30.3.2019

1. SUOMEN NATIONALISTINEN VALTIOJÄRJESTYS pohjautuu saksalaisen Friedrich Hegelinidealistis-konservatiiviseen henkiajatteluun ja -filosofiaan. 

Aluksi teologiaa opiskellut filosofi Johan Vilhelm Snellman omaksui nationalismin samoin ensin teologiaa opiskelleelta berliiniläiseltä filosofilta Friedrich Hegeliltä ja kehitti siitä suomalais-kansallisen nationalismin. 

Suomen nationalistinen valtio perustettiin 1917.     

Sen jälkeen valtiolaitoksemme on tasapainoillut usein "kiikun kaakun".  

*

Kesällä 1822 Snellman vietti ensimmäisen kerran lomansa maatalousvaltaisessa Alahärmässä, jonne hänen merikapteeni-isänsä oli muuttanut uuden vaimonsa kanssa. 

Hänen isänsä aikaisempi ruotsinkielinen perhe oli muuttanut Tukholmasta Ruotsin kruunun Österlandin Gamlakarlebyhyn (Kokkolaan). 

Snellman oli syntynyt Tukholmassa. Hän oli ruotsinkielinen. 

Maatalousvaltaisella Härmänmaa-Kauhavalla ei kuitenkaan pidetä ruotsia puhuvista vaikka tuo seutu on saanut rannikon ruotsinkielisiltä merellisiltä siirtolaisiltasuurimmat lahjat kuten klassistisen fooninkitalon ja aitan

Härmän häjyjen johtajahahmon Antti Isotalon alkuperäinen sukunimi oli Storgård.  

*

Alahärmä on kuulunut vuodesta 2009 Suur-Kauhavan kuntaliitokseen. 

Viimeksi liitos on aiheuttanut talousriitoja liitoskuntien kesken ja härmäläiset ovat tehneet siksi kansalaisaloitteen jakaa Suur-Kauhava kahtia ja ottaa uuden kuntaliitoksen nimeksi "Härmä".  

*

Alahärmässä on ollut Snellman-museo, mutta se tuhoutui vuonna 1971 sattuneessa tulipalossa. Tulipalon syy on tarkemmin tutkimatta. Alahärmäläiset, joilla on paikallinen maaseutuvaltainen kulttuuri ja myytistö, ovat vierastaneet Snellmanilaista kansallisvaltionationalismia.

Ruotsinkielinen Snellman oli maatalouskulttuurisessa Alahärmässä "ulkopuolinen". Hän oli vastakohta Lapuanjokilaakson maatalousvaltaiselle seudulle kansallisfilosofiansa johdosta. 

Ainakin Ernest Gellner ja Erik Allardt ovat olleet sitä mieltä, että yhdenmukaisuuteen pyrkivä nationalistinen kansakunta-aate ja eriytynyt maatalousvaltainen paikalliskulttuuri ovat vastakohtia (A). Ne eivät tarvi toisiaan. 

Alahärmäläiset olivat luultavasti riitaantuneet Lapuanjokilaakson väkivaltaan huomiota kiinnittäneen Snellmanin kanssa ja ottaneet hänen kanssaan yhteen. 

Merikapteeni-isän ja hänen poikansa välinen (tutkimaton) kirjeenvaihto voi tarkentaa myöhemmin tätä kysymystä.

*

Ennen maatalouden koneellistumista maatilan isäntä oli täysin riippuvainen ihmistyöstä. Tuolloin tilan isäntä työllisti ja ruokki "koko kartanoväkeä".  Tuolloin ei korostettu sitä, että palveluväenkin keskuudessa syntyy tarve omaan maatilaan ja taloon (esimerkiksi rengin ja piian avioliiton takia).

Isäntä hallitsi "pienoisvaltiossaan" kaikkea. Tämä ilmenee Härmänmaa-Kauhavalla vieläkin kulttuurissa, jossa "kaikki seuraavat toisiaan kaikessa" niin, että kaikki tietävät "mitä milloin ja missä" jotakin tapahtui. 

Paikallisessa maatalousyhteisössä alkoi vallita epävapaa "orjamoraalinen joukkohenki".

Tuossa yksilövapauden torjuvassa kulttuurissa ja myytistössä tiivistyivät "perheen, suvun ja heimon" suhteet (B). 

Tämän kulttuurin vastakohta on vapaamielinen – "KAUPUNKI-ILMA VAPAUTTAA" (C).

*

Kun talon väkeä muutti palkkatöihin teollistuviin kaupunkeihin, heistä tuli vapaita yksilöitä Mutta jos joku halusi palata takaisin "kartanoonsa", hänet torjuttiin ja saatettiin pakottaa poistumaan. 

Häntä ei voitu hyväksyä takaisin "omien joukkoon" koska hänen arvomaailmansa, kulttuurinsa ja identitettinsä oli vaihtunut toiseksi.

*

Kaupunkikulttuuri ja teollistuminen kuitenkin vapauttaa ja modernisoi yksilön ja yhteisön. Tämä johtuu kaupunkitehtaan palkkatyösuhteesta sekä yhteiskunnan uudesta luokkaistumisesta (vertaa esimerkiksi teollistunut Tampere, johon kokoontui silloin tällöin Venäjän vallankumouksellisia kommunisteja).

*

Porvarillinen kapitalismi ja teollinen köyhälisto syntyi teollistuneessa kaupunkikulttuurissa. Kaupunkien köyhälistö oli maaseudulta kaupunkiin muuttanutta väkeä. Tuota massiivista maalta kaupunkiin muuttoa edisti rautatieverkko.  

Kapitalismin vastakohdaksi tuli 1800-luvulla vallankumouksellinen kommunismi.

Tämä johti Suomen sisällissotaan 1918. 

Sisällissotaan johtaneen vallankumouksellisen käytännön toiminnan taustalla oli filosofia dialektisesta vastakkainasettelusta ja ristiriidasta. 

*

Hegelin filosofian mukaan "ajattelun ja todellisuuden" perusluonne on ristiriitojen kautta etenevä dialektinen prosessi. Siinä jokainen aikaisempi vaihe kumoaa ja säilyttää aikaisemman vaiheen. 

Materialismia korostanut Karl Marx kehitti tätä Hegelin ajattelua ja löysi sen pohjalta lähtökohtia kapitalismin ja kommunismin väliselle ristiriidalle ja ajatukselle toteuttaa kommunistinen vallankumous.

*

Dialektinen vastakkainasettelu vaikuttaa myös tänä päivänä.  

Marxilais-vallankumouksellisen kommunismin rinnalle alkoi kuitenkin ilmestyä 1900-luvulla useita työväestön elämää koskeneita uudenlaisia vasemmistolaisuusvaihtoehtoja. Niihin on kuulunut myös revisionistinen sosiaalidemokratia.

Demariliike syntyi, kun keskiluokkaistuneet palkkatyöläiset ja palvelusektorin työntekijät ryhtyivät yhteistyöhön kapitalistien kanssa hävittääkseen vastakkainasettelua ja vallankumouksellista mielialaa synnyttäviä ristiriitoja.   

Demariliike on kuitenkin nyt hajoamistilassa, sillä tähänastisessa luokka- ja kuluttajayhteiskunnassa on tapahtumassa parhaillaan suuria muutoksia. 

*

Uusimpaan dialektiseen vastakkainasetteluun viittaa esimerkiksi uutinen (yle ulkomaat 29.3.2019) "Puolassa tapettiin pormestari, Saksassa hyökättiin oikeistopoliitikon kimppuun - vastakkainasettelu johtaa hyökkäyksiin kaikilta laidoilta". Uusin vastakkainasettelu ilmenee myös Suomessa.   

Mistä tämän ristiriitatilanne johtuu? Ja ketkä kaikki ovat sen osapuolia? Mitkä äärimieliset ääriliikkeet? Mikä vanha poistuva ja uusi nousussa oleva valta? Mitkä uudet toimintatavat?

Varmaa on se, että vastakkainasettelun taustalla on uskottavuusongelma. Siinä kysellään mikä ja mitä on "tieto on valtaa"-valtapeli sekä missä on ihmislajin "hallitsemisen kyvyn raja"?

*

Varmaa on myös se, että vastakkainasettelun taustalla on kansainvälistymisen pelko. Kuoreensa sulkeutunut nationalismi ja nopeasti avautuva kansainvälinen suhde muodostavat siinä dialektisen vastakohtaparin.  

*

Uusimman luokkajaon muotoutumiseen sisältyy myös tekijä halpatyövoimareservi (siinä maahanmuuttajat tekevät pienipalkkaiset lailliset työt, joita "kantaväestö" ei suostu enää tekemään, esimerkiksi roska-autokuljettajat). 

Koska tämä koetaan uhkaavan perinteistä luokkajakoa ja työpaikkoja sekä sosiaaliturva (esimerkiksi työttömyyskorvaus) tämä aiheuttaa "nationalistista ulkopuolisuusvastaisuutta". esimerkiksi Adf-puolueen kannatuksen nousu).   

Kun vanha valtapeli murenee se aiheuttaa jännitteitä ja ristiriitoja ihmisissä. 

*

Olen käynyt monta kertaa Alahärmässä Snellmanien asuinpaikassa, mutta entisen talon kohdalla ei ole tänä päivänä mitään. Maantien varressa on kuitenkin vanha Snellman-museon kyltti. 

Ehkä tällä seudulla on tapana jättää palaneen talon paikka autioksi koska täällä on tapana jättää vanhat talotkin mätänemään eikä vanhojen talojen purkamista tai peruskorjaamista juurikaan harrasteta tällä seudulla. 

*

Erään hylätyn kauhavalaisen asuintalon ikkunasta näin, että pöydällä on vanhan ihmisen silmälasit. Luultavasti ruumis oli kuitenkin noudettu talon sisältä heti vanhuksen kuoleman jälkeen. 

Talon ulkoportaatkin oli purettu, kun kurkistin ikkunasta sisään.   

Tämän seudun tilakeskuksissa "omassa pienoisvaltioissa" kuolleet laitettiin ennen vanhaan ensin riiheen. Asuinpaikkamme riihi (Kanta-Kauhavan Kantolan kylän Renkolantiellä), jota pidin vuosia "Factorynani" ja jossa tein dadaistisia kuvatöitä, on toiminut myös ruumiiden säilytyspaikkana. Kirjoitin siksi riiden päätyharjan alle "DOM". 

*

J. V. Snellman opiskeli 1800-luvulla  Turun yliopistossa aluksi teologiaa ja filosofiaa sekä kreikkaa ja latinaa mutta vaihtoi myöhemmin pääaineekseen filosofian. 

