ja ymmärrys, sivu 302).

Kirjan Tieto ja ymmärrys kappaleessa ”Dostojevski (1949)", sivulla 295 sanotaan, että Dostojevski eli kuin KIERKEGAARD ja osaksi myös kuin NIETZSCHE.

Dostojevski oli ristiriitainen henkilö (sivu 298). Von Wrightin mukaan Dostojevski oli saanut vaikutteita ROMANTIIKASTA (sivu 302) ja hän on ollut kirjoituksillaan esimerkiksi SYVYYSPSYKOLOGIAN edeltäjä ennen FREUDIA (sivu 303).

*

Mainitsemani kirjan sivuilla 310-316 on mielenkiintoinen kirjoitus ”VAPAUDEN TRAGIIKKA, Dostojevskille ihmisyyden tärkein ilmentymä on ”VAPAUDEN VAATIMUS JA ONGELMA” (suurennos ja lainausmerkit JP)”.

Raskolnikov SURMASI lesken todistaakseen itselleen olevansa VAPAA MORAALISISTA ESTOISTA ja Kirillov tappoi itsensä todistaakseen toisille olevansa VAPAA USKONNOLLISISTA ennakkoluuloista (sivu 315).

*

Jos vertaa näitä VAPAUSKÄSITYKSIÄ SARTREN EKSISTENTIALISMIIN käsite ”VAPAUS” alkaa näyttämään aivan toisenlaiselta.

En ole nähnyt yhtään von WRIGHTIN kirjoitusta, jossa hän käsittelisi JEAN-PAUL SARTREA JA EKSISTENTIALISMIA.

SARTRE ymmärsi TIETOUSKON JA TIEDEUSKON ongelman. HÄN OLI ”MODERNI IHMINEN” joka ei hyväksynyt ”MONIAVIOISENA YKSILÖNÄ” perinteistä porvarillista avioliittoakaan. Siinä ei ole mielestäni mitään ”tavatonta”, ihmisyksilön elinaikanahan tapahtuu myös luonnostaan monia suuria muutoksia.

Ehkä von WRIGHTILLE oli kaikista vaikeinta ”SULATTAA MODERNIA”?

*

VON WRIGHT on kirjoittanut WITTGENSTEININ TRACTATUKSESTA (TUTKIELMA, 1921) kirjaan ”TIETO JA YMMÄRRYS” (1999, sivu 148), että

”Tractatus on ennen kaikkea tutkimus KIELEN MAHDOLLISUUDESTA, miten MERKIT voivat MERKITÄ – – KIELEN OLEMUS ON MAAILMAN OLEMUS”.

Kun hylkäämme TIETOUSKON koko täälläolo (”maailmassaolo”) alkaa näyttää aivan toisenlaiselta.

Eikä tekstin lukijat ole sen jälkeen yhtään huonompia ihmisiä kuin tekstin laatija.

*

Von Wright on myös kirjoittanut 1900-LUVUN FILOSOFIAN PÄÄSUUNTAUKSISTA. Ja niihin lukeutuu myös ANALYYTTINEN JA EKSISTENTIALISTINEN SUUNTAUS.

YKSILÖN SUUNTAUTUMISTA JOHONKIN AJATTELUSUUNTAAN voisi kutsua myös ”MAAILMASSAOLOKÄSITYKSEN OMAKSUMISEKSI”.

Von Wrightin kirjan Tieto ja ymmärrys (1999) mukaan ”ANALYYTTINEN FILOSOFIA on ennen kaikkea TIETEEN JA TEKNIIKAN leimaaman AIKAKAUDEN filosofiaa...” (sivulla 161). Katso myös sivulla 142 alkavaa kappaletta ”LOGIIKKA JA FILOSOFIA 1900-LUVULLA (Russell ja ”varma tieto”, matematiikka ja fysiikka jne.).

VON WRIGHT oli parhaiten perehtynyt LOOGIS-ANALYYTTISEEN FILOSOFIAAN. Esimerkiksi KOTITIETOKONE on kehitetty sen pohjalta. Mutta mihin ihminen tarvitsee laitetta, josta löytyy ”VASTAUS KAIKKIIN KYSYMYKSIIN”.

TIETOSANAKIRJAKIN (Encyclobedia) vanhenee aina hyvin nopeasti.

