Puolan nuoriso siirtyy äärioikealle

Puolan poliittisen kehityksen suunta on kohti autoritaarista kansalliskonservatiivista yhteiskuntaa. Jarosław Kaczyńsk on Puolan nykyisen kehityksen keskeinen hahmo. Hänen mukaansa vuosi 2015 on historialliselta merkitykseltään yhtä tärkeä kuin vuosi 1989. Kaczyńskin mielestä vuotta 2015 edeltänyttä politiikkaa on leimannut petos, jonka ytimessä on liberaalin hallinnon kyvyttömyys tehdä lopullista pesäeroa valtiososialismiin. Nykyisen poliittisen johdon tärkein tehtävä on vuoden 1997 liberaalin peruslain kumoaminen, koska se on nykyhallituksen mielestä este Puolan menestyksekkään tiellä tulevaisuuteen. Puolan nykynuoriso tukee nykyistä autoritaarista kehitystä.

Nuoriso koulutuksen ja työttömyyden ristiaallokkossa

Syksyllä 2007 hallitsevan keskusta-oikeistolaisen Kansalaisfoorumi-puolueen1 (PO ) piirissä todettiin huulenheiton omaisesti, että eläkeläisiltä pitäisi ottaa äänioikeus pois, koska he äänestävät kansalliskonservatiivisia ja katolisia arvoja korostavaa Laki ja Oikeus -puoluetta (PiS)2. Vuonna 2015 tilanne oli aivan toinen.

Presidentti Bronisław Komorowski3 hävisi vuonna 2015 vaalit PiS-puolueen ehdokkaalle. Hän totesi ennen vaaleja pidetyssä puheessa sosialismin romahtamisen 25-vuotispäivänä kesäkuussa 2014, että vuoden 1989 jälkeen syntynyt sukupolvi on hyötynyt maan poliittisesta kehityksestä eniten sosialismin romahtamisen jälkeen. Hänen mukaansa se oli Puolan historian parhaiten koulutettu sukupolvi. Suurin osa heistä omasi positiivisen asenteen yrittäjyyteen. Tämä tulisi Komorowskin mielestä takaamaan maan ja sen nuorten menestymisen tulevaisuudessa.

Vuoden 2015 presidentinvaaleissa Komorowski sai yllättävästi vain 39,1 prosenttia 18–29-vuotiaiden äänistä, kun taas kansalliskonservatiivisen PiS-puolueen ehdokas Andrzej Duda sai 59,9 prosenttia. Lokakuussa 2015 parlamenttivaaleissa joka toinen kyseisestä ikäluokasta valitsi PiS-puolueen tai enemmän äärioikealle menevän rockmuusikko Pawel Kukizin liikkeen tai Janusz Korwin-Mikken puolueen.

Vuoden 2011 vaaleissa tämän ikäluokan äänestäjistä 36 prosenttia oli valinnut PO-puolueen ja 20 prosenttia oli antanut äänensä vasemmistoliberaalille Janusz Palikotin puolueelle. Tuolloin nuoret antoivat tukensa myös liberaalimmalle aborttilainsäädännölle ja samaa sukupuolta olevien oikeudelle avioliittoon.

Taustalla on nuorison aseman ristiriitainen kehitys. Koulutustaso on noussut huimasti. Yliopisto-opiskelijoiden osuus ikäluokasta oli kasvanut 13 prosentista (vuonna 1990) 53 prosenttiin vuonna 2011. Opiskelijoiden määrä kasvoi 400 000:sta 1,8 miljoonaan. Nuorille ei ole kuitenkaan avautunut vastaavasti pysyviä työpaikkoja. Kyseisen ikäluokan edustajat kärsivät pahiten työttömyydestä ja väliaikaisista työsuhteista. Heidän työttömyysasteensa on kaksi kertaa korkeampi kuin muiden ikäluokkien. Heillä ei ole työttömyyden ja epävarmojen työsuhteiden vuoksi mahdollista hankkia omaa asuntoa, muuttaa vuokralle tai perustaa perhettä. Vuonna 2013 suoritetun sosiologisen tutkimuksen mukaan 26 prosenttia koulun ylempiluokkaisista oppilaista pelkäsi työttömyyden olevan edessä. Sen mukaan 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että hyvän työpaikan saaminen riippui ennen kaikkea hyvistä suhteista.

Vuonna 2013 julkaistiin sosiologinen tutkimus otsikolla: "Kannattiko systeemivaihdos?" Yllättäen kaikkein kriittisempiä olivat nuoret, jotka olivat syntyneet vuosina 1990–1995. Heistä "ainoastaan" 46 prosenttia vastasi kysymykseen myönteisesti. Vuonna 2015 julkaistu tutkimus "Kiinnostus politiikkaan ja poliittisiin asenteisiin vuodesta 1989 vuoteen 2015" osoitti Puolan nuorison siirtyneen voimakkaasti oikealle. Sen mukaan joka kolmas kysytty 18–24-vuotiaista nuorista omasi äärioikeistolaisen poliittisen näkemyksen.

Nuorisolle äärioikeisto toive paremmasta

Joka neljäs 18–24-vuotiaista puolalaisnuorista koki vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa kuuluvansa menetettyyn sukupolveen. Kolmasosa puolalaisista nuorista suunnitteli siirtymistä työskentelemään maan ulkopuolelle muihin EU-maihin. Tammikuussa 2015 ennen kansalliskonservatiivien nousua valtaan totesi yksi Puolan johtavista tieteentekijöistä Juliusz Gardawsk4 nuorten kasvavista äärioikeistolaisista asenteista: ”Mielestäni vallitsee kasvava odotus puolalaisen Orbánin tulostaäärioikeistolaisesta, autoritaarisesta poliitikosta, hyvästä 'kotiherrasta', joka karkottaa ihmisten pelon huomisesta – – Tämä on haaste, johon hallitus, joka vannoo markkinoiden, liberaaliin ja demokraattiseen yhteiskuntaan, kykenee yhä huonommin vastaamaan.”

Vuoden 2015 vaaleissa mobilisoi autoritaarista ja kansalliskonservatistista politiikkaa harjoittava puolue PiS nuorison kasvavan äärioikeistolaistumisen omaksi kannatukseen. Sosiologi Krzysztof Wielecki kirjoitti jo syyskuussa 2014 nuorten suhteesta PiS-puolueeseen:

He arvelevat, että tilanne ei enää voi muuttua pahemmaksi, korkeintaan paremmaksi. Kaczyński tulee vainoamaan muutamia kommunisteja ja käynnistämään muutaman oikeusprosessin heitä vastaan. Ehkä PiS-ideologia merkitsee myös liian paljon puhetta Jumalasta ja isänmaasta, mutta vähintään ihmiset saavat töitä ja hallitsee järjestys ja oikeudenmukaisuus. Nuorista ihmisistä huolestuttavan suurin osa arvelee jo, että ongelmat voidaan Puolassa ratkaista ilman demokratiaa. Tämä ei ole ihmeteltävää sikäli, että monet yhdistävät demokratian brutaalista ihmisiä kohtelevaan taloudelliseen järjestelmään.”

1 https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansalaisfoorumi_(puolue)

2 https://fi.wikipedia.org/wiki/Laki_ja_oikeus

3 https://fi.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski

4 https://www.researchgate.net/profile/Juliusz_Gardawski

ILMOITUS