Sartren eksistentialismin mukaan IHMINEN ON RADIKAALISTI VAPAA, koska TAJUNTAA (asioiden ja ilmiöiden yksilöllistä tulkitsemista ja ymmärtämistä/JP) ei voi KAHLITA.

Ilmaisu "radikaalisti vapaa" viittaa mielestäni myös vallankumouksellisuuteen, kun ihminen on "äärimmäisen vapaa". Eksistentialismia vihataan eniten juuri tästä syystä.

Ihmisyksilöiden täytyy saada ensin kasvaa luonnostaan vapaiksi, vasta sen jälkeen yksilöt voivat liittoutua organisoiduiksi yhteisöiksi.

Eksistentialistien ja marxistien täytyy pysyä siinä omassa linjassa. Molemmat niistä ovat vallankumouksellisia.

*

Epäeksistentialistis-epämarxilainen toiminta on liberaaliin kapitalismiin mukautuvana muotona ongelma.

Keinotekoinen URAUTUMINEN JA KAAVAMAISUUS tuhoaa yksilöiden vapauden.

Arkkitehtuurin kohdalla "kaavoitus on kaiken pahan alku" (Reima Pietilä). Saatoin vapautua kaavoitustyön aiheuttamasta urautumisesta vasta kun lähdin eläkkeelle.

Mikään asia ei ole "itsessään" mitään. Jostain tulee jotain vasta kun siitä TEHDÄÄN jotain. Tämä koskee myös esimerkiksi todeksi uskomista "olen suomalainen".

*

Vanhoilla päivillään tietouskoista sivilisaatiotamme vihannut Wittgenstein on sanonut, että "kaikki filosofia on KIELEN kritiikkiä". Hallinnon ja joukkotiedotuksen "käytännön miesten kieleen" on "AIKAMME SAIRAUTENA" iskostunut esimerkiksi merkitykset hämärtäviä EUFEMISMEJÄ (kiertoilmaisuja).

Ihmisenä olemisessa on kuitenkin äärimmäisen tärkeää voida tulkita merkityksiä.

*

Jean-Paul Sartren elämänvaiheet eivät liity ainoastaan Pariisiin vaan myös esimerkiksi La Rochellen ja Le Havren kaupunkeihin. Ne sijaitsevat MEREN rannalla. Meri merkitsi mielestäni Sartrelle MAAILMANKANSALAISEN VAPAUSMAISEMAA.

Sartre piti 1930-luvulla monta vuotta Le Havren yliopiston Lyyra-salissa "kirjallisia juttutuokioita". Niiden pohjalta voi ajatella, että "Kirjallisuus vai filosofia. Kirjallisuus ja filosofia" (kts. Annie Cohen-Solalin kirjaa Sartre, 1998, sivu 125). Alun perin 1947 kirjoitetun Sartren kirjan Mitä kirjallisuus on? taustalla on ainakin kyseiset "juttutuokiot".

Sartre oli kirjailija ja filosofi. Hän pohdiskeli myös KUVITTELEMISTA.

Tietouskoiset kirjallisuustutkijat eivät pidä siitä, että filosofi ryhtyy kirjailijaksi.

*

Ehkä kuvitteellisen sanakerronnan suuri suosio perustuu siihen, että lukijat samaistuvat kirjailijan kertomuksessaan kuvaamaan OLEMISEEN JA ELÄMÄÄN tarvitsematta luovaan kuvittelemiseen lisiä kuten tietouskoa. Lukijat kuvittelevat fiktiivisen tarinan samaistumalla todeksi.

"FILOSOFIAN avulla voidaan saavuttaa kasvanut SISÄINEN SELVYYS..." (tämä on mainittu Georg Henrik von Wrightin kirjan TIETO JA YMMÄRRYS kappaleessa "Analyyttinen filosofia - historiallis-kriittinen tarkastelu" sivulla 162).

"...ELÄMÄNFILOSOFIA (suurennos JP) on runouden sisältö..." (Torsti Lehtinen: Sanojen avaruus, Opas luovaan kirjoittamiseen, 2019, sivu 30).

"Maailma on minun aistieni runoelma" (runoilija Eeva-Liisa Manner, tämä on mainittu Lehtisen kirjassa sivulla 15).

Siis: kuvaa on luovasti kuvitellen katsottava ja fiktiivinen sanateos on luovasti kuvitellen luettava.

Järkeily ja tietousko sekä tiede ja teoria ei auta kun etsii vastausta fiktiivisen kerronnan kuvitteellisiin mysteereihin.

TIETOUSKON VASTAINEN MONIMERKITYKSELLINEN KUVA saattaa olla SANAAKIN tehokkaampi ase sillä "dadaistisen kuvan" tekeminen tuntuu sanankäyttöäkin mystisemmältä (vrt. "MUSTA NELIÖ" sekä "MUSTA VALU").

*

Myytti "VAPAUDESTA AMERIKKALAISITTAIN" (amerikkalaisten ihaileminen aineellisissa ja henkisissä muodoissa ja suhteissa, ennen muuta tavarabisneksen tekemisen vapautta) ON parhaillaan KUOHUMASSA PUNAISEN KIINAN LÄHIALUEILLA. SE merkitsee samalla VASTAKOHTAISUUKSIEN lisääntymistä maapallolla.

Tämä johtui ehkä eniten siitä, että KOMMUNISTINEN KIINA laittoi sen kyljessä sijaitsevassa HONGKONGISSA "KOVAT PIIPPUUN" (kielto harjoittaa Kiinan kommunistipuolueen vastaista toimintaa kaikkialla Kiinassa).

Katso Yle ulkomaat 29.5.2020, "Trump: Yhdysvallat jättää Maailman terveysjärjestön ja Hongkongin erityisasemaa aletaan purkamaan". TALOUSSOTA kiihtyi jo tätä ennen kommunistisen Kiinan ja kapitalistisen Yhdysvaltojen välillä.

Kahtia jakautunut USA repeilee. Viimeksi USA on kieltänyt kiinalaisia lentokoneita laskeutumaan Yhdysvaltoihin.

USA:n ja Kiinan suhteet ovat kireänä.

*

Haistoin muutama päivä sitten aamulla savua asuintalomme sisällä. Savu oli tunkeutunut ulkoa sisään lämpöpumpun ja ilmastointihormien kautta.

Ajattelin, että savu voi olla jostakin metsäpalosta tai kytemään jääneestä lähialueen nuotiopaikasta.