*

Termillä ESSEE viitataan yleensä ”ASIATEKSTI-TYYLILUOKKAAN” määriteltyä kirjoitusta. ESSEE saattaa olla lähellä ”kaunokirjallisuutta” mutta toisinaan esseetä saatettaan pitää myös kaunokirjallisena kirjoituksena.

Esseistiä saatetaan kutsua myös esimerkiksi ”kirjailija-filosofiksi”.

TIETOKIRJALLISUUDEN vastakohtana pidetään ”KAUNOKIRJALLISUUTTA”. Kun ESSEEN kirjoittaja saattaa painottaa esimerkiksi kirjoituksen epätaiteellisuutta ja henkilökohtaisuutta, ”kaunokirjallisuutta” saatetaan tutkia TIETOUSKOSSA OMAKSUTTUJEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI (fiktiivisen tekstin tulkitsemista ja tulkitsemista tietämisen, tiedon sekä jonkun filosofisen suuntauksen pohjalta, kts. ”ESTETIIKKA” TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN haarana).

ESSEEN kirjoittamista on harjoitettu 1500-luvulta lähtien ja esseiden kirjoittamisesta on TIETEELLISIÄ HISTORIATEOKSIA.

Kun puhutaan filosofiasta, esseestä, kaunokirjallisuudesta ja tieteellisestä tekstistä, tuossa yhteydessä paljastuu monia vaikeita kysymyksiä. Niihin sisältyy myös kysymys siitä, onko ihmisellä kyky TIETÄÄ (myös TIETÄÄ MIKÄ ON TODELLISTA) ja onko oikein LUOKITELLA tekstejä JÄRJENKÄYTÖN POHJALTA.

KORONAVIRUSPANDEMIA PAKOTTAA IHMISKUNNAN TARKASTELEMAAN KAIKKEA KOKONAAN UUDELTA POHJALTA ja samalla myös AJATTELUA, TIETÄMISTÄ JA TODELLISUUTTA.

*

Mistä kaikesta IHMISLAJIN käyttämä PUHE (KIELI) kertoo?

Mitä tarkoittavat esimerkiksi ilmaisut ”MUSTA LAATIKKO” ja ”MUSTA KISSA”. Tai ”MUSTA NELIÖ” ja ”MUSTA VALU”.

Esimerkkien käsitteen ”MUSTA” kohdalla saattaa joku keksiä osuvan tuntuisia kaikille mainitsemilleni erilaisille ilmaisuyhteyksille yhteisiä kuvauksia.

Esimerkiksi ”onko musta väri?” (Wittgenstein).

Ihmisen omaksumassa luontosuhteessa ILMAISUYHTEYS ”musta kissa” kuvaa luontosuhdetta yhtä kieroksi kuin on eteläpohjalaisten suhde järviseudun LAPPAJÄRVEEN, kyseistä järveähän käytetään ensisijaisesti moottoriveneiden kalastusalueena, SIIS SAALISTUSALUEENA.

MUTTA käsitteiden ”LAATIKKO” (liittyen islamilaisuuteen, uskontoon), ”KISSA” (liittyen luontoon), ”NELIÖ” ja ”VALU” (liittyen kuvalliseen ilmaisuun) kohdalla on mahdotonta löytää niitä kaikkia kuvaavaa YHTÄ YHTEISTÄ ILMAISUA (selitystä).

*

KAKSI SANAA YHDESSÄ muodostavat jonkun ”toisenlaisen ajatuksen” (esimerkit suluissa kuvaavat mahdollisia ajatuksia).

Ne voisivat olla ”musta laatikko” (esimerkiksi kaikkien ihmisten yhteinen syntisyys?) , ”musta kissa” (esimerkiksi luontosuhde tai eläimen arvottomuus ja pahuus?), ”musta neliö” (esimerkiksi väriloiston sammuttaminen ja uusi katsomis- ja /ilmaisutapa?), ”musta valu” (esimerkiksi itsestään tapahtuva sattumanvarainen muutos ja prosessi, muutos ilman edistystä, ”tietoista” ohjausta ja hallitsemista?).

OLIKO POSTMODERNI vain välivaihe ennen siirtymistä tähänastisesta TEOLLISEN KAPITALISMIN MODERNISTA NYKYAJASTA kohti TODELLISUUDEN MURTUMISTA SEKÄ TIETO- JA EDISTYSUSKOSTA LUOPUMISTA?

