Kirjoitin 16.11.2018 Seinäjoella ilmestyvään sanomalehti Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

"MUINAINEN AJATTELU JA MERKITYS?

Muinaiset ajattelutavat ja merkitykset ovat hävinneet niin täydellisesti, että ihminen saattaa nykyisin ainoastaan kuvitella sen minkä tyyppisiä ne ehkä ovat olleet. 

Mitä ja miten esimerkiksi muinaisessa Babyloniassa ja Egyptissä ajateltiin? 

Varmaa on vain se, että muinainen ajattelutapa poikkesi täysin modernista "tieto on valtaa"-ajattelusta. Tässä esimerkki.  

Katselin Kauhavan "Kosolanmäen ulkoilmamuseoalueella" jälkikäteen pidennetyn Iisakin tuparakennuksen nykyisen ulko-oven koristeita (oven alareunan kahdella sivulla olevia S-kuvioita, verkon näköistä "salmiakkipintaa" niiden välissä jne.). 

Näky sytytti minussa seuraavanlaisia kuvitelmia:

Maailman alku liittyy pisteeseen, josta se joku muuttuu pyörimisliikkeeksi ja suuntautuu ulospäin. Tämän sekä toisen samanlaisen liikeradan "luonteva yhteen liittyminen" on oma kysymyksensä. 

Tätä ilmiötä ja liikettä vastaa tietty muoto (katso internetistä wikipedia "spiraali/klotoidi").   

Tätä matemaattiseen ajatteluun liittyvää ilmiötä (myyttiä) voi kuvata s-kirjaimen muotoisella koriste(symboli)kuviolla, jossa "ässän päissä" on spiraali. 

Tämä liittyy esimerkiksi ihmisen rakentaman veneen ja virtaavan meriveden väliseen kitkattomaan vuorovaikutukseen. 

Veneenhän pitää liikkua vedessä mahdollisimman luontevasti. Jos se onnistuu myös merellä, kalastaminen sujuu parhaiten (eli ravinnon hankkiminen kavaverkolla jne.)."

*   

Sain idean tähän "mielikuvitukselliseen ajatuksenjuoksuun" katselemalla kuvia Kreetan saarelta 1903 löydetystä, aikansa kulttuurista kertovasta Agia Triadan sarkofagista.

Kyseisen sarkofagin symboliikalla sekä koristeilla ja myyteillä saatettiin viitata esimerkiksi syntymään, elämään ja kuolemaan kokonaisuutena (pylväiden koristeissa kahden spiraalin välissä "luonnollinen elämän yhdysväylä"). 

Siis myös kuolema sisältyy elämään. 

*

Samalla tavalla kuin muinaisen ajattelutavan merkitys (sisältö) on kadonnut myös vanhojen muotojen merkityssisältö. 

Ei pidä kuvitella, että nykyajan "modernin ajattelutavan" ja modernien muotojen merkitykset olisivat itsestäänselvyyksiä. 

Myös niihin sisältyy omia uskomuksia sekä kulttuurisia myyttejä.

Muinaisista muodoista tulee mieleeni esimerkiksi antiikin Kreikan joonialaisen kapiteelin spiraalit sekä renessanssin päätyarkkitehtuurin "volute" (ruotsiksi/päädyn S-muotoiset sivustat). 

Ajattelen nyt, että nuo muodot voivat avata tavalla tai toisella myös muinaista ajattelutapaa.

*

Tämän päivän "ilmastonmuutosväittely" pohjautuu väärään ajattelutapaan ja virheelliseen näkökulmaan. 

Nykyajan "käytännön miesten valtapelissä" (puoluepoliitikot jne.) vedetään tässä asiassa vääristä naruista pyrittäessä "torjumaan" maapallon ilmaston lämpeneminen.

Nyt puheena oleva ilmaston  lämpenemisen "pysäyttämiseen" tähtäävä "jarrutus" tulee siksi epäonnistumaan. 

Voimme jälkikäteen vain nauraa kuinka "tyhmä ihminen onkaan". 

*

Ihmisten muodostamat yhteisölliset yhteiskunnat ovat jatkuvasti muutoksessa maapallon laajuisesti - mantereittain, valtioittain sekä paikallisesti. 

Tuosta muutoksesta todistaa esimerkiksi muutokset talouselämässä sekä sodankäynnissä.  

Ihmiset ammentavat maailmassa olemisen "jokapäiväisen todellisuuden" Tuppukylä-Kauhavalla lukemalla Komiat-lehteä, toisen lukemalla esimerkiksi Helsingin Sanomia. 

Mielestäni noissa molemmissa tapauksissa vedetään kuitenkin "vääristä naruista". 

Median uutisointihan perustuu harhakuvitelmaan, että ihminen on "tietävä ja hallitseva" olento. Mutta se ei pidä paikkansa. 

Jatkuvasti uudistuva painettu lainsäädäntö tai digitaalinen tekoälylaitteisto ei voi olla koskaan olla niin "täydellinen", että se kattaa ihmisen arkielämän kaikki kommunikointitilanteet. 

Ihmisten välistä hermeneuttista vuorovaikutusta ei voi korvata koskaan "keinotekoisuuksilla". 

*

Tänään minun täytyy käydä ruokakaupassa, ottaa ainakin pari kertaa päivällä symbicortia, pestä aamulla  hampaat, katsoa jossakin välissä mobiililaitteella ulkomaiden uutisia, muistaa maksaa tietokoneella laskuja sekä tehdä tänään sata muuta mielestäni tärkeää asiaa.  

Mistä "käytännön miehet" tietävät sen, että veroja voi korottaa 2,5 prosenttia sen sijasta, että niitä korotetaan ainoastaan 2,2 prosenttia? 

Mistä ihminen voi tietää kuinka paljon Suomen metsiä voi kaataa ilman, että siitä aiheutuu "ilmastonmuutoshaittaa"? Ihminen saattaa vain kuvitella näitä asioita. 

Sillä ihminen, elämä ja maailmassa oleminen ei ole kone.

Mitä enemmän pohdiskelee omia yksityiselämään liittyviä asioita sekä paikallisia ja seudullisia sekä valtiota ja Eurooppaa (Brexit) ja maapallon laajuisia asioita (ilmastonmuutos) tulee aina vain vakuuttuneemmaksi siitä, ettei ihminen ole "kaiken tietävä ja hallitseva" olento.

Konkreettinen maailmassa oleminen on kaikkea muuta kuin "tietohallittua". 

Ihmisenä olemista leimaa eniten "sattuma". 

*

Entäs kun ilmastonmuutos on saatu hallintaan "tieto on valtaa -täysjarrutuksella"? 

Tuon jälkeen joudutaan uuteen ja taas uuteen ilmaston lämpenemistä koskevaan "jarrutukseen": noita jarrutuksia aletaan lopuksi kutsua "ilmastolämpenemisen jarrutuksen sarjaksi".

Kun länsimainen kulttuuri mainostaa itseään iskulauseella "kaikkea hyvää tehdään" se merkitsee kristillistä orjamoraalia ja utilistista luontosuhdetta.

*

Suhde taiteeseen on muuttunut viimeksi radikaalisti. 

Nyt taidetta on ihan kaikki koska kaikki mitataan yksinkertaisesti rahassa (tuottaa hyötyä, tukea edistystä jne.). 

Mutta samalla myös "itselleen olemisen taidetta" arvostetaan mutta ei niin paljon kuin pitäisi. 

*

Ammatillinen taide on valjastettu nykyisin täysin valtiollis-yhteiskunnalliselle valtapelille. 

Taide ei ole enää pelkästään "puoluekaappaus" (vrt. blogiajatuksiani "Seinäjoen sairaalan taudista ja taulusta"). 

Kulttuurin julkinen rahoittaminen ohjaa nykyisin yksipuolisesti ammatillisen taiteen tekemisen suuntaa.

Taide on naulattu viimeksi kiinni myös "konehurmokseen ja digiälyhulluuteen".

Taiteilijoiden tärkein tehtävä on nyt tuottaa ideoita yhteiskunnallisen vallankäytön valtapeleihin. 

Taiteilijan, virkamiesten ja poliitikkojen institutionaalinen avioliitto synnyttää "joustavasti rahallista tukea", toisinaan taas "kipeitä näpäytyksiä" taiteilijan omille sormille. 

Tarkemmin tutkimatta on "joustava säätiömenettely". 

Samoin maan tapa ja "kaikenlainen nuorisosäätiöliiketoiminta". 

*

Säätiöjärjestely on täynnä veteen piirrettyjä viivoja. 

Säätiö tukee tai harjoittaa hyödyllistä tarkoitusta edistävää toimintaa. Mutta mikä on "hyödyllinen tarkoitus"? Johtaako se aina kasvuun ja edistykseen? 

Onko esimerkiksi Turku- tai Seinäjoki-orgaani "hyödyllinen tarkoitus"? Nehän näyttävät usein hyvin haitallisilta.  

Mitä kun "yhteiskuntahyödylliseen säätiötoimintaan" sisältyy "demokraattisen yhteiskunnan  yhteisten varojen käyttö"? "Harmaa talous" hoitelee tuolloin loput. 

*

Tulin näihin ajatuksiin kun olin lukenut internetistä Land art Lapinjärvestä

Kyseistä "ympäristötaideprojektia" voi tarkastella myös tulevasta "nettigalleriasta". 

Onko digikonemaailman markkinointikin "hyödyllinen tarkoitus"?

"Yhteiskunnallista imagokilpailuyhteistyötä" (yhtenä urheilijana) ja "kuntaorgaanin näkyvyyspeliä" palveleva taidepuuhastelu kääntää katseet pois varsinkin ilmastomuutoksen perimmäisistä syysuhteista (esimerkiksi "utilistisesta luontosuhteesta").  

Tähän nykyinen valtaeliitti ilmeisesti pyrkiikin. 

*

Historia-ajattelu saattaa avata uusia näkökulmia ihmislajiin.  

1700-lukuun saakka yhteiskunnallista valtaa piti Euroopassa aristokraattis-konservatiivinen eliitti (kuninkaat ja aatelisto sekä papistoylimystö). 

Ranskan suuressa vallankumouksessa "tavallinen kansa" yritti hävittää koko tuon valtaeliitin. Siitä muodostui äärimmäisen raaka vastaisku.   

Vastaavanlaisia uusi vastaiskuja on tulossa nytkin. 

*

1800-luvun yhteiskuntaan vaikutti henkiin jääneen aristokraattisen valtaeliittijoukon lyhyen vastareaktion jälkeen "valistuksen järkeilyperinnön ja uuden rousseaulais-hegeliläisen kansallisromanttisen (kansa)aatteen" yhdistelmä. 

