Tein OIKEUSKANSLERINVIRASTOON uuteen kantelukirjeeseeni (ks. edellinen blogikirjoitukseni Nykyaika 11) jo toisen lisäyksen (LISÄYS 2, päivätty 10.3.2020), se oli seuraavanlainen:

Kauhavalla 10.3.2020

LISÄYS 2 UUTEEN KANTELUUNI (uusi kantelutekstini oli päivätty 2.3.2020) 

(ensimmäinen LISÄYS oli päivätty 3.3.2020, tämä LISÄYS 2 koskee kahden opetustilan välistä kilometrin välimatkaa)

KAUHAVAN YLÄKOULUN oppilaat joutuvat nyt liikkumaan edestakaisin ulkona kahden eri rakennuksen välillä myös sateella ja pakkasella. Tämän ratkaisun taustalla on paikallinen MAATALOUSKULTTUURI. 

Kahden koulutilan väli on noin kilometri, koulutilojen väliä voi liikkua eri reittejä pitkin. Tässä erikoisessa koulutoiminnan järjestelyssä voi kiinnittää huomiota moneen eri seikkaan mutta tuon kilometrin mittaisen välimatkan "edestakainen sahaus" kuuluu niistä omituisimpiin. Sen taustalla on selvästi paikallinen maatilakulttuuri. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä kun kyseistä väliä liikutaan muutenkin kuin jalan ja polkupyörillä, myös liikkuminen (varsinkin talvella) "koppiksilla ja mönkijöillä" sisältyy siihen. 

Eräällä kadulla tuota reittiä (Heimonkujalla isojen vilkasliikenteisten kauppojen kohdalla) ei ole lainkaan liikennevaloja, siitä aiheutuu suuria liikenteellisiä vaaroja oppilaille. 

HELMIN polkupyörää (johon olen ostanut talveksi talvirenkaat) on silloin tällöin "murjottu" jostakin syystä koulutilojen välisellä alueella. 

Esimerkiksi Turussa ei hyväksyttäisi vastaavaa "KAKSINAPAISTA koulunkäyntijärjestelyä".  

Jukka Paaso, arkkitehti

*

Menossa on ISO LUONNONTIETEELLINEN KOE – millainen KESÄ seuraa TALVEA, jota ei tullut Etelä-Suomessa (Yle, 20.2.2020).

Maailman suurin KORALLIRIUTTA on jälleen vaarassa - uhkana liian LÄMMIN MERIVESI (Yle, 21.2.2020).

*

Enää vain harvat ovat sitä mieltä. että MAAPALLON ILMASTON LÄMPENEMINEN ei johdu ihmisen toiminnasta. Mutta se ei "vahvista" sitä, että ILMASTONMUUTOKSEN JA IHMISEN TOIMINNAN VÄLILLÄ "täytyy olla jokin suhde". 

Jotkut ovat väittänet, että ilmaston lämpenemisen taustalla ovatkin MUUTOKSET AURINGOSSA.  

Toisissa piireissä uskotaan, että IHMINEN VOI JA EHTII PYSÄYTTÄÄ TIETO- JA TIEDEUSKOSSA ILMASTONMUUTOKSEN VIELÄKIN.

*

Viimeksi on ehkä KOROSTUNUT ENITEN se, että on alettu myöntämään IHMISEN TOIMINNAN VAIKUTUS ILMASTON MUUTTUMISEEN. 

Mutta jos niin on, pystyykö ihminen muuttamaan LUOMAANSA YHTEISKUNTAA?  

Kansallisvaltioon HENKENÄ uskovissa VALTAPIIREISSÄ elätellään usein toiveita IHMISEN TOIMINNAN JATKAMISTA samalla tavalla kuin sitä on harjoitettu tähänkin asti.    

ILMASTONMUUTOKSESTA on puhuttu jo vuosikymmenet, mutta onko ihmiskunnalla enää edes aikaa väitellä ILMASTONMUUTOKSESTA? 

ILMASTONMUUTOSHAN voi tapahtua paljon arvaamattomammin ja nopeammin kuin on kuviteltu.

*

Ihminen pystyy kuitenkin löytämään monenlaisia syitä myös ILMASTONMUUTOKSEEN. 

Osa noista havainnoista on hämmentäviä.  

ONKO IHMINEN UNOHTANUT TAAS KERRAN OLEVANSA ELIMELLINEN OSA MAAPALLON MONIMUTKAISTA LUONTOA? On mielestäni. 

Ihmisen luomat tekniset keksinnöt ovat KAIKKEEN ULOTTUVAN ELOLLISEN LUONNON RINNALLA pelkkiä "ALKEELLISIA APUTYÖKALUJA". 

MAAILMASSA OLEMINEN pysyy IHMISELLE jatkossakin EI-HALLITTUNA AHDISTAVANA MIELETTÖMYYTENÄ. 

*

Ihminen näyttää aavistanen jo yli puoli vuosisataa sitten, että käynnissä on iso muutos, jolla on vaikutus IHMISKUNNAN ja koko maapallon LUONNON elämään. 

