1700-luvun lopun Ranskan suuressa vallankumouksessa irtaannuttiin valtiossa ylintä valtaa käyttäneistä AUKTORITEETEISTA, kuten kuninkaista ja kirkon johtajista. Valtion uudeksi ylimmäksi valtapeluriksi nousi KANSA. Ajankohdan iskulauseeksi tuli "JÄRKI JA VAPAUS".

Seuraavassa vaiheessa KONSERVATIIVINEN VALTION JA KANSALLISROMANTIIKAN IHAILEMINEN johti NATIONALISMIN JA ITSEMÄÄRÄÄMISEN suosimiseen.

Kolmannessa vaiheessa (1800-luvun puolivälin kulttuurimurroksessa) nousi pintaan UUSIN TIEDE JA  TEKNIIKKA, TEOLLINEN YHTEISKUNTA, LIBERALISMI, PORVARILLISET ARVOT, TYÖVÄENLIIKE (materialismi ja ateismi, MARX), IMPRESSIONISMI (uudenlaista värin käyttöä korostanut MONET jne.) ja MIKROBIOLOGIA (kaikkialla olevia silmin näkymättömiä pieneliöitä kuten bakteereja ja viruksia kuvannut PASTEUR jne.)

Koko tämä prosessi on ollut merkittävä käännekohta länsimaisen kulttuurin historiassa. Mutta tämänkin kumouksen ja uudistuksen seurauksista on tulossa kohtalokas. "...TIETEEN JA TEKNOLOGIAN AIKAKAUSI merkitsee IHMISKUNNAN LOPUN ALKUA...", Wittgenstein sivulla 218, G. H. von Wrightin kirjassa Tieto ja ymmärrys, 1999).

*

VALTIO on keinotekoinen organisaatio. Mutta valtion ymmärtämisessä ei riitä se, että tuntee valtio-organisaation FILOSOFISEN ALKUPERÄN. Valtio saattaa paljastua myöhemmin aivan toisenlaiseksi. VALTIOLLISEN yhteiskunnan KÄYTÄNTÖ alkaa näkyä vasta itsenäistymisen jälkeen. 

*

MODERNI MIKROBIOLOGIA tarkastelee MAAPALLON ELOLLISEEN LUONTOON KUULUVIA  PIENELIÖITÄ eli MIKROBEJA, joita on myös ILMATILASSA.

MIKROBIT tunkeutuvat kaikkeen mitä LUONTOON kuuluva ihmislaji RAKENTAA. Mikrobeista saattaa aiheutua sen jälkeen esimerkiksi HOMEESTA johtuvia SAIRAUKSIA (kuten ASTMAA JA MUISTIHÄIRIÖITÄ).

KORONAVIRUSTARTUNTA on johtanut usein myös KUOLEMAAN.   

*

SILMIN NÄKYMÄTÖN KORONAVIRUS on pistänyt ÄSKETTÄIN SEKAISIN KOKONAISIA VALTIOITA, mutta ihmiset eivät ole vielä huomanneetm mistä tässä KORONAVIRUSILMIÖSSÄ on loppujen lopuksi kyse.

Siinä ei ole kyse esimerkiksi modernin yhteiskunnan ja talouselämän "horjahduksesta" vaan SEURAUSILMIÖSTÄ, jossa luottamus TIETÄVÄÄN JA HALLITSEVAAN IHMISEEN (ihmisen tietämis- ja hallitsemiskykyyn) on romahtamassa.

Myös äskettäinen "ILMASTONMUUTOKSEN RIISTÄYTYMINEN" vaikuttaa käynnissä olevaan ilmiöön, jossa MAAPALLON ELOLLINEN LUONTO TOIMII EVOLUUTION mukaisesto "OMALTA POHJALTA".  

*

SATTUMAN VYÖRYNÄ JA MIELETTÖMYYTENÄ ETENEVÄ KORONAVIRUSPANDEMIA PAKOTTAA UUDISTAMAAN KAIKEN TÄHÄNASTISEN IHMISEN TOTEUTTAMAN.

