Maahanmuutosta ja työläisistä

 

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma on herättänyt kohua lausunnoillaan työperäisestä maahanmuutosta. Hän on Hufvudstadsbladetin haastattelussa väittänyt muun muassa, että ulkomaalaiset  vievät suomalaisilta työt.

Tämä on yksinkertaistamista ja vaarallistakin vastakkainasettelua. Osittain se on kuitenkin totta, jos puhutaan siitä valitettavan yleisestä ilmiöstä, että ulkomaalaisia palkataan enemmän tai vähemmän pimeästi suomalaiset työehtosopimukset alittavin työehdoin. Esimerkiksi suomalaisten rakentajien työttömyys on suurta samaan aikaan kun rakennuksilla puurtaa runsaasti vierastyövoimaa.

 

Mielestäni kritiikki pitäisi suunnata työnantajiin, jotka käyttävät ulkomaista työvoimaa palkkoja, työehtoja ja työntekijöiden oikeuksia polkien ja/tai valtiovaltaan, joka ei ole tehnyt riittävästi tällaisen toiminnan estämiseksi. Asiahan on yhteinen: on sekä ulkomaalaisten että suomalaisten työntekijöiden etu että tällaista riistoa ei tapahdu. Tämän esilletuomisessa ovat mielestäni epäonnistuneet sekä Heinäluoman kaltaiset keskustelijat että vapaan liikkumisoikeuden korostajat. Tehtävä onkin nykyisessä keskusteluilmapiirissä erittäin vaikea.

 

»Maahanmuuttajat ovat tervetulleita, kunhan tulevat tänne tekemään töitä.» Jatkaisin tätä valitettavan usein kuultua sanontaa näin: »...kunhan tulevat tekemään töitä suomalaisilla palkoilla ja työehdoilla.» Mutta jos näin ei tapahdu, siitä ei tietenkään pidä syyllistää riiston kohteena olevia muualta tulleita työntekijöitä, mikä tekisi heidän olonsa vain entistä tukalammaksi, vaan työnantajia.

 

Keskustelua pitäisi mielestäni työväenliikkeessä suunnata maahanmuutosta kapitalismiin ja tarkastella maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä osana nykyistä kapitalismia. Työläiset, niin täällä syntyneet kuin muualta tulleet, ovat viime kädessä samassa veneessä. Tämän ymmärtäminen tai ymmärtämättä jääminen on kohtalonkysymys sekä maahanmuuttopolitiikan että työntekijöiden oikeuksien saralla.

ILMOITUS