LÄNSIMAISEN KULTTUURIN POHJALLA ON ANTIIKIN PERINTEESEEN JUONTAVA "TIETO- JA MAAILMANVALTAUSKO" SEKÄ KRISTINUSKO. LÄNSI ON LEVITTÄNYT OMAA "TOTUUSUSKOAAN" AINA HYVIN VÄKIVALTAISESTI. 

*

LÄNSIUSKOVAISTEN "YLIN JUMALA" ON NYKYISIN TIETOUSKOON JA TIETEESEEN POHJAUTUVA "DIGI-TIETOYHTEISKUNTA-VALTAPELI".  

"TIETOYHTEISKUNTAUSKO" ON KUITENKIN AIKAKAUTEMME "PAHIN EREHDYS".

*

KAIKILLE MAAPALLON ELOLLISILLE OLENNOILLE YHTÄ YHTEISTÄ "TIETO JA TODELLISUUSAISTIMUSTA" EI VOI OLLA OLEMASSA. 

ELÄIN JA ihminen on aina YKSILÖLLINEN JA AINUTKERTAINEN. Siinä jokaisella elollisella olennolla on oma ainutkertainen TÄÄLLÄOLOAISTIMUS. 

Maailmassa oleminen (täälläolo) on MIELETÖN SATTUMAN VYÖRY, se ei perustu TIETOISEEN TÄÄLLÄOLON AISTIMISEEN. 

*

Kuuleminen perustuu aistimiseen, ei kuuntelemispinnistykseen. 

En voi myöskään tietää, että en tiedä. Voin vain "ymmärtää", että "en ole tietämiskykyinen olento". 

Se, että tunnistaa ja tunnustaa tietämättömyytensä, on viisautta. 

*

ERÄS MERKKI TÄHÄNASTISEN TIETOUSKON MURSKAANTUMISESTA on myös se, että monet FILOSOFIT ovat viimeksi ERIKOISTUNEET (taustalla eriytymiskehitys) JOHONKIN YKSITTÄISEEN FILOSOFISEEN KYSYMYKSEEN. 

Toisten mielestä koko filosofia on turhaa koska filosofointi ja "ihmisen kielelliset kyvyt" ovat eri tasolla. Siinä filosofia leijuu tavoittamattomssa taivaassa. 

*

MODERNI LÄNSIMAINEN KULTTUURI PERUSTUU myös TIETEESEEN "HUONOON USKOON". Sen pohjalla on IHMISEN KUVITTEELLINEN JÄRKIUSKO.  

SEKÄ USKO KAIKKEA SUUNNITTELEVAAN JA HALLITSEVAAN JUMALUUTEEN 

ELI "KAIKKEA OHJAAVAAN JUMALUUSVALTAAN" 

LÄNSIVALLAT OVAT SYNNYTTÄNEET SIKSI JOKA KERTA UUDEN HITLERIN, STALININ JA TRUMPIN MASSOJEN PALVOTTAVAKSI JA VIHATTAVAKSI. 

*

RAPPIOLLA OLEVA LÄNSI ON PARHAILLAAN MENETTÄMÄSSÄ VALTANSA IDÄN KULTTUURILLE. Seuraava JOHTAVA MAAILMANVALTA saattaa olla KOMMUNISTINEN KIINA. 

LÄNNEN TÄMÄNHETKISESSÄ "TEOLLISEN KAPITALISMIN DEMOKRATIASSA" USKOTAAN VIELÄ HETKI "TIETOYHTEISKUNTAKONEISIIN KUIN PELASTAVAAN MAGIAAN". 

MUTTA ITÄ KAAPPAA YLIMMÄN VALLAN KOURAANSA.  

*

LÄNSIMAISESSA JULKISUUDESSA keskusteltiin parikymmentä vuotta sitten paljon langattoman puhelimen eli "kännykän" säteilyvaarasta. Samaan aikaan väiteltiin "TIETOYHTEISKUNNASTA". 

Nykyisin ollaan täysin vaiti tämän tyyppisistä kysymyksistä. Nyt DIGI syöksyy joka välissä ihmisten arkeen ja muuttaa inhimillistä elämää toiseksi. 

Vanhemmat ihmiset tuntevat olevansa nyt eniten hädässä.  

*

DIGI HAISEE RAHALLE KUN TEKOÄLYROBOTIT VALTAAVAT NYT KAIKEN.

Nyt ajatellaan, että YHTEISKUNTA ILMAN DIGIÄ on pian entinen valtio.

*

KEINOTEKOISESTI ORGANISOITU YHTEISKUNTA merkitsee USKOMUSTA JA SITÄ, että YHTEISKUNTAKEHIKON (yhteiskuntasopimuksen eli perustuslain) sisään jää aina myös TILAA YHTEISKUNTAKEHIKOSTA POIKKEAVAAN ERILAISEEN KEHITYKSEEN JA ELÄMÄÄN. 

KEHIKON sisälle syntyy koko ajan UUSIA ONGELMIA JA PYRKIMYSTÄ TORJUA NIITÄ. YKSILÖITÄ saatetaan kohdella PERUSTUSLAKIVALTIOSSA niin humanistisesti, että se on  ristiriidassa tehdyn (keinotekoisen) yhteiskuntasopimuksen kanssa. 

Tämä johtaa monessa RISTIRIITAAN keinotekoisen yhteiskuntaorganisaation sekä  yksilöiden ja pienryhmien välillä. 

