AAMULLA 12.3.2020 mobiilipuhelimeeni ilmestyi leveähkö punainen nauha. Sen päällä luki: "SOS-HÄLYTYS". 

Olin ihmeissäni. SOS-toiminnon aktivoinnin suoritti ilmeisesti HÄLYTYSKESKUS. Heti tuon jälkeen avaamassani ylen uutisessa kerrottiin, että KORONAVIRUSEPIDEMIA on WHO:n mukaan laajentunut MAAPALLON LAAJUISEKSI. 

Edellisenä päivänä uutisoitiin siitä, että joku mies on saanut myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä KORONAVIRUSTARTUNNAN.

KORONAVIRUKSEEN ei ole keksitty täsmälääkitystä. VIRUS LEVIÄÄ VILLISTI ja luottamus TIETÄVÄÄN JA HALLITSEVAAN IHMISEEN horjuu. TÄTÄ SEURAA TALOUSELÄMÄN YLLÄTYKSELLISIÄ KRIISEJÄ. 

Siis tässä asiassa ei ole kyse pelkästään LUONNONMUKAISESTA VIRUKSESTA vaan myös  IHMISLAJIN TIETOVALTAUSKOSSA RAKENTAMASTA KEINOTEKOISESTA YHTEISKUNNASTA. 

*

Aamu-uutisessa 12.3.2020 kerrottiin siitä, että Yhdysvaltain presidentti DONALD TRUMP on ilmoittanut, että KAIKKIA MANNER-EUROOPPALAISIA koskee KORONAVIRUSEPIDEMIAN johdosta perjantaista 13.3.2020 lähtien 30 VUOROKAUTTA MATKUSTUSKIELTO YHDYSVALTOIHIN. 

Mutta KAPITALISTINEN KAUPANKÄYNTI saa jatkua tuonakin aikana. Tämäkin ilmiö selittyy nykyisellä VALTIOIDEN MAAILMANVALLALLA (VALTIOT JA YK). 

MUTTA IHMISKUNTA EI TARVITSE ENÄÄ VALTIOITA ja VALTIOLIITTOJA VAAN MONIKULTTUURISUUTTA, MAAILMANKANSALAISUUTTA JA MAAILMANVALTAA ILMAN OMAAN KUOREENSA SULKEUTUNEITA KATKEAMATTA KESKENÄÄN RIITELEVIÄ JA SOTIVIA VALTIOITA. 

VALTIOIDEN MAAPALLON AIKA ON OLLUT JA MENNYT. ONGELMALLISIN VALTIOMUOTO ON NATIONALISTINEN VALTIO SEKÄ SEN PAIKALLISET NURKKAPATRIOOTTISET VAIKUTTIMET (kuten uusliberalistis-kapitalistiset talouspelit, porvarillinen perhe, sukulaissuhteiden korostaminen jne.). 

*

Olen onnistunut löytämään viimeksi "uusia digiväyliä pitkin" Ilkka-Pohjalaisen MIELIPIDESIVUJA (YLEISÖLTÄ) ilman, että olen joutunut tilaamaan DIGILEHDEN. 

eKREIKAN KULTTUURI perustui pitkään USKONNOLLISIIN MYYTTEIHIN. LÄNSIMAINEN FILOSOFIA JA KULTTUURI sai alkunsa muinaisessa Kreikassa "viattomasta vuoropuhelusta ja väittelystä" DIALOGISTA ihmisen hyväksi. 

Mutta DIALEKTIIKKA muuttui FILOSOFIAN JATKUVAKSI HARRASTAMISEKSI JA LOPUKSI RATIONAALISEN TIETEEN APUVÄLINEEKSI. FILOSOFIASTAKIN on tullut osa systemaattista ja tehokasta TIETEELLISTÄ TIETOTUOTANTOA. 

Nyt on muodissa ISKULAUSE "TIETO ON VALTAA JA RAHAA". TÄMÄN SUUNTAUKSEN JÄRKYTTÄVIÄ SEURAUKSIA muinaiset antiikin väittelijät eivät osanneet edes aavistaa.  

*

FRIEDRICH HEGELIN FILOSOFIA NATIONALISTISEN VALTION PERUSTAMISEKSI ON KEINOTEKOINEN. LUONNONMUKAISEN IHMISEN TÄYTYY SIKSI TAISTELLA ITSENSÄ IRTI KANSALLISVALTIOSTA JA KANSAKUNNASTA JA HÄNEN TÄYTYY TAISTELLA UUDEN MAAILMANKANSALAISUUDEN JA MAAILMANVALLAN PUOLESTA.

*

Esimerkiksi RUOTSISSA on vahva VALTIOSTA ERILLÄÄN TOIMIVA KANSANKIRKKO. SITÄ VASTOIN NATIONALISTISEEN "SUOMALAIS-KANSALLISEEN HENKIVALTIOON" kuuluu VALTIOKIRKKO. 

SUOMESSA vallitsee maallisen ja hengellisen vallan välillä aivan erityisen tiivis SUHDE. 

*

AIKANSA ELÄNYT KEINOTEKOINEN NATIONALISTINEN VALTAPELI ON KUITENKIN MURENEMASSA. 

MUTTA KEINOTEKOINEN "NATIONALISTINEN HISTORIANKIRJOITUS" PYSYY  HENKIUSKOISUUDEN JOHDOSTA SATUJEN SEPITTELYNÄ. 

*

"IHMISENÄ OLEMINEN" on ollut muinoin aivan erilaista kuin se on nykyisin. Jos voisimme käväistä tuhannen vuoden takaisessa kaupungissa emme ymmärtäisi "muinaiskaupungin puheesta" mitään. 

Joka kerta kun IHMISYKSILÖ KUOLEE TAI KOKONAINEN KAUPUNKI TUHOUTUU, häviää LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA. 

Jokainen LUONNONMUKAINEN HETKI on AINUTKERTAINEN ja erilainen kuin edellinen HETKI ja seuraava HETKI.  

TÄHÄNASTISTA KÄSITYSTÄ JA FILOSOFIAA esimerkiksi "TIETÄMISESTÄ, TODELLISUUDESTA, VARMUUDESTA, JATKUVUUDESTA, OBJEKTIIVISESTA (YLEISPÄTEVÄSTÄ) JA YHDENMUKAISUUDESTA" täytyy nyt tarkistaa. 

*

IHMINEN KYKENEE AINOASTAAN LUONNON SEURAAMISEEN koska ihminen on myös itse maapallon ELOLLISTA LUONTOA.

LUONNOSSA KAIKKI LIITTYY KAIKKEEN, LUONNOSSA KAIKKI ON LUONNONMUKAISTA JA  AINUTKERTAISTA. 

MAAILMOJA (TÄÄLLÄOLOJA) ON YHTÄ MONIA KUIN ON IHMISIÄ MAAPALLOLLA. JOKAINEN IHMINEN ON LUONNONMUKAINEN JA AINUTKERTAINEN. 

*

"SUBJEKTIN (IHMISEN MINÄN) KUOLEMA" JA ILMASTONMUUTOS ON LYÖMÄSSÄ NYT KAIKEN IHMISEN RAKENTAMAN SÄPÄLEIKSI. 

NYT PÄÄTTYY MYÖS "KEINOTEKOISEEN TIETOVALTA-ESTETIIKKAAN" POHJAUTUVA "NEROJEN TAIDE" JA MUTTA EI EKSISTENTIALISTINEN "ITSELLEEN OLEMISEN TAIDE" SILLÄ SE ON LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA.

"SATTUMAN TAIDE" ELÄÄ NIIN KAUAN KUN LUONNONMUKAINEN JA AINUTKERTAINEN IHMISYKSILÖ ON ELOSSA.

*

Myös AIKAKOKEMUS OLI MUINOIN aivan erilainen kuin nykyisin. 

Muinoin ei ollut käytössä edes KELLOA. KELLO on yleistynyt vasta KIIREISEN kapitalistis-teollisen yhteiskunnan aikana.  

KESKIAJALLA ihailtiin usein myös VÄKIVALLAN käyttöä. Nykyisin ainoastaan KEINOTEKOISTA VALTIOVALTAA EDUSTAVILLA INSTITUUTIOILLA JA ORGANISAATIOILLA kuten POLIISILLA JA ARMEIJALLA on oikeus käyttää NYKYISIN MYÖS VÄKIVALTAA.   

*

Tämän tyyppiset seikat tekevät meidät vakuuttuneiksi siitä, että tämän päivän ihmisen on mahdotonta YMMÄRTÄÄ TÄYSIN MUINAISTA LUONNONMUKAISENA JA AINUTKERTAISENA IHMISENÄ OLEMISTA.   

ESIMERKIKSI MUINAISTEN egyptiläisten ja kreikkalaisten sekä varhaiskristittyjen  LUONNONMUKAISEN JA AINUTKERTAISEN OLEMASSAOLON KUVAAMINEN pysyy ikuisesti ARVOITUKSENA.      

IHMISEN MUINOIN KÄYTTÄMÄN KIELEN MERKITYSTEN SELVITTÄMINEN NYKYAJASSA ei paljasta sekään koskaan kaikkea sitä mikä on sisältynyt MUINAISEEN LUONNONMUKAISEEN JA AINUTKERTAISEEN "IHMISENÄ OLEMISEEN".  