Vuorokausi tuon jälkeen alueellemme (puolen kilometrin päähän talostamme) ilmestyi HELIKOPTERI, josta roikkui sammutusvesisäiliö. Helikopteri otti vettä läheisestä lammesta.

Helikopteri pörräsi pari tuntia alueemme yllä mutta kukaan huomannut kysyä sitä kuinka paljon helikopterilento maksoi (100 000 on siinä varmaan pikkuraha). Ja kuinka suuren haitan helikopterin päästöt aiheutti ilmastolle (polttoainepäästöt).

Mutta helikopterihan oli tullut "palauttamaan järjestystä" tässä paikassa. Joidenkin mielestä nykyisessä yhteiskuntasysteemissä ei ole muuta parannettavaa kuin "yksityiskohtien hiominen".

Yksinkertaisempia ja halvempia sammutustapojakin on jo sovellettu.

*

Ihmisen PERUSTARPEISIIN KUULUVAT esimerkiksi nukkuminen ja ruokaileminen (ravinto). Kaikki "ihmisen rajattomista tarpeista" eivät sisälly perustarpeisiin.

Ihmisen toimintojen kuten työnteon, ruokailun ja vapaa-ajanvieton yhteydessä on mahdollista luoda äärettömän monia mukavuuksia ja välineitä ja jokaista niistä voi tuottaa teollisesti ja muuttaa myytävinä tavaroina rahaksi. Ne kertovat äärettömän monista erilaisista ELÄMÄNTAVOISTA.

Liberalistinen kapitalismitalous "kalastaa rikkauksia" tältä pohjalta.

Eräässä tiedelehdessä oli kommentti minkä mukaan tieteellinen tutkimus ("tieto on valtaa ja rahaa sekä valta on tietoa ja rahaa") on alkanut rehottamaan kuin VILLIINTYNYT PUUTARHA. Sitä (alati lisääntyviä tutkimussektoreita) pitäisi kuitenkin myös harventaa. Ihminen ei tule yhtään tietoviisaammaksi vaikka erilaisia tietovaltasektoreita ja professuureja olisi tuhansia.

 

*

Ihmisille ei kelpaa OMAN KOTITALON TONTILLA (vrt. OMA VALTIO) enää yksinkertainen käsikäyttöinen ruohonleikkuri.

Katselin Kanta-Kauhavan keskustan KESKILUOKKAISTUNEELLA OMAKOTIALUEELLA kahta pihanurmikolle pysähtynyttä RUOHONLEIKKURIROBOTTIA. Niiden AKKU oli ilmeisesti tyhjentynyt (ei sähköä). Näin talojen pihoilla myös joukon muita mielestäni tarpeettomia MUKAVUUSTAVAROITA.

Ajattelin, että tässäkin on HARVENTAMISEN paikka.

Jos ihmisten pelastamiseen keskittyneitä pelastushelikoptereita lukuun ottamatta kaikki muut ILMATILAN LENTÄVÄT KONEET eivät enää lentäisi esimerkiksi JUNIEN käytön suosio lisääntyisi ja uutta vähemmän luontoa kuluttavaa elinympäristöä voisi vahvistaa SUURILLA MONITOIMITALOILLA (omakotitalojen hylkääminen).

Jos ihmiset eläisivät enemmän PERUSTARPEIDEN pohjalta MAAPALLON LUONTO hengittäisi huomattavasti kevyemmin kuin nyt.

*

Asioiden lukkoon lyömistä kannattavat valtapelurit haluaisivat voittaa KORONAVIRUKSEN sekä palauttaa "tähänastinen poliittinen ja taloudellinen järjestys" eli ihmisen elämää maapallolla haluttaisiin jatkaa samalta pohjalta kuin tähänkin asti (tavaratulvassa uusliberalistisen kapitalismin pohjalta).

MAAPALLON LAAJUINEN KORONAVIRUSEPIDEMIA on aiheuttanut KESKENÄÄN KILPAILEVISSA VALTIOISSA SUURIA TALOUDELLISIA PANOKSIA JA MENETYKSIÄ.

NYKYINEN TOTAALIKAPITALISMI on aiheuttanut kokonaisen maapallon laajuisen YHTEISKUNTA- JA YMPÄRISTÖKRIISIN (ilmastonmuutos, taloussodat jne.).

Valtioiden ja valtapiirien suurin huoli on nykyisin se, mitenkä tapahtuneesta "koronavirusjärkkymisestä" syntynyt ISO KUSTANNUS VALTIOLLE maksetaan.

Kyse on tässäkin RAHASTA.

Kuitenkin EU:N TARTUNTATAUTIVIRASTON mukaan "LAUMASUOJAA ei saavuteta missään päin maailmaa ainakaan ennen syksyä 2021 (Yle ulkomaat, 1.6.2020).

LAUMASUOJALLA tarkoitetaan sitä, että kun virus ei tartu virusta vastaan rokotettuihin ihmisiin, virus ei tartu myöskään ihmisiin joita ei ole rokotettu.

Rokotetta koronavirusta vastaan ei ole vielä edes keksitty.

*

Koronakriisin aikana uutisointi vaihtuu kuitenkin TIUHAAN RISTIRIITAISIN MUODOIN. Esimerkiksi Ilkkapohjalaisessa oli 1.6.2020 unionin kantaan nähden PÄINVASTAINEN mielipide "Koronakriisin jälkeinen elpyminen alkaa nyt". Tässäkin asiassa on edessä monia uusia yllätyksellisiä käänteitä.

*

SUOMEN VALTIOTA (instituutio) edustava MINISTERIÖ on antanut myös minulle (nyt 72-vuotias) toimintaohjeen minkä mukaan minut VELVOITETAAN pysymään ERILLÄÄN kontakteista muiden ihmisten kanssa (karanteeni).

Olen viettänyt siksi viimeksi enemmän aikaa karanteenissa Kantolan syrjäkylän asuintalossa (Renkolantie 16). Eila ja Helmi käyvät nyt puolestani esimerkiksi Kanta-Kauhavan keskustan kaupoissa.

Tehtiinkö koronavirustorjuntataistelussa yli 70-vuotiaista SYRJITTY yhteiskuntaryhmä?

*

Nyt on opittu ymmärtämään se, että ihmiset eivät pysyttele luonnostaan "virusetäisyyden" päässä toisistaan vaan hakeutuvat luonnostaan lähelle toisiaan.

KISSOJEN ELÄMÄN seuraaminen opettaa LUONNON SEURAAMISTA. Toiseksi KISSOJEN KOTIELÄIMINÄ pitäminen auttaa ymmärtämään LÄHEISYYDEN MERKITYSTÄ ihmislajille.