TOISTEN YKSILÖIDEN TAI RYHMIEN TÄÄLLÄOLO saattaa siis johtaa myös koko yhteiskunnallisen KEHIKKOKOKONAISUUDEN MUUTTUMISEEN täysin eri suuntaan kuin oli alkuperäinen ORGANISOITU YHTEISKUNTASOPIMUS. 

*

VALTIOON ilmestyy aina "TOISINAJATTELIJOITA" (yksilöitä ja ryhmiä) jolla on monista yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseen liittyvistä asioista (esimerkiksi lait ja normit) täysin päinvastaisia käsityksiä kuin ovat "viralliset käsitykset".     

Tämä johtaa siihen, että (kun nuo ristiriidat havaitaan) keinotekoista yhteiskuntaorganisaatiota pyritään muuttamaan VALTIOVALLAN TOIMESTA siten, että muutoksilla ratkaistaisiin syntyneet uudet haasteet. 

Ja kun tätä tapahtuu IHMISET SAATTAVAT KUVITELLA KEINOTEKOISEN KONKREETTISEKSI. 

*

Esimerkiksi Suomen valtiovallan toteuttama SUURKUNTAuudistus, KOULUverkkouudistus sekä TERVEYSPALVELU-uudistus on toteutettu vain osaksi KOKO MAATA KOSKEVAN ALKUPERÄISEN NATIONALISTISEN YHTEISKUNTASOPIMUKSEN mukaisesti. 

Kun entiset kunnat liittyvät yhteen SUURKUNNIKSI SYRJÄKYLÄT hävitetään PALVELUINEEN. 

Suurkuntauudistus ei suosi KUNTIEN YHTEISESTÄ TALOUDESTA LÄHTIEN tasapuolisesti kaikkia liitoskuntia. 

Lisäksi esimerkiksi kouluverkkouudistuksen taustalla on myös usein  EPÄONNISTUNUT MODERNI RAKENNUSTEKNIIKKA (koulurakennusten mikrobivauriot ja epäterveellinen sisäilma). 

Uudella kouluverkolla ja terveyspalveluverkolla suositaan myös KAPITALISTISTA RAHAVALTAA( kuten pankkeja ja rakentajia) sekä tekijöitä kuten ILMASTOVIHAMIELISTÄ YKSITYISAUTOILUA SEKÄ KONEELLISTETTUA TEHOMETSÄTALOUTTA. 

Esimerkiksi liitoskuntin yhteinen yleiskaava, kansainvälisen rahan käyttöön perustuvat uudet terveyskeskuspalvelut ja uudet sähköautot eivät pelasta kaikessa vaan aiheuttavat omalta osaltaan uusia yhteiskunnallisia jännitteitä SOPIMUSYHTEISKUNNASSA.  

*

POSTILAKON taustalla näkyy nyt UUSIN RAKENNEMUUTOS-RAVISTELU, YHTEISKUNTAHAN ON JATKUVASSA MUUTOKSESSA OLEVA KEINOTEKOINEN ORGANISAATIO. POHJIMMILTAAN POSTILAKOSSA ON KYSE SIITÄ, ETTÄ PALKKATYÖN ARVO puhututtaa tänä päivänäkin eniten kansaa ja valtapeleihin osallistuvia. 

*

Kaikki pitää aloittaa taas kerran alusta. 

LISÄKSI ILMASTONMUUTOS on johtanut MONIIN TÄYSIN UUSIIN YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN. 

*

Samaan aikaan kun Etelä-Suomessa pyritään pääsemään eroon YKSITYISAUTOILUSTA ja markkinoidaan SÄHKÖPOLKUPYÖRIÄ Pohjois-Suomessa tapahtuu tähän nähden päinvastaista kehitystä (samassa valtiossa).

Esimerkki. Puolen kilometrin päässä Kauhavan entisestä kirkonkylästä (Seinäjoen ideaparkin suuntaan katsottuna) näkyy nyt upouusi musta tasakattoinen "laatikko" (Kauhavan uusi S-market). 

LAKEUDELLA ei myöskään suojella vanhan kirkonkylän suojeluarvoja eikä säilytetä vanhoja rakennuksia, sillä tässä maatalousvaltaisessa kulttuurissa aineellinen toimentulo perustuu uuden käyttöönottoon. 

Ja mieluiten valtion ja unionin rahoilla.   

*

Seuraavaksi häviää KUNNISTA SYRJÄKYLÄT ja pian päättyy myös BENSAKÄYTTÖINEN AUTOILU OMILLA HENKILÖAUTOILLA. 

1700-luvun ISOJAKOON (siinä oli kyse suuresta arjen mullistaneesta yhteiskuntamuutoksesta) juontavan MAATILAKESKUKSEN RAKENNEMUUTOKSET ovat tapahtuneet TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN JA POLIITTISEN ELÄMÄN JYRKKINÄ MUUTOKSINA. 

Siinä on hävitetty ensin kaikki vanha (vanhojen rakennusten mätänemään jättäminen tai purkaminen) ja vanhan tilalle on rakennettu seuraavaksi kokonaan UUSI RAKENNE (toiminnot ja fyysiset muodot). 

*

Yksipuolisesti maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa syttyi 1800-luvun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla PUUKKOVÄKIVALTAILMIÖ. Sama muusta maasta poikkeavien MUUTOSTEN KIERRE jatkuu. 