1800-luvun yhteiskuntaan vaikutti suuresti myös liberalistisen ajattelun sekä tieteen ja tekniikan (uudet keksinnöt, varsinkin kone, teollistuminen ja avoin kapitalistinen talous)  muodostama "tieto on valtaa"-ajattelu (tietämis- ja hallitsemisusko, edistysusko). 

Kolmanneksi 1800-lukua kutsutaan porvariston ja luokkien vuosisadaksi (liberalistisen talouden synnyttämä kapitalistinen porvaristo, työläiset ja köyhälistö sekä syntyhetkensä kokenut uusi keskiluokka josta nousi palvelutyöläisten revisionistinen yhteiskuntamalli).   

"Uusi yksinvaltaluokka" eli vauras uusi porvaristo käynnisti jarrutuksen marxilaisen työväenliikkeen syntymiselle.

Kansan ja sen historian ja kielen korostaminen eli "kansallisromanttinen nationalismi" synnytti 1800-luvulla uuden johtavan eurooppalaisen valtiomuodon "kansallisvaltion". 

Sen kuuluisin filosofi oli saksalainen Friedrich Hegel.   

Nyt ongelmia alkoi vyöryä vauhdilla maapallon laajuisesti ihmiskunnan päälle.

*

Hajanaisuudessa vuosisatoja eläneen Saksan historia sekä preussilais-saksalaisen Hegelin filosofinen nationalismi poikkeaa esimerkiksi "arabinationalismista". 

Arabinationalismin perusta ei ollut kansassa (rahvaassa). 

Myös "snellmanilaisessa suomalais-kansallisessa nationalismissa" on omia erityispiirteitä. 

2000-luvun eteläpohjalainen "väärin ymmärretty lakeus-regionalistinen nationalismi" on kansallista valtionationalismia seudullisessa "väärin ymmärretyssä erityismuodossa".  

*

Nationalistinen filosofia, ideologia sekä valtiomuoto on jatkuvasti kiistanalainen seikka. 

Uusia valtiomuotoja on koko ajan tulossa ja ne pohjautuvat uudenlaisen ihmis-, maailmassaolo- ja demokratiakäsitykseen. 

Yleinen kehitys on kulkenut viimeksi kiihtyvällä vauhdilla kohti kansainvälisyyttä. 

Tämänhetkisestä kiihkonnationalistisesta liikehdinnästä on tulossa vain väliaikainen ilmiö.

*

"Viimeksi nähdyn teollisen kapitalismin suuren rakennemuutoksen jälkeisen" (ns. toinen maailmansota) "saksalais-nationalistisen kulttuurin" uusin muutos (ns. sisäpolitiikka) on omalta osalta vaikuttamassa muutokseen koko Euroopassa. 

Baijerilainen sisäministeri Horst Seehofer on ilmoittanut eroavansa CSU:n johdosta ja Angela Merkel on luopumassa myös liittokanslerin virasta sekä muista keskeisistä valtapoliittisista rooleistaan ja myös EU:n johdosta (yle.fi 12.11.2018, uutinen Seehoferin erosta ja Merkelin lupauksista).

Tämä sekä Brexit, Italian kriisi ja muutamien muiden valtioiden ajankohtaiset jännitteet muuttavat nopeasti tähän asti vallinnutta tilannetta Euroopassa. 

*

Viimeksi joka puolella läntistä maailmaa nähty uusin kiihkonationalistinen liikehdintä on paras esimerkki siitä valtapelimyrkystä, jota hegeliläinen nationalismi synnyttää koko ajan.

Hitlerin natsipuolueen valtaannousu perustui yhden värin strategiaan, jossa koko kansa valettiin yhteen ja ainoaan todellisuuskäsitykseen. 

Kaikki arvot ja asenteet sekä organisaatiot ja instituutiot sekä käsitys maailmassa olemisesta valettiin yhden ainoan muotin pohjalta ja siten onnistuttiin maksimoimaan sotahulluus. 

Myös Suomessa Sipilän ja Soinin valkoinen hallitus (entisen Maalaisliiton ja SMP:n liitto) toimi mustavalkoisen kahtiajaon, luokittelun ja orjamoraalin lisäämiseksi. 

Sipilän hallituksen harjoittama kiihkoisänmaallisuus hävitti tehokkaasti suomalaisten yhdessä toimimisen humanistisia edellytyksiä.  

*

Tässä kirjoituksessa "SEITSEMÄN HIRVIÖVELJESTÄ" asetetaan vastakkain edistysuskoisen suomalais-nationalistisen "hengen" mukainen ensimmäinen suomenkielinen romaani Seitsemän veljestä (sanailufiktiivinen kansakuntamyytti) sekä parhaillaan maapallon laajuisesti riehuvat hirviöt

Edistyssuoritus on joka kerta pelkkä myytti (esimerkissämme myös kyseinen Aleksis Kiven romaani). 

*

Aleksis Kivi kirjoitti aikoinaan romaanin Seitsemän veljestä Siuntion Fanjunkarsissa. 

Jossakin sanomalehdessä oli 29.1.1956 uutinen, jossa kerrottiin, että kyseinen rakennus on kuitenkin purettu. Miksi? 

Entä mitähän suomen kielen ja kirjallisuuden professori August Ahlqvist oli ajatellut kun hän kirjoitti, että Aleksis Kivellä ei ole oikeutettua asiaa tunkeutua "runouden pyhään yrttitarhaan, jossa kansan hengelliset hedelmät kasvavat ja jossa ulosvalitut tietäjät hellin käsin näiden kukkasia vaalivat".  

Näihin ajatuksiin ja näkökulmiin törmäsin kirjaan Aleksis Kivestä Martti Merenmaahan, suomalaisten kirjailijain elämänkertoja (WSOY, 1954) selailemalla sekä tuon kirjan välissä ollutta vanhaa sanomalehtiuutista lukemalla.  

*

Samassa kirjassa on kappale Samuli Paulaharjusta (1987-1944). Hän oli 1900-luvun alusta lähtien nationalismin kyllästämä "kansantieteilijä", joka vaelsi hurmiotilassa Suomen saloja sekä kirjoitti ja kuvitti kuhunnastaan kansanperinteeseen liittyviä kirjoja. 

Paulaharjun ensimmäinen varsinainen kaunokirjallinen teos ilmestyi kuitenkin vasta 1934 mutta "kaunokirjailijana" häntä ei juuri pidetä. 

Kurikassa syntyneen Paulaharjun kirjaa "Härmän aukeilta" on kehuttu "kotiseuturakkauden hartauskirjaksi".

Hartaus on aina kuvitteellinen hurmostila ja samalla myytti.  

Parhaiten "Kauhava-Härmänmaa" tunnetaan väkivaltaisista puukkojunkkareista. Siis hyvin konkreettisista seikoista kuten viinasta ja tappamisesta.     

"Palvontapaulharjumaisuuden" vastakohta on se, että korostaa kansan ja paikan sijasta universaalisuutta, "yksilöolioiden yleisluonteisuutta" ja eksistentialistiseen vapausajatteluun liittyvää yksilöllistä olemassaoloa. 

Tätä kautta pintaan nousee myös kansainvälisyys ja monikulttuurisuus yhden kansan hurmoshenkisen korostamisen sijasta. 

*

Ihminen voi erehtyä kuvittelemaan, että tieteellinen asennoituminen on "hyvä ymmärrys" vaikka se on "huono usko" (Sartre). 

Samalla tavalla voi erehtyä kuvittelemaan, että kansan menneisyyden ihailemisen romanttinen tunne on "hyvä näky" vaikka se on ihmismielen sokaiseva "huono onnela". 

Monet suomalaiset "taiteilijat ja asiantuntijat" matkustivat Itä-Karjalaan etsimään suomalaisuuden alkujuuria, mutta löysivät sieltä "idän ihmisen" ja "venäläisen sielun". Tämäkin todistaa siitä, että kaikki tapahtuu kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Kaikenlaiset rajat ovat siinä "veteen piirrettyjä viivoja". 

*

Mainitsemaani rinnastukseen sekä "lähtökohtakuvauksiini" liittyy ajatuksia mahdollisuudesta torjua ihmiskuntaa parhaillaan uhkaavia hirviöitä.

*

Tämä kirjoitus "Seitsemän hirviöveljestä" on tarkoitettu lukijan luotavaksi.

Eli tätä kirjoitusta pitää tulkita lukemattomilla eri tavoilla ja jokainen lukija voi keksiä tuossa yhteydessä "oman hirviövelitarinansa".

*

Maapallon historia on aikaisemmin kirjoitettu perinteeksi tulleen "tieto- ja todellisuususkon varassa" ja samalla väärältä pohjalta. 

Tähän johtopäätökseen voi tulla myös poststrukturalistisen ajattelutavan pohjalta.  

Aikaisempi "maailmanhistoria" perustui (itsestäänselviönä pidettyyn) länsimaisen kulttuurin paremmuuteen muihin kulttuureihin verrattuna. Siinä sodat olivat korkealuokkaisimmasta kulttuurisesta kehityksestä irti päässeitä  "lipsahduksia" ("säännöstä poikkeamisia", "väkivaltaisia purkautumisia"). 

*

Uusi maapallon historia "maailmanhistoria" tullaan kuitenkin kirjoittamaan siltä pohjalta, että länsimainen teollisen  kapitalismin kulttuuri on kriisissä ja että se on purkautunut viimeisen sadan vuoden aikana katkeamatta yhtenä ja samana traagisena prosessina ja sodankäyntinä.  

Kahdessa maailmansodassa on kyse teollisen kapitalismin aiheuttamasta yhdestä ja samasta sodasta. Tuo kriisi on syvenemässä myös parhaillaan. 

*

Teollinen kapitalismi aiheuttaa jatkuvasti yhteiskunnallisia rakennemuutoksia Maailmansodan ovat seurausta katkeamattomana jatkuvista (äärimmäisen monimutkaisista) rakennemuutoksista. 

Sodassa tuhotaan vanhaa ja luodaan tilaa uudelle. Tämä on tämän sairaan kulttuurin katkeamattoman sodankäynnin tarkoitus. 

Teollis-kapitalistiseen maailmansotaan on liittynyt myös sodankäynnin koneellistaminen (nyt myös keinoälyllä) sekä "roskakansojen" (kuten juutalaisten ja romanien) teollinen hävittäminen (keskitysleirit). 

Tapahtuneeseen kehitykseen on liittynyt myös sodankäynnin maalta ja mereltä laajeneminen ilmatilasodankäynniksi (myöhemmin myös utopiaksi avaruussodasta "tähtien sota"). 

*

Niin kutsutun "ensimmäisen maailmansodan" aikana esimerkiksi "ilmatorjunta oli kehittymätön", siksi sotilaat asettuivat (tuolloin alkeellisen) pommikoneen ilmestyttyä selälleen maahan kiväärit pystysuunnassa ja laukaisivat kivääreillään luoteja jatkuvasti kohti taivasta. 