*

PERHE JA AVIOLIITTO ovat valtiovaltaan vuorovaikutuksessa olevia INSTITUUTIOITA. Ne voivat kuitenkin ajautua tilanteisiin, joissa kyseinen vuorovaikutus ei toimi.

Mitä tästä tulisi ajatella nykyisen koronavirustilanteen yhteydessä?

*

KORONAKRIISISSÄ KOULUNKÄYNTIIN on myös muita mahdollisia muotoja kuin "perinteinen koulu" ja "etäkoulu".

Eräs muista koulunkäyntimuodoista on KOTIKOULU.

KOTIKOULUA kehittämällä voisi päästä aikamme haasteissa uusiin parempiin tuloksiin kansalaisten kannalta.

*

VASTUU kotikoulusta kuuluu lasten vanhemmille mutta "TIETOKONEUSKOISESTA ETÄKOULUSTA" kannetaan nyt vastuu valtiovallan taholta tukeutuen perinteiseen kouluun.

KOTIKOULUUN on suhtauduttu virusepidemiaan asti periaatteella "tarkkailla ja rangaista". Siihen tulisi suhtautua kuitenkin jatkossa periaatteella "TARKKAILLA JA TUKEA".

*

Koululaisten vanhemmat ovat kritisoineet TIETOKONEPOHJAISTA ETÄKOULUA siitä, että se siirtää koulunkäynnin vanhempien vastuulle ja vastuu "etäkoulusta" tulisi jakaa paremmin valtion ja vanhempien kesken.

Myös etäkoulua käyneet lapset ovat arvostelleet etäkoulua.

*

IHMISET JOUTUVAT NYKYISIN ELÄMÄÄN MYÖS KOULUASIAN KOHDALLA HYVIN "HÄMÄRÄÄ JA EPÄTIETOISTA" AIKAA.

KOTIKOULU voisi toimia LAPSIA JA VANHEMPIA tukevana LUONNONMUKAISENA JA TURVALLISENA YHTEENKUULUVUUTTA LISÄÄVÄNÄ KÄYTÄNTÖNÄ.

KOTIKOULU voisi palvella myös pyrkimystä suuntautua paremmin IHMISEN LUONNOLLISEEN KASVAMISEEN SEKÄ OMIEN VALINTOJEN KOROSTAMISEEN sekä pyrkimystä UUDISTAA VALTIOTA HUMANISTISEMMAKSI.

*

HERMENEUTIIKALLA tarkoitetaan FENOMENOLOGIASTA alkanutta filosofista suuntausta IHMISEN YMMÄRTÄMISEKSI ELÄYTYMÄLLÄ.

Tämän vastakohta on RATIONAALISEN TIEDON TUOTTAMISEEN pyrkivä TIETOUSKOINEN POSITIVISMI. Alun perin hermeneutiikalla viitattiin TEKSTIEN TULKITSEMISEEN.

HERMENEUTTISESTI SUUNTAUTUNEET filosofit ja ajattelijat ovat kritisoineet usein ajatusta "TIETOYHTEISKUNNASTA". Heidän mielestään YKSILÖLLISEN IHMISEN JA KONEEN (ns. "tietokoneen") välinen suhde ei voi toimia (tietoyhteiskuntaa ei voi tulla) koska IHMINEN ON toisin kuin kone YMMÄRTÄVÄ olento.

Sitä vastoin evoluutiossa kehittynyt IHMISTEN välinen LUONNONMUKAINEN VUOROPUHELU toimii. Tämän pohjalta ymmärtää sen miksi myös tähänastista "ETÄKOULUKÄYTÄNTÖÄ" on arvosteltu.

*

PERINTEISEN KOULUNKÄYNNIN TAUSTA liittyy 1800-luvun VALTIOHENKI-AJATTELUUN, jossa ensin "OMIA KANSALAISIA" opetetaan LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN sekä KOHOTETAAN samalla VALITUN OMAN KANSAN SIVISTYSTASOA.

Tähän KOULUNKÄYNTIMUOTOON on liittynyt KOULURAKENNUS, jossa on LUOKKAHUONEITA.

*

VALTIOVALTAA edustaa vaaleilla valittu EDUSKUNTA. Sen tärkein tehtävä on VALTIOON LIITTYVIEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN SEKÄ LAKIEN SÄÄTÄMINEN. Ylin vallankäytön muoto LAKIEN SÄÄTÄMINEN ei ole kuitenkaan toiminut siten kuin on toivottu.

EDUSKUNTAVALLASSA on PÄÄLLIMMÄISENÄ kyse POLIITTISTEN PUOLUEORGANISAATIOIDEN VALLANKÄYTÖSTÄ. Siinä puolueet KILPAILEVAT KESKENÄÄN TIETOUSKOISINA VALLASTA erilaisten ARVOPOHJIEN pohjalta.

*

KOULUNKÄYNNISTÄ on käyty viimeksi keskustelua, minkä mukaan esimerkiksi KANSALLISEN KOKOOMUKSEN PUOLUE-EDUSTAJAT ovat kiinnittäneet kansalaisten huomiota PERUSKOULUN jälkeiseen opiskeluun ja ammattiin valmistumiseen.

Tämän näkökulman voi tulkita siten, että valtiovalta tarvitsee nykytilanteessa enemmän osaajia ja rahaa ja samalla korostuu halu palauttaa takaisin laissakin mainittu "yhteiskuntajärjestys" (ensisijaisesti kapitalistisen talouselämän liberaali käytäntö).

Sitä vastoin esimerkiksi PERUSSUOMALAISTEN PUOLUE-EDUSTAJAT saattavat korostaa PERINTEISTÄ KOULUNKÄYNTIÄ, jotta KOULUN yhteydessä lapset voisivat kasvaa ISÄNMAALLISIKSI KANSALAISIKSI.

Joku kolmas puolue saattaa luvata "pikaista takaisinmaksua suurelle 7 miljardin koronakriisipanostukselle" ja toimii tämän pohjalta.

*

Länsimainen kulttuuri tullut rappiotilaan, jossa ihmiset ovat muuttuneet PINTAKIILTOTAVAROIKSI muokaten leikitellen ITSE ITSEÄÄN kuin muovailusavea.

Entä voiko ihminen ("päättäjänäkään") TIETÄÄ JA HALLITA KAIKKEA? Mielestäni ei voi. Kumpikaan mainitsemistani puolueista ei pysty kaiken tietämiseen ja hallitsemiseen. Tämäkin on käynyt ilmi koronavirusepidemian yhteydessä.

