Kysymys siitä, voiko ihminen TIETÄÄ JA HALLITA YLEISTÄ KEHITYSTÄ niin, että kaikki EDISTYY, on länsimaisen kulttuurimme KESKEISIN KYSYMYS. 

TÄRKEINTÄ ON RATKAISTA NYT se, voiko TIETOUSKOINEN IHMINEN PYSÄYTTÄÄ MYÖS ILMASTONMUUTOKSEN.

Ne, jotka kiistävät IHMISEN ELÄIMELLISYYDEN ja vähättelevät IHMISENÄ OLEMISTA, tekevät eniten PAHAA ja tuhoavat eniten ELÄMÄÄ.

IHMINEN ei voi VAIKUTTAA mitenkään maapallon evoluutiossa kehittyneeseen ja teollisen yhteiskunnan aikana vaurioituneeseen luontoon ja  ilmastoon. 

*

Täällä KAUHAVALLA ILMATILA on ollut pitkään SOTATILASSA eikä ILMASTONMUUTOKSESTA ole näkynyt pienintä merkkiäkään.

*

Monien ajattelijoiden mielestä ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen johtuu siitä, että "tietäjäksi ja valtiaaksi hurmaantunut" ihminen on unohtanut vuosisatoja OLEMISEN. Tämän pohjalta on itsestään selvää se, että ihminen ei voi pysäytää ilmastonmuutosta haitallisine seurauksineen "TIETO ON VALTAA"-periaatteella. 

Mielikuvituksen pohjalta kirjailijoiden tekemiin tarinoihin on sisältynyt aina OLEMASSAOLOON liittyviä seikkoja. Ei ihme, että Jean-Paul Sartre oli myös kirjailija. 

*

Nietzschen mielestä kristinusko johtaa minän TUKAHDUTTAMISEEN JA ORJAMORAALIIN. Kristitty filosofi (jota on arvosteltu natsiyhteyksistä) Martin HEIDEGGER lausahti vanhoilla päivillään yhteiskunnalliseen systeemiin petyttyään, että "Enää vain Jumala voi meidät pelastaa". Marxisti, ateisti ja kommunisti, kirjailija ja filosofi Jean-Paul SARTRE oli sitä mieltä, että Jumalaa ei ole edes olemassa. 

Tältä pohjalta voi joku jopa väittää, että ihminen on "VAPAUTEENSA VANGITTU" (kts. Torsti Lehtisen kirjaa "EKSISTENTIALISMI", 2002). 

Ihmisenä olemiseen liittyviä asioita kuten syntymistä, yksilövapautta, valintaa (omaa ratkaisua), merkitsemättömyyttä, tyhjyyttä ja kuolemaa. Se, joka uskoo "henkeen" (Jumalaan), kokee nämä asiat täysin eri tavalla kuin se, joka EI USKO esimerkiksi "henkien olemassa olemiseen".  

Jotta ihmisen elämä olisi mielekästä, OLEMASSAOLOON täytyy sisältyä myös KONKREETTINEN VAPAUS. Eikä se ole koskaan sama asia kuin VANKEUS. 

NATIONALISMIN kannattajat arvostelevat suvaitsemattomana ihmismassana ERILAISUUTTA, sillä se murtaa kansallisvaltion arvoja ja instituutioita, kuten avioliittoa ja armeijaa, sallimalla esimerkiksi homoavioliitot sekä aseistakieltäytymisen.  

Jos tahtoo EDISTYÄ RAHASSA, on pakko olla NATIONALISTI. 

NATIONALISTISEN SUOMEN YLIMMÄT VALTAELIMET yrittävät estää SARTREN edustaman EKSISTENTIALISMIN YLEISTYMISEN omien kansalaisten keskuudessa. Tämä on käynyt ilmi monessa eri yhteydessä (historiankirjoituksessa. kirjallisuudessa jne.).  