Seuraavat sodat tulevat tapahtumaan digitaalis-tekoälykoneellisina sotina. 

Uusimmat tekoälypommikoneet ja -panssarivaunut toimivat automaattisesti ilman ihmisen käskyä. 

Kiinakin valmistaa parhaillaan ohjaamattomia sotilaskokeita (yle.fi 10.11.2018, koneiden markkinointi). 

"Kolmas maailmansota" tapahtuu tekoälyaseilla ja uusin sodankäynti on kaikista tuhovoimaisin teollis-kapitalistinen maailmansota.   

Maapallon ohuesta ilmakehästä ei jäisi sen jälkeen paljonkaan ehyenä jäljelle. 

Ihmiskunnan tulee kieltää pikaisesti uusimmat tekoälyaseet (vrt. ydinasekielto).

*

Kahden ensimmäisen maailmansodan aikana yhteenotot laajenivat Euroopan mantereen ulkopuolelle ja lopuksi koko maapallo oli tulessa. 

Myös sodan ns. voittajavaltiot Yhdysvallat ja Neuvostoliitto (vrt. urheilukilpailut) olivat Euroopan ulkopuolelta. 

Ennen seuraavaa sotaa "kolmatta maailmansotaa" tapahtuu länsimaisen kulttuurin "syvyyssuuntainen kriisi". Sen aikana murtuu vanha valtapeliusko "tieto on valtaa".

Ilmastonmuutoksen nyt aiheuttama maapallonlaajuinen järkytys ("ilmastoahdistus") on osa tuota ilmiötä.  

*

Länsimaisen kulttuurin maailmanvalta ymmärrettiin rajoittuvan roomalaisen kulttuurin kukoistuskautena Välimeren alueeseen (sivustoineen). 

Italian niemimaa sijoittuu kapeana kaistaleena sen keskelle ja Italian kainalossa on Venetsian kaupunki ja seutu, joihin sisältyy merellinen historia. Nyt tuolla merialueella riehuu ilmastonmuutoshirviö ja muita hirviöitä. 

Pääkaupunki Rooma perustettiin Italian niemen pohjoisreunaan ja sitä kautta eurooppalainen valtakeskus siirtyi pohjoiseen mantereelle (Kaarle Suuri jne.). 

*

Niin kutsutun "ensimmäisen maailmansodan" aikana läntisen Euroopan ja sen itäisten kulttuurialueiden välille puhkesi sota ja sen seurauksena syntyi joukko uusia kansallisvaltioita (pohjois-etelä-suuntaisena kulttuurinauhana lännen ja idän välille).  Samalla vyöhykkeellä tapahtui noin tuhat vuotta sitten kristillisen kirkon uskon ja kulttuurin kahtiajakautumista.  

Seuraavaksi "toisen maailmansodan" aikana Afrikkaan syntyi kymmeniä itsenäisiä valtioita eurooppalaisten Afrikkaan tuoman  nationalistisen valtioajattelun pohjalta. Osa noista valtioista rakentui "arabinationalismin" mukaisesti.  

*

Noiden kahden uuden kansallisvaltioseudun (Länsi-Euroopasta itään ja etelään) väliin jäi Lähi-Itä. Sen sotatila jatkuu tänä päivänäkin. 

Lähi-idän alkuperäiset "mandaatit" aiheuttivat jatkuvan kriisin vaikka niiden tavoitteena oli rauhoittaa nopeasti konflikteja.   

Eteläisen Amerikan ja idässä Kaukoidän alueilla tapahtuu nyt monentasoisia muutoksia, jotka muuttavat parhaillaan suuresti käsitystä maailmanhistoriasta. 

Nuo alueet hyödyntävät länsimaista "tietotaitoa ja osaamista" tuhotakseen länsimaisen kulttuurihegemonian. 

*

Ehkä jo kohta tapahtuu iskuja "länsimaisen kulttuurirakenteen sisäisiin kipukohtiin". 

Parhaillaan tapahtuva kommunistisen Kiinan ja kapitalistisen USA:n välinen taloussota on tästä hyvä esimerkki. 

Sen taustalla on uusliberalistisen talouden ja politiikan päättyminen sekä uusnationalistisen liikehdinnän jyrkkä nousu hetkellisesti.  

Siinä rehottaa taas kerran länsimaisen kulttuurin itsekkyys "vain omat". 

Euroopasta (jo ennen antiikkia) syntynyttä länsimaista kulttuuria ja teollista kapitalismia on tarkasteltava jatkossa eurooppalaisen kulttuurin ja myytistön pohjalta uudella tavalla.

*

Miksi "tiedeuskoinen ja tietävä ihminen" on aina niin kovin kiinnostunut ja innostunut kaikesta kuvitteellis-viihteellisestä kerronnasta (sanan ja kuvan käyttö ja puhe)? 

Miksi ihmiset innostuvat kuvitteellis-viihteelliseen olotilaan esimerkiksi romaanin "Seitsemän veljestä" ja humoristisen pilapiirroskirjan "Seitsemän koiraveljestä" pohjalta? 

Tämä johtuu siitä, että ihminen ei ole "tietävä olento" vaan ihminen elää kuvittelun sekä kulttuuristen myyttien varassa.   

Esimerkki. Kun suomalaiskansallisen ideologian omaksunut televisiokatsoja katsoo Ruotsi-Suomi jalkapallo-ottelua, jossa Ruotsi etenee kohti voittoa, suomalainen nationalisti suuntautuu pelin aikana kuvittelemaan, että "seuraavaksi suomalaiset saavat maalin". 

Mutta jos ja kun sitä ei tapahdu suomalaismielinen katsoja masentuu ja saattaa käyttäytyä lopuksi myös väkivaltaisesti. 

Urheiluhulluus on sodankäyntimielettömyyttä.   

*

Kun puhumme yrityksestä ymmärtää estottomasti luovaa ja taiteellista toimintaa pahin este siinä on tieteeseen uskova taidetutkija sekä taidekriitikko. 

Myös tieteen ja tietämisen (tieto) pohjalla on joka kerta kuvitelma, luulo ja usko. 

Eikä "tietämistä, totta todellista ja todellisuutta" ole olemassa.     

*  

Kevään 2019 eduskuntavaalin lähestyminen on kiristänyt yleisen ilmapiirin Suomessa äärimmilleen. 

Monista yhteiskunnallisesti aroista aiheista ei saa puhua nykyisin ollenkaan. 

Suomessa uusin skandaali on ollut se, kun sotesta ei saanut keskustella pääkaupunkiseudun kuntien kokouksen jälkeen mitään. Samassa yhteenotossa yleisradion johtavalle toimittajalle annettiin potkut.  

Seuraavaksi ei ole kaatumassa ainoastaan sote ja maakuntavaalit vaan myös Sipilän hallitus.  

"Mössöttäminen" ei voita Helsingin metropolia

Eikä ilmastomuutoksen aiheuttamaa ahdistusta pidä sivuuttaa yhteiskunnallisella positiivisuudella.

*

Suomalaiskansallista nationalismia ja aate- ja arvomaailmaa sekä valtiovaltainstituutiota markkinoivaan romaaniin Seitsemän veljestä liittyy nationalistinen ja orjamoraalinen valtiokirkko, kansaa romantisoivasti tuijottava Hegelin filosofia sekä utilistinen luontosuhde ("hyöty irti luonnonvaroista" -ajattelu). 

Tuossa nationalistis-orjamoraalisessa myytissä usko liimautuu uskoon, orja liittyy orjaan ja massa työntyy massaan. 

Ja rajansa sulkeneen valtion yksisuuntainen kansakuntamössö on valmis.  

Tältä pohjalta rakentuu nykyisin valtion ja kunnan organisoituminen.

*

"Seitsemässä veljeksessä" tapahtuu "alku- ja kantasuomalaisten" siirtyminen erätaloudesta  1700-luvun isojaon maanviljelykulttuuriin ja suomalaiskansalliseen valtiouskoon.

Siinä uskotaan myös, että nationalistisessa valtiojärjestyksessä ihminen jalostuu, sivistyy ja yhteiskunnassa tapahtuu edistystä. 

Tämä on kuitenkin erehdys. 

*

"Kansakuntausko" perustuu haaveeseen ja kuvittelemiseen, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden "hyväksymiseen", luonnonvarojen riistämiseen sekä "elokirjon" kurjistamiseen.

Laihialainen Santeri Alkio on "keskustapuolueen ikioma kristus". 

Alkiolainen nationalismikiihkoilu on kuitenkin Suomen valtiolaitoksen vastaista intoilua. 

"Kartoffel Sex und Sauna" -puolue on nyt tapetilla uuden "lautakasan", Nuorisosäätiösotkun johdosta. Siis mikään ei ole keskustassakaan muuttunut. 

*

Rationaalisesti organisoidun kuntaorgaanin vaakunaan laitetaan symboleja seudun päämyytistön mukaisesti. 

Kauhavalla se oli vielä muutama vuosi sitten (ennen kuntaliitosta) puukko

Nykyisen Suur-Kauhavan vaakunan myytistö henkii miehistä väkivaltaa ja militarismia.

*

Miksi seitsemän? Koska luku seitsemän on ikivanha uskomus ja "pyhä luku".

"Numeromytologialla" kuvataan yliluonnollis-ihanteellista kokonaisjärjestystä -  alun perin maailman seitsemää ihmettä". 

Yksi noista ihmeistä oli egyptiläinen pyramidi. Pyramidi liittyi myyttiin ikuisesta elämästä.  

Viikossa on seitsemän päivää ja kansalaisten tarkkailemiseen ja rankaisemiseen perustuva koulunkäynti aloitetaan kurinalaisin ottein seitsenvuotiaana. Myös tämä on "modernia edistysuskoa".

*

Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä vanhin veli on äkkipikainen ja määräilevä, nuorin veli älykäs toisinajattelija. 

"SYDÄN on valinnut – – meidän tarvitsee vain KUVITELLA". 

Siis kuvitelkaa lukijat oman yksilöllisen mielikuvituksenne mukaisesti Aleksis Kiven romaanin idea ja sisältö. 

(Kiven tarina on 1800-luvun puolivälistä). 

Ja suhteuttakaa luovat havaintonne 2000-luvun nykyaikaan, kuvaukseeni "SEITSEMÄN HIRVIÖVELJESTÄ". 

*

Mutta sitä ennen täytyy vilkaista Kiven romaanin sisältöä. 

V. A. Koskenniemi on kirjoittanut alkusanat suomalais-nationalistisen aatteen ja suomalaisen valtioorgaanin perustamisen markkinointiin tarkoitettuun Aleksis Kiven (eli ruotsinkielisen "Stenvallin") romaaniin Seitsemän veljestä.

(tarkasteltava painos on vuodelta 1989. Ensimmäinen painos Alexis Stenvallin suomenkielisestä romanista ilmestyi 1870.)