*

Mikrobien (bakteerien ja virusten) yllättävät käänteet saattavat murtaa koko "yhteiskunnallisen järjestyksen". LAUMASUOJASTA YHDISTETTYNÄ VIRUSROKOTTEEN PUUTTUMISEEN ei puhuta vieläkään Suomen julkisessa mediassa.

KORONAVIRUKSEN seurausilmiöt voivat johtaa myös KOULUNKÄYNNIN uusien muotojen käyttöön ottamiseen. Kirjoitin tästä syystä tästä aiheesta sanomalahti Ilkkapohjalaiseen 20.5.2020 mielipidekirjoituksen.

Kirjoitustani ei ole kuitenkaan julkaistu toukokuun loppuun mennessä. Samassa lehdessä on kuitenkin ollut viime aikoina useitakin koulua koskevia kirjoituksia. Entisen Ilkan toimitukselle on valittu uusi päätoimittajakin.

Tässä on Ilkkapohjalaiseen lähettämäni mielipidekirjoitus, se julkaistiin vasta 14.6.2020:

"KOTIOPETUS?

"..tässä on aapiskirjani" (Alexis Stenvall, Aleksis Kivi 1873 ilmestyneessä romaanissaan Seitsemän veljestä). "Antakaa pojan opetella kirjoittamaan..." (Aleksander Filander, Santeri Alkio 1896 ilmestyneessä teoksessaan "Murtavia voimia, Kuvauksia katovuoden 1867 ajalta.

Perinteinen koulunkäynti on tapahtunut luokkahuoneessa. Siinä lasten pulpetit ovat suorissa riveissä, valvontaa järkeilyä ja tehokkuutta korostavan ruutukaavan mukaisesti. Lasten edessä on yksi opettaja (auktoriteetti korokkeella) ja opettajan takana on liitutaulu. Opettajalla oli pitkään oikeus myös kurittaa ja rangaista oppilaita.

Filosofi Michel Foucault ihmetteli aikoinaan sitä miksi lapset asettuvat napisematta pulpetteihinsa luokkahuoneessa.

Koulun luokkahuonearkkitehtuuri perustuu siihen, että oppilaita kasvatetaan valtiolle hyödyllisiksi tietouskoisiksi ja kilpailuhenkisiksi (yhteen oppilaille yhteiseen) maailmassaolokäsitykseen (todellisuuteen) uskoviksi.

Foucaultin mukaan tieto merkitsee "vallantahtoa" (tahtoa valtaan) ja tahtoa hallita. Tietoa ja valtaa ei voi erottaa toisistaan (Nietzsche).

Perinteisessä koulussa ei korosteta yksilönä kasvamista ja yksilövapautta. Päinvastoin, oppilaat luokitellaan perinteisessä koulussa esimerkiksi hyviin ja heikkoihin oppilaisiin. Foucault vastusti kaikenlaista luokittelemista.

Myös suunnittelusta on tehty viimeksi valtapeli. Sekin on suhteessa julkiseen valtaan.

Jos perinteisiä kouluja ei voida pitää koronaviruksen takia auki eikä "etäkoulu" toimi joka suhteessa koulunkäyntiä on tarkasteltava uudelta pohjalta. Siinä voisi olla kyse kotikoulusta, minkä yhteydessä sovellettaisiin myös "etäkoulun" periaatetta.

Kansainvälistyminen on vaikuttanut myös siihen, että myös lainsäädäntömme on muuttunut aiempaa humanistisemmaksi. Suomen uudet lait poikkeavat maan "alkuperustuslain hengestä".

Virusepidemia koettelee myös ihmisten välisiä suhteita. Kotikoulu voisi auttaa yksilöllisen kehityksen ja perheyhteyden vahvistamista. Se palvelisi myös valtion ja kunnan intressiä jos julkinen valta ottaisi kotikoulun käymisestä myös taloudellista ja muuta vastuuta. Pelkkä tarkkaileminen ja rankaiseminen ei edistä kotikoulua.

Siis tarvitaan ajattelutavan muutosta."

*

Esimerkiksi muinaisroomalainen sotilasleiri ja keskitysleirit (teolliset kuolemanleirit) toteutettiin RUUTUKAAVAN pohjalta.

Tiukkaan järjenkäyttöön perustuneet kokonaisuudet toteutettiin alun perin matemaattisen ajattelun (geometrian) pohjalta. Siinä ihmiset laitettiin yhteen luotisoraan riviin ja/tai ruutukaavamaiseen järjestykseen. Karsien samalla pois yksilöllisyyden.

Fasismin ja natsismin mukainen järjestys pohjautui samantyyppiseen ajatteluun sen päämäärät tiedostaen.

*

Suur-Kauhavan KOULUKESKUS valmistui Kanta-Kauhavalle kesäkuun alussa 2020. Nyt jännitetään sitä, voidaanko tuo rakennus, 20 miljoonaa euroa maksanut MONITOIMITALO, avata elokuussa. Koronavirustilannetta ei voi "määräillä".

Kävi miten kävi, mutta aluerakenteen keskittämistä ja hajauttamista täytyy tarkistaa myös Kauhavalla. Sitä ei ole kuitenkaan tehty jostakin syystä johtuen.

Yleiskaavallisesta näkökulmasta tarkasteltuna uusi KOULUKESKUS sijaitsee suurkunnan reunalla ja aiheuttaa osalle koululaisista kohtuuttoman pitkän koulumatkan. Koko suurkunnan yhteinen pääkeskusta tulisi sijaita suurkunnan alueen keskellä. Ei ihme, että HÄRMÄT puuhaavat HÄXIT-protestia. Siinä kritiikin kohde on Kanta-Kauhava.

Yläkoululaiset ajelevat Kanta-Kauhavalla mönkijöillä ja koppiksilla, koska tähtäimenä heillä on OMA AUTO, jolla ajellaan MAATILAKESKUKSISTA kaupallisiin keskuksiin. Mutta HAJAUTETUN ALUERAKENTEEN MUKAINEN YKSITYISAUTOILU on vakava YMPÄRISTÖONGELMA, josta täytyy päästä eroon. Toiseksi esimerkiksi KOULUKESKUKSET edustavat ALUERAKENTEEN ONGELMALLISTA KESKITTÄMISTÄ KONSERVATIIVIS-AGRAARISELLA KULTTUURITASOLLA.