Nyt esimerkiksi KAUHAVAN entisen kirkonkylän alueella voi havaita kehitystä kohti VOIMISTUVAA  YKSITYISAUTOILUYHTEISKUNTAA.  SYRJÄKYLISSÄ eletään siksi nytkin samalta pohjalta kuin tähänkin asti. 

Näin vaikka nykyisen yhteiskunnallisen keskustelun kärki on ILMASTONMUUTOKSESSA. Tämä ilmiö ei ole sattuma. Sen jäljet näkyvät myös kansainvälisesti (nationalismin suosion äkkinousu ja kansallisvaltioiden tuho).     

*

Mutta mikä on "KAIKEN ALKUPERUSTA"? 

Entä "TIETOA JA TODELLISTA"? 

On mieletöntä yrittää vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin TIETOUSKOISENA. Niitä voi yrittää ymmärtää aivan muulta pohjalta.  

*

Voimme IHMETELLÄ näihinkin seikkoihin liittyviä kysymyksiä lukemalla esimerkiksi SEPPO SAJAMAN kirjasta "ARKIPÄIVÄN FILOSOFIA" (julkaisu on suunnattu terveys- ja sosiaalitoimelle), Sajaman ajattelutavassa on hyviä ideoita esimerkiksi hänen käyttäessä termiä "ITSETRANSSENDENSSI" (vrt. eksistentialistinen "itselleen oleminen") ja hänen verratessa IHMISEN JA ELÄIMEN SAMANLAISUUTTA JA ERILAISUUTTA.  

Ihminen elää (ehkä) keskimäärin 35 000 vuorikautta. 

Onko "ARJEN TAJUNTA JA TODELLISUUS" siinä kaksi eri maailmaa vai yhtä ja samaa?

*

DIGI on aikakautemme kaikista pahin "HUONO USKO".

NYKYINEN DIGIVILLITYS on yhtä "TUNNUSLUKU- JA SALASANA-AIKA".  

DNA-selvitys (kokeellisesti selvitetyt perintötekijät) PALJASTAA MONIA KANSALLIS-NATIONALISTISIA USKOMUKSIA EREHDYKSIKSI.

USKONTO FILOSOFIA JA FIKTIIVINEN KERRONTA on LUONNOLLISTA. 

Ne eivät ole TURHIA ILMIÖITÄ.

*

PITÄÄ RAKASTAA RISTIRIITOJA DIALEKTIIKKAA sillä RISTIRIIDAT rikastuttavat elämää MUTTA "KAIKEN DUALISOINTI JA DIGISOINTI " ON HAITALLISTA JA VAARALLISTA.  

Arjesta on tullut viimeksi liian monimutkainen ja samalla hankala. 

Mitään "yksinkertaista ja selkeää" ei ole enää. 

*

Myös puhe "MONIAVIOISESTA SUKUPUOLESTA" voi olla nyt aiheellinen. 

Myös KAUKOMATKAILUN suosimisesta löytyy hyviä puolia (kansainvälistyminen jne.).

*

NYKYAIKA ON KANSAINVÄLISYYDEN NOUSUKAUTTA. 

*

Rautakauden lopulla Suomea asuttivat ERILLISET, TOISISTAAN POIKENNEET IHMISRYHMÄT (suurennos JP). Kaikki nämä ovat vaikuttaneet NYKYSUOMALAISTEN PERIMÄÄN (suurennos JP)...Tämä tulee ilmi Helsingin ja Turun yliopistojen uudessa geenitutkimuksessa..." (Muinaisten suomalaisten... Yle 15.11.2019). 

Konservatiivisella (noin 1820 keksityllä) suomalais-kansallisella nationalismilla on tästä huolimatta vankka kannatus vieläkin (kansallinen historiankirjoitus, alkunationalistinen PS-PUOLUEYHDISTYS jne.). 

*

KAIKKIEN USKOVAISTEN tulee KASVAA MONIKULTTUURISUUTTA ARVOSTAVAAN KANSAINVÄLISYYTEEN. 

Nyt Suomessa vallitsee ulkomaalaisvastaisuutta. Siitä "todisti" viimeksi sekin kun apulaisoikeuskansleri Pasi Pöllänen esitti, että kristillistä symboliikkaa täynnä olevassa SUOMALAISESSA KIRKKORAKENNUKSESSA ei saa pitää KOULUN YHTEISTÄ JOULUJUHLAA mutta tuota kieltoa seurasi kristittyjen vastarinta vaikka kristillisessä kirkossa pidetty yhteinen joulujuhla loukkaa esimerkiksi ISLAMISTI-USKOVAISIA.  

Suomen kirkot on rakennettu yksinomaan kristityille, SUOMALAISET ovat ottaneet täällä TEMPPELITKIN NATIONALISTISIIN VALTAPELEIHINSÄ SISÄLTYVIKSI RAKENNUSTYYPEIKSI.

*

Kristillisen KIRKON YLIN JOHTO OLI ALKUAIKOINA (Rooman valtapiirissä) HYVIN VALLANHIMOINEN MYÖS MAALLISISSA SUHTEISSA. 

VALLANHIMOINEN kirkon johto kehitti myös esimerkiksi KAUPUNKIEN KAUPPAA sekä KARJA- JA MAATALOUTTA. 

