Kun asuin jonkin aikaa Loviisassa 2019, kirjoitin muutaman kirjoituksen. Tässä eräs niistä. Olen täydentänyt jälkikäteen tätä kirjoitusta ajankohtaisilla seikoilla.

Loviisassa 6.11.2019 / Kauhavalla 6.7.2020

NATIONALISTISEN HISTORIANKIRJOITUKSEN LOPPU

LUONNON RAJATON KAHMIMINEN IHMISSUIHIN PITÄÄ LOPETTAA HETI.

IHMISEN TÄYTYY palata takaisin SEURAAMAAN LUONTOA.

Toiseksi IHMISEN TÄYTYY oppia TULKITSEMAAN ITSE (ilman välikäsiä) MERKITYKSIÄ ja tulla VAPAAKSI YKSILÖLLISEN ”ITSELLEEN OLEMISEN POHJALTA”.

Mitä ja ketä varten IHMISEN täytyisi ”KULTIVOITUA JA SIVEELLISTYÄ”?. NATIONALISTISEN VALTION, JA VALTIOLLISEN ”KANSAKUNNAN” TAKIAKO? Sana VALTIO on johdettu sanasta VALTA, valtio on ylimmän ”VALLAN VALTA”.

KANSAN SIVISTÄMINEN ei ole LUONNON JA YKSILÖN näkökulmasta TÄRKEINTÄ.

*

EU:N TUKEMA TEHOMAATALOUS ON LOPETETTAVA, vaativat LUONTOJÄRJESTÖT (Yle 5.11.2019).

MIKSEI HUOMIOTA kiinnitetä ILMASTONMUUTOKSEN HYVIIN PUOLIIN? (Yle marraskuun alussa, kts. JYLKKÄRI)?

Ennen kevättä 2020 Loviisasta Kanta-Kauhavan keskustan vuokrayksiöön MUUTETTUANI näin, kuinka SUOMEN TALVI 2019/2020 oli alusta loppuun saakka LÄMMIN.

Kukat kukkivat Moskovassa keskellä talvea.

Tukala helle on jatkunut viimeksi Siperiassa jo 3 kuukautta ja se on sulattanut routaa aiheuttaen vaurioita ympäristölle (Yle ulkomaat, 18.6.2020). Korkea kuumuus on myös maatalouden ongelma.

*

Lämpimän talven jälkeisestä kesästä näyttää tulevan kuuma ja kuiva. ILMASTON LÄMPENEMISTÄ ei voi olla enää huomaamatta. Esimerkiksi vesisateet ovat muuttuneet aivan uudentyyppisiksi.

Vaikka MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMINEN on ylittänyt kestokyvyn rajat, liian monet ovat vielä sitä mieltä, että jatketaan elämää samalla tavalla kuin tähänkin asti.

*

Kaikkia ILMASTON LÄMPENEMISEN aiheuttamia uusia ilmiöitä ei vielä tunneta.

NATIONALISMI-INTOINEN KONEHULLU ROBOTTI- JA TEKOÄLY-SUOMI uskoo kuitenkin nykyisin (2020) enemmän kuin koskaan aikaisemmin INSINÖÖRIVALTAAN. KONEHULLUUDEN taustalla on loogis-analyyttinen filosofia, josta Wittgensteinkin irtaantui.

*

HISTORIAA on kirjoitettu tähän asti ”KUVITTEELLISEN KANSAUSKOMUKSEN” pohjalta. Tärkeintä siinä oli korostaa KOLLEKTIIVISUUTTA.

Uusin historiankirjoitus tulee kuitenkin pohjautumaan YKSILÖÄ koskeviin havaintoihin. DNA-selvitys on eräs sellainen.

*

SUOMEN VALTIOSSA asuvat itseään nationalistisina kantasuomalaisina pitävät ihmiset eivät ole pitäneet koskaan SAAMELAISIA tasavartaisesti suomalaisina.

Ei vaikka ISOKYRÖN LEVÄLUHDAN DNA-selvitys puhuu saamelaisten ”kansakuntaan kuulumisen” puolesta. Levänluhdalla veteen haudatut (nyt DNA-tutkitut) ihmiset ovat pääasiassa Siperia-taustaisia saamelaisia.