RAKENNUSTEN SISÄILMA- JA HOMEONGELMAN SEKÄ MIKROBIEN LÄSNÄOLON huomioon ottamien johtaa UUDENLAISTEN SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN LUOMISEEN. "UUSFUNKTIONALISMIN" lähtökohdan on oltava samanlainen kuin LÄHIÖUUDISTUKSESSA: uutta suunnitteluajattelua on luotava aikaisemmin tehtyjen virheiden pohjalta.

Esimerkiksi TILAN MONITOIMIAJATUS sekä AVOKONTTORIT ovat osoittautuneet erehdyksiksi ja niistä on luovuttava siksi kokonaan.

*

Uusimmassa länsimaisessa kulttuurissa ihmisetkin ovat muuttuneet TAVAROIKSI, joita voi muokata kuin muovailusavea. Tämän tyyppisistä elämäntyyleistä on myös päästävä eroon.

VALTION PERUSTAMINEN JA sen jälkeinen käytäntö "VALTIOVALLAN KÄYTTÄMINEN" ovat kaksi eri asiaa.

Valtiovallan käyttäminen voi siksi yllättää "valtion alamaiset".

*

Suomalaisen valtioajatuksen filosofinen perusta on konservatiivisen saksalaismallinen ja juontaa ehkä eniten Friedrich Hegelin filosofiaan. Sen pahin epäkohta liittyy siihen, että nationalistisessa valtiossa yksilö alistetaan osaksi massaa.

Hegelin mukaan yksilö voi olla vain VALTIOVALLAN YHTEYDESSÄ vapaa.

Kun KEINOTEKOISESSA HEGELILÄIS-NATIONALISTISESSA VALTIOSSA käytetään valtaa, sen taustalla on NATIONALISTINEN VAPAUSKÄSITYS.

Se on kuitenkin ristiriidassa ihmisyksilön LUONNOLLISEN OLEMISEN JA LUONNONMUKAISEN KEHITYKSEN kanssa.

*

Valaisen seuraavalla kirjoituksella kysymystä LUONNONMUKAISEN kehityksen parempaa huomioon ottamista. "Inhimillinen elämä on muutakin kuin koulunkäyntiä".

*

Olemme asuneet nyt kymmennen vuotta Suur-Kauhavalla Kanta-Kauhavan Kantolan syrkäkylällä. Vuonna 1980 rakennetun asuintalon monet epäkohdat tulivat ilmi vasta asumisen ja peruskorjauksen yhteydessä.

Talvella 2017/2018 asuintalossamme sattunut VESIJOHDON JÄÄTYTMINEN johti siihen, että muutimme Kantolasta Kanta-Kauhavan entiseen kirkonkylään KUNNAN VUOKRA-ASUNTOON ROIHANKUJALLE.

Korjasin myös vesivahingon jälkeen (kesällä 2018) asuintaloamme.

Tyttäremme Helmi kävi tuolloin Kanta-Kauhavan keskustassa Roihankujalla vuokralla asuessamme NAHKALAN koulua (viimeksi alakoulun kuudetta luokkaa). Hän liikkui koulun ja kodin väliä polkupyörällä. Aikaisemmin Helmi liikkui kodin ja koulun väliä koulubussilla.

Muutosta Roihankujan asuntoon aiheutui useita minun ja vaimoni välisiä ERIMIELISYYKSIÄ. Ne jatkuivat myös kun (kesällä 2019) vaimoni Eila Kankaanpää ja tuttäremme Helmi Kankaanpää jäivät asumaan Kantolan Renkolantien asuintaloomme.

Voi olla, että eniten paluuta Renkolantielle toivoi Helmi.

*

Olin korostanut heille sitä, että kyseinen (alunperin talkootyönä tehty asuinrakennus) ei mielestäni sovellu joka suhteessa talviasumiseen ilman uusia lisäparannustöitä.

Kyseisessä asuintaloon sisältyy mielestäni myös muita heikkouksia kuin vain vaara vesijohdon jäätymisestä. Asuintalon joka suhteessa asuttavaksi tekeminen maksaa paljon ja merkitsee pitkäaikaista työntekoa. Minulla jo korkea ikä ja sekin vaikuttaa tilanteeseen.

Eilan ja murrosikäisen Helmin muutto keskustan Roihankujalta syrjäiselle Renkolantielle johti siihen, että Helmi ei suostunut lähtemään koulubussilla Kantolasta entisen Kanta-Kauhavan keskustan kouluun (yläkoulun 7 luokalle).

Paikallisten viranomaisten mielestä KODIN JA KOULUN VÄLISEN KOULUBUSSILIIKKUMISEN JA KOULUNKÄYNNIN katkeaminen on vakava epäkohta.

*

Helmin olisi pitänyt jatkaa peruskoulua Kanta-Kauhavan keskustassa kahdessa kilometrin etäisyydellä toisistaan sijainneissa opetustilakohteissa. Koulunkäyntiä oli myös pitkän välimatkan takia vaikea järjestää.

Molemmissa taloissa saattoi olla myös sisäilmaongelmia. Suomen oikeuskansleri ei kuitenkaan suostunut tutkimaan tätä erikoista koulujärjestelyä. Miksei oppilaita laitettu heti "turvallisiin konttiluokkiin"?

Viranomaiset (kuten Kauhavan perusturva, lastensuojelu sekä maistraatti)ovat ottaneet meihin yhteyttä kun Eila ja Helmi muuttivat Roihankujalta Renkolantielle ja minä muutin uudelle paikkakunnalle (Loviisaan).

*

Jäin Eilan ja Helmin poismuuton jälkeen aluksi YKSIN asumaan Roihankujan asuntoon. Koska halusin muuttaa pois entisestä kodistamme irtisanoin Roihankujan vuokrasopimuksen. Löysin vapaana olleen asunnon LOVIISASTA (vuokra-aika alkoi 16.9.2019).

Matkustin muutaman kerran talvella 2019/2020 (ennen koronavirusepidemian alkamista) Loviisasta Kauhavalle Kantolaan helpottamaan Eilan ja Helmin elämää Renkolantiellä siirtämällä pihan taivasalla avonaisia halkokuormia riiheen sateensuojaan.

Koska minulla oli tuon jälkeen (olen asunut Kanta-Kauhavalla helmikuun alusta 2020 lähtien) myös entistäkin halvempi vuokra-asunto KAUHAVALLA KALLENKUJALLA saatoin auttaa entistä paremmin Eilaa ja Helmiä selviämään Kantolassa yli talven.