Jo monia vuosikymmeniä sitten havaittu ilmiö "SUBJEKTIN KUOLEMA" vaikuttaa olevan jossakin suhteessa parhaillaan kuohuvaan ILMASTONMUUTOKSEEN SEURAUKSINEEN. 

JEAN-PAUL SARTREN kirjoituksen "MINÄN ULKOISUUS" (1937, suomennoksen sivu 9) on sanottu ennakoineen jo ennen toista maailmansotaa ranskalaisille JÄLKISTRUKTURALISTEILLE leimallisia teesejä "SUBJEKTIN KUOLEMASTA". 

Siis IHMISEN SUBJEKTI (MINÄ) on kitunut TÄÄLLÄOLOSSA jo hyvin pitkään. 

*

TAIDETUTKIJAN myöhäisstrukturalistisen marxistin FREDRIC JAMESONIN YHTEISKUNTA-ANALYYSIN mukaan POSTMODERNI TAIDE (jossa ilmenee myös AIKAKOKEMUKSEN hajoaminen) ON KAPITALISMIN viimeisimmän vaiheen eli YLIKANSALLISEN KULUTUSKAPITALISMIN kauden ilmentymä. Myös DAVID HARVEYN mukaan POSTMODERNI TAIDE liittyy KAPITALISMIN loppuvaiheeseen. 

(kts. Liisa Saariluoman kirjaa POSTINDIVIDUALISTINEN ROMAANI, 1991, sivu15).

*

ILMASTONMUUTOS herättää monia hankalia kysymyksiä. 

Esimerkiksi mistä SUOMEN LÄMMIN TALVI 2019/2020 johtuu?   

Samaan aikaan kun FILOSOFIT pohdiskelevat IHMISEEN JA YHTEISKUNTAAN liittyviä syvällisiä kysymyksiä ympärillämme avautuu myös KOKO AVARUUS ihmeteltäväksi. MAAPALLO on moninaisesti vuorovaikutuksessa AVARUUDEN samoin kuin AURINGON kanssa. 

*

"Säätieteilijät" käyttävät SÄÄN kuvaamisen yhteydessä termejä kuten "POLAARIPYÖRRE" ja "SUIHKUVIRTAUS" mutta MAAPALLON ELOLLINEN ELÄMÄ JA ILMAKEHÄN MUUTOSPROSESSI KOKONAISUUTENA pysyy IHMISELLE ikuisena arvoituksena.  

Tästä kaikesta huolimatta IHMINEN ON ALKANUT USKOMAAN, että jonain päivänä IHMISKUNNAN HALLUSSA on niin paljon TIETOA, että ihminen voi kertoa jopa sen "MIKÄ ON TODELLISTA JA TODELLISUUS". 

*

TIETO- JA TIEDEUSKOSTA SEKÄ HALLITSEMISUSKOSTA luovuttuaankin IHMINEN sanoo jotain. 

*

Ne, jotka väittävät, että ILMASTONMUUTOKSEN TAKIA EI OLE AIHETTA MUUTTAA MITÄÄN TÄHÄNASTISESSA YHTEISKUNNASSA, sanovat jotakin ja ovat mielestäni väärässä. 

Viimeksi on ollut saatavilla monenlaista "näyttöä" siitä, että moni seikka yhteiskunnassa täytyy muuttaa maapalloa ravistelevan ILMASTONMUUTOKSEN TAKIA. 

IHMISLAJILLA ei ole kuitenkaan kaikkeen ymmärrystä eikä mahdollisuutta "tarvittaviin toimenpiteisiin".  

ILMASTONMUUTOKSEN LISÄKSI  MAAPALLOA JA IHMISKUNTAA RASITTAA myös  "VÄESTÖNRÄJÄHDYS" sekä iso joukko muita ongelmia, joissa "MAAPALLON ELOLLISEN LUONNON IKIVANHA JÄRJESTYS" MURENEE. 

AVOIMIA KYSYMYKSIÄ tuntuu olevan nyt aivan liikaa. Kuka jaksaa USKOA silti vieläkin TIETÄMISEEN JA TIETEESEEN.  

*

MAAPALLON VÄESTÖNKASVU on aiheutunut ylisuurta RAVINNON JA MATERIAN KULUTUSTA, KAPITALISTISTEN RAHAVIERTOJEN SEKÄ TEOLLISEN TAVARATUOTANNON "YLIKUUMENEMISTA JA KESKITTYMISTÄ" sekä 

VÄESTÖN MUUTTAMISTA MAASEUDULTA SUURKAUPUNKEIHIN (NIIDEN REUNOILLE SLUMMEIHIN). 

MAASEUDUN VÄESTÖ HALUAA VIELÄKIN "mukavaa elämää" TEOLLISEN YHTEISKUNNAN AIHEUTTAMAN ELÄMÄNTYYLIN JA KULUTTAMISKULTTUURIN MUKAISESTI SUURKAUPUNGEISSA. 