1900-luvun alun suomalaisille nahkavaatteiset saamelaiset saattoivat ilmestyä metsästä ja häipyivät pian sen jälkeen takaisin metsään joten heitä ei voinut pitää tuolloin siksi suomalaisina.

SAAMELAISTEN pitäisi perustaa lähitulevaisuudessa poliittis-taloudellinen ”liittouma Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä”.

*

VIIPURIN KAUPUNKI on nykyisin miellyttävä KANSAINVÄLINEN matkailukohde. Viipurin nykyinen venäläistaustainen väestö voi vahvistaa tämän ja sen ettei ”suomalaista Viipuria” kannata haikailla.

HURMOKSELLISESTA NATIONALISMI-USKOMUKSESTA johtuu sekin, että Loviisassa ei edes keskustella ”LOVIISASTA ENNEN LOVIISAA” (se ehkä oli kalastajakylä?).

Loviisan historiankirjoitus on alkanut viimeksi 1700-luvun puoliväistä suomenruotsalaisena nationalismina. Loviisa on kuitenkin PAIKKA, jossa on ollut elämää jo paljon ennen 1700-lukua.

*

DNA-tutkimus on viimeistelemässä NATIONALISTISEN HISTORIANKIRJOITUKSEN LOPPUA Suomessakin. Dna-aineisto todistaa siitä, että maailma on ollut aina (ennen rajoja) täynnä YKSILÖLLISYYTTÄ JA KANSAINVÄLISYYTTÄ sekä yksilöiden ja ryhmien LIIKKUMISTA alueelta toiselle.

Suomenniemellä on vaikuttanut usein myös monet ”vieraat vallankäyttäjät”.

Vaasan KORSHOLMASSA on toiminut RUOTSIN KRUUNUN VALTA, mutta merkit siitä on hävitetty suomenmielisten toimesta, jotta Suomen valtioalue näyttäisi olleen aina vain suomalainen.

*

TURUSTA löydetystä Suomen vanhimman kirkon viereisestä hautapaikasta on löydetty lastenhautojen ”tukkapalloja”.

Kun niitä koskeva DNA on selvitetty Sveitsissä, isänmaalisimmillakin turkulaisilla on jälleen kerran tilaisuus tarkistaa vääriä käsityksiä Suomenniemen menneisyydestä.

*

MYYTTI TURUSTA LÄNSIMAISTEN KULTTUURIARVOJEN KEHTONA SUOMEN KANSALLISVALTIOSSA on murskattu myös aikaisemmin moneen kertaan. Turussa on esimerkiksi ITÄISTÄ VERIRYHMÄÄ enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Monet seikat viittaavat myös siihen, että KRISTINUSKO saapui Suomeenkin ensin IDÄSTÄ. Esimerkiksi professori Unto Salo (Turun yliopisto) on ollut tätä mieltä.

*

Ylihärmäläinen historioitsija, professori Heikki Ylikangas on arvostellut usein nationalistista historiankirjoitusta. Hänen kotinsa on ollut MAATALOUSVALTAISESSA LAPUANJOKILAAKSOSSA (lähellä KANGAS-ANNALAA josta piti tulla kansainvälinen lintujensuojelualue, kts. Blogini tästä).

Muutama vuosi sitten Ylikangas joutui rajun arvosteluryöpyn kohteeksi kirjastaan ”YHDEN MIEHEN TALVISOTA”. Onneksi myös Suomen historiaa on alettu viimeksi kirjoittamaan uudelta pohjalta.

*

RISTIRETKET olivat ALUEVALLOITUSRETKIÄ, minkä yhteydessä toteutettiin PAKKOKÄÄNNYTTÄMISTÄ (”pakanauskonnoista” kristinuskoon).

Niin kutsutun ”SIIRTOMAAHERRUUDEN” aikana (kun vallalle tuli ”tieto on valtaa” -käsitys ja teknisiä uudistuksia) ”oman kantaväestön” siirtyminen useisiin kolkkiin maapallolla tapahtui LÄNSIMAISESSA KULTTUURIPIIRISSÄ ennen muuta TALOUDELLISISTA syistä.

Tuolloin vallattiin kaikkialla maapallolla ”barbaareilta” alueita (erilainen luonto, ilmasto ja kulttuuri) länsimaisten valkoisten valtaherrojen ”omalle kantaväestölle”.