Turusta hän muutti palon 1827 jälkeen Helsingin yliopistoon ja keskittyi Hegelin filosofiaan. Snellman toimi 1835-1839 Helsingin yliopiston filosofian dosenttina. 

Snellman muutti 1839 Ruotsin kautta Saksaan ja palasi takaisin autonomiseen Suomeen 1842. Hän sai matkansa aikana lisää vaikutteita saksalaisen Hegelin filosofiasta.  

Snellman kuoli 1881.  

Suomalaisen nationalismin isät ovat Hegel ja Snellman. Saksa ja germanismi on vaikuttanut Suomen historiaan myös monessa muussa yhteydessä. Esimerkiksi jääkäriliikkeen sekä ensimmäisen ja toisen maailmansodan yhteydessä.  

*

Suomalais-kansallinen nationalismi pohjautuu Hegelin oikeusfilosofiaan.

Hegel on jakanut "idealistis-kristillisessä" oikeusfilosofiassaan yhteiskunnan kolmeen tasoon.

ENSIMMÄINEN TASO ON PORVARILLINEN PERHE. Hegelin filosofiassa perhe merkitsee rakkauden periaatteella tapahtuvaa epäitsekkyyttä.  

TOINEN TASO ON "Bürgerliche Gesellschaft" eli "PORVARILLINEN YHTEISKUNTA". Se on pakon eli yksityisedun tavoittelun ja tarpeiden tyydyttämisen järjestelmä. 

(Liberaali käsite "kansalaisyhteiskunta" on eri asia kuin Hegelin 1800-luvulla käyttämä ilmaisu "porvarillinen yhteiskunta").   

Hegel erotti toisistaan käsitteet "porvarillinen yhteiskunta" ("bürgerliche Gesellschaft") ja "valtio". 

*

KOLMAS TASO ON VALTIO. 

Hegelin nationalistisessa valtiossa ei ole yksilövapautta. Yksilö luovuttaa Hegelin valtiofilosofiassa vapautensa sitoutuessaan "yliluonnollisena pidetyn valtion" päämääriin, esimerkiksi lähtemällä sotaan puolustamaan nationalistista valtiota ja "kotimaata". 

Kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että suomalaiset tuntevat heikosti empatiaa eli myötätuntoa. Tämän taustalla on nationalismi- ja militarismikasvatus sekä sotaveteraanien palvonta "kansallissankareina".   

*

Saksalainen filosofi ateisti ja materialisti Karl Marx kytki kommunistina (toisin kuin Hegel) "porvarillisen yhteiskunnan" ja valtion yhteen ja kutsui tätä kokonaisuutta kapitalismiksi.

Marx korosti Hegelin edustamasta idealismista ja henkiajattelusta poiketen ateismia ja materialistisia suhteita yhteiskunnan muodostamisen lähtökohtana. 

Kirjailija (taiteilija) ja eksistentialisti Jean-Paul Sartre arvosti suuresti Marxin alkuperäistä filosofiaa. 

Koska esimerkiksi Engels ja Lenin ovat tehneet tulkintoja Marxin filosofiasta se estää Marxin filosofian syvällisemmän tulkitsemisen.

*

Hegelin mukaan kansallisvaltion kansalaisena eläminen merkitsee valtion tarpeisiin liittyvän porvarillisen perhe-elämän arvoille uhrautumista, porvarillis-yhteiskunnalliseen "omien tarvetyydyttämisen-itsekkyyteen" kasvamista sekä yksilövapaudesta luopumista kaikkihenkisen (kristillispohjaisen "absoluuttisen hengen") ruumiillistuman (eli valtio-organisaation) hyväksi

*

Nationalistisessa valtiossa "omat" kasvatetaan näihin arvoihin pyrkimällä yhdenmukaistamaan ja yhtenäistämään koko "kansakunta" ja kulttuuri myytistöineen "monoliitiksi hengeksi".

Suomessa kansallisromanttinen nationalismikulttuuri pohjautuu kansallisromanttisesti suomalaisuuden palvomiseen. Siihen sisältyi alun perin paljon varsinaissuomalaisuutta.  

"Suomalais-kuvitteellinen kansakunta" kilpailee siinä päivittäin maapallon kaikkien muiden kansakuntien ja valtioiden kanssa vallasta ("totaaliurheilun" harjoittaminen ja jatkuva urheilukilpailujen uutisointi).

*

Hegel tukeutui oikeusfilosofiassaan konservatismiin ja orjamoraaliin. 

Esimerkiksi seikkailumielisyys ja empatia eivät sisälly Hegelin markkinoimiin arvoihin. 

Kun Simone de Beauvoir ehdotti aikoinaan Jean-Paul Sartrelle avioliittoa, Sartre kieltäytyi eksistentialistina heti avioliitosta. Esimerkiksi homoseksualistit voivat nykyisin myös avioitua. Moniavioisuuskin saattaa tulla muotiin. 

Alun perin kristillistä teologiaa opiskellut Hegel olisi kieltänyt kaikki nämä seikat.    

 

2. KOKO KANSAN YHTEISTÄ NATIONALISMIA viljellään (markkinoidaan) ja ylläpidetään kansallisvaltion arjessa monella eri tavalla. 

"Kansakuntanationalismia" viljellään esimerkiksi kouluopetuksessa ja armeijassa (kansallisvaltion keskeisissä instituutioissa) toteuttaen jatkuvasti nationalistista kansakunnan yhtenäisyys- ja yhdenmukaisuuskasvatusta. 

Tämä on johtanut tosinaan myös totalitaristiseen yhteiskuntaan.

 

Ongelmia syntyy myös väärin ymmärretyn maatalousvaltaisen paikallisnationalismin markkinoimisesta (esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla). 

Yksipuolinen maa- ja metsätalous yhdistyneenä kristilliseen käsitykseen, jonka mukaan Jumala on lahjoittanut ihmiselle luonnonvarat rajattomaan hyötykäyttöön, on vakava epäkohta terveen luonnon ja puhtaan ilmaston suhteen.

Paikallisesta maatalousvaltaisesta nationalismista tulee ongelma myös kansainvälisen ja suvaitsevan monikulttuurisen maailmanvallan perustamisen yhteydessä. 

*

Kauhavan lentosotakoulu (LSK) toimi 1929-2014 Kauhavan entisen kirkonkylän kyljessä. Kiitorata johti toisessa päässä taajaman yli. Laissa sanotut sallitut lentomeluarvot ylittyivät siksi taajamassa mutta se ei häirinnyt kauhavalaisten elämää. Tämä on johtunut siitä, että kasarmin aikana kasvoi yhteen kasarmin johto sekä kuntaorgaanin ja seurakunnan johto sekä paikalliseen väestö. 

Paikan identiteetin runko muodostui tuolloin militarismista. Ja asukkaat tunsivat olonsa turvalliseksi. 

Suur-Kauhavan Kortesjärvellä on lisäksi jääkärimuseo, jossa palvotaan seudulta Saksaan sotilaskoulutukseen lähteneitä jääkäreitä.   

*

Kansalliseen ja paikalliseen maatalousvaltaiseen yhtenäisyyteen kasvattaminen tuottaa usein myös kipuja.

Kauhavan vanha ruumishuone oli maatalousvaltaisen Härmä-Kauhavan häjyjen aikana usein täynnä puukotettuja. Kirkonkirjoissa luki tuolloin "TAPETTU".  

Hegeliläis-nationalistisessa militarismissa yhtyy "kristillinen pintakiillotus ja valtiolle orjamoraalisesti uhrautuminen". 

Kasarmin sotilasvalat on suoritettu juhlallisesti Kauhavan kirkossa

*

Koska joku varhaisempi kirkkoherra oli kutsunut kauhavalaiset joulukirkkoon lehmänkellolla, hän joutui riitoihin kauhavalasten kanssa ja sai oikeudessa tuomion seurakuntalaisten halventamisesta.  

LSK lopetti 2014. Syksyllä 2015 (tätä ennen kasarmi oli myyty "omille eteläpohjalaisille") kasarmin rakennuksissa aloitti turvapaikkakeskus

Pakolaisille kauhavalaiset lausahtivat heti että "EI". 

Tuon jälkeen LSK:n alueella on tapahtunut erikoinen johtajanvaihdos sekä kummallisia yhteenottoja, mutta niistä on oltu julkisuudessa vaiti. 

*

Myös isänmaan hyväksi uhrautuminen tuottaa usein ristiriitoja ja kipuja. 

Kauhavan kasarmilla oli kasarmin lakkauttamisen jälkeen "lento-onnettomuuksissa kuolleiden muistomerkki" mutta perinneyhdistysaktivistit kaappasivat sen traktorin nokkaan ja veivät muistokiven ilman lupaa kirkon viereen. 

Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus, mutta nyt samalla kohtaa kasarmialuetta on nyt uusi korkea pikimusta hautakivi kaikkien LSK:n kasarmilla "isänmaan puolesta" palvelleiden kunniaksi.  

*

Valtakunnalliset TV-uutiset päätetään kansallista itsekkyyttä korostaviin rasistisiin urheilu-uutisiin. Uutiset saavat siten joka kerta "rotuopillisen leiman".   

Paikalliset kulttuurit saattavat markkinoida nationalistisessa valtiossa myös väärin ymmärrettyä nationalismia esittämällä esimerkiksi lukiossa jääkäriteatteria (kuten on tapahtunut Kanta-Kauhavan lukioteatterissa), minkä yhteydessä tarkoitushakuisesti unohdetaan Suomen sisällissota ja tyrkytetään pelkästään valkoista porvarivaltaa mainitsematta mitään punaisista marxilaisista.

*

Hegel korosti valtiota. Valtio oli hänen  mielestään "absoluuttinen henki" ja historian kantava voima. 

Hegelin mielestä koko maapallon täytyy rakentua "henkivaltioista".

Yksilö on hegeliläisyyden mukaan osa kokonaisuutta (eli "henkivaltiota"). Ja yksilö voi olla vapaa ainoastaan sitoutumalla valtion tahtoon.  

*

Hegelin käyttämällä termillä "absoluuttinen henki" tarkoitetaan hengen itsekehityksen korkeinta muotoa. "Absoluuttinen henki" toteuttaa itseään luonnossa ja ihmisissä. 

Tätä näkemystä on pidetty Hegelin edustaman "kristinuskon filosofisena esityksenä". 

Hegel pyrki ymmärtämään filosofoiden kaiken. 

Hegeliä on pidetty myös totalitarismin oppi-isänä. 

Hitler kohotti Saksan kansan kaikkien muiden kansojen yläpuolelle ja yhtenäisti ja yhdenmukaisti saksalaiset äärimmilleen ja aiheutti maailmansodan. Koska Stalin ei sietänyt yhtenäisessä Neuvostoliitossa "vähemmistökulttuurista toisinajattelua", hän perusti Siperiaan lukemattomia pakkotyöleirejä.   