*

Aleksis Kiven "kansallisstrategisen romaanin" ilmestymisen jälkeen käynnistyi Suomenniemellä uudistuksiin tähtääviä uudistusohjelmia, kuten alkiolainen raittiusaate ja nuorisoliike. 

Sielultaan maalaisliittolainen Paavo Väyrynen on parhaillaan virittämässä Suomeen nationalistista "Seitsemän tähden liikettä". Siitä on tulossa me emme anna periksi -liike. 

Miksi nuorison raittius- ja regionalistis-nationalistista sivistämistyötä pidetään vieläkin joissakin suomalais-kansallisissa valtapiireissä keskeisenä arvona keskellä kansainvälistyvää universaalia maailmaa ja ihmiskunnan uudistuvaa luontosuhdetta koko maapallon hyväksi?

*

Suomen ensimmäisen maalaisliittolaisen nuorisojärjestön Kauhavan nuorisoyhtiön perusti Matti Sippola 1881 (Sippolan isänmaallis-militaristinen maataloussuku kuuluu nykyisen Kauhavan poliittiseen valtaeliittiin.) 

Nykyinen Kauhavan NS (= nuorisoseura) sijaitsee yrittäjäopiston ja puukonvalmistaja Iisakki Järvenpään asuintalon kyljessä. Huhupuheiden mukaan kauhavalaiset ovat olleet aina valkoisia yrittäjiä eikä Kauhavalla ei ole ollut koskaan punaista aatetta. 

Kauhavan kirkon lisäksi vain muutama rakennus kuuluu alueella säilyttämisen arvoisiin taloihin. 

Myös seudun häjyilyä (väkivaltarikollisuutta) hillinneen "Kauhavan herran" (nimismiehen) asuintalo on purettu. 

Valtaosa Suur-Kauhavan vanhasta rakennuskannasta on mätänemässä ja homehtumassa pystyyn. 

Mitä enemmän rakennuksia jätetään kunnassa rappeutumaan ilman peruskorjauksia, sitä isompi homekunta ja sitä suurempi väestön sairastavuus.

Eikä tällä seudulla "haravoida metsiä". 

*

Kiven romaanissa "Seitsemän veljestä" on samaa rakennusainetta kuin on Härmänmaa-Kauhavan vanhassa häjyilykulttuurissa (kts. Heikki Ylikankaan kirjaa Härmän häjyt ja Kauhavan herra, 1977) sekä Santeri Alkion POLIITTISESSA IDEOLOGIASSA (PUOLUE Maalaisliitto eli nykyinen Suomen keskusta).     

Mikä tekee suomalaiset paremmiksi ihmisiksi kuin esimerkiksi romanit? 

Ei mikään. 

Miksi koko nykyinenkin Suomenniemen alue täytyy olla asutettu (aluerakenteen hajauttaminen), vaikkei siihen ole valtiollisesti ja kansantaloudellisesti mahdollisuuksia (esimerkiksi kattavaan tieverkkoon)?  

Hajauttaminen pahentaa ilmastonmuutosta. 

*

Ihmettelin suuresti uuden Suur-Kauhavan pääkirjastossa (Kanta-Kauhavalla) sitä, miksei kirjaston kokoelmissa ole Härmä-Seuran sukututkijoiden julkaisua On se niin komiaa, kun maailmassa mainitahan (Härmän laulukirjan lauluissa mainittuja, 2017). 

Pyysin tilaamaan kyseisen julkaisun. Kun olin saanut sen käsiini 16.11.2018 luin ensimmäiseksi sen kansikuvasta "Ei oo luatu näitä poikia rautoja kantamahan, vaan ne on luatu tämän kylän raitille lauluja laulamahan". 

Alkajaisiksi vihkosessa sanotaan, että "Julkaisussa käydään läpi Härmän laulukirjan lauluissa mainittujen henkilöitten tietoja – – Kirkonkirjoista löytyy kuolinsyyksi TAPETTU – – Aineistona on sukututkijoitten tiedostot ja Härmän laulukirjan lisäksi Kauhavan ja Lapuan laulukirjat – – 

*

Keltoon Jussin puukko se oli

terävä kuin nuoli.

Härsilän Martin tallin taa

se Ketolan Jussi kuoli.

(runon loppuosa sivulla 10)

*

Tuularin Jukka se kätehen löi

Ja Trenki-Jaska selkähän, 

Eikä tua Tuularin Jukka

Hekluntiä pelkää (Heklunt = nimismies eli Kauhavan herra/lisäys JP)

 

Lystikseni minä rautoja kannan, 

Sanoo Tuularin Jukka, 

Jottei mun NUORUUTENI aika (suurennos JP, vrt. Santeri Alkio)

Kulu aiva hukkaan.

(sivu 15, huomaa nationalistis-maalaisliittolais-alkiolainen iskusana "NUORISO" / lisäys JP)

*

Härmän häjyt riehuivat humalassa puukkoineen Etelä-Pohjanmaalla Lapuanjokilaakson Härmänmaalla Seinäjoen pohjoissivustalla. 

Mutta Kiven "seitsemän veljestä" seikkailivat Etelä-Hämeessä Nurmijärven metsissä Helsingin lähellä. 

*

Suomen tunnetuin nationalismifilosofi J. V. Snellman vietti aikaansa myös Alahärmän "mökillä". 

Snellman kiinnitti senaattorina (autonomisen Suomen kansanedustajana) huomiota paikan korkeisiin henkirikoslukuihin. Sitä seurasi autonomiavaltion pyrkimyksiä palauttaa järjestys maatalousvaltaiseen Alahärmän. 

Kyseinen "mökki" paloin 1971 mutta siitä ei ollut heti paikkakunnan lehdessä uutista. 

Tämä sekä tulipalon tarkempi syy saattaa kuitenkin selvitä jatkotutkimuksissa. Oliko kyseessä tuhopoltto? 

Nyt kyseisellä kohtaa Alahärmää on maantien reunassa pelkkä virallinen museokyltti. Kyseinen rakennus oli näet toiminut jonkin aikaa Snellman-museona.    

Härmän nykyeliitti ei vaikuta olevan lainkaan kiinnostunut Snellmanista. 

Miksei? 

*

Miksi Härmänmaan Väkivalta-Anttikin on muuttunut melkein enkeliksi?

Miksi Härmänmaan kansanlauluissa raaka teko "nuoruuden väkivaltainen viinanhöyryinen ruma hauskanpito" muuttuu ajan hampaassa kauniiksi ja ihailtavaksi rohkeudeksi? 

*

Entä miksi Seitsemän veljeksen "villistä erämaasakista" tulee pellonraivaajina (orjamoraalisinakin) "kunnon kansalaisia"?    

Molemmissa tapauksissa uskotaan tapahtuvan edistystä vaikka keinot edistyksen saavuttamiseksi ovat olleet epäinhimilliset. 

Molemmat esimerkit merkitsevät "isäntäpuolustuksellisen" asenteen ja oman paikan "määräilyn" ihailemista. 

*

Paikallisen viinahöyryisen häjyilyasenteen ja valtioisänmaallisen rohkeuden välillä ei saisi olla kuitenkaan ristiriitaa. 

Äskettäin ilmestyneen eteläpohjalaiskirjan takakannessa lukee "KEITÄ ME OIKEEN OOMMA?" (Mitäs me eteläpohjalaaset/Pohjalaasuuden käsikirja, Eija ja Jukka Kuusisto sekä Anssi Orrenmaa, 1918). 

Tuossa myös eteläpohjalaista tämän päivän kuuluisuuksista kertovassa kirjassa lausahdetaan "Mua ei tartte auttaa". 

Mutta jos tahtoo myös uudistaa ja uudistua täytyy tunnustaa, että myös teollisella kaupunkikulttuurilla ja mustilla on tarjottavana tärkeää apua. 

Kaikkihan etenee tässä maailmassa vuorovaikutuksen kautta. 

Eikä sillä ole väliä onko esimerkiksi turkulainen tai kauhavalainen.   

*

Suhteellisuudentaju tulee säilyttää myös esimerkiksi kun puhumme Kiinan (1400 miljoonaa asukasta), Yhdysvaltojen (300 miljoonaa asukasta) sekä Suomen pikkuriikkisestä väkiluvusta. 

Eikä Seinäjoki (60 000 asukasta) ole avaruuden pääkaupunkinakaan New York (yli 8,5 miljoonaa asukasta, metropolissa 23 miljoonaa asukasta).    

Ja Härmä on "pelkkä pikkuruinen tuppukylä".

*

Keskustapuolueen hegeliläiseen nationalismiin liittyvä käsitys vapaudesta on virheellinen. 

"Vapaus jonkun asian toteuttamisen onnistumiseksi" ja "vapaus itsessään" sekä eksistentialistinen vapauskäsitys ovat täysin eri asioita. 

Kun "vapaa yhteiskunta" on järjestämässä "hyvinvointia ja vapautta" se on eri asia kun se, että yksilö kantaa itse vastuun vapaudesta.    

Heti kun yhteiskunnallinen valta organisoi kansalle vapautta tuo toiminta johtaa orjamoraaliseen valtapeliin.  

 

SEITSEMÄN VELJEKSEN SISÄLLYS (14 lukua, kaksi kertaa seitsemän on 14):

1. "Jukolan talo eteläisessä Hämeessä...veljesten nimet ovat: Juhani (vanhin), Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero (nuorin) – – metsästäjäisä kuolee metsässä karhun vireen...

metsästäjäkulttuurista maanviljelykulttuuriin siirtyminen – – lukutaito puhututtaa...

RAAMATULLINEN INSTITUUTIO AVIOLIITTO (miehelle täytyy löytää nainen)" 1700-luvun isojakoon perustuvaan maatilakartanokulttuurin siirtyminen, nationalismi ja alkiolaisen valtapuolueen perustaminen (alkiolaisen maalaisliiton syntyvaihe).

2. "On tyyni syyskuun aamu" – – olivat he päättäneet lähteä lukkarin luokse KOULUUN – – Venla (naapurin tytär NAINEN) tuolla astelee – – tulis meidän kaikkien vaimoksi – – onko kellään SORMUSTA taskussa (epäonnistunut yritys saada 'tilakartanoon' emäntä)"

3. "Kaksi päivää on mennyt – –" kohtaavat MUSTALAISSEURUEEN (paikallissiirtomaaherruutta, "ulkopuolisuus/perheen" isä on musikaalinen ja äiti "noitamainen" joka osaa ennustaa tulevaa) ("RAJAMÄEN RYKMENTTI", siis RAJA – – veljekset keksivät mustalaisista PILKKALAULUNKIN)...