*

Tuon jälkeen luotiin LÄNSIMAINEN NATIONALISTIS-ROMANTTINEN VALTIOMYYTTI siitä, että jokaiselle maapallon ”peruskansalle” kuuluu sille ominainen paikka maapallolla.

Tästä väärinkäsityksestä on aiheutunut paljon kärsimystä ja sotia.

Yhdellä suuntaa tuo ARMOITETUN KANSAN PAIKKA oli PELTOMAISEMA, toisella suunnalla VUORISTO, kolmannella suunnalla MERI- TAI JÄRVIMAISEMA.

*

Erilaisten paikkojen valtaaminen tapahtui varsinaisesti 1800-luvulta lähtien NATIONALISTISEN VALTION muodostamisen yhteydessä (Hegel jne).

Tämänkin ilmiön taustalla oli päällimmäisenä taloudellinen toimeentulo. Peltomaisemassa harjoitettiin maataloutta, vuoristossa vuoritaloutta ja meri- ja järvimaisemassa kalastusta.

Tästä ilmiöstä on aiheutunut jatkuvasti VALTIOIDEN VÄLISIÄ KONFLIKTEJA JA SOTIA varsinkin valtioiden RAJA-ALUEILLA.

*

NATIONALISTISEN VALTIOAJATUKSEN EPÄKOHDAT käyvät ilmi yleisten ilmiöiden kohdalla.

Niin kutsuttu ”KEHITYS” tapahtuu KULTTUURIEN VÄLISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA. UUSLIBERALISTINEN KAPITALISMI on siinä oma TALOUSSOTINEEN tarina.

*

Suomi ei olisi itsenäistynyt ilman IRTIOTTOA RUOTSISTA SEKÄ AUTONOMIAN AIKAA (noin 100 vuotta) VENÄLÄISEN VALTAKULTTUURIN ALAISUUDESSA, tuossa vuorovaikutuksessa syntyi tämän maailmankolkan sivistyskulttuuri.

Ilman ruotsalaista ja venäläistä LÄHTÖKOHTAKULTTUURIA JA -SIVISTYSTÄ Suomesta ei olisi voinut tulla ITSENÄINEN VALTIO.

PELKKÄ IRTIOTTO JA ITSENÄISTYMINEN ei takaa UUDEN VALTION PERUSTAMISTA EIKÄ ELINKELPOISUUTTA.

*

Maapalon MILJOONISTA ELÄINLAJEISTA IHMISYKSILÖ elää noin 35 000 VUOROKAUTTA.
Tuona aikana IHMISELÄMÄSSÄ tapahtuu lukemattomia ilmiöitä.

Parhaiten niihin voi tutustua lukemalla kirjailijoiden teoksia.

Esimerkiksi Robert Kimmel Smithin romaani Janen talo alkaa toteamuksella ”Vasta kahden koltterin päässä” ja trinointi jatkuu sen jälkeen mitä minkinlaisin kääntein, joita käänteitä on äärettömästi.

*

Mitä kaikkea tapahtuu ihmisen eläessä 35 000 vuorokautta? Ja kun ottaa huomioon että mitä ihmisiä on miljardeja ymmärtää myös se, että YKSILÖLLINEN ”OLEMASSAOLOULOTTUVUUS” ON ÄÄRETÖN.

NATIONALISTISESSA VALTIOSSA korostetaan kuitenkin KOLLEKTIIVISUUTTA sekä VALTION INTRESSIN AJAMISTA.

TÄSSÄKIN TARVITAAN YKSILÖLLISYYTTÄ KOROSTAVAA FILOSOFIAA, jotta ihminen voisi pohtia IHMISENÄ OLEMISTA SEKÄ OLEMASSAOLON ÄÄRETTÖMYYTTÄ välittämättä TIETÄMISESTÄ JA muista HARHALUULOISTA.

*

IHMINEN ON OLEMASSAOLOA ”AISTIVA OLENTO”, jonka elämässä on keskeistä MERKITYSTEN VAPAA YKSILÖLLINEN TULKITSEMINEN.