KIRKON YLIN JOHTO halusi valloittaa "RISTIRETKIEN" NIMELLÄ LÄNSIMAILLE UUSIA MAA-ALUEITA, jotta KIRKKOKIN VOISI ALISTAA UUSIA KANSANRYHMIÄ JA VEROTTAA ENEMMÄN. 

Ja tehdä TIETOUSKOSSA "PYHÄSTÄ RAAMATUSTA MAAPALLON LAAJUISEN FILOSOFISEN TOTUUDENTORVEN". 

*

On erehdys väittää, että LÄNSIMAISEN KULTTUURIN JA KAPITALISMIN AIHEUTTAMASSA NYKYISESSÄ ILMASTONMUUTOKSESSA ON MYÖS "HYVIÄ PUOLIA". 

Sisältyykö ilmastonmuutoksen "HYVIIN PUOLIIN" myös esimerkiksi DIGI- JA ROBOTTIUSKO koska sen avulla nationalistinen valtio VOI RIKASTUA (RAHA)? JA se, että ihmiskunta voi päästä ilmastonmuutoksen ansiosta eroon myös "MAAPALLON LIIKAVÄESTÖSTÄ"? 

*

ILMASTONMUUTOS on eräs osa TEOLLISEN KAPITALISMIN AIHEUTTAMAA RAKENNEMUUTOSTA JA AIHEUTTAMIA MAAILMANSOTIA. 

Internetin Wikipediassa OLETETUSTA KOLMANNESTA MAAILMASODASTA puuttuu kuitenkin DIGIUSKO-KUVAUS (esim. digisodankäynti). 

Se on syytä lisätä tuohon wikin oletuskuvaukseen. 

*

Toinen maailmansota päättyi Saksan tappioon NL-puna-armeijan ja länsivaltojen yhteistyön ansiosta. 

On erehdys väittää, että TOINEN MAAILMANSOTA päättyi vasta 1989 eli Neuvostoliiton romahtamiseen ja Berliinin muurin purkamiseen.    

On hyvin mahdollista, että jo kolmatta maailmansotaa käydään "kivin ja kepein" (vrt. Einstein). Tämä johtuu YDINASEIDEN JA DIGIN YHDISTÄMISESTÄ. 

*

LÄNSIMAISEN TEOLLISEN KAPITALISMIN AIHEUTTAMASTA ILMASTONMUUTOKSESTA ON kerrottu JULKISESSA MEDIASSA JO 40 VUOTTA. 

MUTTA ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI EI OLE TEHTY MONIEN MIELESTÄ JUURI MITÄÄN. NÄIN HUUDAHTIVAT äskettäin monet "TUTKIJAT" (Yle ulkomaat 5.11.2019).

AIKAISEMMIN LUONTOJÄRJESTÖT ovat vaatineet TEHOMAATALOUDEN lopettamista (Yle). SUOMEN HALLITUSPUOLUEET OVAT VAATINEET MUUTOSTA MAA- JA METSÄTALOUTEEN SEKÄ SUOMEN HIILINIELUJEN PUOLITTAMISTA (Yle).

ILMASTONMUUTOS ON SUURIN UHKA MAAPALLON LAPSILLE sillä NÄLÄNHÄTÄ JA TAUDIT UHKAAVAT NYT JA HUOMENNA LAPSIA KAIKKIALLA (Yle 14.11.2019). Myös pula terveestä JUOMAVEDESTÄ on lisääntymässä. 

Seinäjoen "SUURET" tai Kauhavan "PIENET" TAIDETEMPAUKSET ja KAUPALLISET ISKUT PIMEINÄ SYYSÖINÄ ovat vastakohtia sille YMPÄRISTÖ- JA ILMASTONMUUTOSPOLIITTISELLE AJATTELULLE, JOLLA TÄHDÄTÄÄN LUONTOARVOJEN JA UUSIEN ELÄMÄNTAPA-ARVOJEN KOROSTAMISEEN. 

*

NYT VALLITSEVA LUONTO- JA ILMASTO-ONGELMA JUONTAA SIIHEN, ETTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN  LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ ON AVATTU JULKISESSA KESKUSTELUSSA VÄÄRÄLTÄ POHJALTA. TÄHÄN ASTI TARKASTELUN KESKIÖSSÄ ON OLLUT yksipuolisesti länsimaisen teollisen kulttuurin TIEDE JA TIETOUSKO. JA KAPITALISTINEN EDISTYSUSKO. 

ONGELMAN AIHEUTTAMISTA JA EREHDYKSEN KORJAAMISTA ON TARKASTELTU VÄÄRÄLTÄ POHJALTA. 

IHMISEN EI PIDÄ USKOA SIIHEN TIETOVALTAISEEN VALTAPELIIN, JOHON IHMINEN ON USKONUT TÄHÄN ASTI IKÄÄN KUIN "TERÄSPUTKESSA EDETEN".   

*

LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON OLLUT AINA HYVIN VÄKIVALTAINEN. Se on aiheuttaen jatkuvasti ennen näkemätöntä kärsimystä ja pahaa.  

USKONNON HARJOITTAMISEEN ei saa sisältyä lainkaan VÄKIVALTAA. 

Miksi uskovaiset käyttävät kuitenkin myös VÄKIVALTAA (vrt. esimerkiksi sodankäynti Lähi-idässä)? Todistaakseen, että "me olemme oikeassa" mutta te muut "olette väärässä"?