Romanien kulttuuri poikkeaa suomalaisesta kulttuurista ja myytistöstä ja siksi romanit on leimattu tähän  suomalaiseen sielunmaailmaan kuulumattomaksi vähemmistökansaksi (alamaisiksi),

suvaitsemattomuutta – – romaanien vihaaminen on muuttunut RASISTISEKSI uskomukseksi) – – UKONILMA – –

Siis samantyyppinen ilmiö kuin: katalonialaiset Espanjassa. 

4. "Seuraavana päivänä..."...SAUNA (puhdistautumisen paikka) PALAA – – lautamies ojentaa – – Impivaaraan pakeneminen (ei järjestäytyneelle yhteiskunnalle) – – SYNTI (oikea usko on ainoastaan kristinusko).

5. "Kevät on tullut" ...Impivaaraan muuttaminen – – KUMMITUS (pelottava henki "peikko") KORPIMETSÄSSÄ – – mutta JÄRKIUSKO alkaa voittaa  

6. "Oli vihdoin valmis veljesten PIRTTI" – – joulu – – pirtti syttyi tuleen – – Sikolätin lämmittäjä, Jussi pussi, Jukolan Jussi – – HÄITÄ TANSSITAAN...

7. "Keväällä varhain, jo ennen kurkien tuloa – – rupesivat kohta kukin kaikin voimin rakentamaan itsellensä uutta pirttiä IMPIVAARAAN – –"– – eränkävijä jutustelee – – HÄRKÄLAUMA YLLÄTTÄÄ ja VELJEKSET – – PAKOON HIIDENKIVELLE – –"

8. "Tullut on neljäs päivä veljesten ollessa kivellä – –" härkien AMPUMINEN ja viljalla maksaminen – –

9. "On eräs syyskuun aamu – – kun veljesten vaikea retki päättyi – – häränlihan syöminen – – KASKENPOLTTO – –"

10. "Kului päivä taasen, tuli toisen kesän leikkuu-aika – – on opittu maanviljely – – Ei VIINAA enää...KIRKKOON joka mies, muutoin veljeksiä SAATANA leivottaa - SUDENTARHAAN – – VIINANPOLTTOA JUOPOTTELUA – – kauppamatka – – TUOMIO pakeneminen – – PAHOLAINEN ja RAITISTUMINEN – – LUKUTAITO (täytyy oppia) – –

11. "On ilta samana päivänä" – – TAPPELU ja karkuun armeijaan ulkomaille sekä NIMISMIES...

12. "Kesä tuli ja työ vainioilla alkoi" SÄVYT SYNKKENEVÄT – – on opittu lukemaan – – "emännän arvostaminen" – –

13. "On eräs kelmeä syyskuun päivä" – – paluu yhdeksän vuoden jälkeen Jukolan päätaloon – – sovinto- ja kotiinoaluujuhla – – vaimojen kosiskelu – –

14, "Oli siis mennyt lähes kymmenen vuotta veljesten muuttamisesta IMPIVAARAAN erämaahan – – " – – vakavoituminen – – Jukolan MAATILAN lohkominen – – ALUSTALAISIA myös kahdelle torppatilalle – – lautamies kunnallismies – – kirkko ja joulu – –

VIIMEINEN KAPPALE.

"Mutta tässä on kertomukseni loppu – – mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivistä – – Se  kulki rauhallisesti – – ja kallistui rauhallisesti alas illan lepoon – – tuhannen, kultaisen auringon kiertoessa – –"

 

SEITSEMÄN HIRVIÖVELJESTÄ 

(KUVITTEELLISEN HIRVIÖKERTOMUKSEN "JOHDANTO")

 

Tämänhetkisessä maapallon laajuisessa luonto- ja kulttuurikriisissä erottuu seitsemän maapallolla riehuvaa hirviötä (seitsemä hirviöveljestä). 

Millaisen yhteiskuntamallin mukaan ihmiskunta voisi vastata ilmastomuutosta, elollista luontoa ja koko ihmiskuntaa koskevaan haasteeseen?

Tuossa yhteydessä tulee puhua "hirviöriehumisen rauhoittamisesta" mutta ei esimerkiksi "ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä".

*

Mitä tämä voisi merkitä yhteiskunnan organisoimisen kohdalla? Olisiko sen kohdalla onnistunut "yrittäjäyhteiskuntamalli", jolla pyrittäisiin hyödyntämään ihmisen taipumusta ja kykyä selvitä "omillaan". 

Vai olisiko se "kommunistinen malli" jossa ihmiset alistuisivat raudankovan johtajuuden edessä "kaikkien yhteisen edun ajamiseen"?

Olisiko se "vihremalli"? Niin kutsuttu "vihreä liike" on saanut Suomessa alkunsa 1970-luvun Helsingin ydinkeskustasta (keskellä nykyistä kaupunkimetropolia) mutta esimerkiksi luontorikakalla Etelä-Pohjanmaalla vihreää aatetta on vastustettu aina. 

Vihreiden yleispuolueeksi pyrkiminen on iso virhe. 

Nyt tarvitaan rakennettujen vesipatojen purkamista, ei tuon vanhan käytännön jatkamista. 

Suomessa alkiolainen maalaisliittolaisuus (keskustalinen puolueideologia) on äärimmäisen konservatiivista ja aiheuttaa aluerakenteen hajautumista ympäristöhaittoineen sekä luonnon monimuotoisuutta kutistavan utilistisen luontosuhteen. 

Esimerkiksi maatalousvaltaisella Keskusta-Kauhavalla kuvitellaan, että kun nuoret saadaan kasvatetuksi raittiiksi ja isänmaallisiksi yrittäjiksi kaikki alkaa "elon pyörä" pyöriä parhain päin. 

Mutta siinä on kyse harhasta. 

Nykyiseen ympäristökriisiin ei voi vastata ilman avarakatseisuutta ja napakkaa valtapelihermoa. 

*

Nyt luonto pitää vapauttaa ja luonnon seuraamisesta on tehtävä uusi luontosuhdemalli kaikille.

Mielestäni uuden yhteiskuntamallin tarkastelussa yhtenä pääperiaatteena pitää olla se, että kaikki maapallon ihmiset ja kansat ovat yhtä arvokkaita sekä että yksilövapautta ei riistetä ihmisiltä koskaan. 

Paras yhteiskuntamalli on se, jossa yhdistetään luonnon vapauttaminen, ihmisten yhteinen etu sekä jokaisen yksilön henkilökohtainen vapaus.   

*

Kirjoitin Kanta-Kauhavalla sijaitsevaan "keskusvirastoon" 6.11.2018 seuraavan kuntalaisaloitteen:

 

"KAUHAVAN VÄESTÖN HYVINVOINTISTRATEGIA

Tämä Suomen valtion kuntalain mukainen kunnan asukkaan aloite. 

 

Demokraattisen yhteiskunnan perusta on väestön hyvinvoinnissa, ei kunnan hallinto-orgaanin vallankäytössä. 

Kunnan strategioita (tavoitteita) ei saa tehdä pelkästään kuntaorgaanin vetovoiman kasvattamiseksi. 

Strategiat pitää laatia ennen muuta väestöä ja kansalaisia silmällä pitäen. 

Kulttuuri- ja taidetoiminta ei liity ainoastaan kansan sivistämiseen ja taide-elämysten kokemiseen. Kulttuuri on tärkein mittari myös väestön hyvinvoinnin arvioimisen kohdalla. 

Kulttuurin edistäminen sisältyy myös lainsäädäntöön. 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.  

*

"Kulttuurin ja taiteen positiiviset vaikutukset terveyteen on tieteellisesti todistettu" (lähde: Kauhavan vapaa-aikastrategia 2011-2016). 

Tämä on todettu useissa yhteyksissä.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan vaikuttamalla yksilö oppii käsittelemään tuntemuksiaan luovalla tavalla ja ymmärtämään kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnalle. 

*

Asukkaiden hyvinvoinnin kohottamisen onnistumisesta ja epäonnistumisesta hyvä esimerkki on Turun (eurooppalainen) kulttuuripääkaupunkivuosi 2011. Tuon vuoden organisoimiseen osallistui myös esimerkiksi valtio ja Turun yliopisto (paikallinen "tieto on valtaa"). 

Turussa ihmettelyä herätti heti alussa kulttuurivuoden 2011 organisoiminen, Valmistelua pantiin johtamaan säätiö (säätiö 2011). Tämä johti valtion ja kunnan valtaorgaanien korostumiseen ja edustuksellisen vallan imagopeliin. 

Säätiö on ennalta suljettu valtaorgaani (vrt. kunnanvaltuusto ja eduskunta). 

Säätiöllä ei ole velvollisuutta ilmoittaa esimerkiksi kulttuurivuoden projekteja valitsevan raadin jäsenyyttä kuntalaisille (Turku 2011). 

Edes kunnanvaltuutetuilla ei ole oikutta saada säätiöltä kaikkia haluamiaan tietoja. Vaikka valmisteilla on Turun kulttuuripääkaupunkivuosi. Eikö siihen sisälly myös turkulainen kansankulttuuri?      

"Kaiken tarkoitus" ei saa olla "valtapelikoneiston kiillottaminen" (Turku 2011).

*

Kauhavalla kunnan asukas on usein "sivustakatsoja" (luottamuselimissä tehtyjen päätösten lukija) vaikka tarkastelun kohteena oli itse osallisuusnäkökulma. 

Kauhavalla asuu myös omia kulttuuri- ja taidetoimintaosaajia, joidenka konkreettinen toiminta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Sen jälkeen kun tälle maatalousvaltaiselle seudulle muodostettiin SUURKUNTA, Kauhavan taidetalon toiminta lopetettiin ja korvattiin moderniin kirjastoon peruskorjatulla sisätilalla. 

Kauhavan Taidetalo (alun perin asuinrakennus) jätettiin odottamaan purkamista. 

Tämä muutos viittaa taloudellisten arvojen korostamiseen suurkuntauudistuksen yhteydessä. 

Toiseksi tämä muutos viittaa Kauhavalla tapahtuneeseen uudistuvaan kulttuuriseen myytistöön.

Erillinen (itseellinen) Kauhavan taidetalorakennus symbolisoi aikaisemmin sitä, että taidetta arvostettiin yhtenä käsin tekemisen kulttuurimuotona. 

Kauhavalaisten kulttuurisen identiteetin päämyytti oli puukko (se on kuvattu kunnan vanhassa vaakunassa tuluskivien ympäröimänä). 

Kulttuurin ja taiteen arvostus on laskenut viimeksi Kauhavalla.    

*

Kaksi esimerkkiä Suur-Kauhavalla asuvista kulttuurin ja taiteen osaajista (henkilöistä), jotka tulisi työllistää suurkunnan kulttuuri- ja taidetoiminnassa:

Kauhavalainen Eila Kankaanpää on syntynyt ja kasvanut Kauhavalla, käynyt ensin Limingan kansanopiston taidekoulu 1987-1989 sekä sen jälkeen Turun piirustuskoulun 1989-1992 (nykyisin tuon koulun nimi on Turun taideakatemia). 