TOISEKSI LUONNON HORJUESSA esimerkiksi MAAPALLON TARTUNTATAUDEISSA (bakteerit ja virukset) on tapahtunut arvaamattomia muutoksia. Monet vanhat TARTUNTATAUDIT ovat palannet takaisin mutta ihmiset ovat kuvitellet , että ne on hävitetty jo lopullisesti. 

*

KOLMANNEKSI TIETOYHTEISKUNTAUSKOSSA käyttöön otettu uusi DIGITEKNIIKKA on osoittautunut HERMENEUTTISEN IHMISEN KANNALTA pieniltäkin näyttävissä asioissa suureksi ongelmaksi. 

Esimerkiksi ATK-MOBIILIPUHELIMEN näppäimistöä täytyy painella vain "kevyesti sormen alareunalla latteen pintaa kosketellen" (sähköinen ilmiö), vanha tapa käyttää näppäilyssä esimerkiksi kynttä, siis voimaa (fysiikkaan liittyvää ilmiötä) ei johda tulokseen.  

*

LUONTO-OLION (YMMÄRTÄVÄN IHMISEN) SEKÄ TIETOUSKOSSA LUODUN KEINOTEKOISEN TEKNIIKAN VÄLILLÄ ON SOVITTAMATTOMIA RISTIRIITOJA. 

ISOJEN MUUTOSTEN AIKANA ristiriidat vaihtuvat tiuhaan. Tuolloin ihmiset ja yhteiskunnat ylikuormittuvat sitä seuraa SOTA.  

*

IHMINEN ei kykene koskaan avaamaan TIETOUSKOON perustuvalla "TIETEELLÄ" koko elollisen luonnon keinotekoisen yhteiskunnan "toimintamekanismia" sillä niissä ei ole kysymys koneen kaltaisesta seikasta. 

IHMISEN TOIMINTA PITÄISI OLLA AINA TASAPAINOSSA MAAPALLON LUONNON KANSSA mutta niin ei ole päässyt tapahtumaan. 

IHMINEN EI VOI JATKAA ELÄMÄÄNSÄ LUONNOSTA PIITTAAMATTA (kuten nyt tapahtuu). 

*

IHMISEN TOIMINNAN JA LUONNON väliset JÄNNITTEET JA RISTIRIIDAT herättävät jatkuvasti uusia hankalia kysymyksiä. 

Ajankohtainen esimerkki: 

PÄÄSTÖKAUPASSA rikas maa ostaa köyhältä maalta RAHALLA PÄÄSTÖOIKEUKSIA. Tämän tyyppinen ajattelu jatkuu vieläkin. 

Tekeillä on uusi tukiraha "HAITTAKORVAUS".  

EUROOPAN UNIONIN tulevasta budjetista tulee vuoden 2021 jälkeen noin 60 miljardia euroa pienempi nyt, kun BREXIT TOTEUTUU. 

UNIONIN SEURAAVASTA BUDJETISTA on siksi tulossa erityisen kova kädenvääntö unionin jäsenvaltioiden kesken.  

*

SUOMEN VALTIOINSTITUUTION ILMASTOPOLITIIKKA JA TÄÄLLÄ HARJOITETTAVA MAATALOUSELINKEINO OVAT KAKSI ERI ASIAA. 

VALTIOVALTAA KÄYTTÄVÄ KESKUSTAPUOLUE on ollut vahvin tukipilari täällä toimiville maatalousyrittäjille. Keskusta haluaa myös pitää koko maan asutettuna. 

Jos keskustapuolue "onnistuu myös uusimmassa tukipolitiikassaan" puolueesta siirtyy taas iso joukko perussuomalaisiin, kokoomukseen ja muihin puolueisiin.  

*

1. VALTION TAVOITE YLIKANSALLISESSA ILMASTOPOLITIIKASSA koskee YLIKANSALLISEN SUOJELUPERIAATTEEN HYVÄKSYMISTÄ KANSALLISELLA TASOLLA (poliittinen päätös maapallon ILMASTON JA LUONNON HYVÄKSI).  

2. MUTTA MAATALOUDEN INTRESSI JA TAVOITE LIITTYY ENSISIJAISESTI YKSITYISEEN YRITYSTALOUTEEN.   

Jos maatalousyrittäjille maksetaan RAHALLISTA TUKEA siitä, että ne kieltäytyvät kaivamasta jatkossa lisää TURVESUOALUEITAAN jotta pääsisi toteutumaan SUOMEN VALTION YLIKANSALLINEN ILMASTOPOLIITTINEN TAVOITE niin millaista POLITIIKKAA se on?   

Jos kaikesta muustakin ILMASTOHAITTAA AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA (kuten METSÄNKAADOSTA JA RAKENTAMISESTA) aletaan maksamaan vastaavasti rahallisia korvauksia (kansainvälisiä tukia heti kun kieltäytyy aiheuttamasta ilmastohaittaa), niin kuinka paljon rahaa tarvitaan UNIONIN KAIKILLE VALTIOILLE JAKAMAAN "TUKIBUDJETTIIN"?  