Ihmiset ovat kuitenkin kuvitelleet, että elämä on pelkkä "järjestelykysymys". Maailmahan näytti vielä hetki sitten "kuin "VALMIINA ANNETTUNA".

Pitäisi muka vain "kiristää yhtä auton ETUPYÖRÄN PULTIN MUTTERIA" niin "liikkuminen sadan kilometrin vauhdilla onnistuisi hyvin asvaltoidulla maantiellä". 

JA SINIRISTILIPPUMME "SULLE VALAN VANNOMME". Koska sekin viittaa "VALMIIN  MAAILMAN IDEAAN" siihenkään uskominen ei voi johtaa ongelmattomaan yhteiskuntaan.

*

EDUSKUNTA säätää LAKEJA. LAKI on velvoittava SÄÄDÖS (vrt. säännöstö ja lainkohdat). LAKI ei ole pelkästään NORMI. Toisissa edustuksellisissa valtioissa on ryhdytty myös monien säädettyjen lakien hävittämiseen. Miksi?

Suomen valtion VALMIUSLAISSA on kohta 5 TARTUNTATAUTI. Voiko myös nyt käynnissä olevan muutoksen ohjata "tähänastiseen oikean järjestyksen urille" LAINSÄÄDÄNNÖN avulla?

Saako tätä seikkaa tarkastella kriittisesti myös FILOSOFIAN näkökulmasta "ihminen tietävänä ja hallitsevana olentona"? 

*

RUTTO, KOLERA JA MUSTA SURMA. VIIMEKSI ESPANJAN TAUTI JA KORONAVIRUS. Näitä on nähty ja uusia vastaavan tyyppisiä LUONTOILMIÖITÄ on tulossa lisää. 

VALTIOIDEN MAAPALLO ON PYSÄHTYNYT KOSKA KAIKKEEN LEVITTÄYTYVÄ NÄKYMÄTÖN "BAKTEERIEN JA VIRUSTEN MIKROBILUONTO" ON VASTAKOHTA KEINOTEKOISELLE TEOLLISELLE KAPITALISMILLE JA TAVARATULVALLE, MAAPALLON LAAJUISELLE LIIKKUMISEN LISÄÄNTYMISELLE JA MAAPALLON VÄESTÖNRÄJÄHDYKSELLE.

*

FRANCIS FUKUYAMAN uuden kirjan "IDENTITEETTI  - Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka" mukaan KORONAVIRUS saattaa muuttaa tähänastista ITSEKKYYDEN YHTEISKUNTAA.

TÄHÄNASTINEN PYRKIMYS OLLA MUITA PAREMPI (kuten URHEILUKILPAILUSSA) SAATTAA VAIHTUA suvaitsevaisemmaksi PYRKIMYKSEKSI "OLLA TOISEN VERTAINEN", tulla hyväksytyksi mutta ei tasavertaiseksi (22.3.2020, Yle ulkomaat).

*

"FUKUYAMAN RYHMÄIDENTITEETTIFILOSOFIASSA" ei nähdä kuitenkaan hyvää marxilaisuuden ja eksistentialismin kaltaisista näkökulmista.

Taloudelliset suhteet, johon on sisältynyt esimerkiksi KAPITALISTINEN KILPAILU sekä AMMATTIYHDISTYSLIIKE, vaikuttavat jatkossakin yhteiskunnan muuhun kehitykseen kuten aikaisemminkin.

SAMOIN MARXILAINEN MATERIALISMI, ATEISMI SEKÄ EKSISTENTIALISTINEN "IHMISENÄ OLEMINEN".

*

MAAPALLON ELOLLINEN LUONTO TOIMII "OMIEN LAKIENSA MUKAAN". EVOLUUTIO saattaa esimerkiksi hävittää MAAPALLON LIIKAVÄESTÖN mutta LÄNSIMAINEN KULTTUURI ei pysty muuttamaan prosessin lopputulosta.