Hegeliläis-kristillisestä saksalaisesta idealismista johtuu se, että nationalistinen historiankirjoitus on satujen sepittelyä. 

"HEGELILÄINEN PAREMMUUSUSKO" aiheuttaa VIHAMIELISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ MUITA KANSANRYHMIÄ KOHTAAN (vrt. esimerkiksi saamelaisten ja katalonialaisten huono kohtelu osana "EMÄVALTIOTA"). 

*

"Kansakuntahegeliläiset yhtenäisnationalistit" sekä "paikalliskulttuuriset kansankristilliset ja orjamoraaliset kiihkoilijat" torjuvat "kansakunnan sisäiset vähemmistöt" ja "ulkopuoliset kansanryhmät" sekä toisineläjät (kuten homo- ja lesboparit) sekä eksistentialistiset "itselleen olijat".   

Kansallisten vähemmistöryhmien nykyistä parempaa asemaa ja yksilövapautta täytyy tarkastella uuden kansainvälisen ja monikulttuurisen maailmanvallan perustamisen yhteydessä perustettavassa kansainvälisessä ihmisoikeuselimessä.  

Ensimmäiseksi täytyy hävittää vähemmistökansallisuuksia (kuten katalonialaisia) vainoavat "kansallistotalitaariset emä- ja kattovallat".

*

"Subjektin kuoleman" lisäksi valtiossa on tapahtunut myös "julkisen vallan kuolema".

Neuvostoliiton kommunistisen yhteiskunnan kaaduttua kapitalismista tuli ainoa kansainvälisen järjestäytymisen muoto. 

Vastavoiman puuttuessa siitä aiheutui entistä suurempia ongelmia luonnolle ja ihmiskunnalle. 

Myytti kapitalismista on peräisin 1700-luvulta, kun luotiin osakeyhtiömalli

Nykyinen kuntaorgaani on nykyisin konserni eli entisen "julkisen vallan" omistama  osakeyhtiörypäs.

Nykyisessä markkinatalous-uusliberalistisessa yhteiskunnassa tärkein arvo on kaikessa yrittäminen, bisnes ja rahan tekeminen.

Tästä on rakentunut totaalikapitalismi

*

"Julkisen vallan kuolemasta" pitää huolen maatalousvaltaisella Kauhava-Härmänmaalla entinen alkiolainen Maalaisliitto eli Keskustapuolue diktaattorimaisella otteella.

Kun "Kanta-Kauhavan" kunnantalo päätettiin lopettaa (tuo rakennus on jo purettu) Suur-Kauhavan hallintovirasto siirtyi entisestä kaupungintalosta "Kanta-Kauhavan" Yrittäjäopiston tiloihin. 

Paikka on Iisakki Järvenpään "puukkotehtaan" sekä alkiolaisen nuorisotalon (NS) kyljessä (Järvenpään puutalo on nyt kylmänä ja lahoavana museona, nykyinen NS ei ole paikan alkuperäinen nuorisotalo).  

*

Julkisen kuntahallinnon Yrittäjäopistoon muuton jälkeen kaikki alkoi näyttämään Suur-Kauhavalla rahan tekemiseltä "Kanta-Kauhavan" hyväksi.

Yrittäjäopiston arkkitehtuurissa korostuu nyt täydellisesti totaaliyrittäjyys

Tämä sopii hyvin täkäläiseen paikalliskulttuuuriin, täällähän on tapana sanoa, että "Tee mitä mieles lystää, mutta muista, jotta YRITYSTÄ pitää aina olla" (lähde: postikortti/jussituotteet,fi).  

*

Yrittäjäopiston pihalla on moderni teräksinen Y-veistos. Sen symbolisen Y:n yläpää haarautuu neljään "Y-haaraan" ja haaroista kahden päässä on "nelihaarainen pikku-y ja kimalteleva teräspallo". 

Yrittäjäopiston Y-veistos on allekirjoittamaton.    

Koska "kirkonkylä-Kauhavan" alkuperäinen julkisen hallinnon kuntaorgaani muuttui viimeksi uusliberalistiseksi konserniksi, koko yrittäjäopiston nykymiljöö kirkuu iskulausetta "yrittäjyys". 

Kauhavankin kunnalla on myös oma y-tunnus.  

Koko inhimillisen elämän mielekkyys ja merkitys rakentuu maatalousvaltaisella härmä-kauhavalla nykyisin "runnaamisesta" (eli "yrittämisestä"). 

*

Etelä-Pohjanmaalla on tapana kutsua maatilakeskuksia "kartanoiksi", vaikka tällä seudulla ei ole ollut aatelistoluokan vallankäyttöön liittyviä alkuperäisiä aateliskartanoita

Aatelisto oli "Ruotsin kuninkaan oikea käsi", jota tarvittiin sisäisissä valtapeleissä ja kruunun sodankäynnissä.

Ainoa yhteinen piirre täkäläisen talonpoikakartanon ja aatelistokartanon välillä on se, että niiden omistajat edustavat yhteiskunnan hyväosaisia sekä kapitalistis-porvarillista aatemaailmaa.

"Yrittäminen eli runnaaminen" tapahtuu maatalousvaltaisella Härmänmaa-Kauhavalla pysyttelemällä paikallaan ja tekemällä samanaikaisesti äkkinäisiä hyppäyksiä eteenpäin ison tukirahan toivossa (esimerkiksi maataloustukipaketin saamiseksi). 

Eräässä paikassa Kanta-Kauhavaa omistaja on jättänyt ulkorakennuksen lahoamaan ja talon katolle hän on kiinnittänyt ison kyltin, jossa lukee: "NÄIN VAKUUTUSYHTIÖ VAKUUTTAA". 

Siis rahapotti on jäänyt vakuutusyhtiöltä saamatta (aiheellisesti).    

Tuossa kulttuurissa käytetty auto ajetaan ruostumaan tallin taakse ja uusi auto noudetaan heti sen jälkeen autokaupasta Seinäjoelta. 

Sen jälkeen pihalle ostetaan antiikkukaupasta lisää punaisenruskeaa ruostuvaa romua koristeeksi.   

Palkkatyön mukainen "rahan pikkutiputtelu" ei kelpaa itseellisille kartanoherroille.

*

Kanta-Kauhavan ensimmäisen (suuren kolikon muotoisen) liikenneympyrän keskelle on istutettu nyt muutama puu (olen kirjoittanut aikaisemmin kyseisen ympyrän lähimiljöön myytistöstä, esimerkiksi ympyrän viereisestä julistepylväästä, minkä päässä lukee, että "TERVETULOA KAUHAVAN KAUPUNKIIN"). 

Mutta kun tänne rakennettiin jokin aika sitten (toinen) uusi liikenneympyrä sen keskelle pystytettiin samantyyppinen teräkselle kimalteleva "Y-veistos palloineen" (tosin halvemmalla tekniikalla kuin mitä on vastaavassa veistoksessa Yrittäjäopiston edessä). 

Uusikin Y-veistos on signeeraamaton.  

Uusi liikenneympyrä tehtiin samalle sivustalle nykyistä keskustataajamaa, johon nousee parhaillaan "Kanta-Kauhavan" (entisen kirkonkylän) jo kolmas liikekeskusta (CBD-alue). 

Kanta-Kauhavan asukkaat eivät kuitenkaan tiedä vielä mitä ikävää siitä on seuraamassa.

*

Yleinen yrittäjyysinnostus on edesauttanut myös Kauhavalla sitä, että keskustapuolueen on ollut helppo pitää koko suurkuntaakin diktaattorimaisessa otteessa lupaamalla väestölle erilaisia tukirahapotteja sekä maatiloille kansallista ja unionin maataloustukea.  

Mutta kohta on tapahtumassa tässäkin suhteessa iso muutos. 

*

Maatilakeskukset ovat nykyisin osakeyhtiöitä

Yrittäjyyskorostus sopii parhaiten "Maalaisliitto-keskustalle", puolueelle, jossa koko yhteiskunnallinen valtapeli kohdistuu ökyrikkaiden tilojen ja rahanteon hyväksi. Myös kaukaisimmissa syrjäkylissä. 

Maa- ja metsätalouden harjoittaminen keskellä ilmastonmuutosta sekä tilakeskusten sijainti hajallaan pitkin suomen korpia on kuitenkin paha ympäristöongelma.  

*

Keskustapuolue ja maatilojen omistajat vierastavat ja vihaavat vieläkin eniten (sata vuotta Suomen sisällissodan 1918 jälkeen) teollistunutta kaupunkikulttuuria, palkkatyöläisiä, kommunisteja sekä petoeläimiä ja pakolaisia/turvapaikanhakijoita.

Mutta kansainvälisessä maailmassa ei saa sanoa enää "ulkopuolisille", että "EI". Nyt pitää opetella sanomaan "ulkopuolisille", että "KYLLÄ".

*

Maatiloista on tullut yhtiöinä omia pienoisvaltioita keskellä yhteistä kansakuntavaltiota. 

Maatilojen tilaherrat ihailevat eniten alkiolaista riippumattomuutta ja itseellisyyttä. 

*

Mutta valkoinen valta on alkanut taas näkemään ympärillään punaista. 

Tämä huolestuttaa nyt eniten suomen maa- ja metsätalousyrittäjiä. 

Tilaherrat ovat ehkä nytkin valmiita tarttumaan aseisiin karkottaakseen Suomesta "kaikki ulkopuoliset" sekä surmatakseen myös "tänne kuulumattomat pedot ja sudet". 

Tilaherrojen mielestä myös kartanon "omien" täytyy taas alistua valkoisen vallan päämäärään. 

Sen jälkeen kun viimeinen "kommunisti" (SKDL-jäsen) istui Kanta-Kauhavan valtuustossa, täällä ei ole nähty työväen vappumarssia (vuoden 1980 jälkeen). 

Nyt vaikuttaa Kauhavalla ainoastaan valkoisten yrittäjähenkinen porvarivalta.

*

Kansainvälistymisen vierastaminen,  omiin pikkuympyröihin sulkeutuminen sekä rikkaiden suosiminen ei kuitenkaan pelasta Suomen valtiota. 

Lisäksi tarvitaan ymmärtämystä ja taitoja muuhunkin kuin vain rahan tekemiseen ja yrittäjyyteen.      

*

Yksi hankala kysymys koskee vähän väliä toteutettavia puolueiden kannatuskyselyjä. Arkihan heilahtelee jatkuvasti "sattuman vyöryä" laidasta laitaan ja muutosilmiöt vaikuttavat joka kerta kyselyjen tuloksiin. 

