Maapallon luonnon äärimmäisen vakava nykyinen kriisi ei syntynyt sattumalta teollisen vallankumouksen aikana. Teollinen tavaratulva on tehnyt mahdolliseksi elollisen luonnon sukupuuttoon syömisen.    

Teollisen vallankumouksen aikakausi on eletty nationalististen valtioiden harjoittaman valtapelin aikana. Nykyinen "uusnatsien aikakausi" on jatkoa aiemmalle natsisuuntautumiselle. 

Teollis-kapitalistinen vallankumous on synnyttänyt koko ajan uusia yhteiskunnallisia rakennemuutoksia. Ne ovat johtaneet yhteiskunnallisiin kaaoksiin ja maailmansotiin.

Sama suuntaus on jatkumassa. 

*

Toisen maailmansodan jälkeen tyhjeni "pikkukuntien Suomen" saaristo ja syrjäkylät asukkaista ja palveluista. 

Heti kun noille seuduille jäänyt vanha väestö on kuollut "uuden suurkuntien Suomen" syrjäseuduilla voi asua ainoastaan rikkaita. Ihmisiä, jolla on paljon varallisuutta ja uudet henkilöautot (yksityisautoiluun perustuva aluerakenne).

*

Tähän asti eletyn uusliberalistisen yhteiskunnan korvaa parhaillaan datatekninen digiaikakausi.

Samaan aikaan kansallisvaltioissa nousee valtaan "äärioikeistolaisia natsipuolueita", mitkä puolustavat "oman kansan" köyhiä työläisiä (työpaikkoja) ja "omien sosiaaliturvaa". 

Tämän uusimman "perusnationalistisen valtapelin" kansainvälisesti johtava valtio on Trumpin USA.  

*

Kun setelien käyttö on loppumassa ja korvautumassa digitaalisilla maksukoneilla ja pankit ovat sulkeneet konttorinsa, ydintaajamienkin väestö on nälissään ja ihmeissään keskellä "uusinta yhteiskuntakaaosta". 

*

Yritysvalmentajana toiminut "ideoija" Jari Sarasvuo on kirjoittanut julkaisuun Kohtaamisyhteiskunta, kirja mahdollisuudesta (mistä ja kenen mahdollisuudesta tässä puhutaan?, kysymys JP), toimittaneet Veli-Antti Savolainen ja Pekka Himanen, 1995, että 

"Musertuuko mieli modernissa maailmassa? – – tulevaisuusSHOKKI – – vanhojen arvojen systemaattinen uudelleenmarkkinointi synnytti osaltaan natsi-Saksan – – Voiko elämäänsä hallita KAOOTTISESSA maailmassa... (suurennokset JP)".  

Mutta maailmahan on vyörynyt teollisessa kapitalismissa aina sattuman valua.  

*

Käsitteellä valtio viitataan kokonaisvaltaisesti organisoituun yhteisörakenteeseen. 

Minä hyväksyn ainoastaan "globaalin maailmanvaltion", jossa jokainen ihminen on samanlainen ja tasa-arvoinen. 

Kaiken pitää olla huomenna "globaalia".

Käsitteellä "internationaali" (kansallinen) viitataan sitä vastoin "kansallisvaltioiden kattovaltakansojen" väliseen yhteistyöhön. Tämä on johtanut myös viimeksi myös pakolaisfasismiin. 

Saksan kansan paremmuutta korostaneen Hitlerin natsipuolueen pääajatus oli "yhdistä kasallinen ja sosialistinen valta". 

Myös nykyinen "kansainvälinen uusperusnationalistinen äärioikeisto" julistaa tätä samaa. 

Ja väittää olevansa "ainoa todellinen köyhien turva" ja samalla "uusi sosialismi". 

*

USA:n liittovaltion nykyisen presidentin Trumpin entinen päästrategi on perustamassa Eurooppaan säätiön, minkä tavoitteena on tukea eurooppalaista äärioikeistoa nousemaan vallan huipulle. 

Siis Meksikon muureja Eurooppaankin. 

*

Tälle 2000-luvun uusfasismille on luotava vastavoima, mikä on "konkreettista uussosialismia", jossa kansanryhmät ja vapaat yksilöt ovat liittoutuneet monikulttuuris-globaalisti yhteen (ilman marxilaista internationaaliajattelua).    

*

Marxin luomaa filosofista ajattelua on syytä arvostaa arvokkaana perinteenä esimerkiksi työnteon arvon puolustajana. Mutta Marxkaan ei saa olla niin pyhä ihminen, ettei hänen filosofiaansa saisi arvostella. 

Marx ei omaksunut Hegelistä ainoastaan dialektiikkaa vaan monta muuta ajattelutapaa. 

Yhteiskuntajärjestyskään ei muuttunut siten kuin hän kuvitteli sen muuttuvan "järjen ja dialektiikan lain pyörteessä". 