*

IHMISEN ON MAHDOTONTA keksiä ”YHTEISIÄ TOTUUKSIA” myöskään niin sanotusta ”HISTORIASTA”. Se, mitä on jo ollut, on aina SUBJEKTIIVISTA JA KIISTANALAISTA.

*

JUUTALAISTEN RAAMATUN (”pyhä kirja” 1) ”jatkotarina” KRISTINUSKO kertoo JEESUKSESTA.

SAMALLA ALUEELLA eli ARABIANNIEMELLÄ (entisen KAKSOISVIRRANMAAN alueella tehdyt arkeologiset kaivaukset viittaavat tähän, esimerkiksi VEDENPAISUMUSTARINAN löytyminen) syntynyt KORAANI (”pyhä kirja” 2) kertoo saman tyyppisesti kuin RAAMATTU JEESUKSESTA islamistien MUHAMMEDISTA (610-632 jKr.).

JEESUKSEN JA MUHAMMEDIN jälkeen ROOMAN MAAILMANVALLAN perilliseksi tuli GERMAANIEN (saksalaisten ja ranskalaisten) johtama KAARLE SUUREN VALTAKUNTA JA LÄNSIMAISEN KULTTUURIN VALTAPELIEN uskonnoksi tuli LÄNSIMAINEN TULKINTA KRISTINUSKOSTA.

MYÖS NYT TAPAHTUU KULTTUURISTEN PERINTEIDEN SIIRTYMISTÄ.

*

ISLAMINUSKOISILLA oli muinoin VUOROVAIKUTUSTA KIINALAISEEN KULTTUURIIN asti.

LÄNSIMAISEN ja ITÄMAISEN kulttuurialueen ”RAJA” ulottui aluksi pitkälle itään mutta myöhemmin SUURVALTATEKIJÄKSI KOHONNUT VENÄLÄINEN KULTTUURI vaikutti siihen, että itävaikutuksen ”RAJA” siirtyi koti länttä.

MUINAISEN ROOMAN (VÄLIMEREN ALUEEN MAAILMANVALLAN) perilliseksi on tullut USA.

EUROOPASSA alkuperäisen LÄNSIMAISEN KULTTUURIN keskeisin VALLANKÄYTTÖPERILLINEN ON EUROOPAN UNIONI. SE KEHITTYY EHKÄ LIITTOVALTION SUUNTAA ja haastaa samalla jäsenvaltioiden HEGELILÄISEN EDISTYSUSKON.

*

LÄNSIMAISTA KULTTUURIA leimaavat nykyisin monet SYVÄT KRIISIT.

KRISTITYT JA ISLAMISTIT ovat käyneet LÄHI-IDÄSSÄ jatkuvaa sotaa keskenään jo puolitoista tuhatta vuotta.

Koska toisen maailmansodan päättyminen ei vaikuttanut LÄHI-IDÄN konflikteihin sodankäynti on jatkunut kyseisellä alueella maailmansodan jälkeenkin.

LÄNSI pitää nykyisen MAAILMANVALTA USA:n johdolla ISLAMISTEJA TERRORISTEINA vaikka myös LÄNSIVALLAT ovat syyllistyneet usein moniin VÄKIVALLAN KÄYTÖN MUOTOIHIN, joita ei voi mitenkään hyväksyä.

On luultavaa, että sama ”USKONSOTA” LÄHI-IDÄSSÄ jatkuu vielä ainakin SEURAAVAT TUHAT VUOTTA.

*

MAAPALLOLLA riehuva VIRUSAALTO on muuttanut ja hiljentänyt keskustelun ILMASTONMUUTOKSESTA SEKÄ PAKKOMUUTOSTA (veden alle jäävien valtioiden pakeneva väestö) JA PAKOLAISUUDESTA.

KORONAVIRUSPANDEMIA on aiheuttanut MIELENTERVEYSONGELMIA sekä koventanut inhimillisen avun jakamista ja PAKOLAISPOLITIIKKAA.