Tahditaanko gallupeilla vakuuttaa ihmisille sitä, että "ihminen tietää ja hallitsee" kaiken? Vai onko kyselyissä kyse pyrkimyksestä vaikuttaa vaalien välillä äänestäjäkäyttäytymiseen? 

Tähän kysymykseen liittyy esimerkiksi uutinen (yle uutiset 29.3.2019) "Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue...".  

 

3. Saksalainen Karl Marx (1818–1883) on merkittävin teollisen kapitalismin kriitikko. 

Hänet tunnetaan monipuolisena filosofina ja taloustutkijana. Hän kritisoi erityisesti porvarillista hegeliläisyyttä sekä uskontoa ja kirkkoa. 

Marxin ja hänen työtoverinsa Friedrich Engels ajattelivat, että "kaikki ihmiset ovat veljiä" ja kehottivat manifestissaan, että "kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen". 

Nämä iskulauseet sopivat  hyvin myös tämän aikakautemme "pakolaisille". 

*

Ylen ulkomaanuutisen mukaan (28.3.2019) "pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takia".   

Marx kirjoitti 1800-luvulla filosofia tekstejä sekä esimerkiksi kapitalistis-poliittist taloutta kuvaavan kirjasarjan "DAS KAPITAL, Kritik der politischen Ökonomie" (suomeksi Pääoma) ensimmäisen osan (Pääoman ensimmäinen versio ilmestyi 1859 "Hahmotelmia poliittisen taloustieteen kritiikiksi"). 

Pääoman toinen ja kolmas osa on postuumi (kirjoitettu jälkikäteen) Engelsin toimittamina ja neljäs osa on Engelsin sihteerin tekemä (Karl Kautsky, 1904). 

Tässä yhteydessä täytyy huomauttaa siitä, että jos haluaa tutustua Marxin filosofiaan, täytyy syventyä Marxin alkuperäisiin teksteihin. 

Esimerkiksi jälkikäteen kirjoitetut osat Pääomasta (osat 2-4) ovat sellaisia, että Marx ei olisi niitä hyväksynyt, ei varsinkaan Kautskyn vallankumouksellisuudelle tarjoamaa uutta "ristiriitoja sovittelevaa aatteellista suuntaa".  

*

Yleiseen kehitykseen vaikuttaa samanaikaisesti monet yllättävät käänteet, ne ovat esimerkiksi taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia muutoksia. Tästä johtuen ei ole ihme, ettei maapallo muuttunut kaikessa siten kuin Marx aikanaan arvioi (historia). 

Mutta Marxin esittämät talousfilosofiset näkökulmat herättävät tänä päivänäkin mielenkiintoa ja yhtä hyvin poliittisesti oikealla sivustalla kuin vasemmalla laidalla.  

*

Karl Marxin mukaan porvarillinen yhteiskunta syntyi historiallisesti merkittävässä murros- ja muutosvaiheessa eli porvariston valtaannousun tapahtuessa Euroopassa. 

Porvariston valtaan nousu tapahtui ensin Englannissa ja sen jälkeen Ranskan "suuren vallankumouksen" aikana (eli 1700-luvun lopun valistuksen eli sivistämisen yhteydessä). 

Valistusvallankumouksen aikana surmattiin siihenastiset ylimmät yhteiskuntaluokat ja yhteiskunnan uudeksi "johtotähdeksi" tehtiin valistettu ja sivistetty kansa. Tähän liittyen luotiin myös uusi filosofinen rakennemalli.

*

Saksalainen idealisti ja filosofi Friedrich Hegel loi valistuksen sekä kansallisromantiikan pohjalta nationalistisen valtioaatteen.

Suomen valtio perustettiin Hegelin luoman valtiofilosofian pohjalta Snellmanin tulkitsemana. 

*

Kiina on tällä hetkellä maapallon suurin ja vahvin kommunistisen puolueen johtama valtiomahti.

Kiina on lähentynyt viimeksi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen perustettua Venäjänfederaatiota.

Tässä on hyvin tärkeä uutinen: "Yhdysvallat ja Kiina neuvottelevat kauppasuhteistaan Pekingissä" (yle ulkomaat 29.3.2019). Jos nämäkin neuvottelut kariutuvat ihmiskunnan seuraavista askeleista voi tulla hyvin raskaat.  

*

Teollinen kapitalismi on huipentunut viimeksi markkinataloudellis-uusliberalistiseksi totaali-kapitalismiksi.

Juuri se aiheutti ilmaston lämpenemisen sekä massiivista vahinkoa maapallon elolliselle luonnolle. 

Marx ymmärsi jo nuorena sen, että teollinen kapitalismi palvelee ensin ihmistä mutta kääntyy jossain vaiheessa hirviönä ihmiskuntaa vastaan. 

*

Marx ennusti 1800-luvulla teollis-kapitalistisen yhteiskunnan romahtamisen mutta yleinen muutos ei tapahtunut kokonaisuutena siten kuin hän kuvitteli. 

Nykyiset maapallon valtiot ovat olleet jo pitkään kriisissä. Kriisin seuraukset ovat näkyneet esimerkiksi väestönräjähdyksenä, maailmansotina sekä ilmastonmuutoksena.  

*

Myös esimerkiksi perheen ja yksilön asema yhteiskunnissa on parhaillaan syvässä murrosvaiheessa. 

Marxin ja Engelsin mukaan "PORVARISTO on repinyt PERHESUHTEELTA sen liikuttavan tunnelmallisuuden verhon ja muuttanut sen pelkäksi RAHAKSI". 

(Tämä on ote Kommunistisen puolueen manifestista, lainauksen lähde: Marx Engels, Valitut teokset osa 2 (kyseessä on 6-osainen kirjasarja, kustannusliike Edistys Moskova, suomennos Antero Tiusanen, 1978, sivu 338).  

Kapitalistinen perhe on rahanahne. 

*

Hegelin henki-idealismia ja kristillistä uskoa vierastanut Karl Marx on kirjoittanut, että (Valitut teokset, osa 1, kappaleen "HEGELIN OIKEUSFILOSOFIAN KRITIIKKIÄ" alussa (sivu 101) että 

"USKONTO on tämän maailman yleistä teoriaa..sen entusiasmia ("innostusta, intoilua"/lisäysJP), sen moraalinen sanktio ("pakote"/lisäys JP), sen juhlallinen täydennys, sen yleinen lohdutus- ja oikeutusperusta..." 

Valtion perustuslakiin ei saisi ujuttaa koskaan uskontoon liittyviä seikkoja.   

*

"Porvarillinen yhteiskunta on Marxin mukaan aineellisen kansakäymisen yhteiskunta, joka kattaa kaiken kaupallisen ja tuotannollisen toiminnan. 

Marx kritisoi kapitalistista valtiota koska kapitalistinen valtio on se muoto, jossa "hallitsevaan luokkaan kuuluvat yksilöt toteuttavat yhteisiä etujaan". 

Huomaa termi "yksilöt". 

Nykyaika toimii samalla tavalla. Siinäkin "hallitsevaan luokkaan kuuluvat yksilöt toteuttavat yhteisiä etujaan". 

Nykyisin suurinta rahavaltaa edustavat pankinjohtajat ja suurinta rakentamisvaltaa rakennusliikkeiden toimitusjohtajat sekä poliittisten puolueiden päätöksentekovaltaa edustavat puoluepomot. 

Tähän ydinryhmään kuuluvat yksilöt muodostavat "nykyajan hallitsevan luokan".  

 

*

Tämän päivän "liberaaliin yhteiskuntaan" sisältyvä vapaan poliittisen toiminnan muoto "vapaa kansalaiostoiminta" eli niin sanottu "kansalaisyhteiskunta" (aatteellinen toiminta) on eri asia kuin "bürgerliche Gesellschaft".  

Liberalismin aatteeseen pohjautuva "vapaa kansalaistoiminta" on nykyaikana pelkkä "tuuletusrako" ahdistavassa "täälläolon tietovaltaisessa kapitalismihuoneessa". 

Nyky-yhteiskunnassa pitävät valtaa "hallitsevaan luokkaan kuuluvat yksilöt", koska heillä on käytössä valtapeleissä tarvittava "tieto, välineet, tekniikka ja organisaatiot". 

"Idealistisella kansalaisyhteiskunnalla" ei ole tänä päivänäkään muuta mahdollisuutta kuin alistua "hallitsevan luokan johtavien yksilöiden" komentoon. Ydinryhmän valtapelit johtavat "Maan tapaan" ja esimerkiksi "Turun tautiin". 

*

TURUN MAINE ARVORAKENNUSTEN PURKAJANA (yhtenä "Turun taudin" monista muodista) alkoi jo 1960-luvulla ja 1970-luvulla. kun Turun rahanhimoinen valtaeliitti yritti purkaa koko Vanhan Haburger Börsin, vaikka se herätti julkista paheksuntaa ja runsaasti kansalaistoimintaa purkamista vastaan. 

Börsistä purettiin kuitenkin 1976 vain sen torin puoleinen jugendosa. 

1980-luvulla nykyisen uusliberalistis-postmodernin Hansa-korttelin yhdestä vanhasta arvorakennuksesta jätettiin pystyyn pelkkä kadun puoleinen ulkoseinä. Hansakortteli johti vanhan rakennuskannan monipuoliseen tuhoamiseen ja koko korttelirakenteen uudistamiseen. 

*

Kohta käynnistyy myös Vanhan Haburger Börsin purkaminen siten, että "Muistin puolelle" (eli  kadun puolelle) jätetään taas pelkkä ulkoseinä.

Vanhan arvorakennuksen suojeluarvo on kuitenkin rakennuskokonaisuudessa. 

Tämä esimerkki on hyvä todistus siitä kuinka rahavalta ja "hallitsevan luokan johtavat yksilöt" sanelevat myös kaupunkirakenteen muutoksen suunnan eikä "kansalaisyhteiskunnalla" ole siinä "nokan koputtamista".  

*

Yleistilanne on kiristymässä maapallolla. 

Tähän vaikuttaa ensinnäkin ihmiskunnan yllättänyt pakolaisuus (sota- ja ympäristöpakolaisuus), ilmastonmuutos ja luonnon kurjistuminen.  

Miljoonat ihmiset joutuvat etsimään kohta koko ajan uutta asuinpaikkaa koska esimerkiksi monet saarivaltiot jäävät kokonaan nousevan meriveden alle. 

Suurta haittaa kapitalistiselle yhteiskunnalle ja taloudelle on syntymässä myös muulla tavalla. 