IHMISEN AISTEISTA tärkeimmät ovat NÄKÖ JA KUULO (vrt. esimerkiksi linnut ja koirat).

LINNUT ovat olleet minulle nuoruudestani lähtien HENKILÖKOHTAISESTI LÄHEISIÄ ELÄIMIÄ. Ehkä minussa itsessäni asuu ”LINTU”.

*

MAAILMANKATSOMUKSET JA YHTEISKUNNALLISET IDEOLOGIAT käyvät jatkuvaa sotaa keskenään. ELÄMÄSTÄ JA MUUTOKSESTA vallitsee äärettömän monia käsityksiä eikä mistään löydy koskaan ”yhtä kaikille yhteistä totuutta”.

Myös MENNEISYYDESTÄ (HISTORIASTA) vallitsee ikuisesti ja äärettömän monenlaisia KÄSITYKSIÄ.

*

MAAPALLON JA ELÄMÄN SYNNYSTÄ on laadittu monenlaisia TEORIOITA, mutta esimerkiksi ILMASTONMUUTOKSEN SYISTÄ JA SEURAUKSISTA kiistellään vielä pitkään.

SUORISTA KOKEELLISISTA HAVAINNOISTA on tulossa ILMASTONMUUTOKSENKIN kohdalla merkittävimpiä ”ihmislajin tiedonlähteitä”.

Ainoastaan VÄLITTÖMIEN HAVAINTOJEN JA KOKEELLISEN TOIMINNAN AVULLA ihminen voi vaikuttaa ”johonkin yksityiskohtaan”.

*

NYKYKULTTUURISSA on kiinnitetty paljon huomiota IHMISTEN ”KONELIIKKUMISEEN” TALOUDELLISISTA SYISTÄ.

Alun perin JOUKKOLIIKENTEEN tehokkuutta lisäämään tarkoitetut ASEMAKESKUKSET ovat nykyisin usein suljettuja tai vuokrattuja paikkoja.

Vaikka ne olisivat auki, niissä ei ole ollut viimeksi LAPSILLE aina edes vessaa, koska wc:ssä käynti on edellyttänyt (ainakin Seinäjoen entisessä asemakeskuksessa) puhelinnumeroa ja omaa PANKKITILIÄ.

ASEMAKESKUS on nyt usein myös KAUPPAKESKUKSEN YHTEYDESSÄ.

Entiset LINJA-AUTOASEMAT ovat nykyisin usein suljettuja.

Nämäkin paikkojen ja alueiden muutokset kertovat KAPITALISTISEN RAHAN, KAUPALLISUUDEN JA KULUTTAMISEN VALLASTA IHMISELÄMÄSSÄ.

UUSIMMISTA KAUPPAKESKUKSISTA ei löydä usein EDES YHTÄ TUOLIA MIHIN ISTAHTAISI.

KAIKESSA on nykyisin tärkeintä ajatus ”RAHAT ENSIN”. Tämä on johtanut siihen, että KAPITALISTINEN MAAPALLO on nyt KRIISISSÄ.

*

TIETÄMISEEN PERUSTUVA MODERNI KAPITALISTINEN YHTEISKUNTA ei ole toiminut joka suhteessa mutta sen halutaan olevan VALITSEVA TALOUSELÄMÄN MUOTO TULEVAISUUDESSAKIN koska se mahdollistaa VAPAAN BISNEKSENTEON.

IHMISEN PERUSTAMAT YHTEISKUNNALLISET SYSTEEMIT OVAT aina KEINOTEKOISIA ORGANISAATIOITA. ”Luonnollista yhteiskuntaorgaania” ei voi olla edes olemassa.

*

Ihminen ei pysty sanomaan mitään TULEVAISUUDESTA.

Myös MENNEISYYDESTÄ esitetyt AJATUKSET OVAT AINA SUBJEKTIIVISIA SEPITELMIÄ sekä TULKINTOJA ja samalla aina KIISTANALAISIA.

NATIONALISTISEN VALTION uskotaan kuitenkin olevan IKUINEN, jos KANSAKUNTA vain PALVOO SINNIKKÄÄSTI OMAA KANSALLISTA MENNEISYYTTÄ.

*

NATIONALISTISTA HISTORIANKIRJOITUSTA ARVOSTETAAN kansallisuusaatteeseen sisälletyn FATALISTISEN HENKIUSKON POHJALTA.