Yle ulkomaat kertoi 15.8.2020, että kreikkalaiset ovat jättäneet SALAA tuhat pakolaista kumiveneisiin KREIKAN SAARISTON rannikolle, toisinaan kyseiset veneet ovat olleet RIKKONAISIA. Tämäkin todistaa siitä, että ihmislaji on tänä päivänäkin yhtä julma kuin aina ennenkin.

*

Termi ”KAPITALISMI” tulee sanasta ”KAPITAL” (suomeksi ”PÄÄOMA”), siihen sisältyy YKSITYISOMISTUKSESSA oleva OMAISUUS JA TUOTANTOVÄLINEET). KAPITALISTISESSA YHTEISKUNNASSA ”PÄÄOMAT KASAUTUVAT” vapaasti kun YKSITYISET TALOUDET harjoittavat taloudellista toimintaa ITSEKKÄIDEN PORVARILLISTEN ARVOJEN MUKAISESTI JA VALTARAKENTEIDEN SUOJELUKSESSA.

KAPITAL eli PÄÄOMA KASVAA SIINÄ ”MAMMUTTIMAISEKSI RAHAKASAKSI” JA ARVOPAPERIVUOREKSI KÄTKEYTYEN METROPOLIEN PILVENPIIRTÄJIIN.

ON EREHDYS KUVITELLA, ETTÄ KAPITALISMI JOHTAA AINOASTAAN EDISTYKSEEN. BISNEKSENTEON VAPAUS ON JOHTANUT MYÖS TAANTUMUKSEEN (esimerkiksi maapallon luonnonvarojen riistämiseen ja luonnon monimuotoisuuden kutistumiseen).

*

KAPITALISMIN VASTAKOHTA ON SOSIALISMISTA NOUSEVA KOMMUNISMI. SIINÄ TALOUS JA ORGANISAATIOT OVAT YHTEISOMISTUKSESSA.

NEUVOSTOLIITON ROMAHTAMISEN jälkeen KOMMUNISTISESTA KIINASTA on tullut KANSAINVÄLINEN VALTATEKIJÄ, johon KAPITALISTISET LÄNSIVALLAT suhtautuvat nykyisin epäluuloisesti ja pelokkaasti.

KOMMUNISTINEN KIINA on kuitenkin ottanut myös VIRUSTORJUNNASSA ensimmäisenä käyttöön MÄÄRÄTIETOISEMPIA otteita suojellakseen kansalaisiaan.

*

PAIKALLISELLA TASOLLA tapahtuvia ilmiöitä tarkastelemalla avautuu monta koko valtiota koskevaa epäkohtaa.

YKSIPUOLISESTI MAATALOUTEEN TUKEUTUVISSA KUNNISSA MAANTIEVERKKO on vallattu usein koneelliselle MAATALOUSYRITTÄJYYDELLE mistä aiheutuu ajoittain myös se, että tienvarren kaapelitkin lasketaan toisinaan tienvarren tolpista alas maahan metsänkaadon takia.

Kun AUTOT ja MAATALOUSKONEET ovat yleistyneet, monipuolistuneet ja suurentuneet, MAANTIEVERKKO pitäisi uudistaa (esimerkiksi MAANTEIDEN NYT AHTAAT LIITTYMÄT) mutta siihen ei ole MAHDOLLISUUTTA (RAHAA jne.).

Siis aina kun EDISTYSTÄ tapahtuu, samaan aikaan tapahtuu TAANTUMISTA (”dialektista menoa” vastakkaiseen suuntaan). TAANTUMUKSEN tilassa yhteiskunnalla ei ole mahdollisuutta kutistaa valtion ylilaajaa liikenneverkkoa eikä panostaa sen korjaamiseen.

VAIKKA KOKO SUOMESSA noudatettaisiin tarkkaan VALTION YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ koko valtion alueella, se ei auttaisi nykyisen YMPÄRISTÖKRIISIN VOITTAMISEKSI VALTIOSSA. Kyseistä lainsäädäntöä ei kuitenkaan noudateta koko valtion alueella.

Mutta jos KUNTIEN YHTEISTÄ YLEISKAAVAA, TAAJAMAPUIDEN KAATOLUPAA, RAKENNUSTEN PURKAMISLUPAA SEKÄ SUOJELU- JA MELUMÄÄRÄYKSIÄ ei oteta harrastenäyttelijöiden ELOKUVAKAUPUNGISSA PAIKALLISKULTTUURISTEN PERINTEIDEN TAKIA huomioon, miljöön tila on vieläkin hälyttävämpi.