*

Onko tällaisessa matematiikassa mitään järkeä? Eikö tämä johtaisi  TIETOVALTAISEN UMPIKUJAN KAPENEMISEEN entisestään? 

Aikooko ihminen olla jatkossakin yhtä RAHANAHNE kuin tähänkin asti (vrt. entinen "päästökauppa" ja ehkä tuleva uusi "haittakorvaus")?

*

TÄHÄNASTINEN KANSAKUNTAVALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA (YK) TULEE KORVATA PIKIMMIN UUDELLA KANSAINVÄLISELLÄ ORGANISAATIOLLA JA UUDELLA MAAPALLON LAAJUISELLA KANSAINVÄLISELLÄ TOIMINTATAVALLA. 

TÄHÄNASTINEN (toisen maailmansodan jälkeinen) KANSAKUNTAVALTIOIDEN YHTEISTOIMINTA (YK) ei voi ratkaista maapallon tämänhetkisiin muutoksiin sisältyviä ristiriitoja. 

YKSITTÄISEN VALTION "EDUSKUNNAN" TOIMILLA EI OLE ILMASTOKRIISIN HUOMIOIMISEN SUHTEEN MERKITYSTÄ koska "KAIKKIEN VALTIOIDEN EDUSKUNTIA" on mahdotonta saada YKSIMIELISEKSI TEHOKKAISTA TOIMISTA ILMASTONMUUTOSHAASTEEN EDESSÄ.  

*

IHMISENÄ OLEMISTA sekä IHMISLAJIN mahdollisuutta TIETÄÄ JA HALLITA sekä VANHAA NATIONALISMIAATETTA, on tarkasteltava jatkossa uudelta pohjalta. 

Uusin ARKEOLOGIA on paljastanut (muinaisten ihmisten jäänteitä koskeneilla DNA-kokeilla), että yhtäkään "ARJALAISTA KANSAKUNTAA" (valittua kansaa keskellä muita kansoja) ei ole ollut koskaan. 

Kaikki kansakunnat ovat paljastuneet selvityksissä sellaisiksi ("sekoituksiksi"), että ne koostuvat lukemattomista eri kansanryhmistä. Ja että kansanjoukot LIIKKUIVAT muinoin jatkuvasti alueelta toiselle. Nationalistinen filosofia on näiden toteamusten vastainen.  

Ajatus "yhdestä armoitetulla PAIKALLA (ALUEELLA) pysyvästä "VALITUSTA KANSASTA" on mieletön.  

Tuon tyyppisestä ajattelutavasta pitää päästä eroon.  

*

UUDEN KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN tulee pohjautua ENSISIJAISESTI YLIKANSALLISEEN YHTEISKUNTA-AJATTELUUN SEKÄ SUVAITSEVAAN MAAILMANKULTTUURIIN JA UUDENTYYPPISEEN MAAILMANTALOUTEEN. 

"YHDEN VALITUN KANSAKUNNAN VALTIOT" sekä noiden VALTIOIDEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA tulee kieltää pikimmin oman aikansa eläneenä ilmiönä. 

*

NATIONALISTISEN VALTION "VALITUN KANSAN" edustuksellisesti harjoitettava "KANSAKUNTAVALTAPELI" ei edistä KANSAINVÄLISYYTTÄ (esimerkiksi yhden "valitun kansanosan" kuten "suomalaisten" valtapeli Suomen valtiossa, tuon kansanosan valitsemista ja tulevan maan kansalliskieltä pohdittiin 1800-luvulla hyvin pitkään).  

Mainittu valtapeli johtaa aina omalla valtioalueella asuvien yksilöiden ja "vähemmistöjen" alistamiseen ja sortamiseen. 

NATIONALISTINEN VALTIO pitää kieltää tulevaisuudessa KONSERVATIIVISENA YHTEISKUNTAMALLINA. 

Ainoastaan sellaiset VALTIOT, jotka ovat ottaneet käyttöön KANSAINVÄLISET IHMISOIKEUS- JA RAUHANSOPIMUKSET sekä jotka ovat ottaneet eduskuntaansa myös kaikki "VÄHEMMISTÖKANSANRYHMÄT" voisivat jatkaa ennen TOTAALIKANSAINVÄLISTETTYÄ YKSILÖVAPAUTTAKIN SUVAITSEVAA MAAILMANVALTASYSTEEMIÄ,  

*

Uuteen maapallon laajuiseen TOTAALIKANSAINVÄLISEEN organisaatioon tulee kuulua tasavertaisina jäseninä myös VAPAINA YKSIÖT, PIENRYHMÄT JA "VÄHEMMISTÖKANSANRYHMÄT" (kuten Suomessa saamelaiset ja ahvenanmaalaiset).   

Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää RADIKAALIA SUUNNANMUUTOSTA suhteessa tähänastisiin YHTEISKUNTA- JA TALOUSMALLEIHIN.     

*

Mutta pystyykö ihminen muuttamaan tähänastista yhteiskuntakehityksen suuntaa? Näissä ajatuksissahan on kyse lukemattomien valtioiden yhteistyöstä koskien väestöä, mikä on suuruudeltaan tuhansia miljoonia.