*

Ja miksi ihmiset ovat SUVAITSEMATTOMIA ERILAISUUDEN SUHTEEN ja tahtovat itselleen KOVAN JOHTAJAN? Miten "oikea IHONVÄRI" voi tehdä ihmisen paremmaksi?

KOVIN JOHTOTÄHTI POLITIIKASSA ON PALVOTTU JOHTAJA SEKÄ PUOLUEJÄSENTEN YLLÄPITÄMÄ "IKIOMA PUOLUEDEMOKRATIA". Monet uhraavat puolueelle koko elämänsä.

Turun PUOLUEPOLIITTISISSA VIHREISSÄ opin ymmärtämään sen, että myös vihreisiin liittyneiden jäsenten tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ aikaansaama PUOLUEKURI ON KESKEINEN VIHREÄKIN VALTAPELI. 

*

Kirjoitin Kauhavalla vuonna 2012 omakustanteen "VALTA" (ilman ISBN). Julkaisussa on kaksi kappaletta "PUOLUE" ja "KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI". 

Kirjoitin ensimmäisen kappaleen alkuun "Jalkaa särkee, sokeritauti pahenee. Varvas märkii aina vain syvemmältä...Joka kerta kun isovarvastani sattuu kipeästi alan ajatella puoluetta. Mistä se johtuu? Ehkä minulla on huono omatunto...Ei, minulla ei ole mitään syytä tuntea syyllisyyttä ja katkeruutta vaikka annoinkin koko elämäni puoluekulttuurille". 

PUOLUEKULTTUURIIN sisältyy PUOLUEEN JÄSENTEN TEKEMÄN RYHMÄPÄÄTÖKSEN NOUDATTAMISPAKKO. 

Eikö tämä (rekisteröidyn puolueen jäsenten toteuttama RYHMÄKURI) ole PERUSTUSLAIN VASTAINEN? sillä suomalaisia (Suomen kansaa) edustaa VALTION EDUSKUNTA? 

*

KOMMUNISMIKIN ON AIHEUTTANUT paljon ongelmia.

Esimerkiksi MAON PUNAINEN KIRJA SYRJÄYTTI 1940-LUVULTA LÄHTIEN MYÖS KUNGFUTSEALAISEN KULTTUURIN. 

MUTTA OPETTAJAN JA FILOSOFIN KUNGFUTSEN EI ONNISTUNUT TORJUA LAHJONTAA KESKELLÄ MUINAISTA VALTAPELIEN KIINAA. 

*

Aluksi alettiin puhumaan KOULUKIUSAAMISESTA ja KOULUJEN ATK-ongelmista. 

Sen jälkeen paljastui HOMEKOULUJA toinen toisensa perästä. 

Viimeksi on löydetty UPOUUSIA SUOMALAIS-NEUROPSYKIATRISIA SAIRASKOULUJA. Tämän uuden ongelman taustalla on TIETO- JA KONEVALTAAN USKOMINEN. 

Samaan aikaan on voimassa LASTENSUOJELULAKI. Lain mukaan viranomaisten tulee käyttää siinä vain "pehmeitä keinoja". 

Lapsia ei saa johtaa myöskään HOME JA PSYKIATRIAVAAROIHIN.  

 

*

TÄÄLLÄOLO MAAILMASSAOLO. Tärkeintä on tarkkailla OLEMASSAOLOON LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ.

DUALISTISEN AJATTELUTAVAN TAUSTALLA ON (ainakin) KRISTILLINEN ARVOJÄRJESTELMÄ JA KRISTILLINEN ORJAMORAALI.

Miksi KRISTITYILLE USKOVAISILLE on niin tärkeää uskoa kristinuskon kulkeutuneen Suomenniemelle ensi lännestä eikä idästä? 

Miksei suomalaisillakin voi olla ikiomat ídän slaavilaiset kristityt "Kyrill ja Method"? 

*

Miksi MYÖS SUOMALAISILLE KRISTITYILLE NATIONALISTEILLE on tärkeää, että valtiomme kouluttaa nuoria MILITARISTEIKSI (ns. "ISÄNMAALLISIKSI" eli samalla väkivallan käyttäjiksi)? 

*

HISTORIANKIRJOITTAJAT käyvät keskenään LOPUTONTA VÄITTELYÄ FILOSOFIAN TASOLLA.

HISTORIA EI PÄÄTTYNYTKÄÄN. 

Entinen "SILKKITIE" ALKOI VAIN TAKKUILEMAAN. 

*

Tuhannen vuoden takaisessa Etelä-Suomessa oli ehkä 20 000 asukasta ja muutama sata vuotta tuon jälkeen Turussa oli vain noin 800 asukasta (kts. Jukka Paaso, TURUN KIRKKOAIKA, 2005, ISBN-952-99502-1-7). 

PIKKURUINEN SUOMI TAISTELEE MYÖS NYKYISIN OLEMASSAOLOSTAAN. 

*

MENNEISYYDEN POHTIMINEN on eri asia kuin HISTORIAN KIRJOITTAMINEN. 

JA TULEVAISUUDESTA VOIMME VAIN AAVISTAA. 

VIISAINTA ON TARKASTELLA OLEMISTA JA NYKYHETKEÄ. 

Jokainen on "maailmaan heitetty" ja sitten täälläolo on OLEMISTA, vasta myöhemmin alkaa näkyä kunkin OLEMUS. 