ILMASTONMUUTOS on eräs merkki siitä, että "LUONTO ON ISKEMÄSSÄ TAKAISIN". Esimerkiksi LÄMMIN TALVI EI SYNNYTÄ MAAHAN ROUTAA ja tämä vaikuttaa PELTOVILJELYYN JA METSÄNKAATOON "TUOTANTOHAITALLISESTI".

YMPÄRISTÖKRIISIN JA ILMASTONMUUTOKSEN IKÄVIEN SEURAUSTEN uskoisi tekevän RAAMATUN SANAA ORJALLISESTI SEURAAVAT KANSANUSKOVAISETKIN EPÄVARMOIKSI.     

Myös NÄLÄNHÄTÄ on mahdollinen.

*

"IHMISENÄ OLEMINEN" tapahtuu KULTTUURISTEN MYYTTIEN VARASSA.

Olen kutsunut aikaisemmin SEINÄJOKEA "MAASEUTUKAUPUNGIKSI". Mutta olisiko  "SEINÄJOEN KAUPUNGILLE" osuvampi nimi "MAATALOUSKESKUS SEINÄJOKI"?  

Tämä ajatus heräsi minussa kun katselin Kanta-Kauhavan entistä kirkonkylää ja ymmärsin ruokkineeni kyseistä paikkaa "OIKEASTA CITYSTÄ" TÄNNE MUUTTANEENA ARKKITEHTINA aivan virheellisesti. Annoinhan minä YMMÄRTÄMÄTTÖMÄNÄ kauhavalaisile jopa neuvoja siitä, miten kanta-Kauhavan keskustamiljöötä tulisi kehittää.

*

Vasta nyt ymmärrän sen, että kanta-KAUHAVAN KESKUSTATAAJAMA ONKIN joka kohdassa kyllästetty maa- ja metsätalouteen liittyvällä kulttuurilla ja elinkeinolla ja että

KANTA-KAUHAVAN TAAJAMASSA avautuu eteeni kokonainen "MAATALOUSKESKUS".

"KAUHAVAN KAUPUNKI" ONKIN "MAATILAKESKUS KAUHAVA"

*

Paikallinen maatalouskulttuuri (seudun pitkäaikainen pääelinkeino) on tunkeutunut täällä ihan kaikkeen. Tämän huomaa puheesta, tavoista, ihan kaikesta. 

Täällähän voi purkaa yhdellä kertaa viisikin vanhaa taloa ja rakentaa yhtenä päivänä monta uutta rakennusta eikä tämä maaseutukulttuuriin kasvanut väestö "puhu eikä pukahda" siitä yhtikäs mitään.

KAIKISSA MAATALOUSVALTAISEN ETELÄ-POHJANMAAN TAAJAMISSA vallitsee samanlainen kulttuuri.
Muutos on LAKEUDEN MAATALOUSKULTTUURISSA KAUHISTUS.

*

Tämän havaintoni taustalla on omaksumani MARXILAIS-MATERIALISTINEN HISTORIAKÄSITYS. MAATALOUSELINKEINON harjoittamiseen liittyvät aineelliset ja kulttuuriset suhteet heijastuvat kaikkeen.

SIINÄ PERUSRAKENNE JA PÄÄLLYSRAKENNE ovat keskenään molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa.   

*

KESKIAJAN KAUPUNKIKULTTUURIA on kehuttu lausahtamalla "kaupunki-ilma vapauttaa". KAUPUNGINMUURIN ulkopuolella (maaseudulla) vallitsi päinvastainen tilanne kuin kaupungissa. Siksi jokainen kaupunkilainen pelkäsi kaupunginmuurin ulkopuolelle joutumista.

Toisaalta KAUPUNKIELÄMÄ saattaa johtaa myös vaikeuksiin.

Esimerkiksi SUURKAUPUNKIELÄMÄ saattaa johtaa moniin RAJOITUKSIIN JA KIELTOIHIN.

*

SUOMEN SUURET TAAJAMAT SIJOITTUVAT ETELÄÄN UUDELLEMAALLE HELSINGIN METROPOLIIN.
KORONAVIRUSTARTUNTOJA ON OLLUT ENITEN JUURI UUDELLAMAALLA. Hallitus rajoitti maalis-huhtikuussa liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä.