Esimerkiksi USA:n ja Kiinan välinen TALOUSSOTA viittaa siihen, ettei suuriin uudistuksiin ole riittävästi tahtoa.   

Edelleenkin suositaan eniten KAPITALISTISEN BISNEKSEN TEKEMISEN VAPAUTTA. Siitäkin huolimatta, että IHMINEN JA MAAPALLON LUONTO ei kestä NYKYISTÄ TOTAALIKAPITALISMIA. 

Myös NATIONALISMIN SUOSIO on parhaillaan nousussa lännessä ja idässä. OMAAN KANSAKUNTAAN SULKEUTUMINEN JA "KANSALLINEN NÄPERTELYPOLITIIKKA" pitää pintansa vielä pitkään. 

*  

Mutta JOS IHMISKUNTA EI KYKENE uudistumaan ILMASTONMUUTOSTA seuraa satojen miljoonien YMPÄRISTÖPAKOLAISTEN KATKEAMATON LIIKEHDINTÄ MAAPALLOLLA alueelta toiselle sekä 

JATKUVA SEKASORRON AIKAKAUSI.

Muut vaihtoehdot uuden yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi ovat vähissä.

*

Nyt kaivataan eniten UUSIA IDEOITA UUDEN MUUTOSSUUNNAN luomiseksi koko IHMISKUNNALLE.

Valtaosa tähänastisista rakennusta ja rakennettua aluetta koskevista "nurkkakuntaisista suunnitteluperiaatteista" tulee hävittää. 

*

Tämä seuraavakin (rakentamiseen liittyvä) IDEA merkitsee pyrkimystä luoda uudenlaisia suunnitteluperiaatteita ja elementtejä koko MAAPALLON tulevaisuutta varten.  

Suunnittelin TURUSSA joulukuun alussa 2009 SUURKERROSTALON, johon mahtui ALUNPERIN koko Turun nykyinen väestö (noin 170 000 asukasta). Kirjoitin megataloista omakustanteen nimeltä Uusfuturismin manifesti (ISBN 978-952-67175-4-8, Turku 2010). 

Myöhemmin piirsin ainoastaan 30 000 asukasta sisältäviä PIENIÄ uusfuturistisia TORNITALOJA. 

Ne ovat täysin toteuttamiskelpoisia. Niissä asuminen vaatii vain totuttelua. Se on helppoa kun tietää, että LUONTO saa VAPAUDEN kasvaa tornien sivustoilla. 

Alkuperäisen Futurismin manifestin kirjoitti vuonna 1915 runoilija Filippo Tommaso MARINETTI liittämällä yhteen TAITEEN JA VALLANKÄYTÖN.    

*

Kirjoitin uusfuturismin manifestini ajatellen vastuuntuntoisesti ILMASTONMUUTOSKRIISIN SYVENEMISEN AIKANA AIKUISEKSI KASVAVIA MAAPALLON LAPSIA.  

MODERNI matala "OMAKOTITALOMATTO" ("isolompakkoisten" veronmaksajien houkuttelemiseksi kuntaan) on LUONNON HYVINVOINNIN kannalta vakava  ongelma. 

Koska UUDET OMAKOTITALOALUEET lisäävät TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA ja luonnon hävittämistä niiden suunnittelu ja rakentaminen pitää lopettaa. 

*

1990-luvulla olin kiinnostunut eniten VALLASTA, varsinkin MICHEL FOUCAULT'N VALTAFILOSOFIASTA liittyen aluerakenteen muutoksiin niin, että siinäkin näkyy VALTA. 

Uskoin aluksi ihmisen kykyyn johdattaa muita ihmisiä kohti hyvää (kts. omakustanteeni "TSERSISSIEN SAARI", kyse on koevaltiosaaresta, julkaistu 1992, Turun pääkirjastosta voi löytyä yksi kappale)  mutta hylkäsin tuon käsityksen IHMISESTÄ myöhemmin. 

Koska korostan nykyisin SUBJEKTIIVISTA IHMISENÄ OLEMISTA JA SARTREN EKSISTENTIALISMIA, omakustanteestani Uusfuturismin manifesti on syytä poistaa kappale, joka alkaa iskulauseella "Tieto on valtaa". 

*

UUDEN MUUTOSSUUNNAN IDEOIMISESSA ei saa unohtaa YKSILÖÄ. Tuolloin on tärkeä omaksua yleisesti SARTREN EKSISTENTIALISMI.

INTENTIONAALISUUDEN ymmärtämisellä on ihmisenä OLEMISEEN keskittyvän SARTREN EKSISTENTIALISMIN TARKASTELUN kannalta keskeinen merkitys. 

Erityisesti Husserlin FENOMENOLOGIALLA on ollut suuri vaikutus SARTREN VARHAISEEN AJATTELUUN sekä myöhemmin kehittämään eksistentialistiseen filosofiaan. 