MYÖS VANHAT "RATIONAALISET ASIAKIRJAT" MUUTTUVAT "AJAN HAMPAASSA" MYYTEIKSI. 

*

TÄMÄN KIRJOITUKSEN TARKOITUS on valaista "LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA" MENNEISYYDESSÄ. 

MENNEISYYDESSÄ tapahtuneiden ilmiöiden ja seikkojen MERKITYKSET muuttuvat ajan kuluessa ja häipyvät lopuksi HÄMÄRÄN PEITTOON. 

KIRJOITUKSESSANI KOROSTUU LUONNONMUKAINEN JA AINUTKERTAINEN SEKÄ TIETO- JA HALLITSEMISUSKON SEKÄ YLEISPÄTEVYYDEN (OBJEKTIIVISUUDEN) VASTAINEN SUBJEKTIIVINEN LUONNONMUKAINEN "IHMISENÄ OLEMINEN".

*

Tämän kirjoituksen tarkoitus on MYÖS OSOITTAA, että KUVITTELEMINEN JA USKOMINEN (2) ON IHMISELLE  OMINAINEN PERUSPIIRRE. Se on samalla vastakohta LUONNOTTOMALLE JA KEINOTEKOISELLE tieto- ja hallitsemisuskolle.  

*

LUONNONMUKAISEN IHMISEN EI PIDÄ OMAKSUA ARJESSA JA YHTEISKUNNALLISISSA SUHTEISSA "ITSELLEEN OLEMISEN" ORJAMORAALISTA TUKAHDUTTAMISTA EIKÄ  KEINOTEKOISTA VALTIOLLISTA AATETTA JA NATIONALISTISTA HENKIUSKOA EIKÄ HYVÄKSYÄ "KANSAKUNNAN" YHTENÄISTÄMISTÄ JA YHDENMUKAISTAMISTA.   

IHMISEN EI PIDÄ TUKAHDUTTAA ITSE ITSEÄÄN ("IHMISENÄ OLEMISTA") EIKÄ MURTAA LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA YKSILÖVAPAUTTA? 

SITÄ VASTOIN IHMISEN TÄYTYY PYRKIÄ VAHVISTAMAAN "ITSELLEEN OLEMISTA".         

*

Miksi "OIKEAAN USKOON (USKONTOON) HERÄNNEET" ovat eniten TIETO- JA HALLITSEMISUSKOISIA (porvarillinen valtapeli, yrittäjyys jne.) SEKÄ miksi he ovat toimineet USEIN KAIKISTA VÄKIVALTAISIMMIN (esimerkiksi KRISTITTYJEN ristiretket ja lähetystyö)? 

USKONTOON YKSITOTISESTI SITOUTUMISEN LISÄKSI syy tähän on USKOVAISTEN LIITTOUTUMINEN KEINOTEKOISEN MAALLISEN VALLAN KANSSA.   

KEINOTEKOINEN MAALLINEN VALTA PYRKII YHTENÄISTÄMÄÄN KOKO KANSAN JA MUOKKAA LUONNONMUKAISISTA JA AINUTKERTAISISTA IHMISYKSILÖISTÄ "EPÄVAPAATA ORJAMORAALISTA KANSANMASSAA".

*

Toisten mielestä "USKOVA IHMINEN" ON AINA pahasta. Näin ajatteli esimerkiksi LUDWIG FEUERBACH materialisti ja ateisti, joka oli opiskellut ensin teologiaa. 

USKOMISEN ARVOSTELEMINEN on paljon helpompaa kuin USKOMISEN YMMÄRTÄMINEN.  

*

USKOVAN MAAILMANKUVA" rakentuu siitä kun "KAIKEN KESKIPISTEENÄ" ON KUVITTELEMISEEN PERUSTUVA HENKIUSKO. Ateistien ja materialistien mielestä kyseinen arvomaailma, asenne ja näkökulma on virheellinen. 

*

ERI USKONNOISSA on ollut aina erilaisia painotuksia SANAN (merkin) JA KUVAN käytössä. 

KONSERVATIIVISET IHMISET SEURAAVAT MIELUITEN "KALLIOON HAKATTUA" YKSITOTISTA "PYHÄÄ SANAA" (he harrastavat SANA SANALTA LUKEMISTA ilman SANALLISEN TEOKSEN merkitysten tulkitsemista). 

SANAA KÄYTTÄVÄT RUNOILIJAT EIVÄT PIITTAA TIETÄMISESTÄ. RUNOILIJA RAKASTAA LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA VAPAUTTA. 

VAPAAMIELISET IHMISET katsovat mieluiten MONIMERKITYKSELLISTÄ KUVAA, KOSKA KUVAA KATSOVA KUVITTELEVA IHMINEN EI MYÖSKÄÄN PIITTAA TIETÄMISESTÄ. 

*

TIETO- JA HALLITSEMISUSKOSTA LUOPUMISEN MERKITYS ON PERUSTELTAVISSA SANATEOKSEN LUONNONMUKAISEN KUVITTELEMISEN JA KUVAN MONIMERKITYKSELLISYYDEN VAPAUTTAMISELLA. 

SEKÄ VAPAAN LUONNOLLISEN JA AINUTKERTAISEN "ITSELLEEN OLEMISEN" KOROSTAMISELLA.

*

KESKELLÄ MAAILMASSAOLON MIELETTÖMYYTTÄ USKOVALLE ON OMAA OLEMISTA JA VAPAUTTA tärkeämpi seikka "OIKEA USKO" JA "IANKAIKKINEN ELÄMÄ". 

KUN USKOVA TORJUU RISTIRIIDAT SEKÄ LUOPUU VAPAUDESTA LUONNONMUKAISEEN JA AINUTKERTAISEEN "ITSELLEEN OLEMISEEN" JA PELKÄÄ RISTIRIITOJA JA KUOLEMAA HÄN NUJERTAA ORJAMORAALISESTI ITSE ITSEÄÄN. 

*

TOISINAAN MYÖS PELKKÄ IKIVANHA TEKSTI (sanojen ja lauseiden sisältö jne.) saattaa olla jo sinällään vaikeatajuinen.  

Esimerkiksi NOVGORODIN arkeologisissa kaivauksissa kymmenisen metrin syvältä löytynyt ensimmäisen "suomenkielisen tekstin" sisältö  on nykyajan ihmiselle käsittämätön (LÖYTÖ ON TUOHIRULLA, jossa on LYHYT TEKSTI).    

*

VAIKKA LUONNOLLISEN OLEMASSAOLON POHJALTA TAPAHTUVA ERI AIKAKAUSIEN TOISIINSA VERTAAMINEN VAIKUTTAISI "ENSITUNTUMALTA" MIELEKKÄÄLTÄ SE EI OLE SITÄ.   

*

ESIMERKIKSI  muinaiskreikkalaisen LUONNONMUKAISEN LUONTOSUHTEEN (eli luonnon seuraamisen), keskiaikaisen MAGIAN ja uuden ajan TIETEEN (kuten KEMIAN) toisiinsa vertaaminen johtaa MIELETTÖMYYTEEN. 

Myös LÖYTÄÄ YHTÄLÄISYYKSIÄ esimerkiksi 1700-luvun lopulla JÄRKEILEMISTÄ (RATIONALISMIA ) JA KOKEMUSTA (EMPIRISTIT) kannattaneiden FILOSOFIEN ajatusten SEKÄ 

1900-luvun MODERNIN FILOSOFIAN PÄÄSUUNTAUSTEN VÄLILLÄ JOHTAA MIELETTÖMYYTEEN (nuo modernin filosofian pääsuuntaukset ovat: fenomenologis-eksistentialistinen, marxilainen sekä moderni loogis-analyyttinen suuntaus).  

Noiden filosofisten suuntausten vertaaminen jälkikäteen on monessa mielessä mahdotonta. 

Esimerkiksi ennen mainittujen PÄÄSUUNTAUSTEN SYNTYMISTÄ, 1800-luvun vanha filosofiaperinne  "murtui aikansa eläneenä" ja muuttui "sekavaksi ja käsittämättömäksi" (esimerkiksi FRIEDRICH HEGELIN samalla kertaa HENKI- JA JÄRKIPAINOTTEINEN "KAIKKEUSFILOSOFIA").   

*

Jos joku väittää, että "TIETTYYN PAIKKAAN valitulla kansanosalla" (TÄÄLLÄ SUOMESSA SUOMALAISILLA) on YHTEINEN PERIMÄ (DNA) tai jos sitä ei ole se pitää muodostaa "karkottamalla" täältä "ULKOPUOLISET KANSANRYHMÄT" (kuten saamelaiset ja romaanit) se on EPÄASIALLISTA PUHETTA.   

Tai jos joku väittäisi, että SUOMEN KANSALLISVALTIOSSA tulisi käyttää ainoastaan YHTÄ YHTEISTÄ KIELTÄ (SUOMEA) JA USKOA AINOASTAAN YHTEEN USKONTOON (KRISTINUSKOON) se merkitsisi ERILAISUUDEN KIELTÄMISTÄ (SUVAITSEMATTOMUUTTA).  