*

Marx hyväksyi "kattovaltaiset kansakunnat" itsestäänselviöinä. Hän ei kritisoinut nationalistista ajattelua ja halveksi (Russellin mukaan) slaaveja. Hän ei arvostanut yksilön vapautta "itselleen olemiseen". 

Marx ei tuntenut 2000-luvun uutta monikulttuurista globaalia valtapeliä. 

Marx  ja Hegel organisoivat yksipuolisesti yhteisön etua osaamatta nähdä yksilön maailmaa  kokonaisuutena. 

Ateistinen eksistentialisti Sartrekin on kritisoinut marxilaisuutta yksityisen ihmisen unohtamisesta (Dialektisen järjen kritiikki). 

Ja Hegel kuvitteli, että yksilö voi olla vapaa ainoastaan kansakunnan (yhdenmukaistetun yhteisön) perustamaan valtio-orgaaniin sitoutumalla.   

Tämän tyyppinen ajattelu johtaa vähän väliä uusin kaaoksiin ja sotiin. 

*

Marxin ja Hegelin filosofin ajattelun yhtäläisyys ulottuu myös kysymykseen "järkiperäisen tietämisen/tiedeuskon" sekä "kokemuspohjaisen ymmärtämisen" suhteesta. Siinä Marx ja Hegel uskoivat ennen muuta "perinteiseen filosofiatietämiseen". Heistä "tieto on ikuisesti valtaa".  

Marx ja Hegel elivät oman aikansa yleisen ilmapiirin ja ajattelutavan vaikutuksessa.

*

Marx aiheutti Hegelin oppilaana oltuaan hajoamassa ja kahtia jakautumassa olleen kapitalistis-porvarillisten kansallisvaltioiden muuttumisen "kättä päälle sosiaalidemokratiaksi" (perusristiriitojen sivuuttaminen sopimalla kaikesta jännite-elementtien kesken/kapitalismin pönkittäminen "ikuisesti ainoaksi oikeaksi yhteiskuntasysteemiksi"). 

Näihin ajatuksiin liittyviä yksityiskohtia tulisi selvittää myös seikkaperäisemmin. 

*

Näihin ajatuksiin tulee kun ajattelee englantilaista liberalisti ja "vapausajattelijaa" juristi Jeremy Benthamia ja vertaa hänen näkemyksiä Marxin ja Hegelin filosofiaan. 

Käsitettä internationaali (ainakin vuodesta 1780) käyttänyt Bentham puolusti mm. naisten ja homoseksuaalisten oikeuksia sekä puhui eläinten puolesta. 

Esimerkiksi nuo "vapaudet" voi saavuttaa aiheuttamatta kommunistista vallankumousta "vapaan kapitalismin" sisällä (revisionistinen demariliike). 

Onko tuo sama kierouma ulottunut myös "entisten tosikommunistien" keskuuteen saakka? 

Jos, niin uhkaako se tuhota samalla koko kommunismiperinteen.   

Näyttää siltä, että 2000-luvulla täytyy perustaa globaali nationalismin ja internationalismin vastainen uussosialistinen valtavoimaliike eli "konkreettis-kumouksellinen uussosialismi".  

*

Vaikka Karl Marx ymmärsi jo 1800-luvulla sen, että teollinen kapitalismi muuttuu ihmiskuntaa vastaan rimpuilevaksi hirviöksi hän ei osannut kuvitella sitä mitä kapitalistinen yhteiskunta aiheuttaa maapallon elollisen luonnon monimuotoisuudelle ja ilmakehälle.  

Sosialismi (ja kommunismi) sekä kapitalismi jättävät yhtä pahan jäljen luontoon. Tähänastinen raaka-aineiden ja tuotantovälineiden yhteisomistus on aiheuttanut monin kohdin pahempaakin jälkeä luontoon kuin teollinen kapitalismi (kommunistinen Neuvostoliitto ja Kiina ovat jättäneet kaikista järkyttävimpää jälkeä).   

Uusliberalistinen teollinen kapitalismi on kehittänyt uuden "riistotempun", minkä mukaan "kaikenlaista krääsää" pystytään myymään nyt ihmisille "ympäristöystävällisenä ja kestävänä". Siinä kansat kuvittelevat tekevänsä "hyviä ekotekoja", vaikka heidän toimintansa on totaalisen vihamielistä luonnon hyvinvoinnin kannalta.   

Kansallisvaltioiden maapallo toimii luonnonvaroja rajattomasti riistävänä yhteiskuntajärjestelmänä (utilismi). Siinä jokainen valtio pyrkii hyödyntämään maksimaalisesti valtiorajojen sisällä olevia luonnonvaroja. Kansallisvaltio painaa alleen kansalliset vähemmistöt (yhteisöt), yksilövapaudet ja luonnon. 