SUBJEKTIIVISESTA IHMISENÄ OLEMISESTA kiinnostunut Sartre suhtautui kriittisesti objektiivisuuteen (YLEISPÄTEVYYTEEN) pyrkivään TIEDOLLISEEN JA TIETEELLISEEN ASENNOITUMISEEN (tieto, tietäminen, tieto-oppi). 

Eksistentialistille TIEDE on "huono usko"  ja merkitsee pakenemista sekä itsepetosta.  

*

TIETO- JA TIEDEUSKO on HARHALUULO.

Ihminen kykenee tekemään erilaisilla kokeiluilla ja teknisillä laitteilla JOHTOPÄÄTÖKSIÄ (todetakseen lämpötilan,  ilmanpaineen jne.) mutta se EI MERKITSE TIETÄMISTÄ. Kun esimerkiksi elohopeaa sisältävä lämpömittari näyttää lämpötilan se ei merkitse sitä, että ihminen "tietää lämpötilan" eikä säähän liittyviä mittauksia tekevät laitteet "ennusta säätä" tietämisen pohjalta. 

*

SISÄÄNPÄIN KÄÄNTYNYT NATIONALISTINEN VALTIO on aivan erityisen "VASTARINTAINEN" suhteessa ILMASTON LÄMPENEMISEN SEURAUSTEN EDELLYTTÄMIIN TOIMIIN. SEKÄ ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVÄÄN KANSAINVÄLISEEN MAAPALLONLAAJUISEEN YHTEISTOIMINTAAN. 

Suurimpia ongelmia NATIONALISMISSA on se, että VALTIOTA PIDETÄÄN HENKENÄ sekä EKSISTENTIALISTISEN VAPAUSKÄSITYKSEN VASTAINEN ASENNE.   

*

"VÄÄRIN YMMÄRRETTY NATIONALISMI" merkitsee kansallisuusaatteen tulkitsemista sen alkuperäisestä (filosofisesta) merkityksestä poikkeavalla tavalla NURKKAKUNTAISESTI. 

JOKA SUHTEESSA YHTENÄISTÄ JA YHDENMUKAISTA KANSAKUNTAA EI OLE EIKÄ TULE KOSKAAN. 

Toisin paikoin KANSALLISVALTIOTA ei noudateta edes VALTION PERUSTUSLAKIA. Noilla KANSALLISVALTION seuduilla ei noudateta tavallisesti myöskään "alemman tason lainsäädäntöä". 

Tämä ilmiö johtuu PAIKALLISESTA KULTTUURIPERINTEESTÄ, jossa pidetään OMIA REGIONALISTISIA PERINTEITÄ arvokkaampana asiana kuin KOKO KANSAKUNNAN YHTENÄISYYTEEN TÄHTÄÄVÄÄ VALTAKUNNALLISNATIONALISTISTA ORGANISAATIOTA JA TAVOITETTA.

*

Hyvänä esimerkkinä valtakunnallis-kansallisesta tavoitteesta poikkeavasta PAIKALLISESTA PERINTEESTÄ käy YKSITYISAUTOILUN VARASSA toimiva MAATALOUSVALTAISEN seudun ALUERAKENNE. 

Kuitenkin Suomenkaan valtioaluetta ei pidä pyrkiä pitämään kokonaisuudessaan asutettuna koska se on ongelmallinen ja ylikallis piirre. 

MAATALOUSVALTAISUUTEEN JUONTAVA PAIKALLINEN KULTTUURIPERINNE johtaa myös siihen, että NURKKAKUNTAISISSA MAASEUTUTAAJAMISSA ei noudateta esimerkiksi PUUNKAATOLUPIEN HAKEMISTA. Tämä loukkaa PAIKALLISDEMOKRATIAA. 

Tämä ilmiö johtuu siitä, että PAIKALLISISSA MAATILAKESKUKSISSA on ollut kautta aikojen tapana lausahtaa "MINÄ MÄÄRÄÄN TÄÄLLÄ" ja tapana on ollut kaataa puita "OMALLA KARTANOLLA" samalla tavalla kuin "OMAA TALOUSMETSÄÄ". 

Tälle (maatalousyrittäjyyteen liittyvälle) ilmiölle on ollut ominaista VALTAPELIEN KESKITTYMINEN JA OMISTAMISEN KOROSTAMINEN ja siitä on aiheutunut YHTEISKUNNALLISTA ERIARVOISUUTTA.

*

ERIKOISTA tässä seudullisessa piirteessä on Etelä-Pohjanmaalla se, että HÄRMÄSSÄ tunnettiin toistasataa vuotta sitten suurta vastenmielisyyttä SNELLMANIA (Suomen kansallisfilosofia) sekä "KAUHAVAN HERRAA" (nimismiestä, seudun johtavaa vallankäyttäjää) kohtaan. 

Mutta saman seudun maatalousvaltainen LAPUANLIIKE asettui 1930-luvulla YLIMMÄN KANSALLISEN VALTIOJÄRJESTYKSEN EDELLE JA KAAPPASI FASISTISESTI YLIMMÄN YHTEISKUNNALLISEN VALLAN ELI VALTIOVALLAN itselleen. 