*

KUITENKIN SUOMENNIEMELLÄ Ruotsin Österlandissa) on asunut AINA MONISTA DNA-perimäaineistoista koostuvia JA JATKUVASTI LIIKKUNEITA LUONNONMUKAISIA JA AINUTKERTAISIA KANSANRYHMIÄ. 

Täällä on myös puhuttu aina monia KIELIÄ ja harjoitettu aina monia USKONTOJA.   

"YHTENÄISEEN JA YHDENMUKAISEEN KANSAKUNTAAN JA KULTTUURIIN" PYRKIMINEN HEGELILÄISEN NATIONALISMIN JA VALTIOHENGEN POHJALTA JOHTAA KIIHKOMIELISEEN NATSISMIIN JA FASISMIIN. 

*

LUONNONMUKAISEN JA AINUTKERTAISEN IHMISYKSILÖN KOKEMIS- JA KÄYTTÄYTYMISMUOTOJA ON MONENLAISIA.

EKSISTENTIALISMIN MUKAAN IHMISYKSILÖ voi KOKEA myös OLEMATTOMUUTTA ja tuon tunteen saattaa aiheuttaa ainakin PELKOTILA. 

PAKOKAUHUN VALTAAN JOUTUNUT LUONNONMUKAINEN IHMISJOUKKO saattaa pakottaa RYHMÄN JÄSENIÄ KÄYTTÄYTYMÄÄN aivan toisin kuin "NORMAALISTI". 

*

LUONNONMUKAINEN IHMINEN SAATTAA MYÖS NÄHDÄ JOTAIN MUTTA NÄHTY VOI OSOITTAUTUA AIVAN MUUKSI KUIN ON OBJEKTIN KUVITELLUT. 

IHMINEN VOI NÄHDÄ SAMASSA KUVASSA esimerkiksi JÄNIKSEN TAI LINNUN (mistä syystä tämä johtuu, on erillinen kysymys).    

*

Mainitsemiini esimerkkeihin sisältyy SAMANAIKAISESTI SISÄISIÄ JA ULKOISIA TEKIJÖITÄ. Niitä saatetaan ARVIOIDA esimerkiksi KEINOTEKOISEN TIETOVALTAUSKON KUTEN "PSYKOLOGIAN" ja "SOSIOLOGIAN" AVULLA.

*

JOHONKIN "SISÄISEEN ILMIÖÖN"(KUTEN LUONNONMUKAISEEN JA AINUTKERTAISEEN USKOMISEEN) VOIMAKKAASTI SUUNTAUTUMINEN VAIKUTTAA SIIHEN MITEN KOKEE JA NÄKEE YMPÄRILLÄÄN ILMIÖITÄ JA ASIOITA.   

Uskova saattaa myös uskoa näkevänsä USKOVANA PAREMMIN kuin muut mutta se on HARHAKUVITELMA.  

KUN LUONNONMUKAINEN JA AINUTKERTAINEN IHMINEN ei erota mikä on "tajuamista" sekä sitä mikä on "todellista" IHMINEN SEISOO RAJAMAALLA. 

*

Viisainta on pyrkiä yhdistämään KEINOTEKOINEN marxilaisuus (ihmisläheinen vasemmistolainen JOUKKOVOIMA) ja YKSILÖVAPAUTTA korostava eksistentialismi (LUONNONMUKAINEN VAPAUS).  

*

ESIMERKIKSI KARISMAATTISUUS JA HYVÄ PUHETAITO EI RIITÄ jos tahtoo päästä USKOVAISESSA YHTEISÖSSÄ JOHTAVAAN ASEMAAN. 

LISÄKSI pitää osata tehdä uskovana IHMETEKOJA. Uskonnollisen johtajan ELÄMÄÄN sisältyy myös "ILMESTYMINEN JA IHME" ja uuden uskonnollisen johtajan pitää pystyä myös niihin. KAIKEN TÄMÄN "HALLITSEMINEN" ON KUITENKIN LUONNONMUKAISENA JA AINUTKERTAISENA "IHMISENÄ OLEMISEN" SUHTEEN KEINOTEKOISTA JA EPÄAITOA.

*

JOS USKONNON HARJOITTAMISEEN SUUNTAUTUNUT IHMINEN ELÄÄ YLILUONNOLLISIA ILMIÖITÄ AISTIVASSA MIELENTILASSA hän saattaa KUVITELLA OLEVANSA MYÖS ITSE HENKI.     

JOS JOKU TUNTEE USKOSSA OLEVANSA MYÖS ITSE HENKI (jopa JUMALA), hän joutuu tekemään IHMETEKOJA sekä ILMESTYMÄÄN JUMALUUTENA kannattajilleen. 

Tuolloin ihminen (uskonnollinen johtaja ja hänen seuraajansa) NÄKEVÄT NÄKYJÄ JA ALKAVAT YHDISTELLÄ ilmiöitä ja asioita, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa 

(KATSO kuvitteellista kertomustani SUUREN JOHTAJAN (JEESUKSEN) LUOMASTA UUDESTA USKONNOSTA KRISTINUSKOSTA).  

*

Jos joku IHMINEN NÄYTTÄÄ KÄVELEVÄN VEDEN PÄÄLLÄ on syytä ajatella, onko siinä kyse LUONNONMUKAISESTA NÄKEMISESTÄ VAI KEINOTEKOISESTA NÄYSTÄ?

*

EN VERTAA seuraavassa KERTOMUKSESSA TOISIINSA KAHTA ERI AIKAKAUTTA enkä etsi esimerkiksi YHTÄLÄISYYKSIÄ ERI AIKAKAUSIEN VÄLILLÄ 

VAAN TARKASTELEN KAHDEN ERILAISEN "INHIMILLISEN MAAILMASSAOLON" VÄLISIÄ EROJA. 

Niistä ensimmäinen liittyy USKONTOON JA USKOVAN "MAAILMASSAOLOON", toinen liittyy EKSISTENTIALISTISEN FILOSOFIAN MUKAISEEN "TÄÄLLÄOLOON" ("MAAILMASSAOLOON").

Tarkastelen ensin "SUUREN JOHTAJAN" (yli kaksi tuhatta vuotta sitten eläneen) JEESUKSEN ELÄMÄÄ JA HÄNEN LUOMAN UUDEN USKONNON (KRISTINUSKON) VAIHEITA. 

Esitän ensin OMAN KÄSITYKSENI ajankohdan TAPAHTUMAVAIHEISTA sekä kuvaan sen jälkeen UUDEN USKONNON SISÄLTÖÄ SEKÄ UUDEN USKONNON 

USKONTOPALVONTAA. 

*

Seuraavaan KEINOTEKOISEEN JA KUVITTEELLISEEN KERTOMUKSEENI sisältyy KAKSI PAINOPISTETTÄ eli kristinuskon syntyajankohdan KONKREETTISET TAPAHTUMAT (1.) sekä niihin liittyvät MYYTIT (2.).  

Ensimmäinen painopiste on KRISTINUSKON SYNTYAJANKOHTAAN LIITTYVÄ "TAPAHTUMAKONKRETIA" (ajankohdan "tositapahtumat", painopiste tuossa tarkastelussa on materialistinen ja "realistinen"). 

Toinen painopiste on "MYYTTI" ("tositapahtuman myyttisyys tai muuttuminen myytiksi, painopiste myytissä on kuvitteleminen, uskomus ja henki-idealistinen) 

*

Lopuksi kuvaan "USKOVAN IHMISEN YMMÄRRYSTÄ". Siitä käy ilmi uskovan ihmisen subjektiivinen (yksilöllinen) käsitys Jeesuksen elämän aikaisista tapahtumista ja KRISTINUSKON PALVONTA (siinä USKOVALLE on keskeistä JUMALAAN uskominen, tapahtumien kuvitteleminen ja henkiusko-asenne). 

 

KUVITTEELLINEN KERTOMUKSENI ALKAA TÄSTÄ: 

 

SÄILYNEIDEN muinaisten ROOMALAISTEN ASIAKIRJOJEN avulla on mahdollista tehdä subjektiivisia johtopäätöksiä myös lyhyen ajanjakson tapahtumista muinaisuudessa. 

Vanhojen roomalaisten asiakirjatietojen uskotaan tarjoavan ensisijaisesti luotettavimman kuvan ajankohdan keskeisistä KONKREETTISISTA TAPAHTUMISTA (1). Tämä tarkastelu liittyy marxilaisittain "tajunnan ja todellisuuden" erottamiseen toisistaan. Siinä koettu ja nähty ei ole sama kuin "tosi".    

AJANKOHTATAPAHTUMAN KONKRETIAN mukaan muinaisilla roomalaisilla oli tapana RISTIINNAULITA (rangaista ihmistä ja tuomita hänet kuolemaan) naulaamalla ihminen isoilla taotuilla nauloilla (kädet ja jalat) kiinni tukevaan puuristiin (vanhoissa uskonnollisissa maalauksissa LATINALAISEN RISTIN muotoiseen) RISTIINNAULITSEMISPUUHUN.

RIKOLLISET ja maallisten vallankäyttäjien mielestä ei-toivottavat ihmiset RISTIINNAULITTIIN JULKISIN HÄPEÄNÄYTÖKSIN (1.). 