Yhteiskunnallisen ristiriitojen silotteluun perustunut Bernstein-revisionistinen yhteistyö köyhien työläisten ja rikkaiden kapitalistien välillä on kariutumassa, Sekä kapitalistisen USA:n ja kommunistisen Kiinan välisen uusliberalistis-kapitalistisen vuorovaikutuksen "katkeaminen" pakottaa maapallon laajuisiin uudistuksiin mutta niiden toteuttaminen on maapallon nykyiselle valtaeliitille ylivoimainen tehtävä.

*

"Järkipohjaisen tietämisen" vastakohta on kuvitteleminen ja uskominen.

Nykyaika on täynnä ihmisenä olemiseen sisältymätöntä "järkitietoa ja tilastoja". 

"Järkipohjaiseen tietouskoon" sisältyy myös luokitteleminen.

Ihmisten luokittelemista pidetään yksilövapautta korostavan eksistentialismin yhteydessä erehdyksenä. Esimerkiksi ihmisiä ei saa jakaa (luokitella) hyviin ja pahoihin tai esimerkiksi viisaisiin ja tyhmiin. On erehdys väittää esimerkiksi, että valkoiset ihmiset ovat hyviä mutta mustat ihmiset ovat pahoja. 

Kaikissa meissä on hyvää ja pahaa. 

*

Kuitenkin yhteiskunnallinen ristiriita kapitalismin ja marxilaisuuden välillä on eksistentialisminkin mukaan yhteiskunnan kehittämisen perusta sillä teollis-kapitalistisen yhteiskunnan aiheuttamat ongelmalliset valtasuhteet eivät häviä koskaan. 

Ristiriita omalla työpanoksella elävien ja rikkaiden (varakkaiden, omistajien) välillä ilmenee nykyaikanakin. 

Köyhyys ei ole kadonnut yhteiskunnasta. 

Me marxilaiset olemme köyhien puolella.  

*

Kapitalistis-tietovaltaisessa nyky-yhteiskunnassa väestö luokitellaan ylä- ja alaluokkaan sekä niiden väliin sijoittuvaan keskiluokkaan.

Kapitalistisen keskiluokan paisuttaminen ja rikastuttaminen synnytti revisionistisen demariaatteen ja -liikkeen, mutta demariaate on menettänyt viimeksi kaikkialla nopeasti suosiotaan.  

Kun sosiaalivaltion kriisissä kansan luokitteleminen murtuu, myös ajatus revisionistisesta sosialismista (sosiaalidemokraattisesta aatteesta) häviää. 

Saksalaisen Eduard Bernsteinin (1850-1932) Sosialismin edellytykset (1899) on osoittautumassa utopiaksi. 

Bernsteinin arvostamisen jälkeen (toisen maailmansodan päätyttyä) nostettiin valtapelien keskipisteeseen yksityistäminen, markkinoiden vapauttaminen, säännöstelystä luopuminen, pääoman vapaa liikkuvuus ja tullirajoitusten purkaminen. 

Suurimmaksi ihanteeksi tuli tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuminen. 

Sen jälkeen kun Yhdysvalloissa vaihtui ylin valta ja amerikkalainen kansakunta jakautui kahtia, siihenastisen totaalikapitalismin tielle tuli pahoja esteitä. 

Totaalikapitalismin suosimisen sijasta Yhdysvallloissa on alettu nyt taistelemaan pakolaisuutta sekä kommunistisen Kiinan halpatyövoimaa vastaan ja käymään korkeilla tullimaksuilla taloussotia.

Samaan aikaan alkoivat murenemaan kaikkialla länsimaissa tähänastiset yhteiskuntaluokat sekä suuret sosiaaliset kompromissit (kuten revisionistinen työväenliike, sosiaalidemokratia). 

Tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuminen johti vain hetkeksi Euroopan unionin suosimiseen.     

Euroopan unionia on alkanut viimeksi uhata monet hajoamisen vaarat. 

*

Kaikista uusimmassa kansainvälisessä kehityksessä varallisuus jakaantuu maapallolla entistä epätasaisemmin, suhdanteet jyrkkenevät sekä kansainvälisen pääoman keskittyminen kiihtyy. 

Kaikki on nyt riippuvainen rahasta.  

Totaalikapitalismi johti luonnon kurjistumiseen ja ilmastonmuutokseen. Maapallon elollinen luonto ja ilmakehä ei kestänyt totaalikapitalismia. 

Mutta onneksi maapallo kansainvälistyy, monikulttuuristuu ja globalisoituu nyt nopeasti.

*

Sen jälkeen kun tavarat on tuotettu koneellisesti, ne täytyy ostaa ja ottaa käyttöön eli "kuluttaa".

Kuluttaminen on keskeinen osa kapitalismia, ei vain tavaratuotanto ja raha. 

Kapitalistinen yhteiskunta pohjautuu ihmisjoukkojen luokittelemiseen. Sen lähtökohta on massojen kuluttamiskyky (palkka, rahatulot ja muu varallisuus). 

Suurta keskiluokkaista kuluttajajoukkoa on pidetty demokraattisen ja tasa-arvoisen valtion perustana. 

Tätä seikkaa tulisi kuitenkin tarkastella myös pintaa syvemmältä. Väitän, että ihmismassojen yhtenäistäminen, kuluttajiksi massoittaminen ja viihteellistäminen johtaa luonnon ja ilmaston kurjistumiseen yhä täydellisemmin.  

Rahan ja pääoman merkitys on kasvanut viimeksi valtioissa räjähdysmäisesti. Yhteiskunnalla ei ole enää riittävästi rahavaroja "pyörittää omaa nationalistis-kapitalistista valtiokoneistoa". 

Valtiot pysyisivät pystyssä huomenna vain jos niiden käytössä on "ilmainen raha". 

*

Myös sosiaalivaltion keskiluokan käsitys "täälläolon todellisuudesta" on ongelma.

Keskiluokan aiheuttamat ongelmat näkyvät myös aluerakenteessa. Nykykaupunkien lähiökehä toimii kapitalistisen yhteiskunnan "uusiutumiskehänä".

Lähiökehällä asui alun perin runsaasti keskiluokkaisia sosiaalidemokraatteja.

Nykyisin lähiökehillä asuu runsaasti myös kansainvälistä muutosta henkiviä pakolaisia. 

Nyt kun kansallinen demariliike on kuihtumassa kasaan, kaupunkien lähiökehälle on kasautumassa entistä enemmän kansainvälisiä sota- ja ympäristöpakolaisia. 

*

Tästä muutoksesta on aiheutunut aluksi syrjintää ja rasismia. Pahimpia nykyajan rasisteja ovat olleet keskiluokkaiset demarit. Enää ei auta se, että julistetaan nationalistisesti "maassa maan tavalla".   

Myös haja-asutuksessa sekä matalien keskiluokkaisten omakotitaloalueiden rakenteessa sekä "kalustamisessa" ja "esinepuheessa" näkyy monien kulttuurivaikutteiden sekoittumista. 

Omakotitalojen kansallisen kiiltokuvajulkisivun taustalla kukkii "törkyläjäkulttuuri". 

Myös aluerakenteeseen sisältyy "harhainen täälläolon todellisuuskäsitys" minkä ääripäässä häämöttää harhainen käsitys maapallon ilmasto-ongelmasta. 

*

Kun suurin osa maapallon väestöstä asuu kaupungeissa, asumista on pakko keskittää ja sijoittaa ihmisjoukkoja asumaan suurissa tornitaloissa. 

Syrjäkyläasuminen tulee kieltää kokonaan. 

Myös siihen täytyy kiinnittää huomiota, että uusi toiminnallinen aluerakenne ei aiheuta liikkumisen kasvua (esimerkiksi suhde: työpaikat ja asuminen).  

*

Länsimaisen kulttuurin kristinusko on maapallon suurin uskonto. 

Kristinuskoa on levitetty joka púolelle maapalloa "puhumalla ja miekalla" (ristiretket ja siirtomaaherruus ja länsimaisen teollisen kapitalismin tavaratulvan leviäminen). 

*

Juutalaisten kansan (erään maapallon kansanryhmän) perinnekirjassa raamatussa on kuvattu juutalaisten ja samalla koko ihmiskunnan syntymähistoria. 

Juutalaisilla on vain yksi jumala. Juutalaiset ovat odottaneet pitkään kansansa maanpäällistä vapauttajaa mutta sitä ei ole tullut. 

Myöhemmin kirjoitetun Uuden Testamentin mukaan "Jumalan poika Jeesus" on taivaallinen henki Jumala ja Jeesus laskeutui taivaasta ihmisenä maan päälle ihmisten joukkoon. Siinä Jumalan henki muuttui "maanpäälliseksi lihaksi".

Kun Jeesus nousi henkenä takaisin taivaaseen hänestä tuli koko ihmiskunnan pelastaja. 

*

Pelastaja (Jeesus) on samalla kertaa Jumala ja ihminen Tämä kertomus Jeesuksesta on vaikuttanut siihen, että ihminen on alkanut kuvittelemaan omaavansa "jumalallisia taitoja" kuten on myytti kaiken "tietämisestä ja hallitsemisesta". 

Juutalaisuuden yhtenä lahkona syntyneessä kristittyjen Uudessa Testamentissa on kuvattu se, miten yksilö pelastuu pelastajan (eli Jeesukseen) uskovana jossain tulevassa.

Yksilön minän pelastuminen edellyttää sitä, että hyväksyy pelastajan puheet ja teot ainoaksi todelliseksi ja oikeaksi. 

Siinä pelastumisen ehto on "Jeesukseen uskomisen tunnustaminen". 

*

Siis tunnusta uskovasi niin pelastut. Mutta uskon tunnustaminen johtaa orjamoraaliin

*

Eksistentialisti Jean-Paul Sartre on kirjoittanut Juutalaiskysymyksestä (Esseitä I, Eksistentialismikin on humanismia - Juutalaiskysymys, 1965). 

Myös Karl Marx on kirjoittanut kirjoituksen "Juutalaiskysymyksestä". 

Marxin kirjoitus juutalaisista käsittelee Bruno Bauerin kirjoitusta Die Judenfrage (Braunschweig 1843, kyseinen Marxin kirjoitus on mainitsemassani "Valituissa kirjoituksissa", osassa 1, sivuilla 66-100). 

Marx kysyy: "– – vai vaativatko juutalaiset yhdenvertaistamista kristittyjen alamaisten kanssa? Silloin he tunnustavat yleisen orjuutuskomennon – – kristillinen valtio tuntee vain etuoikeuksia. Tässä valtiossa juutalaisilla on etuoikeus olla juutalainen – – hänellä on oikeuksia joita kristityillä ei ole". 