En voi eksistentialistisena ajattelijana arvostaa enää sitä miten kirjoitin 1970-luvun lopulla PORVOON HISTORIAA. Kirjoitin näet kirjaani "PORVOON KUVA" (1980) LOPPUMIETELMÄN jossa sanoin, että "Kenties...auttaa meitä löytämään IHMISYKSILÖ YLEISESTIKIN PAREMMIN HISTORIAN SOKKELOISTA...". Nationalistinen historiankirjoitus hukuttaa kuitenkin kaikista tehokkaimmin yksilön massan joukkoon. 

"...kansallinen historiankirjoitus pitää tavoitteenaan suomalaisten kansallisen identiteetin vahvistamista..." (MIKSI HISTORIAA? Turun yliopiston historian laitos, 1979, toimittanut Kari Immonen, ote historian professorin Heikki Ylikankaan kirjoituksesta "Suomen  historiaa vai kansallista historiankirjoitusta").           

*

Kun kirjoitin 1990-luvun alussa "vihertymisen vallassa" utopian "TSERSISSIEN SAARI" (1992, omakustanne ilman ISBN-numerointia ja jakelua, Turun pääkirjastossa voi olla tuo kirjoitukseni) uskoin LÄNSIMAISEN IHMISEN JALOSTUMISKYKYYN. 

Mutta tein siinäkin erehdyksen. 

Porvoon kuvan (1980 ja Vanhaan Porvooseen liittyvän diplomityöni sekä "Tsersissien saari"-omakustanteeni jälkeen maailma on muuttunut radikaalisti. 

Kerroin, että tuon saaren pääarkkitehti Lo (sivulla 4) on monipuolisesti lahjakas (esimerkiksi musikaalinen lahjakas tanssija, taitava puhuja sekä hyvä kirjoittaja ja piirtäjä). Hän on filosofi ja "...samalla ihmisen elämän ja luonnon syvällinen tuntija...". 

Uskoin elämäni tuossa vaiheessa EDISTYSUSKOISESTI ihmisen kykyyn muuttaa yhteiskunta paremmaksi.  

Kauan tuon jälkeen kirjoittamani omakustanne "UUSFUTURISMIN MANIFESTI" (ISBN 978-952-67175-4-8, kts. myös Rakennussanomat 8-9/2010) edustaa sitävastoin nykyiseen ILMASTONMUUTOKSEEN sopivampaa ajattelutapaa.  Sillä vapautetaan luonto ja pakotetaan ihmislajin rakentamistoiminta luonnon asettamiin rajoihin.  

   

*

Vilkaisin suomalaisten historiankirjoittajien tekemää kirjaa MAAILMANHISTORIAN PIKKUJÄTTIÄINNEN (1988). Kirjan kansainvälisten vaiheiden kuvaukset sekä merenkäynti (sen opiskelu ja harjoittelu sisämaajärven poikana) on kasvattanut minua KANSAINVÄLISEKSI.  

MAAILMANHISTORIAN esipuheessa mainitaan, että "teoksen näkökulma on eurooppalainen". Ja kun on nähnyt kirjan sisällysluettelon alun jää ihmettelemään esimerkiksi kappaleen ISLAM alussa olevaa valokuvaa "RUKOILEVA MIES JA KIVÄÄRI" (teksti = JP:n/katso sivut 198-199) sekä sitä miksi esimerkiksi kappaleen VARHAISKESKIAIKA (sivu 220) alussa ei ole "vastaavalla tavalla kuvaa" ja tekstiä KRISTINUSKO sekä valokuvaa "LÄNSIMAINEN KULTTUURI JA VALTA". Kansanvaltaan perustuvat länsimaisen NATIONALISMIVALTIOIDEN tasta on kytketty tavallisesti KESKIAIKAAN.

*

NATIONALISTINEN HISTORIANKIRJOITUS "unohtaa" TAHALLAAN kertoa monista yleiseen kehitykseen vaikuttavista seikoista koska se varjelee "OMAA" KANSAA JA MAATA  "ulkopuoliselta vaikutukselta". 

Olen tehnyt tämän virheen myös itse PORVOON KUVAA KIRJOITTAESSANI (1980, kustantajana Oy Uusimaa) ja arkkitehdin diplomityötäni (OULUN ARKKITEHTIKOULU) laatiessani unohtamalla esimerkiksi Porvoon alueen "barbaarisen" aikakauden ennen RUOTSALAISVAIKUTUSTA. 

*

Lännen ja idän  VUOROVAIKUTUKSESTA VASTAKKAINASETTELUNA KERTOMINEN on  tyypillistä NATIONALISTISTEN SATUJEN SEPITTELYÄ. Tästä käy hyvänä esimerkkinä historian professorin Jussi T. Lappalaisen kaaviot (Itsenäisen Suomen historia, 1967, sivut 11 ja 19). Niillä tähdätään YHTEEN YHTEISEEN NATIONALISTISEEN HIILEEN PUHALTAMISEEN. 

Ruotsalaiset historiankirjoittajat eivät hyväksy ajatusta "Ruotsi-Suomesta". Ajatusta jolla tähdätään siihen, että Suomen nationalistisen valtiolaitoksen perusta länsimaisessa Ruotsin kuningasVALTAPELISSÄ. 

Turun Koroisten TUOMIOKIRKKOLINNOITUKSEN ensimmäiset piispat ole edes kuvitelleet ORGANISOIDUN SUOMEN VALTION PERUSTAMISTA (1917).