Yli 70-vuotiaille (kuten minulle kirjeellä) osoitetun KORONAVIRUSKARANTEENIN alkamisen jälkeen Eila ja Helmi ovat käyneet puolestani Kanta-Kauhavan pääkeskustan kaupoissa.

*

Loviisan TERVEYSASEMAN LÄÄKÄRI tarjosi minulle kuukautta aikaisemmin Loviisassa tehdyn VERIKOENÄYTTEEN ANALYSOINNIN jälkeen 12.12.2019 kolesrolin alentamiseen tarkoitettua STATIINEJA sisältäviä ATORVASTATIN pillereitä (20 mg).

Luin erään lääkärin kirjoituksen kolestrolin alentamiseen tarkoitetuista pillereistä ja huomasin itsestäni, että statiinit SUMENTAVAT MUISTIANI. Havaisin myös muutoksia OLEMASSAOLOAISTIMUKSESSANI.

Statiini turvottaa aivosoluja ja sumentaa ihmisen muistia. Tämä "tieto" on Arizonan yliopiston laajasta rationaalisesta "lääketutkimuksesta".

 

*

Lopetin tästä syystä keväällä 2020 hermomyrkkynä toimivien "statiinipillereiden" ottamisen kokonaan.

Ajattelin, että ehkä tulevaisuudessa "keksitään" myös uudenlaisia "terveempiä" keinoja kyseisen ongelman hoitamiseen.

Kauhavan terveysaseman lääkärin mukaan minulla ei ole myöskään akuuttia tarvetta statiinia sisältävien (saamieni SIMVASTATIN pillereidenkään) syömiseen (1).

Olen aloittanut uudenlaisten aineiden syömisen pitääkseni veren rasvan terveissä rajoissa.

*

Olin tehnyt Turussa ennen eläkkeelle lähtöä kantelun TYÖPAIKKAKIUSAAMISESTA mutta sen jatkoselvitystyö jäi eläkkeelle lähdön takia kesken.

SUOMEN VALTIOSSA ei ole muka tapahtunut ensimmäistäkään työpaikkakiusaamistapausta.

Minut oli erotettu mielestäni ilman asiallisia perusteluja MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISTA käsitelleen työryhmän sihteerin tehtävästä.

Syy erottamiseeni liittyi ilmeisesti liian "vapaamieliseen asuttamispolitiikkaan" tai se oli joku muu seikka kuten se, että olin arvostellut julkisuudessa Turun kulttuuripääkaupunkijärjestelyä säätiövetoisena.

Säätiön johtama kulttuurikaupunkiprojekti oli epädemokraattinen. Maahanmuuttajille ei tarjottu tilaisuutta valita itse edes vuokra-asuntonsa tapettia. Säätiöjärjestelyä ei olisi hyväksytty esimerkiksi Ruotsissa. Suomen oikeuskansleri ilmoitti minulle, ettei hän voi puuttua säätiötoimintaan.

*

Kun lähdin eläkkeelle 2010 kuvittelin, että elämä etenee eläkkeelle lähdettyäni aiempaa rauhallisemmin ja tasaisemmin. Mutta toisin kävi.

TURUN TAUTIA seurasi "MAAN TAPA".

En osannut edes aavistaa, että myös Turusta Kauhavalle muuton (2010, Helmi oli Kauhavalle tullessamme viisivuotias) jälkeen alkaa tapahtua myöhemmin kun Helmi on isompi tyttö suuria yllätyksellisiä käänteitä.

Yllätyksellisiä käänteitä alkoi tapahtua 2010 jälkeen yhteiskunnassa myös kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla (varsinkin elokuussa 2018 ja vuoden 2020 alussa koronaviruksen takia).

Kiinnostuin Kauhavalla 2010 jälkeen erityisesti eksistentialismista ja "itselleen olemisen taiteesta").

*

Monet Turusta Kauhavalle muuton alkuvaiheessa tehdyt toimenpiteet osoittautuivat myöhemmin virheellisiksi.

Esimerkiksi suuri osa etelästä Kauhavalle muuttokuormina tuoduista TAVAROISTA piti hävittää muutaman vuoden päästä haitallisina ja tarpettomina.

Ennen muuttoa Turusta Kauhavalle myin kesänviettopaikkani ("punainen mummonmökki" Itä-Uudenmaan Lapinjärvellä) rahoittaakseni uutta kunnostuskohdettamme Kauhavalla.

Kauhavan Renkolantie 16 , vanhan "luonnonmukaisesti sammuneen" kantolalaisen maatilakeskuksen kunnostaminen on vienyt isoimman osan ajastani 2010-2020. Se on merkinnyt jatkuvaa työntekoa viiden eri rakennuksen peruskorjaamiseksi.

*

Peruskorjasin Renkolantiellä myös pientä vanhaa asuintaloa, jota Helmi käytti leikeissään MUSIIKKIKOULUNA eli ns. "muskarina". "Muskarin pitäminen" on sisältynyt vapaamieliseen kasvatukseemme ja se on autoritäärisen kasvatuksen vastainen.

Ennen kuin tyttäremme Helmi tuli murrosikään kaikki tuntui etenevän hänen kohdalla "kuin itsestään". Helmin tultua murrosikään törmäsimme arjessamma useisiin yllättäviin käänteisiin ja olen voinut seurata viimeksi myös murrosikäisen kehitystä aivan läheltä.

*

Helmin koulunkäyntiongelman taustalla on keinotekoisen valtio-orgaanin koulunkäynnille alunperin lainsäädännöllä asettamia ankaria ehtoja. Mutta koulunkäyntiäkin on uudistettu VALTIOISSA jatkuvasti.

Kun valtiota uudistetaan yhtenä lähtökohtana siinä tulisi olla se, että "alamaisten" velvollisuuksia ja oikeuksia ennalta organisoidussa yhteiskunnassa tarkastellaan enemmän "alamaisten hyväntahtoisuudessa tekemien "yhteishyväpyrkimysten" eikä "alamaisten" VALVOMISEN JA RANKAISEMISEN pohjalta.

VALTION UUDISTAMINEN JA MUUTTAMINEN täytyy toteuttaa aina kansalaisten hyvään tähtäävien periaatteiden pohjalta.

Tällaista valtion muuttumista on jo tapahtunut. SIVIILIPALVELU on tästä hyvä esimerkki.

*

VALTIOT ovat olleet aina muutostilassa. Nykyisin valtiosäännön (perustuslain) muuttamiseen vaikuttaa suuresti nykyinen kansainvälinen vuorovaikutus.