PUISEN RISTIN LATINALAINEN MUOTO MAALAUKSISSA on KULTTUURINEN LAINA ja myös siitä on tullut jälkikäteen uusi USKONNOLLINEN PALVONTAMYYTTI (2.).

*

Muinaiset roomalaiset pidättivät muinoin uuden nousussa olleen uskontoryhmän uskonnollisen johtajahahmon (Jeesuksen), koska hänen julistus oli koettu uhkaksi maalliselle roomalaiselle vallankäytölle ja järjestykselle (1.). Kyseinen uskonnollinen johtaja päätettiin RISTIINNAULITA.   

RAAMATUSSA (JÄLKIKÄTEEN KIRJOITETUSSA "UUDESSA TESTAMENTISSA", 2.) KERROTAAN UUDEN SUUREN HENGELLISEN JOHTAJAN (JUMALAN) IHMISENÄ MAAN PÄÄLLE ILMESTYMISESTÄ, SYNTYMÄSTÄ KUOLEMASTA JA TAIVAASEEN NOUSEMISESTA. 

UUSI USKONNOLLINEN JOHTAJA OLI SANONUT OLEVANSA kaikkien ihmisten keskuuteen IHMISENÄ maan päälle laskeutunut JUMALA. Toiseksi hän oli sanonut, että ainoastaan häneen USKOMALLA VOI SAADA ANTEEKSI SYNTINSÄ, PÄÄSTÄ TAIVAASEEN ja saada IKUINEN ELÄMÄ. 

SUUREN JOHTAJAN "elämänvaiheista todistavissa" EVANKELIUMEISSA kerrotaan kuinka SUURI JOHTAJA SYNTYI PYHÄN HENGEN vaikutuksesta ja tuli IHMISLAPSENA MAAN PÄÄLLE "TAHRIMATTOMAN ÄITINSÄ SYNNYTTÄMÄNÄ". 

UUSI JOHTAJA oli HENKI JA JUMALA. Sitä vastoin UUDEN JOHTAJAN ISÄ oli MAANPÄÄLLINEN IHMINEN.

UUDEN JOHTAJAN ÄITI oli nimeltään MARIA (2. "Maria-myytti" juontaa tähän seikkaan).

*

Yhden käsityksen mukaan SUUREN JOHTAJAN LUOMAN UUDEN USKONNON tarkoitus on KUOLEMANPELON VOITTAMINEN. UUDEN USKO-OPIN MUKAAN ne, jotka uskovat SUUREEN JOHTAJAAN viettävät jo nykyajassa IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ.  

Roomalaisten virkailijoiden mielestä uskonnollinen johtaja ei ollut ainoastaan aikakautensa "HULLU VALHEEN LEVITTÄJÄ" vaan myös UHKA järjestäytyneelle roomalaiselle MAANPÄÄÄLLISELLE MAAILMANVALLALLE (1.).  

*

UUDENLAISEN USKONNON JOHTAJA PIDÄTETTIIN ja päätettiin RISTIINNAULITA (HÄPEÄRANGAISTUS JA KUOLEMA) julkisesti keskellä kaupunkia sijainneella pienellä kallioisella kukkulalla (1.). 

Kaupungissa asui noihinkin aikoihin väkeä monista eri ilmansuunnista, kaupungissa oli runsaasti esimerkiksi arabeja ja kreikkalaisia (1.). Kaupungissa oli tuolloin myös monipuolinen arkkitehtuuri (vaikutteita siihen oli saatu eri ilmansuunnista).  

*

KUKKULALLA toteutettiin uskonnollisen johtajan HÄVÄISEMISEKSI ENNEN KUOLEMAA TOIMENPIDE, jossa suuren johtajan molemmille sivustoille sijoitettiin varkaudesta kiinni jäänyt "PIKKUROSVO" (1. 2.). Tällä ratkaisulla saatettiin viitata ORJAMORAALIIN, sillä uusi uskonnollinen johtaja oli markkinoinut IHMISYKSILÖN OMAEHTOISEEN NÖYRTYMISEEN JA ALISTUMISEEN, "ITSERUOSKINTAAN" liittyvää "USKONTOFILOSOFIAA". 

Siinä pääsi YLÖS KORKEUKSIIN (TAIVAASEEN) vasta kun ihmisyksilö oli painanut ensin itse itsensä ALAS SYVYYKSIIN. 

*

Kun nämä KOLME RISTIINNAULITTUA miestä olivat roikkuneet yhden päivän ristillä, heidät laskettiin maahan ja miesten ruumiit kuljetettiin kaupungin laidalle hautaamista varten (1. KUOLEMA). 

LUKU KOLME ON MUINAINEN PYHÄ LUKU JA MYYTTI (2.).

Näistä tapahtumista on säilynyt roomalaisen rikoskirjurin tekemät asiakirjat. Rankaisutoimet kirjattiin joka kerta roomalaiseen rikoskirjaan. Vastaavia asiakirjoja on löydetty  myöhemmin runsaasti eri puolilta Välimerta.  

Asiakirjojen mukaan kaikki kolme miestä HAUDATTIIN kaupungin laidalle SAMAAN maahan kaivettuun KUOPPAAN. Kuoppa täytettiin heti sen jälkeen maalla ja raskailla kivillä (1. KONKREETTINEN KUOLEMINEN, myöhemmin tästä tuli MYYTTI SUUREN JOHTAJAN KUOLEMATTOMUUDESTA, 2.).  

KUITENKIN sen jälkeen kun roomalainen rikoskirjuri oli tehnyt muistion toteutetusta kuolemanrangaistuksesta ja hautaamisesta SUURI JOHTAJA oli ILMESTYNYT KANNATTAJILLEEN ELÄVÄNÄ IHMISENÄ (kaupungilla levinneen JUORUN MUKAAN, 2.). 

*

SUUREN JOHTAJAN KIRKASTUMISELLA VIITATTIIN ILMESTYMISPAIKKAAN, JOKA SIJAITSI KORKEALLA VUORELLA (2.). 

Koska KIRKASTUMINEN TAPAHTUI VUORELLA lähellä taivaan jumalallista maailmaa, KIRKASTUMINEN saatettiin "uskoa myös todeksi". 

Noihin aikoihin kuviteltiin, että KORKEILTA VUORELTA on lyhyin yhteys JUMALALLISEEN MAAILMAAN (2.). Esimerkiksi KESKIAJALLA kristillisten kirkkojen tornit kurkottivat KAUPUNGEISSA (jossa asui uskovaisia YHTEISÖJÄ) samasta syystä korkealle kohti taivasta.

*

KANNATTAJILLEEN ELÄVÄNÄ IHMISENÄ ILMESTYTTYÄÄN SUUREN JOHTAJAN KASVOT olivat SÄDEHTINEET  "KIRKKAASTI KUIN AURINKO" (2. tässä myytissä kytkettiin yhteen avaruuden valoilmiö ja kuvitelma suuren johtajan KASVOJEN näkemisestä). 

Heti ILMESTYMISEN jälkeen SUURI JOHTAJA oli kehottanut kannattajiaan vaikenemaan siitä, mitä olivat nähneet (2.). 

SUURI JOHTAJA OLI JYRKÄSTI JUUTALAISUUTTA VASTAAN. JUUTALAISET PITIVÄT SUURTA JOHTAJAA VÄÄRÄNÄ PROFEETTANA. JUUTALAISET ODOTTIVAT OMAA MAANPÄÄLLISTÄ KUNINGASTA mutta SUURI JOHTAJA HARJOITTI "KAIKKIEN MAAILMAN KANSOJEN PELASTAMISTA". 

Jumalaa ei saanut noihin aikoihin NÄHDÄ koska uskottiin että ihminen joka näkee Jumalan (KUVANA) KUOLEE. USKOVAISENA piti pidättäytyä noihin aikoihin "PYHÄSSÄ SANASSA".  

 

*

Vanhojen roomalaisten asiakirjojen mukaan SUUREN JOHTAJAN AIKANA kaupungissa oli nähty taivaalla useita kirkkaita räjähdyksiä ja niitä seuranneita valoilmiöitä (1.). 

Muinaiset tähtitieteilijät tiesivät että ne olivat yksinkertaisesti avaruudesta alas syöksyneitä kiviä ja maapallon ilmakehässä KIRKKAANA RÄJÄHTÄVIÄ meteoriitin kappaleita (1.). 

Mutta uskonnollisen johtajan kannattajat olivat yhdistäneet nähdyt avaruuden valoilmiöt suureen johtajaansa (JEESUKSEN ILMESTYMISEEN HENKENÄ JA KIRKASTETTUNA, 2.). 

Myöhemmin suuren johtajan kannattajat väittivät nähneensä johtajansa nousevan ihmisen muodossa myös "JUMALANA TAIVAASEEN" (2. tämä MYYTTI syntyi kun suuren johtajan kannattajat olivat nähneet taivaalla valoilmiöitä jotka yhdistettiin suuren johtajan ILMESTYMISEEN JUMALALLISESSA KIRKKAUDESSAAN). 