*

HISTORIA on Hegelin mukaan HENGEN KEHITYSTÄ kohtia aina vain korkeampia tietoisuuden ja tajuamisen muotoja. Kun siinä ihminen "TIETÄÄ LOPUKSI KAIKEN" sitä seuraa se, että KEHITYS PYSÄHTYY ja tapahtuu "HISTORIAN LOPPU". 

Marxin mukaan kun KAPITALISMI tuhoutuu ja vaihtuu KÖYHÄLISTON DIKTATUURIKSI, tapahtuu VALTION LOPPU. 

Koska ihminen ei ole VÄHÄÄKÄÄN TIETO-OLENTO, hegeliläis-idealistisen VALTION LOPPU tapahtuu heti, kun ihminen luopuu TIETOUSKOSTA. 

Sitä seuraa MAAPALLON LAAJUINEN KANSAINVÄLINEN VALTA.  

*

Kun ihminen luo mielikuvituksellaan sekä tulkitsee ajatuksillaan esimerkiksi KUVAA JA SANATEOSTA TIETOUSKON JA HALLITSEMISUSKON POHJALTA, teos näyttäytyy aivan eri tavalla kuin jos kuvateosta ja sanateosta tehdään ja tulkitaan muulta pohjalta.    

Esimerkki TIETO- JA HALLITSEMISUSKON MUKAISESTA LUOVASTA PROSESSISTA: kuvitteellista tarinaa tehdessään ihminen suunnittelee tarinan alun sekä tarinan vaiheet ja lopun. Tuosta suunnitelmasta voi tulla "JÄNNITTEINEN KOKONAISUUS" (jossa "kaikki liittyy kaikkeen") niin ettei luodusta tarinasta voi poistaa tai siihen lisätä mitään ilman että TEHTY KOKONAISUUS muuttuu toiseksi. 

*

IHMINEN ON MONIPUOLISESTI LEIKKIVÄ ELÄIN "MIELIHEILAHTELUN AVARUUDESSA". 

"TIETOTEKNIIKKA" ON TIETOUSKOISEN IHMISEN TEKEMÄ JÄRJESTELMÄ, mutta ei minkään "VIISAAN HENKIOLENNON JÄLKI". SIKSI TIETOKONEESTA kehittyy eri vaiheiden jälkeen "IHMISLAJILLE OMINAINEN (ja ihmisen olemuksesta kertova) PELILELU". 

MYÖS esimerkiksi KAPITALISTINEN TALOUSJÄRJESTELMÄ ON IHMISEN TARPEISIINSA KEHITTÄMÄ KEINOTEKOINEN SYSTEEMI, mistä tulee ihmisestä itsestään kertova tarina.

*

Jos teen TIETOUSKOISENA TASOPINNALLE SUORILLA VIIVOILLA KUVATAIDETEOKSEN, PINTAAN muodostuu yksittäisten viivojen suhteina "JÄNNITTEINEN KOKONAISUUS". 

Jos teen TIETOUSKOISENA VIIVAMAISILLA MASSOILLA VEISTOKSEN, siitä "syntyy" esimerkiksi NOUSULIIKETTÄ KOROSTAVA "JÄNNITTEINEN SPIRAALILIIKEKOKONAISUUS". 

Mutta voin tehdä TEOKSEN TASOPINTAAN tai VEISTOKSEN myös aivan toisin. 

Jos teen TIETOUSKOISENA AVARUUSTILOILLA (huoneet) RAKENNUKSEN, siitä muodostuu "JÄNNITTEINEN AVARUUSTILAKOKONAISUUS". 

Mutta voin suunnitella RAKENNUKSEN MYÖS AIVAN TOISIN. Tuolloin saatan aloittaa suunnittelun esimerkiksi JONKUN AVARUUSTILAN YHDESTÄ NURKASTA ja edetä sitä kautta kohti RAKENNUSKOKONAISUUTTA.

*

KUN LUOVUN TIETOUSKOSTA, teen KUVATEOSTA TAI SANATEOSTA TOISIN "OLEMISEN AVARUUDESSA". 