*

KULTTUURISTA SUUNNANMUUTOSTA tarvitaan aina.

Alkoholistit pakotettiin AIKAISEMMIN LAILLA parantolahoitoon (1937 lähtien) mutta myöhemmin alkoholismin hoito tehtiin PARANTOLOISSA vapaaehtoiseksi.

Toisen maailmansodan jälkeen nuoret miehet saattoivat halutessaan päästä vapaaksi nationalismihenkisestä SOTILASPALVELUSTA, jolloin sen korvasi nykyinen SIVIILIPALVELU.

Seuraavaksi KOULUNKÄYNTI täytyy vapauttaa kansan yhtenäistämiseen tähtäävistä MASSAKOULUISTA PIENRYHMÄOPETUKSEEN JA MURROSIKÄISTEN NUORTEN YKSILÖVAPAUTEEN.

SUUR-KAUHAVAN SUURKOULURIITA JATKUU, TULOSSA ON OIKEUDEN ENNAKKOPÄÄTÖKSIÄ SUOMEN UUDESTA SUURKUNTAHALLINNOSTA.

VIRUS PAKOTTAA UUDISTAMAAN KAIKEN.

*

TURUN TORIPAKKI RIITAAKIN iljettävämpi

”KANSANKULTTUURINEN SALAATTI” on se, josta ei voi päästä koskaan selvyyteen.

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISESSA on tehty VIRUSPANDEMIASTA havainto, että kauhavalaisessa ”VÄESTÖSSÄ (on)

HAVAITTU UNOHTAMISTA, TURTUMISTA JA TURHAUTUMISTA” (ilmaisjakelulehti AVIISI 20.8.2020) eli PAIKALLINEN VÄESTÖ ELÄÄ LAPUANJOKILAAKSOSSA ARKEA ILMAN MASKEJA JA MUITA VIRUSTORJUNTANEUVOJA ikään kuin KORONAVIRUSTA ei olisi seudulla esiintynytkään.

NÄKYMÄTÖN VIRUS voi kuitenkin tulla hetkessä NÄKYVÄKSI.

*

PELLOIKSI RAIVATTUJEN METSÄALUEIDEN JA MAATILAKESKUSTEN KANSANUSKOVAISELLA SYRJÄKYLÄ-KAUHAVALLA eletään PATAVANHOILLISESTI YKSITYISAUTOILUN, RAVIKILPAILUJEN, PESÄPALLON, SUUNNISTUKSEN, RIISTAPELTOJEN, ERÄKULTTUURIN JA HUKKAKAURAVAPAAN ILMASOTAKOULUN MELUMUISTON VARASSA ikään kuin siihen sisältyisi KAIKKI MIKÄ ON TOTTA.

KUN UUSLIBERALISTIS-KAPITALISTINEN KONSERNIKUNTA ”uudistaa” JÄTEHUOLTONSA siitäkin tehdään RAHANTUOTTAMISKONE, jossa ei ole pienintäkään merkkiä perinteisestä JULKISHALLINNOSTA.

KANTA-KAUHAVAN KIRJASTON LUKUSALISSA ei voi olla huomaamatta, että ”SEIKKA ON SALETTI”.

*

MAAPALLON muutamilla kaukoseuduilla KORONAVIRUS on levinnyt nopeasti ja massiivisesti. Sitä vastoin esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa hitaammin ja vähemmän. Mutta leviääkö virus suurilta leviämisalueilta nopeasti ja massiivisesti myös tänne?

Onko takeita siitä, että ”kehittyneessä lännessä” viruksen leviäminen pysyy paremmin hallinnassa kuin ”alikehittyneillä alueilla”?

Puhe MASKIPAKOSTA JA VIRUSROKOTTEEN LAUMASUOJASTA ihmisten suojelemiseksi on eräänlainen ”SOSIALISOINTIVAATIMUS”.

Vasta kun miljoonia ihmisiä on rokotettu koronavirusta vastaan, yleistilanne muuttuu vähitellen niin, ettei kaikkia tarvitse rokottaa. Mutta täysin entiselleen ei palaa mikään.