*

SUURTA JOHTAJAA pidettiin HYVYYTENÄ JA JUMALALLISENA HENKENÄ, joka oli laskeutunut ENKELEITTENSÄ kanssa JUMALTEN TAIVAASTA IHMISEN MUODOSSA IHMISTEN JOUKKOON (2. muinaisen Kreikan jumalat kuviteltiin ihmisen kaltaisiksi olennoiksi, enkeleitä kutsuttiin muinaisessa Kreikassa, usein unessa nähtyinä, viestinviejinä maan ja taivaan välissä "VÄLIOLENNOIKSI"). 

Se, että MAAN PÄÄLLÄ IHMISEN MUODOSSA KANNATTAJILLEEN ILMESTYNYT SUURI JOHTAJA OLI TAIVAALLINEN JUMALA, täytyy olla KREIKKALAISEN MUINAISKULTTUURIN MUKAINEN LAINA (2. myytti). 

*

Roomalaiset vallankäyttäjät valitsivat myöhemmin SUUREN JOHTAJAN LUOMAN UUDEN ORJAMORAALISEN USKONNON monen muun EHDOLLA OLLEEN USKONNON joukosta ROOMAN MAAILMANVALLAN VALTIONUSKONNOKSI (1.).

TÄHÄN VALINTAAN liittyy säilyneitä roomalaisia perusteluja.

*

MAAILMA YMMÄRRETTIIN NOINA AIKOINA VÄLIMEREN ALUEEN KOKOISEKSI.

VÄLIMEREN SEUTUA HALLITSI YKSISTÄÄN ROOMALAINEN MAAILMANVALTA. UUTTA USKONTOA alttiin levittämään jo ROOMALAISEN MAAILMANVALLAN TOIMESTA KAIKKIALLE MAAPALOLLA ("LÄHETYSTYÖ").

SAMALLA VAIHTUI KÄSITYS MAAILMANVALLAN KOOSTA JA UUDESTA MAAILMANVALLASTA.

*

MAAILMANVALTA ROOMAN KRISTILLISEN KIRKON JOHTAJA PAAVI on Suomen ensimmäisen PIISPANISTUIMEN (Koroisten niemellä) perustaja. TÄHÄN LIITTYY SAMALLA NATIONALISTINEN MYYTTI, jolla SUOMEN VALTIO on pyritty kytkemään LÄNSIMAISEEN KULTTUURIIN. 

Turun TUOMIOKIRKON (Suomen ainoa BASILIKATYYPPINEN KIRKKO) LÄNSITORNIN huipulla on USKONNOLLISTA MAAILMANVALLOITUSTA SYMBOLISOIVA MAAPALLO ja sen päällä LATINALAINEN RISTI. 

*

USKONNOLLISET RAKENNUKSET kuvaavat aina osuvasti rakentamisajankohdan USKONTOKÄSITYKSIÄ. 

ROMAANISEN KIRKON HÄMÄRÄ SISÄTILA (romaanisissa rakennuksessa oli paksut ulkomuurit ja pienet ikkuna-aukot) on ymmärretty "MAAILMAN PAHUUDEN" HEIJASTUMANA. MYÖHEMMIN GOOTTILAISEN KIRKON SUURTEN IKKUNOIDEN VÄRILOISTOA JA KIRKKAUTTA PIDETTIIN "JUMALAN HYVYYTENÄ". 

ITÄMEREN ETELÄREUNASSA Saksan Rügenissä on PRORA, entinen NATSIEN LOMAKYLÄ. Paikan jokaisen kerrostalon pituus on useita kilometrejä. KERROSTALOT ovat PRORASSA luotisuorassa linjassa lähes 20 km. 

PRORASSA HENKII "FASISMIN PAHUUUS". 

Koska MODERNIT KIRKOT muistuttavat usein esimerkiksi KAUPPAKESKUSTA TAI TEHDASTA tuo kulttuuri-ilmiö herättää hankalia kysymyksiä kulttuurimme piirteistä. 

*

UUDEN USKONNON avulla yhdistettiin ylin henkinen ja maallinen VALTA toisiinsa (1. ja 2. HYVÄ OIKEA USKO" vahvisti Rooman henkisen ja maallisen VALLANKÄYTÖN LIITON moraalisesti korkealuokkaiseksi hetkenä jolloin tuolloinen MAAILMANVALTA OLI MURENEMASSA MURUSIKSI). 

KRISTINUSKO SYNTY ON KUIN JÄNNITYSROMAANISTA. 

Roomalaiset olivat tyytyväisiä UUDEN USKONNON HELPPOTAJUISUUTEEN sekä siihen, että uuden uskonnon mukaan jokainen uskova "TUKAHDUTTI ORJAMORAALISESTI ITSE ITSENSÄ" (1.). 

ROOMAN MAAILMANVALLAN erilaiset KULTTUURIT ONNISTUTTIIN NYT ALISTAMAAN tehokkaasti Rooman maallisen vallan valtapelien edessä (1.).  

Kun ihmismassat ryhtyivät NUJERTAMAAN ORJAMORAALISESTI ITSE ITSENSÄ kokoontuen entisissä suurissa roomalaisissa KAUPPAHALLEISSA (BASILIKAKIRKKOJEN esikuvissa) tämä johti ORJAMORAALIN YLEISTYMISEEN SEKÄ KYLVI KAIKKIALLE "SUBJEKTIN KUOLEMAA". 

"SUBJEKTIN MINÄN KUOLEMA" tapahtuu ihmisen ORJAMORAALISEKSI TEKEMISESSÄ JA TULEMISESSA SEKÄ KANSANJOUKKOJEN YHTENÄISTÄMISESSÄ. 

Tämä viittaa kuitenkin pohjimmiltaan VALMISTAUTUMISTA LÄNSIMAISEN KULTTUURIN TUHOON SEKÄ MAAPALLON ELOLLISEN LUONNON KUOLEMAAN.  

*

SUUREN JOHTAJAN ELÄMÄNVAIHEISTA ON KIRJOITTANUT jälkikäteen NELJÄ MIESTÄ eli EVANKELISTAA eli ILOSANOMAN JULISTAJAA (SANANJULISTAJAA). HEIDÄN KERTOMUKSENSA voi lukea JÄLKIKÄTEEN KIRJOITETUSTA JA USEIN MUOKATUSTA RAAMATUN UUDESTA TESTAMENTISTA. 

Uskonnollisia alkuperäistekstejä pidetään KAANONEINA eli uskovien sitovina ohjeina. 

Tähän liittyy kuitenkin monia hankalia kysymyksiä. 

Miksei evankelistoihin ei lukeudu yhtään naista? Onko evankelien kirjoittaminen yksinkertaisesti "temppu" saada ihmiset uskomaan totena kaikkeen Jeesuksesta kirjoitettuun? Vaikka noissa neljässä kertomuksessa on eroja (tarkoituksella?). 

Nuo neljä tekstiä on käännetty monille eri kielille ja niiden siältöä on muutettu erilaisissa yhteyksissä lisäämällä niihin jopa Platonin filosofiaa.     

*

Kun USKOVAINEN IHMINEN on lukenut tämän kertomukseni hän ymmärtää sen, että ihminen pystyy ainoastaan kuvittelemaan muinaisia aikoja ja tapahtumia. 

Toiseksi hän ymmärtää sen, että USKOVANA IHMISENÄ tärkeintä on se, että USKOO IHMISENÄ MAAN PÄÄLLE ILMESTYNEESEEN uskonnolliseen johtajaan HENKENÄ JA JUMALANA sekä KAIKKEEN HÄNESTÄ UUDESSA TESTAMENTIN SANASSA KERROTTUUN. 

PYHÄSSÄ KIRJASSA OLEVA KERTOMUS SUUREN JOHTAJAN ELÄMÄSTÄ sisältää (tästä kaikesta huolimatta) USKOVAN MIELESTÄ (myös neljän eri kuvauksen sisältämistä ristiriidoista huolimatta, onko ne tehty tarkoituksellisesti?) UUDEN USKONNON (KRISTINUSKON) SYNTYMISEN VAIHEET TOTENA. 

SIINÄ SUURI JOHTAJA OLI JUMALA, joka eli maan päällä IHMISENÄ IHMISTEN JOUKOSSA ja lopuksi hän muuttui IHMISESTÄ HENGEKSI JUMALAKSI SEKÄ NOUSI MAASTA YLÖS TAIVAASEEN eli palasi takaisin LÄHTÖKOHTAANSA TAIVAALLISEEN VALTAPIIRIIN. 

JA jokainen joka USKOO JEESUKSEEN saa syntinsä anteeksi sekä IKUISEN ELÄMÄN TAIVAASSA.

 

KUVITTEELLINEN KERTOMUKSENI PÄÄTTYY TÄHÄN.

 

*

KRISTINUSKON PALVOMISESTA.

 

USKONTOON SISÄLTYY AINA MYÖS (MYÖHEMPI) USKONNOLLINEN PALVONTA MENOINEEN. 

JEESUKSEN LUOMAN KRISTINUSKON PALVONTAMENOJEN PERUSTA ON JÄLKIKÄTEEN MUISTIIN KIRJOITETUISSA SUUREN JOHTAJAN MAANPÄÄLLISISSÄ ELÄMÄNVAIHEISSA. 

KRISTINUSKONKIN PALVONTAMENOT ovat saaneet vaikutteita monista eri ilmansuunnista, kulttuureista ja myyteistä.  