*

Yleensä ajatellaan, että arkkitehdin ammatti liittyy siihen kun toimii rakennuksen tai alueen suunnittelijana (kaavoittajana). Tuolloin arkkitehti voi olla esimerkiksi yksityisyrittäjä tai kunnan työntekijä.

Arkkitehtina voi kuitenkin suuntautua myös aivan toisenlaisiin tehtäviin. Arkkitehti voi toimia esimerkiksi "tutkijana" ja jopa jossakin filosofistakin ymmärrystä vaativassa tehtävässä (vrt. pientalon suunnitellut Ludwig Wittgenstein).  

*

Itse olen tehnyt havaintoja myös siitä kuinka eri aikakausina on otettu käyttöön rakentamisessa TIETO- JA HALLITSEMISUSKOISENA uusia materiaaleja ja suunnitteluohjeita ja -määräyksiä. 

On otettu käyttöön esimerkiksi LÄMPÖLASI-IKKUNOITA (lasien välissä TYHJIÖ), FORMALDEHYDIÄ SISÄLTÄVÄT LASTULEVYT (KASAAN PURISTETUN puumurskeen sisällä ihmiselle vaarallinen KAASU) SEKÄ ASBESTILEVYT.  

LÄMPÖLASI-IKKUNAT tulivat muotiin maailmansodan jälkeisenä AVARUUSVILLITYKSEN aikana. LASTULEVYT taas MODERNIN TEHOKKAAN TEOLLISEN RAKENNUSTUOTANNON yhteydessä. Esimerkiksi ASBESTILEVYJEN käyttö lopetettiin, kun havaittiin, että ne olivat aiheuttaneet syöpää. 

*

IHMISEN RAKENTAMISTOIMINTA ON KULTTUURISIDONNAISTA ja tapahtuu vuorovaikutuksessa ELOLLISEN LUONNON JA KEINOTEKOISEN YHTEISKUNNAN kanssa.

Tuossa yhteydessä herää monia vaikeita kysymyksiä "IHMISENÄ OLEMISESTA JA TOIMIMISESTA". Esimerkiksi siitä onko ihminen "TIETÄMIS- JA HALLITSEMISKYKYINEN OLENTO"? Tai saako ihminen rakennustoiminnalla aikaan ainoastaan HYVÄÄ?

*

Paikallinen kulttuuriperinne vaikuttaa suuresti myös rakentamiseen. Esimerkiksi Kanta-Kauhavalla on ollut pitkään tapana rakentaa uusia muurattuja "ulkoseinän kohdalla monikerroksellisia" ULKOSEINIÄ ilman ILMARAKOJA. Tämän ratkaisun taustalla on ollut maatalouskulttuurinen perinne, jossa rakentaminen toteutettiin hirsirakentamisen muodossa (taloissa oli puiset massiiviset ulkoseinät).

Väärin ymmärretystä KAUHAVALAISESTA RAKENNUSSUOJELUSTA on paras esimerkki KAUHAVAN "ULKOILMAMUSEO" KOSOLANMÄKI. PAIKKAKUNNALLA ei ymmärretä sitä, että vanhat rakennukset tulee suojella alkuperäisellä rakennuspaikalla.

KOSOLANMÄELTÄ on kuitenkin siirretty pois hirsirakennuksia ja alueelle on tuotu muualta hirsialoja ja taloja on "sommiteltu ja ripoteltu" sinne tänne mäkeä.

Esimerkiksi TURUSSA ulkoilmamuseo kiellettiin kokonaan jo 1900-luvun alussa.

*

MONET kauhavalaiset hirsitalot mätänevät pystyyn koska niiden sisäpuolelle on laitettu MUOVI (HÖYRYSULKU), ja monen vanhan katon päälle "UUDISTETTU PELTIKATTO", jossa talon VANHAN KATTOLAPPEEN SISÄLLÄ ELÄÄ TOUKKIA, jotka "popsivat suihinsa" pikkuhiljaa koko talon.

