Nyt minun täytyy sanoa jotakin itsestäni. En ole ollut syystä pitkään minkään PUOLUEEN jäsen. Olen FILOSOFIASTA KIINNOSTUNUT VASEMMISTOLAINEN.

Arvostan nykyisin eniten EKSISTENTIALISTISTA JA MARXILAISTA FILOSOFIAA. Pidän itseäni marxistina ja eksistentialistina (kulttuurieksistentialistina ja -marxistina).

Mutta en pidä siitä, että minut leimataan blogikirjottajanakin KOMMUNISTIKSI.

*

PERUSSUOMALAISTEN mielestä Suomi on tullut joka suhteessa valmiiksi. Siksi täällä ei saa muuttaa mitään. HALLITUSVASTUUKIN OLISI PS:LLE VAIN HAITAKSI?

Kirjoitin tästä syystä 2.7.2020 tangon, ravikilpailujen ja pesäpallon Seinäjoella ilmestyvään Ilkka-Pohjalaiseen seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

MIKÄ ”VIERASLAJI”?

Lintututkimisen yhteydessä määritellään tarkkaan sanojen ROTU JA LAJI käyttäminen.

Mutta pitääkö myös edustuksellisessa demokratiassa olla oikeus sanoa muista IHMISISTÄ mitä huvittaa? Onko siinä oleellista vain ”huomaavainen kielenkäyttö”? Jos sanoo ihmisten kesken, että esimerkiksi ”vierasrotuinen” se kuulostaa pahemmalta kuin, että sanoo ”vieraslajinen”.

Ei kait tämä ”vieraslaji-puhe” pulppua ainoastaan maatalousvaltaisen kulttuurin ”HUKKAKAURASTA”?Mitä siitä pitäisi tai voisi ajatella jos joku sanoo, että ”me emme tarvi täällä muita”?Tarkoittaako tämä sitä, että puolustaa ”omia tuttuina ja oikeanlajisina”?

Koska tapahtuu kiihottaminen eli yllyttäminen kansanryhmää kohtaan (tai vastaan)? Onko loukkaavinta ilkeämielinen ajatus, puhe vai teko? Pitäisikö kieltää vain ”vihamielinen teko kohti ulkopuolisia”?

Mitä ajattelisi ”rasistisesta uskomuksesta”? Pitäisikö ihmisiä sivistää ”vihamielisyysuskomusta” vastaan? Sillä jos silta on tehty vahvaksi sen kautta uskaltaa kulkea vaikka se on ”ulkopuolisten” tekemä. Entä mitä ajattelisi rodunjalostuksesta minkä yhteydessä ”ulkopuolisten” luista halutaan valmistaa saippuaa?

*

Suomen PS-PUOLUE on tekemässä SUOMESTA EUROOPAN TOISTA UNKARIA.

KAPITALISTISEN PORVARISTON mielestä tähänastinen uusliberalistinen talouselämä on toiminut hyvin, mutta yhteiskuntaa on muutettava niin, että liberaali bisneksenteko sujuu huomenna liukkaammin kuin tähän asti.

*

DIALEKTIIKKA VAIKUTTAA IKUISESTI, mutta ”USKALTAAKO VAI EI?” sillä VALTAOSA ihmisistä elää HYVIN KONSERVATIIVISESSA JA HARHAISESSA OLEMASSAOLOAISTIMUKSESSA.

EDUSKUNNASSA käydyn ja nimenomaan eteläpohjalaista JUHA MÄENPÄÄTÄ koskeneen ”VIERASLAJISET-EI”-VÄITTELYN jälkeen on noussut pintaan uusia PUHEENAIHEITA kuten

SUKUPUOLISUUS JA FEMINISMI.

*

Jos joku PUHUU yhtä torjuvasti kuin MÄENPÄÄ, ihmisten täytyy etsiä syitä myös kyseiseen ilmiöön.

Mäenpään kohdalla syy liittyy monta vuosisataa IKL-LAPUAN KYLJESSÄ HÄRMÄNMAALLA jatkuneen MAA- SEKÄ METSÄTALOUSVALTAISEEN ELINKEINOON JA MAATILAKULTTUURIIN.

Siinä ITSEELLISET MAATILAKESKUKSET on tarkoitettu ainoastaan OMALLE VÄELLE.