Jos VALTION KEINOTEKOISTA VALTAJÄRJESTELMÄÄ pidetään pitkään LUONNOLLISEN ELÄMÄN yläpuolella siitä seuraa suuria ongelmia keinotekoisesti organisoidulle yhteiskunnalle.

Ihmiset toimivat kuinotekoisesti organosioidun VALTION sisällä mutta (eläinkuntaan kuuluvat) ihmiset eivät ole sama kuin valtio.

Kun Jyväskylän yliopisto on selvitti Opetusministeriölle täsmälukuja "yläkoulun koulupudokkaista" tuossa yhteydessä yllätti pudokkaiden iso lukumäärä (Ilkkapohjalainen 28.4.2020, Täsmälukuja, mielipidekirjoitus).

*

Toisten mielestä tärkeintä on kuitenkin EDUSTUKSELLISEEN "suomalais-nationalistiseen alamaisuuteen kasvattaminen" ja julkisen vallan tulojen lisääminen myös koulutuksen ja osaamisen kohottamisen avulla.

*

Valtasuhteet ovat jatkuvassa muutostilassa. Nyt elämismaailma on systeemin valtaan nähden vahvistumassa. Tämä on johtamassa yksilön luonnollisen inhimillisen olemassaolon merkityksen lujittumista.

Esimerkiksi 1700-luvun Ranskassa ylintä valtaa käyttänyt yhteiskuntaluokka joutui vallankumouksessa luopumaan auktoriteettiasemastaan (ersimerkiksi kuningassuvut ja kirkon ylin johto).

Vallankumouksen jälkeen siihenastiset KOVAT OTTEET (kuten kuolemanrangaistus ja hirttäminen pelotteluna julkisella paikalla) vaihdettiin "pehmeiden otteiden käytäntöönotolla" (vankeusrangaistus sekä samalla uuden rakennustyypin eli vankilan luominen).

*

NYKYISEN SUOMEN VALTION LASTENSUOJELULAIN MUKAAN turvataan LAPSEN (lapsi = alle 18 vuotias, tuossa ikärajassa on kyse yhteiskuntasopimuksesta/JP) OIKEUS turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Tämän mukaan viranomaiset eivät saa vahingoittaa toimillaan lasta. On huomattava myös se, että lapsen vahingoittaminen voi tapahtua myös esimerkiksi psykologian yhteydessä.

Ymmärtämättömän virheellisen tulkinnan ja toiminnan (psykologia jne.) estämiseksi on mahdollista selvittää asiaa myös perinnöllisyystutkimuksen pohjalta (DNA).

Helminkin koulunkäyntiongelman kohdallakaan ei ole mielestäni kyse pelkästään "arkuudesta lähteä kouluun".

*

Täytin (Jukka Paaso) keväällä 2020 72 vuotta. Eila Kankaanpää on nyt 52 vuotta, tyttäremme Helmi Kankaanpää 13 vuotta vanha. Ehkä "72-52-13" on vaikea yhdistelmä?

Muodostuneeseen tilanteeseen vaikuttaa myös ainakin perintötekijät (DNA) .

Tämän tyyppiset seikat sisältyvät IHMISENÄ KASVAMISEN LUONNONMUKAISEEN KEHITYKSEEN.

*

Ihmiselämän aikana sattuu myös YLLÄTYKSELLISIÄ KÄÄNTEITÄ joiden tuloa ei voi estää.

Renkolantia 16 vanha FOONINKI paloi tulipalossa 1980. TULIPALON sattuessa Eila oli 13 vuotias (murrosiän alussa). Eila oli tulipalon sattuessa käymässä siskonsa kanssa entisessä Kauhavan kirkonkylässä ja kotiin palattuaan he näkivät kotitalon palaneena maan tasalle.

TULIPALOSTA ja sen jälkeisistä ikävistä tapahtumista aiheutui Eilalle PELKOTILOJA.

Myös Eilan VANHEMPIEN KUOLEMAT ovat aiheuttaneet hänessä traumoja, äiti kuoli kotona äkkinäiseen sairaskohtaukseen.

MENETTÄMISEN pelkotila voimistui samalla Eilassa entisestään, ongelmaan vaikutti myös myöhemmät vaiheet.

*

Eila on ollut siskonsa kanssa tilan ainoa paikan RINTAPERILLINEN.

Eila on myös kertonut laittaneensa vanhempien kuoleman jälkeen kotona Renkolantiellä teininä nimensä "sopimuspaperiin", jossa hän suostuu luopumaan oikeuksistaan Renkolantien kiinteistöön.

Kyseistä epävirallista "sopimusta" ei ole kuitenkaan löytynyt arkistoista. Kauhavan maatalousvaltaisella seudulla on ollut tapana tehdä vastaavia "laittomia sopimuksia".

*

Tyttäremme Helmin ja Eilan välille on muodostunut erityisen tiivis vuorovaikutussuhde. Se on luonnonmukaisen prosessin seurausta.

Äidin (Eilan) ja Helmin sekä isän (Jukan) ja Helmin suhde on kehittynyt alunperin erilaiseksi. Tähän on vaikuttanut yhtenä tekijänä kulttuuriero (Eilan ja Jukan kasvuympäristöjen taustaerot).

*

Nämä ilmiöt liittyvät LUONOLLISEEN IHMISENÄ OLEMISEEN. Sen vastakohta on KEINOTEKOINEN VALTIO.

Siitä aiheutuu RISTIRIITOJA luonnollisen ja keinotekoisen ilmiön välillä.

Kun ajatus itsenäisestä Suomen valtiosta luotiin 1800-luvulla tuolloin ei tunnettu seikkaperäisemmin LUONNONMUKAISTA IHMISENÄ OLEMISTA JA KASVAMISTA. Psykologiakin oli aluksi "SIELUTIEDETTÄ".

*

LASTENSUOJELULAIN mukaan lapsen oikeuden turvaamisessa ensisijainen vastuu on vanhemmilla ja huoltajilla. Viranomaisten on tuettava vanhempia lapsen kasvatustehtävässä ja huolenpidossa. Tämä tarkoittaa inhimillistä lapsen ja vanhempien kohtelua.

*

VALTIOLLA on PERUSTUSLAIN mukaan oikeus rangaista ALAMAISTA RIKOKSESTA. Mutta valtiolla on myös oikeus ARMAHTAA RIKOKSESTA.

VALTIOSSA RIKOKSENA pidetään yleensä yhteiskunnan ARVOJEN JA NORMIEN vastaista TEKOA (esimerkiksi väkivaltaisuutta). Mutta RIKOKSENA voidaan pitää myös esimerkiksi UHKAUS TEHDÄ RIKOLLINEN TEKO.