Taidekoulujen jälkeen hän on ollut Turussa työssä useissa kohteissa kuten taidemuseossa ja vanhusten palvelutalossa. 

Kauhavalla hän on työskennellyt avustajana Ylikylän sekä Nahkalan koulussa. 

Kauhavalle 2011 muuttanut arkkitehti Jukka Paaso on opiskellut rakennus- ja aluesuunnittelua ensin Länsi-Saksassa (Technische Universität zu Braunschweig) 1971-1973 (saksalainen pikkudiplomi) sekä Oulun yliopiston Arkkitehtiosastolla 1975-1980 valmistuen Oulussa arkkitehdiksi. 

Sen jälkeen hän on työskennellyt useilla paikkakunnilla rakennussuunnittelun sekä kaavasunnittelun parissa. Hänen sunnittelemistaan rakennuksia on tunnetuin lapinjärveläinen Hotelli hanhi.

Jukka Paasolla oli 1987-2010 Turussa johtavan kaavoittajan virka. Hänellä on monipuolinen yhteiskunnallinen kokemus.  

Jukka Paaso on saanut arkkitehtikouluissa myös taidekoulutusta. Hän on harrastanut aina taidetta ja pitänyt usein myös taidenäyttelyitä. 

Oulussa Jukka Paaso toimi jonkin aikaa piirustuksenopettajan sijaisena. 

Paaso luennoin Turussa yliopiston maantieteen laitoksen oppilaille sekä Turun lukiolaisille arkkitehtuurin ja aluesuunnittelun perusteista.

Suur-Kauhavaa kehutaan nykyisin kaupunkiorgaaniksi. 

Tämä edellyttää kunnan yleisen tason kohottamista ja samalla uudistumista kulttuurin ja taiteen kohdalla."

*

Kulttuuri ja taide ei kuulu "hallintobyrokratian häkkiin". 

Kulttuuria ja taidetta ei saa alistaa "kylmäkiskoisen järjen ja digitekoälyn" työkaluksi. Kulttuuri ja taide on suoraan hermeneuttisen ihmisen maailmasta ja pysyy hengissä ainoastaan elävistä ihmistä eläville ihmisille.

 

 

SEITSEMÄN HIRVIÖVELJESTÄ:

1. "IMPIMAAILMA" (ENSIMMÄINEN HIRVIÖVELI)

"Impimaailma" kuvaa pyrkimystä paeta ja eristäytyä itsekkäästi "ainoastaan  omien maailmaan ja paikkaan" ja samalla erilleen muusta maailmasta. 

Tätä vastaa suomalais-kansallisen nationalismin ja kansakunta- ja valtioajatteluun sisältyvä "orjamoraalinen impivaaraideologia".     

"Impimaailma" on myös kuvitelma ylivoimaisesta länsimaisesta "valkoisen vallan  kulttuurista", jossa "kaikkea hyvää tehdään".

Mutta tämä aikansa elänyt kulttuuri on ongelma koko ihmiskunnan paremman tulevaisuuden kannalta. 

Suomalaistenkin on pakko kansainvälistyä ja oppia ajattelemaan universaalisesti, sillä kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. 

Tästä huolimatta eri maapallon seuduilla vaikuttaa omaksutun paikallisen elämän mukaisesti lukemattomia erilaisia kulttuureja.

*

Maapallon kansat on luokiteltu ihmisen toimesta ylempi- ja alempiarvoisiin. Maapallon historiassa puhutaan usein kolmesta maailmasta maapallolla. Luokitteleminen on tässäkin tapauksessa suuri virhe. 

Ylinnä "kolme maailmaa"-ajattelussa on edistysuskoisesti "läntiset kapitalistiset teollisuusvallat" (Eurooppa ja USA) sekä "sosialistinen internationaali" (kommunismi, ennen Neuvostoliitto, nyt Kiina) ja alinna on "kolmas maailma" eli entiset "löytöretki- ja siirtomaat" nimellä "kehitysmaat".

"Maapallon kehittymättömät alueet" ovat länsivaltojen mielestä "ei-länsimaisia ja siksi alkeellisia kulttuurialueita". 

"Länsimainen edistysusko" hävittää parhaillaan kaikista eniten elämää maapallolla.    

*

Niin kutsutun löytöretki- ja siirtomaavaiheen aikana länsimainen kulttuuri ja myytistö alkoi levitä joka puolelle maapalloa. Euroopasta ja USA:sta tuli uusi maailmanvalta eli "moderni Rooma".

Kristinuskoa alettiin pitää ainoana oikeana "maailmanuskontona" ja "tieto on valtaa"-periaatetta ainoana "kestävänä pohjana" kaikelle taloudelliselle ja poliittiselle elämälle. 

Viimeksi tätä "teollis-kapitalistista maapalloideologiaa" on kutsuttu "uusilberalismiksi". Sen pääperiaate on rajaton vapaa liikkuminen ja rajaton vapaa bisneksenteko. 

Teollisen kulttuurin käynnistyessä länsimaisen kulttuurin ylläpitämä "massoittumisilmiö" ja "orjamoraali" alkoi levitä kaikkialle maapallolla. 

Orjamoraali (kuten intohimon ja ahdistuksen tunteen kokemisen kieltäminen, Nietzsche) pantiin palvelemaan länsimaisen kulttuurin päämäärää "kaiken hyvän ja kauniin hallitsemiseksi". 

Maapallon laajuisessa "impimaailmassa" Jumala elää voimissaan ja orjamoraali kukoistaa (vertaa Nietzsche ja Sartre). 

Hitler ja Stalin saivat idean toteuttaa arjalainen ja kommunistinen maailmanvalta orjamoraalin soveltamisen pohjalta.    

 

2. "NATIONALISMI" (TOINEN HIRVIÖVELI) 

"Valtio" oli aluksi sama kuin kuningas. 

Kaupungistumisen ja teollistumisen alkuvaiheessa vallitsevaksi valtiomuodoksi tuli kansaa korostanut nationalistinen valtio. 

Nyt syntyi orjamoraalinen "kansa kaikkivaltias". 

Hegeliläinen nationalismi johti kansanvaltaitsekkyyteen. 

Siinä kansanryhmiä leiritettiin, luokiteltiin ja kansanryhmiä siirreltiin alueilta toisille. 

Tämä oli universalismin kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vastaista toimintaa. 

Kansainväliset ihmisoikeudet kävivät merkityksettömiksi. 

*

Yhdysvaltojen edustajainhuonetta ja senaattia koskenut vaali 7.11.2018 osoitti sen, että kahtiajako ja jännite perinteisen obamalaisuuden ja uuden "nationalismioikeistolaisuuden" välillä jatkuu.  

"Orjamoraalinen impimaailma" kukoistaa USA:n molemmissa puolueissa. 

Kiinassa on sallittu ainoastaan yksi (ja samalla ainoastaan kommunistinen) puolue. 

Nationalistisen valtion rajojen sulkeminen ("vain omat ja muut ulos"-periaate) tullaan ehkä kieltämään kansainvälisellä sopimuksella mutta "impimaailmaperiaate" jää henkiin.   

"Impimaailman voitto" ei voi johtaa muuhun kuin "nationalismin kuolemaan".

 

3. "KONE JA TEOLLINEN KAPITALISMI" (KOLMAS HIRVIÖVELI)

KONE on tämän aikakauden kaikkeen kiltisti alistuva orja

Teollisen yhteiskunnan pääelementti on tavara ja raha. Se on johtanut luonnonvarojen hyväksikäytön sekä kuluttamisen kiihtymiseen. 

Siinä kuolee Jumala ja orjamoraali pullistelee "tavarahuoraamisena". 

*

Teollisen kapitalismin tehokkuus perustuu konevoiman. Siinä tavaroita "syntyy ja kuolee" äärettömän paljon ja ihmiskunta on tukehtumassa nopeasti kasvaviin läjiin.  

Maapallon kaikkien koneiden synnyttämä kuumuus (lämpö) ja päästöt aiheuttivat vaurioita maapallon elollisessa luonnossa sekä ilmakehässä. 

Liberalismin mukainen teollinen kapitalismi teki uudesta vallankäyttöluokasta eli kapitalismihenkisestä porvaristosta väestönosan, joka alkoi kahmia kaikkea varallisuutta itselleen. 

Köyhien köyhtyminen syveni pohjalukemiin. 

Sitä vastaan nousi marxilainen työväenliike, joka vaati varallisuuden oikeudenmukaista jakamista ja suuromaisuudelle yhteiskunnallista yhteisomistusta. 

"Vaaleanpunainen työväenliike" synnytti kapitaliseen yhteiskuntaan tavarafetisistisen keskiluokkaisen kuluttajan ja palveluammatit.

Tämän hirviön voima kasvoi kasvamistaan, kunnes sekin voima heikkeni.  

*

Teollisen kapitalismin uusin rakennemuutos uhkaa purkautua uutena konemaailmansotana. 

 

4. "PALVELUYHTEISKUNTA JA KESKILUOKKA" (NELJÄS HIRVIÖVELI)

Tässä on ehkä eniten kyse kapitalistisen yhteiskunnan tuottamasta ja ylläpitämästä kuluttajaelämäntavasta (kaupallis-kapitalistis-teknologisesta elämäntavasta). 

Karl Marx ei osannut aavistaa, että 1800-luvun kirkkaanpunainen "alkutyöväenliike" muuttuu vuosikymmenien päästä "keskiluokan haaleanpunaiseksi palveluyhteiskunnaksi ja kuluttajaelämäksi".  

Mutta kokonaan oma kysymyksensä on se voiko ihminen koskaan jalostua (eli "edistyä") valistamisen ja sisäistämisen voimalla. 

*

Nykyinen vieraantunut kapitalistinen keskiluokka rakastaa eniten hetkellisyyttä, viihdettä ja tavarafetisismiin liittyviä palveluja. 

Esimerkiksi elokuva on samanaikaisesti taidemuoto ja luksustuote. Elokuvan on todettu kalifornialaisessa tutkimuksessa olevan seudun toiseksi suurin saastuttaja (yle.fi, uutiset 15.11.2018). 

(Televisiota katsellessani kiinnitän huomiota siihen, että valtaosa kerronnan taustakulisseista on esteettistä ja "kaunista´". Se ei kuitenkaan vastaa ihmisenä maailmassa olemisen konkreettisuutta.)   

"Perinteinen joulukin" vietetään nykyisin heti "piruhalloween" jälkeen "koskettelemalla kaupallisen joulubisneksen tavaroita" monitoiminnallisissa automarketeissa.

Oma auto ja kapitalistinen kulutusjuhla ovat "yhtä ja samaa puuta".