Tämän yhteydessä käy ilmi myös se miksi nationalistisessa suomessa on luterilainen valtionkirkko. Roomalaiskatolinen kristillinen kirkko nousi valtaan siunattuaan rooman hallitsijoiden maalliset valtapelit. 

Täällä Suomen valtiokirkon ylimmän johdon tehtävä on sama: lyödä maallisen vallan puheen ja valtapelin päälle leima "tämä on tosi".  

Kysymys "tietämisestä ja todellisuudesta" on kuitenkin niin vaativa, ettei siihen osaa vastata valtiokirkkomme arkkipiispakaan.

*

Marx päätteli nuorena, että koneiden käyttö ja tavaratuotannollinen teollistuminen palvelee ensin ihmistä, mutta johtaa myöhemmin myös "itsestä vieraantumiseen" sekä siihen, että kehitetty uusi koneellinen taloussysteemi kääntyy lopuksi ihmistä vastaan. 

Myös lukkoja murtavat rikolliset ovat hyödyksi yhteiskunnalle, koska murtumiset panevat keksimään parempia lukkoja. 

Yhteiskunnallinen ristiriita on hyödyllinen, koska se johtaa muutokseen

Tekemättä syntiä ei voi ymmärtää, mitä termillä synti tarkoitetaan.  

*

Kristittyjen harjoittama "syntien tunnustaminen" on ilmiöiden merkityksiä pohtivien eksistentialistien mielestä erehdys. Eksistentialisti ei tiedä, miten ihmisen pitäisi olla ja elää.  

Jos joku ajattelee olevansa "uskovainen" tärkeintä on tehdä omia havaintoja siitä, miten itse uskoo kuin se, mihin uskontoon ja uskovien joukkoon kuuluu.

Yhteistä kristittynä ja eksitentialistina olemisessa on se, että kaikki kohdistuu yksilöön.

*

Marxilaiset kommunistit ajattelivat 1800-luvun puolivälistä lähtien (filosofisesti), että tulevaisuudessa tapahtuu köyhälistön ja kapitalismin välisen dialektisen ristiriidan vallankumouksellista purkautumista ja muutos yhteiskunnassa kohti kommunismia (1). 

Vastakohtaisuus alkoi purkautua aluksi valistuksen hengessä tsaarin Venäjällä. Tsaari oli herättänyt kansassa pitkään "uskoa maanpäälliseen jumaluusvaltaan" mutta tuo käsitys alkoi murentua. Ateismi ja materialismi levisi nopeasti Venäjällä. 

Kommunistinen järjestelmä aloitti ensin Venäjällä 1922 (Venäjän vallankumous 1917, Neuvostoliitto 1922-1991), Kiinan kansantasavalta perustettiin 1949, vuoden 1978 jälkeen kommunistisesta Kiinasta tuli talousuudistuksen johdosta yksi nopeimmin kasvavista maapallon talousmahdeista. 

1900-luvun alussa kapitalistisissa länsimaissa tuli muotiin moderni revisionistinen sosiaalidemokratia. Sillä pyrittiin hillitsemään kauan jatkunut kommunistista vallankumousprosessia (2). Tuon jälkeen yleistä kehitystä leimasi 1900-luvulla yllättäviä suhdannevaihteluita ja maailmansotia. 

1980-luvulla tuli länsimaissa muotiin markkinataloudellis-uusliberalistinen totaalikapitalismi (3). Koska maapallon luonto ei kestänyt sen kuormitusta, kehitys johti siihen, että luonto alkoi iskeä "hirviönä" takaisin .  

Viimeksi Yhdysvaltojen kahtia jakautuminen ja riita Kiinan kommunistisen puolueen kanssa on jarruttanut markkinataloudellis-uusliberalistista totaalikapitalistista kehitystä (4).   

 

4. MAAPALLON ILMASTON NOPEAN LÄMPENEMISEN (eli ilmastonmuutoksen) aiheutti  länsimaisen kulttuurin uusliberalistis-teollinen kapitalismi.  

Sitä ennen kapitalistinen länsi ja kommunistinen itä (Kiina) syleilivät pitkään markkinatalous-uusliberalistisesti toisiaan. 

Nyt nuo osapuolet (USA ja Kiina) ovat täydessä riidassa keskenään.  

*

Ilmastonmuutoksessa on ollut hyvää se, että ihmiset ovat joutuneet tarkistamaan tähänastista "täällä olemista". 

Eli sitä mikä on elämässä tärkeää ja mitä taas ei. Monille se mikä oli tärkeää ei ole sitä enää.    

*

Syntynyttä ongelmaa ei voi korjata samaa tietä eteenpäin jatkaen (huomioimatta ydinkysymykset kuten ajattelutavat, arvot jne.). 

Nyt kaivataan kokonaan uudenlaista ajattelua ja filosofiaa. Filosofia on sitä, että tunkeudutaan pintaa ja elämän arkikäytäntöjä syvemmälle. 

Syntyneeseen ongelmaan (luonnon ja ilmaston vaurioituminen) voi vaikutta vain valitsemalla ihmisen uusi sisäinen reitti, jossa vallitsee uudenlainen kulttuuri ja uudet myytit. 

*

Ihminen havaitsee ilmiöitä ja yrittää selittää niitä esimerkiksi puhumalla ja kirjoittamalla. 

Pitäisikö selitysten olla yksiselitteisiä (järkiperäisiä ja varmoja, loogisia ja analyyttisia), vaikka inhimillisen elämys- ja kokemusmaailmamme mukaan (oleminen ja eläminen) ilmiöt ilmenevät kuitenkin aina moniselitteisinä?

Jos tekee yksiselitteisiä vastaukaia ilmiöistä, niitä voi selittää (ateistina ja materialistina) esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian pohjalta. 

Mutta jos tekee moniselitteisiä vastauksia ilmiöihin, selitykset ovat ihmisläheisiä ja ne liittyvät fenomenologiaan ja eksistentialismin (oleminen).

Myös marxilainen yhteiskuntanäkemys on moniselitteinen, sillä yhteikunnallisten ristiriitojen ja vallankumouksen perustelemisen taustalla on dialektiikka.  

*

Tätä kysymystä voi valaista esimerkin avulla. Siinä tarkastellaan ihmisen asumisen arkea. Suihkussa käynnissä tarvitaan vettä, lämpöä, huone ja tekniikkaa. Pitkäaikainen suihku on eri kuin lyhytkestoinen suihku. 

Ilmastonmuutos (ilmaston lämpeneminen) on havaittu merien ja alailmakehän lämpenemisenä lyhyen aikajakson aikana. ilmastonmuutoksen lämpenemisen voi selittää johtuvan kasvihuoneilmiöstä ja -päästöistä (hiilidioksidin, CO2, lisääntymisellä).

Ilmaston lämpenemisen voi selittää myös monelta muulta pohjalta. 

Selitys voi perustua esimerkiksi omaksuttuihin arvoihin ja asenteisiin, luontosuhteeseen sekä vallitsevaan kulttuuriin ja myytistöön. Selitys ilmastonmuutokseen voi pohjautua myös viimeksi yhteiskunnassa vallinneeseen valtapeliin ja talousjärjestelmään (kuten markkinataloudellis-uusliberalistiseen totaalikapitalismiin). 

Mutta vaikka koko ihmiskunta on teollisen kapitalismin ja ilmastonmuutoksen johdosta kuolemassa yhdellä iskulla, TV-uutisissa meitä "kansalaisia" ruokitaan päivittäin tilastoilla, taulukoilla ja sadasosan tarkkuudella ilmoitetuilla prosenttiluvuilla sillä, että kaikesta huolimatta "tieto on valtaa" ja kaikki on asiantuntijoiden ja puoluepamppujen hallinnassa. 

Minä pohdiskelen samaan aikaan kuluttamista, viihteellisyyden ja positiivisuuden suosiota tänä aikana sekä ihmisen itsestään vieraantumista ja "subjektin ja julkisen vallan kuolemaa".  

*  

Maakuntalehti Ilkassa oli vaasalaisen vasemmistoliittolaisvaltuutetun Anneli Lehdon hyvä kirjoitus ilmastonmuutoksesta. Mielipidekirjoituksen otsikko oli "SAMAN TAIVAAN ALLA" (Ilkka 23.3.2019).

Isänmaan puolesta taivaalle paukahtelevat superkalliit armeijan nationalistis-militaristiset suihkukoneet eivät voi vaikuttaa koskaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan koko ihmiskuntaa koskevaan kriisiin vaikka noita koneita kiitäisi taivaalla taivas mustana.

*

Ilmastonmuutos ei ahdista kaikkia. 

Ensinnäkin liian monet haluaisivat jatkaa "kaikkea kivaa", kuten aina ennenkin.  

Toiseksi monet pitävä ilmastonmuutoskeskustelua haitallisena. Esimerkiksi (yle uutiset 29.3.2019) "Jussi Halla-aho suomi "ilmastohysteriaa" Ylen tentissä: aiheuttaa ahdistusta ja laskee syntyvyyttä...". 

*

"Uudessa Roomassa" eli Yhdysvalloissa on noussut valtaan liittovaltion toinen puolue. Trumpin valitsi valtaan kansa. Miksi Trump ahdistaa valtapelureita ja kansaa?

MIksi Trump on ollut jo monta vuotta jatkuvasti "sylkykuppina"? 

Miksi Britanniassa pelataan päivästä toiseen puoluevaltapeliä kansanäänestyksellä?

*

Siksi koska kansa ei tunne "koko tätä valtapelikuviota" ja siksi koska Trump on murskamassa (välillisesti) totaalikapitalistis-markkinatalous-uusliberalistisen utopian hajalle. 

Ja siksi koska Brexit johtaa Suomenkin maataloustukien näivettymiseen.  

*

Minua ahdistaa lukea eri puolilta maapalloa ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia lisääntyvistä lumivyöryonnettomuuksista sekä uutinen kuten: "virallinen luku 84, mutta jopa yli tuhat hirmumyrskyn uhria..." (yle ulkomaat 18.3.2019).   

 

tei esimerkiksi uutisia kuten "...Euroopan koululaiset haluavat pysäyttää ilmastonmuutoksen, mutta mitä tekee EU?..." (yle ulkomaat 22.3.2019). Tai esimerkiksi mielipidekirjoitus kuten "Yliampuva ilmastovouhotus ärsyttää" (Jouko Pesonen, Ilkka 22.3.2019).

Tai esimerkikisi siitä, kuinka asiantuntijoiden tarkkaillussa olleista 84 valtamerien hai- ja rauskulajeista 17 on kuolemassa sukupuuttoon ihmisen aiheuttaman vahingon takia (yle ulkomaat "Maailman nopein hai..." 25.3.2019).