Saatan olla TUOSSA AVARUUDESSA aluksi kiinnostunut jostakin TIETYSTÄ AIHEESTA, mutta aiheen käsittelemisen aikana intressini saattaa suuntautua aivan muuhun aiheeseen. 

Ja sen jälkeen taas kerran aivan uuteen (kolmanteen, neljänteen jne.) aiheeseen.

*

NATIONALISTIKSI KASVATTANEIDEN kouluvuosien jälkeen omien päämäärien asettelussa tuli keskeiseksi AKATEEMIS-AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN PÄÄSEMINEN. Käymässäni kahdessa yliopistollisessa arkkitehtikoulussa (Saksassa ja Suomessa) viljeltiin TIETOVALTAISTA SUUNNITTELUA.

Arkkitehdiksi valmistuttuani päämääräkseni tuli ammattini mukaisen TYÖPAIKAN ETSIMINEN. Valitsin tuon vaiheen aikana työpaikakseni TURUN KUNTAORGAANIN KAAVOITUSOSASTON. 

Se merkitsi kaavoittajan (aluesuunnittelijan) työtä isossa organisaatiossa, johon sisältyi kaavoja valmisteleva organisaatio sekä iso virkamieskunta ja SUUNNITTELUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ KÄSITTELEVÄT PÄÄTTÄVÄT PUOLUEPOLIITTISET POLIITIKOT (kaavoitus on lain mukaisesti KUNTAORGAANIN MONOPOLI).

*

Saatuani tuossa julkisen vallankäytön yhteiskunnallisessa organisaatiossa JOHTAVAN VIRKA-ASEMAN ajauduin nopeasti KONFLIKTIIN esimiesteni, poliitikkojen sekä liikemaailman kanssa. 

Koska yliopistoissa saamani TIETOUSKOPOHJAINEN SUUNNITTELUKULTTUURI ei kelvannut TURUN JULKISHALLINNON VALLANPITÄJILLE tein aluksi (ammatillisia päämääriäni puolustaakseni) VASTARINTAA USEIDEN KANSALAISLIIKKEIDEN KANSSA.

RAHAVALTA (pankit, rakennusliikkeet, puoluepoliitikot jne.) otti kuitenkin myös tuolloin "NISKAOTTEEN" TURUN JULKISESSA HALLINNOSSA. 

TEOLLISESTA toiminnasta hiljentynyt Turun AURAJOKISUU haluttiin  uudistaa RAHAA TUOTTAVANA ASUNTOTUOTANTOALUEENA. Muusta ei saanut puhua.

YLEISKAAVALLA pyritään ALUEEN KOKONAISVALTAISEEN TARKASTELUUN. Vaikka Turun yleiskaavaa oli hyväksytty valtuustossa 1976 (vanhentunut valtuustossa hyväksytty yleiskaava, vertaa ministeriön vahvistama YK) Turun VALTAPELURIT (etunenässä puoluepoliitikot ja rahavalta) eivät sallineet uuden yleiskaavan tekemistä Turun kaupunkialueella. 

Tämä ilmiön taustalla oli UUSLIBERALISTISEN MARKKINATALOUDEN ja rahalle haisevan NOPEAN TAPAUSKOHTAISEN ASEMAKAAVOITUKSEN yleistymisestä maailmalla. Sen ISKULAUSE OLI "PALJON RAHAA JA HYVIN ÄKKIÄ".  

*

Kun huomasin, että kehitys ei johda TOIVOMAANI SUUNTAAN siten, että Aurajokisuuta saa suunnitella myös TIETOVALTAIS-AMMATILLISISTA näkökulmista käsin liityin 1990-luvun alun (vielä tuolloin) anarkistisen valtapuolueen VIHREIDEN jäseneksi. Ja asetuin sen jälkeen VIHREIDEN EHDOKKAAKSI KUNTAVAALISSA 1992. 