Maatalouslapualaiset uskoivat olevansa "viisaampia" kuin muut suomalaiset.     

Tämäntyyppinen ilmiö voi myös toistua Suomessa. 

*

Ranskalainen filosofi MICHEL FOUCAULT (1926–1984) sai myös VALTA-ajatteluunsa vaikutteita Friedrich Nietzscheltä. 

Foucault'n tunnetuin teos on Tarkkailla ja rangaista. Siinä hän kuvaa VÄKIVALLAN KÄYTTÖÖN perustuneen 1700-luvun yhteiskunnan vaihtumista "KURINPIDOLLISEKSI YHTEISKUNNAKSI" jossa VALLANKÄYTTÖ ON VÄKIVALLATONTA "IHMISMIELEN KONTROLLOIMISTA". 

Rikolliset alettiin laittamaan kehitettyyn VANKILARAKENNUKSEEN HIRTTÄMISEN SIJASTA. Sen jälkeen sellien vankeja vain VALVOTTIIN JA RUOKITTIIN. 

Tämä periaate ilmenee myös esimerkiksi TÄMÄN PÄIVÄN KOULUJEN JÄRJESTYKSESSÄ. Siihen sisältyy YHDENMUKAISUUTTA HEIJASTAVAT LUOKKAHUONEET (pulpettirivit jne). 

Myös esimerkiksi SOSIAALITARKKAAJAN ammatti liittyy Foucault'n kuvaamaan MODERNIIN VALVONTAPERIAATTEESEEN. 

Tämän "PEHMEÄKSI FASISMIKSI" KUTSUTTU VALVONTAPERIAATE on omaksuttu myös MODERNEISSA KANSALLISVALTIOISSA. 

*

1980-luvun lopulla kiinnostukseni VALLASTA vaihtui 1990-luvun puolivälissä kiinnostukseen MYYTEISTÄ, tarkemmin sanoen kiinnostukseen filosofi ja kirjailija MICHEL TOURNIERISTA ja KULTTUURISISTA MYYTEISTÄ. 

Uuteen mielenkiintoni  kohteeseen tulin alunperin Tornierin kirjoituksesta "Siinainvuori ja Taaborinvuori". Siitä käy ilmi KAHTEEN ERI USKONKÄSITYKSEEN liittyvä poikkeava käsitys SANASTA JA KUVASTA. 

Tournier ymmärsi, että postmodernissa kulttuurissa "ihmiset tuotetaan" (erotuksena modernista "vahvan subjektin individualismikulttuurista").

Tournierin mukaan kirjailijan toiminta liittyy KULTTUURISTEN MYYTTIEN luomiseen ja uudistamiseen. Hän ryhtyi itse (tultuaan hylätyksi filosofin tohtorintutkinnassa) "filosofiseksi kirjailijaksi" ja alkoi uudistamaan kirjailijana myyttejä jotta myytit eivät kuolisi.   

Vasta kun olin siirtynyt FOUCAULT'N JA TOURNIERIN jälkeen SARTREN EKSISTENTIALISMIIN KOIN PITKÄAIKAISESTA "TAIDETIETJÄOSAAJA"-PAINOLASTISTA IRTAANTUMISEN ja tulin 

"ITSELLEEN OLEMISEN TAITEESEEN".

*

Minua pidettiin pikkupojasta lähtien lahjakkaana KUVANTEKIJÄNÄ, Loviisan lukion aikana myös ajatusrikkaana SANANKÄYTTÄJÄNÄ. 

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa siitä että kyseinen MYYTTI iskostui myös itseeni (uskoin sitä pitkään TODEKSI) ja tämä jatkui monen eri OLEMASSAOLOKAUTENI läpi siihen asti kunnes tuo näkökulma murtui (omaksuessani "ITSELLEEN OLEMISEEN" liittyvän EKSISTENTIALISMIN). 

*

Perinteinen TAIDEKÄSITYS on pohjautunut "ELITISTISEEN TIETOVALTAISUUTEEN" sekä perinteiseen käsitykseen TAIDETEOKSEN TEKEMISESTÄ JA TAITEEN TIETOVALTAISESTA ARVOTTAMISESTA (taidekritiikki ja taidetutkimus). 

Taiteilija on siinä NEROKAS YKSILÖ, joka  "TIETÄÄ JA HALLITSEE" taiteeseen liittyviä asioita OBJEKTIIVISESTI ja paremmin kuin "muut ihmiset". Toiseksi tuossa USKOMUKSESSA toiset yksilöt ovat myös NEROKKAAMPIA erottamaan "HYVÄN TAIDETEOKSEN HUONOMPIEN TEOSTEN JOUKOSTA". 

Päähuomio kiinnittyy "TIETOVALTAISESSA ESTETIIKASSA" TAIDETEOKSEN TEKEMISEEN, ARVOTTAMISEEN JA TIETEELLISESTI TUTKIMISEEN mutta ei ARVOSTAEN PÄÄLLIMMÄISENÄ KUVAN KATSOJIA JA FIKTIIVISEN SANATEOKSEN LUKIJOITA. 