KANSALLINEN VALTIO pyrkii kasvattamaan "armoitetusta kansastaan" TOTAALISEN YHTENÄISEN JA MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAAN NATIONALISMIHENKISEN SUORITTAJAN. 

*

Sana TURGU (TURKU) viittaa siihen, että ROOMAN PAAVIN VALTA KOROISILLA on pelkästään erillisvaihe. Toisesta näkökulmasta käsin katsottuna KOROINEN merkitsee ISOA BARBAARIKESKUSTAA. Koroistenniemi toimi tuon rakenteen keskipisteenä. 

Vaikka SUOMENNIEMEN eli ÖSTERLANDIN AATELISTO HIRTETTIIN RUOTSALAISEN VALTAELIITIN TOIMESTA 1500-luvun lopulla (VENÄJÄLLE hävitty valloitussota, ns. NUIJASOTA) maanpetturuuden takia (maa oli RUOTSIN KUNINGASKUNTA) tämä ei todistanut mitään "suomalaiskansallisen "kehityksen" dramaattista katkeamisesta".

*

Nationalistihistorioitsijat eivät ota huomioon "rajantakaista kehitystä".

Tästä käy hyvänä esimerkkinä VAASAN EDUSTAN KORSHOLMA. Se oli MUINOIN VESTÄRBOTTENIN RUOTSALAINEN VALTAISTUIN (nykyisen Suomennimen puolella). NATIONALISTIT pitivät tätä näkökulmaa kuitenkin VALHEENA. Ja ovat levittäneet ennen itsenäistymistä KORSHOLMAN KUKKULASORAN alueen maanteille. 

SUOMEN VANHIMMAN KAUPUNGIN VIIPURIN PERUSTI novgorodilaisen  ruhtinaan poika VYBOR. Arkeologiset kaivaukset vahvistavat tämän (Viipurin muinainen kaupunki ja linna ei ole alun perin ruotsalainen).

*

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston NYKYARKKITEHTUURIN LAITOSTA johtanut arkkitehti professori Reima Pietilä poikkesi filosofisella otteellaan täysin "Oulun koulun" muista opettajista. 

Pietilän luentomoniste ja pienoisnäyttely "NARK SYPER - 78, KEPER -79. AIHERYHMÄNÄ NYKYARKKITEHTUURIN TEORIA JA FILOSOFIA, työnimi NYKYARKKITEHTUURI FILOSOFIAKOKEESSA" käy hyvänä esimerkkinä siitä. Luonnoillaan Pietilä piirsi koko ajan skissipaperille eläviä piirroksia. 

Pietilä käytti tuossa luentomonisteessa "suomalaiskansallista symbolia" SAUNAVIHTAA kuvaamaan eri arkkitehtuurisuuntauksia. Yhden sivun Pietilä oli otsikoinut "HYVÄ ARKKITEHTUURI, SUOMALAINEN ARKKITEHTUURI, HYVÄ SUOMALAINEN ARKKITEHTUURI" ja tuon sivun tekstiosassa hän kysyi "voiko suomalainen arkkitehtuuri erota tunnusomaisesti omaksi suunnakseen kansainvälisessä kehityksessä?".

Monista Pietilän arkkitehdeista tuli "Oulun koulun" käyneinä postmodernisteja jotka olivat oppineet paljon kansainvälisestä arkkitehtuurikirjallisuudesta. Aluksi Helsingin seudun arkkitehdit taistelivat heitä vastaan, myöhemmin koko Helsingin sutu täyttyi postmodernista tyylistä "iljettävyyteen asti".    

Omasta mielestäni arkkitehtuurissa on korostunut aina KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS eri kulttuuripiirien kesken. Pietiläkin suunnitteli monia rakennuksia ulkomaille huomioiden muun muassa paikallisen kulttuurin ja ilmaston. 

Moderni SUOMALAINEN VIENTIARKKITEHTUURI haisee kuitenkin eniten rahalta. 

*

Mikä "VAPAUS"? Onko "VAPAUS" aina pohjimmiltaan LÄNSIMAISTA KULTTUURIVAIKUTUSTA. Vapautta on kuitenkin monenlaista. 

"KAPITALISTINEN DEMOKRATIAKÄSITYS VAPAUDESTA" KUOHUU JUURI NYT eri puolilla maapalloa. 

Esimerkiksi äskettäinen YHDYSVALTAIN MAAILMANLAIVAN KÄÄNTYMINEN ON JOHTANUT "NUORTEN DEMOKRATIAKAPINAAN" KAPITALISTISESSA HONGKONGISSA. 

JA USA:n "kuningaspresidentti TRUMP" ON JOUTUNUT "MAANPETOKSEN" TAKIA JULKISEEN KUULEMISEEN YLIMMÄN VALLAN EDESSÄ. 

*

KIINAN KULTTUURIN JA KOMMUNISTISEN PUOLUEEN VALLAN MAAPALLONLAAJUISESTA NOUSUSTA PELOTTAA NYT LÄNSIMAITA.

BUDDHALAISUUSKIN on kuitenkin uudessa nousussa koska se ei perustu KAIKKITIETÄVÄÄN JA KAIKKIALLA LÄSNÄOLEVAAN MAHTIHAHMOON JUMALAAN. 