Tästä syystä johtuen myös kauhavalaisetkin lausahtavat sota- ja ympäristöpakolaisia nähdessään, että ”EI”.

Kauhavalaisetkaan eivät siedä ”VIERASLAJISIA”.

*

Kanta-Kauhavan ”epäkaupunkimaiselle keskustaelämälle” on leimaa antavana piirteenä AVOIMUUDEN JA VAPAAN CITYKULTTUURISEN ILMAPIIRIN PUUTTUMINEN.

”KATUNÄKYMÄÄN” ilmestyvistä RYHMISTÄ on aina puolet PALVELUTALOSAATTAJIA.

Myös paikalliskapitalistisissa yhteiskunnissa on vieraannuttu itsestä.

Mikään ei muutu ”MAASEUTUTILAKESKUKSISSA”, koska MUUTOKSET koetaan UHKANA PERINTEIDEN JATKAMISELLE.

Kaikki pyritään aina säilyttämään. Mutta ”elämän laki” vaikuttaa niin, että joskus vaihdetaan aviopuolisoakin. Syrjähypyistä puhumattakaan.

*

RANSKASSA kukoistaa nyt myös ”VIHREÄ DIALEKTIIKKA”. Toiseksi RANSKASSA on myös VÄKEVÄ KIRKKAANPUNAINEN AATE JA LIIKE.

RANSKA MERKITSEE NYTKIN HUOMISPÄIVÄÄ.

*

SUOMEN VIHREISSÄ (poliittisessa puolueessa) on vaikuttanut 1990-luvulta lähtien valtapeliahne pyrkimys muuttua ”pienestä viherpipopuolueesta” JÄREÄKSI YLEISPUOLUEEKSI. Sekä viimeksi pyrkimys voimistaa NAISEN ASEMAA myös poliittisissa valtapeleissä.

YLEISPUOLUEENA vihreät kallistuvat kohti porvarillista KOKOOMUSTA (1).

FEMINISMILIIKKEENÄ (2) vihreät ovat arvoitus.

”YHTEISKUNNALLISEEN TASA-ARVOON VALLANKÄYTTÄJÄNÄ ei vaikuta pelkkä SUKUPUOLI vaan myös esimerkiksi IKÄ JA ETNINEN TAUSTA.

INTERSEKTIONAALISEN FEMINISMIN mukaan myös ne kaikki pitää ottaa huomioon.

*

KORONAVIRUKSEN RUOSKIESSA LIBERAALIA KAPITALISMIA KRIISI on nostanut pintaan VAATIMUKSEN VANHAN JÄRJESTYKSEN PALAUTTAMISEKSI ”VAPAISIIN YHTEISKUNTIIN” JA muita tärkeäksi koettuja ITSEKKÄITÄ puheenaiheita.

Kapitalistien mielestä meitä uhkaa nyt myös TERRORISMI. Mutta eikö esimerkiksi LÄHI-IDÄSSÄ ole taisteltu viimeksi vuosikymmeniä TERRORISMIN hävittämiseksi (islamilaisuuden nousu kristillisyyden kilpailijana)?

IRAN syyttää nyt USA:n johtajaa TRUMPIA TERRORISMISTA.

SUOMESSA Vasemmistoliiton aikaisempi puheenjohtaja, eduskuntaryhmän johtaja PAAVO ARHINMÄKI EI KANNATA Vasemmistonuorten ehdotusta siirtää suomalaisen ”VALKOISEN VALLAN VOITON PÄÄSYMBOLI” MANNERHEIMIN RATSASTAJAPATSAS pois KIASMAN vierestä.

Nyt VIRUSEPIDEMIAN aikana syntyy jatkuvasti uusia ERIMIELISYYKSIÄ (kts. Ilkka-Pohjalainen, mielipiteet VASEMMISTONUORTEN KANNANOTOSTA JA JUKKA PAASON kirjoitus 30.6.2020).

OIKEANLAJISTEN MAASEUTUVALTAISELLA LAKEUDELLA eletään tänä päivänäkin ”väärin ymmärrettyä nationalismia”, naisvalta on kaapannut Suomen vihreät työkalukseen, KOKOOMUSNUORET on ehdottanut, että ”kaikki hyödyttöminä kalliiksi tulevat vammaiset” tulee tappaa, PERUSSUOMALAISNUORI on kehunut olevansa myös NATSI.