*

YLINNÄ UUDEN USKONNON PALVOMISESSA on se, että JUMALA eli JEESUS LUPASI maan päällä IHMISENÄ eläessään antaa JOKAISELLE HÄNEEN USKOVALLE SYNTINSÄ TUNNUSTANEELLE (SYNTISEKSI IHMISEKSI ITSE ITSENSÄ TUNNUSTAMINEN) IHMISYKSILÖLLE SYNNIT ANTEEKSI ("VAPAHTAJAN ARMAHDUS") SEKÄ IKUISEN ELÄMÄN JUMALAN (PYHÄN HENGEN) LUONA TAIVAASSA ("PYHÄN HENGEN ARMOLAHJANA").

KRISTILLISEEN PALVONTAAN liittyviä PYHIÄ TOIMITUKSIA kuvaa monet VIERASKIELISET sanat kuten "LITURGIA" JA "SAKRAMENTTI". Nuo termit ovat tavallisesti peräisin ANTIIKIN  ROOMASTA.

*

KRISTINUSKOLLA on ollut jo alun perin päällimmäisenä YHTEISKUNNALLINEN FUNKTIO. UUSI USKONTO ei ole liittynyt alunperinkään pelkästään SYNTIEN ANTEEKSI SAAMISEEN JEESUKSEEN "VAPAHTAJANA" USKOMALLA. 

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA liittyy IHMISEN MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄN KEINOTEKOISEEN ORGANISOIMISEEN sekä KEINOTEKOISEN YHTEISKUNNAN YLLÄPITÄMISEEN. 

USKONNON tehtävä on "USKOTELLA TODEKSI" MAALLISEN VALLAN TEKOJA HYVYYTENÄ JA  OIKEUDENMUKAISUUTENA. KRISTINUSKO TUKEE MAALLISTEN VALTAPELUREIDEN PYRKIMYKSIÄ. 

*

Sanalla "LITURGIA" viitataan "USKOVAN YHTEISÖN YHTEISEEN PALVOMISMENOON "MESSUUN". 

LITURGIAN KESKIPISTE ON SUURI JOHTAJA (JEESUS) JA EHTOOLLINEN (ATERIA Jeesuksen ja hänen lähimpien uskovien kanssa RISTIINNAULITSEMISEN MUISTOKSI). 

PYHÄSSÄ TOIMITUKSESSA eli SAKRAMENTISSA SUUREN JOHTAJAN "RUUMISTA JA VERTA" vastaa "ILLALLISPÖYDÄN LEIPÄ JA VIINI".

EHTOOLLISATERIA liittyy SUUREN JOHTAJAN esikuvan mukaiseen "KUOLEMAN VOITTAMISEEN" (ristinnaulitseminen) SEKÄ MYÖHEMPÄÄN JEESUKSEN MAAN PÄÄLLE PALAAMISEEN ("TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA"). 

UUTEEN USKOON LIITTYY USKOMUS TAIVAALLISEEN ISÄÄN (JUMALAAN), POIKAAN JA PYHÄÄN HENKEEN (pyhään KOLMINAISUUTEEN). 

Luvussa KOLME on kyse myytistä. 

*

SUUREEN JOHTAJAN MAANPÄÄLLISEEN ELÄMÄÄN liittyvän KERTOMUSVAIHEEN JA myöhemmän PALVONTAVAIHEEN SYNTYMINEN on tapahtunut tiiviissä VUOROVAIKUTUSSUHTEESSA muinaisuudessa omaksuttuun  mytologiaan ja uskomuksiin. 

*

Sanalla "SAKRAMENTTI" on viitattu alun perin LIPPULAIVAAN JA PANTTIIN. Sananmukaisesti sana "sakramentti" tarkoittaa SALAISUUTTA JA PYHÄÄ ASIAA. Sanalla "SAKRAMENTTI" viitataan usein "JUMALAN ARMOON" (IHMISEN ARMAHTAMISEEN JUMALAN EDESSÄ) 

KATOLISEN KIRKON ELÄMÄ ON "KASTEESTA" lähtien hyvin SAKRAMENTAALISTA. 

Esimerkiksi PAAVIN JA PIISPOJEN YHTEISTYÖ MUODOSTAA "VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN"

(ROOMAN) PAAVI (maanpäällinen ihminen) on "JEESUKSEN KRISTUKSEN EREHTYMÄTÖN KÄSKYNHALTIJA" maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että PAAVI on täällä IHMISENÄ JUMALA. Mutta kaikki "KRISTILLISET KIRKKOKUNNAT" eivät hyväksy tätäkään käsitystä. 

Silti ne pitävät kaikki HARHAISINA MUITA USKONTOJA (kuten ISLAMIA).

*

KRISTITTYJEN KESKINÄISTÄ SISÄISTÄ RISTIRIITAA JA KONKREETTISTA RIITAA kuvaa hyvin 1500-luvun ANEKAUPPA. 

Filosofian opettajanakin yliopistossa toiminut "teologi ja uskonpuhdistaja" saksalainen MARTIN LUTHER (häntä edelsi useita muita "uskonpuhdistajia") hyökkäsi vuonna 1571 erityisesti ANEITA vastaan. 

ANEKAUPALLA roomalaiskatolinen kirkko harjoitti bisnestä syntien anteeksi saamiseksi. Eniten ärsytti se, kun eräs paavi oli myynyt isoa rakentamishanketta edistääkseen aneita pankkiirille, joka järjesti aneille kansainvälisen vähittäismyynnin.     

Kuitenkin "1500-luvun uskonpuhdistukseenkin" vaikutti eniten vireillä olleet maallisten valtasuhteiden muutokset. 

KRISTINUSKON USKONNOLLISISTA PALVONTAMENOISTA JA KRISTILLISEKSI KIRKKOKUNNAKSI ORGANISOIMISESTA käytiin vuosisatoja ISOJA VALTARIITOJA ja niiden taustalla oli koko ajan maalliset valtariidat. Tämä näkökulma on marxilaisen filosofian mukainen.  

*

PAAVIT ovat asuneet vuodesta 1377 VATIKAANISSA, josta tehtiin maailmansotien välissä ROOMAN kaupungin viereen ITSENÄINEN VALTIO. 

Koska RANSKAN VALTIO oli halunnut jo ainakin 1300-luvun alussa korostaa omaa maallista vallankäyttöä, "jumalallista siunausta nauttinut Ranskan maallinen hallitsija" pakotti paavin asettumaan ETELÄ-RANSKAAN AVIGNONIIN (1309-1377).   

*

Sanalla "RIPPI" viitataan "SYNNINTUNNUSTUKSEEN JA -PÄÄSTÖÖN". Roomalaiskatolisille ja ortodokseille "RIPPI" on "KATUMUKSEN SAKRAMENTTI" jossa pappi toimii Jeesuksen roolissa synnin anteeksi antajana. 

Luterilaiset eivät kuitenkaan pidä "RIPPIÄ SAKRAMENTTINA". Tämä tarjoaa hyvän esimerkin LUTERILAISESTA "USKONPUHDISTUKSESTA" MAALLISEN YHTEISKUNNAN UUDISTAMISEN LIIKKEENÄ. 

KRISTITYILLÄ YHTEISÖILLÄ on luterilaisuuden lisäksi runsaasti erilaisia käsityksiä KRISTINUSKOSTA JA YHTEISKUNNASTA. 

KRISTITYT TEOLOGIT ovat olleet yleensä ÄÄRIOIKEISTOLAISIA.  

EKSISTENTIALISTISEEN vapauskäsitykseen verrattuna myös luterilaisesta yhteiskunnasta tuli maallista vallankäyttöä korostanut KURINALAINEN KOKONAISUUS. Esimerkiksi SUOMEN VALTIOKIRKKO JA suomalais-kansallinen KANSANKRISTILLISYYS juontaa siihen.   

*

KRISTINUSKON "EHTOOLLINEN" ON LAINA JUUTALAISESTA RUOKASEREMONIASTA (se liittyy juutalaisten vapautumiseen Egyptin  orjuudesta). 

EHTOOLLISELLA on vuorovaikutussuhde myös ikivanhaan MUINAISKREIKKALAISEEN KULTTIIN eli MYYTTIIN HÄRÄKSI MUUTTUNEEN JUMALAN LIHAN JA VEREN syömisestä. 

DIONYSOS-MYSTEERIN mukaan sana "SYNTI" merkitsee "traagista erehdystä" minkä tarkoitus on päästä PUHDISTAUTUMAAN. 

KRISTINUSKOON on sisällytetty näin sama tendenssi kuin on varhaisemmissa uskonnollisissa myyteissä.  

*

KERTOMUS KRISTINUSKOSTA JA SEN PALVONNASTA tuntuu tunkeutuvan nykyaikana kaikkeen. 

Tämän taustalla on ehkä eniten se, että "HENGEN JA JUMALUUDEN" halutaan olevan läsnä kaikissa KRISTILLISEN VALTION inhimillisen elämän tilanteissa (syntien tunnustamisessa ja anteeksi saamisessa, kasteessa, avioliittoon vihkimisessä, koulunkäynnissä, maan hallituksen muodostamisessa jne.). 