MUUTAMA VUOSI SITTEN KAUHAVAN VANHOJA KOULUJA LOPETETTIIN YHDELLÄ KERTAA KYLISSÄ ISO MÄÄRÄ vedoten HOMEONGELMAAN (ja sisäilmaongelmiin). KORONAVIRUSEPIDEMIAN PUHKEAMISEN JÄLKEEN ei ole enää keskusteltu KOULUJEN HOMEONGELMISTA.

KORONAVIRUS voi taas aiheuttaa sen, että seuraavaksi MYÖS TÄYSIN UUDET KOULURAKENNUKSET SULJETAAN. 

Ja samalla myös parhaillaan rakenteilla oleva KAUHAVAN MONITOIMITALO.

*

ETELÄPOHJALAISET KANSANUSKOVAISET (KÖRTIT) JA MAA- JA METSÄTALOUDEN harjoittajat uskovat RAAMATTUUN KIRJOITETUN SANAN MUKAISESTI (A) mutta RAAMATUN KERTOMUSTEN TULKINTAA (B) he ovat usein HALUTTOMIA tekemään.

Kuitenkin myös KRISTILLISEN EKSISTENTIALISMIN mukaan USKOVAN elämässä on keskeistä OMAEHTOINEN MERKITYSTEN TULKINTA.

USKOVA on myös tuossa tilanteessa YKSIN (Søren Kierkegaard).

*

MUTTA kuinka RAAMATTUA voi tulkita, jos joku on muokannut aikaisemmin RAAMATUN tekstiä jopa PLATONIN filosofialla?

*

RAAMATUN MYYTISSÄ MAINITTU PARATIISI ON SAMA KUIN MAAPALLON "VAPAA LUONTO". Raamatun myytit on omaksuttu ikivanhoista viisauksista, maallisista myyttikertomuksista.

RAAMATUN ALUSSA OLEVA kuvaus "MAAILMAN LUOMISESTA" vaikuttaa saaneen vaikutteita muinaisilta egyptiläisiltä ja babylonialaisilta "matemaatikko-avaruustieteilijöiltä". Esimerkiksi puhe PÄIVÄSTÄ JA YÖSTÄ viittaa RAAMATUSSA tähän.

RAAMATUN mukaan ennen kuin Jumala ISTUTTI "PARATIISIN EEDENIIN", itään, ja asetti sinne IHMISEN Jumala oli sanonut: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne ALAMAISEKSI...ja vallitkaa...ja kaikki...maan päällä liikkuvat eläimet " (1).

"SYNTIINLANKEEMUS" tapahtui PARATIISISSA sen perustamisen jälkeen. SYNTIINLANKEEMUS tapahtui sen jälkeen kun Jumala oli kieltänyt ihmistä syömästä keskellä puutarhaa olevasta hyvän- ja pahantiedon puusta.

"SYNTIINLANKEEMUSKERTOMUS" on luultavasti laina Mesopotamiasta. 

"SYNTIINLANKEEMUKSESTA" sanotaan RAAMATUSSA  "...Nainen vastasi käärmeelle ... Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette KUOLISI. Silloin käärme sanoi naiselle: Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että TIEDÄTTE kaiken, sekä HYVÄN ETTÄ PAHAN..." (suurennokset JP).

VANHAN TESTAMENTIN kertomuksessa "KARKOTUS PARATIISISTA" kerrotaan siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun ihminen oli kuitenkin syönyt kielletystä puusta. RAAMATUSSA SANOTAAN, että (tämä teksti on Suomen evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos, sivu 12 )

"...Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ... Jumala sanoi: "IHMINEN ON NYT KUIN ME (SUURENNOS JP, SIIS MONIKOSSA JUMALAT/lisäys JP): hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti.

Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet on tehty...".
Tässä siis sanottiin, että "...ihminen on NYT KUIN ME...". Tästä poiketen Suomen kirkon sisälähetysseuran PYHÄSSÄ RAAMATUSSA (painettu 1982, PYHÄN RAAMATUN Uusi testamentti on hyväksytty yleisessä kirkolliskokouksessa 1938) on kuitenkin sanottu syntiinlankeemuksesta, että "...ihminen on TULLUT SELLAISEKSI KUIN JOKU MEISTÄ..." (SUURENNOS JP).  