Minusta tuli Turun kuntavaalissa äänivyöryllä VIHREIDEN KUNNANVALTUUTETTU. Vasta tuossa vaiheessa päättyi puoluepoliittisten vihollisteni minuun kohdistama "pommitus". Mutta nyt vastaiskut tulivat "omien joukosta".     

Heti VAALIN JÄLKEEN jouduin toteamaan sen, että PUOLUE TEKEE ISOIMMAT RATKAISUT (päätökset) myös VIHREISSÄ (UUDESSA POLIITTISESSA PUOLUEESSA). 

Tuossa vaiheessa mielenkiintoni kohdistui myös omaan itseeni (minään). Tuota ennen olin suuntautunut yksinomaan YHTEISKUNTAAN. Kirjoitin siksi vuonna 1994 omakustanteen "MINÄ" (Minän filosofiasta).  Se käsittelee oman "sisimpäni äänen kuuntelemista". Omisti kirjoitukseni ensimmäisen avioliittoni ensimmäiselle lapselleni NINALLE.  

Siirryin 1994 vihreistä SDP:n valtuustoryhmään. Putosin sen jälkeen valtuustosta demarina vuoden 2000 kuntavaalissa. 

Huokaisin helpotuksesta. 

*

Tämän prosessin aikana alkoi näkyä muutoksia myös YKSITYISYYTENI kohdalla (ihmiselämän kriisit). 

1990-luvun alun ELÄMÄNKOKEMUKSET JOHTIVAT 2000-luvun alussa ELÄKEPÄIVIEN aattona siihen, että luovuin kokonaan AMMATILLISESTA JA MUUSTA TIETOVALTAUSKOSTA ja keskityin ihmisenä OLEMISEEN. 

*

YHTEISKUNNALLINEN VALTA PELKÄÄ ENITEN YKSILÖVAPAUTTA.  Nationalistit kauhistelevat yksilövapautta ja omia yksilöllisiä ratkaisuja kaikista eniten. 

NATIONALISTEILLE YKSILÖVAPAUS ON RIKOS.

*

Muutin keväällä 2011 kolmannen perheeni kanssa Turusta eläkepäiville Suur-Kauhavalle (kuntaliitos oli tehty hetki sitä ennen 2009). 

Minulle sanottiin heti kättelyvaiheessa, että "me emme tarvitse muita". Sillä viitattiin paikalliseen "ulkopuolisten torjumiseen".

Olen tuntenut tuon jälkeen olevani Kauhavalla "paikan ulkopuolinen". Sen jälkeen kun aloin Kauhavalla korostamaan nationalismin vastaista eksistentialistista ja marxilaista filosofiaa, olen tuntenut olevani entistäkin "ulkopuolisempi".  

*

Kirjoitin Kauhavalla helmikuussa 2012 omakustanteen "IKKUNA" (Kauhavan kuva, 5. osa). Kirjoitin siihen, että "Jokainen yksilö halutaan yhtenäistää..." (sivulla 6) ja että "Yksilön tuhoaminen tapahtuu monella tavalla..." (sivulla 7).      

Totesin tuossa omakustanteessa, että "Yhteiskunnallista valtaa käyttävät systeemit tunkeutuvat tänä päivänä yhä syvemmälle kansalaisyhteiskunnan ja yksilöiden arkitodellisuuteen ja uhkaavat hävittää lopuksi yksilön ja samalla kaiken vapauden peruskiven." (sivulla 8).

*

Maailmansodan jälkeen eurooppalaisessa yhteiskunnassa vallitsi vahva edistysusko. 1960-luvulla tehtiin monia uusia "valtauksia" (avaruustutkimus, hippiliike jne.). Tuo usko jatkuin lähes 1970-luvun puoliväliin asti. Kansainvälinen ENERGIAKRIISI romutti tuon kehitys- ja edistysuskon. Sitä seurasi uusi yhteiskunnallinen ilmiö kulttuurinen, poliittinen ja taloudellinen "uusliberalismi". Tuossa yhteydessä luovuttiin monista aikaisemmista uskomuksista kuten "kokonaisvaltaisen ajattelun ja suunnittelun mahdollisuuksista".   