Myös ARVOT JA NORMIT ovat jatkuvassa muutoksessa ja siksi niistä ei olla aina yksimielisiä. Jostakin seikasta mitä aikaisemmin pidettiin yhteiskunnan arvojen ja normien vastaisena saatetaan myöhemmin ajatella aivan toisin.

Se, että tyttäremme Helmi on saanut "vapaamielisen pehmokasvatuksen" sekä se ettei hän ole suostunut lähtemään koulubussilla kouluun ei ole RIKOS.

Perheessämme ei esiinny myöskään väkivaltaa tai alkoholismia.

*

VALTION PERUSTULAIN (valtiosääntö, kuudes pykälä) mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa heitä koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Yhteiskunta ei voi toimia INHIMILLISESTI jos keinotekoisesti organisoitu yhteiskunta aiheuttaa ristiriitoja VALTIOINSTITUUTION JA YKSILÖN LUONNONMUKAISEN KEHITYKSEN välille.

*

14-vuotiasa tyttäremme HELMI on hyvin erikoinen yksilö. Mutta hänellä tulee olla oikeus olla itsensä. Myös murrosikäisenä.

Helmin nykyinen kehitysvaihe "kohti aikuistumisen alkamista" on hyvin YKSILÖLLINEN. Murrosikä kestää luonnollisesti oman aikansa.

Murrosikäisen Helmin kehitykseen vaikuttavat seikat sisältyvät LUONNOLLISEEN IHMISENÄ OLEMISEEN JA KASVAMISEEN.

Ristiriita keinotekoisen valtio-orgaanin kanssa täytyy voida ratkaista tarvitsematta pelätä, että valtiovalta puuttuu yksipuolisesti ja ankarasti lapsen luonnonmukaiseen kasvamiseen.

*

Olisi myös erehdys yrittää pakottaa kaikki ihmis- ja maailmassaolokäsitykset samaan tietouskoiseen ja tieto-opilliseen muottiin.

Esimerkiksi taiteesta ja arkkitehtuurista (esimerkiksi rationalistisen arkkitehtuurin vastakohdasta orgaanisesta arkkitehtuurista) löytyy paljon hyvin erilaisia näkökulmia.

KANSALLISTA VALTIOJÄRJESTYSTÄ korostava KOULULAITOS perustuu yhteen keinotekoisesti organisoituun maailmankuvaan.

Kansalaisilla täytyy olla kuitenkin vapaus omaksua toisenlaisia käsityksiä "täälläolosta" yleisten olosuhteiden muuttuessa.

*

Kirjoitin seinäjokilaiseen ilkkaan myös toisen mielipidekirjoituksen (9.6.2020). Kirjoitukseni on tässä:

 

"KORONAVIRUSEPIDEMIA AIHEUTTAA ERIMIELISYYKSIÄ

Miksi ruotsidemikraattien kannatus on viimeksi laskenut ja Ruotsin demarien kannatus on noussut? Tähän ilmiöön vaikuttaa eniten koronavirusepidemia.

Filosofi G. H. von Wright on kirjoittanut kirjoituksensa "Wittgenstein ja 20. vuosisata" alkuun (Tieto ja ymmärrys, 1999, sivut 202 - 219), että hän ei tarkastele kirjoituksessaan esimerkiksi vaikutteita, joita Wittgenstein on saanut loogis-analyyttiseen filosofiaansa muilta filosofeilta.

Sen sijaan hän on kirjoituksessan uhkarohkeampi kuvaten sellaista mikä ei ole monen mielestä kovin tärkeää. Von Wright suhteuttaa kirjoituksessaan Wittgensteinin ajankohtana vallinneeseen mielipideilmastoon ja kulttuuriin eli modernisuuteen.

Yhteiskunnallisen elämän peruspiirre on jatkuva muutos. Siksi myös Suomen valtion on hyvä olla myös EU:n jäsen. Maapallo on kansainvälistymässä, eikä tätäkään valtiota voi pelastaa rahakriisissä muuten kuin kansainvälisellä rahalla.

Mielestäni nyt ei ole viisasta pyrkiä palauttamaan yksipuolisesti "vanha järjestys" tai ajatella, että mitään ei saa muuttaa. Ihmiskunta ei voi kuitenkaan jatkaa elämää kaikessa samalta pohjalta kuin tähän asti.

Kirjoitin 24.1.2020 Ilkkaan mielipidekirjoituksen "Ilmastonmuuton muuttaa kaiken". 2020 alussa koronavirusepidemia muutti vieläkin rajummin olosuhteita ja elämää mutta kaikkia virusepidemiaan liittyviä ilmiöitä ja näkökulmia ei ole tuotu vielä esiin.

Tartuntatautiepidemia on aiheuttanut erimielisyyksiä esimerkiksi virallisista sopimuksista ja pahentanut ihmisten välisiä suhteita. Erimielisyydet ovat ilmenneeet esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä sekä yksityiselämässä ja syyt erimielisyyksiin juontavat moniin erilaisiin seikkoihin."

*

LÄNSIMAINEN KULTTUURI on ehkä tullut tiensä päähän.

Viimeksi on nähty ennennäkemättömiä heilahteluja konkurssien partaalla.

TOTAALIKAPITALISMI ON SAANUT VIIMEKSI PÖRSSOROMAHDUKSESTA (11.6.2020) UUSIA MUOTOJA.

LÄHI-ITÄÄN jäi kytemään useita sodankäyntiperäkkeitä toisen maailmansodan päättyessä. Nyt SAUDI-ARABIAN JA IRANIN välit ovat olleet viimeksi hyvin kireät.

*

KORONAVIRUS JA KAUKOITÄ nakertavat nyt kapitalismin maailmaa kohti jotain suurta muutosta.

Kahtia jakautunut "MAAILMANPOLIISI" USA rutisee TALOUDEN, RASISMIN JA POLIISIVALLAN takia liitoksissaan.

Koreat eivät ole sopineet RAUHANSOPIMUSTA.

KIINA on näyttänyt entistä kovaäänisemmin sotilaallisia muskeleitaan monessa kohtaa KIINANMERELLÄ. Maailmankirjat on nyt yhä enemmän sekaisin.

Myös INTIA JA KIINA ovat joutuneet viimeksi sotilaalliseen yhteenottoon.

JOKU UUSI MAAILMANJÄRJESTYS ON ENKÄ SITTENKIN TULOSSA.

 

ILMOITUS