"Moderni kulutushysteria" juontaa teollisen kapitalismin rahakiertoon, jossa kierrossa keskiluokkaisella kuluttajamassalla on keskeinen rooli. 

Kauppakeskuskartanoiden kullatuissa saleissa "hilluu hoviherroina" kokonainen keskiluokka (esimerkiksi postmodernissa Kyläkaupassa). 

Se saapuu kulutusjuhliinsa omilla autoilla usein monen sadan kilometrin päästä.

 

5. "UTILISTINEN LUONTOSUHDE" (VIIDES HIRVIÖVELI)

Kuntaorgaanin ja niin kutsuttujen "luonnonsuojelijoiden" joustava yhteispeli sujuu siten, että "luonnonsuojelijat" antavat laissa määrättyjä virallisia lausuntoja, joiden pohjalta edistysuskoinen kuntaorgaani saa toteutettua kasvuyhteiskunnan asettamia yhteisiä tavoitteita kuten uusia tuulivoimaloita (jossa hyödynnetään luontoa). 

Kansallispuistojakin (eli uusia turistirahastuskoheita) perustetaan "nationalistisen yhteishyvätoiminnan" pohjalta.    

*

Keskustapuolueen entinen puoluesihteeri kirjoitti kirjan "maan tavasta (Suomen taudista). Toinen keskustan entinen puoluesihteeri luki papiksi. 

Keskustapuolueen markkinoima hajasijoittaminen on nyt ilmastonmuutosaikana "myrkkyä" sillä se ylläpitää luontoalueiden valtaamista ja hyötykäyttöön laajentamista sekä lisää koneliikkumista (autot, maantiet ja uudet asuinalueet keskellä "korpiseutua"). 

Elollista luontoa ei saa pitää alkiolaisittain pelkän hyödyn irtioton kohteena. 

Maatalousvaltainen koneellistettu yhteiskunta täytyy muuttaa pikimmin tornitalocityksi.

*

Jatkuvan talouskasvuideologian tehostaminen on johtanut aina vain enemmän puutavaraa tarvitsevaan suomalais-kansalliseen kaiken tieltään pois työntävään tekoälytehostettuun metsäteollisuus-konetuotantoon.

Monitoimikoneilla toteutettavia avohakkuita pidetään siksi nyt ainoana toimivana metsänkaatoperiaatteena. Sitä vastoin elollista luontoa säästävä "metsuriperiaate" on metsäteollisuuden katkeamattoman kasvun jarru. 

Nyt vaaditaan aina vain nopeampaa, tehokkaampaa ja massiivisempaa metsien kaatoa. Kun tätä tietä jatketaan enteenpäin, lopuksi kaadetaan täältä viimeinenkin puu.  

Luontojärjestöt ja kansalaiset ovat tehneet  tätä vastaan 2018 lakimuutosehdotus avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla.

Heti tuon jälkeen (Yle uutiset 21.11.2018) alettiin todistelemaan sitä, että Suomen metsiä voi kaataa nykyistä enemmän ilman, että sillä on haitallinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Syttymässä on "vihreä metsänkaatosota". Mutta sitä ennen suomalaisesta "hiilinieluväittelystä" on tulossa kansainvälinen pilkkanaurun kohde.   

Ainoa oikea periaate metsien ja eläinten hyväksi on "luonto vapaaksi ja "luonnon seuraaminen" arvonsa". 

 

6. "ELOKIRJOTON MAAPALLO" (KUUDES HIRVIÖVELI)

"Elollisen luonnon monimuotoisuus" on alkanut huveta vahdilla. 

Maapallolla on alettu teollisen kapitalismin luoman kulttuurin pohjalta tehostamaan "kansainvälistä luonnonsuojelua" mutta se on osoittautunut epäonnistuneeksi toiminnaksi. 

 

7. "ILMASTONMUUTOS" (SEITSEMÄS HIRVIÖVELI)

"Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon mutta kukaan ei tee mitään – – on vain tuloksia ja löydöksiä, jotka edustavat tieteen tasoa juuri tällä hetkellä. 

Tilanne voi muuttua kun uusia tuloksia saadaan...

Tiede menee jatkuvasti enemmän yksityiskohtiin – – tieteessä totuutta ei ole olemassakaan – –"

Näin on sanonut hiukkasfyysikko Rolf-Dieter Heuer (yle.fi, 4.11.2018 "Huippufyysikon havainto maailman tilasta..."). 

Fyysikko tutkii luonnonilmiöiden toimintaa ja rakenteita. Se liittyy uskomukseen ja tahtoon "tieto on valtaa".

*

Teoreettisilla ja kokeellisilla fyysikoilla (Newton, Einstein jne.) on ollut merkittävä rooli teollisen kapitalismin aikaisen modernin maailmankuvan muutoksissa.

*

Uskomuksessaan ihminen kuvittelee voivansa pysäyttää tämänhetkisen maapallon ilmaston lämpenemisen. 

Jotkut jopa kuvittelevat, että ihminen voi myös palauttaa yli 1,5 astetta nousseen ilmastomuutoksen lämpötilan tasolle "yli 1,5 astetta". 

Siis ihminen kuvittelee voivansa hallita elollisen maapallolla tapahtuvia prosesseja ihmisen oman tahdon mukaan. 

Maapallon ilmakehä on ainoastaan 100 km paksu kaasukerros. Sen otsonikerroksessa on jo todettu ihmistoiminnan aiheuttamia vaurioita. Tuo "lasilevy" rikkoutuu pienessäkin hengähdyksessä.  

"Sääilmiökerros" on ainoastaan 10 km paksu, ja ilmastonmuutosta koskeva väittely koskee sen lämpötilan muutosta ihmisen toiminnan johdosta. 

*

Joidenkin mielestä ilmastonmuutos muutos johtuu muutoksista auringossa.  

Ihminen osaa tehdä havaintoja mutta ei voi ymmärtää kaikkia mahdollisia maapallon ilmastoon keskeisesti vaikuttavia ilmiöitä kuten ilmakehän suhdetta avaruuteen (kuten maapallon ja auringon vuorovaikutuksia) tai maapallon massaan. 

Maapallon ilmakehässä on tapahtunut jatkuvasti muutoksia eri syistä johtuen. Niistä kaikkia ihminen ei voi tuntea koskaan. 

Vaikka jossain vaiheessa todettaisiin yllätyksellisesti, että nykyinen ilmastonmuutos on vain osaksi ihmisen toiminnasta aiheutuva ongelmaksi jäisi tuolloinkin se, ettei ihminen pääse koskaan selville kaikista ilmastoon vaikuttavista tekijöistä.      

*

Ihminen kuvittelee nyt voivansa vaikuttaa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen

Ilmastonmuutoksen rinnalla toteutetaan silti parhaillaankin ilmakehää suuresti saastuttavien sotilaslentokoneiden ilmatilatankkausta, sillä käynnissä olevia sotilaallisia operaatioita ei voi pysäyttää. 

Ja maapallon lähiavaruus muistuttaa kaatopaikkaa (vanhat ja uudet satelliitit).  

*

Ihmisen "utilistisessa luontosuhteessa" koko maapallon "elokirjo luonto" on ihmisen vapaasti hyödynnettävissä. 

Teknologinen elämäntapakin perustuu siihen.  

Utilistinen luontosuhde on sitä, että ihminen kuvittelee, että hän "tietää" myös maapallon ilmaston MUUTOSVOIMAT ja uskoo voivansa luoda niille vastavoimia ("jarrutusta ja pysäyttämistä"). 

Metsien kaatamisen  ja vaihtoehtoisesti "metsien säilyttäminen" on tästä havainnollinen esimerkki (vrt. Helsingin Sanomat 13.11.2018, kriittinen uutinen Suomen metsien kaatamisesta talouskasvun "moottorina").  

Ainoa keino "saada jotain merkittävää aikaan" on kuitenkin "luonnon seuraamisen opettelu" sekä "luonnon vapauttaminen ihmisen harjoittamasta luonnon orjuuttamisesta". 

Tuolloin on pakko kieltää aluerakenteen hajauttaminen ja etäisillä alueilla asuminen ja suunnata ihmisten työnteko ja asuminen isoihin taajamiin sekä massiivisiin tornitaloihin. 

*

Luonnon seuraamisen opettelussa olemme viimeksi oppineet uutta eläinten maailmassaolosta "Nyyti"-nimiseltä kanilta. Meillä on ennestään kaksi kissaa, "Pörri" ja "Nöpö". 

En ole nähnyt koskaan Pörriä samanlaisessa paniikissa (häntä pörröllään) kuin jokin aika sitten kun joku naapurimme porasi sähköporalla ja siitä seurasi joka sivulle niin kutsuttu "runkoääni" jota eläin ei voi nähdä eikä päästä sitä karkuun.  

***

Niin kutsutut "käytännön miehet" uskottelevat kansoille tekevänsä ainoastaan "kaikkea hyvää". 

Ihmislaji on vallannut teollisen vallankumouksen aikana ilmakehästä "tietämiseen ja hallitsemiseen" perustuvia keinotekoisia tiloja ja "aluekoneita". Niihin syötetään energiaa ja niissä säästetään ihmisen keksimää energiaa. 

Mutta kokonaisvaltaisesta pyrkimyksestä huolimatta lopputulokseksi on tullut "kokonaisvaltaisiksi suunniteltuja koneita", kuten ongelmataloja ja -alueita, joita on alettu hädissään purkamaan tietämättä "mitä ja miten parempaa tilalle", jotta "kaikki toimisi niin kuin kaiken pitäisi toimia". 

Aluksi "hometalo-ongelmien" uskottiin liittyvän "allergiaan". Viimeksi on kuitenkin havaittu se, että ihmisen terveydelle aiheutetut "hometalo-ongelmat" liittyvät myös esimerkiksi muistihäiriöihin (hermostoon). 

Ihminen ei tunne koko sitä ilmiömaailmaa, mihin hometalot saattavat liittyä.   

*

Muinaisissa tarinoissa (Babylonia jne.) ihmistä varoitetaan tuhansien vuosien aikana havaituista ihmisen aiheuttamista ongelmista.  

Erätaloudesta maatalousyhteiskuntaan siirtyminen merkitsi ihmisen "Paratiisista karkottamista" (kts. Raamatun myytti "tiedon puusta" ja syntiinlankeemuksesta). 

Maatalouden järjestämiseen liittyy tehokkaan kastelutekniikan luomiseen viljelyseudulle. Tämä edellytti uutta kehittynyttä "tietotaitoa" ja osaamista. 

Erätaloutta seuranneessa maatalousvaltaisessa kulttuurissa ihminen alkoi rakentaa "tieto on valtaa"-periaatteella ja rakensi kuivalle viljelyalueelle keinotekoisen kastelujärjestelmän ja sai aikaan viljan ylituotannon ja siihen ylituotantoon sisältyvän kaupallisen järjestelmän.      