NATIONALISTINEN VALTIOFILOSOFIA on aikansa elänyttä vanhanaikaista HENKIUSKOISTA ”KAIKKITIETÄVÄÄ SYSTEEMIFILOSOFIAA”.

Sillä ei ole yleensä suhdetta NYKYAIKAAN. Vain ”kelkasta pudonneet” ovat kiinnostuneita ”vanhasta valtiofilosofiasta”.

Ainoa, josta ihminen voi PYSTYÄ SANOMAAN hyvin YMMÄRRETTÄVÄÄ, on NYKYHETKI.

*

Meitä ruokitaan päivittäin MONEN KANAVAN KAUTTA VIIHTEELLISILLÄ VALEUUTISILLA.

JOHANNA VEHKOO on kirjoittanut (valeuutiset 25.10.2019) SELVIYTYMISOPPAAN, Valheenpaljastajan käsikirjan, TOTUUDEN JÄLKEISEEN AIKAAN.

IHMISIÄ ON ALKANUT HUOLESTUTTAA SE, OSAAVATKO HE ENÄÄ TUNNISTAA, MIKÄ ON LUOTETTAVAA TIETOA.

IHMISIÄ KIUSAA ENTISTÄ ENEMMÄN KYSYMYS TODELLISUUDESTA, ”MIKÄ ON TODELLISTA”?

”VARMUUS, TIETO JA TODELLISUUS” pysyvät kuitenkin ikuisesti ihmisen tajunnan ulkopuolella.

*

NATIONALISMI ON KOLLEKTIIVINEN ”HYVIEN UUTISTEN VIRTA”, millä pyritään kaappaamaan kaikki mukaansa.

”MODERNIA TIETOVALTAISTA YHTEISKUNTAA” PIDETÄÄN MYÖS EDISTYKSELLISENÄ. Vaikka yhteiskuntaa muutetaan jatkuvasti säätämällä koko ajan uusia ”ajan tasalla olevia” lakeja, YLITSEPURSUAVASSA LAKIYHTEISKUNNASSA ei voi kuitenkaan tapahtua EDISTYSTÄ.

Monet USKOVAT MYÖS KAPITALISTISEN ”yhteiskunnan luonnollisuuteen”, vaikkei ”luonnollista yhteiskuntaa” voi olla edes olemassa.

MAAILMASSAOLOA leimaa alusta loppuun RISTIRIITA JA SATTUMA.

Eikä ELÄMÄSTÄ VOI SELVITÄ muuten kuin YKSIN.

*

YHTEISKUNTIA VOI SUUNNITELLA lukemattomilla eri tavoilla. Suunnittelun tulisi koskea kokonaisuutta ja osa-alueita, joiden taustalla ovat ajankohtaiset lait ja määräykset.

Suunnittelu voi kuitenkin tulla paremmaksi ainoastaan TEHTYJEN SUUNNITTELUVIRHEIDEN tarkastelemisen pohjalta.

*

PYRKIMYS YHTEISKUNNAN UUDISTAMISEEN pohjautuu kulloinkin omaksuttuihin ARVOIHIN, ASENTEISIIN JA KÄSITYKSIIN TÄÄLLÄOLOSTA.

Niistäkin on aina olemassa lukemattomia näkökumia.

Tästä huolimatta esimerkiksi lainsäädännön avulla toteutettu pyrkimys ”terveisiin taloihin” voi johtaa täysin päinvastaiseen kehitykseen (hometaloihin jne.).

*

Vaikka JOKU PUOLUEPOLIITTINEN TAVOITE JA PÄÄTÖS ON TEHTY VIRALLISESTI HYVÄN JA EDISTYKSEN SAAVUTTAMISEKSI, yhteiskunnallinen kehitys voi mennä sen jälkeen myös täysin pieleen.

Esimerkiksi TALOUDELLINEN TOIMINTA johtaa aina ja jatkuvasti NOUSUIHIN JA LASKUIHIN (noususuhdanne, taantuma, lama jne.).

Vaikka ihminen pystyisi kehittämään kuinka monimutkaisen ”viisaan tietokoneen” niin ihminen pysyy silti samana IHMISOLENTONA ja jälki on sen mukaista.