Mistä tämä ERO johtuu (mikä on sen ALKUPERÄ?)?

"Me eli JUMALAT monikossa" viittaa mielestäni vuorovaikutukseen myös ainakin antiikin mytologian kanssa (Kreikassa jumalia oli monia ja ne olivat ihmisen kaltaisia olentoja).

*

USEIN SANOTAAN, ETTÄ ihmisen "PARATIISISTA KARKOTTAMISELLA" VIITATAAN MAATALOUSVALLANKUMOUKSEN ALKAMISEEN (enkä noin 12 000 vuotta sitten Babyloniassa).

KUN JUMALA PANI IHMISEN MAANVILJELIJÄKSI, tällä on ehkä viitattu JUMALAN ANTAMAAN KIELTOON TULLA MAATALOUDEN HARJOITTAJANAKAAN TIETÄVÄKSI JA HALLITSEVAKSI.

Tämän pohjalta voi ajatella, että myös ISOSTAJAOSTA ALKANUTTA JA ITSEELLISTÄ OMISTAMISTA KOROSTAVAA MAATILAKESKUSTAA VOI PITÄÄ paratiisista karkottamisen liittyvänä ilmiönä.    

*

SYNTIINLANKEEMUSKERTOMUKSELLA haluttu varoittaa ihmistä erehdyksestä mikä on tapahtunut monta kertaa aikaisemminkin: sillä on varoitettu IHMISTÄ TIETÄMIS- JA HALLITSEMISUSKOSTA eli siitä, mitä vaaroja tulee ihmistä vastaan, jos hän luopuu "LUONNON SEURAAMISESTA" (ihminen on myös itse osa elollista luontoa). Ihminen joutuu VILJELEMÄÄN MAATA TIETOONSA JA HALLITSEMISKYKYYNSÄ luottaen rakentamalla esimerkiksi KASTELUKANAVIA MAATALOUSTUOTANNON TEHOSTAMISEKSI.

Siinä ihminen alkaa pitämään itseään JUMALUUDEN kaltaisena olentona, joka pärjää elämässä myös ilman LUONNONMUKAISTA LUONTOA JA LUONNON SEURAAMISTA (ilman paratiisia).

*

MAATALOUTTA puolustetaan yleensä ELINTARVIKETUOTANNON MERKITYKSELLÄ.

Vaikka KANSANUSKOVAISUUDELLA on VUOSISATOJA YKSIPUOLISESTI MAATALOUSVALTAISENA pysyneessä LAPUANJOKILAAKSOSSA vahva asema, myös seudun väki on ymmärtänyt tämänkin Raamatun myytin varoituksen toisin kuin se yleensä tulkitaan.

MAATALOUSVALTAISELLA LAPUANJOKILAAKSOLLA uskotaan, että Jumala on antanut ihmiselle koko LUONNON HYVÄKSIKÄYTETTÄVÄKSI.

Niin, että MAA- JA METSÄTALOUDEN harjoittaminen tuottaa kyseisen tälle elinkeinon harjoittajille maksimaalisesti vaurautta. Siinä ihminen voi vain kiittää "HERRAA". 

*

Nykyisin ymmärretään, että MAAPALLON LUONTO ei kestä LUONNON RAJATONTA HYVÄKSIKÄYTTÖÄ.

Jos virheellistä käsitystä ei arvioida uudelta pohjalta eikä tarkisteta myöskään esimerkiksi käsitystä LAPUANJOKILAAKSON PUUKKOJUNKKARIUDEN ALKUPERÄSTÄ (ks. Heikki Ylikangas, Härmän häjyt ja Kauhavan herra), ihminen ymmärtää väärin koko maailmassa olemisensa.

LUONTOA ei ole pohjimmiltaan pelkkä hyväksikäytön kohde - ihminen voi vain SEURATA LUONTOA.   

ILMOITUS