Lapualla ON IHMETELTY TALVISODAN LIPPUJUHLASSA 4.6.2020 sinimustaa IKL-jäämistöä ja unkarilaisten vieraiden SUUR-UNKARIHAAVEITA (mielipide, ILKKA-POHJALAINEN 30.6.2020). VASEMMISTONUORET uskovat Suomen tuleen ristiriidattomana valmiiksi ja heidän mielestään siksi ei pidä huomioida enää Mannerheimin ratsastajapatsastakaan pääkaupunkicityn keskeisellä paikalla.

*

LÄNSIMAINEN KULTTUURIMME ON SYVÄSSÄ KRIISISSÄ, SIINÄ YHTEISKUNNASTA on tullut SEKASOTKUINEN SILLISALAATTI.

TÄMÄ KOSKEE ERITYISESTI ”SUURIA PUOLUEITA” kuten Suomen keskustaa ja sosiaalidemokraattista puoluetta.

Mutta myös kaikkien muiden suomalaisten puolueiden tulee herätä nyt ITSETUTKISKELUUN.

*

Internetistä löytyy myös tähän aiheeseen liittyvä tutustumisen arvoinen kirjoitus ”VASEMMISTOLIITON SUKUPOLVET”.

*

Veikkaan, että KUN NYKYINEN HALLITUS HAJOAA, se tapahtuu, koska KESKUSTAN (entisen MAALAISLIITON) ja SDP:N KANNATUS JATKAA HUPENEMISTAAN.

Yhteiskunnallisia ristiriitoja ja vastakkainajatteluja tarkasteltaessa MAASEUTU-SUOMEA ei ole nykyisin enää olemassa eikä viimeksi tapahtunut KESKILUOKAN kutistuminen ole perimmäisin syy SDP:n kannatuksen romahtamiseen uusliberalistisis-kapitalistisissa valtioissa.

Rikkaita yksipuolisesti suosiva MAATILA-ITSELLISYYS JA -ITSEKKYYS on keskeinen osa KESKUSTAPUOLUEEN nykyistä KRIISIÄ.

*

USKALTAAKO KUKAAN OLLA ”MARXILAINEN JA SAMALLA EKSISTENTIALISTINEN DIALEKTIKKO”? Neuvostoliitossa oli tärkeintä seurata oppina kommunismia, jossa eksistentialismista ei saanut hiiskahtaakaan.

KUITENKIN marxilaisuuden ja eksistentialismin tärkein YHTEINEN piirre on DIALEKTIIKKA eli ristiriitojen näkeminen keskeisenä seikkana yksilönä olemisessa ja yhteisonä toimimisessa ja MAAILMASSAOLON KAAOS-SATTUMAVYÖRYSSÄ.

*

Jännite RIKKAIDEN (valta- ja rahaherrojen) JA KÖYHIEN (”modernien työ- ja palveluorjien”) välillä on nopeassa kasvussa.

Ja kun se jatkuu, ”kolmas maailma repeää aluksi pelkkään APUA-huutoon”.

*

IHMISLAJIN ORGANISOIMATON TOIMINTA (”kansan avoin yhteistoiminta”) ei johda aina ja kaikessa HYVÄÄN.

NYT PELÄTÄÄN ENITEN KIINAA JA ”KIINALAISTA DEMOKRATIADIKTATUURIA”.

MUTTA VALTAPELI ON VAIHTUMASSA KOKO MAAPALLONKIN KOHDALLA.

*

EIKÄ TIETOKONEYHTEISKUNTAA tule ikinä koska YMMÄRTÄVÄNÄ (hermeneuttisena) IHMISENÄ OLEMINEN vaikuttaa (koneet eivät pelasta ihmistä vaan iskevät lopuksi myös meitä ihmisiä).

*

LUONTO ON NYT PURISTUNUT TEOLLISEN TAVARATULVAN ALLE KUOLEMAAN.

TEKNOLOGISET ELÄMÄNTAVAT ja mukaiset ”LIBERAALIT VAPAUSKÄSITYKSET” ovat RAPPEUTUNEESSA TEKNIS-TEOLLISESSA LÄNSIMAISESSA IHMISKULTTUURISSA kestämättömät.

LUONTO KURJISTUU JA IHMISEN HÄTÄ LISÄÄNTYY.