TÄMÄ SIKSI JOTTA KAIKKI TAPAHTUISI KRISTITYSSÄ VALTIOSSA HYVIN. Mutta niin ei ole koskaan tapahtunut eikä tule tapahtumaan. 

*

Sanalla "PANTEISMI" tarkoitetaan, että on vain YKSI JUMALA, joka on ääretön sekä läsnä kaikkialla. HEGELIN filosofiassa mainittu käsite "ABSOLUUTTINEN HENKI" muistuttaa PANTEISMIN MUKAISTA AJATTELUA. 

VALTIO ON HEGELIN MIELESTÄ OBJEKTIIVINEN HENKI JA ITSEISARVO. 

HEGELIN MUKAAN HENKI TOTEUTTAA MAAILMANSUUNNITELMAANSA MYÖS VALTION PUITTEISSA. 

HENKI TIEDOSTAA ITSENSÄ MYÖS ESIMERKIKSI TAITEESSA JA USKONNOSSA.   

KRISTINUSKOLLA ON KESKEINEN MERKITYS KEINOTEKOISEN NATIONALISTISEN VALTION PERUSTAMISESSA, ORGANISOIMISESSA JA YLLÄPITÄMISESSÄ. 

*

Pyramidien EGYPTISSÄ ja porraspyramidien KAKSOISVIRRANMAASSA (BABYLONIASSA) oli muinoin useita "osaajaryhmiä" jotka vaikuttivat myös uskonnolliseen elämään. Heistä ehkä tärkein ryhmä oli "tähtitieteilijät". "Osaajien" eräs osaamisalue koski matematiikkaa.

"TÄHTITIETEILIJÄT" olivat seuranneet ja kartoittaneet tähtien liikkeitä ja uskoivat osaavansa ENNUSTAA niistä myös tulevaa. Uudenlaisen uskonnon kehittäneen suuren johtajan (Jeesuksen) syntymäänkin uskotaan liittyneen avaruuden tähti-ilmiö. 

Tämä piirre "TÄHTITIETOUS JA ENNUSTAMISTAITO eli suuren johtajan yhteys AVARUUTEEN eli maailmankaikkeuteen jossa JUMALAT asuivat (esimerkiksi HALLITSIJOIDEN SYNTYMÄHETKI MAAN PÄÄLLÄ) täytyy olla KULTTUURINEN LAINA ja myytti muinaisesta Egyptistä tai Babyloniasta tai kaukaa idästä.      

*

Alexandrian kirjastossa arabien muistiin kirjoittamien muinaisten "avaruustietojen" pohjalta saatetaan tehdä johtopäätöksiä joidenka mukaan uuden uskonnollisen johtajan kannattajat  eivät kohdanneet ristiinnaulitsemisen jälkeen elävää ihmistä vaan olivat nähneet pelkästään ajankohdan avaruuden valoilmiöitä. 

JEESUKSEN kannattajat vain kuvittelivat nähneensä johtajansa kasvot kirkkaana valona). 

Jeesuksen jälkeen tapahtuneessa Alexandrian kirjaston tulipalossa (kirjaston tulipalo oli enkä kristittyjen tekemä tuhopoltto) tuhoutui myös muinaisia kuvauksia (asiakirjoja) "tähtitaivaan ilmiöistä". 

Saattaa olla, että muinaiset "avaruus- ja tähtitutkijat", jotka olivat myös MATEMAATIKKOJA, olivat havainneet senkin, että maapallo on jättimäinen PALLO. 

*

KERTOMUS SUUREN JOHTAJAN ELÄMÄSTÄ JA UUDEN USKONNON SYNNYSTÄ (Jeesus) SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ MYÖHEMPI PALVONTA (kirkot, instituutiot, jumalanpalvelukset jne.) on syntynyt lainaamalla monista eri ilmansuunnista kulttuurisia uskomuksia osaksi UUTTA USKONTOA. 

SUUREN JOHTAJAN luoman KRISTINUSKON tausta liittyy paljon muuhunkin kuin vain esimerkiksi KUOLEMANPELON VOITTAMISEEN. 

*

JEESUS ON LUULTAVASTI OLLUT "TODELLINEN MAANPÄÄLLINEN IHMINEN". 

SUURI JOHTAJA laskeutui KREIKKALAISEN MYTOLOGIAN MUKAISESTI TAIVAISTA JUMALANA maan päälle ja oli tullut IHMISENÄ IHMISTEN JOUKKOON (myytin mukaan hän oli samalla kertaa HENKI, JUMALA JA IHMINEN). 

Esimerkiksi tämä viittaa siihen, että SUURI JOHTAJA oli perehtynyt ainakin kreikkalaiseen mytologiaan ja filosofiaan. Lisäksi hänen täytyy olla tuntenut AJANKOHDAN ROOMALAISTA FILOSOFIAA JA USKONTOA. 

SUURI JOHTAJA oli saanut ehkä eniten vaikutteita UUTEEN USKONTOONSA muinaisesta kreikkalaisesta MYYTISTÖSTÄ, IHMISJUMALIA koskevia uskonnollisia oppeja "TIETOUSKOLLA" korvanneilta "VÄITTELYÄ JA JÄRKEILYÄ" viljelleiltä KREIKKALAISILTA FILOSOFEILTA. 

VANHA KREIKKA oli saanut MUINOIN KULTTUURISIA VAIKUTTEITA ainakin muinaisen Egyptin ja Babylonian suunnista sekä kaukaa IDÄN KULTTUUREISTA JA USKONNOISTA.

SUURI JOHTAJA (JEESUS) ON EHKÄ OLLUT KREIKKALAISEN KULTTUURIN PIIRISTÄ nykyisen ISRAELIN ALUEELLE VAELTANUT "VIISAS KULKURI"?  

*

PAAVALI (SAUL) vaikutti luultavasti ENTISENÄ ROOMAN VIRKAMIEHENÄ kristinuskon valitsemiseen varhaisvaiheessa ROOMAN VALTIONUSKONNOKSI? 

PAAVALI teki ensimmäisen ja toisen LÄHETYSTYÖMATKANKIN kohti Kreikkaa koska tuolla suunnalla ymmärrettiin parhaiten "uuden uskonnon idea" mikä juonsi  eniten kreikkalais-ateenalaiseen MYTOLOGIAAN. 

 

KRISTINUSKON JA SARTREN EKSISTENTIALISMIN TOISIINSA VERTAAMISESTA

 

TEOLOGIAA opiskellut LUDWIG FEUERBACH vaikutti suuresti MARXILAISEEN MATERIALISMIIN JA ATEISMIIN SEKÄ käsitykseen USKONNOSTA. 

Feuerbachin mukaan JUMALA ON IHMISEN keksintö ja USKOVA IHMINEN ON VIERAANTUNUT OLENTO. Jälkimmäinen havainto herättää kysymyksen "KUOLLEESTA SUBJEKTISTA".

FEURBACHIN USKONTOKRITIIKIN KÄRKI kohdistui HEGELILÄISEEN HENKI-IDEALISMIIN JA HENKEÄ KOROSTAVAN KRISTINUSKON SUHTEESEEN. 

USKONTOA on arvosteltu myös esimerkiksi siksi koska KRISTINUSKO on tukenut luonnonvarojen riistämiseen johtanutta UTILISTISTA LUONTOSUHDETTA.   

*

BUDDHALAISUUDESSA ei palvota yhtä ainutta kaikkialla läsnäolevaa kaikkitietävää jumalaa kuten ON YLEENSÄ USKONNOISSA. Buddhalaisuus on ollut siksi myös filosofien mielenkiinnon kohteena.   

Tällä kirjoituksellani vertaan kuitenkin toisiinsa KRISTILLISTÄ USKONTOA ja SARTREN EKSISTENTIALISTISTA FILOSOFIAA.    

*

"...hän ei luo perinteistä tieto-oppia...Kierkegaardin kysymys on "miten"; 

MITEN IHMINEN ON OLEMASSA (suurennos JP). 

Se kysymys on vallankumouksellinen..." (ESA SAARISEN kirjasta Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin, sivu 316, 1985).

*

Blogikirjoitukseni "NYKYAIKA 10" sisältää TEOLLISEN VALLANKUMOUKSEN SEKÄ KAPITALISTISEN TALOUDEN JA UUDEN MODERNIN YHTEISKUNNAN AIKANA SYNTYNEEN SARTREN EKSISTENTIALISTISEN FILOSOFIAN PERUSTEIDEN TARKASTELUA. 

KUVAAN SIINÄ "SARTREN EKSISTENTIALISMIN" FILOSOFISIA PERUSPIIRTEITÄ NYKYISEN OMAN AIKAKAUTEMME AINUTKERTAISENA ILMENTYMÄNÄ. 

*

SARTREN EKSISTENTIALISMISSA ON LÄHTÖKOHTANA IHMISENÄ (YKSILÖNÄ) OLEMINEN JA VAPAUS "ITSELLEEN OLEMISEEN" SEKÄ 

VAPAAN YKSILÖN ITSE SUORITTAMAT MERKITYSTEN TULKINNAT SEKÄ OMIEN VALINTOJEN JA RATKAISUJEN tekeminen sekä VASTUUN kantaminen itse tekemistä RATKAISUISTA.

Nämä kaikki ovat SUBJEKTIIVISIA, LUONNONMUKAISIA JA AINUTKERTAISIA seikkoja.   