Kiinnostuin 1970-luvun alun Länsi-Saksassa (Saksassa oli tuolloin kaksi vastakkaista valtiota) marxilaisesta filosofiasta sekö samalla materialismista ja ateismista. Kapitalismi näyttäytyi siinä myös minulle yhteiskunnallisena vihollisena. 1980-luvulla Suomeenkin levinnyt uusliberalismi ja postmodernismi sekä yhteiskunnallisen päähuomion kohdistuminen RAHATALOUTEEN johti Turussa siihen, että Turussa valittiin 1990-luvun alussa PANKINJOHTAJA KUNNANJOHTAJAKSI (Juhani Leppä). Kauhavalla valittiin uuden suurkunnan KEHITTÄMISJOHTAJAKSI kauppatieteen maisteri. 

Tämä merkitsi sitä, että RAHATALOUTEEN SUUNTAUTUNUT kunnan uusi johto valtasi AMMATILLISTEN ALUESUUNNITTELIJOIDEN perinteisiä rooleja ja työtehtäviä.     

YHTEISKUNNAN YLEISEEN RAHAKRIISIIN juontava UUSLIBERALISMI on alkanut vallata kaikkia inhimillisen toiminnan sektoreita. Myös VALTIONKIRKON toimintaa. "Pyhän hengen julistajat" (papisto) on liittoutunut viimeksi myös PAHOLAISEN kanssa. Tästä käy hyvänä esimerkkinä se, että härmäläisten HÄJYILYVIIKON (juhlan) pääkonsertti pidetään 2019 ALAHÄRMÄN kivikirkossa. 

HÄJYILYPERINNEJUHLINTA on RAHAAN LIITTYVÄ IMAGOTEMPPU, jota ylläpitää ITSE PIRU (seinäjokilainen TIETOKIRJAILIJA Markus Aaltonen on ihmetellyt sitä, että "mikä piru ylläpitää lakeudella häjyilyperinnettä". Uusimman häjyilyperinteen nimi on "HÄXIT" ja se voi poikia lain, jonka mukaan maatalousvaltaisten kuntien kuntaliitos kielletään kokonaan.   

Elämä Kauhavalla johti siihen, että luovuin kokonaan "TIETO- JA HENKIUSKOSTA".

*

Kauhavalla kohtasin samantyyppisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuin Turussa. Kauhavan kasarmi lakkautettiin 2014 ja alueelle perustettiin vastaanottokeskus (taustalla sotapakolaisuus). Neljä maatalousvaltaista liitoskuntaa alkoivat riitelemään verisesti keskenään. Riidan aikana syntyi mainitsemani "HÄXIT" (härmäläisten pyrkimys HAJOTTAA SUURKUNTALIITOS 2009). 

AJATUSTA SUURKUNNAN YLEISKAAVASTA ei ole Suur-Kauhavalla myöskään hyväksytty. Suurkuntaa halutaan ylläpitää YKSITYISAUTOILUN varassa. 

Kun KANSAINVÄLINEN IBA-aluesuunnitelma muutettiin MAANTIEKSI, paljastettiin paikan KANSANUSKOVAIS-MAATALOUDELLISEN YHTEISÖN LUONTOSUHDEARVOT.    

*

Kauhavalla eläkkeellä ollessani päädyin PINTAKIILLON VASTAISEN (ekspressionistisen) PIKAMAALAUKSEN KAUTTA DADAISTISEEN KUVAILMAISUUN. SANAILMAISUNI KOHDALLA tapahtui tuon jälkeen samantyyppinen kehitys. 

Dadaistisissa KUVISSANI korostuu SATTUMA, LÖYTÄMINEN, VALUMINEN (punamulta) JA LUONNONMUKAINEN MUOTOUTUMINEN (esimerkiksi raudan ruostuminen). 