Ja vaikka ihmiset uskoisivat kuinka siihen, että joku uudistus johtaa entistä parempaan maailmaan toiset meistä valmistautuvat samaan aikaan tekemään pahaa (rikoksia jne.).

Ei pidä kuvitella, että maailma on valmis tai on tulossa valmiiksi.

*

MYÖS NATIONALISTINEN VALTIO ON KUVITTEELLINEN SYSTEEMI. Tämä koskee myös nationalistisen valtion historiankirjoitusta.

Suomen KANSALLISVALTION NATIONALISTISTA HISTORIAA on kirjoitettu itsenäistymis-innostuksesta lähtien (noin 1830–1917) pakottamalla ITSENÄISESSÄ SUOMESSA (1917-) myös LAPSET nationalismi-aatteen mukaiseen käsitykseen yksilön ja valtion suhteesta sekä valtion ja kansakunnan menneisyydestä.

*

NATIONALISMI-AATTEESEEN sisältyy MYYTTI siitä, että raamatullinen henki (SANAN LAUSUJA JUMALA, absoluutti) toteuttaa suurta suunnitelmaansa.

Siinä JUMALA on valinnut TIETYN KANSAN sekä varannut sille OMAN PAIKAN maapallolla ja määrännyt tuon paikan ympärille VARTIOIDUN RAJAN.

SIINÄ HENKI on antanut KÄSKYN ”TE – EI MUUT”.

Mutta on erehdys kuvitella, että ”VAIN OIKEANLAJISET mutta ei ”VIERASLAJISET” kuuluvat johonkin YHTEISÖÖN JA PAIKKAAN”.

*

MUINAISUUDEN KULTTUURIEN PERUSELEMENTTI ON OLLUT USEIN MERI. Esimerkiksi raskaita kuormia saattoi siirtää muinoin paikasta toiseen ainoastaan VESIYHTEYKSIEN VÄLITYKSELLÄ.

Ja siinä auttoivat JOKILIIKENNE JA MERENKÄYNTI.

Valtaosa maapallon suurimmista vesialueista on KANSAINVÄLISIÄ MERIÄ.

*

Kun olin aloittanut 1960-luvulla keskikoulun ja lukion LOVIISASSA minua alkoi koskettaa syvästi MERI. Ylioppilaaksi kirjoitin Loviisassa 1969.

Katsein lukioaikana LOVIISAN MYLLYHARJUN KUKKUKIVELTÄ LOVIISANLAHTEA – tiesin sen johtavan nopeasti suoraan avomeren äärelle.

Ajattelin jo teininuorena, että siitä alkaa matka maailmalle, VAPAUTEEN.

Myöhemmin seudun MERELLÄ VENEILLESSÄNI opin tuntemaan Loviisan edustan rakkaat RAPAKIVIRANNAT. Liikuttavaa oli myös nähdä meren rannalla vanhoja lahoavia PUUALUKSIA sekä seurata Loviisanlahden rannoilla menneiden aikakausien SATAMATOIMINTOJA.

*

Meren vastakohta on MAAPAIKKA MANNER.

MANNER (paikka) on ihmisen NATIONALISMIHENKISESTI OMILLEEN valtaama paikka vartioitune rajoineen.

MERI MERKITSEE AVOINTA KANSAINVÄLISYYTTÄ mutta VARTIOITU SULJETTU MANNER merkitsee SULKEUTUMISTA NURKKAKUNTAISUUTEEN.

*

ISLAMISTIJOHTAJAT saudiarabialainen BIN LADEN JA irakilainen BAGDAD ON HAUDATTU VALTAPELI-SUUNNITELMALLISESTI JA LÄNSIMAISTEN KULTTUURIARVOJEN MUKAISESTI MEREEN – NATIONALISTISEN MAAPAIKAN VASTAKOHTAAN – MEREEN.

Sen tarkoitus on HÄIVYTTÄÄ kyseiset henkilöt ”täälläolon lukemisesta”.

Mutta MERESSÄ heistä on tullut kaikkien yhteisiä henkilöitä.

*

NATIONALISMIIN liittyy myös MYYTTI ”VALITUN KANSAN” KÄYTTÄMÄSTÄ KIELESTÄ.