Tai esimerkiksi uutinen "Brittitutkimus: Pölyttävien hyönteisten määrä huvennut rajusti 33 vuodessa" (yle ulkomaat 27.3.2019).

Tämän ilmastolakkoa käsittelevän mielipidekirjoituksen sisällöstä ja arvosta en ole kuitenkaan kaikessa samaa mieltä – "Nuoret, teitä on kuultu" (Taru Yli-Panula, Ilkka 24.3.2019)

Tästä mielipidekirjoituksesta puhumattakaan, en näe siinä minkäänlaista "ilmastotekoa" - "Suomi, jonka puolesta kannattaa äänestää" (Jukka Mäkynen, Ilkka 24.3.2019).

*

Onneksi nurkkapatrioottinen nationalismikiihkoilu pistää kohta kyykäärmeenä kuolettavasti itse itseään. Sen jälkeen koko maapallo on ainakin hetken kansainvälinen, suvaitseva ja monikulttuurinen. 

*** 

Koululaisten äskettäinen lakko "ilmastonmuutoksen pysäyttämisen hyväksi" (kansainvälinen mielenosoitus yhtenä päivänä, perjantaina 15.3.2019) oli mielestäni  "narun vetäisemistä väärästä päästä". 

Viimeksi yli 20 000 saksalaisnuorta oli berliinissä koululakossa ilmaston puolesta (yle ulkomaat 29.3.2019). Esseniläinen 19-vuotias Felix Osebold sanoi tuolloin osuvasti: "ei voi olla niin, että mitään ei tapahdu".

*

Termiä "lakko" käytetään työn tekemiseen liittyvästä työpanoksesta kieltäytymisestä. 

Lakosta aiheutuu yritykselle ja valtiolle rahallista haittaa ja jarruttaa talouskasvua. 

Toiseksi yleislakko merkitsee yhteiskunnallisten ristiriitojen paljastumista. Valtaeliitti pelkää siksi eniten yleislakkoa. Se tuo näkyviin yhteiskunnan kokonaisrakenteessa vallitsevan "voimattomuuden hetken" seurauksineen.

Yleislakosta voi seurata vallankumous. 

*

Kansallisvaltion koulujen tehtävänä on kasvattaa nationalistisen valtion jäseniksi sivistyneitä ja "tietotaitoisia" kansalaisia. 

Kansallisvaltio muokkaa kokonaista "kansakuntaa" yhteiseen henkiseen ponnistukseen. 

Jos koululaiset kieltäytyvät menemästä kouluun siinä on kyse protestista tuota tehtävää suorittavaa valtiota vastaan. 

Koululaisten yleislakko nationalistisessa palvelu- ja sosiaalivaltiossa aiheuttaisi myös suurta taloudellista haittaa.     

*

Ruotsalaisen kansankodin 16-vuotias "ilmastoaktivisti" Greta Thunberg on sanonut, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan historian suurin kriisi. 

Ja että se uhkaa nyt kaikkien olemassaoloa. 

Ja että tänne syntyneet lapset eivät ole syyllisiä ilmastonmuutokseen. 

*

Mutta auttaako meitä ilmastomuutokset kohdalla syyttömien ja syyllisten etsintä?

"Narun vetäminen oikeasta päästä" tapahtuu, kun kiinnitämme ilmastonmuutoksessa kokonaisvaltaisesti huomiota länsimaiseen kulttuuriin ja markkinatalous-uusliberalistis-totaalikapitalistiseen teolliseen koneyhteiskuntaan sekä esimerkiksi siihen sisältyvään teknologiseen elämäntapaan, kulutuskulttuuriin ja tavarafetisismiin. 

*

Greta Thunberg on sanonut: "te tiedätte kyllä, ketkä teistä ovat sen sivuuttaneet ja ketkä teistä ovat siihen syyllisiä". 

Kun Thunberg on luokitellut näin yhteiskunnalliset vaikuttajat "sivuuttajiin ja syyllisiin" hän on paljastanut uskonsa "tietämis- ja hallitsemiskykyiseen ihmiseen". 

Hän uskoo että yhteiskuntamme taloudellisia ja poliittisia päätöksiä tekevillä on hallussaan "kaikkivaltiaan lahja tietää ja hallita".  

Thunberg  jättää kuitenkin huomiotta kansalaisia koskevan kuluttamis- ja viihdekulttuurin. Sen merkit näkyvät esimerkiksi vapaa-ajanvietossa ja muodissa. 

Sekin johtaa ilmastonmuutoshaittaan.  

'

Ei pidä syyllistää ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta yksistään esimerkiksi tavaroiden tuottamista edistäviä tahoja.     

Ilmastonmuutoksen on aiheuttanut pohjimmiltaan eläimellisen ihmislajin rajaton ahneus (esimerkiksi luonnonvarojen rajaton käyttö). 

Sekä ihmisen pahuus. Sen eräs ilmenemismuoto on kapitalismi.

*

Ihmisen jääräpäisyyteen (vaaran ja pahan tekemiseen) ei näytä vaikuttavan sekään kun pelottelumielessä laitetaan tupakka-askien kansiin järkyttäviä värivalokuvia todistamaan tupakoinnin vaarallisuudesta.  

Markkkinatalous-uusliberalistis-teollinen totaalikapitalismi kiihdyttää ilmastohaittaa kaikista eniten.

*

Thunbergissä on nähty kristillisen kulttuuriperinteemme mukaisesti "hyvän ja pahan eron" tunnistava "pyhä Birgitta". 

Suurin huomio täytyy nyt kohdistaa kuitenkin kapitalismin aiheuttamaan pahaan.  

Thunbergin mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on edustuksellisen valtapoliittisen tahdon asia. 

Ei ole. 

Ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa tehokkaimmin kapitalismin vastaisuudella.   

*

Thunberg tahdottaisiin palkita nyt Nobelin rauhanpalkinnolla. 

Thunberg on kertonut, että häntä on houkuteltu liittymään esimerkiksi poliittisiin puolueisiin mutta hän on kieltäytynyt. 

Thunberg on halittu jo melkein puhki. Toivottavasti hän "ei anna syleillä itseään kuoliaaksi "kansankotipalmena" (Ruotsin entisenä SDP-Palmena).

 

5. Nyt käydään julkisuudessa valtapeliä, jolla uskotaan voitavan sivuuttaa luonnon kriisi ja ilmastonmuytoksen ydinkysymykset (syyt). 

Ja se, että ihminen unohti vuosisadoiksi "olemisen" ja se, että ihmislaji ole vähääkään "kaikkitietävä ja kaikkivaltias olento". 

Ja että jatkuvan (kiihtyvän) taloudellisen kasvun ideologiaan perustuva edistysuskoinen markkinatalous-uusliberalistinen totaalikapitalismi on ollut nielemässä vuosikymmeniä kitaansa koko maapallon luonnon.    

Ilmastonmuutosta ei pidä vähätellä sivuuttamalla tämän tyyppiset ydinkysymykset. 

*

Esimerkiksi suomen perussuomalaiset ovat kuitenkin "ilmastovouhotusta" vastaan. 

Nationalismikiihkoisten perussuomalaisten mielestä puhe ilmastonmuutoksen uhkakuvasta on pelkästään pelottelua. 

Heidän mielestään suomalaisia uhkaa eniten "tänne kuulumattomat" maahanmuuttajat. 

Äänestämällä vaaleissa muita kuin perussuomalaisia äänesi menee muka "harakoille". 

Yritys sivuuttaa kansallis-poliittisen valtapelin pohjalta kansainvälinen ilmasto-ongelma on kuitenkin paha erehdys. 

 

*

Kuulin, että joku oli lukenut jostakin paikallislehdestä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-Aho tulee keskipäivällä 27.3.2019 "Kanta-Kauhavan" K-supermarketin pihalle. 

Härmänmaan Komiat-lehdessä oli myös uutinen Halla-Ahon vierailusta Kanta-Kauhavalla mutta uutisessa sanottiin, että Halla-Aho tulee Kauhavalle sunnuntaina (uutinen ilman vierailun päivämäärää). 

Käväisin siksi K-marketin pihalla heti sunnuntaina 17.3.2019, koska kaupan asvaltoitu parkkikenttä oli aivan ummessa autoista ja ihmistä. Kauhavalaiset rakastavat perussuomalaisuutta.  

S-marketin kyljessä oli sininen kangaskatos ja sen sisällä paikallisia äijiä, paistettuja makkaroita ja kyltti "ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN". 

Teltan vieressä oli puhumassa mikrofoniin itse Halla-Aho. 

Samassa telttaporukassa oli myös Kauhavan entinen valtuuston (keskustalainen) puheenjohtaja ilmeisesti Halla-Ahon puolueeseen loikanneena. 

Veikkaan nyt, että perussuomalaiset menestyvät taas kerran hyvin täällä, mutta muualla maassa he eivät pärjää hyvin kevään 2019 eduskuntavaalissa. 

Puolueloikkareita valuu taas kerran runsaasti keskustapuolueesta perussuomalaisiin. 

 

6. "SOSIAALIVALTION KRIISISTÄ" alettiin puhua Suomessa jo ainakin 1970-luvulla. Siinä on ennen muuta kyse tarpeiden ja niiden tyydyttämisen kasvamisesta aiheutuneesta rahoituskriisistä Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat alkaneet maksaa yhteiskunnalle aivan liikaa. 

SDP:n kriisi ja sosiaalivaltion kriisi ovat samaa ilmiötä (kts. Ilkka 11.11.2011, Jukka Paason mielipidekirjoitus). 

Esimerkiksi Saksassa demarien kannatus on jo romahtanut, sama tulee tapahtumaan myös Suomen sosiaalidemokraattien kohdalla. Suomi on vain vähän jäljessä kansainvälisestä muutoksesta. 

*

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän hallitus lupasi hallitusohjelmassa muutama vuosi sitten lisätä Suomen metsien hakkuita. 

"Metsäteollisuuden markkinat muuttuvat koko ajan" (Yle uutiset 18.3.2019). 

Juha Sipilä on ollut viimeksi eniten huolissaan keskustapuolueen äänestäjistä. 

Sipilä ehdotti viimeksi vähää ennen eduskuntavaaleja 2019 vaalitentissä useaan otteeseen TV-kameroiden sulkemista sekä esitti mielipuolisen ajatuksen: "Nuoret istuttamaan LISÄHAKKUIDEN vastineeksi 10 miljoonaa puuta..." (yle uutiset 20.3.2019). Kaadettavista lisämetsistä saatava rahallinen tulo menisi metsätalousyrittäjille ja metsänomistajille. 

Sipilä on sekoilut viime aikoina julkisuudessa yhä enemmän. 