BUDDHALAISUUDESSAKIN ihminen (ja koko eläinkunta) on maailmaan heitetty. "Kohtalomme" on  joutua kärsivinä ja ahdistuneina keskelle "mieletöntä täälläoloa" jossa voi kuitenkin kokea TRANSSENDENSSIN ja oppia taistelemaan YKSILÖLLISTEN ratkaisujen puolesta. 

"OLEMISKÄRSIMYS" sisältyy EKSISTENTIALISTISEEN ajatteluun.   

*

Yhteiskunnallista valtaa käyttävä PUOLUE on pahasta, koska se on ERIYTYNYT VALTAPELILLÄÄN yhteiskunnan sopimuksellisesta PERUSVALLASTA (alkuperäisestä keinotekoisesta yhteiskuntasopimuksesta).

Miksi PUOLUEIDEN (puolueet ovat JULKISUUDELTA SULJETTUJA YHDISTYKSIÄ) VALLANKÄYTTÖ menee jatkuvasti OHI JULKISEN DEMOKRATIAN (perustuslaki ja kuntalaki, valtiovalta ja kuntavalta)? 

Puolueen harjoittama "JOUSTAVA MENETTELY" JA RYHMÄKURI ei saa olla perusta OIKEUTTAA PUOLUEJÄSENTEN (jäsenkirja) "PUOLUEDEMOKRATIA".  

MYÖS SÄÄTIÖVALTA ON SALASSAPITO-ONGELMA. 

Turun kulttuuripääkaupungin 2011 organisointi OMIEN SULJETUKSI VALTAPELIKSI on varoittava esimerkki SÄÄTIÖVALLASTA. 

Turkulaista valtaeliittiä ei kiusaa nytkään pelkästään TORIPARKKI. 

"TURUN TAUDILLA" on monta "SARVEA". 

PUOLUEIDEN POLIITTINEN JA TALOUDELLINEN VALLANKÄYTTÖ TUHOAA DEMOKRATIAA.

Yhteiskuntafilosofi KARL MARX ei voinut aikanaan tietää sitä, että PALKKATYÖN ARVOON (Marx, das Kapital) LIITTYVÄ KOMMUNISMI synnyttää myöhemmin MALTILLISEN PALVELUYHTEISKUNNAN JA REVISIONISTISEN DEMARILIIKKEEN. 

Nyt REVISIONISMI ON SYVÄSSÄ KRIISISSÄ, sillä länsimaisen uusliberalistisen kapitalismin järjestelmä on tuhoutumassa. 

Nykyongelman ydin ei ole KESKILUOKAN HUPENEMISESSA, se on seuraus viimeksi tapahtuneesta yleisestä muutoksesta.   

*

Eikä tiedemies ALBERT EINSTEIN voinut ymmärtää sitä, että MODERNI FYSIIKKA aiheuttaa YHTEISKUNNILLE paljon muitakin ongelmia kuin vain YDINASEEN. 

Seuraavaa laajaa sodankäynti käydään YDINASEILLA SEKÄ SAMALLA DIGITAALISILLA SODANKÄYNTIVÄLINEILLÄ. 

Kaikki tulevat sodat suunnitellaan ja organisoidaan digitaalisesti. 

LÄNSIMAINEN KULTTUURI ON NYT JOKA TASOLLA TUHOUTUMISKIERTEESSÄ. 

DIGI-TEKNOLOGIA järisyttää parhaillaan joka puolella maapalloa kaikkia ORGANISOITUJA KÄYTÄNTÖJÄ JA YHTEISKUNTIA ja aiheuttaa samalla UUDEN MAAILMANSODAN VAARAN. 

*

Koska nykyisin ei tarvitse seurata enää kelloa nähdäkseen aamu-uutiset (ne ja muut TV- ohjelmat voi katsoa nykyisin minä kellonaikana tahansa (kts, YLE AREENA JA SUORAT) tämä muuttaa RADIKAALISTI TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA. 

JULKISET ASEMARAKENNUKSET ovat nyt usein kiinni ja niihin on sijoittunut UUSLIBERALISTIS-YKSITYISIÄ KAUPALLISIA PALVELUJA. Vastaavia muutoksia tapahtuu nykyisin tuhansia. Tämä on johtamassa koko yhteiskuntarakenteen muuttumiseen täysin arvaamattomaan suuntaan.

Vaikka VASTARINTA käynnissä olevaa RAKENNEMUUTOSTA VASTAAN on vielä HETKEN kovaa, täälläolo on muuttumassa sellaiseksi, että huomisessa arvostetaan  KANSAINVÄLISYYTTÄ JA YKSILÖVAPAUTTA. 

Kehitys on kulkenut esimerkiksi AVIOLIITON SEKÄ PERHEEN kohdalla LAINSÄÄDÄNNÖLLISESTI alati PEHMEÄMPIÄ MUOTOJA. 

*

TÄHÄNASTINEN KANSALLINEN MASSOITTUMINEN "OMAN VALTION" HYVÄKSI ON TUHOUTUMASSA. 

KATALONIALAISTENKIN täytyy käyttää vielä hetken VÄKIVALTAA VALTIOLLISEN ITSENÄISYYTENSÄ HYVÄKSI. 

RAUHANOMAISESSA HYVÄNTAHTOISUUDESSA TAPAHTUVA ERI TAHOJEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS ON KUITENKIN TULOSSA UUDEKSI KANSAINVÄLISEKSI PERIAATTEEKSI. 

 

ILMOITUS