JOS USKOO TIETÄVÄÄN JA HALLITSEVAAN IHMISEEN, MURTUU MYÖS TODELLISUUSKÄSITYS. Tietämisen ja todellisuuden loppu on jo ollut.

*

SUOMEN HALLITUS ANTOI 13.8.2020 uutteen VIRUSTORJUNTAVAIHEESEEN liittyvän MASKISUOSITUKSEN. MASKIPAKOSTAKIN on viimeksi keskusteltu ja jopa VANKEUSRANGAISTUKSESTA, jos siihenkin löytyy aihetta.

MASKISUOSITUKSEN yhteydessä paljastui äskettäin myös SUOMEN UUSIN KAHTIAJAKO. Tuon suosituksen jälkeen tapahtuneet muutokset eivät kumoa syntynyttä uutta jakautumista.

Kun vertaan tätä uusinta kahtiajakoa 1500-luvun nuijasodan ja vuoden 1918 sisällissodan aikaiseen SUOMENNIEMEN KAHTIAJAKOON, herää KYSYMYS viimeksi tapahtuneesta yhteiskunnallisesta muutoksesta.

Nuijasodan ja sisällissodan kahtiajako osui samalle itä-länsi-suuntaiselle linjalle, KAPITALISTIS-TEOLLINEN YHTEISKUNTA muodostui Suomessa ensin maan eteläisimpään osaan. UUSIN KAHTIAJAKO näyttää sitä vastoin aivan erilaiselta. Ehkä tähän on vaikuttanut eniten HELSINGIN SEUDUN METROPOLISOITUMINEN.

*

MAATILAKESKUKSEN isäntä istuu TUVASSA pitkän sohvan keskellä ja katselee aamuaskareita puuhastelevan emännän KIRKONKYLÄN TOKMANNILTA ostamia punaisia sukkia.

Emäntä keittää kahvia ja tekee talonväelle aamupalaa…

”Mäk kyrpä” kusee pensaiden väliin ja juo sen jälkeen keskellä maantietä pullosta vettä ”täytyy juoda, ettei tarvi piereskellä sitten illalla”...”Ekomies” ottaa kaupan hyllyltä 49 centtiä maksavan sardiinipurkin ja maksaa sen kassalla 50 centillä…………………………………..

FILOSOFIAN NÄKÖKULMASTA esimerkiksi tämän tyyppisen fiktiivisen kuvauksen taustalta voi paljastua esimerkiksi seuraavanlaisia pohdintoja ja näkökulmia:

SUOMEN VALTIOSSA näkyy MONIA uusia KAHTIAJAKOJA. Esimerkiksi uudessa tavassa suhtautua PAKOLAISUUTEEN.

SUOMEN SUURIN PUOLUE (PERUSSUOMALAISET) pysyy jatkuvasti TAUSTALLA ilman, että PERINTEISESTI VALLAN KAHVAA PITÄNEET PUOLUEET PYYTÄVÄT SITÄ HALLITUSVASTUUSEEN.

RIKKAITA SUOSIVAN KESKUSTAPUOLUEEN kannatus on pysähtynyt.

NYT RIKKAAT rikastuvat ja köyhät köyhtyvät entisestään.

NYT ON VASTAKKAIN KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TASO (esimerkiksi Helsingin kansainvälistynyt METROPOLI ja siihen tukeutuvan ympäröivän maaseudun ”LUONTOSUOMI”).

IHMISKUNNALLA EI OLE KUITENKAAN MUUTA TOIVOA KUIN KANSAINVÄLISTYÄ.

*

Kartalla näkyy se, kuinka patriarkaalisten MAATALOUSKESKUSTEN liikenne rullaa vielä hetken omilla bensa-autoilla ja traktorit pörräävät TILAKESKUSTEN ja kaukana maatilakeskuksista ostettujen PELTO- JA METSÄALUEIDEN väliä (entisten maatilojen myytyjä maita).

KONEELLISTETTUA TEHOMAATALOUTTA tuetaan kuitenkin yhteiskuntapolitiikan toimesta vaikka sen haitat LUONNOLLE tunnetaan entistäkin paremmin.

*

UUSIMMASSA KAHTIAJAOSSA on myös pyrkimys luoda Suomeen KESKUSTAJOHTOINEN MAAKUNTAUUDISTUS.