PORVARILLIS-LIBERALISTINEN TOTAALIKAPITALISMI on tullut valmiiksi, ja jälki siitä on liberalistisen kapitalismin markkinoiman ”BISNESVAPAUSIHANTEEN” mukainen.

Siinä on hyväksytty myös IHMISKUNNAN LOPPU. Siinä kaatuu VIIMEISETKIN METSÄT ja kaivetaan tyhjäksi viimeisetkin SUOT JA SORAKUOPAT.

*

Tälle suurelle erehdykselle on kuitenkin vaihtoehto. EKSISTENTIALISTISEN VAPAUSKÄSITYKSEN mukaan jokaisen YKSILÖN on opittava tekemään ITSE OMAT YKSILÖLLISET TULKINNAT JA RATKAISUT keskellä RISTIRIITOJA.

EKSISTENTIALISTIA ei auta IHMISEN AHNEENA ORGANISOIMAT SYSTEEMIT.

*

SOSIAALIDEMOKRAATTIEN TYRKYTTÄMÄ ”VAPAUS ILMAN RISTIRIITOJA JA DIALEKTIKKAA" ON ”KUOLETTAVASTI SYLEILEVÄÄ LIBERALISMIA”.

DEMAREISTA ON TULLUT TOTAALISEN RIISTOKAPITALISMIN TÄRKEÄ TUKIPILARI.

*

MAAPALLO ON ”LUONNOSTAAN VIERASLAJISTEN PAIKKA”. Siinä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, mutta ei lainkaan ”mäenpäähenkisiä omia, sukulaisia ja serkkuja”.

*

Pian sen jälkeen kun olimme muuttaneet (Paasot, 9 hengen suurperhe) Perniöstä Lapinjärvelle (1955), menin ensimmäiselle luokalle RUOTSINKIELISEEN KOULUUN. Mietin kotona kyseistä ratkaisua niin pitkään, että myöhästyin koulusta.

Menin siksi suoraan koulun luokkahuoneeseen, löysin vapaan istumapaikan ja istahdin siihen.

Nuori ruotsinkielinen naisopettaja ihmetteli käytöstäni ja huomasi pian, etten osannut puhua ruotsia. Maineeni hyvänä kuvantekijänä (josta kärsin pitkän) alkoi ruotsinkielisestä koulusta, kaikki tuntuivat ymmärtävän kuviani. Kuvallinen ilmaisu nousi kohdallani Perniöstä asti keinoksi puhua kieltä, jota ymmärrettiin kaikkialla (myös kansainvälisesti). Kuvanveistäjä, professori Weber kysyi siksi Braunschweigin TU:ssa minulta, olenko käynyt taidekoulua ja vastasin kysymykseen kielteisesti.

*

Opin kansakoulun ensimmäisellä luokalla alkeet ruotsin kielestä mutta toiselle luokalle menin suomenkieliseen kouluun. Keskikoulun ja lukion kävin linja-autolla ja junalla Loviisassa. Ensimmäinen tyttöystäväni oli suomenruotsalais-saksalaihen.

Ylioppilaskirjoituksen jälkeen aloitin arkkitehdin opinnot Saksassa. Saksaan matkustin isolla valkoisella ITÄMEREN laivalla. Saksassa minulla oli kavereita joka puolelta maapalloa. Kun tulin Oulun arkkitehtikouluun minusta tuntui siltä, että kaikki nukkuivat.

*

LUONTO- JA LINTUHARRASTUS alkoi pikkupoikana Lapinjärvellä. Onnekseni elämäni suuntautui varhain KUVANKIN VOIMALLA myös kohti KANSAINVÄLISYYTTÄ.

KISSAT ovat minulle LUONTOA, jossa kuljetaan OMAA ”TASSUNTIETÄ” ilman kuvaa ja sanaa. LUONTOA voin vain SEURATA SIVUSTA mutta en voi KÄYTTÄÄ HYVÄKSI JA HALLITA LUONTOA.

NYKYISIN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖASIAT huolestuttavat syystä nyt entistäkin enemmän kaikkialla maapallolla.

JA IHMISEN TÄYTYY VOIDA HENGITTÄÄ IHMISYKSILÖNÄ OLEMISEN RISTIRIIDOISSA OMAEHTOISESTI JA VAPAASTI.

Ihminen ei voi muuta kuin antaa ristiriitojen tulla vastaan ja tehdä yksin ratkaisut, sitä on eksistentialistin vapaus.

ILMOITUS