*

"TIETO ON VALTAA" -iskulausetta hyödyntävät POLIITTISET VALTAPELURIT pyrkivät kaappaamaan myös "VAPAAN TAITEEN" VALTAPELIENSÄ VÄLINEEKSI. 

Jos "FASISTINEN TAIDEVAPAUS" toteutuu. lopputuloksessa korostuu "EPÄVAPAA YHTEISKUNTA".   

SUBJEKTIIVISUUTTA KOROSTAVA EKSISTENTIALISTINEN OLEMISAJATTELU hylkää "TIETO-OPILLISEN USKON" ja korostaa IHMISEN YKSILÖLLISTÄ OLEMISTA JA SAMALLA KUVAN KATSOJIA SEKÄ SANATEOKSEN LUKIJOITA SUURIMPANA ARVONA. 

Tässä yhteydessä johtopäätökseksi tulee se, että KAIKKI IHMISET OVAT ERILAISIA AINUTKERTAISIA KORVAAMATTOMIA JA LUOVIA LAHJAKKUUKSIA. 

Tätä seikkaa kuvaa myös kirjoitukseni "ITSELLEEN OLEMISEN TAIDE" (kts. blogini 4.9.2015). Viimeksi tuo TUNNETILA synnytti DADATÖIKSI kutsumiani töitä, joissa pidin arvokkaimpana seikkana uudenlaiseen luomisprosessiin liittynyttä LÖYTÄMISTÄ JA SATTUMAA.    

Siinä vanha rikkinäinen esine on TAIDEPROSESSISSA yhtä arvokas kuin uusi ehyt esine. 

*

ILMASTONMUUTOS on aiheuttanut ELOLLISEN LUONNON JA IHMISEN KEINOTEKOISTEN YHDYSKUNTIEN välisen DRAMAATTISEN YHTEENTÖRMÄYKSEN.  

Siinä tapahtuu samalla NATIONALISTISEN VALTION JA IHMISYKSILÖN LUONNOLLISEN KASVAMISEN välinen YHTEENTÖRMÄYS jossa kielletään LUONNOLLINEN. 

KONSERVATIIVISTEN KEINO-ORGANISAATTOREIDEN mielestä YHTEISKUNTIEN JA VALTIOIDEN täytyy jatkaa elämäänsä kuten tähänkin asti ILMASTOSSA JA LUONNOSSA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA PIITTAAMATTA. 

Toisten mielestä yhteiskuntien (VALTIOIDEN JA KUNTIEN) täytyy kuitenkin omaksua UUSIA TOIMINTAPERIAATTEITA, jottei yhteentörmäyksestä tulisi pysyvästi haitallinen rasite yhteiskunnalle. 

*

ILMASTONMUUTOS aiheuttaa Suomessa parhaillaan suuria muutoksia RAKENTAMISESSA JA MAATALOUDESSA. 

Uusiksi toimenpiteiksi ei kelpaa kuitenkaan ILMASTONMUUTOKSEN KOHDALLA pelkät yksittäiset TIETOVALTAISET uudistukset kuten BENSA-AUTOJEN KORVAAMINEN SÄHKÖAUTOILLA. Yksistään tuo uudistus vain syventäisi ILMASTOKRIISIÄ.

Ilman esimerkiksi uudenlaista HERMENEUTTISTA LUONTOSUHDETTA ja ELÄMÄNTAPAA muutosta parempaa kohti ei voi tapahtua.  

*

Viimeksi on toteutettu pelkkää "ILMASTONMUUTOKSEN NÄENNÄISTORJUNTAA" .

Esimerkiksi VALKOISET muovihaarukat on korvattu ruokakapassa SAMANMUOTOISILLA RUSKEILLA  muovihaarukoilla (alkuperäinen muotti mutta uusi massa seos). 

Esimerkiksi RUOKAKAUPPOJEN MUOVIKASSIT ON KORVATTU RUSKEILLA PAPERIKASSEILLA, joihin on lisätty tekstinä "VASTUUNTUNTOINEN METSÄNKAATO JA KANSANSUOSIOTA NAUTTIVA "KESTÄVÄN KEHITYKSEN IMAGOPELI". 

Voivatko tällaiset "UUDISTUKSET" pelastaa IHMISKUNTAA sitä uhkaavalta KATASTROFILTA. Eivät voi koska ne ovat pintapuolisia ja näennäisiä.      

*

RENKOLANTIEN KISSOJEN (joista yksi on leikkaamaton uroskissa) elämään liittyy nyt uusi vaihe, sillä toinen naaraskissa synnytti 5.2.2020 NELJÄ KISSANPENTUA. 

NYKYAJAN ARVOMAAILMAN mukaan poikakissa "täytyy leikkauttaa pikimmin". Jos leikkaus tehtäisiin heräisi heti kysymys UTILISTISESTA LUONTOSUHTEESTA ja siihen liittyvästä AIKAKAUTEMME MORAALISTA. 

 

ILMOITUS