ALKIOLAISEN ITSEELLISYYDEN (RIKKAIDEN SUOSIMISEN) SEKÄ TERVEEN LUONTOSUHTEEN välinen RISTIRIITA MURSKAA KESKUSTAA.

Raisa Simolan ja Kaija Heikkilän kirjassa Monenkirjava rasismi (2003) Joensuun yliopiston historian professori JUKKA KORPELA sanoo, että PUHE MAAKUNTAHENGESTÄ ON RASISMIA.

NATIONALISMIKIIHKOILU JARRUTTAA SUOMENKIN KANSAINVÄLISTYMISTÄ.

Korpelan mukaan itäkarjalaiset tietävät itse parhaiten sen miten maakunnan asioita on hoidettava. Korpela on kokenut olevansa JOENSUUN SEUDULLA ”ULKOPUOLINEN”.

*

MASKISUOSITUKSEN ulkopuolelle jätetyt alueet kuvaavat NURKKAPATRIOOTTISIA MAASEUTUMAISIA SYRJÄSEUTUJA.

Ensin MAASEUDUN SYRJÄKYLÄT kohtasivat TEOLLISTUMISEN SEURAUKSET (muuttoliikkeet) JA NYT jäljellä olevan MAASEUTU-SUOMEN ON PAKKO KOHDATA HELSINGIN METROPOLIN KANSAINVÄLINEN KEHITYS.

NYT TAISTELLAAN MAAPALLON LUONNON JA ASUTUKSEN KESKITTÄMISEN PUOLESTA ja toimitaan ALUERAKENTEEN HAJAUTTAMISTA vastaan sekä FOSSIILISIA POLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN MOOTTORIAJONEUVOJEN haittoja vastaan.

SUOMEN ERI OSA-ALUEILLA tulkitaan monella eri tavalla koko VALTIOTA KOSKEVAA YHTEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ.

MITÄ NOPEAMMIN JA PITEMMÄLLE KORONAVIRUSAALTO etenee Suomessakin, sitä useammin nähdään METSIEN KAATOJA ja maanteillä KARJANKULJETUSREKKOJA.

*

Termillä DOM olen halunnut kuvata uuden alkua. Vierusaalto pakottaa kaikessa muutokseen.

Seuraavaksi nähdään SUOMEN MUUTTUNUT PUOLUEKARTTA.

SE SYNTYY PUOLUEIDEN VÄLISESSÄ UUDESSA VALTAKILPAILUSSA.

TIETOVALTAUSKON JA TODELLISUUDEN LOPPU on jo tapahtunut. KOHTA KAIKKI ON MYÖS MUUTTUNUT.

*

”MAASEUDUN TULEVAISUUS”? LAPSUUS, NUORUUS JA AIKUISUUS.

Mikä on 1800-luvun NUORISOAATTEEN JA -LIIKKEEN ALKUPERÄ?

1800-luvun IHANTEELLINEN NUORISOAATE liittyi suomalaiskansalliseen VALTAPELIIN ALKIO-NATIONALISMIIN.

ALKIOLAINEN MAATALOUSNUORISOAATE syöksyy enää pienen hetken PELTOMAISEMAAN ”LAKEUDEN PRORANA”.

*

UUSIN YKSILÖLLINEN VAPAUSKÄSITYS ON ALKIO-NATIONALISMIN JA ALKIOLAISEN NUORISOSEURATOIMINNAN VASTAKOHTA.

KOSKA KESKUSTA on pysähtynyt, sillä ei voi olla TULEVAISUUTTA.

*

IHMISKUNTAA UHKAA taas kerran NATIONALISTINEN YHTENÄISTÄMISKIIHKOILU JA MAAILMANSOTA? KANSAINVÄLISYYS JA RAUHA ei kiinnostava nyt. Tämäkin todistaa ihmislajin ”perusluonteesta”?

*

Vaikka ihmisellä ei ole luontaista ja alkuperäistä kykyä TIETÄÄ JA HALLITA, ihmiset KUVITTELEVAT, että heillä on nuo taidot.

Ei pidä ottaa VIINAA, jos VIINAPULLOSSA lukee ”60 % alkoholia”. Mutta jos kuitenkin ottaa voi olla hetkessä ”KANTTUVEI”

KUN LUONTO ISKEE TAKAISIN, ISKU ON ARMOTON.

ILMOITUS