Kirjoituksissanikin alkoi korostua PETTYMYS TIETOVALTAUSKOON. MYÖS JA SANAN KÄYTTÖÄNI ALKOI LEIMATA "ITSELLEEN OLEMISEN" KOROSTAMINEN SEKÄ DADAISTINEN PUHE.    

INHIMILLINEN ELÄMÄ ON SATTUMA ÄÄRETTÖMÄSSÄ AVARUUDESSA. SITÄ VASTOIN tietovalta, hallittu ja varma on HARHA. 

IHMISELÄMÄ ON SITÄ ETTÄ "antaa mennä vaan". IHMISEN KIRJAA, "jossa on vastaus ja ratkaisu kaikkiin seikkoihin" ei ilmesty koskaan. 

*

Kun kirjoitin pilakuvavihkosen "Turgu eilen ja tänään" (Turun kuva, 10. osa, 20099 havaitsin paikallisen kulttuurin ohutnahkaisuuden. Liitin julkaisuuni valokuvan KOSKENKORVAPULLOSTA ja kirjoitin kuvan alle tekstin "Tosiasioita Turusta" (ja kuvan yläpuolelle kirjoitin "itäisen B-veriryhmän yleisyys"...se on korkein Suomessa Turun seudulla).  

Maatalousvaltaisella Kauhavallakin loukkaannutaan pakalliskulttuurihavainnoista. Esimerkki kauhavalaisten luontosuhteesta: hirvenmetsästyskoirien kasvattajien yhdistys koolla ja kettutarhan taivaalla heilahtelee tuulessa lokinkarkotusleija (kankaasta tehty haukankuva). 

Myös "maaseutukaupunki Seinäjoella" on nyt toriparkki, sillä RAHA RATKAISEE nykyisin ihan KAIKEN. Seinäjoesta on tullut viimeksi kokonainen "AUTOPAIKKAGALLERIAKAUPUNKI". 

Katsotaan miten SYSTEEMI ruokkii VIIHTEELLÄ Seinäjoen IDEAPARKKIA, ei taida naurattaa seinäjokilaisia enää vuoden päästä.  

*

Maailmaa (täälläoloa) voi tarkastella myös aivan toisin kuin "miltä maailma näyttää". Esimerkiksi myyttiä länsimaisen kulttuurin hyvyydestä ja maapallon väestönräjähdyksestä tulisi tarkastella aivan uusista näkökulmista käsin. Tuolloin huomion kohteeksi kohoaisi "hyvässä ja pahassa" esimerkiksi MONIAVIOISUUS.

*

Olen tehnyt Kauhavalla havaintoja myös "ELÄINTEN OLEMISAISTIMUKSESTA". Ne liittyvät "LUONNON SEURAAMISEEN". 

Viimeksi nostin Kauhavalla Kantolan kylässä tieltä tien vierestä auton yliajaman KUOLLEEN TAIVAANVUOHEN. Sen parikumppani on odotellut viikon "puolisoaan" viereisellä sähkojohdolla (nokka ja katse kohti kuollutta kumppania). Sekin todistaa "ELÄINTEN OLEMASSAOLOSTA.

*

Näyttää siltä, että NYKYISET KRIISIT jatkuvat ja syvenevät ILMASTONMUUTOKSESTA lähtien. Tuota prosessia KIIHDYTTÄÄ NYKYINEN "TIETOYHTEISKUNTAUSKON MUKAINEN DIGIHURMOS". "Keinotekoisessa henkimaailmassa" eli KYBERAVARUUDESSA käytävä ATK-SODANKÄYNTI johtaa KONFLIKTIN huipentumiseen niin, että se johtaa myös FYYSISEEN SOTAAN. 

Tuo sota murskaa samalla lopullisesti USKON TIETOVALTAISUUTEEN.     

 

ILMOITUS