Maatalouteen siirtyminen merkitsi syrjäseutujen (luontoalueiden) valtaamista sekä usein metsien kaatamista ihmisen viljelytoiminnan hyväksi. 

Nykyisin luonnon hallitseminen tapahtuu koneellistetussa maataloudessa esimerkiksi kettutarhojen perustamisena ja monitoimikoneiden hyödyntämisenä metsänkaadossa.

Sosiaalisen sarkajaon jälkeen kehitettiin "itseellinen ja itsekäs isojako". 

Maatilojen lohkominen johti Suomessa maatilojen lukumäärän kasvuun ja SMP-liikehdinnän syntyyn. EU:ssa maatilojen kokoa alettiin suurentamaan yhdistelemällä tiloja yhteen. 

Eriarvoisuus kasvoi ja syntyi PS. 

*

Myös Kauhavan "surutyöpuisto" tulee synnyttämään tällä agraariseudulla jotain uutta.

Ilmastonmuutos johti monin paikoin maapalloa polttavaan kuivuuteen ja rankkasateisiin niin, että maatalouden kannattavuus romahti myös Suomessa. 

Unionin maataloustukia tarkistetaan parhaillaan ja ihmiskuntaa uhkaa maapallon laajuinen kansainvaellus sekä nälänhätä.

*

Maataloustuet ovat nousseet ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen jälkeen yhä useammin Suomen lehdistössä puheenaiheeksi. Eräs esimerkki tästä on seinäjokilaisessa Ilkassa 9.11.2018 ollut uutinen "Kokoomusmepin EU-maatalouspuheet ihmetyttävät - puoluekollega rauhoittelee: "Hallitus päättää linjasta".

Kokoomuksesta on tulossa uusi pääministeripuolue ja keskustapuolue työntyy vallanvaihdoksessa syrjään. 

*

Kirjoitin 7.11.2018 Lappajärvellä ilmestyvään Järviseudun Sanomiin seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

"PERIAATE "TIETO ON VALTAA" ON KOSTAUTUMASSA

Perimmäisin syy tämänhetkiseen ilmastonmuutokseen sekä luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen on ajatus "tieto on valtaa". 

Tämä kehitys käynnistyi jo ennen Sokratesia. Viimeksi sitä on edistänyt eniten Bacon, Descartes sekä moderni tiede. 

Raamatun alussa (luomismyytti) kerrotaan, että Jumala loi taivaan ja maan sekä ihmisen kuvakseen ja sanoi "olkaa hedelmälliset...ja täyttäkää maa". Tuohon aikaan ihminen ei harjoittanut viljelemistä. 

Alussa Jumala istutti Paratiisin (puutarhan) ja asetti sinne ihmisen. Ihminen sai nauttia puutarhan antimista mutta "tiedon puusta" hän ei saanut syödä hedelmiä. Tätä seurasi kuitenkin syntiinlankeemus. Siinä ihminen halusi tulla jumaluuden kaltaiseksi "kaikkitietäväksi ja -valtiaaksi".    

Maatalousvallankumousta voi nimittää karkotukseksi Paratiisista (lähde: Alexander von Schönburg: Maailmanhistoria muutamassa minuutissa, 2017, sivu 41). 

Maatalous alkoi yleistyä erätalouden rinnalla 12 000 vuotta sitten. Tuo kehitys huipentui länsimaisen kulttuurin teollisen vallankumouksen aikana aluerakenteen hajauttamiseen (autoilun lisääntymiseen) sekä maa- ja metsätalouden koneellistamiseen. 

Alkuvaiheessa opittiin tekemään "tieto on valta"-periaatteella kuiville alueille kastelukanavia ja saatiin siten aikaan ravinnon ylituotanto sekä voittoa tavoitteleva bisnes."

*

Käsitys "todellisuudesta" vaihtuu ihmisyksilönä kasvamisen ajan (lapsuus-nuoruus-aikuisuus ja vanhuus).  

Tunne "todellisuudesta" on aina kuvittelua. "todellisuuden" voi kokea ainoastaan yksilöllisesti. 

Yksilön tavoitteet pohjautuvat "vallitsevaan todellisuuskäsitykseen" (kulloisenkin hetken ja aikakauden kuvitelmiin). 

Ihminen saattaa ajatella tuolloin voivansa käyttää "järkeä" mutta "ihmisjärjen käyttäminen" ja "tietäminen" pysyvät aina eri asioina. Ihminen ei voi "tietää" eikä ihmisen ole hyvä pyrkiä "tietämään".    

*

Eksistentialismin mukaan yksilö on vapaa myös tyrannin edessä. Mutta onko ihminen vapaa myös kuoleman kohtaamisen edessä? 

Jos ihmisyksilö on kuolemassa esimerkiksi sydänkohtaukseen vapautta omaan valintaan ei voi tapahtua.  

*

Näissä tämän konservatiivisen maatalousvaltaisen kulttuuriseudun ja päivän paikallisuutisissa korostuu patavanhoillisen kansankirkon seurakuntavaalit "missä "kaksi uskovaista kokoontuu kolmas ja neljäs on jo hampaissa".

*

Kirjoitin 18.11.2018 Seinäjoen Sanomiin mielipidekirjoituksen:

 

"MAASEUTUTAIDE?

Olen törmännyt viimeksi kummallisiin kulttuurisiin myytteihin. 

Luin Seinäjoen Sanomien uutisen (2.9.2018) Seinäjoen Taidehallin uudesta konseptista ja uudesta käsitteestä "maaseututaide". 

Samaan aikaan luin netistä "Land Art Lapinjärvestä". Itäisellä Uudellamaalla sijaitseva Lapinjärvi on nuoruuteni kotipaikka. Minulla oli siellä mummonmökki ennen muuttoamme Kauhavalle.

Seinäjoen Sanomain uutisessa tunnustettiin se, että kyseisen Seinäjoen kaupunkityyppisen kulttuurin pohjalla on "lande" maaseutu. 

Maaseututaide ammentaisi ilmaisuvoimansa siitä. 

Mitkä sidosryhmät taiteilijoiden kanssa? Kyseessä vaikuttaa olevan projekti, jossa taiteilijat liittoutuvat yhteiskunnallista edistyskäytäntöä pyörittävien vallankäyttäjien ja instituutioiden kanssa. 

Minä olen ajatellut, että taiteen tärkein tehtävä liittyy "itselleen olemisen vapauteen" ja luovan työn tekemiseen vapaana. Sen murtaa tehokkaimmin  poliittisen ja taloudellisen vallan kanssa tehty "taideliitto"."       

*

Seinäjoen nykyinen taidehalli on keinovalossa maanalaisessa kerroksessa. Uusi taidehalli aiotaan perustaa syksyllä 2019 niin kutsuttuun Kalevan navettaan, jossa on vain niukasti luonnonvaloa. Jyrkkäharjainen navetta ei ole ollut koskaan lehmien, vaan esimerkiksi armeijan käytössä.  

 Uuden taidehallin yhteydessä on puhuttu "taide- ja kulttuurikeskuksesta", "taiteen elinvoimasta" ja "yhteisösuhteesta". Paikan pääfunktio liitetään modernin taiteen uuteen puheeseen "maaseututaiteesta" mutta minulle se on mysteeri. 

Minulla tulee tässä yhteydessä mieleen ainoastaan se kuin entinen Maalaisliitto, nykyinen (nytkin alkiolainen) keskustapuolue korostaa maaseudun merkitystä ja asumista maa- ja metsävaltaisilla syrjäseuduilla. 

Vaikka aluerakenteen hajauttaminen ja koko Suomen alueen asutettuna pitäminen on ilmastonmuutoksenkin kannalta vakava ongelma.

*

 

Kirjoitin 18.11.2018 "Kanta-Kauhavalla" sijaitsevaan Suur-Kauhavan hallintokeskukseen seuraavan asukasaloitteen: 

 

"ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI  

Kauhavan entisessä kirkonkylätaajamassa 

Tämä on kuntalain mukainen asukkaan aloite uuden Suur-Kauhavan valtuustolle. 

Kuntalaki tarjoaa kunnan väestölle mahdollisuuden asukkaiden itsehallintoon sekä kunnan hallintoon osallistumiseen ja siinä vaikuttamiseen. 

Kunnallinen demokratia ei ole pelkästään sitä, että antaa kuntavaalissa äänensä henkilölle joka saa edustaa kuntalaisia.  

Niitä jotka lausuvat omia mielipiteitään Kauhavasta jo ennen seuraavia vaaleja ei pidä haukkua "kommunisteiksi". 

Täydentämällä kauhavalaisten hyvinvoinnin kohottamiseen tähtäävää toimintaa (kts. hyvinvointialoitteeni) paikallisen väestön liikenneturvallisuutta lisäävällä suunnittelulla silläkin edistetään demokratiaa, minkä pohjalla on väestön ja asukkaiden etu.   

Järviseudun Sanomissa oli 14.11.2018 hyvä pääkirjoitus pimeällä kävelemisen ja pyöräilemisen vaaroista, pian tuo jälkeen Ilkassa oli hyvä mielipidekirjoitus polkupyöräilijän suojakypärän käytön tarpeellisuudesta.

Lämpimän ja valoisan kesän jälkeen on tullut kylmä, märkä ja pimeä marraskuu. Kadun valaisemiseen tarkoitetut liikennevalot ovat eri asia kuin pihojen paikoitusaluevalot.

Monet jalankulkijat etenevät Kanta-Kauhavan keskustassa tien reunassa säkkipimeälläkin ilman heijastusmerkkejä joista autoilijat voisivat heidät tunnistaa. 

Liian monet koululaiset ajavat polkupyörillä ilman ajovaloja eikä kaikilla kulkijoilla ole edes heijastimia. 

*

Autoilua ja kevyttä liikennettä "rationaalisesti palveleva" moderni liikenneverkko on vastakohtainen eteläpohjalaiselle "perinneliikenteelle" (sen lähtökohta on hevosliikenne). 

Jälkimmäisessä tapauksessa tie (tai nykyisin katu) mutkittelee joen suuntaisesti ja ajoneuvojen suurinta sallittua nopeutta säädellään tiellä liikennemerkeillä vähän väliä esimerkiksi pienemmästä isompaan ja päinvastoin.  

Kauhavan entisen kirkonkylätaajaman kohdalla on toteutettava uusi liikennesuunnitelma, johon sisältyy keskustataajaman sivuilla sama "nopeusrajoitusalueen liikennemerkki" (40 km/t). 

Koko keskustahan on kokonaisuus, jossa asutaan ja asioidaan samalta pohjalta ja siksi alueella ei ole eroja, joita täytyisi korostaa esimerkiksi eri nopeusrajoituksin.

Erityisesti tulee huomioida lapset, koululaiset ja liikkumisesteiset (myös rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvat)." 

ILMOITUS