*

SANATAIDETEOKSIA kirjoittanut KIRJAILIJA JA EKSISTENTIALISTI (FILOSOFI) JEAN-PAUL SARTRE OLI ATEISTI JA MARXILAINEN. 

Sartre tunnetaan ehkä parhaiten FILOSOFINA vaikka hänen "KAUNOKIRJALLINEN" tuotantonsa kuvaa nimenomaan "IHMISENÄ OLEMISTA". 

"IHMISENÄ OLEMISEN" KUVAAMISTA on tapahtunut "KAUNOKIRJALLISUUDESSA" jo paljon ennen EKSISTENTIALISTISEN FILOSOFIAN HARRASTAMISTA. 

"IHMISENÄ OLEMISTA" ei voi kuvata TIETO- JA HALLITSEMISUSKON POHJALTA. 

*

SARTRE ei hyväksynyt sitä, että USKOVAINEN tunnustaa SUURELLE JOHTAJALLE USKONSA JA SYNTINSÄ ja saa sen jälkeen ARMOLAHJANA "ANTEEKSI SYNTINSÄ" ja lopuksi myös "IANKAIKKISEN ELÄMÄN". 

EKSISTENTIALISMIN MUKAAN IHMISEN (YKSILÖN) TÄYTYY TAISTELLA ITSE ITSENSÄ VAPAAKSI SEKÄ TULKITA ELÄMÄSSÄ keskellä RISTIRIITOJA kaikki MERKITYKSET JA TEHDÄ ITSE KAIKKI RATKAISUT sekä KANTAA ITSE VASTUU TEKEMISISTÄÄN ilman, että joku muu tekee nämä seikat ihmisyksilön puolesta.    

*

EKSISTENTIALISMIN yhteydessä ei puhuta myöskään HENGESTÄ TAI HENGEN MAAILMANSUUNNITELMASTA. 

VALTIO EI OLE EKSISTENTIALISTILLE HENKI EIKÄ ITSEISARVO VAAN KEINOTEKOINEN ORGANISAATIO JA INSTITUUTIO, JOTA VOI AINA MUUTTAA. 

VALTIOON VOI LIITTYÄ JATKUVUUS JA MUTTA YKSIKÄÄN VALTIO EI OLE IKUINEN.

*

YHDISTETTY ALKU-SAKSA oli hyvin luterilainen. SAKSASSA vihattiin tuolloin eniten roomalaiskatolisia ja marxilaisia (kommunisteja ja revisionisteja). 

ALKU-SAKSAN "MORAALINEN OHJEISTUS-LUTERILAISUUS" tarjosi hyvän pohjan myöhemmälle koko SAKSAN KANSAA koskeneelle "PUHDISTUSTYÖLLE" JA NATSIEN VALTAANNOUSULLE. 

*

SARTRE SAI ELÄMÄNSÄ VARHAISVAIHEESSA (ennen toista maailmansotaa) vaikutteita EKSISTENTIALISTISEEN FILOSOFIAANSA SAKSASSA HUSSERLIN JA HEIDEGGERIN filosofiasta. 

Husselin filosofia liittyy FENOMENOLOGIAAN, Heideggerin filosofia HERMENEUTIIKKAAN. Heidegger sai puolestaan vaikutteita "IHMISENÄ OLEMISEN" EHTOIHIN liittyvään tulkintaan ja ymmärtämiseen vaikutteita Husserlin fenomenologiasta. 

Heideggerin oman teoksen  "SEIN UND ZEIT" mukaan Heideggerin filosofia poikkeaa selvästi Husserlin fenomenologiasta. 

Sartre oppi natsi-Saksassa ymmärtämään sen, että YHTENÄISTETYSSÄ MASSAYHTEISKUNNASSA TIETO- JA HALLITSEMISUSKOINEN IHMINEN SIVUUTTAA "INHIMILLISEEN OLEMISEEN" SISÄLTYVÄT KIPERIMMÄT KYSYMYKSET. 

SEKÄ KRIITTISEN SUHTEEN POLIITTISIA ÄÄRI-ILMIÖITÄ KOHTAAN SEKÄ VAJOAA USKOMUKSIIN KUTEN FASISMIIN JA RASISMIIN. 

*

YKSILÖLLINEN JA SUBJEKTIIVINEN "IHMISENÄ OLEMINEN" ON EKSISTENTIALISMISSA "kaiken liikkeelle paneva voima". 

EKSISTENTIALISMI ON TIETOVALTAUSKON JA TIUKKAAN SUUNNITELMALLISEEN JÄRJESTYKSEEN PERUSTUVAN MASSAYHTEISKUNNAN VASTAINEN. 

EKSISTENTIALISMI KOROSTAA VAPAUTTA, YKSILÖÄ JA "ITSELLEEN OLEMISTA". 

SIINÄ MISSÄ USKONTO VANGITSEE, EKSISTENTIALISMI VAPAUTTAA.

*

USKOVAN IHMISEN "IKUISUUSOLEMINEN" JA EKSISTENTIALISTINEN "ITSELLEEN OLEMINEN" ei ole AINA "ONNELLISTA JA TASAPAINOISTA" vaan jatkuvaa HEILAHTELUA LAIDASTA LAITAAN (heiluriliikettä KUVITTELEMISEN, USKOMUSTEN, MYYTTIEN JA TIETOUSKO-HOUKUTUSTEN välillä). 

MIELIKUVITUSRIKKAALLA IHMISELLÄ on aina SUURI HOUKUTUS TIETÄÄ mutta TIETO- JA HALLITSEMISUSKOISEKSI heittäytyminen on paha erehdys. 

IHMISTÄ ON VAROITETTU JO MUINOIN JUMALUUDEN KALTAISEKSI TULEMISESTA (TIETO- JA HALLITSEMISUSKOSTA) mutta ihminen ei ole ottanut sitä koskaan vakavasti. Tämä seuraukset on helppo todeta nyt esimerkiksi ILMASTONMUUTOKSEN yhteydessä.

*

"IHMISENÄ OLEMINEN" ON HETKI HETKELTÄ LUONNONMUKAISTA JA AINUTKERTAISTA. JA SAMALLA JATKUVAA LIPSAHTELUA, SATTUMANVYÖRYÄ, RISTIRIITAISUUTTA, MIELETTÖMYYTTÄ, TRAAGISTA JA AHDISTAVAA mutta tuo kaikki on välttämätöntä IHMISENÄ eteenpäin pääsemiseksi. 

Se on "RISTIRIITAISUUKSISSA PUHDISTAUTUMISTA" LUONNOLLISISSA JA AINUTKERTAISISSA HETKISSÄ. 

*

EKSISTENTIALISTINEN "IHMISENÄ OLEMINEN" TAPAHTUU VAPAANA YKSILÖNÄ "ITSELLEEN OLEMISESSA" MUTTA  "USKOVANA IHMISENÄ OLEMINEN" TAPAHTUU YKSILÖN OSALLISTUMISENA USKOVIEN YHTEISÖLLISYYTEEN. 

USKOVAN "IKUISUUSKAIPUUN" taustalla on KUOLEMANPELON lisäksi USKOVAN ELÄMÄ USKOVIEN YHTEISÖSSÄ, TÄMÄ ON TÄYDELLINEN VASTAKOHTA VAPAAN EKSISTENTIALISTIN YKSILÖLLISYYDELLE. 

*

JEESUKSEN LUOMA HENKI-IDEALISTINEN "UUSI USKONTO" PERUSTUU MYÖS YLILUONNOLLISIA IHMETEKOJA TEHNEESEEN AUKTORITEETTIIN eli JEESUKSEEN ITSEENSÄ, "HÄNEN KEHITTÄMÄÄN UUTEEN USKONOPPIIN" SEKÄ YKSILÖLLISTEN JA YHTEISÖLLISTEN  USKOMUSTEN YHDISTÄMISEEN. 

*

SUUREN JOHTAJAN LUOMAA UUTTA "USKONNOLLISTA AJATTELUTAPAA" TOTEUTETAAN PÄINVASTAISIN PAINOTUKSIN kuin on SARTREN EKSISTENTIALISMISSA. 

SARTREN EKSISTENTIALISMI ei sisällä lainkaan "USKONNOLLISTA PALVONTAA" EIKÄ KRISTINUSKON HARTAUS- JA PALVONTAKULTTUURISSA KÄYTETTYÄ KIELTÄ, KUTEN "JUMALA, SYNTI, ARMO JA TUOMIO". 

Sen sijaan, että USKOVA YKSILÖ oppisi elämänsä aikana tekemään VAPAANA OMIA AINUTKERTAISIA RATKAISUJA, JEESUKSEN LUOMAN UUDEN MAAILMANVALTAUSKONNON MUKAAN AINOASTAAN YHTEISÖLLINEN USKONHARJOITTAMINEN mahdollistaa USKOVAN YKSILÖN "ARMOLAHJAN" ELI SYNTIEN ANTEEKSI SAAMISEN JA "IANKAIKKISEN ELÄMÄN TAIVAISSA" (maallisen elämänvaelluksen jälkeisen "ylösnousemuksen" ja kuolemattomuuden taivaissa).

ILMOITUS