EKSISTENTIALISTI KIRJAILIJA Jean-Paul SARTRE KIRJOITTI HETI SODAN JÄLKEEN (1948) KIRJAN Mitä kirjallisuus on?.

Siinä lukija on ITSENÄISESTI LUOVA olento mutta vanhoissa nationalistisissa koulukirjoissa ”Miten opettaisin kirjallisuutta” opettaja OHJAA LAPSIA LUKEMAAN oikealla tavalla.

Myös kirjassa Runousopin perusteet (M. Kantokorpi, P. Lyytikäinen, A. Viikari, 1990) kysytään samaa (”mitä kirjallisuus on?”). Myös Wittgenstein on nostettu tuossa kirjassa TIETOUSKOISUUDEN TAKIA pintaan. Sekin on mielestäni väärin.

KATSOA on kuitenkin eri asia kuin NÄHDÄ (näkevä on TIETÄVINÄÄN mutta katsova ihmettelee luovasti). On viisaampaa katsoa kuin nähdä.

George DICKIE tekee kirjassaan Estetiikka (1990) kiperiä kysymyksiä kauneudesta ja taiteesta. Minulle estetiikka on yksityisasia.

VAIN DADA koskettaa tänään minua.

*

KIELIMYYTIN mukaan suomenkielisen KIRJALLISUUDEN ensimmäinen SUURMIES on ollut alun perin LOVIISAN lähialueella asunut pernajalainen MIKAEL AGRICOLA.

Hän käänsi KESKIAJALLA SUOMEKSI ensimmäisen suomenkilisen UUDEN TESTAMENTIN ”ainoasta oikeasta” uskontopuheesta KRISTINUSKOSTA.

*

Suomenkielisen UUDEN TESTAMENTIN ESIPUHEESSA AGRICOLA sanoo, että ”...1248 niin yksi toinen Erik kuningas ... lähetti suuren sotaväen tänne Suomen maahan ... ja ylitsevoitti hämäläiset...” Mistä lienee Agricola on saanut tuon tiedon?

*

Myös HEIMONMUODOSTUKSEN (myytti) yhteydessä on paljon avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi : miten ja minä ajankohtana heimoja on muodostunut ja onko heimomuodostusta tapahtunut ollenkaan aina?

Kun puhumme nykyisin HÄMÄLÄISISTÄ, puhumme yhdestä SUOMALAISESTA HEIMOSTA. Tuon puheen taustalta löytyy suomenruotsalainen nationalismisatujen sepittäjä Sakari Topelius.

*

Mutta Agricolan mainitsemissa ”hämäläisissä” oli kyse ETELÄN BALTIALAISISTA, mutta ei ”Suomen hämäläisistä”.

Tämä käy hyvin ilmi kirjasta Porvoon kaupungin historia I (Porvoon seudun esihistoria keskiaika ja 1500-luku, Torsten Edgren ja Carl Jacob Gardberg, 1996. Itä-Uudenmaan rannikolla on vieläkin virolaisasutusta (kts. Olle Sirenin kirjaa PERNAJAN PITÄJÄN HISTORIA (keskiajalta 2000-luvulle), 2003.

Tätä Viroon liittyvää seikkaa valaisee myös kirja Viron esihistoria, A. Kriiska ja A. Ivauri, 2007, sekä Matti Huurteen kirja 9000 vuotta Suomen esihistoriaa, 2005.

*

USKONNON ALKUPERÄINEN MERKITYS liittyy MAAILMASSAOLON (TÄÄLLÄOLON) IHMETTELEMISEEN JA TODISTELUUN. Siinä ihmisyksilö kyselee sitä, miten ja miksi tänne syntynyt ihminen pelkää KUOLEMAA (tätä kysellään pelon vallassa kristillisen uskon omaksumisen yhteydessä).

Uskonnon harjoittamisen alkuperäinen merkitys ei liity esimerkiksi aluevaltauksiin ja väkivallan käyttämiseen.

Jos joku tahtoo olla ”uskovainen”, hänen on hyvä pysyä omaksumassaan uskossa periaatteella ”tärkeämpää on se miten uskoo kuin se mihin uskoo”.

