Jukka Paaso on toiminut Turun yleissuunnitteluarkkitehtina 1987–2010. Osallistunut virassa mm. yleiskaavoitukseen, lähiöiden uudistamiseen sekä maahanmuuttajien asumiseen ja esteettömyyssunnitteluun. Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1992-2000 (ensin Vihreissä, sitten SDP:ssä). Turun taudin, edustuksellisten vallankäyttäjien valkokaulusrikollisuuden tutkija. Nyt eläkkeellä Kauhavalla. Harrastaa kirjoittamista, kuvataidetta, historiaa ja filosofiaa.

Nykyaika 6

Jos ajattelee "logiikan harjoittajana", että "oletusten ollessa tosia johtopäätökset eivät voi olla epätosia", paljastaa omaksuneensa analyyttista filosofiaa ja matematiikkaa lähellä olevan "FILOSOFISEN TIETO- JA TIEDEUSKON". 

Mutta kyseinen näkökulma ei "kerro" siitä, kykeneekö ihminen "täälläolossa" TIETÄMÄÄN JA HALLITSEMAAN. 

Nykyaika 5

MADRIDIN ILMASTOKOKOUS 2019 PÄÄTTYI KATASTROFAALISESTI. 

MTV:n ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjän mukaan (MTV:n 15.12.2019 julkaisema toimittajan kommentti) on hyvin mahdollista se, että ilmastonmuutokseen ei voi enää vaikuttaa. 

MTV:n toimittajan mukaan "olemme jo voineet ylittää KRIITTISIÄ RAJOJA (suurennos JP) eikä ilmastonmuutosta voi enää pysyttää". 

Nykyaika 4

YKSILÖNÄ OLEMISEN OLOSUHTEET SEKÄ LÄNSIMAINEN KULTTUURI JA YHTEISKUNTA ON MUUTTUNUT VIIMEKSI aivan erilaiseksi kuin se on ollut tähän asti toisen maailmansodan jälkeen. 

Esimerkiksi perinteiseen nationalistiseen valtapeliin pakeneminen ei kuitenkaan auta tässä tilanteessa. 

Päinvastoin. 

Nykyaika 3

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN POHJALLA ON ANTIIKIN PERINTEESEEN JUONTAVA "TIETO- JA MAAILMANVALTAUSKO" SEKÄ KRISTINUSKO. LÄNSI ON LEVITTÄNYT OMAA "TOTUUSUSKOAAN" AINA HYVIN VÄKIVALTAISESTI. 

*

LÄNSIUSKOVAISTEN "YLIN JUMALA" ON NYKYISIN TIETOUSKOON JA TIETEESEEN POHJAUTUVA "DIGI-TIETOYHTEISKUNTA-VALTAPELI".  

Nykyaika 2

KRISTILLISEN DUALISMIN (kahtiajaon) OMAKSUNEET IHMISET kuvittelevat, että HYVÄ VOITTAA JOKA KERTA KUN "PAHA saa palkkansa" kun esimerkiksi USA:n presidentti TRUMP TUOMITAAN OIKEUDESSA "ISÄNMAAN EDUN" VASTAISESTA TOIMINNASTA. 

Trumpin PAHAKSi leimaamisen taustalta paljastuu kuitenkin eniten MENETETYT MILJOONAT DOLLARIT, joita UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN VASTAINEN "TRUMPILAINEN PROTEKTIONISMI" on aiheuttanut "oman kansakunnan" suojelemiseksi (TALOUSSODAT jne.).

Ilmastoahdistus ja inhimillinen inho

Maailmassaolon pirstaleisuus ja mielettömyys näkyy ilmastonmuutoksen aikana kaikessa.  

Ihmisen aiheuttaman maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen seuraukset heijastuvat kaikkeen. Kaikki joudutaan siksi muuttamaan.

Luontoarvojen korostuessa moderni tietovaltaisuus murenee

1. MAAPALLON LUONTO "hengittää" sille ominaisella tavalla. Mutta se tapahtuu joka hetki kaikessa "EVOLUUTION" mukaisesti.   

Ylihärmäläinen Nöpö-kissamme NAUKUMINEN ei ole ollut koskaan kirkasäänistä. 

Viimeksi Nöpö on oppinut myös MURISEMAAN JA SÄHISEMÄÄN. Tämä johtui uudesta kolmannesta kissastamme (poikakissa-vauva Kössi).

Tähänastisen murtuminen ja uuden avautuminen

Kirjoitin seuraavan sisältöisen mielipidekirjoituksen:

"LÄHELLÄ JA KAUKANA. Tietouskon ja teknisten sovellutusten yleistyminen on johtanut yhteiskunnassa muutoksiin, jossa LÄHELLÄ olevista asioista on tullut vähemmän tärkeitä kuin on KAUKANA olevat seikat. 

Kyseinen "lähikriisi" on näkynyt esimerkiksi ihmis- ja lähipalvelujen huonontumisena. Digitalisointi johtaa setelien käytön päättymiseen. Myös syrjäkylissä asuvat henkilöautoilla keskustoista palveluita hakevat joutuvat tuntemaan tämän muutoksen nahoissaan, yhteiskunnalla ei ole myöskään rahaa syrjäseutujen maanteiden ylläpitoon. 

Kaikki on tapahtunut aina vuorovaikutuksessa

Esimerkiksi Kreikan ja Italian VALTIO ovat olleet viimeksi suurissa TALOUSONGELMISSA. Nyt myös esimerkiksi eteläisen Afrikan Zimbabwessa talous kyntää syvemmällä kuin koskaan - pääkaupungissa sähköt palavat vain yöllä (25.7.2019).

Tämän tyyppisen kehityksen jatkuessa ja liittyessä aikakautemme muihin haasteisiin valtiojohdon paineet kasvavat myös siksi, koska omien kansalaisten ääni kovenee.

Miksi ja miten kirjoitan? (2)

Kysymys siitä, voiko ihminen TIETÄÄ JA HALLITA YLEISTÄ KEHITYSTÄ niin, että kaikki EDISTYY, on länsimaisen kulttuurimme KESKEISIN KYSYMYS. 

TÄRKEINTÄ ON RATKAISTA NYT se, voiko TIETOUSKOINEN IHMINEN PYSÄYTTÄÄ MYÖS ILMASTONMUUTOKSEN.

Ne, jotka kiistävät IHMISEN ELÄIMELLISYYDEN ja vähättelevät IHMISENÄ OLEMISTA, tekevät eniten PAHAA ja tuhoavat eniten ELÄMÄÄ.

Täälläolon pirstaleisuudesta ja mielettömyydestä

TIETOUSKOISET ajattelevat, että TIEDE tarkoittaa TODELLISUUDEN ilmiöiden suhteita sekä TIETOJEN jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteen sanotaan tuottavan VARMOJA TOTUUKSIA.  

Kun tietouskoiset puhuvat TEORIASTA, he viittaavat tällä "yleispätevään ajatteluun" tai sen lopputulokseen. Teoriasta seuraa HYPOTEESEJA. 

ILMOITUS