Kansallisvaltioissa ei ajatella, että maapallolla on yksi ainoa elämä eli evoluution mukainen luonto ja elolliseen luontoon sisältyvä runsaslukuinen ihmiskunta. Eikä niin että maapallo on yksi luonto ja yksi globaali ihmiskunta. 

Huomisen uussosialistisen yhteiskunnan tulee ottaa huomioon "kaiken perusta" luonto sillä toista luontoa ei tule tälle planeetalle eikä toista ihmiskuntaa.

*

Teollisen toiminnan käynnistyessä keskellä vanhaa kaupunkirakennetta taajamien savupiiput tupruttivat mustaa nokea kaupunkiväestön niskaan. Tuo haitta synnytti  puutarhakaupunkiaatteen. 

Siinä kuviteltiin, että kaupungin ympärillä olevilla luontoalueilla toteutettu asuntorakentaminen mahdollistaisi työläisten työpäivän jälkeisen levon ja "terveen luontosuhteen". 

Suomalainen metsäkaupunki, lähiörakentaminen sekä mökkeily juontaa alun perin puutarhakaupunkiaatteeseen. Nämä ovat johtaneet kuitenkin päinvastaiseen tulokseen kuin oli puutarhakaupunkiaatteen alkuperäinen tavoite. 

Lähiöissä ja kesämökeillä eletään "vauhditettuina kuluttajina" sekä kulutetaan ja roskataan luontoa entistä enemmän. Usein pääasia on grillaaminen ja juopottelu. 

"Kahden kodin järjestelmä" (koko kansan mökkeily) aiheuttaa autoilla liikkumisen kasvamista ja on monella tavalla luonnon hyvinvoinnin vastainen.  

*

Nationalistinen valtiovalta suosii kuitenkin kansantaloudellisista syistä luontoalueiden ottamista ihmisen käyttöön. 

Maalaisliitto-keskustan (valtapuolueen) tavoite on pitää koko Suomi asutettuna (syrjäisimpiä kyliä myöten). Se juontaa maalaisliittolais-alkiolaiseen kansallisajattelun kauppaamiseen sekä äänestäjien kalasteluun. 

Luonnon yhteydessä tapahtuva ihmisen jalostuminen on pelkkä myytti. Ihminen voi ainoastaan seurata luontoa. Ihminen ei voi tietää luonnosta eikä ihminen pysty millään tavalla käyttämään luontoa "hyväksi" niin että siitä seuraisi ihmisen ja luonnon välinen "hedelmällinen vuoropuhelu".            

*

Kaikki ei käynytkään hyvin vaikka tällä maatalousvaltaisella Härmänmaalla Kauhavan nimismies (poliisi) vaihtui "uusliberalistiseen turvallisuusmieheen". 

Musta perhe itkee Kauhavan LSK-pakolaiskeskuksessa, koska tuo perhe ei saa vieläkään osakseen kaikinpuolista ymmärtämystä toisenlaisessa maailmassa olemisessaan.  

Mikä ajattelu ja työ on arvokasta? 

Kaikki ei kääntynyt hyväksi. vaikka rekkakuskit valvoivat öitä ja paiskivat töitä kapitalistisissa tavarakuljetusfirmoissa suomalaistenkin "hyväksi".

*

Luonto hyökkää parhaillaan maapallon laajuisesti hirviönä ihmiskunnan kimppuun. 

Helleaalto, tulipalojen leviäminen ja ihmisten hukkuminen romujen keskelle jatkuu. 

Mutta niin jatkuu myös metsänomistajien into muuttaa puunkaadolla metsät rahaksi. 

Eivätkä "tiedettä" harjoittavat tiedemiehet tiedä mitään. Puhumattakaan ihmisen kyvystä hallita luontoa (esimerkiksi ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen).  

*

Arvokkainta on nyt luonnon seuraamisen oppiminen. 

Toiseksi kaikkia ihmisiä tulee pitää yhtä arvokkaina ihonväriin katsomatta. 

*

Nykyinen nationalististen valtioiden maapallo synnytti hirviön, joka on hävittämässä maapallon elollisen luonnon. Tämänhetkinen teollisen kapitalismin yhteiskuntakriisi on johtamassa uusiin sotiin. 

Planeetan rajat on ylitetty (yle.fi 26.7.2018). Ihmiskunta on nyt suurimmassa hädässä. 

*         

Ensisijaisesti omaa kansallista etua ajavien nationalististen valtioiden välinen internationaali johtaa joka kerta katastrofiin ja sotaan. 

Nationalististen valtioiden "kestävä liitto" on illuusio. Ainoastaan luja ja lipsahtelematon globaali maailmanvalta voi vapauttaa luonnon kukoistamaan ihmisen rakentamista kahleista ja tarjota ihmiskunnalle toivon jatkaa elämää maapallolla.         

 

ILMOITUS