*

Rooman MAAILMANVALTA valitsi maailmanvaltastrategisista syistä KRISTINUSKON muiden uskontojen joukosta koko valtapiirinsä uskonnoksi.

Kristittyjen johtaja PAAVI käytti hyväkseen myös VÄKIVALTAA uskontoon liittyvässä PAKKOKÄÄNNYTYSTYÖSSÄ.

Paavi käynnisti ITALIASSA kirjeillään SOTILAALLISIA RISTIRETKIÄ. Niitä tehtiin VALLOITUS- JA KÄÄNNYTYSTYÖN johdosta. Karkottamalla ja tuhoamalla PAIKKOJEN ALKUPERÄISVÄESTÖÄ kristillinen kirkko teki tilaa uudenlaisille VALTIOLLISILLE ORGANISOITUMISILLE. NÄIN MYÖS NATIONALISTINEN valtioaate pääsi alkuun.

Uskonnon harjoittamisen alkuperänen merkitys liittyy ”maailmassaolon lopullisten totuuksien todisteluun”, mutta sillä ei ole ollut alun perin mitään yhteyttä ”alueiden valloittamiseen ja ulkopuolisten väestöryhmien alistamiseen.

*

Nykyisen PORVOON pohjoispäässä on ISO LINNAMÄKI ja PIENI LINNAMÄKI. Niiden rakentajina toimi paikan vanhaa ”SEKAVÄKEÄ”, joista isoin osa oli ehkä BALTIAN suunnalta. Tämän voi päätellä PORVOON Pienen Linnamäen kaivaustuloksista.

Huomispäivän DNA saattaa avata tarkemmin tätäkin kysymystä?

*

Suomen saamelaiset asuivat aluksi aivan Etelä-Suomessa Suomenlahden rannikon tuntumassa (ei TUNTUREILLA). Saamelaiset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka UUSI VALTA karkottaa ALKUPERÄISVÄEN valtaamaltaan alueelta ja siten syntyy JOHTAVAN KANSANRYHMÄN ALISTAMA KANSANRYHMÄ.

Ruotsinkielinen nationalisti JUHANI RINNE johti TURUN KOROISTEN arkeologisia kaivauksia (Koroinen on paikka, johon suuntautui ns. ”ensimmäinen ristiretki” Suomeen, KOROSTEN NIEMELLE rakennettiin valloituksen jälkeen alueen ensimmäinen TUOMIOKIRKKOLINNOITUS).

Noihin aikoihin kuviteltiin, että KOROISTEN NIEMEN alue vastaa Ruotsin Birkaa (BIRKA ON LÄHELLÄ TUKHOLMAA). Kaivauksissa löytyi kuitenkin kaikkea muuta kuin ”todisteita” ruotsalaisten tai suomalaisten komeasta menneisyydestä.

Saksan NATSIEN ”ARJALAISTUTKIMUS” käy myös hyvänä ”todisteena” ”ulkopuolisten vaikutteiden pois siivoamisesta”. RODUNJALOSTUKSEN AATE tuli myös SUOMEEN.

SIIRTOMAAVALLAN JÄLKEINEN ESPANJA on yrittänyt viimeksi siivota katalonialaiset hallitsemaltaan reviiriltä.

*

Kirjoitin 1970-luvun lopulla kirjan nimeltä Porvoon kuva (1980). Vanhaan Porvooseen ihastuneena ajattelin myös muuttaa asumaan PORVOOSEEN.

Elämä johti kuitenkin TURKUUN.

TURUSSA tapasin usein OULUN YLIOPISTOSSA arkeologiaa opettaneen PENTTI KOIVUSEN.

HALISTEN lähiössä asuessani kävimme usein kahdestaan KOROISTEN NIEMELLÄ eli nationalistisen Suomen ”ensimmäisellä piispanistuimella”.

Pentti on kirjoittanut julkaisuun Koroinen eläväksi siitä, kuinka Koroisten niemen arkeologisia kaivauksia johtanut JUHANI RINNE pyrki TARKOITUKSENHAKUISESTI kiistämään jotakin, jos se oli vastoin hänen omia käsityksiä.

JUHANI RINNE USKOI jotakin ja löysi KOROISTENNIEMELTÄ vain sitä mihin itse USKOI.

ILMOITUS