Ja Suomen nuoret ovat hätää kärsimässä ja keskustan kannatus on romahtamassa pysyvästi. 

Keskustapuolueen eduskuntaryhmän sisällä vallitsee verinen valtariita. 

*

"SOTE-PALLO KESKUSTAN JALASSA" herätti äskettäin koko Suomen kansan.

 Suurliikemies ja entisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä joutui hajottamaan keskusta kannatuksen jatkuvan alamäen takia Suomen hallituksen hetkeä ennen vaaleja. 

Toiset ovat yrittäneet samaan aikaan palauttaa "jalat maahan". Esimerkiksi Jyri Hännisen ja Jarno Liskin uunituoreella kirjalla Keskustan valtakunta (2019).

Kirja kertoo siitä kuinka keskustapuolueessa väärinkäytetään valtaa. Kirjasta löytyy mielenkiintoisia lukuhetkiä, esimerkiksi kappaleista "Liikemies Juha Sipilä", "Poliitikko Juha Sipilä" ja "Nuorisosäätiön villit vuodet". 

 

7. ENSIMMÄISEN LUOKAN VIHREÄT eli "kansalliset vihreät" (Vihreä Liitto) syntyi Helsingissä ydincityn ja lähiökehän välisellä alueella. Aluksi vihreiden  valtaannousuun vaikutti eniten ihmisen asiaan liittyneet kaupunkisuunnittelukysymykset

Vihreä Liitto integroitui alun perin kansalliseen politiikkaan.Puolue otti myöhemmin päätavoitteeksi saavuttaa ison kansallisen yleispuolueen asema Suomessa.

Vihreän Liiton alamäki alkaa heti, kun Helsingin keskustatunneli ja Turun toriparkki valmistuvat. 

Vihreän Liikkeen ikiomaksi ilmastoteoksi (kevään 2019 eduskuntavaali) on tulossa "olemassa olevien ydinvoimaloiden käytön salliminen" (Pekka Haaviston "toteamus naurahtaen" televisiossa), 

Vihreätkin ovat tekemässä samantyyppistä virhettä kuin tekevät parhaillaan Halla-Ahon perussuomalaiset torjuessaan koko ilmastonmuutosväittelyn.

*

Seuraavaksi nousevat poliittisella kentällä valtaan toisen luokan vihreät eli "kansainväliset vaihtoehtovihreät".

He edistävät kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. He ajattelevat myös universaalisti ja globaalisti

He nousevat valtaan entisiltä keskiluokkaisten palkkatyöläisten lähiökehiltä, nykyisiltä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kehiltä.

 

***

Juhani-poikani lähetti minulle sunnuntaina 24.3.2019 kännykkäviestin, jossa hän kertoi, että hänen vaimonsa on synnyttänyt tänään aamulla Turussa perheeseen toisen tytön.  

Valmistaudun matkustamaan taas junalla Turkuun. 

Kun ajattelen ilmastonmuutosta minua huolestuttaa eniten lasteni ja lastenlasteni tulevaisuus. 

Mitä jos maapallolla alkaa vallita jatkuva pula puhtaasta vedestä, ruuasta. lääkkeistä ja kunnon asunnoista?    

*

Kävin 24.3.2019 myös Kauhavan Kangas-Annalassa ja näin tämän vuoden ensimmäiset muuttolinnut. Näkemäni muuttolinnut olivat (alun perin kansainväliseksi IBA-alueeksi kaavaillulla alueella) töyhtöhyyppiä, yksi laulujoutsen ja leivosia. 

Muutamat töyhtöhyyppäparit parittelivat jo. 

Luotisuoralla maantiellä on nykyisin nopeusrajoituksena "vain" 60 km/t, mutta sekin riittää karkottamaan alueelta linnut. 

Kun kävin seuraavan kerran Kangas-Annalassa 26.3.2019, näin vain yhden leivosen.   

*

Kaupunkikulttuuri voi kehittyä erikoisiin muotoihin. Esimerkiksi maaseutukaupunki Seinäjoella on keksitty iskulauseet "Seinäjoki - Pohjolan Pariisi" sekä "Seinäjoen Arabikevät". 

Asuttuani parikymentä vuotta 1800-luvun lopun Turun esikaupungissa Raunistulassa opin ymmärtämään arkojen ja varovaisten turkulaisten mentaliteettia. 

Kun turkulaiset lausahtavat, että "KYL MÄÄKI TURUUS" tämän todistaa siitä, että heidän sukujuurensa ovat maatalousvaltaisella maaseudulla ja että vasta kaupunkiin muutto ja "kaupunki-ilmasto" on saanut heidät vapautumaan. 

Kantakauhavalaiset huudahtavat puolestaan "ulkopuolisille" jo kättelyvaiheessa, että "EI". 

*

Kankaantien puoleisessa päässä uutta luotisuoraa Kangas-Annala maantietä (tien keskellä on suuri betonisilta Lapuanjoen yli, samalla kohtaa on tien mutka) tulee vastaan puukkojunkkari Antti Rannanjärven Ylihärmä. 

Kangas oli vuosisatoja (ennen uutta tietä) pitkän UU-lenkin päässä kauhana vanhasta Kauhavan kunnasta ja se piti tehokkaasti naapurikunnat (Kauhava JA Ylihärmä) erossa toisistaan. 

Maantien päässä on (kommunistiksi haukuttu) historioitsija professori Heikki Ylikankaan kotitila. Ylikangas tunnetaan parhaiten kirjasta Härmän häjyt ja Kauhavan herra (1977). 

*

Ylihärmäläiset ja kauhavalaiset ovat olleet kautta aikojen riidoissa keskenään. 

Käydessäni vuosi sitten Ylikankaan pihalla talonväki sähisi vihaisena kuin kiimaiset kollikissat sillä he olivat suuttuneet viimeksi "kantakauhavalaisten kouluverkkojärjestelyille". 

Kun joku kauhavalainen yritti parisataa vuotta sitten muuttaa Lapuanjoen toiselle puolelle, ylihärmäläiset ajoivat hänet pois, purkivat kauhavalaisen talot ja veivät mukanaan niiden hirretkin.    

*

Olen ihmetellyt viimeksi eläinten ihmismäisyyttä.  Varsinkin kissojemme hyvää muistia. Toisissa tilanteissa se vaikuttaa paremmalta kuin ihmisen muisti. 

Kissat eivät muistele toisiaan koskaan pahalla, kissoilla ei ole moraalia ja kulttuuria. 

Kissat ovat hyvin yksilöllisiä. Kahta samanlaista kissaa on turha etsiä.

Eräänä päivänä jäin ihmettelemään sitä. kun tyttökissamme olivat sängyllä päällekkäin. Musta Pörri oli monivärisen Nöpön päällä selkä ylöspäin kaarella. Pörri puri samalla Nöpöä niskaan. Nöpö oli aivan rauhallinen.  

Nöpö vaikutti hyväksyvän Pörrin käyttäytymisen.  

*

Olen ihmetellyt viime aikoina myös ihmisen eläimellisyyttä. 

Ihmisenä oleminen on eläimellisenä olentoa olemista keskellä kaikkea muuta eläimellistä maapallon luontoa. Tähän viittaavat parhaiten lukemattomat hyvät esimerkit.  

Jäin viimeksi pari päivää sitten ihmettelemään, kun erään Kanta-Kauhavan kaupan laajalla parkkikentällä oli joukko nuoria potkulaudoilla. Seuraavana päivänä samalla paikalla oli nuoria polkupyörillä ajaen kilpaa yhdellä pyörällä (etupyörä ylhäällä ja takapyörä asvaltilla). 

Monen nuoren KOPPIS on ollut viimeksi "pellit lommolla" (erään dadaistisen kuvateokseni nimi on "kutupaikka", kyseinen paikka on koppisjengin valtaama). 

Tämä kaikki todistaa siitä, että ihmisen kevätkiima on alkanut. 

Sen yhteydessä löytyy ensin sopivia "kutupaikkoja". Nuorten jengiytyminen liittyy reviirin valtaamiseen ja paritteluun.  

Nyt täytyy muistaa myös se, että sotavoimien sodat liittyvät myös reviirin valtaamiseen.  

*

Saksalaisen sananparren mukaan "elämän kultainen akseli on paskainen".

Tämä todistaa ihmislajin harhaisesta "todellisuuskäsityksestä" eli siitä, että kaiken lähtökohta on kristillisesti "täälläolon hyvyys". Ihmislajin elämä on kuitenkin valtaison "pahuutta". 

Kaikesta pahasta tulee kuitenkin julki vain minimaalinen osa.     

*

Mikäli "oikein muistan" äitini ja isäni eivät käyttäneet alkoholia. Ei varsinkaan uskovainen äitini. 

Äidin mukaan isä oli ottanut kuitenkin nuorena joskus viinaa. 

Ennen eläkkeelle lähtöään virkamiesisäni sai joltain lääkäriltä lahjaksi pirtupullon. Siitä juotuaan näin isäni ensimmäisen kerran humalassa. 

Eteläpohjanmaan viinakaupoissa myydään viinapullossa eteläpohjalaista Pohjan poika -viinaa, jossa on 60 % alkoholia. Siinä on alkoholia aivan liikaa - se on hengenvaarallista? 

Yksi läheisestä veljistänikin kuoli kanttu vei -yliannostukseen.  

*

Päätin erota yleispuolueeksi suuntautuneiden vallankipeiden vihreiden PUOLUEORGANISAATIOSTA 1994.

Lakeus on puollollaan "väärin ymmärrettyä nationalismia" ja "täällä ei saa muuttaa yhtikäs mitään"-henkeä. 

Tästä asenteesta todisti viimeksi Ilkassa 28.3.2019 ollut mielipidekirjoitus "Turve-energian lisärakentaminen pysäytettävä Etelä-Pohjanmaalla". 

*

Vaikka erosin "porvarillisesta luonnon pelastamisen organisaatiosta" eli niin kutsutusta Luonnonsuojeluliitosta jo vuosi sitten (kantakauhavalaisten arvojen mukaisen Kangas-Annala-maantien avaamisen takia), sain liitolta 27.3.2019 sähköpostin: 

"MARSSI ILMASTON PUOLESTA! – AUTA SAIMAANNORPPAA". 

Hädissään rimpuilevaa keskustapuoluetta vai kuinka? 

Liiton lähettämästä sähköpostista juolahti mieleeni Sipilän hallituksen keskustalainen ministeri (entinen vihreä, nyt "maalaisliittolainen metsänkaatoministeri") Tiilikainen, kun hän puski TV-kuvaruudussa lumikolalla lunta molemmat jalat toistorytmillisesti notkahdellen Savossa.

ILMOITUS